Pada suatu hari, Cikgu Zathul berjalan kaki ke rumah jirannya

Dia membawa

3 2 4 𝑝𝑖𝑧𝑎

.

• Tiba-tiba datang satu lembaga hitam mencuri 1 1 3 daripada pizza Cikgu Zathul… .

- 1 1 3 4 3 4𝑥4 3𝑥4 16 12 10 4 10𝑥3 4𝑥3 30 12 . SAMAKAN PENYEBUT.2 2 4 Mula-mula : ( Tukarkan kepada pecahan tidak wajar ) Kemudian.

Tukarkan kepada Nombor bercampur. 2 1 12 . 10 4 10𝑥3 4𝑥3 30 12 4 3 4𝑥4 3𝑥4 16 12 Tolakkan 30 dengan 16.Mula-mula : ( Tukarkan kepada pecahan tidak wajar ) Kemudian. 30 − 16 12 14 12 Jawapan masih kurang tepat. SAMAKAN PENYEBUT.

3 2 4 Mula-mula : ( Tukarkan kepada pecahan tidak wajar ) Kemudian. SAMAKAN PENYEBUT. - 2 7 11 4 11𝑥7 4𝑥7 77 28 2 7 2𝑥4 7𝑥4 8 28 .

SAMAKAN PENYEBUT. Tukarkan kepada Nombor bercampur. 13 2 28 . 77 − 8 28 69 28 Jawapan masih kurang tepat. 10 11 4 4 10𝑥3 11𝑥7 4𝑥3 4𝑥7 30 77 12 28 4 2 3 7 4𝑥4 2𝑥4 3𝑥4 7𝑥4 16 8 12 28 Tolakkan 77 dengan 16.Mula-mula : ( Tukarkan kepada pecahan tidak wajar ) Kemudian.

2 4 3 - 5 1 8 .

4 10 5 - 7 3 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful