Tudor POSTELNICU

Daniel NISTORESCU

Editura MATRIX

PREFAŢĂ
Pregătirea studenţilor în ingineria structurală întâmpină dificultăţi ca urmare a lipsei unor materiale auxiliare pregătirii teoretice care să demonstreze aplicarea practică a modelelor şi metodelor de calcul al eforturilor şi de dimensionare a elementelor structurale, ca şi aplicarea regulilor de alcătuire constructivă a acestor elemente. Această lacună în activitatea de instruire a studenţilor se repercutează în lipsa de îndemânare în abordarea problemelor practice de proiectare constatată de multe ori la absolvenţii facultăţilor de construcţii, mult peste cea care poate fi considerată firească la inginerii începători. Prezentul Îndrumător este primul dintr-o serie aflată în stadiu avansat de elaborare care urmează să trateze aspectele esenţiale care intervin la proiectarea structurilor de beton armat curent: structuri etajate în cadre, cu pereţi structurali şi hale parter din elemente prefabricate. Îndrumătorul prezintă toate etapele semnificative care intervin la proiectarea unei structuri industriale în cadre de beton armat cu deschideri mari. Ca urmare a asocierii cu pereţi de rigiditate şi rezistenţă mare la forţe laterale, cadrul de beton armat se proiectează numai pentru încărcări gravitaţionale. Planşeele sunt realizate din plăci de beton armat pe o direcţie şi grinzi secundare rezemate pe grinda cadrului principal. În cadrul îndrumătorului se demonstrează cum se conduc operaţiile de predimensionare, apoi cum se realizează schematizarea (modelarea) structurii pentru calcul, cum se stabilesc încărcările de calcul şi cum se grupează şi se distribuie acestea pentru obţinerea eforturilor secţionale maxime, cum se efectuează operaţiile de dimensionare. Se tratează toate elementele care alcătuiesc structura construcţiei: plăcile planşeelor, grinzile secundare, grinzile, stâlpii şi fundaţiile cadrului principal. O atenţie specială se acordă alcătuirii constructive a elementelor structurale şi realizarea planurilor cu detaliile de execuţie, inclusiv a extraselor de armături. Prezentarea nu se limitează la însuşirea unor reguli, ci este însoţită de numeroase explicaţii şi comentarii care permit înţelegerea profesionistă a tuturor operaţiilor de proiectare. Îndrumătorul cuprinde şi mai multe anexe cu date ajutătoare, între care şi o anexă F, care explică aplicarea programului P- Frame la realizarea calcului structural. Sperăm că Îndrumătorul se va dovedi util studenţilor la elaborarea proiectelor de an şi de diplomă. Apreciem de asemenea, că îndrumătorul poate fi util şi inginerilor proiectanţi cu mai puţină experienţă. Autorii

Structură etajată din beton armat

Cuprins

CUPRINS
1. Tema proiectului. 2. Predimensionarea elementelor structurale. 2.1. Introducere. 2.2. Predimensionare pe criterii de rigiditate. 2.3. Predimensionare pe criterii de rezistenţă. Planşeu peste parter. 2.3.1. Evaluarea încărcărilor planşeului peste parter. 2.3.2. Predimensionarea plăcii. 2.3.3. Predimensionarea grinzii secundare. 2.3.4. Predimensionarea grinzii principale. 2.4. Predimensionarea grinzii de acoperiş. 2.5. Predimensionarea stâlpilor. 2.5.1. Evaluarea încărcărilor din acoperiş. 2.5.2. Evaluarea forţelor axiale în stâlpi . 2.6. Predimensionarea fundaţiilor izolate sub stâlpi. 3. Proiectarea plăcii. 3.1. Evaluarea încărcărilor planşeului peste parter. 3.2. Schema de calcul. 3.3. Calculul momentelor încovoietoare. 3.4. Dimensionarea armăturii de rezistenţă. 3.5. Reguli constructive de alcătuire a plăcilor de beton armat. 3.6. Alegerea armăturii. 3.7. Plan cofraj şi armare planşeu peste parter. Extras de materiale. 4. Proiectarea grinzii secundare curente G2. 4.1. Schema statică. 4.2. Evaluarea încărcărilor. 4.3. Calculul eforturilor. 4.4. Calculul armăturii longitudinale. 4.5. Calculul armăturii transversale. 4.6. Prevederi constructive. 4.6.1. Armături longitudinale. 4.6.2. Armături transversale. 4.6.3. Ancorarea armăturilor. 4.6.4. Înnădirea armăturilor. 4.6.5. Grosimea stratului de acoperire cu beton al armăturilor. 5. Calculul cadrului transversal. 5.1. Schema de calcul. 5.2. Caracteristici geometrice bare. 5.3. Încărcări pe grinzi. 5.3.1. Distribuţia încărcărilor pe placă la grinzile planşeului. 5.3.2. Încărcări uniform distribuite pe grinzi. 5.3.3. Încărcări concentrate. 5.4. Ipoteze de încărcare. …6 …9 …9 …10 …10 …10 …11 …13 …15 …17 …18 …18 …18 …22 …24 …24 …24 …25 …26 …27 …29 …31 …33 …33 …33 …34 …35 …39 …41 …41 …43 …43 …45 …47 …48 …48 …49 …50 …50 …51 …51 …52

-4-

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

2.1.2. Nistorescu -5- . 6. 8.1. Armarea cuzinetului. Planşa 5: Plan cofraj şi armare grinda G5 400 x 1000. Dimensionarea blocului de beton simplu.2. 8.3.2. Condiţii privind alcătuirea şi dispunerea armăturilor înclinate.2. Prevederi constructive. 6. Dimensionarea cuzinetului. 8.1. Fundaţia stâlpului marginal. 6. Postelnicu & D.1. Calculul armăturii transversale. Calculul etrierilor de suspendare. Anexa B. 6. 7. Dimensionarea blocului de beton simplu. Anexa F. Anexa C. Rezistenţe de calcul în elemente de beton armat. 6. Anexa A.4.2. Dimensionarea fundaţiilor.2.Structură etajată din beton armat Cuprins 6. Planşa 3: Plan cofraj şi armare planşeu peste parter.2. 8. Fişa elementului prefabricat EP 6 x 1. 6. 7. Armarea transversală. Anexa D. Planşa 4: Plan cofraj şi armare grinda G2 250 x 500. Planşa 2: Secţiunea longitudinală B – B. Plan cofraj şi armare grindă principală.1. 8.3. 8. …60 …60 …67 …67 …68 …75 …83 …85 …87 …87 …89 …91 …94 …94 …94 …96 …96 …98 …98 …99 …100 …101 …103 …106 …107 …108 …109 …110 …123 …125 Îndrumător de proiectare – T. Prevederi constructive pentru stâlpi. Calculul armăturii longitudinale. Dimensionarea şi armarea stâlpilor. 6. Întreruperea armăturilor longitudinale drepte şi înclinate.2. Anexa G. Dimensionarea şi armarea grinzii principale. Armarea longitudinală. Indicaţii privind utilizarea programului P-FRAME.1. Anexa E. Planşa 6: Plan cofraj şi armare stâlpi. Diametrele şi ariile secţiunilor transversale ale armăturilor. Fundaţia stâlpului central.3. Dimensionarea cuzinetului. Planşa 7: Detalii fundaţii. Prevederi constructive.1. 8. 8.2.3.5. Coeficienţi pentru calculul eforturilor la grinda continuă cu 5 deschideri egale.3. 8. 8.1. Extrase de armătură Bibliografie Planşa 1: Secţiunea transversală A – A.5. 7. Valorile lăţimii active a tălpii comprimate la secţiuni T. Armarea cuzinetului. 7.2.1.

Separarea unor categorii de mărfuri face necesară închiderea a două spaţii de 9. grupuri sanitare. cu grinzi principale dispuse transversal şi grinzi secundare longitudinale.20 m . Alcătuirea clădirii. Construcţia este amplasată în oraşul Hunedoara şi are funcţiunea de depozit de mărfuri. Pardoseala de la parter şi etaj este realizată din mozaic pe şapă. iar hidroizolaţia este de tip curent cu straturi de carton şi bitum. Date privind structura de rezistenţă. Postelnicu & D. 1.00 = 27.1. Aducerea şi evacuarea mărfurilor se realizează prin cele două tronsoane marginale ale clădirii. Structura verticală de rezistenţă pentru încărcări verticale este constituită din cadre transversale şi longitudinale de beton armat în soluţie mixtă. amenajate în deschiderea centrală.Structură etajată din beton armat Tema proiectului 1. Clădirea este împărţită în 3 tronsoane prin rosturi transversale de dilatare-contracţie. Stâlpii cadrelor sunt realizaţi din beton armat monolit.2. Acoperişul este termoizolat cu 5 cm de polistiren.00 m².2. Încărcarea utilă este p = 15 kN m2 . mici ateliere mecanice) sunt adăpostite de o anexă separată prin rost de clădirea principală a depozitului. 1.1). Elementele structurii de beton nu se tencuiesc. Riglele cadrului la parter sunt constituite de grinzile -6Îndrumător de proiectare – T. ‰ longitudinal: 6 travei egale: 6 ⋅ t = 6 ⋅ 6. 1. dimensiuni în plan: transversal: 3 deschideri egale: 3 ⋅ L = 3 ⋅ 9. TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului structurii de rezistenţă pentru o clădire industrială cu două niveluri. parter şi etaj (P + 1E). Secţiunea transversală curentă este prezentată în planşa 1. Planşeul peste parter este realizat din beton armat monolit. cu grinzi principale dispuse transversal şi elemente secundare de tip cheson. Nistorescu . respectiv axele M şi O.2. Planşeul de acoperiş este alcătuit din elemente de beton armat prefabricat.00 m. Închiderea acestor spaţii se face cu zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm (vezi figura 1. ‰ 1. Proiectul se referă la tronsonul central al clădirii.00 m . Finisajele sunt de tip curent. la fiecare din extremităţile tronsonului: între axele longitudinale 2 şi 3 şi axele transversale H şi K. pe câte două travei.00 m . cu deschiderea de 6.00 = 36. Funcţiunea de depozit a clădirii impune în interior spaţii libere pe suprafeţe relativ mari.2.1 Date privind soluţia de arhitectură. Pereţii de închidere sunt realizaţi din fâşii orizontale de BCA. • • Date geometrice: înălţimi (libere) de nivel: Hparter = Hetaj = 4. Circulaţia pe verticală şi funcţiunile auxiliare (vestiare.00 x 12.

3. B . Pentru Hunedoara intensitatea normată a încărcării dată de zăpadă este: n pz = 0. Legăturile dintre aceste grinzi şi stâlpi sunt de tip nod rigid.20 m de la faţa terenului natural. 1.piese desenate: 1. ‰ ‰ ‰ ‰ Materiale utilizate: beton Bc 25 (pentru structura de rezistenţă). Fundarea se poate face începând cu adâncimea de 1. plan cofraj şi armare planşeu peste parter. Nucleele realizate de conlucrarea pereţilor de zidărie cu elementele cadrului sunt proiectate pentru a prelua în întregime forţele laterale (cutremur sau vânt). dimensionarea plăcii. N mm 2 .96 kN m2 . Proiectul se va baza pe calculul eforturilor şi dimensionarea elementelor la starea limită de rezistenţă. Proiectul va cuprinde: A – piese scrise: 1. În acest scop zidăria este întărită cu sâmburi de beton armat. neafectat de legături cu pereţii de zidărie. evaluarea eforturilor secţionale. plan cofraj şi armare fundaţie. 4. dimensionarea fundaţiei. 4. Ca urmare a particularităţilor de alcătuire a clădirii la dimensionare se ia în considerare numai acţiunea încărcărilor verticale.3 1. Este de menţionat că zona seismică F este zona în care intensitatea seismică de calcul este cea mai mică de pe teritoriul României (vezi Normativ P-100-92). 6. 5.Structură etajată din beton armat Tema proiectului principale şi grinzile secundare care se descarcă direct pe stâlpi. beton Bc 20 (pentru fundaţii). oţel PC 52 (pentru armarea longitudinală). plan cofraj şi armare stâlpi. 3.5. Obiectul proiectului îl constituie planşeul de beton armat peste parter şi cadrul transversal curent din axul L. Postelnicu & D. intr-un strat de argilă cu presiunea convenţională de calcul în gruparea fundamentală pconv = 0. grinzii secundare şi a cadrului transversal din axul L al construcţiei. Conţinutul proiectului. 3. plan cofraj şi armare grinda secundară. Riglele cadrului la etaj sunt constituite de grinzile principale în direcţie transversală şi de ansamblul elementelor secundare în direcţie longitudinală. oţel OB 37 (pentru armarea transversală). Nistorescu -7- . secţiune transversală şi longitudinală. în gruparea fundamentală. Legăturile riglelor de capătul stâlpilor sunt de tip articulaţie. Îndrumător de proiectare – T.[7] Fundaţiile sunt realizate sub formă de blocuri de beton simplu şi cuzineţi de beton armat pentru stâlpi şi sub formă de tălpi din beton armat în cazul pereţilor din zidărie. 2. 2. plan cofraj şi armare grinda principală. predimensionarea elementelor.

00 6.00 6. Îndrumător de proiectare – T.00 A 6.00 6.00 6. Postelnicu & D.00 6.1.-8- POZIŢIONARE ELEMENTE STRUCTURALE VERTICALE A Structură etajată din beton armat 4 9.00 2 Figura 1. Nistorescu Pere ţi dede zid ărie dede căr ămidă pereti zidarie caramida Întăîntariti riţi cu sâmburi şi centuri cu sâmburi si centuri 9. Poziţionarea elementelor structurale verticale.00 Tema proiectului 1 J K L M N O H .00 3 B B 9.

criteriile simplificate din această categorie se exprimă ca rapoarte minime între înălţimea secţiunii şi deschidere. Cu cât aprecierea iniţială a dimensiunilor necesare ale elementului este mai bună. deschiderile plăcilor trebuie să fie cuprinse între 2. în vederea limitării deformaţiilor elementelor.1. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE 2. într-o primă aproximaţie. Nistorescu -9- . De aceea această încărcare trebuie să fie cât mai bine apreciată încă din fazele de început ale proiectării. În consecinţă. Una dintre încărcările care acţionează structura este greutatea proprie a elementelor structurale. se prevăd grinzi secundare la deschideri interax de 2.1.00 – 2. • pe criterii de rezistenţă. [11] Îndrumător de proiectare – T. Predimensionarea se poate baza pe două categorii de criterii şi anume: • pe criterii de rigiditate minimă. Prin aceasta placa este împărţită în panouri la care raportul laturilor este mai *) Concepţia şi criteriile de alcătuire a planşeelor se studiază în cadrul cursului de “Construcţii din beton armat”. grinzi principale şi secundare). Predimensionarea secţiunilor de beton este necesară din mai multe motive: 1. în vederea obţinerii unei soluţii economice.00 x 6. La dimensionarea elementelor structurale prin metoda aproximativă de calcul [1] [10] se dispune numai de 2 condiţii (2 ecuaţii de echilibru) în cazul solicitării de încovoiere cu sau fără forţă axială şi de numai una. cu atât modificarea lor în fazele următoare ale proiectării va fi mai puţin însemnată. aşa cum este cea care face obiectul acestui proiect.00 m) şi o serie de grinzi secundare longitudinale care reazemă pe grinzile principale. sunt. În temă s-a indicat modul general de alcătuire a planşeului peste parter.00 m este de a dispune grinzi principale pe direcţia transversală (pe deschiderea de 9. Procedând în acest fel. dacă numărul de necunoscute ar cuprinde şi dimensiunile secţiunii de beton ale elementelor. respectiv de dimensiunile acestora. stabilite funcţie de natura elementelor (plăci. de regulă. distribuţia şi valorile eforturilor depind de rigidităţile elementelor. sub cele admise pentru exploatarea normală a clădirii. 3. Înainte de a proceda la predimensionarea componentelor structurale ale acestuia. Ca urmare acestea trebuie să fie apreciate în prealabil. Structurile de beton armat. la limită nulă. caracterizate de procente de armare potrivite funcţiei şi mărimii elementelor.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 2. în faza de predimensionare calculul eforturilor pe baza cărora se determină preliminar dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor se face pe scheme simplificate de încărcare. 2.28 m conform schiţei din figura 2. Pentru a fi economic. în cazul solicitării de forţă tăietoare. dimensiunile secţiunilor de beton ale elementelor structurale. Introducere. Numărul de ecuaţii ar fi prea mic. O soluţie raţională de alcătuire a planşeului*) printr-o reţea de stâlpi cu traveea de 9.50 m. mai exact de rapoartele de rigidităţi ale elementelor structurale. Predimensionarea (proiectarea preliminară) este un ansamblu de operaţii prin care se stabilesc. este necesar să se detalieze concepţia de alcătuire a acestuia. la deschiderile şi încărcările utile cum sunt cele indicate în temă. Postelnicu & D. static nedeterminate.

1. încărcare utilă (p) TOTAL GENERAL ( q ) . de regulă. Evaluarea încărcărilor planşeului peste parter. .Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente mare ca 2. Placa. Se cunosc: .00 1. paralelă cu latura scurtă.200 1. Predimensionare pe criterii de rezistenţă.3.00 1.2 Predimensionare pe criterii de rigiditate. Grinzi secundare. armătura de rezistenţă fiind dispusă numai pe direcţia în care se transportă încărcările către reazem. 2.500 [kN / m ] Îndrumător de proiectare – T. În concluzie: h p = 80 mm . Se notează cu do – lumina între grinzile secundare.08⋅ 25 = placă de 8 cm (g1) pardoseală (g 2 ) TOTAL (g) [kN / m2 ] Încărcări temporare.500 15.1 2. Grinzi principale.traveea t = 6 m .1 mm 35 35 ⇒ hp = 60 mm La clădiri industriale se recomandă h p ≥ 80 mm .00 1.300 3. multiplu de 50 mm pentru h ≤ 800 mm şi multiplu de 100 mm pentru h > 800 ⋅ mm . evidenţiind transmiterea încărcărilor pe o singură direcţie. dimensiunile secţiunii transversale se adoptă. Postelnicu & D.3. hp = do 2035 mm = = 58.30 2.10 1. Asemenea plăci se numesc plăci armate pe o singură direcţie. 2. . Deformata sub încărcări verticale uniform distribuite este de tip cilindric. hgp = L 9000 mm = = 750 ÷ 900 mm 10 ÷ 12 10 ÷ 12 900 mm h = = 300 ÷ 500 mm 2÷3 2÷3 ⇒ hgp = 900 mm ⇒ bgp = bgp x hgp: 400 x 900 ⇒ bgp = 400 mm Stâlpi: Se aleg iniţial secţiuni de 500 x 500 (pentru stâlpii marginali şi de colţ) şi secţiuni de 600 x 600 (pentru stâlpii centrali). Nistorescu .000 21.10 - Tabelul 2. 2.20 2 18. hgs = t 6000mm = = 500 ÷ 600 mm 10 ÷ 12 10 ÷ 12 ⇒ hgs = 500 mm ⇒ bgs x hgs: 250 x 500 bgs 500mm h = = = 200 ÷ 250 mm 2÷3 2÷3 ⇒ bgs = 250 mm La grinzile monolite.deschiderea L = 9 m . Încărcari normate q n [kN / m2 ] Gruparea fundamentală (Încărcari de calcul) qc = n ⋅ q n n Tipul încărcării Încărcări permanente greutate propie 0.

03 Grinzi secundare 5 1 5 .03 25 2. De aceea pentru simplificare. prin posibile diferenţe mari între distribuţiile momentelor adoptate şi cele corespunzătoare comportării elastice. cu panouri de placă armate pe o direcţie.2 Predimensionarea plăcii.11 - 25 2. în cazul în care raportul dintre valoarea încărcărilor temporare de lungă durată şi a celor totale este mai mare de 0. Schema de calcul a plăcii rezultă astfel o grindă continuă cu 12 deschideri egale. Îndrumător de proiectare – T. Schema de alcătuire a unui planşeu cu grinzi principale şi secundare.00 2. 1. Deoarece pentru grinzile cu mai mult de 5 deschideri. care diferă în funcţie de natura încărcărilor [9].03 b c d e 25 2. În conformitate cu prevederile STAS 10107/2 – “Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi precomprimat”. Aşa cum s-a arătat anterior placa planşeului îşi transmite încărcările la grinzile longitudinale. placa şi grinzile secundare. Pentru elementele secundare de planşeu. la o stare de fisurare inacceptabilă în exploatare [2] [10].03 Panouri de placă 25 2.3. În cele ce urmează.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente Încărcările de calcul se determină multiplicând valorile normate ale încărcărilor cu coeficienţii încărcărilor. se renunţă la indicele „ c ” .00 l2 l1 2. deschiderea de calcul se ia egală cu deschiderea liberă (lumina): l = do [11]. eforturile maxime din deschiderile centrale sunt practic aceleaşi. Calculul se poate face pentru o fâşie de placă de 1 m.03 25 25 2. Observaţie.03 Grindă principală 3 2.00 5 2. 2.00 25 a 2.00 l2 /l1> 2 Figura 2.03 4 2.03 2 2.75 este *) Calculul în domeniul plastic ar putea duce în acest caz. Nistorescu . Postelnicu & D.1. întreg calculul se va face utilizând numai încărcări de calcul. este suficient să se ia în considerare o grindă cu numai 5 deschideri. Din acest motiv placa se poate schematiza sub forma unei grinzi având înălţimea egală cu grosimea plăcii şi care reazemă la capete şi intermediar pe grinzile secundare. rezultatul dimensionării fiind prevăzut apoi în toată placa planşeului.

21. 2.1. Secţiunea de calcul a plăcii pentru zona de reazem. Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52).5 Valorile încărcărilor normate şi de calcul sunt cele din tabelul 2.00 q ⋅l 2 9 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 M q ⋅l 2 11 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 Figura 2.3.12 Îndrumător de proiectare – T.2.3 . reprezentând încărcarea de calcul totală iar l lungimea de calcul a fiecărei deschideri de placă.2.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente necesar ca valoarea eforturilor de dimensionare să se obţină printr-un calcul în domeniul elastic*). valorile momentelor încovoietoare se pot aproxima prin cele din schema de calcul din figura 2.momentul de calcul în secţiunea de lângă reazemul b : . Schema statică.3.2. 2.2. Postelnicu & D.1.834. p+g=q a 1 b 2 c 3 d 4 e 5 f 2.00 2. Adoptând valoarea maximă a procentului de armare în secţiunea de moment maxim din primul reazem intermediar.8 %.2. b – lăţimea de calcul a plăcii: b = 1 m Se determină Mb . Este cazul planşeului care face obiectul acestui proiect la care acest raport este 18 = 0. Schema statică şi alura diagramei înfăşurătoare de momente încovoietoare la o placă armată pe o direcţie în stadiul elastic (g << p).03 2. a b =1 m Se cunosc: Rc – rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 (beton Bc 25). Valorile aproximative ale momentelor încovoietoare maxime. Secţiunea de calcul a plăcii. q . Figura 2.035 2.03 2. Nistorescu ho h . La dimensionarea grosimii plăcii trebuie să se ţină seama ca procentul mediu de armare să se încadreze limite economice. În faza de predimensionare.0. automat procentele de armare din restul plăcii se vor situa în domeniul recomandat.3. Pentru plăcile de beton armat pe o direcţie procentul de armare trebuie să se situeze în domeniul 0.03 2.

3. Nistorescu .00 250 2. Pentru grosimea de placă stabilită se determină încărcarea totală de calcul pe unitatea de suprafaţă: q = 21.13 - 400 5.55 + 15 = 84.03 250 2.15 ) 2 pmax 0. Predimensionarea grinzii secundare. Postelnicu & D. Mb = Ordinea operaţiilor este următoarea:*) • • • se alege pe criterii economice coeficientul de armare maxim: μ = se determină înălţimea relativă a zonei 10. 100 100 R 0.4. Îndrumător de proiectare – T.1.). Încărcările grinzii secundare rezultă din schema de descărcare a încărcărilor din 400 250 2.60 2.60 400 .55 mm .068 ⋅10 6 1000 ⋅15 ⋅ 0.068 ⋅10 6 Nmm 9 9 Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = c + d / 2 ≈ 10 + 10 / 2 = 15 mm .75 300 comprimate: ξ = μ ⋅ a = ⋅ = 0.03 5 250 2.03 250 2.55 mm . *) Se adoptă notaţiile şi modul de organizare al calculului din [10].775 kN m2 (vezi tabelul 3.5 ⋅ 2.15 ⋅ (1 − 0.75 = . valoare care se rotunjeşte la multiplu de 10 mm. Se adoptă grosimea plăcii: hp = 90 mm. Transmiterea încărcărilor din placă la grinzile secundare.00 250 2.03 250 5. ho = • se stabileşte înălţimea secţiunii: hp = h0 + a = 69.068 kNm = 10.00 250 2.15 .035 2 = = 10. 2.00 250 Figura 2.3. Rc 100 15 se determină înălţimea utilă necesară a secţiunii: M ξ b ⋅ Rc ⋅ ξ ⋅ (1 − ) 2 = = 69.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente q ⋅l 2 21.

2.65 qgs ⋅l 2 11 M qgs ⋅l 2 12 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 12 Figura 2. Rezultă astfel schema din figura 2.1.3. definite prin linii înclinate la 45º.5. Nistorescu .5.00 m kN m kN m din greutatea proprie a grinzii secundare (250 x 500 ): bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1. La grinzile de beton armat monolite care fac parte din planşee de tip curent procentul de armare raportat la secţiunea utilă a inimii (bho) trebuie să se încadreze din considerente economice în limitele 0.60 qgs ⋅l 2 11 5.1 = 0.3. se poate admite în mod acoperitor că întreaga încărcare a plăcii se transmite numai grinzii secundare. Valorile aproximative ale momentelor încovoietoare maxime. 2.47 Din aceleaşi considerente (încărcare temporară relativ mare în raport cu încărcarea totală) calculul grinzii secundare se va face în stadiul elastic.3.09) ⋅ 25 ⋅1. .3. Schema statică pentru grinda secundară şi alura diagramei înfăşurătoare de momente încovoietoare.65 qgs ⋅l 2 10 5. Şi în cazul grinzii secundare deschiderile de calcul se iau egale cu “lumina”. pornite din colţurile plăcii.03 + 0.8 %. Postelnicu & D. adică distanţa dintre feţele interioare ale grinzilor principale.60 qgs ⋅l 2 11 5. Evaluarea încărcărilor.1 = 2.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente placă la reazemele acesteia.25 + ) = 13. 2.60 5.14 - Îndrumător de proiectare – T. care constituie reazemele.8…1.03 2. În faza de predimensionare. şi exprimă valori aproximative pentru maximele acestor momente rezultate din dispunerea încărcărilor temporare în poziţiile cele mai defavorabile.82 ⇒ qgs = 52. qgs 5.5.68 = 21.4.4: Aaf = 6.68 m 2 2 2 kN 13. Aria aferentă pentru o grindă secundară curentă se deduce după o schemă ca cea din figura 2. aşa cum se indică în figura 2.775 ⋅ = 49.25 ⋅ (0. Valorile momentelor încovoietoare se obţin pe baza expresiilor indicate în figura 2.00 ⋅ ( • • din planşeu: q ⋅ Aaf t 2.60 qgs ⋅l 2 11 5. Schema statică.65 6.5 − 0.

ho Se cunosc: Ra = 300 N / mm 2 Rc = 15 N / mm 2 b = 250 mm b M .55 ⋅10 6 250 ⋅15 ⋅ 0. 2.6 2 = 164.91 mm . 10 10 20 Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = 25 + ≈ 35 mm .25 ⋅ (0. Încărcările grinzii principale rezultă din schema de descărcare a încărcărilor din planşeu (figura 2.4.47 ⋅ 5. Predimensionarea grinzii principale.1 = 8.1 ⋅ = 3 ⋅ 0.momentul de calcul: M = 52. Forma secţiunii de calcul pentru zona de reazem a grinzii secundare. a Figura 2.81 + 35 = 490.775 ⋅ 6 = 130. se poate admite în mod simplificat că încărcările planşeului transmise concentrat grinzii principale prin reacţiunile grinzilor secundare să fie aproximate prin încărcări uniform distribuite.90 − 0. Deci.64 D m 9 bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1. se determină înălţimea relativă a zonei comprimate: ξ = μ ⋅ a = Rc 100 15 se alege pe criterii economice coeficientul de armare: μ = se obţine înălţimea utilă necesară a secţiunii: M ξ b ⋅ Rc ⋅ ξ ⋅ (1 − ) 2 = 164. Nistorescu .4. Postelnicu & D.3. 2.20 kN m Îndrumător de proiectare – T. În faza de predimensionare.7).1 ⋅ = 5.15 - .20 300 ⋅ = 0.6.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 2.3.1. Evaluarea încărcărilor.55 kNm = 164. Secţiunea de calcul a grinzii.3.91 ⇒ qgp = 145.09) ⋅ 25 ⋅1.1 = 0. • • • din planşeu: q ⋅ t = 21.24 .24 ⋅ (1 − 0.65 kN m din greutate proprie a grinzii principale (400 x 900): kN m din greutatea proprie a grinzilor secundare (250 x 500): t kN 6 ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h pl ) ⋅ γ b ⋅1.3. ho = • se stabileşte înălţimea secţiunii: hgs = h0 + a = 455.24 ) 2 = 455. pentru grinzile secundare se adoptă secţiunea 250 x 500.55 ⋅10 6 Nmm .09) ⋅ 25 ⋅1. 100 100 R 1.20 = . valoare care se rotunjeşte la multiplu de 50 mm ⇒ hgs = 500 mm. 2 = qgs ⋅l 2 Ordinea operaţiilor este următoarea: • • • p 1.40 ⋅ (0.3.81 mm .5 − 0.

16 - Îndrumător de proiectare – T. au valori în jurul qgp ⋅ L2 10 . 2. La cadrul de beton armat având configuraţia celui care face obiectul prezentului proiect.00 250 2. Schema statică a cadrului transversal şi alura diagramei înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru grinda principală.03 250 2. Schema statică.3.03 400 250 5.03 250 2.03 5 250 2.00 250 2. . momentele maxime.00 250 2.4.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 250 2.60 400 qgp ⋅ L2 10 qgp ⋅ L2 16 L=9m L=9m L=9m Figura 2. Aria aferentă de placă pentru grinda principală.7. qgp qgp ⋅ L2 16 qgp ⋅ L2 10 400 5.00 250 6. Postelnicu & D.8.60 2.2.00 Figura 2.8). care se înregistrează în secţiunile de pe reazemele intermediare (figura 2. Nistorescu .

40 = .28 400 ⋅15 ⋅ 0.4.17 + 0. Pentru grinzile principale se adoptă secţiuni cu dimensiunile 400 x 1000.12 ⋅10 6 Nmm 10 .40 300 ⋅ se determină înălţimea relativă a zonei comprimate: ξ = μ ⋅ a = = 0. M .20 ⋅ 9 2 = 1176.24 mm .45 ⋅ ( A1 + A2 + A1 ⋅ A2 ) ⋅ γ b = 2 ⋅ ⋅ (0.19 + 0. Din această cauză feţele laterale se prevăd cu o pantă de circa 1 % pentru a împiedica blocarea la decofrare datorită eventualelor neplaneităţi locale ale feţelor laterale ale tiparului.4.24 + 50 = 952.10).3. Nistorescu .Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 2.12 ⋅10 6 0.24 mm ho = • se stabileşte înălţimea secţiunii: hgp = h0 + a = 902. Rc 100 15 se alege pe criterii economice coeficientul de armare: μ = se obţine înălţimea utilă necesară a secţiunii: M ξ bgp ⋅ Rc ⋅ ξ ⋅ (1 − ) 2 = 1176.19 ⋅ 0. Lăţimea tălpii superioare este dictată de asigurarea lungimilor de rezemare ale elementelor chesonate plus lăţimea monolitizării dintre ele. Panta grinzii rezultă 12 14 Înălţimea grinzii prefabricate de acoperiş se ia: h = adoptând o înălţime de grindă variabilă cuprinsă în limitele menţionate anterior.9. greutatea grinzii rezultă astfel: Ga = 2 ⋅V ⋅ γ b = 2 ⋅ L/ 2 4. Figura 2.17 - . valoare care se rotunjeşte la multiplu de 100 mm ⇒ hgp = 1000 mm. 2. Ordinea operaţiilor este următoarea: • • • p 1. Forma secţiunii de calcul a grinzii principale pentru zona de moment maxim. Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a ≈ 50 mm. Postelnicu & D. L L ÷ .momentul de calcul: M = qgp ⋅ L2 10 = 145. 100 100 R 1. Predimensionarea grinzii de acoperiş.12 kN m = 1176.17 ) ⋅ 25 ≈ 40 kN 3 3 Îndrumător de proiectare – T.3. Cunoscând caracteristicile geometrice ale grinzii în secţiunile 1-1 şi 2-2 (vezi figura 2.28 . Grinda prefabricată se realizează prin turnare la faţa locului.28 ⋅ (1 − ) 2 = 902. Secţiunea de calcul a grinzii. Grinzile de acoperiş se execută în tipare fixe.

25 % 2 1 8. Încărcările aferente stâlpului central provin (vezi planşa 1): • din încărcările planşeului de acoperiş (fig.1723 m² 20 200 20 600 50 A1 = 0. Încărcari normate n q [kN / m2 ] 0.2. .5.75 = 148. Evaluarea forţelor axiale în stâlpi.75 Tabelul 2.63 2.70 0. 2. Stâlpul central. Încărcarea Izolaţii şi termoizolaţii Spaţiu tehnic Zăpadă TOTAL (q a ) [kN/ m2 ] 2.60 0.52 1.2. Postelnicu & D. 2. 50 500 750 200 20 20 A2 = 0.2.V reprezintă volumul grinzii de acoperiş.5 kN .18 - Îndrumător de proiectare – T.50 0. . Predimensionarea stâlpilor.1943 m² 2.30 1. Evaluarea încărcărilor acoperişului.1.40 0.1. Valorile încărcărilor normate şi de calcul sunt cele din tabelul 2.25 % 2. 2.20 1.5.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente în care: .00 ⋅ 2.γb densitatea aparentă pentru betonul armat.96 Gruparea fundamentală (Încărcari de calcul) n qc n a = n⋅q 1. Nistorescu . Se apreciază iniţial că dimensiunile stâlpului sunt 600 x 600 [mm].10.5. 2 1 2.2. • din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş: n ⋅ GEP = 6 ⋅15 = 90 kN .12): L ⋅ t ⋅ qa = 9.00 ⋅ 6.95 450 100 450 100 650 ELEVAŢIE Figura 2.5. Grinda prefabricată de acoperiş (elevaţie şi secţiuni).

00 = 1175.20 ⋅ 25 ⋅1.00 ⋅ = 74.25 kN .1 ⋅ 6. N ≈ 1695 kN Se apreciază că dimensiunile stâlpului sunt 500 x 500 [mm].60 ⋅ 4.6 5 400 250 2. din încărcările planşeului de acoperiş: qa ⋅ t ⋅ din greutatea proprie a grinzilor principale de acoperiş: n ⋅ Ga = ⋅ 40 = 20 kN .65 kN . TOTAL: 2. 2.00 = 2.1 ⋅ 9.2. Îndrumător de proiectare – T.00 = 67.00 ⋅ 9.60 ⋅ 0. 2 2 din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş: n ⋅ GEP = 3 ⋅15 = 45 kN . 250 1 2 500 x 500 500 x 500 5 400 Figura 2. Ariile aferente de încărcare pentru stâlpi.03 250 2.09) ⋅ 25 ⋅1. Stâlpul marginal .19 - . la nivelul planşeului peste parter.85 kN din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter (fig.00 5 .03 250 2. Postelnicu & D.00 250 2.60 ⋅ 0.25 ⋅ (0.75 ⋅ 6.11.5.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente • • • • • • din greutatea proprie a grinzilor principale de acoperiş: n ⋅ Ga = 1 ⋅ 40 = 40 kN .1 = 0.4 ⋅ (1.20 − 0.1 = 41.00 250 500 x 500 600 x 600 2.775 ⋅ 6.50 − 0.6 0 400 .03 250 2.00 250 2.58 kN .09) ⋅ 25 ⋅1.09 kN .2.1 ⋅ L = 1 ⋅ 0.60 ⋅ (4.69 kN .00 − 0.11): ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1.03 250 2. Nistorescu 250 2.1 = 40.1 ⋅ t = 4 ⋅ 0.03 5 . din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter: ngp ⋅bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1. din greutatea proprie a stâlpului la parter: b ⋅ h ⋅ ( H − h p ) ⋅ γ b ⋅1. Încărcările aferente stâlpului marginal provin: • • • L 9.00 = 90.09) ⋅ 25 ⋅1.1 = 0. din încărcările planşeului peste parter: q ⋅ t ⋅ L = 21. din greutatea proprie a stâlpului la etajul 1: b ⋅ h ⋅ H ⋅ γ b ⋅1.

N ≈ 925 kN m Se apreciază că dimensiunile stâlpului sunt 500 x 500 [mm].5.00 = 21.40 ⋅ (1.1 = 54.1 = 28.00 ⋅ 6.00 ⋅ = 587.1 = 0. .1 = 0.92 kN .1 = 28. Ariile aferente de încărcare pentru stâlpi.5 ⋅ 0. ngp ⋅bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1.1 ⋅ = 45.12 kN 2 2 S H4 500 x 500 S J4 500 x 500 S K4 500 x 500 4 9.04 kN .50 ⋅ 0. din încărcările planşeului peste parter: q ⋅ t ⋅ L 9.00 − 0.07 kN . 2 2 din greutatea proprie a stâlpului la parter: b ⋅ h ⋅ ( H − h p ) ⋅ γ b ⋅1.00 = 42.1 ⋅ din greutatea elementelor de închidere : b ⋅ t ⋅ Htotal ⋅ ngoluri ⋅ γ bca ⋅1. Postelnicu & D.20 ⋅ 6.00 6. la nivelul planşeului peste acoperiş.00 ⋅ = 37.20 ⋅ 25 ⋅1.09) ⋅ 25 ⋅1.0 0 6 .00 2 S H2 500 x 500 S J2 600 x 600 g rin d a a c o p e ris S K2 600 x 600 6 .12.2 − 0.1 ⋅ t = 2. Nistorescu .Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente • • • • • • din greutatea proprie a stâlpului la etajul 1: b ⋅ h ⋅ H ⋅ γ b ⋅1.20 Îndrumător de proiectare – T.3. Stâlpul de colţ.2.50 − 0.775 ⋅ 6.09) ⋅ 25 ⋅1.09) ⋅ 25 ⋅1. 2 2 din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter: ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1.0 0 H J K Figura 2.40 ⋅ 0.8 ⋅ 8 ⋅1.00 S H3 500 x 500 S J3 600 x 600 S K3 600 x 600 3 E P 6 x 1 .5 ⋅ (4.00 L = 1 ⋅ 0.75 ⋅ L t 2 2 9.25 ⋅ (0.5 9.26 kN . Încărcările aferente stâlpului de colţ provin: • din încărcările planşeului de acoperiş : qa ⋅ ⋅ = 2.5 ⋅ 0. din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter: 9.1 ⋅ 6. TOTAL: 2.28 kN .87 kN .1 = 0.50 ⋅ 4.

00 9. din încărcările planşeului peste parter: q ⋅ ⋅ ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1.87 kN .1 = 28. În faza preliminară a proiectului se apreciază dimensiunile necesare ale stâlpilor pe baza unui calcul simplificat la compresiune centrică.07) ⋅ 25 ⋅1.50 ⋅ 0. pentru a ţine seama de ponderea diferită a momentelor în cazul celor două categorii de stâlpi.50 ⋅ 4.8 ⋅ 8 ⋅1.62 mm 0.50 − 0.00 b ⋅ ( + ) ⋅ Htotal ⋅ ngoluri ⋅ γ bca ⋅1.1 = 67.5 ⋅ 0. de a întinde parţial secţiunile stâlpilor. folosită ţine cont de solicitarea la care este supus elementul de beton armat. Postelnicu & D.3 ⋅13 500 x 500 N = n ⋅ Rc 400 x 400 Rezistenţa de calcul.5 ⋅ (4. de dimensiunea cea mai mică a secţiunii şi de poziţia de turnare a elementului.4 ⋅ Rc .58 kN .3 ⋅ Rc . ngp ⋅bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1.2 − 0. Rc.1 ⋅ = 45. Pentru a ţine seama de efectul momentelor încovoietoare.05 kN .09) ⋅ 25 ⋅1.00 = 21.3 ⋅13 565 ⋅10 3 = 380. la stâlpii centrali şi 0. mai dificil de realizat la stâlpii monoliţi.1 = 0.20 ⋅ ( + ) ⋅ 6. la stâlpii marginali şi de colţ. 2 2 2 2 TOTAL: N ≈ 565 kN Stâlpii structurii sunt solicitaţi la compresiune excentrică.1 = 0.1 ⋅ t D 6.21 - .93 mm n ⋅ Rc 0.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente • din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş: n ⋅ GEP = 3 ⋅15.4 ⋅13 ⇒ ⇒ ⇒ 600 x 600 N 925 ⋅10 3 = = 487.25 ⋅ (0. (anexa C – “Rezistenţe de calcul în elemente de beton armat”).00 = 2. Secţiunile stâlpilor rezultă astfel: • • • stâlp central: b = h = stâlp marginal: b = h = stâlp de colţ: b = h = N 1695 ⋅10 3 = = 570. Nistorescu .40 ⋅ 0. 2 2 din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter: L 9.00 9. se consideră o rezistenţă inferioară celei efective.14 kN .00 = 22.40 ⋅ (1.96 kN 2 2 2 2 din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter: t 6.1 = 28. Îndrumător de proiectare – T.5 ⋅ 0.00 − 0. stâlpul de colţ se va realiza cu aceleaşi dimensiuni ca şi stâlpul marginal (500 x 500).26 kN .775 ⋅ ⋅ = 293.20 ⋅ 25 ⋅1.00 = 1 ⋅ 0.1 ⋅ din greutatea elementelor de închidere: t D 6.1 = 0. Valorile echivalente ale rezistenţelor la compresiune se iau: 0. Pentru asigurarea unei rezemări cât mai bune a grinzilor de acoperiş pe capătul stâlpilor şi pentru a evita realizarea în acest scop a unei console. 2 2 din greutatea proprie a stâlpului la parter: b ⋅ h ⋅ ( H − h p ) ⋅ γ b ⋅1.01 mm n ⋅ Rc 0. 2 • • • • • • • din greutatea proprie a grinzilor principale de acoperiş: din greutatea proprie a stâlpului la etajul 1: b ⋅ h ⋅ H ⋅ γ b ⋅1.5 kN 2 1 ⋅ Ga ≈ 20 kN .09) ⋅ 25 ⋅1.1 ⋅ = 21. cu valori necunoscute în această fază.

Structură etajată din beton armat

Predimensionare elemente

2.6.

Predimensionarea fundaţiilor izolate sub stâlpi.

Fundaţiile izolate sub stâlpi se proiectează sub formă de bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat. În acest sistem, eforturile de la baza stâlpilor se transmit la teren în două trepte, respectiv printr-un transfer la baza cuzinetului pe talpa căruia se pot dezvolta presiuni pe care le poate suporta betonul simplu şi apoi printr-un transfer la talpa blocului de beton simplu, sub care se pot dezvolta presiuni pe care le poate suporta terenul. Condiţii constructive:
H ≥ 400 mm h ≥ 300 mm Lc = (0,55 L 0,65) ⋅ L
h ≥ 0,25 Lc tgβ = h / l ≥ 2 / 3 (recomandabil ≥ 1) tgα = H / L1 ≥ 1
α

Figura 2.13. Reguli de alcătuire ale fundaţiilor cu bloc din beton simplu şi cuzinet de beton armat

Încărcarea gravitaţională la nivelul talpii fundaţiei se aproximează: Nf ≈ 1,2 ⋅ N , pentru a ţine seama de greutatea propie a fundaţiei şi de neuniformitatea distribuţiei presiunilor pe talpa fundaţiei, ca efect al momentului încovoietor. Cunoscând din temă determină din relaţia: L =
pconv = 0,3 Nf pconv N mm 2

ţine seama şi de adâncimea minimă de fundare, astfel încât cota fundaţiilor izolate sub stâlpi va fi - 1,50 m. La alcătuirea fundaţiilor se vor respecta regulile de alcătuire constructivă prevăzute în P10 – 86 [13]. O parte din aceste reguli sunt reproduse în chenarul din figura 2.13. Operaţiile de dimensionare ale elementelor fundaţiilor celor trei tipuri de stâlpi sunt prezentate în continuare într-o manieră succintă. 2.6.1. Fundaţia stâlpului central. • • • •
N = 1695 kN L≥ Nf pconv =

⇒ Lc = 1,50 m ; rezultă l = 450 mm şi L1 = 600 mm ;
Lc = (0,55 L 0,65) ⋅ L = 1485 L1755 mm

β

, latura blocului de beton simplu se

. La stabilirea înălţimii blocului de beton simplu se

⇒ N f = 1,2 ⋅ N = 1,2 ⋅1695 = 2034 kN ;
2034 ⋅10 3 = 2603,8 mm 0,30

⇒ L = 2,70 m ;

- 22 -

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Structură etajată din beton armat

Predimensionare elemente

• •

din condiţia tgα =

H ≥1 L1 h ≥1 l

⇒ H = 800 mm ; ⇒ h = 500 mm .

din condiţia tgβ =

600

450

600

Figura 2.14. Fundaţia stâlpului central.

2700

2.6.2. Fundaţia stâlpului marginal. • • • • • •
N = 925 kN L≥ Nf pconv

⇒ N f = 1,2 ⋅ N = 1,2 ⋅ 925 = 1110 kN ;
1110 ⋅10 3 = = 1923,5 mm 0,30

800

1500

500

500

300

450

⇒ L = 2,00 m ;
400

⇒ Lc = 1,10 m ; rezultă l = 300 mm şi L1 = 450 mm ;
Lc = (0,55 L 0,65) ⋅ B = 1100 L130 mm H tgα = ≥1 L1 h ≥1 l

din condiţia

⇒ H = 900 mm ; ⇒ h = 400 mm .
2000

din condiţia tgβ =

Figura 2.15. Fundaţia stâlpului marginal.

Pentru stâlpul de colţ se adoptă aceeaşi fundaţie ca şi pentru stâlpul marginal. Dimensiunile elementelor structurale rezultate din operaţiile de predimensionare sunt indicate în planşa 1, care reprezintă secţiunea transversală prin clădire. Aşa cum se va vedea în continuare dimensionarea finală a structurii nu a impus modificarea dimensiunilor stabilite în faza de predimensionare.

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

900 - 23 -

1100

Structură etajată din beton armat

Proiectarea plăcii

3. PROIECTAREA PLĂCII
3.1. Evaluarea încărcărilor plăcii planşeului peste parter.
Tipul încărcării Încărcari normate q n [kN / m2 ] Gruparea fundamentală (Încărcari de calcul) qc = n ⋅ q n n

Încărcări permanente greutate propie 0,09⋅ 25 = placă de 9 cm (g1) pardoseală (g 2 ) TOTAL (g) [kN / m2 ] Încărcări temporare. 2,25 1,00

1,10 1,30

2,475 1,300 3,775 18,000 21,775

Tabelul 3.1.

încărcare utilă (p) 15,00 1,20 TOTAL GENERAL ( q ) [kN/ m2 ]

3.2. Schema de calcul. Pentru stabilirea solicitărilor maxime se ţine seama de faptul că încărcarea permanentă acţionează după o singură schemă şi anume aceea cu valoarea integrală uniform distribuită pe toată lungimea grinzii înlocuitoare, iar încărcarea temporară acţionează după orice schemă posibilă.
g 1 p 2 p 3 p 4 p 5

Figura 3.1. Scheme de încărcare pentru placa armată pe o direcţie.

- 24 -

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

120 -0. Nistorescu .035 2.00 18. a 1 2. 2 şi b) valorile momentelor încovoietoare se iau ca la grinda cu 5 deschideri egale. Postelnicu & D.046 b 0.085 c -0.775 3. care introduc efectul încărcării temporare se pot găsi anexa B. se determină adunând pe rând valorile produse de încărcările permanente.3.1 ) ( 3. Sectiunea Tabelul 3.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Momentele încovoietoare maxime în secţiunile caracteristice.039 [m] 2. Notaţiile folosite pentru secţiunile caracteristice la grinda cu 5 deschideri. max = (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅ l − Mi .2. c.033 -0.775 3.775 3. b.00 18.030 2.00 f 2. Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale precum şi valorile maxime ale momentelor încovoietoare sunt date în tabelul 3.026 -0. Coeficientul a care introduce efectul încărcărilor permanente şi coeficienţii b şi c.00 Figura 3. dispusă în ipoteza cea mai acoperitoare ( figura 3.032 2.014 0.775 3. practic.775 [kN / m2 ] 18.00 18.177 S-au notat cu litere secţiunile din dreptul reazemelor şi cu cifre secţiunile din mijlocul deschiderilor.072 -0.463 -2.145 7.03 e 5 2. • pentru toate celelalte deschideri interioare se iau valorile corespunzătoare deschiderii mijlocii a grinzii cu 5 deschideri egale (secţiunile c şi 3).079 0. 3.2.373 1. Valorile maxime în valori absolute ale momentelor încovoietoare se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă.105 0.899 -9.03 d 4 2.505 -0. Schema grinzii este dată în figura 3. pe când în reazeme interesează . folosind relaţii de forma: + 2 Mi . Calculul momentelor încovoietoare.555 -2.596 6.030 [kN/ m2 ] 3. Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu a. Îndrumător de proiectare – T.25 - . numai valorile maxime negative.03 5 b 2 2.021 [ kNm / m ] -0. iar l deschiderea de calcul.00 18.2.00 [ kNm / m ] 8.032 0. În secţiunile din câmpuri interesează atât momentele maxime pozitive cât şi negative.1 ).2 Deschiderea Încărcarea Încărcarea M+ M− max max permanentă temporară Coeficienţi de influenţă (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅ l2 (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅ l2 de calcul (g) (p) 1 b 2 c 3 a 0.2 ) = (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅ l 2 În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe m2 de placă.079 0.030 2.813 -10.046 -0. cu valorile cele mai mari produse în fiecare secţiune considerată de încărcarea utilă. La grinzile continue cu mai mult de 5 deschideri egale se procedează după cum urmează: • pentru primele două deschideri de la margine (secţiunile 1.03 c 3 2.099 0.111 -0. max ( 3.

momentele încovoietoare maxime pozitive şi negative se determină cu aceiaşi coeficienţi de influenţă (vezi şi anexa B) cu următoarele precizări: ‰ momentul încovoietor pe un reazem intermediar se determină pentru o deschidere de calcul egală cu media deschiderilor adiacente reazemului respectiv. ho – înălţimea utilă a secţiunii.26 - Îndrumător de proiectare – T. Se determină ξ dintr-o ecuaţie de echilibru a momentelor [10]: ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 3. Capacitatea de rezistenţă a secţiunii de beton simplu este dată de relaţia: M = cpl ⋅Wf ⋅ Rt (3.1.2.04556 ⋅ = 170.4.757 ⋅10 6 1000 ⋅ 75 2 ⋅15 = 0. Secţiunea a. Secţiunea de calcul este cea din figura 2.3.4. 3. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Dacă deschiderile de calcul nu sunt egale între ele ci diferă cu până la 20 %. 3.3) unde: Wf – modulul de rezistenţă la fisurare al secţiunii. ce se desfăşoară în mod asemănător. Nistorescu . Dimensionarea armăturii de rezistenţă.85 mm 2 . 300 Ra Armarea efectivă şi calculul pentru celelalte secţiuni semnificative.lăţimea de calcul a plăcii: b = 1 m . datorită împiedicării parţiale a rotirii libere prin legătura cu grinda de margine se consideră acoperitor la valoarea: M= d ≈ 15 mm 2 rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 (beton Bc 25). . Armarea plăcii în câmp la momente negative. h – grosimea plăcii: h = 90 mm . grinzile secundare s-au considerat în mod acoperitor ca reazeme simple ideale. Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = 10 + Se cunosc: Rc Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52). Deoarece încărcarea temporară este mare apar momente negative în câmpuri (vezi tabel 3. In zonele din câmpuri cu momente încovoietoare la partea superioară a plăcii solicitarea de încovoiere este preluată numai de betonul simplu.775 ⋅ 2. calculat considerând zona întinsă integral plastificată. b .4. sunt prezentate în tabelul 3.2).04556 (g + p) ⋅l 2 21.4.035 2 = = 3. ho = h − a = 90 − 15 = 75 mm 3. Valoarea momentului încovoietor de la extremitatea plăcii.757 kNm 24 24 Cantitatea de armătură se obţine dintr-o ecuaţie de proiecţie pe axa elementului: A a = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ 15 Rc = 1000 ⋅ 75 ⋅ 0. ‰ momentul încovoietor într-un câmp se determină pentru mărimea efectivă a deschiderii respective. neglijându-se rezistenţa la torsiune a acestora. În calculul momentelor.

75 ⋅ 1000 ⋅ 90 2 ⋅1.5).3. a cărui valoare este 1 pentru o înălţime a secţiunii h ≤ 100 mm. Reguli constructive de alcătuire a plăcilor de beton armat. care constituie reazemele plăcii (figura 3. Diferenţa ΔM între momentele de calcul şi momentele reale. formând plase legate cu sârmă. 3. Aşadar: M = 1 ⋅1. Placa se armează cu bare montate individual din oţel laminat. Nistorescu .3. numărul minim de bare este de 5 bare / m. g Valori de calc ul ale momentelor p ΔΜ Valori reale Figura 3.27 - .03498 ⋅ = 131. Numărul maxim de bare /m recomandat.3).03498 1000 ⋅ 15 ⋅ 752 A a = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ 15 Rc = 1000 ⋅ 75 ⋅ 0. Se procedează în acest mod pentru că în realitate valorile momentelor negative sunt mai mici decât cele luate în calcul.90 ⋅ kN ⋅ m ⇒ ⇒ ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ Rc ⋅ ho2 = 1− 1− 2 ⋅ 2.90 ⋅ 106 = 0. ca urmare a efectelor favorabile a rigidităţii la torsiune a grinzilor secundare. Postelnicu & D. întrucât la stânga sau la dreapta acestor secţiuni momentele negative au valori absolute mai mari.60 kNm 6 Se observa că doar în secţiunea 2 (primul câmp intermediar) momentul produs de solicitarea de încovoiere este mai mare decât momentul capabil al secţiunii de beton simplu.3.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii cpl – coeficient prin care se ţine seama de plasticizarea parţială a zonei întinse a secţiunii. În cazul secţiunilor dreptunghiulare sau în formă de T. Pentru plăcile cu grosimea hp ≤ 300 mm. se admite să se determine Wf cu o relaţie simplificată: Wf = 1. 3. Îndrumător de proiectare – T. Secţiunea 2 (armată la moment negativ). în care We este modulul de rezistenţă în stadiul elastic.75 ⋅ We .17 ⋅ mm 2 300 Ra Se alege: Aa = 151 mm² ( 3 φ 8 / ml ) şi Aa = 142 mm² ( 5 φ 6 / ml ) pentru varianta fără bare înclinate (a se vedea § 3. în câmp şi pe reazem este de 12 bare / m. Se cunoaşte momentul de calcul în valoare absolută: M = 2. în zonele întinse.4. pe baza valorilor momentelor din mijlocul deschiderii poate apărea ca neacoperitoare. Va trebui ca în această secţiune să se dispună armătură la partea superioară pentru preluarea acestui moment. Dimensionarea armăturilor de la partea superioară în secţiunile din câmpul plăcilor.5. Diametrele minime admise pentru armăturile de rezistenţă şi pentru cele de repartiţie sunt date în tabelul 3.1 = 2598750 Nmm = 2.

Nistorescu .3 Numărul de bare pe metru trebuie stabilit astfel ca distanţele între bare să fie într-o succesiune ordonată. Dispunerea călăreţilor şi barelor înclinate în secţiunea de reazem a plăcii. 3. Armăturile de la partea superioară a plăcii. Postelnicu & D. Fasonarea barelor înclinate se face în acest caz la faţa locului pe cofrajul plăcii. Secţiunile de înclinare a barelor vor fi amplasate la distanţe suficient de mari de la marginile reazemelor (de regulă 1/5 din lumina liberă a plăcii în deschiderea . se prevăd lungimi lc corespunzătoare mai mari decât cele definite anterior. 4 etc. se va lua de fiecare parte a reazemului lc = l / 4 din cea mai mare dintre luminile lo(1) şi lo(2) ale deschiderilor adiacente. lc= lo(1) / 4 lc= lo(1) / 4 lo(1) > lo(2) lo(1) lo(1) / 5 lo(2) / 5 lo(2) Figura 3. care se livrează în colaci de lungimi mari. calculat cu relaţia (3). De aceea numărul de bare pe metru din aceeaşi placă trebuie să fie multiplu de un modul (2. Se admite ca armarea la partea superioară să se prevadă numai pe porţiunile în care momentele negative din câmp depăşesc momentul capabil al secţiunii nearmate.5. putându-se ajunge până la o armare continuă la partea superioară a plăcii. pentru a simplifica montajul şi controlul poziţionării armăturilor.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Tipuri de arm ă turi Diametre minime (mm) pentru armãturile de: Rezistenţă Barele înclinate ş i Barele drepte de la Reparti ţie barele de la partea partea inferioarã a superioară plãcii 6 6 6 8 Bare laminate individuale PC 52.).28 Îndrumător de proiectare – T.5. se prelungesc de o parte şi de alta a reazemului astfel ca să acopere întreaga zonă de momente negative. 3. În cazul de faţă s-a va folosit un modul de 3 bare /m. completate pe reazeme cu bare locale (călăreţi).4. PC 60 OB 37 Tabelul 3. La plăcile cu încărcări temporare mari în raport cu încărcările permanente.4). la care pot interveni momente încovoietoare negative în câmpuri. pentru preluarea momentelor negative de pe reazeme. În cazul curent al armării cu bare cu diametre până la 10 mm inclusiv. Dacă nu se face un calcul al lungimii lc necesare (vezi figura 3. este preferabil ca barele drepte de la partea inferioară şi cele ridicate să se realizeze continue (dintr-o bucată) pe toată lungimea planşeului.

5) se prevăd pe direcţia perpendiculară pe cea a armăturilor de rezistenţă armături constructive: • în zonele întinse din câmp şi de pe reazeme.5. călăreţii prelungiţi de o parte şi de alta a reazemelor cu ( lo(2) / 4 ) de regulă 5 φ 8 / m dacă sunt din OB 37 şi 5 φ 6 / m dacă sunt din PC 52 sau PC 60. • pentru preluarea momentelor locale de încastrare pe reazemele de continuitate de pe direcţia laturii mari a plăcii lo(1). o soluţie în care se folosesc numai bare drepte. Alegerea armăturii. ‰ preiau eforturile de întindere produse de momentele încovoietoare pozitive de pe direcţia paralelă cu latura lungă a plăcii. Nistorescu lo(2) .4). dar cel puţin 4 φ 6 mm /m. soluţie recomandabilă. Aceste armături au roluri multiple: ‰ împreună cu barele armăturii de rezistenţă formează o reţea (plasă) îndeplinind un rol de montaj. o armătură de repartiţie având secţiunea pe metru egală cu cel puţin 15 % din secţiunea pe metru a armăturii de rezistenţă. Perpendicular pe direcţia armăturilor de rezistenţă se dispun armături numite de “repartiţie” sau de “montaj”. ‰ repartizează eventualele încărcări locale concentrate la o lăţime mai mare de placă. Îndrumător de proiectare – T.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii respectivă). lo(2) / 4 lo(2) / 4 lo(2) / 4 lo(2) / 4 Repartiţie Sus şi jos lo(1) Figura 3. Dispunerea armăturilor constructive la plăcile armate pe o direcţie. 3. pe considerente de simplicitate a execuţiei. la plăci cu deschideri mici. Postelnicu & D. la planşeele obişnuite şi 25 % la cele cu încărcări concentrate mari. • • Se propun două soluţii de armare: o soluţie în care se folosesc bare înclinate.6. pentru ca barele înclinate să poată fi utilizate eficient la preluarea momentelor negative de pe reazeme (vezi figura 3. La plăcile armate pe o direcţie (vezi figura 3. ‰ limitează deschiderea fisurilor produse de contracţia betonului sau de variaţiile de temperatură.29 - .

5 φ 8 / ml 2 5 φ 10 / ml 5 φ 6 / ml 3 4 5 φ 10 / ml 1 5 φ 10 / ml 3 5 φ 10 / ml 3 Figura 3.7.106 399.555 0.373 0.4 În tabelele 3.72 2 75 6.30 - Îndrumător de proiectare – T. 3. fără bare înclinate.087 326.119 447.60 b 75 10. La plăcile cu deschideri până la 2 m se recomandă armarea mai simplă.60 3 75 7. Postelnicu & D.6. Nistorescu . În figurile 3.505 0.5 sunt prezentate secţiunile armăturile alese în cele două soluţii. În tabelul 3.757 2⋅M ξ = 1− 1− b ⋅ Rc ⋅ ho 2 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ [mm 2 ] 170.7 sunt indicate schemele celor două soluţii de armare.463 0. Armarea plăcii fără bare înclinate.134 502. Soluţia de armare pentru placa armată pe o singură direcţie în varianta fără bare înclinate. .079 294.87 Rc Ra Aria [mm 2 ] 85 151 236 302 151 453 387 151 538 151 151 302 302 151 453 236 151 387 Bare / ml 3φ6 3φ8 3φ8+3φ6 3φ8+3φ8 3φ8 9φ8 3 φ 8 + 3 φ 10 3φ8 6 φ 8 + 3 φ 10 3φ8 3φ8 6φ8 3φ8+3φ8 3φ8 9φ8 3 φ 10 3φ8 3 φ 8 + 3 φ 10 Tip călăreţi înclinate total drepte înclinate total călăreţi înclinate total drepte înclinate total călăreţi înclinate total călăreţi înclinate total p ef ⋅ % 0.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Secţiune ho [ mm ] M [kNm] 3. Se prezintă în continuare spre exemplificare armarea plăcii fără bare înclinate pentru care s-a adoptat următoare soluţie de armare.6 şi 3.31 a 75 0.1.40 c 75 9. 3 φ 6 / ml 5 3 φ 10 / ml 7 3 φ 8 / ml 8 4 3 φ 10 / ml 3 3 φ 8 / ml 6 6 φ 8 / ml 6 3 φ 8 / ml 3 φ 8 / ml 3 φ 8 / ml 1 2 Figura 3.021 0.85 0.4 şi 3.5.84 0.6.22 0.27 0.52 Tabelul 3.046 1 75 8. se prezintă calculul corespunzător acestei soluţii de armare. Soluţia de armare aleasă pentru placa armată pe o singură direcţie.21 0.

Postelnicu & D.31 - . Planul de cofraj al planşeului reprezintă vederea de jos în sus a structurii acestuia de la nivelul unei secţiuni orizontale prin elementele verticale ale structurii.85 393 5 φ 10 drepte 0. Dacă peste planul de cofraj se desenează rabatute în planul desenului şi armăturile. Planul de cofraj se completează prin secţiuni verticale prin planşeu. a plăcii.27 393 5 φ 10 drepte 0. în cazul planului de cofraj al planşeului din proiect. într-o vedere de deasupra înainte de turnarea betonului.52 c 75 9.757 2⋅M ξ = 1− 1− b ⋅ Rc ⋅ ho 2 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ [mm2 ] 170. grinzilor secundare şi a grinzilor principale. Într-o accepţiune apropiată cu cea de mai sus planul de cofraj este reprezentarea în desen a muchiilor cofrajului în care se execută planşeul. pentru a se obţine spaţiile libere necesare pentru indicarea detaliată a armării.5 3.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Secţiune ho [mm] M [kNm] 3.021 0. care indică şi înălţimea elementelor structurale. desenate cu o linie mai groasă decât cea folosita pentru liniile de cotă aşa cum apar acestea în vederea menţionata. Planul de cofraj indică dimensiunile care nu mai sunt reproduse în planul de armare. Planul este completat de extrasul de armătură al plăcii.33 a 75 0.046 5φ8 călăreţi 1 75 8.555 0. Nistorescu . dimensiunile şi poziţiile tuturor elementelor structurale. de cofraj şi respectiv se desenează separat. calitatea oţelului.106 399.373 0.52 b 75 10.7. Planul de cofraj reprezintă planul care indică forma. cele două planuri.134 502. iar elementele structurale sunt reprezentate prin muchiile lor.71 2 75 6.119 447.52 Tabelul 3. Plan cofraj şi armare planşeu peste parter. În acest plan elementele secţionate sunt reprezentate haşurat sau poşat.87 Rc Ra Aria [mm2 ] 251 Bare / ml Tip p ef ⋅ % 0.505 0.087 326.71 3 75 7.079 294. în acest caz a stâlpilor situaţi sub planşeu. Extrasul de armătură reprezintă un tabel în care sunt date principalele caracteristici ale tuturor tipurilor de armături (mărcilor): diametrul armăturii. În cazul structurilor complicate.21 393 5 φ 10 drepte 0.84 535 5 φ 10 + 5 φ 6 călăreţi 0. în cazul de faţă ale planşeului peste parter.22 535 5 φ 10 + 5 φ 6 călăreţi 0. planul devine plan de cofraj şi armare.463 0. Îndrumător de proiectare – T. lungimea de tăiere. numărul armăturilor identice.

8. Extrasul furnizează în final cantitatea de oţel totală şi pe sortimente (diametru şi tip oţel). Postelnicu & D. . La realizarea lui s-a ţinut seama de toate regulile constructive enunţate la punctul 3.5. În figura 3.32 - Îndrumător de proiectare – T. Planul de cofraj şi armare al plăcii planşeului peste parter este prezentat în planşa 3. Ax reazem Ax reazem Ax reazem Ax reazem a b Dupa necesitate c d Gresit (continuu) e Figura 3.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii În tabel sunt însumate lungimile tuturor armăturilor de un anumit diametru separat pentru toate calităţile de oţel utilizate.8 sunt prezentate schematic modurile de dispunere a armăturii de rezistenţă în diferite cazuri caracteristice. Nistorescu . Moduri de dispunere a armăturii de rezistenţă.

Structură etajată din beton armat

Calculul grinzii secundare

4. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE CURENTE G2
4.1. Schema statică. Grinda secundară este o grindă continuă cu deschideri egale, care reazemă pe grinzile principale (grinzile cadrului transversal). Schema statică este cea reprezentată în figura 4.1. S-au notat cu litere secţiunile distincte din dreptul reazemelor şi cu cifre secţiunile distincte din mijlocul deschiderilor.
a 1
5,65

b 2
5,60

c 3
5,60

c 3
5,60

c 2
5,60

b 1
5,65

a

Figura 4.1. Schema statică a grinzii secundare.

4.2. Evaluarea încărcărilor. Încărcările grinzii secundare provin din greutatea proprie şi din încărcările permanente şi temporare ale plăcii, pe zona aferentă a grinzii (Aaf), aşa cum se indică în figura 4.2. ⇒ Aaf = 2 ⋅
5,60 + (5,60 − 2,00) 2,00 ⋅ + 0,25 ⋅ 5,60 = 10,6 m 2 2 2

25

2,03

5

25

2,03

25

2,03

40

25
5.60

2,03

25

2.00

25

2.00

25

2.00

25

2.00

25

5.60

40

Figura 4.2. Aria aferentă de calcul pentru grinda secundară.
Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu - 33 -

40

G2 25 x 50

Structură etajată din beton armat

Calculul grinzii secundare

Rezultă următoarele valori ale încărcărilor. Încărcarea permanentă ( g). • • din greutate placă + pardoseală: din greutate proprie (25 x 50 ):
bgs ⋅ (hgs − h pl ) ⋅ γ b ⋅1,1 = 0,25 ⋅ (0,5 − 0,09) ⋅ 25 ⋅1,1 = 2,82 kN m kN m g⋅ Aaf t − bgp = 3,775 ⋅ kN 10,60 = 7,14 m 5,6

⇒ Încărcarea temporară ( p). • din încărcarea utilă: p ⋅
Aaf 10,60 kN = 18,00 ⋅ = 34,08 5,6 t − bgp m

g = 9,96

⇒ p = 34,08

kN m

În conformitate cu prevederile STAS 10107/2 – “Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi precomprimat”, în cazul în care raportul dintre valoarea încărcărilor temporare de lungă durată şi a celor totale este mai mare de 0,75 este necesar ca valoarea eforturilor de dimensionare să se obţină printr-un calcul în domeniul elastic. Este cazul grinzilor secundare care fac obiectul prezentului proiect la care acest raport este
34,08 = 0,77. 44,04

4.3. Calculul eforturilor. Ca şi în cazul plăcii, calculul eforturilor de dimensionare se bazează pe valorile maxime ale diagramelor de eforturi, în acest caz momente încovoietoare şi forţe tăietoare, corespunzătoare grinzii cu 5 deschideri egale. Valorile momentelor încovoietoare corespunzătoare secţiunilor de la marginea reazemelor şi din mijlocul deschiderilor se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă, folosind relaţii de forma: + 2 − 2 Mi şi Mi (4.1) , max = (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅l , max = (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅l În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe unitatea de lungime, iar l deschiderea de calcul. Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu a, b, c. Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale, precum şi valorile maxime şi minime ale momentelor încovoietoare sunt date în tabelul 4.1.
Deschiderea Încărcarea Încărcarea M+ M− max max Coeficienti de influentă permanentă temporară 2 (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅l (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅l 2 de calcul (g) (p) [kN / m] [kN / m] a b c [m] [ kNm ] [ kNm ] 0.072 0.099 -0.026 5.650 9.960 34.04 -5.360 130.470 -0.105 0.014 -0.120 5.625 9.960 34.04 -18.011 -162.335 0.033 0.079 -0.046 5.600 9.960 34.04 -38.797 94.639 -0.079 0.032 -0.111 5.600 9.960 34.04 9.485 -143.167 0.046 0.085 -0.039 5.600 9.960 34.04 -27.264 105.105
Tabelul 4.1
- 34 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Secţiunea 1 b 2 c 3

Structură etajată din beton armat

Calculul grinzii secundare

La grinzile continue cu mai mult de 5 deschideri egale se consideră: pentru deschiderile de margine (secţiuni de tip 1) şi pentru primele deschideri interioare (secţiuni de tip b şi 2) se iau aceleaşi valori ca la grinda cu 5 deschideri egale; • pentru toate celelalte deschideri interioare se iau valorile corespunzătoare deschiderii mijlocii a grinzii cu 5 deschideri egale (secţiuni de tip c şi 3). Dacă deschiderile de calcul nu sunt egale între ele ci diferă cu până la 20 %, momentele încovoietoare maxime pozitive şi negative se determină cu aceiaşi coeficienţi de influenţă (vezi şi anexa B) cu următoarele precizări: ‰ momentul încovoietor pe un reazem intermediar se determină pentru o deschidere de calcul egală cu media deschiderilor adiacente reazemului respectiv; ‰ momentul încovoietor într-un câmp se determină pentru mărimea efectivă a deschiderii respective. Valorile maxime şi minime ale forţelor tăietoare se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă, folosind relaţii de forma: Qi+, max = (α ⋅ g + β ⋅ p) ⋅l şi Qi−, max = (α ⋅ g + γ ⋅ p) ⋅l (4.2) În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe unitatea de lungime, iar l deschiderea de calcul. Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu α, β, γ. Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale, precum şi valorile maxime şi minime în secţiunile de la faţa reazemelor, ale forţelor tăietoare sunt date în tabelul 4.2. •
Tabelul 4.2 − + Deschiderea Încărcarea Încărcarea Qmax Qmax Coeficienti de influentă permanentă temporară (α ⋅ g + β ⋅ p) ⋅l (α ⋅ g + γ ⋅ p) ⋅l de calcul (g) (p) [kN/ m] [kN/ m] [m] [ kNm ] [ kNm ] α β γ 0.395 0.447 -0.053 5.65 9.96 34.04 108.20 12.03 -0.605 0.014 -0.620 5.60 9.96 34.04 -31.08 -151.93 0.526 0.598 -0.072 5.60 9.96 34.04 143.33 15.61 -0.474 0.103 -0.577 5.60 9.96 34.04 -6.80 -136.43 0.500 0.591 -0.091 5.60 9.96 34.04 10.54 140.55

a b st b dr c st c dr

Secţiunea

4.4. Calculul armăturii longitudinale. Se exemplifică în continuare calculul unei grinzi secundare curente G2 25 x 50. În zonele solicitate la moment negativ (care întind fibra superioară a grinzii), secţiunea de calcul este de formă dreptunghiulară, iar în zonele solicitate la momente pozitive (care întind fibra inferioară) şi în care placa se află în zona comprimată, secţiunea de calcul are forma T. Acoperirea cu beton de calcul se consideră în câmp, a = 25 + ϕ 2 ≈ 35 mm , iar în reazem a = 50 mm Observaţie: Acoperirea la partea superioară a armăturilor din grinda secundară s-a luat mai mare decât cea minim necesară pentru a permite montarea armăturilor la intersecţia cu grinda principală. Întrucât, aşa cum se va vedea, armăturile de pe primul rând al grinzii principale sunt de diametru 25 mm, s-a adoptat o înălţime de interior a ramurii verticale a etrierului de 420 mm.

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

- 35 -

3 ≈ 1750 mm ( vezi Anexa A ) Figura 4. Secţiunea 1.65 2 = = 58. Secţiunea a. Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52). Secţiunea de calcul a grinzii secundare pentru zona de câmp marginal.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Se cunosc: Rc . Δp = 750 bp = b= a 1750 250 Δp = 750 h .4.8⋅5650 = 4520 mm ⇒ Δp ≤ lc / 6 = 4520 / 6 = 753. În mod acoperitor la dimensionare nu se ţine seama de aportul armăturilor situate în zona comprimată. Nistorescu a ho = 465 h . în care Δp ≤ lc / 6 .8⋅to = 0. ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 500 − 35 = 465 mm (în câmp) b – lăţimea secţiunii: b = 250 mm .080 ξ = 1− 1− Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0. iar lc = 0.1 mm 2 300 Ra Se alege: Aa(a) = 402 + 113 = 515 mm 2 ( 2 φ 16 + 1 φ 12 ) 4.3. 4.4. = 500 hp = 90 Aa = 35 b= 250 .1. Postelnicu & D.58 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 Se determină ξ. hp – grosimea plăcii: h pl = 90 mm .2. Aa ho Figura 4.hp = 410 Lăţimea activă a plăcii bp la secţiuni cu talpa în zona comprimată se determină astfel: bp ≤ b + 2⋅Δp .36 - Îndrumător de proiectare – T.rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 (beton Bc 25).58 kNm 24 24 2⋅M 2 ⋅ 58.4.3 mm ⇒ bp ≤ 250 + 2⋅753. Secţiunea de calcul a grinzii secundare pentru zona de reazem.080 ⋅ = 452. înălţimea relativă a zonei comprimate: b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− = 0. b Momentul de calcul se considera: M= (g + p) ⋅l 2 44.04 ⋅ 5.

Momentul de calcul este în acest caz: M = 130. în care Δp ≤ lc / 6 .27 mm 2 Ra 300 Se alege Aa(1) = 201 + 760 = 961 mm 2 ( 1 φ 16 + 2 φ 22 ) 4.023 Rc 15 = 1750 ⋅ 465 ⋅ 0.4. pe baza cărora s-a determinat aceasta (vezi anexa A).4. iar lc = 0.5. Nistorescu a .18 > 0.4.243 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0. Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp.hp = 410 Aa ho = 465 h Lăţimea activă a plăcii bp rezultă astfel: bp ≤ b + 2⋅Δp .10 şi Δp nu s-a plafonat prin alte condiţii.023 ⋅ = 946. Postelnicu & D.65 m. Secţiunea b.6⋅5600 = 3360 mm ⇒ Δp ≤ lc / 6 = 3360 / 6 = 560 mm ⇒ bp ≤ 250 + 2⋅560 ≈ 1370 mm = 500 hp = 90 .33 kNm .47 ⋅10 6 1750 ⋅ 465 2 ⋅15 = 0.243 ⋅ = 1366 mm 2 Ra 300 Se alege: Aa(b) = 1520 mm 2 ( 4 φ 22 ) 4.3. Momentul de calcul este în acest caz: M = 162.6⋅to = 0. h . Δp = bp = 1370 250 Δp = 560 b= 560 b= 250 Îndrumător de proiectare – T.25 kNm 2 Deoarece Mp > M ⇒ x < hp . Secţiunea de calcul a grinzii secundare pentru zona de câmp intermediar. Secţiunea de calcul este cea din figura 4. Se determină ξ: ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 162. unde sunt prezentate şi relaţiile din STAS 10107/2-90. La stabilirea lăţimii active a plăcii s-a ţinut seama că hp / h = 90 / 500 = 0.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Deschiderea de calcul este to = 5.4. Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x = hp.37 - = 35 Figura 4. M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 ) = 1750 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (465 − 90 ) = 992. Secţiunea 2.33 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 = 0. Secţiunea de calcul este dată în figura 4.47 kNm .3. Se determină ξ = 1 − 1 − A a = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ 2⋅M bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅130.

5. Se determină ξ: ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 143. Momentul de calcul este în acest caz: M = 94.17 kNm .5.1 kNm . Postelnicu & D.79 kNm 2 Deoarece Mp > M ⇒ x < hp . lăţimea bp. Se determină ξ = 1 − 1 − Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ 2⋅M Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 94.2).1 ⋅10 6 1370 ⋅ 465 2 ⋅15 = 0.2. Se determină ξ = 1 − 1 − Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅105. In zonele din câmpuri cu momente încovoietoare la partea superioară a plăcii solicitarea de încovoiere este preluată numai de betonul simplu.0215 ⋅ = 685. Secţiunea 3.7.38 Îndrumător de proiectare – T.4.8 mm 2 Ra 300 Se alege Aa(b) = 402 + 380 = 782 mm 2 ( 2 φ 16 + 1 φ 22 ) 4.6. Secţiunea de calcul este cea din figura 4. Secţiunea de calcul este cea din figura 3.64 ⋅10 6 1370 ⋅ 465 2 ⋅15 = 0.210 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0. M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 Mp > M ) = 1370 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (465 − 90 ) = 776.4.0243 Rc 15 = 1370 ⋅ 465 ⋅ 0.5.0215 Rc 15 = 1370 ⋅ 465 ⋅ 0. Armarea grinzii secundare în câmp la momente negative.4. Nistorescu . Secţiunea c.64 kNm .96 mm 2 Ra 300 Se alege Aa(3) = 804 mm 2 ( 4 φ 16 ) 4.79 kNm 2 Deoarece ⇒ x < hp .0243 ⋅ = 773.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Secţiunea de calcul este cea din figura 4. Deoarece încărcarea temporară este mare apar momente negative în câmpuri (vezi tabel 4. 2⋅M Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp.210 ⋅ = 1180 mm 2 300 Ra Se alege: Aa(c) = 1140 mm 2 ( 3 φ 22 ) 4. M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 ) = 1370 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (465 − 90 ) = 776.17 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 = 0. Momentul de calcul este în acest caz: M = 143. Capacitatea de rezistenţă a secţiunii de beton simplu este dată de relaţia: . Momentul de calcul este în acest caz: M = 105.

0366 ⋅ = 206 mm 2 300 Ra Se alege: Aa = 226 mm2 ( 2 φ 12 ) . Se cunoaşte momentul de calcul în valoare absolută: M = 27. Se cunoaşte momentul de calcul în valoare absolută: M = 38.03 kNm 6 Se observa că în secţiunile 2 şi 3 momentul produs de solicitarea de încovoiere este mai mare decât momentul capabil al secţiunii de beton simplu.75 ⋅ We . Secţiunea 2 (primul câmp intermediar armat la momente negative).Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare M = cpl ⋅Wf ⋅ Rt (4. ⇒ ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ R c = 1− 1− 2 ⋅ 38.8 kNm . Valorile forţelor tăietoare de calcul sunt cele din tabelul 4.0525 ⇒ Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0.4.8.70 ≥ 1000 Tabelul 4. se adoptă o armare transversală numai cu etrieri.00 0.39 - . 4. ⇒ ⇒ ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 27. Secţiunea 3 (câmpul intermediar armat la momente negative).3 în funcţie de înălţimea secţiunii h (pentru valori intermediare între cele date în tabel.1 = 14036458 Nmm = 14.3 1. 4.75 ⋅ 250 ⋅ 500 2 ⋅1.8 ⋅10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅15 = 0. În mod acoperitor calculul se face considerând secţiunile ca fiind secţiuni dreptunghiulare simplu armate.7 ⋅1.67 În cazul secţiunilor dreptunghiulare sau în formă de T.0525 ⋅ = 295 mm 2 300 Ra Se alege: Aa = 339 mm2 ( 3 φ 12 ) . cpl – coeficient prin care se ţine seama de plasticizarea parţială a zonei întinse a secţiunii şi ale cărui valori se iau din tabelul 4. în care We este modulul de rezistenţă în stadiul elastic.3 kNm .3) unde: Wf – modulul de rezistenţă la fisurare al secţiunii. Postelnicu & D.2.5. Înălţimea secţiunii.3 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 = 0. se interpolează liniar).85 500 0. Nistorescu . Calculul armăturii transversale. h (mm) cpl ≤ 100 200 0.4. calculat considerând zona întinsă integral plastificată.0366 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0. Se cunosc: Îndrumător de proiectare – T. 4. Va trebui ca în aceste secţiuni să se dispună armătură la partea superioară pentru preluarea acestui moment. Aşadar: M = 0. se admite să se determine Wf cu o relaţie simplificată: Wf = 1.9. Având în vedere dimensiunile şi solicitările grinzii.

unde: Aa(m) – suma ariilor barelor drepte din zona întinsă. Dacă Q > 4 ⇒ se măreşte secţiunea de beton sau clasa betonului astfel ca Q ≤ 4 . intersectate de fisura înclinată din secţiunea de verificare m (la grinzile continue.185% 3.874 b ⋅ ho ⋅ Rt 250 ⋅ 450 ⋅1. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae = 50. ⇒ 100 ⋅ 0.1 %.1 % se ia pe = pemin = 0.1.50 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor. ae ≤ 300 mm .Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare ‰ ‰ Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt = 1. Dacă lungimea proiecţiei fisurii critice este mai mare decât 2. • procentul de armare longitudinală: p = Aa( m ) b ⋅ ho ⋅100 % .2): ae ≤ 15 ⋅ d (d .5 ho 0.185 0.3 = = 217 mm 0.5 ho se ia si = 2.6.2 ⋅ 0.457 % 250 ⋅ 450 procentul pe = Q 2 de ⋅ armare transversală necesară corespunzător etrierilor: Rt 0.5 ⋅ ho .10 N / mm 2 (beton Bc 25) Ra – rezistenţa de calcul a armăturii transversale: Ra = 210 N / mm 2 (oţel OB 37) 4. ae ≤ 3 ⋅h . în zonele de reazem se consideră barele drepte de la partea superioară).2 ⋅10 3 = = 0.874 1.10 = ⋅ = 1.2 ⋅ p Ra 3. Ordinea operaţiilor este următoarea: [8] [10] • Q= Q 108.1 Dacă Q ≤ 0.2 kN .457 210 100 ⋅ p si R t = ⋅ ≤ 2.5 .5.185 ⋅ 250 pe ⋅ b Distanţele maxime admise între etrieri (vezi § 4. Secţiunea a. 4 Din cele arătate mai sus: ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅16 = 240 mm (pentru zona de reazem) ae ≤ 300 mm ae ≤ 3 ⋅ 500 = 375 mm 4 ⇒ ae ≤ 300 mm (pentru zona de câmp) .8 ⋅ Ra • se verifică: orizontală a fisurii înclinate de rupere (fisurii critice). ⇒ p= • Aa ( a ) b ⋅ ho ⋅100 %= 515 100% = 0. Nistorescu .3 mm 2 • se propune ne = 2 (numărul de braţe verticale ale unui etrier) • ‰ ‰ ‰ distanţa între etrieri a e ≤ 100 ⋅ n e ⋅ Ae 100 ⋅ 2 ⋅ 50.8 ⋅ 210 9 ⇒ valoarea necesară pe determinată anterior este corectă Dacă pe < 0.546 < 2.457 si 1.diametrul minim al armăturilor longitudinale din zona comprimată).10 ⋅100 % = ⋅⋅ ⋅100% = 0. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 108.40 - Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. în care si este lungimea proiecţiei pe ho pe 0.

1.61 ⋅10 3 = 1.3 mm 2 se propune ne = 2 (numărul de braţe verticale ale unui etrier) distanţa între etrieri a e ≤ 100 ⋅ n e ⋅ Ae 100 ⋅ 2 ⋅ 50. Postelnicu & D.55 ⋅10 3 = = 1.2 ⋅ 1. Prevederi constructive.88 < 2.2.2 ⋅ 1. Se parcurg următoarele etape: • • • • • • • • Q= p= Q 140.1 Aa (b ) b ⋅ ho 1520 ⋅100 % = ⋅ ⋅100% = 1.01% 250 ⋅ 450 b ⋅ ho Aa ( c ) pe = Rt 1.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.6.35 si 1. Diametrul minim pentru armăturile longitudinale de rezistenţă: 10 mm.213% 3.01 1.14 2 1.213 ⋅ 250 se stabileşte : ae = 150 mm ⇒ φ 8 / 150 4. Secţiunea b.61 kN . Etapele calculului sunt identice cu cele indicate în cazul secţiunii a: • • • • • • • • Q= p= Q 152.3 mm 2 se propune n e = 2 (numărul de braţe verticale ale unui etrier) distanţa între etrieri a e ≤ 100 ⋅ n e ⋅ Ae 100 ⋅ 2 ⋅ 50.55 kN .Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare • se adoptă: ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 200 4.14 b ⋅ ho ⋅ Rt 250 ⋅ 450 ⋅1. 4.2 ⋅ p Ra Q ⋅ 100 ⋅ 1.2 ⋅ p 3.41 - .213 0.8 ⋅ 210 ho 9 se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae = 50.212 ⋅ 250 se stabileşte ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 175 4. Îndrumător de proiectare – T.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.23 = b ⋅ ho ⋅ Rt 250 ⋅ 450 ⋅1.6.5.5.1 1140 ⋅100 % = ⋅100 % = 1.10 si = ⋅ = 1. Secţiunea c.5 0.3 = = 188 mm pe ⋅ b 0.01 210 Q ⋅ 2 100 ⋅ 1.8 ⋅ 210 ho 9 se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae = 50.212% Ra 3. Armături longitudinale. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 152.35% 250 ⋅ 450 2 pe = Rt 1.5 0.212 0.3 = = 189 mm pe ⋅ b 0.35 210 3. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 140. Nistorescu .3.10 = ⋅ = 1.23 2 1.76 < 2.

Distanţele libere între bare (figura 4. pentru a permite introducerea pervibratorului. Postelnicu & D.6.) trebuie să fie cel puţin egale cu diametrul barelor şi cel puţin egale cu 30 mm pentru armăturile de la faţa superioară (faţa prin care se toarnă betonul) şi 25 mm pentru armăturile de la faţa inferioară. .7.2 d ≥ 25 mm ≥ 1.6. Unul din spaţiile dintre barele de la partea superioară (de preferinţă în axul grinzii) se majorează la cel puţin 50 mm.6. Nistorescu .5). Totodată în figura 4.2 d d ≥ 25 mm ≥d d d d d Figura 4. acestea se dispun ca în figura 4.7. Modul greşit de dispunere alternativă a barelor. sunt date grosimile minime admise pentru stratul de acoperirea cu beton a armăturilor.. Se recomandă ca armăturile să fie dispuse pe cel mult două rânduri. la turnare.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Sensul de betonare d1 d1 ≥ 50 mm ≥ 30 mm ≥ d1 d1 ≥ 25 mm ≥ 1. Barele de pe rândurile 2 şi 3 vor fi dispuse în acelaşi plan vertical cu cele de pe primul rând. Distanţele libere între bare şi grosimea minimă a stratului de acoperire. la distanţe din ax în ax duble faţă de cele admise pentru barele de pe primele două rânduri.42 - Îndrumător de proiectare – T. greşit Figura 4. ca în figura 4. ≥d ≥ 25 mm În figura 4. în cazul grinzilor realizate monolit din betoane de clasă ≥ Bc 20 (vezi § 4.6. sunt arătate regulile ce trebuie respectate în ceea ce priveşte distanţele între armături pe lăţimea grinzii şi distanţele pe înălţimea grinzi între barele suprapuse când armăturile se dispun pe mai multe rânduri. În cazurile speciale când sunt necesare şi armături pe al treilea rând. Se interzice dispunerea alternantă ca în figura 4.6. pentru a permite pătrunderea în bune condiţii a betonului între armături.6.6.

La grinzile cu înălţime peste 700 mm. Se prevăd etrieri închişi: • pe toată lungimea grinzilor independente. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Distanţa între axele barelor.4 Carcase legate cu sârm ă Poziţia arm ăturilor executate din oţel tip: PC 60. în scopul evitări unor confuzii la montarea armăturilor. se prevăd armături de montaj.2 precum şi § 6. nu vor fi mai mici decât diametrul etrierilor. Ancorarea armăturilor. • în zonele în care există armături de rezistenţă şi la partea superioară grinzilor care fac parte din planşee. trebuie să fie de maxim 200 mm. sau au placă la talpa superioară (secţiuni în formă de T). ¾ 6 mm pentru grinzi cu h ≤ 800 mm. Diametrele minime ale etrierilor la carcasele legate cu sârmă: ¾ d / 4 din diametrul maxim al armăturilor longitudinale.6. şi anume câte o bară la fiecare colţ de etrier. pe feţele laterale ale acestora se prevăd armături de montaj intermediare. Îndrumător de proiectare – T. legate între ele prin agrafe transversale. Procentul minim de armare în zonele întinse pentru grinzi este: pmin = 0.6. în zonele întinse. ‰ ae ≤ 300 mm .4. Diametrele minime admise ale armăturilor longitudinale de montaj date în tabelul 4. pentru armătura principală de rezistenţă.2.5. Armături transversale. Distanţele maxime admise între etrieri: ‰ pe porţiunile pe care există armătură comprimată rezultată din calcul: ae ≤15 d (în care d este diametrul minim al armăturilor longitudinale din zona comprimată). dispuse din doi în doi etrieri.7 din STAS 10107/0-90). 4. fără placă la talpa superioară. respectiv întreruperea armăturilor.10 % La grinzi obişnuite se recomandă ca armarea longitudinală să fie realizată din bare drepte. cel mult trei diametre diferite. La grinzile cu lăţime peste 400 mm se prevăd etrieri cu minimum patru ramuri.2.43 - . Nistorescu . În porţiunile în care grinzile nu necesită armături longitudinale de rezistenţă la partea superioară. PC 52 OB 37 Diametrele minime ale arm ăturilor longitudinale de montaj (mm) 8 10 6 8 la partea superioară a grinzii pe feţele laterale ale grinzii În unul şi acelaşi element. ¾ 8 mm pentru grinzi cu h > 800 mm. ‰ ae ≤ 3 ⋅h . fără bare înclinate. Ancorarea armăturilor. Tabelul 4. trebuie să fie făcută în principiu în acord cu diagrama de momente înfăşurătoare (vezi § 6. este recomandabil să se utilizeze numai două. 4 4.3. cel mult 3 diametre diferite de bare. de regulă.2. Se recomandă să se folosească numai 2. în cazul în care se realizează pe şantier. la distanţe de cel mult 400 mm pe înălţimea grinzii.

Tabelul 4. Postelnicu & D. Bc 20.8.44 - Îndrumător de proiectare – T. lungimea de ancorare necesară. Ancorarea armăturilor pentru reazemul de capăt si intermediar.4) d – diametrul armăturii. În figura 4.5. (3.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare La grinzi solicitate preponderent la încărcări gravitaţionale. iar barele de la partea superioară. Bc 25 Bc 15 Bc 25 Bc 15 Bc 25 λa 30 40 50 35 45 55 30 40 50 40 50 60 35 45 55 35 45 55 . Pentru armăturile din bare laminate la cald. pentru un reazem de capăt şi unul intermediar. în mod acoperitor barele de la partea inferioară se prelungesc pe reazeme. condiţii normale de solicitare Condiţii severe de solicitare sau condiţii defavorabile de aderenţă Condiţii severe de solicitare cumulate cu condiţii defavorabile de aderenţă Tipul de oţel PC 52 OB 37 Clasa betonului Bc 20. călăreţii.8. dincolo de secţiunea în care sunt solicitate maximal. R λ a = nanc ⋅ a + λ ao Rt Ra şi Rt – rezistenţa la întindere a oţelului şi respectiv a betonului.5) nanc şi λa0 – coeficienţi în funcţie de condiţiile de aderenţă şi de solicitare (a se vedea tabelul 23 din STAS 10107/0-90). în cazul în care nu se realizează o corelare riguroasă a armării longitudinale cu diagrama înfăşurătoare de momente. Nistorescu .5 PC 60 Condiţii de aderenţă şi de solicitare Bc 15 Aderenţă bună. la ≥ 40 d la ≥ 30 d la ≥ 30 d Figura 4. λa din relaţia de mai sus poate fi determinat direct din tabelul 4. Bc 10. se calculează cu relaţia: la = λ a ⋅ d ‰ ‰ ‰ ‰ (3. Bc 20. Pentru armăturile întinse ale elementelor din beton armat obişnuit. în cazurile curente. este arătat modul de ancorare al armăturilor riglelor cadrelor solicitate la încărcări gravitaţionale. Bc 10. se prelungesc dincolo de faţa reazemului cu 1 3 din deschiderea liberă (lumina) a grinzii.

dacă se prevăd totuşi cârlige. Pentru etrieri şi agrafe ancorarea se realizează prin cârlige (figura 4. 4.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Necesitatea prevederii de cârlige la capetele barelor de armătură şi modul cum se iau în considerare la determinarea lungimii de ancoraj necesare la se stabilesc astfel: • pentru armăturile din oţel PC 60 şi PC 52. Înnădirea prin sudură este obligatorie în cazul barelor cu diametre ≥ 32 mm Îndrumător de proiectare – T. se prevăd la capete cârlige. de regulă. • pentru armăturile din oţel OB 37 solicitate la întindere. Înnădirea armăturilor. 2.9.45 - ≥5d d . ≥ 2. prin suprapunere fără sudură sau prin sudare. Nistorescu .10) îndoite la 135° sau la 180° în cazul etrierilor din OB 37 şi numai la 135° în cazul celor din PC 52 sau PC 60. a căror lungime desfăşurată nu se include în la calculată cu relaţia de mai sus.4. lungimea lor desfăşurată se include în la calculată cu relaţia de mai sus. cu îndoire la 90° pentru barele din oţel PC 60 şi PC 52. Ancorarea etrierilor din OB 37 şi PC 52 (PC60). • nu se prevăd cârlige la barele cu rol de armătură de montaj.9: cu îndoire la 180° pentru barele din oţel OB 37. Formele de cârlige utilizate sunt indicate în figura 4. Postelnicu & D. Formele de cârlige pentru OB 37 şi PC 52 (PC60). Înnădirea armăturilor se realizează.5 d d d d Sec ţiunea până la care se măsoară lungimea de ancorare ‰ ‰ Figura 4.25 d 3d R ≥ 2.6. Porţiunile curbe ale cârligelor trebuie continuate prin porţiuni rectilinii de lungime egală cu cel puţin 5 d (d = diametrul etrierului) şi cel puţin 50 mm.9. prevederea de cârlige nu este obligatorie.5 ° 135 ≥ 5 d m m ≥ R≥ 50 ≥ 50 mm 5d d ≥ 2.5 Figura 4.

Înnădirile se amplasează. .4). ks = 1 + 0. La elementele verticale (stâlpi) se admite înnădirea deasupra nivelului fiecărui planşeu. în care sunt indicate şi lungimile minime necesare ale cordoanelor de sudură. Postelnicu & D. Pentru armăturile din bare laminate la cald. conform reglementărilor tehnice specifice referitoare la sudarea armăturilor din oţelbeton. În figura 4.raportul între aria armăturilor înnădite în secţiunea i şi aria tuturor armăturilor din aceeaşi secţiune. Înnădirea armăturilor prin sudură se face cu procedeele de sudare obişnuite. ks = 1 + 0. în zonele cu efort minim în armături.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare şi se recomandă şi pentru barele de diametre ≥ 25 mm: Nu se înnădesc prin sudură bare cu diametrul sub 10 mm.10. lungimea de suprapunere necesară se determină cu relaţia: ls = ks ⋅la ‰ ‰ ‰ ‰ (3. Figura 4. neparticipante la o structură antiseismică şi cu încărcare utilă mare în raport cu încărcarea permanentă. de regulă. Pentru armăturile înnădite în zonele care sub orice grupare de încărcări rămân solicitate la compresiune. pentru înnădiri în zone întinse.46 - Îndrumător de proiectare – T. În figură sunt reprezentate diagramele înfăşurătoare ale momentelor maxime pozitive şi negative şi poziţiile optime pentru înnădirile armăturilor longitudinale corespunzătoare.6) la conform relaţiei (3.10 este arătat exemplul unei grinzi continue. lungimea de înnădire prin suprapunere trebuie să fie de 30 d în cazul elementelor din betoane de clasă < Bc 25 şi 20 d în cazul celor din betoane de clasă ≥ Bc 25. astfel ca să se respecte condiţia ri ≤ 0.5 ⋅ ri Înnădirile se decalează. Nistorescu . Dimensionarea cordoanelor de sudură se face în acelaşi mod ca pentru îmbinările sudate ale construcţiilor metalice.50 pentru cele din PC 60 şi PC 52. ri .25 pentru armăturile din OB 37 şi ri ≤ 0.25 ⋅ ri pentru înnădiri în zone comprimate. la care pot apărea şi momente negative în câmpuri. Înnădirile armăturilor de rezistenţă în zonele de efort minim.

în condiţii obişnuite de mediu. paragraful 6. Bare transversale Transversale ale carcaselor sudate.6 Categoria I Definire Elemente situate în spaţii închise (feţele spre interior ale elementelor structurale din clădiri civile şi hale industriale închise.7 Grosimea minimă a stratului de acoperire. Elemente situate în aer liber. Elemente în contact cu exteriorul. cu excepţia celor expuse la îngheţ şi dezgheţ în stare umezită. Postelnicu & D.1. Etrieri. stâlpi. valorile minime date în tabel se sporesc cu 5 mm. Feţele elementelor în contact cu apa sau cu alte lichide fără agresivitate Feţele în contact cu pământul ale elementelor din beton armat monolit turnate direct în săpături. dacă sunt protejate prin tencuire sau printr-un alt strat de protecţie echivalent. expuse la îngheţ şi dezgheţ în stare umezită. Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor. În tabelul 4. în mm.6 este dată clasificarea elementelor structurale după gradul de expunere la acţiunea intemperiilor şi a umidităţii. Elemente situate în spaţii închise în halele industriale cu cndens tehnologic. neprotejate. conform STAS 10107/0-90. în tabelul 4.5. Nervuri dese cu lăţime ≤ 150 mm ale planşeelor Pereţi Grinzi. în toate cazurile grosimea acoperirii cu beton a armăturilor longitudinale va fi cel puţin 1.7 sunt date pentru elemente din betoane de clasă ≥ Bc 20 grosimile minime admise pentru stratul de acoperire cu beton a armăturilor. Totodată. II III IV În funcţie de încadrarea în categoriile I – IV din tabelul 4. Fundurile rezervoarelor şi ale cuvelor castelelor de apă. Nistorescu .6.2 d (d – diametrul armăturilor). conform STAS 10107/0-90. Elemente situate în aer liber. 15 10 15 15 35 20 45 25 Îndrumător de proiectare – T. bulbii Longitudinale diagramelor (pereţilor structurali) Fundaţii.2. Tabelul 4.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare 4.6.Elemente aflate în spaţii închise cu umiditate relativă interioară peste 75 %. În cazul elementelor din Bc 10 sau Bc 15. cu umidităţi relative interioare < 75 %). Tabelul 4. pentru elemente din betoane de clasă ≥ Bc 20 I II monolite prefabricate monolite prefabricate III IV sau sau preturnate uzinate preturnate uzinate 10 15 (30) 25 10 10 20 15 20 (30) 30 15 15 25 20 30 35 45 - Armături Tipul de element Plăci plane şi curbe.47 - .

9 8 10 9 11 10 12 4.75 11 12 13 14 5 1 6 2 7 3 8 3.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5. Secţiunea transversală a clădirii. Nistorescu .00 2 9.2.00 4 Figura 5.85 4 5 6 7 1 9. Lungimile barelor corespund distanţelor dintre axele elementelor.00 3 9. cu nodurile şi barele numerotate este reprezentată în figura 5. Postelnicu & D. Schema statică a cadrului transversal. Schema de calcul a cadrului.1. 4. Schema de calcul.2.1. în timp ce legăturile între riglele etajului şi stâlpi sunt de tip articulaţie. .1.00 Figura 5.00 9. Configuraţia cadrului transversal din axul L (vezi şi planşa 1) este cea reprezentată în figura 5.25 250 250 300 300 500 300 300 250 250 1000 x 400 4. Legăturile stâlpilor cu fundaţiile se schematizează prin încastrări perfecte.00 9.48 Îndrumător de proiectare – T. Legăturile riglei parterului cu stâlpii structurii sunt de tip nod rigid. CALCULUL CADRULUI TRANSVERSAL 5.35 500 x 500 500 600 x 600 600 x 600 500 x 500 9.

3.5. Astfel se consideră că grinzile conlucrează cu fâşii de placă de câte 3 hp de fiecare parte. momentul de inerţie al secţiunii echivalente se determină ca moment de inerţie al secţiunii brute de beton la care lăţimea activă de placă este jumătate din valoarea prevăzută în STAS 10107/0 – 90 (vezi Anexa A).2.5 ⋅ 27 ⋅ 9 = −4. utilizată la calculul caracteristicilor geometrice. Numerotare tipuri de secţiuni. y 1000 44 CG iar lc = 0. Secţiunea transversală pentru bara de tip 1.2.6 ⋅ 9000 = 5400 mm De asemenea.8 ⋅ L = 0.8 ⋅ 9000 = 7200 mm 0. Bara de tip 1 (grinda cadrului).1. în care Δp ≤ lc / 6 .Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5. Nistorescu .6 cm 4 = 42333. Pentru grinzile cu secţiune T. 940 3 hp = 270 400 3 hp = 270 90 Lăţimea activă a plăcii bp rezultă astfel: bp ≤ bp real = t = 6000 mm bp ≤ b + 2⋅Δp .12 = 4233369. 5. trebuie îndeplinite condiţiile: Δ p ≤ 2800 mm ( jumătate din lumina liberă ) ( 1 ) Δ p ≥ 6 ⋅ h p = 540 mm 456 (2) ( vezi Anexa A ) z Dictează condiţia ( 2 ) ⇒ Δ p = 6 ⋅ hp Figura 5.7 ⋅10 6 mm 4 12 12 5. 5.40 2 + + 2 ⋅ (27 ⋅ 9) ⋅ 41.40 cm = −44 mm z= ∑ A 40 ⋅100 + 2 ⋅ 27 ⋅ 9 A= 2 i i i i 2 Iy = 40 ⋅100 3 27 ⋅ 9 3 + (40 ⋅100) ⋅ 4. Caracteristici geometrice bare. Bara de tip 2 (stâlp 500 x 500). Postelnicu & D. 4 4 4 2 3 3 2 1 2 3 1 3 1 2 Figura 5. ∑ A = 40 ⋅100 + 2 ⋅ 27 ⋅ 9 = 5026 cm = 502600 mm ∑ A ⋅z = − 2 ⋅ 45. Secţiunea transversală pentru bara de tip 2.2.49 - .4.3 cm 4 = 5208. A = 50 ⋅ 50 = 2500 cm 2 = 250000 mm 2 I= 50 ⋅ 50 3 = 520833.6 ⋅ L = 0. Îndrumător de proiectare – T.1.1. Tipuri de bare.2.3 ⋅10 6 mm 4 12 500 500 Figura 5.

Bara de tip 3 (stâlp 600 x 600).03 5 25 2.4 ⋅ 2 = 2.03 40 25 5.50 - Îndrumător de proiectare – T. 25 2.00 25 2.7.03 25 2.8 m 2 2 .7.1. Transmiterea încărcărilor pe grinda cadrului transversal.60 2.3. 5. A = 60 ⋅ 60 = 3600 cm 2 = 360000 mm 2 600 I= 60 ⋅ 60 3 = 1080000 cm 4 = 10800 ⋅10 6 mm 4 12 600 Figura 5. ‰ A1 = 2 ⋅ 2 ⋅1 + 0.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5. A2. 5.2. Încărcări pe grinzi. ariile aferente A1.03 25 2.00 25 40 A1 A4 A3 5. Se determină pe schema din figura 5.00 25 2. Postelnicu & D.3. A3 şi A4. Nistorescu 40 . Distribuţia încărcărilor pe placă la grinzile planşeului.3.00 25 2.60 A2 Figura 5.6. Secţiunea transversală pentru bara de tip 3.

03 m 2 2 2 2 5.035 +( − ) 2.60 5.7 m 2 = 40.25 m ⋅ (0.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.00 + 0.60 m 2 ⋅ 0.775 kN ⇒ ¾ Forţa G3.015 kN m2 kN 5.01 3 m m 3. Încărcări temporare.60 = 5.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal ‰ ‰ ‰ 5. ¾ Forţa G2.1 = 14.2.1 = 10.Încărcări concentrate permanente. Încărcări concentrate.60 5. 5.4 m ⋅ (1.2. • din încărcarea utilă: 18 kN m 3 g = 15.2 m 2m ⇒ p = 25.03 +( − ) 2 2 ⋅ 2.37 kN m kN 5.3.2.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.25 ⋅ 5. Încărcările aplicate pe suprafeţele A1 se echivalează prin încărcări uniform distribuite. 5.60 2.60 2.2 kN m 5.60 = 5.775 kN 2 ⋅ 2.51 - .60 2 2 2 A4 = ⋅ + 0.35 kN 2 m3 ⋅10.3.60 m 2 ⋅ 0.2.60 5.8 m 2⋅ 1 kN = 25.3.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1. 3. reprezentând reacţiunile grinzii secundare.25 m ⋅ (0.5 m − 0. Postelnicu & D. • • din placă + pardoseală: din greutate proprie: ⋅10.775 kN 2 G2 = 54.1 = 14.3.1.5 m − 0.285 2 m m m kN kN 0.30 m 2 A2 = 2 ⋅ 2 2 2 2 5.00 +( − ) 2 2 ⋅ 2.035 5.35 m 2 A3 = 2 ⋅ 2 2 2 2 5.00 m − 0.295 kN m ⋅ 2.3.3.25 ⋅ 5.3.6 m 2 = 40.74 kN .60 2.25 ⋅ = 3. Cea mai mare parte a încărcărilor planşeului se aplică riglei cadrului prin forţe concentrate.35 kN 2 m3 3. • • din placă + pardoseală: din greutate proprie: 1 kN = 5.8 m 2 ⋅ ⇒ 5.Încărcări permanente. Nistorescu G3 = 54.39 kN ⇒ Îndrumător de proiectare – T. Încărcări uniform distribuite pe grinzi.03 + 0.1.

08 kN ⇒ P4 = 109.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal ¾ Forţa G4.08 kN Pentru stabilirea eforturilor secţionale maxime se consideră că încărcarea permanentă acţionează în toate ipotezele.5 m − 0.25 2.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.4.2.6 m 2 = 190. Ipotezele de încărcare semnificative. m kN 5.3.52 - Îndrumător de proiectare – T. Ipoteza 1. . Aceste ipoteze pot fi identificate din examinarea liniilor de influenţă a eforturilor secţionale. ¾ Forţa P2: • din încărcarea utilă: 18 kN m2 G4 = 37.06 m 2 = 109.60 m 2 ⋅ 0.25 2. 18 kN m2 ⋅ 6.25 Figura 5.8 kN ⇒ ¾ Forţa P3: 18 kN m 2 P2 = 190.22 kN ⋅10.25 2.25 2. p P2 P2/2 P4 P3 P3 P3 P2 P2 P2 G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2.6 kN P3 = 192. 5. Ipoteza de încărcare numărul 1.4. respectiv ipotezele care conduc la valorile înfăşurătoare de eforturi sunt cele prezentate în continuare.35 kN 2 m3 3.8 kN ⋅10.25 2.1 = 14. Nistorescu .25 2. Ipoteze de încărcare.25 2.25 2.3.6 kN ⇒ ¾ Forţa P4: 5.Încărcări concentrate temporare.06 m 2 = 22.8.25 2.25 m ⋅ (0.7 m 2 = 192.87 kN ⇒ 5.775 kN 2 ⋅ 6. Postelnicu & D.25 2.25 2. iar încărcarea temporară poate acţiona după orice schemă posibilă.1.

25 2. precum şi momentele maxime în stâlpii interiori. Îndrumător de proiectare – T.10. forţele tăietoare maxime în aceleaşi secţiuni şi implicit reacţiunile maxime în aceşti stâlpi. 5. Postelnicu & D.25 2.). p P3 P3/2 P3/2 P3 P3 P3 P4 P4 P3 P3 p G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2.25 Figura 5.2.9.4. P2/2 P2 P2 P2 p P2/2 G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2.2.25 2. Ipoteza de încărcare numărul 3.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Furnizează momentele maxime în secţiunile grinzii.25 2.25 2.25 2.25 2. pentru unul din cele două sensuri.25 2. Ipoteza 3.25 2.25 2.25 2.53 - .25 2. în zonele de reazem azem pe stâlpii interiori.25 2.25 2.25 2. Ipoteza 2 Furnizează momentele maxime în câmpurile 1 şi 3 ale grinzii peste parter a cadrului transversal şi momentele maxime în secţiunile de reazem pe stâlpii exteriori.3.25 2. Nistorescu . Acestei scheme de încărcare îi corespund şi valorile minime (momentele negative maxime în valoare absolută) din câmpul central. din stâlpii structurii.25 2. Ipoteza de încărcare numărul 2. Schema desenată corespunde ipotezei care conduce la eforturi maxime în zona de rezemare pe stâlpul 5 (vezi figura 5.25 2.4. Furnizează momentele maxime în câmpul central al grinzii peste parter şi momentele minime în câmpurile marginale.25 2. precum şi valorile maxime ale momentelor. 5.25 2.25 Figura 5.25 2. având semne contrare celor corespunzătoare ipotezei 2.25 2.

92 95.35 584.55 1145. Pentru evitarea acestui neajuns se consideră o schemă de calcul ca cea din figura 5.25 2.25 2. Aceste eforturi se determină în secţiunile de la faţa reazemelor pe baza relaţiilor de calcul (5.89 118.25 2. Eforturile secţionale se determină la nodul teoretic.32 411.12).29 968.54 97. Ipoteza de încărcare numărul 4.82 640.54 186. Această schemă corespunde unei dispoziţii a încărcării utile „în oglindă” faţă de ipoteza 1.89 97. deschiderile de calcul nu s-au considerat a fi egale cu luminile deschiderilor ca în cazul plăcii şi al grinzii secundare.1 se dau valorile absolute ale momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare de dimensionare în secţiunile de la reazemele elementelor structurale.28 79.25 2.48 79.87 652.25 Figura 5.54 - Îndrumător de proiectare – T.25 2. Postelnicu & D.50 188. de asemenea.54 97.52 97.63 973.54 1210.75 97. P2/2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P4 p G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2.50 Mmare nod Qmic nod Qmare nod M mic nod Mmare nod Qmic nod Qmare nod Mmic nod Mmare nod Qmic nod Qmare nod 554. iar pentru dimensionarea armăturii se ţine seama de valorile de la faţa reazemului.03 473.63 506.4.97 483. În tabelul 5. Eforturi în ax Element Bara Grindă Grindă Stâlp Stâlp 1 2 4 5 Eforturi la faţa reazemului Eforturi din ax corectate Mmic nod 306.32 973.86 79.92 79.28 118.25 2.25 2. furnizând valorile înfăşurătoare ale eforturilor în secţiuni aflate.2. Tabelul 5.54 100.35 968. Ipoteza 4.57 1017.49 260.34 1029.25 2.25 2.50 79.67 506. .4.25 2.25 2.1) şi (5.45 596.73 201. Nistorescu .89 153.31 584.1.28 237.28 81. Introducerea unor asemenea deschideri de calcul ar conduce la denaturarea geometrică a structurii în ansamblu.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5.2) indicate mai jos (vezi şi figura 5.38 193.45 95. adică cu deschideri de calcul până în axul elementelor dar cu considerarea zonei nodului ca fiind rigidă.28 79.54 La stabilirea schemei statice a cadrului transversal.51 164. „în oglindă” faţă de secţiunile cu eforturi maxime din ipoteza 1.28 97. Programul furnizează înfăşurătoarea de momente încovoietoare pentru fiecare bară din compunerea celor 4 ipoteze (vezi Anexa F).28 1145.11.38 596. Calculul se efectuează cu programul automat de calcul P-Frame.

2) b Qred = Qax − q ⋅ − Q1 2 b/2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Ma q Qax Figura 5.3) (5. ‰ ‰ b este lăţimea elementului de reazem. Îndrumător de proiectare – T.12.85 ⋅ Qax (5. Postelnicu & D. În continuare se prezintă diagramele înfăşurătoare pentru momentele încovoietoare şi forţele tăietoare ale barelor 1.1) (5. se determină valorile lor de la faţa reazemului cu relaţiile: Mred = Max − Qax ⋅ b b b b + q ⋅ ⋅ + Q1 ⋅ 2 2 4 2 (5. Nistorescu . Determinarea eforturilor la faţa reazemului. q este încărcarea uniform distribuită care acţionează asupra grinzii pe lăţimea reazemului. 2.85 ⋅ Max Qred ≥ 0.1) şi (5.13 ÷20).55 - . 4 şi 5 (vezi figurile 5.4) Observaţie: Rezolvarea cadrului transversal se poate face considerând zonele de la intersecţia grinzilor şi stâlpilor ca zone infinit rigide. Dacă din relaţiile (5. determinate cu deschiderile interax. ‰ Q1 este forţa concentrată aplicată din nod. Această abordare prezintă avantajul obţinerii directe a eforturilor de dimensionare pentru capetele unei bare.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Presupunând cunoscute valorile eforturilor Max şi Qax în nodul teoretic.2) rezultă reduceri ale eforturilor secţionale la faţa reazemului mai mari de 15 % faţă de cele determinate în ax se limitează acoperitor la cel mult 15 %: Mred ≥ 0.

13. .Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5. Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 1 (deschiderea marginală a grinzii principale).56 - Îndrumător de proiectare – T. Figura 5. Nistorescu . Postelnicu & D.14. Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 1 (deschiderea marginală a grinzii principale).

Nistorescu .57 - . Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 2 (deschiderea centrală a grinzii principale). Îndrumător de proiectare – T.15. Postelnicu & D. Figura 5.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5. Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 2 (deschiderea centrală a grinzii principale).16.

Nistorescu .17. Figura 5.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5.18. Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 4 (stâlpul marginal). . Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 4 (stâlpul marginal).58 - Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.

20.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5. Îndrumător de proiectare – T. Figura 5.59 - . Postelnicu & D.19. Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 5 (stâlpul central). Nistorescu . Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 5 (stâlpul central).

2 kNm . Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x=hp: *) M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 Mp > M ) = 2400 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (950 − 90 ) = 2932.8 ⋅ L = 0. ‰ ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 1000 − 50 = 950 mm . rigidizate prin nervuri transversale situate la distanţe mai mici decât deschiderea acestora: ‰ Δp ≤ jumătate din lumina liberă a plăcii între nervurile transversale: Δ p ≥ 6 ⋅ hp ⇒ Δ p ‰ 1 ⋅ 2000 = 1000 mm .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6. Acoperirea cu beton de calcul ( distanţa de la centrul de greutate al armăturii Aa. Postelnicu & D. Secţiunea de calcul a grinzii principale pentru zona de câmp marginal. care conduce la cea mai mică lăţime activă: (vezi figura 6. (vezi figura 5.2 ⋅10 6 Nmm = 2932. Se cunosc: 2 ‰ Rc .1.60 Îndrumător de proiectare – T. 2 ≥ 6 ⋅ 90 = 560 mm .76 kNm . ⇒ Δp ≤ ( ii ) ( iii ) • real bp = 2 ⋅t = 6000 mm . se stabileşte pe baza condiţiilor din STAS 10107 / 0 – 90 (vezi anexa A): • lc = 0.13) Momentul de calcul este: M = 914. 6 6 (i) pentru grinzi făcând parte din planşee. bp= 2400 1000 400 1000 hp = 90 h = 1000 Aa a =50 Figura 6. Calculul armăturii longitudinale.8 ⋅ 9000 = 7200 mm . 2 În acest caz.1. la marginea întinsă a secţiunii ) se consideră: a ≈ 50 ⋅ mm . • • Δp = lc 7200 = = 1200 mm . (beton Bc 25) 2 ‰ Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm . 2 Deoarece ⇒ x<hp .1. Bara 1 ( câmp ). 6. (oţel PC 52) ‰ hp – grosimea plăcii: h p = 90 mm . *) Se adoptă notaţiile şi modul de organizare al calculului din [10]. .rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm . Nistorescu ho= 950 .1) bp = b + 2 ⋅ Δ p = 400 + 2 ⋅1000 = 2400 mm . dictează condiţia ( ii ). DIMENSIONAREA ŞI ARMAREA GRINZII PRINCIPALE 6. Lăţimea activă a plăcii bp.1.

Dispunerea armăturii pentru câmpul marginal al grinzii principale.02856 ⋅ = 3255.5 ⋅ 982 = 58.02856 .76 ⋅10 6 2400 ⋅ 950 2 ⋅15 = 0.2.1. Nistorescu .6 ⋅ 9000 = 5600 mm .2.22 mm 3436 ho = h − a = 1000 − 58. Ra 300 Se alege: Aa = 3436 mm 2 ( 7 φ 25 ) Modul de dispunere al barelor în secţiune este indicat în figura 6.22 = 941. 2 ( ii ) Îndrumător de proiectare – T.63 mm bp ⋅ Rc 2400 ⋅15 28. 6. este necesară evaluarea momentului capabil corespunzător alcătuirii efective a grinzii. Totuşi.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp. 6 6 ( vezi anexa A ) (i) grinda fiind rigidizată transversal prin grinzi secundare situate la distanţe mai mici decât deschiderea lor: ‰ Δp ≤ jumătate din lumina liberă a plăcii între nervurile transversale: ⇒ Δp ≤ 1 ⋅ 2000 = 1000 mm .03 kNm > M = 914. Se determină: ƒ ƒ ξ = 1− 1− 2⋅M bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 914. Înălţimea zonei comprimate rezultă: x = Mcap = Aa ⋅ Ra ⋅ (ho − Mcap 7 Aa ⋅ Ra 3436 ⋅ 300 = = 28.61 - .6 ⋅ L = 0.5 ⋅ 2454 + 97. este mai mare decât cea avută în vedere la dimensionarea armăturii.78 mm 42 5 97 a Figura 6.63 x ) = 3436 ⋅ 300 ⋅ (941.78 − ) = 956. asemenea mici abateri între ipotezele de calcul şi realitate sunt admise în proiectare. ca atare calculul efectuat este uşor neacoperitor. • • • Lăţimea activă a plăcii bp rezultă parcurgând următoarele etape: lc = 0. a= Aa= 7 φ 25 30 25 30 25 5 42. Postelnicu & D.57 kNm . Valoarea efectivă a acoperirii de calcul. Dacă se doreşte un calcul absolut riguros.76 kNm 2 2 9 Momentul capabil corespunzător unei bare este aproximativ: Mcap (1φ25) ≈ = 136. Bara 2 ( câmp ).84 mm 2 . Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 2400 ⋅ 950 ⋅ 0. Δp = lc 5600 = = 900 mm .2. „a” .

Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale ‰ Δ p ≥ 6 ⋅ hp ⇒ Δ p ≥ 6 ⋅ 90 = 560 mm .3. Momentul de calcul este: M = 696.02365 Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 2200 ⋅ 950 ⋅ 0.62 - Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu 30 25 ho= 950 .15) Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x=hp: M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 ) = 2200 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (950 − 90 ) = 2687. . 2 Deoarece Mp > M ⇒ x<hp .85 kNm . ( iii ) • real = bp 2 ⋅t = 6000 mm . Se determină: ƒ ƒ ξ = 1− 1− 2⋅M bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 696.3) bp = b + 2 ⋅ Δ p = 400 + 2 ⋅ 900 = 2200 mm . Secţiunea de calcul a grinzii principale pentru zona de câmp central. (vezi figura 5. ho = h − a = 1000 − 42.02365 ⋅ = 2471.4. 2 Dictează deci în acest caz condiţia ( i ). bp= 2200 900 400 900 hp = 90 h = 1000 Aa a =50 Figura 6. ca în figura 6.42 mm 2 Ra 300 Se alege: Aa = 2945 mm 2 ( 6 φ 25 ) Armătura efectivă se dispune în secţiune. Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp.03 ⋅10 6 2200 ⋅ 950 2 ⋅15 = 0.5 = 957. Dispunerea armăturii pentru câmpul central al grinzii principale.5 mm Aa= 6 φ 25 42 5 Figura 6. Postelnicu & D. care conduce la cea mai mică lăţime activă: (vezi figura 6.4.03 kNm .

22 = 906. la marginea comprimată a secţiunii: a' = 58. Nistorescu .22 mm .12 kNm > M = 696.77 mm bp ⋅ Rc 2200 ⋅15 x 26.1. ⇒ ha = ho − a' = 965 − 58.distanţa de la centrul de greutate al armăturii Aa’. este necesar cunoaşterea armăturii comprimate de la partea inferioară a grinzii.19) a = 7 φ 25 (3436 mm ) . Postelnicu & D. (vezi fig.77 ) = 2945 ⋅ 300 ⋅ (957. Se alege: Aa = 982 mm 2 (2φ25) Se dispune armătura alesă în secţiune.02 kNm 6.34 ⋅10 6 = = 957.22 ⋅15 ⋅ (965 − 58.78 ⋅ mm . solicitate la moment negativ (care întind fibra superioară a grinzii).03 kNm 2 2 9 Momentul capabil corespunzător unei singure bare este aproximativ: Mcap (1φ25) = = 139. Se cunosc: ‰ momentul de calcul: M = 260.22 kNm > M = 260.3) ‰ ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 1000 − 35 = 965 mm .1) ‰ a‘.22 Deoarece x < 2 ⋅ a' . Aa.13 şi tabelul 5. ha Ma = 2 ⋅b ⋅ a'⋅Rc ⋅(h o −a' ) + Aa'⋅Ra ⋅ ha = Aa‘ = 2 ⋅ 400 ⋅ 58. pentru reducerea numărului de iteraţii se poate admite în mod acoperitor să nu se ţină seama de aportul armăturii din zona comprimată.3. a = 35 Aa h =1000 Se verifică dacă armătura comprimată Aa‘ ajunge la curgere: Pentru aceasta se calculează momentul capabil corespunzător situaţiei x = 2 ⋅ a' .34 kNm a‘ = 58. ca în figura următoare: Îndrumător de proiectare – T. 5.34 kNm . secţiunea de calcul este de formă dreptunghiulară. armătura întinsă rezultă: Aa = M 260.63 - . ' 2 ‰ Aa’ – armătura din zona comprimată: A (vezi figura 6.78 b = 400 Figura 6. Pentru determinarea armăturii necesare de la partea superioară a grinzii.22) + 3436 ⋅ 300 ⋅ 906. (vezi figura 6.5. care a fost determinată dintro etapă de calcul anterioară.01 mm 2 Ra ⋅ ha 300 ⋅ 906.5 − ) = 834. Secţiunea de calcul pentru reazemul stânga al barei 1. Aa’.78 = = 1568.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Înălţimea zonei comprimate rezultă: x = Mcap = Aa ⋅ Ra ⋅ (ho − Mcap 6 Aa ⋅ Ra 2945 ⋅ 300 = = 26. Ţinând seama de faptul că o parte din armăturile de la partea inferioară a grinzii se ridică în dreptul reazemelor. Bara 1 (reazem stânga) În zonele de reazem.

7.34 kNm Se calculează momentul capabil corespunzător fiecărei bare: Mcap (1φ25) = Mcap 2 = 132.5 mm . Nistorescu a‘ = 42.3 kNm ha h =1000 b = 400 Figura 6.1) a = 70 mm şi a' = 42.5 Aa‘ ⇒ x ≥ 2 ⋅ a' şi σ a ' = Ra 25 30 .5 = = 844. Momentul capabil al secţiunii este: Mcap = Aa ⋅ Ra ⋅ ha = 982 ⋅ 300 ⋅ 899.28 = 264. ho = h − a = 1000 − 70 = 930 mm . Dispunerea armăturii pentru reazemul din stânga al grinzii principale.8 kNm < M = 1029.3 kNm (vezi fig.5 = 887. ha = ho − a' = 930 − 42.5) + 1473 ⋅ 300 ⋅ 887. ' Aa = 3 φ 25 (1473 mm 2 ) . 5.64 Îndrumător de proiectare – T.19). Pentru aceasta se calculează momentul capabil corespunzător situaţiei x = 2 ⋅ a' .1.18 ⋅10 6 Nmm = 392. a = 70 ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Aa Se verifică dacă armătura comprimată Aa‘ ajunge la curgere. Postelnicu & D.13 şi tabelul 5.5 mm .46 kNm 6. Ma = 2 ⋅b ⋅ a'⋅Rc ⋅(h o −a' ) + Aa'⋅Ra ⋅ ha = = 2 ⋅ 400 ⋅ 42. Secţiunea de calcul pentru reazemul din dreapta al barei 1. Succesiunea operaţiilor este următoarea: ƒ M1 = Aa '⋅Ra ⋅ ha = 1473 ⋅ 300 ⋅ 887. Bara 1 (reazem dreapta) Se cunosc: momentul de calcul : M = 1029.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 2 φ 25 Figura 6.5 ⋅15 ⋅ (930 − 42. (o parte din armăturile de la partea inferioară a grinzii se ridică in zona reazemului.5 = 392.6.93 kNm > M = 260.4.18 kNm . vezi figura 6. .

ƒ ξ = 1− 1− 2 ⋅ M2 b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 637.5 ⋅ 982 = 56.18 = 637.1314 ⋅ = 2444.15 şi tabelul 5. ' Aa = 2 φ 25 (982 mm 2 ) .88 = 130.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale ƒ M2 = M − M1 = 1029.7 mm . Contribuţia fiecărei bare reprezintă un moment: Mcap (1φ25) = 1047.7 x ) + Aa '⋅Ra ⋅ ha = 400 ⋅122.65 - .25 mm 3927 ho = h − a = 1000 − 56.8: 25 30 25 30 a Aa = 8 φ 25 a= 42. Bara 2 (reazem stânga).5 ⋅ 2945 + 97.3 kNm .5 = 901.5. b Rc 400 15 Momentul capabil al secţiunii: Mcap = b ⋅ x ⋅ Rc ⋅ (ho − 122.7 ⋅15 ⋅ (943. Nistorescu . Dispunerea armăturii pentru reazemul din dreapta al barei 1. Observaţie: În secţiune s-au indicat şi barele ridicate la faţa reazemului pentru preluarea forţei tăietoare (vezi figura 6. a = 70 mm şi a' = 42. ca în figura 6.75 − ) + 1473 ⋅ 300 ⋅ 901. (vezi fig.75 − 42. Se cunosc: momentul de calcul : M = 973. Contribuţia acestor bare la preluarea momentelor încovoietor în secţiunea de la faţa reazemului este mică şi se neglijează.88 kNm > M = 1029. Se alege: Aa = 3927 ⋅ mm 2 ( 8 φ 25 ) Se dispune armătura alesă în secţiune.63 kNm . ƒ Aa 2 = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 400 ⋅ 930 ⋅ 0. Postelnicu & D.75 mm ha = ho − a' = 943.17 mm 2 .12 ⋅10 6 400 ⋅ 930 2 ⋅15 = 0.1.17).3 − 392. Ra 300 ƒ Aa = Aa1 + Aa 2 = 1473 + 2444. ho = h − a = 1000 − 70 = 930 mm .17 mm 2 .1) ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ (vezi figura 6.25 mm Figura 6.5 = 887.19) Îndrumător de proiectare – T.12 kNm .25 = 943. ha = ho − a' = 930 − 42. 5.17 = 3917.5 mm .5 mm . Se determină înălţimea zonei comprimate: x= Aa − Aa ' Ra 3927 − 1473 300 ⋅ = ⋅ = 122.98 kNm 8 6.8.1314 .25 = 2 2 9 = 1047.

5 = 887.46 ⋅10 6 Nmm = 261.5 mm Figura 6. Se determină înălţimea zonei comprimate: x= Aa − Aa ' Ra 3927 − 982 300 ⋅ = ⋅ = 147.5 = = 714.25 mm b Rc 400 15 .5 ⋅1963 = 70 mm 3927 ho = h − a = 1000 − 70 = 930 mm ha = ho − a' = 930 − 42.46 kNm .17 ⋅10 6 400 ⋅ 930 2 ⋅15 = 0.5 = 261. Secţiunea de calcul pentru reazemul din stânga al barei 2.5 ⋅1963 + 97.89 mm 2 .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale a = 70 Aa h =1000 Se verifică dacă armătura comprimată Aa‘ ajunge la curgere: Pentru aceasta se calculează momentul capabil corespunzător situaţiei x = 2 ⋅ a' .63 − 261.89 = 3738.46 = 712.5 ⇒ x ≥ 2 ⋅ a' şi σ a ' = Ra b = 400 Figura 6.66 - Îndrumător de proiectare – T. Dispunerea armăturii pentru reazemul din stânga al barei 2.10. Nistorescu .1482 ⋅ = 2756. Postelnicu & D. Aa 2 = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 400 ⋅ 930 ⋅ 0. Armăturile nehaşurate nu preiau moment încovoietor.9.5 ⋅15 ⋅ (930 − 42. Se alege: Aa = 3927 mm 2 . ξ = 1− 1− 2 ⋅ M2 b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 712.89 mm .1482 .17 kNm . Succesiunea operaţiilor este următoarea: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ M1 = Aa '⋅Ra ⋅ ha = 982 ⋅ 300 ⋅ 887. M2 = M − M1 = 973. ha Ma = 2 ⋅b ⋅ a'⋅Rc ⋅(h o −a' ) + Aa'⋅Ra ⋅ ha = Aa‘ = 2 ⋅ 400 ⋅ 42.5) + 982 ⋅ 300 ⋅ 887. ( 8 φ 25 ) Se dispune armătura alesă în secţiune: 25 30 25 30 a a= Aa = 8 φ 25 42.63 kNm a‘ = 42. 300 Ra 2 A a = A a1 + A a 2 = 982 + 2756.08 kNm < M = 973.

5 h Figura 6. Într-adevăr. În cazul armării cu bare individuale formând carcase legate cu sârmă.67 - • h .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Momentul capabil al secţiunii: Mcap = b ⋅ x ⋅ Rc ⋅ (ho − x 147. valabile pentru toate grinzile.2.5 h. realizându-se de câte ori este posibil armarea transversală numai cu etrieri. ≤ 50 mm ≤h ≤ 1. barele înclinate. Îndrumător de proiectare – T.25 ) + 982 ⋅ 300 ⋅ 887.2. Se recomandă ca. respectând condiţia ca o fisură înclinată să intersecteze întotdeauna armăturile transversale necesare pentru preluarea forţei tăietoare în secţiunea respectivă. pe considerente de economicitate a soluţiei. trebuie să respecte următoarele reguli: • Distanţa de la faţa reazemului până la începutul primei bare înclinate nu trebuie să depăşească 50 mm (vezi figura 6. Nistorescu . Prevederi constructive. Condiţii privind alcătuirea şi dispunerea armăturilor înclinate. distanţa între prima şi a doua secţiune de înclinare începând de la reazem să nu fie mai mare decât înălţimea grinzii. În acest paragraf se prezintă o serie de prevederi destinate alcătuirii armării grinzilor principale. indiferent dacă barele înclinate rezultă sau nu necesare din calculul la forţă tăietoare. barele înclinate pot îndeplini trei roluri: preluarea momentelor încovoietoare pozitive în câmpuri. Distanţe recomandate de la faţa reazemului până la barele înclinate.25 kNm 8 Se calculează momentul capabil pentru fiecare bară: Mcap (1φ25) = 6. puternic solicitate.11). în completarea prevederilor date la § 4. având de regulă unghiul de înclinare 45º. precum şi a forţelor tăietoare.63 kNm 9 1018 = 127. tendinţa actuală este de a se desfiinţa sau de a se limita la strictul necesar utilizarea de bare înclinate. Pe linia cerinţelor de reducere a consumului de manoperă la montajul armăturilor. Armarea cu bare înclinate se explică în special la grinzile cu deschideri mari şi încărcări importante.11. Postelnicu & D.1.25 ⋅15 ⋅ (930 − 2 2 = 1018 kNm > M = 973. Începând de la al treilea rând de bare înclinate (pornind de la reazem) se poate mări această distanţă până la 1. a momentelor negative pe reazeme.50 = ) + Aa '⋅Ra ⋅ ha = 400 ⋅147. 6. • Distanţele până la următoarele secţiuni de înclinare se stabilesc pe baza verificării la forţă tăietoare.6.

prezentate mai sus. se vor adopta soluţii ca în figura 6. Locul în care o bară sau un grup de bare longitudinale se pot ridica se determină prin calcul. . Bară “flotantă”. Postelnicu & D.12. în care cele două bare ar trebui adunate în plan orizontal pentru a permite trecerea uneia pe lângă cealaltă. Această ipoteză permite simplificări ale calculului la forţă tăietoare. Dispunerea armăturilor înclinate în secţiuni va urmări o montare uşoară şi nestânjenită a ansamblului armăturilor. Corect RII RI RI RII RI RII Greşit RI RII RI RII a) b) c) Figura 6. Nu se admite folosirea de armături înclinate sub formă de bare “flotante” (vezi figura 5.68 - Îndrumător de proiectare – T.2. Nistorescu . 6. se poate accepta ipoteza simplificatoare şi acoperitoare că fisurile critice (fisurile potenţiale de rupere) intersectează numai câte un plan de asemenea armături. deasupra barelor înclinate ca în figura 6. ţinând seama simultan de cerinţele de rezistenţă la încovoiere şi la forţă tăietoare. Astfel în situaţia în care armăturile se dispun pe mai multe rânduri.13.13. În condiţiile respectării regulilor de dispunere a armăturilor ridicate.12) Figura 6.13. călăreţii (barele drepte care se dispun pe reazeme) vor fi situate pe rândul 1. Reguli privind dispunerea armăturilor înclinate în secţiuni. pentru bare înclinate situate în acelaşi plan vertical cu cel al grinzii.2.13. Barele înclinate provin din acele bare longitudinale de la partea inferioară care nu mai sunt necesare la preluarea momentului încovoietor pozitiv din câmp. se determină în raport cu diagrama înfăşurătoare a momentelor încovoietoare. în secţiunile înclinate . Se vor menţine drepte până la reazeme şi se vor ancora dincolo de reazeme ca bare solicitate la întindere cel puţin 1/ 3 din armăturile din câmp.b.a şi se vor evita cele din figura 6. Punctele de ridicare ale armăturilor înclinate şi a celor care se opresc în zona întinsă. Întreruperea armăturilor longitudinale drepte şi înclinate.c.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale • • Se recomandă ca aria armăturii înclinate să fie cel puţin 1/ 3 din aria totală a armăturii longitudinale şi cel mult 2/ 3 din această arie. Din acelaşi motiv.

În figura 6. Îndrumător de proiectare – T. la – lungimea de ancoraj (30 …40 d).II – distanţa între secţiunile I şi II. pentru a acoperi sporul de efort datorat efectului fisurii înclinate. punctul de unde poate fi întreruptă în raport cu secţiunea în care este necesară din calculul la forţă tăietoare. [10] De aceea.II l1 + l i + l2 ≥ la 45° l i / 2 + l2 ≥ la a) b) c) Figura 6. (vezi § 4. prin deplasarea abciselor ei cu h / 2 dinspre secţiunea de moment maxim. II I l2 II l1 45° lI.II l l ≥ la l ≥ lI.14.14. c. obţinută prin corectarea („dilatarea”) diagramei înfăşurătoare a momentelor maxime.15 se exemplifică modul de obţinere a diagramei dilatate pentru cazul analizat în proiect. iar în figura 6.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale O bară longitudinală care se întrerupe sau se înclină (se „ridică” sau se „coboară”) trebuie să rămână activă cu întreaga ei capacitate de rezistenţă până la o distanţă egală cu h / 2 dincolo de secţiunea în care este integral necesară din calculul de moment încovoietor în secţiuni normale. a şi b sunt definite condiţiile care determină punctul de unde poate fi înclinată sau întreruptă o bară în raport cu diagrama de momente încovoietoare. Postelnicu & D.II I l2 li/2 li lI.3) l1 – distanţa de la secţiunea I până la secţiunea de înclinare a barei. în raport cu aceeaşi diagramă de momente dilatată.14. pentru stabilirea secţiunii de unde se poate întrerupe sau înclina o bară este practic ca în locul diagramei înfăşurătoare a momentelor încovoietoare maxime să se raporteze poziţiile armăturilor la o diagramă de momente. bara nu mai este necesară din calculul la încovoiere (momentul încovoietor este preluat integral de restul barelor din secţiune). pe lungimea căreia se admite că aportul barei care se întrerupe descreşte liniar de la solicitarea maximă până la zero. lI. Nistorescu .II li l 1≥ 0 l1 + l i / √ 2 ≥ lI. În figura 6.69 - . II – secţiunea în care.6. în raport cu diagrama de momente “dilatată”. pentru o bară înclinată. Condiţii de ancorare ale armăturilor longitudinale şi condiţii privind secţiunile de înclinare ale acestor bare S-au făcut următoarele notaţii: I – secţiunea în care bara este integral necesară din calculul la încovoiere. măsurată în proiecţie pe axul grinzii.

70 - Îndrumător de proiectare – T.5 h Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M cap (8 Ø 25) Infasuratoare momente maxime Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M max la fata reazemului Mcap (8 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) 50 Mcap (2 Ø25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M max Mcap (1 Ø 25) 50 50 50 50 50 Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap ( 7 bare Ø 25 ) M max Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (6 bare Ø25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M max Infasuratoarea dilatata cu 0. care trebuie să fie egală cu cel puţin 10 ⋅ d în zonele comprimate. Postelnicu & D. Observaţie. Nistorescu 100 . l – lungimea totală de la secţiunea I până la extremitatea barei.15. .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale l2 – porţiunea dreaptă de la extremitatea unei bare înclinate.5 h Infasuratoare momente maxime 50 Mcap (1 Ø 25) 50 50 Figura 6. respectiv 20 ⋅ d în zonele în care pot apărea şi eforturi de întindere.14. Pentru armături înclinate necesare din calculul la forţă tăietoare este necesar să se respecte condiţia suplimentară indicată în figura 6. 50 60 50 Infasuratoare dilatata cu 0. Diagrama „dilatată” şi aportul fiecărei bare la momentul capabil.c.

Postelnicu & D.15): • în secţiunea de moment maxim se determină momentul capabil.16. sau cu ariile secţiunilor lor dacă diametrele sunt diferite. se admite în mod simplificat ca aportul barelor la momentul capabil să fie considerat ca proporţional cu numărul lor. Nistorescu 5 2 . pentru m bare de diametre egale: Mcap (1 bara) ≈ 7 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 2 25 Ø 25 6 Ø 25 D ia g ra m a în fa su ra to a re d e m o m e n te d in în c a rc a rile d e c a lc u l D ia g ra m a d e m o m e n te "d ila ta ta " c u 0 . Îndrumător de proiectare – T. cu armătura efectiv prevăzută şi se marchează printr-o linie orizontală pe deasupra diagramei de momente capabile.71 - . dacă diametrele sunt egale. Mcap (1 bara) ≈ Aa (1 bara) ⋅ Mcap Aa (totala) Mcap m • sau.5 h M cap ( 6 Ø 25 ) M cap (7 Ø 25) 1 3 M cap M cap 6 4 7 2 Ø 25 R II 8 2 Ø 25 R II 4 3 1 2 Ø 25 2 Ø 25 3 Ø 25 2 R II 6 2 Ø 25 5 2 Ø 25 2 Ø 25 Figura 6.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Secţiunile de tipul I pentru fiecare bară care se întrerupe sau se înclină se determină în modul următor (figura 6. Stabilirea poziţiilor punctelor de înclinare pentru barele înclinate.

contribuţia armăturilor la preluarea momentelor încovoietoare apare reprezentată prin linii orizontale de lăţime constantă.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale • cu această simplificare. • M cap 4 M cap Diagrama momente maxime Diagrama dilatata cu 0. ducând din punctele respective linii orizontale. . Postelnicu & D. Stabilirea poziţiilor punctelor de întrerupere a barelor drepte.72 Îndrumător de proiectare – T.17. Nistorescu 8 3 4 . momentele capabile în secţiunile cu mai puţine bare se pot determina împărţind ordonata Mcap din secţiunea de moment maxim în părţi egale (dacă barele sunt de acelaşi diametru) sau proporţional cu ariile secţiunilor barelor dacă sunt de diametre diferite. la intersecţiile acestora cu diagrama de momente dilatată se găsesc secţiunile de tipul I pentru fiecare bară sau grup de bare.5 h 6 6 100 100 5 M cap 100 100 7 8 100 100 M maxim la fata reazemului 7 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 6 Ø 25 7 2 Ø 25 R II 8 2 Ø 25 R II 4 2 Ø 25 3 2 Ø 25 1 3 Ø 25 R II 6 2 Ø 25 5 2 Ø 25 2 2 Ø 25 Figura 6.

73 - . În figura 6. În deschiderea marginală grinda este armată în câmp cu 7 bare de diametre egale. urmărind utilizarea cât mai economică a călăreţilor în funcţie de forma diagramei dilatate.3 ).16 se arată stabilirea poziţiilor punctelor de înclinare pentru barele înclinate. Prin însumarea capacităţii de preluare în fiecare secţiune din deschiderea grinzii a momentelor încovoietoare de către fiecare bară se obţine diagrama de momente capabile a grinzii. Grinda este armată în reazem cu 10 bare (câte 8 de fiecare parte a stâlpului participă la preluarea momentului negativ care întinde fibra superioară a grinzii). două se înclină în prima secţiune dinspre reazem (marca →) şi încă două în a doua secţiune (marca ↓). reducerea capacităţii la încovoiere a grinzii corespunzătoare întreruperii.17 este marcată prin linii groase. Două din aceste bare (9) nu se întrerup fiind dispuse pe toată lungimea deschiderii centrale. diagrama corectată („dilatată”) cu 0. În figura 6. Nistorescu . pornind de la linia orizontală care reprezintă momentul capabil al secţiunii. Postelnicu & D. Condiţia de siguranţă este ca diagrama de momente capabile să fie exterioară diagramei de momente înfăşurătoare. lungimea cu care acestea sau prelungit dincolo de secţiunea I. respectiv înclinate. s-a considerat ca fiind egală cu la = 40 ⋅ d ( § 4. respectiv înclinării fiecărei bare.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale În această schemă.5 h. Îndrumător de proiectare – T. În figura 6. Secţiunea de tipul II pentru o bară coincide cu secţiunea I a barei înclinate în poziţia următoare. Celelalte bare se întrerup în diferite secţiuni. barele se reprezintă în ordinea în care sunt întrerupte. din care trei rămân drepte până în reazemul central (marca ←).6.18 se prezintă soluţia completă în ceea ce priveşte diagrama înfăşurătoare a momentelor maxime din încărcări de calcul.17 se arată modul de stabilire a poziţiilor punctelor de întrerupere a barelor drepte pentru armăturile de pe reazemul central al grinzii principale. barele drepte şi înclinate precum şi diagrama de momente capabile corespunzătoare acestor bare pentru grinda principală. În figura 6. Pentru barele întrerupte. O soluţie de armare economică înseamnă ca distanţa dintre cele două diagrame să fie cât mai mică.

Diagrama momentelor capabile pentru grinda principală. .74 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.5 h M cap ( 6 Ø 25 ) M cap (7 Ø 25) 1 3 M cap M cap 6 Figura 6.5 h 6 6 100 100 5 M cap 100 100 7 8 100 100 M maxim la fata reazemului 7 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 6 Ø 25 7 2 Ø 25 R II 8 2 Ø 25 R II 4 2 Ø 25 3 2 Ø 25 1 3 Ø 25 R II 6 2 Ø 25 5 2 Ø 25 2 2 Ø 25 Diagrama înfasuratoare de momente din încrcarile de calcul Diagrama de momente "dilatata" cu 0. Nistorescu 4 5 2 8 3 4 .18.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale M cap 4 M cap Diagrama momente maxime Diagrama dilatata cu 0.

73 1.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6. Dispoziţia adoptată preliminar pentru barele longitudinale.19. Nistorescu . pe baza dimensionării la momentele încovoietoare şi a respectării prevederilor constructive. Fisurile înclinate se identifică prin secţiunile „piciorului fisurii” situate la partea inferioară a grinzii Îndrumător de proiectare – T.30 2.3. Secţiunea de tipul (C) din zona centrală a grinzii unde forţa tăietoare este mult mai mică decât în zonele de reazem.95 570 2. este arătată in figura de mai jos. Sunt identificate următoarele tipuri de secţiuni: • • • • Secţiunea de tipul (D) de la reazemul din stânga al grinzii (unde armarea este realizată numai cu etrieri).30 640 7 Ø 25 2Ø 25 2Ø 25 2Ø 25 2Ø 25 6 Ø 25 D 500 C 8. Secţiunea de tipul (B) căreia îi corespunde o fisură înclinată care intersectează al doilea plan de armături înclinate. Se constată că pe zonele dintre nervuri. Postelnicu & D.45 C B A A 600 B C 8 22 Ø φ20 25 8 2 Ø 25 R II 4 2 Ø 25 R II R II 3 2 Ø 25 5 2 Ø 25 1 3 Ø 25 2 2 Ø 25 φ 25 25 6 12Ø Figura 6.75 - . Dispoziţia armăturilor longitudinale pentru grinda principală. Calculul la forţă tăietoare urmăreşte în acest caz numai dimensionarea etrierilor. Secţiunea de tipul (A) de lângă stâlpul central. Calculul se face pentru jumătate din grinda principală şi anume în secţiunile semnificative pentru dimensionare. Calculul armăturii transversale. 1. unde forţa tăietoare variază relativ puţin s-a adoptat o dispoziţie uniformă a barelor înclinate.

8 kN Ordinea operaţiilor este următoarea [8]: Q= Q 473.98 mm . • procentul de armare longitudinală: p = Aa ⋅100 % .5 mm .1.256 % 400 ⋅ 957. 0.10 = ⋅ = 0. ⇒ 100 ⋅ 0.10 N / mm 2 .6.5 . Postelnicu & D. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 473.3. unde: b ⋅ ho Aa – suma ariilor secţiunilor barelor drepte din zona întinsă. pe ⋅b 0.409 ⋅ 400 Diametrele minime ale etrierilor şi distanţele maxime între aceştia se aleg pe baza regulilor detaliate în paragraful 4.3 = = 122. Dacă Q > 4 ⇒ se măreşte secţiunea de beton sau clasa betonului astfel ca Q ≤ 4 .8 ⋅10 3 = 1.3.409 0. • se propune ne = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier). 6.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6. intersectate de fisura înclinată din secţiunea de verificare. (oţel OB 37) 2 Ra – rezistenţa de calcul a armăturii înclinate: Ra = 300 N / mm .125 2 1.2. Astfel: ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅ 25 = 375 mm ae ≤ 300 mm ae ≤ 3 ⋅1000 = 750 mm 4 ⇒ ae ≤ 300 mm • se stabileşte: ae = 100 mm ⇒ φ 8 / 100.5 • procentul de armare transversală necesară corespunzător etrierilor: Rt 1.90 < 2.8 ⋅ Ra ho pe 2 pe = • se verifică: Dacă lungimea proiecţiei fisurii critice este mai mare decât 2.8 ⋅ 210 ho 9 ⇒ pe calculat anterior este corect .5 = 957.acoperirea cu beton de calcul: a = 42. Secţiunea D (armare cu etrieri). = b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 957.5 mm . • se alege etrier φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50. Bara 1 (reazem stânga).256 210 Q ⋅ 100 ⋅ p si R t = ⋅ ≤ 2.2 ⋅ p Ra 3.5 ⋅ ho se ia si = 2.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0. .1 %. • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.125 .5 0.1. Nistorescu . (beton Bc 25) 2 Ra – rezistenţa de calcul a etrierilor: Ra = 210 N / mm .76 - Îndrumător de proiectare – T. Se cunosc: Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt = 1.1.5 ⋅1.1 % 3.50 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor.3 mm 2 .5 ⋅ ho . Dacă pe < 0.1 ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ • Dacă Q ≤ 0. (vezi armarea longitudinală) ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 1000 − 42.409 % > pe min = 0. (oţel PC 52) a .2 ⋅ 0.1 % se ia pe = 0.256 si 1. Aa = 982 mm 2 (2 φ 25) ⇒ p= 982 ⋅100 % = 0.

75 Îndrumător de proiectare – T.2.2. se poate admite că fisura înclinată cea mai periculoasă intersectează un singur plan de armături înclinate (ipoteză acoperitoare).1 se stabileşte ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 6. calculul etrierilor se face pe schema arătată anterior la secţiunile cu armare transversală formată exclusiv din etrieri. = b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 943.77 - .8 mm (vezi armarea longitudinală) Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 143. prin respectarea regulilor constructive curente privind distanţele între punctele de coborâre a armăturilor înclinate de la faţa reazemelor (vezi figura 6.8 ⋅ 300 ⋅ 0. Nistorescu . În continuare.2.25 = 943. Bara 1 (reazem dreapta).50 ⇒ armătura transversală se dispune constructiv b ⋅ h o ⋅ R t 400 ⋅ 941.1 Aa( A) b ⋅ ho ⋅100 % .87 ⋅10 3 = 1. unde: 0. Forţa tăietoare ce urmează să fie preluată de beton şi etrieri este: Qeb = Q − Qi = Q − Aai ⋅ Rat ⋅ sin α . 10]: Se calculează: Qi = Aai ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0. 6.04 % .27 kN Se parcurg următoarele etape: • • Q= Q 143.707 = 166.75 mm (vezi armarea longitudinală) Valorile forţelor tăietoare de calcul se găsesc în diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare din figura 5.141 . Secţiunea A (armare cu etrieri şi bare înclinate). Se cunosc: ‰ ‰ a ≈ 58.75 ⋅1.1.3. • • • • Ordinea operaţiilor este următoarea [8.3.63 kN Rezultă: Qeb = Q − Qi = 640.87 kN Q= p= Qeb 473.14.2 mm ho = h − a = 1000 − 58.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6.1. Se cunosc: ‰ ‰ a ≈ 56.2 = 941.8 ⋅1. această fisură fiind cea în lungul căreia se obţine capacitatea minimă betonului şi etrierilor (Qeb).25 mm ho = h − a = 1000 − 56. 8) ⇒ p= 3927 ⋅100 % = 1.345 < 0.50 < Q < 4 . Aa( A) = 3927 mm 2 ( 8 φ 25 ) (barele de marcă 4.63 = 473.5 − 166. Secţiunea C.11). în care Aai reprezintă suma ariilor secţiunii barelor înclinate aflate într-un plan înclinat cu unghiul α la axa grinzii. Forţa tăietoare de calcul este : QA = 640.5 kN În cazul grinzilor obişnuite din clădirile civile şi industriale. Postelnicu & D.27 ⋅10 3 = = 0. 6.3. 5. 400 ⋅ 943.

pe ⋅b 0. . 3.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 570 57 2. .10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.2 ⋅ 1.2 ⋅ p Ra 3.14) ho = h − a = 1000 − 42. • procentul pe = Q 2 de ⋅ armare transversală 2 necesară corespunzător etrierilor: Rt 1. (vezi armarea longitudinală) (vezi figura 5.3.83 mm . Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea A. Q= Qeb 435.04 210 100 ⋅ 1. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.5 ⋅1. 6.2.04 si 1.20. • se propune ne = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).67 ⋅10 3 = 1.2.63 = 435. • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.3 − 166.63 kN .8 ⋅ 210 • se verifică: 9 ⇒ pe calculat anterior este corect. 8) .5 mm .3 mm 2 . Se cunosc: ‰ ‰ ‰ a ≈ 42. = b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 957. Nistorescu .10 = ⋅ = 1.30 230 8 Ø 25 860 86 2 Ø 25 2 Ø 25 fisura potentiala de rupere A Figura 6. Rezultă: Qeb = QB − Qi = 602.3 kN .208 0.5 mm Q = 602.707 = 166.141 1.8 ⋅ 300 ⋅ 0.3 = = 241.137 .208 ⋅ 400 se stabileşte: ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 200.1 % .792 < 2. 6.5 ho 0.5 = 957.208 % > 0.1 Aa( B) = 2945 mm 2 ( 6 φ 25 ) (barele de marcă 5. • • • • Se parcurg următoarele etape: Se calculează: Qi = Aai ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0. Secţiunea B (armare cu etrieri şi bare înclinate).67 kN . Postelnicu & D.78 - Îndrumător de proiectare – T.

769 210 3. Secţiunea C (armare cu etrieri). 3. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 941.769 % .769 1.2 mm . • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50. Postelnicu & D.241 % > 0.21.8 ⋅ Ra 0.10 = ⋅ = ⋅ = 1.3 mm 2 . 400 ⋅ 957.8 ⋅1. Se parcurg următoarele etape: • Q= Q 311.3 = = 208 mm .5 ho pe 0.618 < 2. • se propune n e = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).96 kN .2.241 ⋅ 400 pe ⋅b se stabileşte: ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 200.1 % . • • pe = Rt 1.3. 0.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale ⇒ p= Aa( B) b ⋅ ho ⋅100 % = 2945 ⋅100 % = 0.241 0.753 .3. Nistorescu .2 ⋅ p Ra Q ⋅ 2 100 ⋅ p si Rt 100 ⋅ 0. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea B. 6.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.30 230 860 86 6 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 910 91 B Figura 6.2 ⋅ 0. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.96 ⋅10 3 = = 0. Se cunosc: ‰ ‰ ‰ a ≈ 30 + 25 2 + ⋅ 55 = 58. 2 7 ho = h − a = 1000 − 58.8 ⋅ 210 9 ⇒ pe calculat anterior este corect . Q = 311.8 mm .79 - .2 = 941.5 570 57 2.1 Îndrumător de proiectare – T.137 2 1.

ho = h − a = 1000 − 56.8 Rt 0.912 ) ⋅ 50 ⋅1. 6.3. pe ⋅b 0.8 ⋅ 210 ho pe 9 ⇒ pe calculat anterior este corect.006 2 1.10 = ⋅ = ⋅ = 1.67 kN . 210 • • • • • se ia si = 2.5 0.097 % .707 = 166.10 = ⋅ = ⋅ = 2. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50. 6.912 % . Postelnicu & D.753 2 1.63kN .75 ⋅1.2 ⋅ p Ra ⋅ se verifică: 100 ⋅ p 100 ⋅ 0.5 Ra ) ⋅ 50 ⋅ Rt (0.162 ⋅ 400 se stabileşte ae efectivă ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 .80 - Îndrumător de proiectare – T.753 − = 0.1 % . b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 943.1 % . 400 ⋅ 943.2 ⋅ 1.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale • • • Aa(C ) = 3436 mm 2 pe = Q 2 ( 7 φ 25 ) ⇒ p= Aa(C ) b ⋅ ho ⋅100 % = 3436 ⋅100 % = 0.1 Aa( A) = 3927 mm 2 Aa( A) b ⋅ ho ⋅100 % = 2 ( 8 φ 25 ) (barele de marcă 3. 8) . Nistorescu .912 si Rt 1.3 mm 2 . ⇒ φ 8 / 300 6. 400 ⋅ 941.3.162 0.3 = = 310.1 2. Se cunosc: ‰ ‰ ‰ a ≈ 56. Qeb = QA − Qi = 584.3 kN . Ordinea operaţiilor este următoarea: (vezi armarea longitudinală) • • • • Qi = A ai ⋅ R at ⋅ sin α = 982 ⋅ 0.54 > 2.5 = 0.04 si Rt 1. distanţa între etrieri ae ≤ se alege ae = 300 mm 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50. • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50. Secţiunea A (armare cu etrieri şi bare înclinate).3 mm 2 şi ne = 4 .10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.2 ⋅ 0.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.8 ⋅ Ra 0.3.04 % . ⇒ p= • • 3927 ⋅100 % = 1.73 < 2.67 ⋅10 3 = = 1.1 % .04 210 Q ⋅ 100 ⋅ p 100 ⋅ 1.8 ⋅ 210 ho pe (Q − p 2. Q= Qeb 417.3 = = 503 mm pe ⋅b 0.63 = 417.3 − 166.3. 0.8 ⋅ 300 ⋅ 0. 4.2 ⋅ p Ra 3.75 pe = Rt 1.25 = 943. 3.5 .1. se aleg etrieri φ 8 cu Ae = 50.1 ⋅ 400 . Bara 2 (reazem stânga).006 .8 ⋅ Ra 0.097 < pe min = 0.912 210 3. Q = 584. • se propune ne = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).25 mm .5 mm .5 ho ⇒ pe = se ia pe = 0.097 0.75 mm . 3.162 % > pe min = 0.

83 pe = Rt 0. Qeb = QB − Qi = 548. Postelnicu & D.5 0. 3. 8) .83 ⋅1.2 ⋅ p Ra 3.799 1.2.707 = 166.63 kN .22. 6 ho = h − a = 1000 − 79.1 kN .162 ⋅ 400 se stabileşte ae efectivă ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 .3 mm 2 . Q= Qeb 381.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 2. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 920.162 % .90 < 2.799 % . Se cunosc: ‰ ‰ ‰ 2 ⋅ 42.5 mm . Ordinea operaţiilor este următoarea: • • • • Qi = Aai ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0.10 si R t = ⋅ = ⋅ = 1. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.1 − 166.30 230 640 64 85 850 8 Ø 25 2 Ø 2 25 Ø 25 A Figura 6. 4.8 ⋅ Ra 0. Secţiunea B (armare cu etrieri şi bare înclinate).47 kN .17 mm . pe ⋅b 0.8 ⋅ 210 ho pe 9 ⇒ pe calculat anterior este corect.799 210 Q ⋅ 100 ⋅ p 100 ⋅ 0. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea A.942 .47 ⋅10 3 = = 0. 400 ⋅ 920.1 Aa( B) = 2945 mm 2 Aa( B) b ⋅ ho ⋅100 % = 2 ( 6 φ 25 ) (barele de marcă 3.942 2 1.63 = 381.3. Nistorescu .83 mm .81 - Îndrumător de proiectare – T. • se propune n e = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).8 ⋅ 300 ⋅ 0.5 + 4 ⋅ 97. ⇒ p= • • 2945 ⋅100 % = 0. a≈ Q = 548.162 0.3 = = 310. • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.3.17 = 920.2 ⋅ 0. 6.5 = 79.

5 = 957.607 − ) ⋅ 50 ⋅1.5 mm .82 - Îndrumător de proiectare – T. 210 Ra p se ia pe = 0. 6.3 = = 503 mm .5 2.769 % . pe ⋅b 0.30 230 640 64 85 850 6 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 970 97 B Figura 6.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 2.78 ⋅10 3 Q = = 0. 400 ⋅ 957.769 210 ⋅ 100 ⋅ p 100 ⋅ 0. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea B. Se cunosc: ‰ ‰ ‰ a ≈ 42.1 2. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 957. 0.3.78 kN . Postelnicu & D.607 2 1. Secţiunea C (armare numai cu etrieri).607 .10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.3.8 ⋅ 210 ho pe se verifică: • • • • • se ia si = 2.068 % .1 % .8 ⋅ Ra 0.3. ho = h − a = 1000 − 42. Nistorescu .2 ⋅ p 3.1 (vezi armarea longitudinală) • • • • Q= Aa(C ) = 2945 mm 2 pe = Q 2 ( 6 φ 25 ) ⇒ p= Aa(C ) b ⋅ ho ⋅100 % = 2945 ⋅100 % = 0.5 mm Q = 255.10 si R t = ⋅ = ⋅ = 2.23.068 0.5 ⋅1.769 1.5 %= % = 0. Ra 3.3 mm 2 şi ne = 4 .769 ) ⋅ 50 ⋅ Rt (0.5 ho (Q − ⇒ pe = 0. se aleg etrieri φ 8 cu Ae = 50.067 % . distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.2 ⋅ 0.1 ⋅ 400 se stabileşte ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 .5 .91 > 2. Se parcurg următoarele etape: 255.5 Rt 0.

Structură etajată din beton armat

Dimensionarea grinzii principale

2,30

230

640

64

85 850

2

Ø

25

2

Ø

25

C

6 Ø 25

Figura 6.24. Suma ariilor barelor drepte luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea C.

6.4. Calculul etrierilor de suspendare. Deoarece grinzile secundare nu transmit încărcările aferente la stâlpi sau pereţi, ci prin intermediul zonei comprimate a grinzilor principale, apare o tendinţă de despicare a inimii grinzii principale şi de desprindere a părţii inferioare a acesteia [10]. Pentru a evita o astfel de cedare este necesară suspendarea încărcării aduse de grinda secundară de zona superioară a grinzii principale. În prezentul proiect această suspendare s-a realizat prin dispunerea de etrieri suplimentari dimensionaţi la întindere centrică pentru a prelua reacţiunea maximă a grinzii secundare. Zona în care etrierii se consideră activi se precizează în figura de mai jos.
Grinda principală

Grinda secundară

Δ

Δ

Figura 6.25. Lungimea s = 3 ⋅b + 2 ⋅ Δh , pe care se dispun etrierii suplimentari.

În figura 6.19 s-au identificat 4 zone distincte în care se prevăd etrieri de suspendare. Reacţiunea maximă se determină din diagrama înfăşurătoare de forţă
Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu - 83 -

Δ

Structură etajată din beton armat

Dimensionarea grinzii principale

tăietoare a grinzii principale, ca diferenţă dintre valorile forţele tăietoare de la stânga şi dreapta unei nervuri. 6.4.1. Zona 1. Se cunosc:
‰ ‰ ‰ ‰

V ≈ 246 kN (reacţiunea maximă); Ae = 50,3 mm 2 (aria unei ramuri pentru etrieri φ 8);
ne = 4

(numărul de braţe verticale ale unui etrier).
N mm 2

Rat = 168

(rezistenţa de calcul a etrierilor).
s ae

Etrierii se dimensionează la întindere centrică: V = ne ⋅ Ae ⋅ Rat ⋅ ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 228,78 mm . V 246000

.

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
1
total ae

=

1 1 + 122,98 228,78

total ⇒ ae = 79,98 mm

Se aleg etrieri φ 10 cu aria unei ramuri: Ae = 78,5 mm 2 . Se reface calculul la forţă tăietoare din secţiunea de tip D, obţinându-se etrieri φ 10 / 150. Pentru etrierii suplimentari se obţine: ƒ ƒ ƒ
ae = 4 ⋅ 78,5 ⋅168 ⋅1665 = 357 mm ; 246000 1 1 1 total = + ⇒ ae = 124,81 mm ; total 191 , 93 357 ae

pe lungimea s se dispun etrieri φ 10 / 100.

6.4.2. Zona 2. Se cunoaşte reacţiunea maximă: V ≈ 198 kN . ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 284,24 mm . V 198000

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
1
total ae

=

1 1 + 503 284,24

total ⇒ ae = 181,61 mm

⇒ pe lungimea s se dispun etrieri φ 8 / 150.

6.4.3. Zona 3. Se cunoaşte reacţiunea maximă: V ≈ 246 kN . ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 228,78 mm . V 246000

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
- 84 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Structură etajată din beton armat

Dimensionarea grinzii principale

1
total ae

=

1 1 + 208 228,78

total ⇒ ae = 108,95 mm

⇒ pe lungimea s se dispun etrieri φ 8 / 100. 6.4.3. Zona 4. Se cunoaşte reacţiunea maximă: V ≈ 246 kN . ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 228,78 mm . V 246000

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
1
total ae

=

1 1 + 310,5 228,78

total ⇒ ae = 131,7 mm

⇒ pe lungimea s se dispun etrieri φ 8 / 125 6.5. Plan cofraj şi armare grindă principală.

Dispoziţia armării longitudinale a grinzii se prezintă în planşa 5, unde se dau şi secţiunile caracteristice ale grinzii, constituind un identificator al armăturii. Barele de acelaşi diametru şi aceeaşi formă se notează cu o cifră care, de obicei, se pune într-un cerc şi care poartă numele de „marcă” a barei. În planul de armare prezentat în planşa 6, mărcile ←…≥, constituie armătura longitudinală principală de rezistenţă alcătuită din trei categorii de bare: • bare drepte (de marcă ← sau ↑), care sunt totdeauna în număr de cel puţin două, şi anume cele de la colţurile inferioare ale secţiunii transversale a grinzii, deoarece îndeplinesc şi rolul de armături de montaj; bare înclinate la 45° faţă de axa elementului (de marcă →, ↓, ° şi ±) care se ridică în secţiunile în care nu mai sunt necesare pentru preluare a momentului încovoietor pozitiv din câmpul grinzii; călăreţi (denumirea provine din modul de dispunere al acestora: de o parte şi de alta a reazemelor intermediare, „încălecând reazemul”), la partea superioară a grinzii (de marcă ″ şi ≥) care preiau momentul încovoietor negativ şi care au de asemenea şi rol de montaj.

• •

Pe lângă armăturile principale de rezistenţă, în grindă se dispune şi o armătură de montaj (marca ×) cu rolul de legare a etrierilor în partea lor superioară, în vederea formării unei carcase cu legături de sârmă moale. Etrierii care împreună cu barele înclinate formează armătura transversală, au forma de cadre deschise sau închise şi au atât rol de rezistenţă cât şi de montaj. Totalitatea armăturilor din grindă formează o carcasă spaţială indeformabilă ca urmare a solidarizărilor barelor între ele la intersecţii.

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

- 85 -

Aşa cum s-a arătat anterior fiecare marcă este caracterizată de forma barei.25. Postelnicu & D. În planul de armare se vor indica şi lungimile parţiale şi finale ale etrierilor. se exemplifică modul de calcul al lungimii zonei înclinate a unei bare aflate pe rândul doi pe reazem şi pe rândul un în câmp.41 ⋅ [h − (2 ⋅ c + d1 + a + d2 )] Figura 6.26. a condus la adoptarea unei armări cu bare dispuse pe două rânduri Prin modul de dispunere al armăturilor în secţiuni s-a urmărit să se realizeze o montare simplă a armăturilor. Modul de calcul a lungimii tronsonului înclinat al unei bare înclinate.26).2 c = 200 25 20 200 20 250 35 35 Îndrumător de proiectare – T.86 - 45° li . li li = 1.2. Lungimile parţiale se determină prin relaţii geometrice simple. respectându-se indicaţiile date la § 6. lungimea fiecărui tronson şi lungimea totală a barei care constituie lungimea de tăiere a armăturii.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Respectarea regulilor privind distanţele maxime între armături. 250 . distanţa între rândurile de bare şi acoperirea de beton a armăturilor. reprezentând lumina între ramurile etrierului (figura 6. Cotele care apar în dreptul fiecărui tronson al etrierului dau lungimile parţiale ale acestuia. În figura de mai jos. Nistorescu c = 25 Figura 6. ţinând seama de poziţia armăturii (rândul pe care se dispune). Modul de cotare al etrierului . În cazul barelor longitudinale cotele se referă la distanţa interioară (lumina) între ramurile etrierului.

Nistorescu .85 ⋅13 ⋅ (465 − ) 2 2 = 175.85 mm .1) Forţa axială corespunzătoare este: N = 925 − 54.88 kNm . Se cunosc: 2 2 ‰ Rc . Armarea longitudinală.17 şi tabelul 5. corespunzătoare momentului încovoietor maxim. Momentul încovoietor de calcul: M = 153. 30 Mc – momentul corectat: Mc = M + N ⋅ ea = 164. h ≥ 20 mm ⇒ ea = 20 mm .1) ⇒ x= 870 ⋅10 3 = 133.85 430 − 500 ⋅133. 7.26 ≈ 870 kN (vezi predimensionare) 2 d Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = a' = 25 + ≈ 35 mm .1.07 − 28. Stâlpii structurii sunt solicitaţi la compresiune excentrică.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor 7. Stâlpii având secţiunea şi armarea constantă se dimensionează în secţiunea cea mai solicitată. ha = ho − a' = 465 − 35 = 430 mm a ho Deoarece se consideră cazul armării simetrice Aa = A a ' .1.2) 181.87 - . ea – excentricitatea adiţională: ea = Aa Aa‘ Figura 7.15 mm 2 .88 ⋅10 6 + 870 ⋅10 3 ⋅ 133.rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 13 N / mm (beton Bc 25). x.86 kN (vezi figura 5.1. 300 ⋅ 430 *) Se adoptă notaţiile şi modul de organizare al calculului din [8] şi [10]. Postelnicu & D. 500 ⋅13 Aria necesară de armătură rezultă din ecuaţia de momente în raport cu axul armăturii întinse: A a' = A a = ⇒ Aa ' = Aa = Mc + N ⋅ ha x − b ⋅ x ⋅ Rc ⋅ (ho − ) 2 2 Ra ⋅ ha (7. Stâlpul marginal ( 500 x 500 ).02 = 181. rezultă din ecuaţia de proiecţie pe axa barei: *) x= N b ⋅ Rc b (7. Aceasta este secţiunea aflată imediat sub grinda planşeului peste parter. DIMENSIONAREA Şi ARMAREA STÂLPILOR 7. Schema de calcul a secţiunii stâlpului. Îndrumător de proiectare – T.1. înălţimea zonei comprimate.48 + 870 ⋅ 0. ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 500 − 35 = 465 mm . ‰ ‰ ‰ ‰ Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52).

1 % b ⋅ ho (7. Rezultă succesiv: ƒ ƒ x= 1655 ⋅10 3 N = = 212.2. 100 Se alege: Aa = Aa ' = 515 mm 2 ( 2 φ 16 + 1 φ 12 ).69 ≈ 1655 kN . p= Aa(total ) b⋅h ⋅100 % (7.9 kN . ea = h ≥ 20 mm ⇒ ea = 20 mm .Se cunosc: ho = h − a = 600 − 35 = 565 mm .32 % (vezi § 7.5 mm 2 .18 − 600 ⋅ 212. Nistorescu . S-au adoptat armături mai groase decât cele strict rezultate din calcul. ha = ho − a' = 565 − 35 = 530 mm . Aria de armătura aleasă se dispune pe toate laturile.1. 30 Mc = M + N ⋅ ea = 201.19 şi tabelul 5.18 ⋅ 13 ⋅ (565 − ) 2 2 = −540.10 % (vezi şi § 7.1 ⋅ 500 ⋅ 465 = 232.3.18 mm . conform STAS 10107/090 este 0. Stâlpul central ( 600 x 600 ). pentru a se obţine o carcasă de armături mai puţin deformabilă la manipulări şi montaj.4) 4 φ 12 ⇒ p= 1256 ⋅100 % = 0.2. Momentul încovoietor de calcul: M = 201.50 % > 0.(vezi predimensionare) Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = a' ≈ 25 + ‰ ‰ ‰ ‰ d = 35 ⋅ mm 2 .2. Dispoziţia barelor în secţiunea transversală este prezentată în figura 7. 7. (vezi figura 5.9 + 1655 ⋅ 0.02 = 235 kNm . Postelnicu & D.3) ⇒ Aa = 0.3): p= Aa ⋅100 % = 0.). 300 ⋅ 530 .3. Procentul total de armare trebuie să fie mai mare de 0. 600 ⋅13 b ⋅ Rc ' A a A a = = 235 ⋅ 106 + 1655 ⋅ 103 ⋅ 530 212.32 % 500 ⋅ 500 9 2 φ 16 2 φ 16 500 Etrier φ 8 / 15 Etrier φ 6 / 15 500 Figura 7. Dispoziţia armăturilor longitudinale în secţiunea transversală a stâlpului marginal.88 - Îndrumător de proiectare – T.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Procentul minim de armare pe fiecare latură a secţiunii.1) Forţa axială corespunzătoare este: N = 1695 − 40.4 mm 2 .

Forţa tăietoare de calcul este: Q = 79. Postelnicu & D.50 b ⋅ ho ⋅ Rt ' 500 ⋅ 465 ⋅1. utilizată în calculul la forţă tăietoare se determină astfel: Rt ' = Rt ⋅ (1 + 0.32 % (vezi § 7. [10] • Q= 79. Nistorescu . rezistenţa de calcul a betonului la întindere.3.28 kN .95 ⋅ (1 + 0. Se cunosc: ‰ Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt = 0.28 ⋅10 3 Q = = 0. ‰ Ra – rezistenţa de calcul a armăturii: Ra = 210 ⋅ N / mm 2 (oţel OB 37).3.18) Ordinea operaţiilor este următoarea: [8].078 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor Îndrumător de proiectare – T.5 ⋅ 0. ⇒ n= 870 ⋅10 3 = 0. Dispoziţia barelor în secţiunea transversală este prezentată în figura 7.1. (vezi figura 5. Stâlpul marginal ( 500 x 500 ). Procentul total de armare trebuie să fie mai mare de 0. betonul simplu putând prelua solicitarea de compresiune excentrică.3. p= Aa(total ) b⋅h ⋅100 ⋅ % = 1709 ⋅100 ⋅ % = 0.3). Aria de armătura aleasă se dispune pe toate laturile. La elementele comprimate excentric. 7.1 % b ⋅ ho ⇒ Aa = 0. 7.1 ⋅ 600 ⋅ 565 = 339 mm 2 . ƒ p= Aa ⋅100 % = 0. Armarea transversală.47 ⋅ % > 0.2. 100 Se alege Aa = Aa ' = 628 mm 2 ( 2 φ 16 + 2 φ 12 ). Dispoziţia armăturilor longitudinale în secţiunea transversală a stâlpului central.078 mm 2 .5) unde: n = N b ⋅ h ⋅ Rc N .5 ⋅ n) .2.95 N / mm 2 (beton Bc 25).27 500 ⋅ 500 ⋅13 ⇒ Rt ' = 0.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Rezultă că armătura longitudinală nu este necesară.27) = 1.316 < 0.32 ⋅ % 600 ⋅ 600 Etrier φ 8 / 15 9 8 φ 12 2 φ 16 2 φ 16 600 Etrier φ 6 / 15 600 Etrier φ 6 / 15 Figura 7.89 - . (7.

54 ⋅10 3 = = 0. • • • ‰ numărul de braţe verticale ale unui etrier: ne = 2 ne = 2 (pentru etrierul perimetral) (pentru etrierii neperimetrali) procentul de armare transversală: pe = distanţa între etrieri ae ≤ A e ⋅ ne ⋅ 100 % ≥ 0.3 + 2 ⋅ 28. la stâlpi din clasa C (vezi § 7.1 ⋅ 500 (i) ‰ ‰ Distanţele maxime admise între etrieri: distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului trebuie să fie ≤ 15 ⋅ d (d este diametrul (ii) minim al armăturilor longitudinale): ⇒ ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅12 = 180 mm .3 mm 2 ) şi un etrier interior φ 6 ( Ae = 28. Se alege un etrier perimetral φ 8 ( Ae = 50.41 (pentru etrierul neperimetral) (7.3.95 ⋅ (1 + 0.3. Se alege un etrier perimetral φ 8 ( Ae = 50.12 600 ⋅ 600 ⋅13 mm 2 Q 97.2.1 %.54 kN . (iii) Dictează deci condiţia (ii).5 ⋅ 0. Stâlpul central ( 600 x 600 ). procentul de armare transversală trebuie să fie ≥ 0.3 mm 2 ). (vezi figura 5.35) = 1. Pe direcţia fiecărei laturi.3) = = 281 mm pe ⋅b 0.90 - Îndrumător de proiectare – T.3) = = 262 mm pe ⋅b 0.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Armătura transversală se dispune constructiv.3 mm 2 ).1). care conduce la cea mai mică distanţă: ae = 150 mm .12 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor Armătura transversală se dispune constructiv.257 < 0. care conduce la cea mai mică distanţă: ae = 150 mm . Pe direcţia fiecărei laturi. procentul de armare transversală trebuie să fie ≥ 0.1 ⋅ 600 (i) ‰ Distanţele maxime admise între etrieri: distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului trebuie să fie ≤ 15 ⋅ d (d este diametrul minim al armăturilor longitudinale): ⇒ ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅12 = 180 mm .1% ae ⋅b distanţa între etrieri. Se urmăreşte aceeaşi ordine a operaţiilor ca la stâlpul marginal: • • n= Q= 1655 ⋅10 3 N = 0.35 ⇒ Rt ' = 0.41 ⋅ 28.3 + 1. 7.6) A e ⋅ ne ⋅ 100 % ≥ 0. Nistorescu .2. corespunzătoare procentului minim de armare: ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ (2 ⋅ 50. din zona seismică F: ae ≤ 300 mm .50 b ⋅ ho ⋅ Rt ' 600 ⋅ 565 ⋅1. din zona seismică F: ae ≤ 300 mm .1 % ae ⋅b 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ (2 ⋅ 50. Postelnicu & D. • • • numărul de braţe verticale ale unui etrier: ne = 2 procentul de armare transversală: pe = (pentru etrierul perimetral) ne = 1. Forţa tăietoare de calcul este: Q = 97.1 %. (ii) la stâlpi din clasa C (vezi § 7. .20). (iii) Dictează deci condiţia (ii).1).3 mm 2 ) şi un etrier interior φ 6 ( Ae = 28.

05 ). T. numai prevederile specifice stâlpilor neparticipanţi la structuri seismice (stâlpilor din clasa C). 7. Armăturile longitudinale. Distanţa maximă între axele barelor: 250 mm (vezi figura 7. b ⋅ h ⋅ Rc În acest paragraf se prezintă. 7. cruce) trebuie să fie multiplu de 50 mm.91 - . Se admite armarea cu numai 4 bare dispuse la colţurile secţiunii.5 %.1. Secţiunea de beton. Distanţa liberă minimă între bare: 50 mm. Dimensiunile minime: 250 mm pentru stâlpi monoliţi şi 200 mm pentru cei prefabricaţi cu solicitări reduse. Diametrele minime: 12 mm pentru bare din PC 52 sau PC 60 şi 14 mm pentru bare din OB 37. Dimensiunile laturilor secţiunilor la stâlpii cu secţiunea dreptunghiulară sau de alte forme ortogonale (L. de regulă.4). Clase de stâlpi.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor 7. conform tabelului 7. Nistorescu . Îndrumător de proiectare – T. 7. • procentul minim de armare pe fiecare latură a secţiunii 0. • procentele totale de armare minime. p= Aa(total ) b⋅h ⋅100 % şi procentele de armare pe fiecare latură trebuie să se înscrie în următoarele limite: • procentul total de armare trebuie să nu fie. Postelnicu & D.2.20 %.3.4.3. Prevederi constructive pentru stâlpi. Prevederile prezentului paragraf se referă la stâlpii cu eforturi axiale semnificative ( n = N ≥ 0.3.3.3. Diametrele maxime recomandate: 28 mm pentru stâlpii din beton cu agregate obişnuite. la stâlpi având laturile secţiunii ≤ 400 mm. Distanţe maxime admise între axele armăturile longitudinale Procentul total de armare longitudinală p.1. mai mare de 2. ≤ 250 mm ≤ 250 mm ≤ 250 mm Figura 7.

2.50 0.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Tabelul 7. la fiecare nivel). ‰ zonele cu etrieri îndesiţi la una sau la ambele extremităţi. D.70 0.40 0.70 PC 52 0. C. pentru îmbunătăţirea condiţiilor de transmitere a eforturilor între barele care se înnădesc şi preluarea solicitărilor transversale generate de necoaxialitatea lor.4.60 0.70 0.60 0.10 %. .80 OB 37 0.Zona curentă.60 0. care nu fac obiectul acestui proiect îndesirea etrierilor se face conform STAS 10107/0-90.1 A Felul stâlpului PC 60 interior marginal de colţ 0. cu condiţia ca procentul de armare pe fiecare latură să nu scadă sub 0. cu excepţia diametrului etrierilor perimetrali ai stâlpilor din grupa A care trebuie să fie cel puţin 8 mm . Pentru stâlpii din clasa C.80 0. PC 52 Procent total de armare minim p% 0. astfel încât armătura longitudinală rezultă dimensionată constructiv.50 În cazurile când. Distanţa maximă între etrieri: 15 ⋅ d (d – diametrul minim al armăturilor longitudinale).80 Grupa de stâlp C B Armătura longitudinală din oţel tip: OB 37 PC 60. din motive de asigurare a rigidităţii necesare la deplasări laterale sau din alte motive justificate. etrierii se îndesesc pe înălţimea lungimii de suprapunere ( ls = 40 ⋅ d ). dar cel puţin 6 mm . Postelnicu & D.00 0. procentele totale de armare pot fi reduse cu 20 % faţă de cele minime date în tabelul 7. ae ≤ h / 5 (h – dimensiunea laturii mari a secţiunii stâlpului) şi ae ≥ 100 mm . Diametrul minim al etrierilor trebuie să fie ≥ 1 / 4 din diametrul maxim al armăturilor longitudinale. secţiunea de beton a stâlpilor este majorată faţă de cea impusă de dimensionarea la compresiune excentrică. la extremitatea inferioară a stâlpului.Distanţele între etrierii îndesiţi vor respecta condiţiile: ae ≤ 8 ⋅ d (d – diametrul minim al armăturii longitudinale). Distanţa maximă între etrieri pe înălţimea stâlpului se stabilesc.90 0.3.50 0. Nistorescu . 7. Îndesirea etrierilor rezultă necesară la stâlpii neparticipanţi la structuri antiseismice în zonele de înnădire a barelor longitudinale (de regulă.Zona cu etrieri îndesiţi.92 - Îndrumător de proiectare – T. Pentru stâlpii din clasele A şi B. A. Armăturile transversale. PC 52 OB 37 PC 60.70 1. la fiecare nivel separat pentru: ‰ zona curentă a stâlpului.Înălţimile zonelor cu etrieri îndesiţi. B. dar cel mult 200 mm la stâlpii din clasa A şi cel mult 300 mm la cei din clasele B şi C.60 0.

Nistorescu . pe. fiecare bară longitudinală. ae – distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului. ≥ 200 mm < 200 mm a Figura 7. • la stâlpii din clasa C se prevăd etrieri neperimetrali în cazurile când au peste 3 bare longitudinale pe latură.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Necesitatea utilizării etrierilor neperimetrali se stabileşte ţinând seama de următoarele: • de regulă. dacă mărimea laturii mari a secţiunii ≤ 400 mm. în afara zonelor plastice potenţiale.93 - .5 a). pe direcţia fiecărei laturi. dacă mărimea laturii mari a secţiunii este > 400 mm şi când au peste 4 bare longitudinale pe latură. ne – numărul de ramuri de etrieri intersectate de un plan paralel cu latura b. Postelnicu & D.10 %. Procentul de armare transversală. Se admite ca barele longitudinale să fie legate din două în două colţuri de etrier sau de agrafă (figura 7. trebuie să fie legată de un colţ de etrier sau de agrafă (figura 7. Necesitatea utilizării etrierilor neperimetrali. Îndrumător de proiectare – T.5 b) dacă distanţa între două ramuri consecutive ale acestora este ≤ 200 mm. în care: Ae – aria secţiunii unei ramuri de etrier. la stâlpii din clasa C trebuie să fie ≥ 0. pe laturile cu mărimea ≤ 400 mm. La stâlpii neparticipanţi la structuri antiseismice se admite să se prevadă numai etrieri perimetrali.5. cu trei bare pe latură. b Procentul de armare transversală pe direcţia unei laturi b a secţiunii stâlpului se calculează cu relaţia: pe = ‰ ‰ ‰ Ae ⋅ ne ⋅100 % ae ⋅b .

Postelnicu & D.50 L = 2.1. Dimensionarea blocului de beton simplu. Cota de fundare este –1. Valoare presiunii convenţionale de calcul corespunzătoare acestui strat este: pconv = 300 kPa . -94Îndrumător de proiectare – T. 8. Stâlpul central are secţiunea de 600 x 600.00 H = 800 1.1.50 M Q Nf .00 care este cota pardoselii finite a parterului. Nistorescu 600 450 2. iar stratul de fundare este constituit din nisip prăfos cu îndesare medie.1. 8.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor 8. Fundaţia stâlpului central. iar la baza sa acţionează o forţă axială de calcul N = 1695 kN (vezi predimensionare) şi un moment încovoietor M = 118.1.50 m faţă de cota ± 0. DIMENSIONAREA FUNDAŢIILOR În prezentul capitol se exemplifică calculul şi dimensionarea fundaţiilor corespunzătoare stâlpilor cadrului transversal din axul L. ale cărui eforturi secţionale au fost determinate în capitolul 5.5 kN 600 M Q N 450 600 h = 500 200 ± 0.70 600 . Fundaţia stâlpului central.1.70 450 600 Figura 8.70 450 600 600 450 600 2.

2 ⋅ pconv = 360 kPa m2 kN = 196. la solicitări excentrice după o direcţie. Presiunea medie efectivă pe teren rezultă: med = pef 1958 N kN = = 268.5) = 245.70 ⋅ 2. rezultat din încărcările de calcul din gruparea fundamentală. Relaţiile de verificare.6 = 268.19).6 kPa ≤ 300 kPa L ⋅ B 2. iar B dimensiunea pe direcţia normală.7 2.3 Excentricitatea încărcării este: e = = = 0. 2 = N + Gf S 6 ⋅e ± = (1 ± ) W L⋅ B L Mf N + Gf max p1 = pef ≤ 1. pentru dimensiunile fundaţiei sunt: ƒ • ‰ p1.2 ⋅ 2. G f = 1.70 ⋅ 2. 2 = kN 6 ⋅ 0. Gf – greutatea proprie de calcul a fundaţiei şi a pământului de umplutură.70 m2 M f 245. Postelnicu & D. W – modulul de rezistenţă în direcţia solicitării Mf ( W = e – excentricitatea în direcţia solicitării Mf ( e = Mf N + Gf L2 ⋅ B ).12 m . Momentul încovoietor la nivelul tălpii fundaţiei: M f = M + Q ⋅ ( H + h) = 118.5 + 97.54 ⋅ (0.12 1958 ) ⋅ (1 ± 2.2 ⋅ pconv ⇒ p2 = ( 8.44 kN ≈ 263 kN kN m3 . se calculează greutatea Încărcarea totală transmisă pe teren rezultă: N f = N + Gf = 1695 + 263 = 1958 kN . L fiind ‰ ‰ ).2 kPa< 1.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor (vezi figura 5. Nistorescu -95- .70 ⋅1.2 şi greutatea volumică medie normală a betonului din fundaţie şi a umpluturii γ = 20 proprie a fundaţiei. N – încărcarea axială de calcul transmisă de stâlp şi provenită din gruparea fundamentală. Considerând coeficientul de încărcare n = 1.1 ) min pef ≥ 0 (recomandabil) pef = S – ‰ ‰ ‰ dimensiunea pe direcţia de acţiune a momentului încovoietor.3 ⋅ kN .70 ⇒ max = 340.50 ⋅ 20 = 262. M – momentul de încovoiere la nivelul fundaţiei.2 p1 = pef min p2 = pef = 340. 6 p1 + p2 N + Gf N + Gf ≤ pconv = = S L⋅ B 2 suprafaţa tălpii fundaţiei. Dimensiunile cuzinetului şi ale blocului de beton simplu se cunosc din faza de predimensionare (vezi figura 8.1).96 ≈ 197 kPa > 0 m2 Îndrumător de proiectare – T.8 + 0. Nf 1958 Valorile presiunilor efective pe teren la extremităţile fundaţiei rezultă: p1.70 ⋅ 2.

care includ cu laturile acestuia unghiuri de 45°. delimitate de conturul fundaţiei şi de patru drepte. Încărcarea totală transmisă blocului de beton simplu este: Nc = N + Gc = 1958 + 34 = 1729 kN Excentricitatea corespunzătoare acestei încărcări este: e1 = Mc M + Q ⋅ h 167.1.50 ⋅1. Talpa cuzinetului se descompune în patru console. fără greutatea proprie a cuzinetului Gc. Armarea cuzinetului.2. Cele patru console se consideră încastrate în secţiunile de la marginea stâlpului.50 σ1 = 1063. Pentru cuzinetul de formă pătrată.1.50 1.097 ⋅ (1 ± ) ⇒ 1. momentele încovoietoare date de reacţiunile terenului calculându-se în aceste secţiuni. 8. considerată ca reacţiune.5 ⋅ 25 ≈ 34 kN .4 kN m kN m2 2 = 1.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Condiţia (8.2): M1 = M2 = Bc ⋅lx 2 l 3 ⋅ (2 ⋅ p1 + p0 ) − x ⋅ ( p1 + p0 ) 6 6 pmed ⋅ly 2 6 ⋅ (2 ⋅ Bc + b) ( 8. dispunându-se constructiv câte 2 bare φ 10 pe fiecare direcţie. momentele încovoietoare.096 m . cu ajutorul cărora se calculează armătura din talpa fundaţiei după cele două direcţii. Postelnicu & D. nu se efectuează calculul armăturii de ancoraj.1) de nedepăşire a presiunilor convenţionale de calcul.07 >0 N mm 2 < Rc = 6. Dimensionarea cuzinetului. Nc Nc 1729 Valorile extreme ale tensiunilor (presiunilor) la nivelul tălpii cuzinetului se calculează astfel: p1. Greutatea cuzinetului este: Gc = n ⋅b ⋅b ⋅ h ⋅ γ beton = 1.2) de mai jos (vezi şi figura 8.2 ⋅1.096 ⋅ (1 ± ) ⇒ 1.50 ⋅1.5 σ 2 = 473. duse din colţurile secţiunii stâlpului.50 1. 2 = Pentru calculul armăturii din cuzinet se încarcă talpa cuzinetului cu diagrama de presiuni pe teren provenită din încărcările exterioare.2 ) .3. 8. se pot determina cu formulele (8. obţinându-se: e1 = Mc 167.27 = = 0. este îndeplinită şi în consecinţă dimensiunile impuse blocului de fundaţie corespund. sub un stâlp cu secţiune pătrată solicitat la sarcini excentrice după o direcţie. Pentru determinarea armăturii din talpa cuzinetului se recalculează presiunile.50 ⋅ 0.5 N mm 2 (beton Bc 10) Având în vedere că nu apar eforturi unitare de întindere între cuzinet şi blocul de beton simplu.50 ⋅1. Nistorescu .097 m Nc 1695 1695 6 ⋅ 0. în care: -96- Îndrumător de proiectare – T.50 p1 = 1046 p2 = 461 kN m2 kN m2 p1. 2 = 1729 6 ⋅ 0.27 = = = 0.

50 m2 .875 ⋅ h0x ⋅ Ra 0. p + p2 N pmed = 1 = .5 1.60) = 91.6 kNm 6 M1 = Înălţimile utile ale secţiunii de beton a cuzinetului rezultă: h0x = h − a − h0y 10 d = 500 − 35 − = 460 mm 2 2 10 d = h − a − = 500 − 40 − = 455 mm 2 2 Aria de armătură pe direcţia x este: M1 120.05 % 460 ⋅1500 Îndrumător de proiectare – T..3) 2 Bc 2 p0 = p2 + Bc − lx ⋅ ( p1 − p2 ) Bc ‰ .. 2 m2 1.Structură etajată din beton armat ‰ ‰ Dimensionarea fundaţiilor lx.50 ⋅ 0.. Postelnicu & D..5) − ⋅ (1046 + 870.45 2 0.45 2 M2 = ⋅ (2 ⋅1. ⇒ 1.50 + 0.45 3 ⋅ (2 ⋅1046 + 870.250 φ 10 cu aria Aa = 1021 mm 2 . ly – distanţele de la secţiunile de calcul până la marginea cuzinetului. Fundaţie pătrată sub stâlp cu secţiune pătrată solicitat la sarcini excentrice după o direcţie. Nistorescu -97- .2.9 kNm 6 6 754 ⋅ 0.15 % > pmin % = 0.5) = 120. Aşadar: pmed = 1046 + 461 kN ≈ 754 .875 ⋅ 460 ⋅ 300 Aax = Numărul de bare în direcţia x rezultă: nx = 1500 = 6. Procentul de armare rezultă: p%= 1021 ⋅100 % ≈ 0.45 kN p0 = 461 + ⋅ (1046 − 461) ≈ 870. pmed (8.9 ⋅10 6 = = 1001 mm 2 0. (8.16 bare.4) Y X p1 p2 Figura 8.50 − 0. Se aleg 13 bare 100.

Fundaţia stâlpului marginal. Nistorescu 550 300 2.16 bare..00 1.20 500 .20 300 550 Figura 8.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Aria de armătură pe direcţia y este: Aay = M2 91.. Fundaţia stâlpului marginal. -98- Îndrumător de proiectare – T.17).50 300 550 550 300 500 2. Se aleg 10 bare 100.1.10 H = 900 h = 400 Mf Q Nf L = 2.20 .1. Stâlpul marginal are secţiunea de 500 x 500..2.2. 8.250 φ 10 cu aria Aa = 785 mm 2 .875 ⋅ h0y ⋅ Ra 0.3. Dimensiunile cuzinetului şi ale blocului de beton simplu se cunosc din faza de predimensionare.. Postelnicu & D.115 % > pmin % = 0.875 ⋅ 455 ⋅ 300 Numărul de bare în direcţia y rezultă: ny = 1500 = 6. 500 300 450 200 M Q N ± 0. iar la baza sa acţionează o forţă axială de calcul N = 925 kN şi un moment încovoietor M = 96 kNm (vezi figura 5. Procentul de armare rezultă: p%= 785 ⋅100 % = 0.61 ⋅10 6 = = 767 mm 2 0. Dimensionarea blocului de beton simplu.05 % 455 ⋅1500 8.

00 ⋅ 2.20 ⋅ 2.3 kPa < 1.50 ⋅ 20 = 144 kN .1).135 ⋅ (1 ± ) ⇒ 1. Excentricitatea încărcării este: e = N f 1079 Valorile presiunilor efective pe teren la extremităţile fundaţiei rezultă: p1.6 kPa >1.2 şi greutatea volumică medie normală a betonului din fundaţie şi a umpluturii γ = 20 kN m3 G f = 1.3). Încărcarea totală transmisă blocului de beton simplu este: Nc = N + Gc = 925 + 14.2. 35 >0 N mm 2 < Rc = 6. Nc 940 940 Valorile extreme ale tensiunilor (presiunilor) la nivelul tălpii cuzinetului se calculează astfel: p1.19 m .20 2.4 127. Relaţiile de verificare.9 + 0.00 ⋅1.00 2. pentru dimensiunile fundaţiei sunt cele din relaţiile (8.2 ⋅ pconv = 360 kPa ≈ 115 kPa > 0 Condiţiile (8.5 ≈ 940 kN Excentricitatea corespunzătoare acestei încărcări este: e= M + Q ⋅ h 96 + 79. Postelnicu & D.4) = 199 kN .28 ⋅ (0.5 kN .2 ⋅ 2. . se calculează greutatea proprie a fundaţiei: Încărcarea totală transmisă pe teren rezultă: N f = N + G f = 925 + 144 = 1069 kN Momentul încovoietor la nivelul tălpii fundaţiei: M f = M + Q ⋅ ( H + h) = 96 + 79.28 ⋅ 0.4 ⋅ 25 ≈ 14. 2 = ⋅ (1 ± p2 = pef = 106.0 max p1 = pef = 419.20 m (vezi figura 8. 8.10 ⋅1. 2 = 940 6 ⋅ 0.2 ⋅1.6 min p2 = pef = 114. max p1 = pef = 335.1). Nistorescu -99- .10 ⋅1.7 = = = 0.2 ⋅ pconv = 360 kPa 1069 6 ⋅ 0.2 kPa ≤ 300 kPa 2.19 ⋅ (1 ± )⇒ 2.1) nefiind verificate se măresc laturile blocului de beton simplu de la 2.135 m . Presiunea medie efectivă pe teren rezultă: med = pef 1069 kN = 267.10 ⋅ 0.9 kN m2 kN m2 =419.2 = 267.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Cunoscând n = 1.5 N mm 2 (beton Bc 10) Îndrumător de proiectare – T. dimensiune ce verifică (8. 2 = 1069 6 ⋅ 0.19 min ) ⇒ p1.1) de nedepăşire a presiunilor convenţionale de calcul.00 m2 Mf 199 = = 0.4 kPa > 0 2. la solicitări excentrice după o direcţie. Greutatea cuzinetului este: Gc = n ⋅b ⋅b ⋅ h ⋅ γ beton = 1.20 Condiţia (8.00 m până la 2. este îndeplinită şi în consecinţă dimensiunile impuse blocului de fundaţie corespund.2. Dimensionarea cuzinetului.00 ⋅ 2.00 ⋅ 2.10 1.10 σ1 = 1349 σ 2 = 205 kN m kN m2 2 = 1.

30 2 0.10 ⋅1.30 3 ⋅ (2 ⋅1340 + 1026) − ⋅ (1340 + 1026) = 50.875 ⋅ h0x ⋅ Ra 0..05 % .10 − 0. 8. obţinându-se: e= M + Q ⋅ h 127. 355 ⋅1100 -100- Îndrumător de proiectare – T. (8.875 ⋅ 355 ⋅ 300 Numărul de bare în direcţia y rezultă: ny = 1100 = 5.1).4) Aşadar: pmed = 1340 + 189 kN = 765 .7 = = 0. 0... 0.. datorită reacţiunii blocului de beton simplu se efectuează utilizând relaţiile (8. Se aleg 5 bare φ 100.10 + 0.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Având în vedere că un apar eforturi unitare de întindere între cuzinet şi blocul de beton simplu.138 ) ⇒ = ⋅ (1 ± 1. Se aleg 7 bare φ 100. fără greutatea proprie a cuzinetului Gc. 360 ⋅1100 Aria de armătură pe direcţia y este: p% = Aay = M2 31 ⋅10 6 = = 333 mm 2 . dispunându-se constructiv câte 2 bare φ 10 pe fiecare direcţie.5 ⋅10 6 = = 534 mm 2 .875 ⋅ 360 ⋅ 300 Aax = Numărul de bare în direcţia x rezultă: nx = 1100 = 5.10 m2 1.10 ⋅ 0. Armarea cuzinetului.30 kN po = 189 + ⋅ (1340 − 189) = 1026 . Procentul de armare rezultă: 550 ⋅100 % = 0..250 10 cu aria Aa = 550 mm 2 .10 p1 = 1340 p2 = 189 kN m2 kN m2 p1.14 % > pmin % = 0. 1. nu se efectuează calculul armăturii de ancoraj.5 kNm 6 6 765 ⋅ 0.250 10 cu aria Aa = 393 mm 2 . Nistorescu .11 bare.50) = 31 kNm 6 ⇒ M1 = M2 = Înălţimile utile ale secţiunii de beton a cuzinetului rezultă: h0x = h − a − h0y d 10 = 400 − 35 − = 360 mm 2 2 d 10 = h − a − = 400 − 40 − = 355 mm 2 2 Aria de armătură pe direcţia x este: M1 50.11 bare.138 m 925 N 925 6 ⋅ 0.10 1.30 2 ⋅ (2 ⋅1.. 2 Calculul momentelor încovoietoare care apar în cuzinet.3) şi (8..3. Procentul de armare rezultă: p% = 393 ⋅100 % = 0.875 ⋅ h0y ⋅ Ra 0.10 % > pmin % = 0. 2 m2 1. Postelnicu & D.05 % . Pentru determinarea armăturii din talpa cuzinetului se recalculează presiunile.2..

încât să asigure o rigiditate suficientă a fundaţiei în raport cu terenul de fundare. Dacă blocul este format din două sau trei trepte înălţimile fiecărei trepte vor fi de cel puţin 300 mm. Prevederi constructive. Blocul de beton simplu poate fi alcătuit din 1…3 trepte.20 1.6. Bc ) se aleg pe considerente economice.3 trepte.30 1.5. Lc Îndrumător de proiectare – T. h > 0.40 1. respectiv Bc / B : ‰ ‰ Lc = 0. Tabelul 8.50 1.70 1. O parte din ele se detaliază în continuare odată cu prezentarea altora.25 .50 1. cu satisfacerea următoarelor valori ale raportului Lc / L .5) Hi – înălţimea blocului de fundaţie sau a unei trepte. pentru blocul cu 2 . astfel alese încât să asigure o repartiţie corespunzătoare a presiunilor pe teren. pentru a putea considera repartizarea plan liniară a presiunilor efective pe teren.30 1. Postelnicu & D. Nistorescu -101- .Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor 8.10 1.40 K 0.30 1.60 Dimensiunile în plan ale cuzinetului ( Lc . Înălţimea totală H a blocului de fundaţie cu o singură treaptă va fi de cel puţin 400 mm. când este ancorat. Cele mai importante prevederi constructive pentru alcătuirea fundaţiilor izolate sub stâlpi au fost prezentate § 2.65 L Lc = 0.5 1. Clasa betonului din blocul de fundaţie trebuie să fie cel puţin Bc 3.50 1. în cazul când cuzinetul nu este ancorat în bloc şi cel puţin Bc 7.40 1.60 1. Înălţimea H a fundaţiei trebuie aleasă în aşa fel.80 Bc 5 1.50 L pentru blocul cu o singură treaptă.1: tgα = ‰ ‰ Hi ≥ (tgα) min Li (8. care nu va fi mai mică de 300 mm trebuie să satisfacă condiţiile: ƒ ƒ tgβ = h 2 > l 3 . Presiunea maxim ă pe teren [kPa] 200 250 300 350 400 600 Valori minime ale lui tg α pentru beton de clasa Bc 3.20 1. Înălţimea h a cuzinetului.5 1. Această rigiditate se asigură prin respectarea valorilor minime pentru tg α din tabelul 8.1.5. Li – deschiderea în consolă a blocului de fundaţie sau a unei trepte.3.60 Bc 7.55 K 0.

Cuzinetul se armează la partea inferioară cu o plasă alcătuită din bare dispuse paralel cu laturile pe cele două direcţii. În cazul în care din unele ipoteze de încărcare.5 şi până la clasa betonului din stâlp. are valoarea 0. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor β Figura 8. α nu mai este necesară verificarea la forţă tăietoare. calculul armăturii de ancorare a cuzinetului în blocul de beton simplu nu este necesar. Armăturile de ancorare se dimensionează considerând secţiunea de la baza cuzinetului ca fiind o secţiune din beton armat solicitată la compresiune excentrică şi introducând în calcul rezistenţele de calcul ale betonului simplu din blocul de fundaţie. -102- Îndrumător de proiectare – T.4. Dacă însă zona activă rezultă între 70…80 % din aria totală a tălpii cuzinetului. acesta va fi ancorat în blocul de beton simplu prin armături capabile să preia rezultanta eforturilor unitare de întindere.05 %. pe fiecare direcţie. Distanţa maximă dintre bare este 25 cm. l Betonul utilizat în cuzinet trebuie să aibă clasa minim Bc 7. iar procentul de minim de armare. apar eforturi unitare de întindere între cuzinet şi blocul de fundaţie. Fundaţie izolată cu bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat. Nistorescu . dar zona activă a tălpii cuzinetului reprezintă cel puţin 80 % din aria totală a acesteia. Dacă tgβ = h ≥1.

103 - .5 l.8 l pentru grinzi dublu încastrate: lc = 0. bp Δp Δp Figura 1. dar cel mult lăţimea care rezultă adăugând la lăţimea b a inimii de fiecare parte Δp = lc / 6 (figura 1). Stabilirea lăţimii active a plăcii l hp l Figura 2. • • • pentru grinzi încastrate la un capăt şi simplu rezemate la celălalt capăt: lc = 0. Postelnicu & D Nistorescu . este egală cu lăţimea reală a plăcii. în care lc este distanţa între două secţiuni consecutive de moment încovoietor nul şi care se poate determina după cum urmează (vezi figura 2): • pentru grinzi simplu rezemate: lc = l .8 l. cu placa în zona comprimată.Structură etajată din beton armat Anexa A VALORILE LĂŢIMII ACTIVE A TĂLPII COMPRIMATE LA SECŢIUNI ÎN FORMĂ DE T A1.6 l. Lăţimea activă bp a tălpii. care se ia în considerare în calculul elementelor cu secţiunea în formă de T. unde l este deschiderea de calcul. pentru grinzi continue: în deschiderile marginale: lc = 0. Îndrumător de proiectare – T. în deschiderile interioare: lc = 0. Distanţa lc între punctele de moment nul ale grinzii.

hp Figura 5. atunci: Δ p ≤ 6 ⋅ hp . dacă hp / h < 0.05 . ‰ Δ p ≥ 6 ⋅ hp . Pentru grinzi făcând parte din planşee.05 ≤ hp / h < 0. atunci Δp nu se plafonează prin alte hp Figura 4. Grinzi de planşee nerigidizate.10 . la care talpa comprimată iese în consolă faţă de inimă (cum sunt grinzile prefabricate care nu fac parte dintr-un planşeu): ‰ dacă hp / h ≥ 0. .10 . dacă hp / h ≥ 0. Grinzi independente sau cu placa în consolă.10 . Pentru grinzi făcând parte din planşee. atunci: Δ p ≤ 3 ⋅ hp . rigidizate prin nervuri transversale la distanţe d: ‰ Δp ≤ jumătate din lumina liberă a plăcii între nervurile transversale. d: ‰ ‰ dacă hp / h < 0. Postelnicu & D Nistorescu hp . Pentru grinzi independente. atunci: Δ p ≤ 6 ⋅ hp .104 - Îndrumător de proiectare – T. c). b). Figura 3.Structură etajată din beton armat Anexa A Trebuie să se mai respecte şi condiţiile: a).10 . nerigidizate prin nervuri transversale sau la care distanţa între aceste nervuri este mai mare decât distanţa între grinzile longitudinale. atunci: Δ p = 0 . Grinzi de planşee rigidizate. ‰ ‰ dacă 0.

bv‘≤ 3 hv 3 hv Figura 7. b.) Figura 6. Lăţimea reală a plăcii: a. Observaţie. c de mai sus se adaugă lăţimea teoretică a vutei bv’ (figura 7). cu luarea în considerare a deformabilităţii plăcii. b. Îndrumător de proiectare – T.) b.) pentru grinzi independente sau cu placa în consolă. În cazurile când placa este prevăzută cu vute.) pentru grinzi făcând parte din planşee. la valorile Δp determinate conform punctelor a.2.Structură etajată din beton armat Anexa A Lăţimea reală a plăcii se determină astfel (vezi figura 6): bpreal=(b1+b2)/2 bpreal b1 b2 a. Lăţimea activă a tălpii comprimate în cazul plăcilor cu vute. În cazurile curente de grinzi de planşee la care axa neutră intră în placă la verificarea rezistenţei. În cazuri speciale (elemente cu deschideri mari) pot fi utilizate metode mai exacte pentru determinarea lăţimii active bp.105 - . Postelnicu & D Nistorescu hv hp . se permite să se ia în considerare în toate cazurile valorile de la grinzile independente. bv A. având mărimea ce mai mică dintre valorile bv şi 3 hv.

091 -0.043 -0.406 0.018 0.188 -0.305 -0.474 0.100 0.072 -0.226 0.065 0.014 0.045 -0.347 -0.008 0.069 0.040 -0.2105 ⋅ l -106- Îndrumător de proiectare – T.126 0. unde: l1=l2=l3=l4=l5=l Momente încovoietoare Secţiunea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 Influenţa lui g a 0.522 -0.042 0.494 0.000 -0.273 0.218 ⋅ p ⋅ l V10 min = 1.062 0.079 -0. Tabelul 1 dă valoarea momentelor încovoietoare şi a forţelor tăietoare maxime şi minime în fiecare zecime a fiecărei deschideri.591 0.505 -0. Postelnicu & D.065 -0.053 -0.004 -0.160 -0.010 -0. precum şi distanţele punctelor fixe.018 -0.274 -0.2000 ⋅ l b 2 = a 4 = 0.014 0.620 -0.111 -0.089 0.056 0.152 -0.395 ⋅ g ⋅ l −0.043 -0.039 -0.047 -0.171 0.026 -0.204 Reacţiuni: V0max = 0.072 0.502 0.068 -0.245 -0.118 0. 10 şi 20).405 -0.974 ⋅ g ⋅ l −0.102 0.395 0.038 0.109 -0.270 0.068 0.099 0.088 -0. tabelul se opreşte la secţiunea 25 (jumătatea grinzii).205 -0.063 -0.431 -0. 10.086 ⋅ p ⋅ l V20max = 0.204 Influenţa lui p γ -0.094 -0.039 0.033 0. 20.000 Forţe tăietoare Influenţa lui g β 0.037 -0.577 -0.Structură etajată din beton armat Anexa B GRINDA CONTINUĂ CU 5 DESCHIDERI EGALE.272 -0.032 -0. V10 şi V20 (în dreptul secţiunilor 0.040 0.295 0.099 0.336 0.017 0.004 -0. Se dau de asemenea reacţiunile maxime şi minime V0.392 -0.207 -0.034 0.050 -0.001 0.000 0.005 -0.110 -0.020 0.057 0. Nistorescu .167 ⋅ p ⋅ l V20min = 0.039 α 0.025 0.290 0.174 -0.480 -0.078 0.120 -0.080 0.414 0.447 0.046 b 0.215 0.095 -0.075 0.120 -0.014 0.088 0.000 0.111 -0.053 ⋅ p ⋅ l V10max = 1. reazemele grinzii fiind în dreptul secţiunilor 0.032 0.046 -0.318 -0.605 0.374 -0.143 -0.106 0. pentru sarcinile uniform distribuite permanente (g) şi temporare (p).500 0.005 -0.103 0.073 0.328 0. Grinda fiind simetrică.105 -0.354 0.050 -0.059 -0.426 0.2113 ⋅ l a 3 = b 3 = 0.030 0.078 -0.039 -0.075 -0.2113 ⋅ l a 2 = b 4 = 0.106 -0. încărcată cu sarcini uniform distribuite permanente şi temporare Grinda se socoteşte împărţită în 50 de părţi egale.016 -0.326 0.028 0.128 -0.085 Influenţa lui p c 0.079 0.204 0.021 -0.073 0.041 0.447 ⋅ p ⋅ l V0min = 0. Pentru determinarea valorilor momentelor încovoietoare se folosesc relaţiile: M max = (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅ l2 M min = (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅ l2 Pentru determinarea valorilor forţelor tăietoare se folosesc relaţiile: Q max = (α ⋅ g + β ⋅ p) ⋅ l Q min = (α ⋅ g + γ ⋅ p) ⋅ l .079 -0.300 0.037 -0.026 0. 40 şi 50.195 0.395 ⋅ g ⋅ l +0.031 -0.014 0.074 -0.105 -0.105 -0.147 0.132 ⋅ g ⋅ l −0.058 -0.200 0.032 0.049 -0.400 0.139 0.030 0.059 0.974 ⋅ g ⋅ l +1.067 0.526 0.026 -0.034 0.132 ⋅ g ⋅ l +1.026 0.072 -0. 30.042 0.598 0.042 -0.194 ⋅ p ⋅ l Punctele fixe: b1 = a 5 = 0.260 0.

Nistorescu -107- .Structură etajată din beton armat Anexa C REZISTENŢE DE CALCUL PENTRU BETON ÎN ELEMENTE DIN BETON ARMAT (N/mm2) Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.

Nistorescu -108- .Structură etajată din beton armat Anexa D DIAMETRELE SI ARIILE SECTIUNILOR TRANSVERSALE Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.

5 ( greutate 15 kN ) SECŢIUNE 1 .1 VEDERE DE SUS Structură etajată din beton armat 1 2 Ureche de agăţare 2 1 SECŢIUNE 2 . Nistorescu VEDERE LONGITUDINALĂ Anexa E -109- .2 Îndrumător de proiectare – T.ELEMENT PREFABRICAT EP 6 x 1. Postelnicu & D.

fiind admise modificări ale datelor introduse. iar acestea pot fi reluate de mai multe ori. Figura 1. în care se vor intoduce: numărul structurii ce urmează a se rezolva. modificarea acestora. Cu tastele săgeţi orizontale se realizează deplasarea cursorului între blocuri iar cu săgeţile verticale la operaţiile din cadrul blocului. după care se revine în programul principal. efectuarea calculelor şi afişarea rezultatelor. Lansarea în execuţie a programului P-FRAME. . ‰ de sus în jos. Postelnicu & D. Succesiunea operaţiilor menţionată mai sus nu este obligatorie. Pentru afişarea operaţiilor dintr-un bloc se va apăsa pe tasta <↓> (săgeata jos). Tasta <F1> permite afişarea mesajului HELP specific fiecărei operaţii. descrierea cadrului şi alegerea sistemului de unităţi de măsura în care va lucra programul (metric).Structură etajată din beton armat Anexa F INDICAŢII PRIVIND CALCULUL CADRULUI TRANSVERSAL CU PROGRAMUL P-FRAME *) Presupunând că P-FRAME este instalat pe sistemul de calcul. apelarea se face lansând comanda: pframe. Tabloul blocurilor şi operaţiilor din meniul principal (master) al programului se recomandă a fi parcurs în următoarea ordine: ‰ de la stânga spre dreapta. Nistorescu .110 Îndrumător de proiectare . în aceeaşi poziţie. Modul de operare în fiecare bloc şi operaţie este detaliat în continuare. După introducerea acestor date se va intra în meniul programului care guvernează practic toate comenzile privind introducerea datelor.exe. *) Prezentul capitol detaliază doar informaţiile necesare calculului structurii considerate. din directorul care conţine P-FRAME-ul. Prin apăsarea tastei <F3> se va deschide fereastra de iniţializare a programului P-FRAME. Executarea operaţiilor marcate este comandată prin tasta <Enter>. În urma apelării apare ecranul din figura 1. Opţiunile iniţiale pot fi schimbate în orice fază de calcul dacă rezultatele nu sunt cele mai potrivite aplicaţiei rulate (inclusiv după afişarea sau tipărirea rezultatelor).T. Pe monitor sunt afişate blocurile de operaţii ale programului.

total sections .număr combinări ale cazurilor de încărcare (maxim 99). ( Fn = tastă funcţională F1…F12 ). Combinaţii de taste pentru editare tabele: a) <Ctrl> + <E> permite editarea în interiorul celulelor.Structură etajată din beton armat Anexa F Geometria structurii În P-FRAME. • • • • • • • În Geometry / Initialize se introduc următoarele date (vezi figura 3): total members . Eliberează prima dată butonul sting.număr secţiuni (maxim 99). Nistorescu .număr legături elastice (maxim 200). Postelnicu & D.număr bare (maxim 999). Meniul principal (master) şi blocul Geometry. În cazul în care se introduc aceste date vor apare în toate tipăririle la imprimantă. total materials . b) <Ins> previne scrierea peste caractere in timpul editării. total joints . Următoarele opţiuni se referă la: unităţile de măsură (metric sau imperial).număr cazuri de încărcare (maxim 99).număr noduri (maxim 700). total ld combination . e) <F10> comută un extra set de taste Fn în Geometrie Noduri. Acţiunea mouse-lui pentru editare tabele: a) Apăsând butonul drept al mouse-lui într-o coloana sau celulă se scrie valoarea memorata de <F8>. optimizarea numerotării (dacă se introduce „Y“ programul va renumerota intern nodurile pentru o optimizare eficientă a analizei) şi cazul 1 de încărcare = încărcarea din greutatea proprie a structurii (în cazul în care se activează această opţiune celelalte ipoteze vor începe de la numărul 2).număr materiale (maxim 25). Figura 2.T. b) Apăsând ambele butoane se obţine o celula goala (= 0). trebuie iniţializaţi parametrii structurii înaintea introducerii de date în tabelele ulterioare. total springs . De asemenea se introduc (opţional) descrierea lucrării.111 - . c) <Ctrl> → si <Ctrl> ← permite afişarea ecranului vecin. Îndrumător de proiectare . descrierea cadrului şi numele utilizatorului. d) <Ctrl> + <PgDn> permite afişarea ultimului ecran al tabelului. total ld cases . c) Apăsând butonul stâng la un nume Fn se execută şablonul dat.

Y şi Z (vezi figura 4). Postelnicu & D. <F7> ROT – Permite o rotaţie a unei părţi a structurii. Figura 4. Grade de libertate. Coordonatele nodurilor se pot introduce mai uşor cu ajutorul tastelor funcţionale de mai jos. precum şi gradele de libertate ale nodului pe direcţiile X. În Geometry / Joint se vor introduce: cordonatele globale pe direcţiile X şi Y. Introducerea nodurilor. În tabelul de mai jos se prezintă diverse reazeme şi configuraţia gradelor de libertate corespunzütoare acestor reazeme. <F8> STOR – Memorează valoarea din dreptul cursorului. Nistorescu . <F5> REPT – Repetă date într-o coloană. <F9> RCL – Recheamă şi depozitează valoarea memorată. Pentru un grad de libertate liber valoarea care se introduce este „1“. . <F8> TRAN – Translatează geometric nodul în oricare direcţie globală.Structură etajată din beton armat Anexa F Figura 3. Introducerea datelor în fereastra Joint Geometry. Introducerea datelor în fereastra Initialize Geometry. <F5> FILL – Depozitează noduri echidistant între o pereche de noduri. <F7> ZOOM – Te duce la un numar de linie particular din tabel. <F6> PGEN – Crează seturi de noduri folosind coordonate polare.112 - Îndrumător de proiectare . <F10> Comută un extra set de taste funcţionale (vezi în continuare).T. <F9> REFL – Reflectă geometric nodul faţă de o axă paralelă cu axa globală X sau Y. <F6> GEN – Generează linii de date. iar pentru un grad de libertate blocat se introduce „0“.

momentul plastic capabil poate fi luat ca produsul tensiunii şi modulul plastic de rezistenţă. pentru celelalte două tipuri de analiză liniar elastică şi stabilitate . inertia . Pentru a obţine calculul eforturilor tangenţiale în fiecare din cele trei tipuri de analiză.aria secţiunii transversale în mm² (dată obligatorie pentru toate tipurile de calcul).Structură etajată din beton armat Anexa F Tip reazem Grade de libertate ale nodului X Y Z 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Tabelul 1 În Geometry / Property se introduc (vezi figura 5): X – sectional area .momentul plastic capabil în kNm (dată obligatorie pentru analiza plastică a structurii. • În Geometry / Material se introduc (vezi figura 6): Young Mod . trebuie introdusă aria de forfecare pentru fiecare secţiune.modulul de elasticitate (modulul lui Young) în Mpa (1MPa=1N/mm²) (dată obligatorie pentru toate cele trei tipuri de analiză). • section mod . Îndrumător de proiectare . • Figura 5. Introducerea datelor în fereastra Property Geometry.113 - . Nistorescu . .T.aria de forfecare în mm² (dată obligatorie dacă se doreşte să fie calculate deformaţiile datorate forţei tăietoare). Postelnicu & D.modulul de inerţie în 10 6 ⋅ mm 3 (dată necesară pentru a obţine calculul eforturilor de încovoiere si axiale). • mom. • shear area .se poate lăsa celula goală). • plastic mom capacity .momentul de inerţie în 10 6 ⋅ mm 4 (dată obligatorie pentru toate tipurile de analiză).

O valoare „0” creează o legătura articulată la capătul barei (momentul încovoietor nu este transmis prin nodul de legătura). Programul va ignora contribuţia barei la matricea de rigiditate in timpul analizelor ulterioare. attribute type – număr atribut.Structură etajată din beton armat Anexa F • • • • Shear Mod . şi numai dacă se doreşte ca programul să calculeze deformaţiile de forcecare). Coeff exp . greater joint – al doilea nod. Prin convenţie numărul din coloana stânga trebuie să fie mai mic decât numărul din coloana dreapta. Fiecare bară trebuie să aibă un număr al proprietăţii secţiunii. O valoare „1” face capătul barei încastrat. începând cu „1” până la numărul maxim de proprietăţi materiale introduse în Initialize Geometry. section number – număr secţiune. Fiecare bară trebuie să aibă un număr al materialului. Nistorescu .coeficient de dilatare (dată necesară numai dacă se intenţionează aplicarea încărcărilor termice. Alocarea unui număr de atribut diferitelor părţi ale structurii permite selectarea uşoară a acelor părţi când se afişează sau tipăresc diagrame. Se introduce numărul nodului mai mic în coloana din stânga şi numărul nodului mai mare în coloana din dreapta. greater end type – tip de legătură pentru al doilea nod. Introducerea datelor în fereastra Material Geometry. O valoare „0” nu va fi detectată decât la rularea calculului. Postelnicu & D. O valoare „0” nu va fi detectată decât la rularea analizei. O bară este definită prin două noduri la care ea este ataşată. atât pentru analiza liniara elastica cit si pentru cea plastica. . aplicabilă numai în calculul elastic şi plastic). • • • • • • • În Connectivity Geometry se introduc (vezi figura 7): lower joint – primul nod.densitatea materialului în kN / m³ (valoarea densităţii este necesară numai dacă s-a specificat în iniţializarea geometriei cazul 1 de încărcare = greutatea proprie a structurii. lower end type – tip de legătură a primului nod. datele din această coloană sunt împărţite prin un milion).modulul de elasticitate transversal în MPa (modulul de forfecare este necesar numai pentru analiza liniară elastică. Fy yield – eforturi de curgere în MPa (valoarea este necesară numai dacă se intenţionează a se face un calcul plastic).T. şi când se tipăresc rezultate. Density . Figura 6. material number – număr material.114 - Îndrumător de proiectare . Ştergerea unei bare se poate face prin alocarea unui atribut „0”. începând cu „1” până la numărul maxim de proprietăţi secţiuni introduse în Initialize Geometry.

se poate beneficia de avantajul unor taste de generare. TO: Ultimul număr de linie din coloana de date ce urmează a fi generată (acest număr trebuie sa fie mai mare decât valoarea din celula „FROM”). Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Anexa F Figura 7. STEP: Pasul între numerele de linie succesive a datelor ce urmează a fi generate (numai întregi pozitivi). FUNCTIA REPETA <F5> Funcţia repeta permite generarea de date in jos intr-o coloana. TASTE FUNCTIONALE Dependent de cum s-au numerotat nodurile. Introducerea datelor în fereastra Connectivity Geometry. Valorile introduse se pot repeta în jos într-o coloana sau schimba incremental. se introduc „0” în celula „Increment”. Dacă se doreşte repetarea valorile. Pasul între numerele de linie succesive pentru setul definit.115 - . Nistorescu . Ultimul număr de linie din setul definit. Îndrumător de proiectare . Sets) Aceasta funcţie generează linii de date in seturi. <F5> REPT si <F6> GEN pot fi foarte folositoare in acest caz. FROM: TO: STEP: NO. Se apasă <Ins> pentru a începe şi <Del> pentru a anula. INCREMENT: Incrementează sau decrementează valorile succesive. SETS: Primul număr de linie din setul definit. FUNCTIA GENEREAZA <F6> (From-To-Step şi No. Numărul de seturi ce urmează a fi generate plus 1 (setul predefinit). FROM: Primul număr de linie din coloana de date ce urmează a fi generată.T. Celulele „From-To-Step” definesc setul original (ale cărui valori au fost deja introduse). |<Del> {editare off} = Parasire sablon |<Del> {editare on} = Sterge caracter | Butonul sting pe nume Fn = <Ins> | Ambele butoane (pe nume Fn) = <Del> <Ctrl> <E> = Mod Editare On / Off <Esc> = Celula Blank <Ins> = Incepe functia Ambele butoane (in celula) = <Esc> FUNCTIA GENEREAZA <F6> (Increment) Aceasta celula defineşte pasul între primul număr de linie a seturilor de date succesive.

bare încărcate. ƒ ƒ ƒ ƒ Figura 9. În Loads / Initialize se introduc următoarele date (vezi figura 9): loaded joints . Când aceasta fereastra de dialog apare.tasări de reazem. Introducerea datelor în fereastra Initialize Loads. DB etc. FUNCTIA GENEREAZA <F6> (DA.T.Structură etajată din beton armat Anexa F Exemplu. describe load case . va apărea o fereastră de dialog pentru cazuri de încărcare. Blocul operaţional Loads. Apăsând <F10) se activează un alt set de taste funcţionale in Geometrie Noduri.numărul total de noduri incărcate..116 Îndrumător de proiectare . support settlements . Ea va apărea in multiple tabele. După introducerea datelor de iniţializare pentru încărcări. Nu contează (din punct de vedere al iniţializării) câte încărcări se vor aplica pe un nod sau o bara. Figura 8. Este singura tasta funcţionala care nu apare niciodată pe ecran.scurtă descriere a fiecărui caz de încărcare. loaded members . Încărcări. există câteva opţiuni: . Postelnicu & D. FROM = 3 şi INCREMENT = 7. şi în câteva ferestre de dialog. Nistorescu .) DX incrementează coloana cu valori a setului predefinit pentru fiecare nou set care este generat. Prima linie de date ce va fi generata va începe la linia numărul10.

ƒ ƒ ƒ În Loads / Member se introduc următoarele date (vezi figura 11): member number – număr bara încărcată.T. sloped UDL kN/m slope – încărcare uniform distribuită înclinată ce acţionează în direcţia Y şi se referă deseori la o încărcare gravitaţională. atâta timp cât nu sunt duplicate. Postelnicu & D. Se introduce numărul barei pe care se intenţionează a se aplica încărcarea. Programul nu va accepta duplicarea numărului de bara în coloană. Introducerea datelor în fereastra Joint Loads. Direcţia pozitivă de încărcare corespunde cu direcţia axei globale pozitive. Programul nu va accepta acelaşi număr de nod in coloana cu numărul nodului.117 - . se introduc toate încărcările pe aceeaşi linie. se apasă <F3> Începe. torsional load – încărcare cu rotire de nod. şi se referă deseori la încărcarea din zăpadă. atunci se revine la meniul încărcări. se va ajunge la tabelul cazului de încărcare potrivit. Proj UDL kN/m horiz – încărcare uniform distribuită orizontală ce acţionează în direcţia Y.(perpendiculară). horizontal load şi vertical load . Se pot introduce numerele nodurilor încărcate în orice ordine. dacă se accepta numărul cazului de încărcare afişat apăsând <F3> Începe.încărcările din nod acţionează corespunzător cu axele globale. schimbarea numărul cazului de încărcare ce este afişat prin scrierea directă a numărului sau apăsând una din tastele funcţionale: <F4> Increment si <F5> Decrement. O încărcare orizontală este distribuită uniform în lungul proiecţiei barei pe axa barei Îndrumător de proiectare . Încărcarea înclinată este uniform distribuită în lungul barei. Dacă mai mult decât o încărcare urmează a fi aplicata unui anumit nod. Se introduce numărul nodului pe care se intenţionează aplicarea unei încărcări. O încărcare pozitiva cu rotire acţionează in sens orar. Daca mai mult decât un tip de încărcare urmează a fi aplicată la o bara particulară. se introduc în aceeaşi linie. un titlu corespunzător cazului de încărcare va apare deasupra în fereastra de dialog când se apasă una din tastele funcţionale incrementale. Când numărul cazului de încărcare dorit a fost afişat. Nistorescu . Dacă s-au introdus descrieri ale cazurilor de încărcare în Iniţializare Încărcări. Figura 10.Structură etajată din beton armat Anexa F ƒ ƒ ƒ dacă se apasă <F2> Anulat. ƒ ƒ ƒ În Loads / Joint se introduc următoarele date (vezi figura 10): loaded joint – număr nod încărcat.

Nistorescu . Dacă se doreşte introducerea unei încărcări numai in lungul unei părţi a barei.încărcări punctuale (maxim 3 pe bară). ƒ local UDL kN/m parll – încărcare locală uniform distribuită (paralelă) Aceasta este o încărcare axială şi acţionează paralel cu axa locală a barei X. Încărcări parţiale. oricum. Axa X pozitiva: Nod mai mic spre nod mai mare. În schimb. Pentru a obţine efectul unei încărcări triunghiulare a cărei distribuţie creşte din nodul mai mare spre nodul mai mic. Ele trebuie să aibă un cod GLD (1. Axa Y pozitiva: 90° orar fata de axa locala X pozitiva. Direcţia pozitivă a axei locale X a barei este definită ca pornind de la nodul mai mic spre nodul mai mare. Dintr-un capăt de bara (nod mai mic) spre altul (nod mai mare). distribuţia încărcării creste liniar din zero spre maxim (valoarea introdusa in celula). Încărcarea triunghiulară inversă.încărcare locală uniform distribuită (perpendiculară) Aceste încărcări sunt perpendiculare pe bara si sunt distribuite uniform. O IUD acţionând pe o bară verticală nu va avea nici un efect. point load . ƒ ƒ thermal change – încărcarea termică.1). Figura 11. Aşadar. O încărcare termică pozitivă va cauza lungirea barei în lungul axei sale locale X. Se combina o încărcare triunghiulara cu o „IUD” perpendiculară. Axa X pozitiva: Nod mai mic spre nod mai mare. IUD orizontală acţionând pe o bară orizontală va avea acelaşi efect ca şi încărcarea înclinată (gravitaţională). . nu este introdusă în concordanţă cu sistemul de coordonatele globale. Aceste încărcări sunt perpendiculare pe bara şi sunt introduse relativ la sistemul de coordonate locale ale barei. Se creează o încărcare triunghiulară de sens invers dar egală în valoare absolută cu încărcarea dorită. Încărcarea trapezoidală. Încărcarea este introdusa relativ la sistemul de coordonate locale ale barei.1.T.118 Îndrumător de proiectare . ƒ triangular kN/m – încărcarea triunghiulară. Introducerea datelor în fereastra Member Loads. şi o încărcare perpendiculară egală cu valoarea respectivă. ƒ local UDL kN/m perp . Poziţia lor in lungul barei. Încărcările termice pot fi folosite pentru a modela bare pretensionate. Axa Y pozitiva: 90° orar fata de axa locala X pozitiva. Încărcările punctuale acţionează în direcţia globală Y.Structură etajată din beton armat Anexa F X. se introduce distanţa din numărul nodului mai mic al barei la poziţia încărcării în lungul barei. Postelnicu & D. trebuie folosite noduri fictive. O valoare negativa va cauza contracţia barei. trebuie introduse o combinaţie de încărcări triunghiulară şi perpendiculară.

Îndrumător de proiectare . 4) Ajunge la un meniu diferit (sau program. 2a) Apăsarea combinaţiei <Alt>+<x> unde „x” este prima litera a meniului dorit. daca există instalat şi Ptools). Blocul operaţional Analyze.Structură etajată din beton armat Anexa F Mai mult decât trei încărcări punctuale: 1. Postelnicu & D. Se introduc încărcări pentru diferite cazuri de încărcare şi se combină cazurile de încărcare în combinări de încărcări. Ele trebuie sa aibă un cod GLD (1.T.1). 2. cerând informaţii suplimentare. ƒ stability – calcul de stabilitate (stadiul II neliniar). se poate apăsa tasta <x> de doua ori. 2) Tipări alegerea făcută. 2b) După afişarea meniului. Selectând un articol din meniu se va putea: 1) Ajunge la un tabel. se apasarea tastei <x> unde „x” este prima literă a meniului dorit. La orice articol de meniu. Daca mai multe articole în meniu încep cu aceeaşi literă. nu trebuie să introduci nici o încărcare pe bare. 3) Afişa o fereastra de dialog. ƒ plastic – calcul plastic (element finit liniar cu comportare elasto-plastică). Nistorescu . P-FRAME are trei meniuri: Principal (Master). Pentru a alege un articol de meniu (fără folosirea mouse-lui). Figura 12.119 - . Daca se plănuieşte rularea unei analize de stabilitate pe cazul de încărcare curent. Se folosesc noduri fictive. se poate afişa un submeniu.1. sunt două metode: 1) Folosirea tastelor cu săgeţi. Blocul operaţional Analyze prezintă opţiunile (vezi figura 12): ƒ linear – calcul liniar elastic. Sistemul de meniuri (Menus). Tiparire (Print) şi Diagrame (Diagrams).

Force Diagrams Magnification Factor – Factor Mărire În Diagrame Forţe. îndemeniul Diagram opţiuni (Options). Netezirea este oricum limitată. se înmulţesc lungimile structurii cu factorul de conversie din partea de sus dreapta a ecranului (sau foii). Selectează diagrame multi .Afişare integrală. Pentru a calcula mărimea acestor forţe. De asemenea selectează înfăşurătoarea pe o singură bară. Nistorescu . şi forţelor. elastice. Force Diagrams Integration Interval – Interval Integrare În Diagrame Forţe. Controlează factorii de scară ai geometriei nedeformate. De asemenea determină netezimea sau acurateţea diagramelor. scalare automată sau definită de utilizator. Fereastra Display Factors. Alegerea este prioritară setării din Configurare Echipamente până când se reanalizează structura. tipărirea în grup sau individuală. Selectează calibrarea modului de ieşire: video sau imprimanta. ƒ Automate – Automat. Max Deflection / force display size (cm) – Deplasare Maximă / Mărimea Forţelor Afişate. (vezi figura 14): Figura 14. ƒ Display All . reazeme. Este necesară selectarea corectă: Alegerea Calibrarii (Calibrated Choice). Acest factor scalează forţele interne pe bare (sau forma deformată) aşa cum apar pe ecran. informaţiile grafice afişate pot fi invalide în lungul barei. Determină intervalul de bare. Acest factor scalează structura în forma nedeformată. Pentru a calcula distanţe pe ecran. e sunt disponibile câteva După efectuare anFigura alizei 13. Prin reducerea mărimii intervalului. ƒ ƒ ƒ ƒ Undeformed Geometry Scale Factor – Factor Scară Geometrie Nedeformată. Dacă se alege un interval de integrare prea mare.T. În Diagrams / Options / Display Factors există următoarele opţiuni.Structură etajată din beton armat Anexa F Sistemul meniuri ( Menus). Este necesară selectarea corectă: Alegerea Calibrarii (Calibrated Choice). se înmulţeşte cu factorul de conversie din dreapta sus a ecranului (foii). etc. depinzând de rezoluţia plăcii grafice. va încetini viteza cu care programul va desena diagramele. Un interval de integrare mic. Aceasta opţiune permite setarea mărimii maxime a afişării (delta) . ƒ Calibrated Choice – Alegerea calibrării. numere bare. ƒ Ranges – Intervale. se va aştepta mai mult până când programul desenează diagramele pe ecran. ƒ Display Factors – Factori Afişare. cum ar fi încărcări de intrare.120 - Îndrumător de proiectare . cazurile de încărcare (nivele) şi combinări pentru diagrame şi tipărire. Postelnicu & D. deplasărilor.bară sau o singură bară. Determină dacă informaţii suplimentare vor fi afişate în diagrame.

Se alege format „P” dacă se doreşte unor tipăriri cantitative în mod portret. ƒ „P” format – Format „P”. Figura 15. materialului. În Diagrams / Options / Display All (vezi figura 15) se introduce „1” dacă se doreşte afişarea numărului nodului. (vezi figura 16): ƒ „Video” format – Format Video. Fereastra Display All. moment în care programul modifică setările aşa cum sunt specificate in Configurare Echipamente. Pentru a anula aceasta opţiune se setează maximul la zero. Pentru a afla deplasarea sau forţa maximă din diagrama. cu valoarea introdusa în aceasta celula. ƒ „ALT + P” format – Format „ALT + P”. încărcările sunt grupate pe niveluri de încărcare. a atributului afişat în lungul barei. Nistorescu . se înmulţeşte factorul de conversie care este scara din dreapta sus a ecranului (sau foii). În Diagrams / Options / Calibrated Choice există următoarele opţiuni. Opţiunea de Alegere a Calibrării are efect până când se reanalizează structura. numai că deplasările sau forţele vor apare mai mult calitative decât cantitative. Nu se pot afişa în acelaşi timp numerele barelor.T. Se introduce „1” dacă se doreşte măsurarea deplasărilor şi forţele cantitativ pe ecran (numai analiza liniara si plastica). moment in care programul modifica setările aşa cum sunt specificate in Configurare Echipamente. De asemenea se poate afişa un caz particular de încărcare. secţiunilor sau materialelor în acelaşi timp cu numerele atributelor. secţiunii. Pentru calculul ne-liniar. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Anexa F deplasărilor sau forţelor. barei. Se alege formatul „ALT + P” dacă se doresc tipăriri cantitative în mod peisaj. Un „0” nu înseamnă că nu se pot vedea diagramele pe ecran.121 - . Îndrumător de proiectare . Opţiunea de Alegere a Calibrării are efect până când se reanalizează structura.

această opţiune permite revederea si compararea diagramei pentru o singura bara şi înfăşurătoare în manieră vizuală. Când se afişează prima dată înfăşurătoarea. Afişare interval de bare. în intervalul tuturor cazurilor de încărcare. forte axiale. Fix single member scale over range – Fixează scara pentru intervalul de bare. to fit screen – Scalare automată. Un interval mai mic poate genera o înfăşurătoare mai exactă. . Aceasta opţiune permite trimiterea la imprimanta a tuturor diagramelor din meniul ales (geometrie deformata. fără a trebui verificată scara de fiecare dată. iar apoi se alege dintre forţe pe acelea pe care se doreşte a se afişa. afişând în acelaşi timp forţa maximă şi minimă (in intervalul tuturor cazurilor de încărcare. combinări de încărcări (nivel încărcare pentru ne-liniar) si date de intrare care sunt specificate în Opţiuni Interval. Se introduce „1” dacă se doreşte afişarea înfăşurătorii forţelor. ƒ Draw single member force envelopes – Înfăşurătoare pentru o singură bară. Pentru diagrame fiecare bară din interval va avea aceeaşi scară pentru forţe. tensiuni normale etc.122 - Îndrumător de proiectare . nivelul sau combinarea aferentă.Diagrame forţe pe o singură bară.T. De fiecare dată când se mişcă cursorul (taste cu săgeţi). cursorul se va afla în punctul din lungul barei unde apare cea mai mare forţă în valoare absoluta. nivelelor sau combinărilor) plus cazul de încărcare. cazuri de încărcare. Pentru înfăşurătoare fiecare bară din interval va avea aceeaşi scară pentru forţe. Postelnicu & D. Nistorescu . (vezi figura 17): ƒ Scale multi member diag.Structură etajată din beton armat Anexa F Figura 16. Fereastra Calibrated Choice. pentru cazuri de încărcare. Se introduce „1” dacă se doreste a se vedea diagrame forte. programul afişează şi modifică poziţia cursorului în lungul barei. ƒ Figura 17. Send all diagram to printer – Diagrame la imprimantă. Incrementul prin care cursorul se mişcă este determinat prin intervalul de integrare (specificat in Opţiuni Factori Afişare).). Fereastra Automate Choice. Nota: Programul nu poate să afişeze simultan diagrame forţe şi înfăşurătoare. În special pentru tipărire. ƒ ƒ Draw single member force diagrams . nivele sau combinări. Asigură ca fiecare diagramă multi-bară să încapă în limitele ecranului (sau foii). nivele sau combinări aşa cum sunt definite în Intervale (Rangers). apoi se alege dintre forţe pe acelea care se doresc văzute. Scalarea automată ignoră toate opţiunile Factori Afişare exceptând intervalul de integrare. În Diagrams / Options / Automate Choice există următoarele opţiuni.

Structură etajată din beton armat Anexa G EXTRAS DE ARMĂTURĂ PLACA EXTRAS DE ARMĂTURĂ GRINDA G2 250 x 500 Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu -123- . Postelnicu & D.

Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Anexa G EXTRAS DE ARMĂTURĂ GRINDA G5 400 x 1000 EXTRAS DE ARMĂTURĂ STÂLPI -124- Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu .

STAS 10101/0-77: „Acţiuni în construcţii. STAS 10107/2-92: „Construcţii civile. Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile. Postelnicu. Partea I.. Bucureşti. Postelnicu. Calculul elementelor din beton armat “.. Editura Tehnică. industriale şi agrozootehnice”. Nistorescu -125- . Bucureşti. Editura Tehnică.: „Construcţii din beton armat. Avram. 1965. Încărcări date de zăpadă”. STAS 10101/2A1-87: „Acţiuni în construcţii. ICB. T. 1992. Bucureşti.. 1981. C. Pavel. P10 – 86: “Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii” Îndrumător de proiectare – T. Bucureşti. STAS 10101/21-92: „Acţiuni în construcţii. M. beton armat şi beton precomprimat”. Clasificarea şi gruparea acţiunilor “. STAS 10101/0-75: „Acţiuni în construcţii. D. Prescripţii de calcul şi alcătuire”. R. Comportarea elementelor din beton armat la solicitări”. industriale şi agricole.: „Beton armat (note de curs). Greutăţi tehnice şi încărcări permanente”. 1996. Postelnicu. Agent.. Postelnicu & D. Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Munteanu. 1993. M. ICB. Dumitrescu.: „Îndrumător pentru calculul şi alcătuirea elementelor structurale de beton armat “. T. Bucureşti.Structură etajată din beton armat Bibliografie BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] STAS 10107/0-90: „Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton. Partea a II-a. UTCB. C. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale “. T.: „Grinzi continue“. Partea I-a “. Munteanu. STAS 10101/1-78: „Acţiuni în construcţii.: „Beton armat (note de curs). Proprietăţile fizico-mecanice ale betonului şi armăturii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful