Tudor POSTELNICU

Daniel NISTORESCU

Editura MATRIX

PREFAŢĂ
Pregătirea studenţilor în ingineria structurală întâmpină dificultăţi ca urmare a lipsei unor materiale auxiliare pregătirii teoretice care să demonstreze aplicarea practică a modelelor şi metodelor de calcul al eforturilor şi de dimensionare a elementelor structurale, ca şi aplicarea regulilor de alcătuire constructivă a acestor elemente. Această lacună în activitatea de instruire a studenţilor se repercutează în lipsa de îndemânare în abordarea problemelor practice de proiectare constatată de multe ori la absolvenţii facultăţilor de construcţii, mult peste cea care poate fi considerată firească la inginerii începători. Prezentul Îndrumător este primul dintr-o serie aflată în stadiu avansat de elaborare care urmează să trateze aspectele esenţiale care intervin la proiectarea structurilor de beton armat curent: structuri etajate în cadre, cu pereţi structurali şi hale parter din elemente prefabricate. Îndrumătorul prezintă toate etapele semnificative care intervin la proiectarea unei structuri industriale în cadre de beton armat cu deschideri mari. Ca urmare a asocierii cu pereţi de rigiditate şi rezistenţă mare la forţe laterale, cadrul de beton armat se proiectează numai pentru încărcări gravitaţionale. Planşeele sunt realizate din plăci de beton armat pe o direcţie şi grinzi secundare rezemate pe grinda cadrului principal. În cadrul îndrumătorului se demonstrează cum se conduc operaţiile de predimensionare, apoi cum se realizează schematizarea (modelarea) structurii pentru calcul, cum se stabilesc încărcările de calcul şi cum se grupează şi se distribuie acestea pentru obţinerea eforturilor secţionale maxime, cum se efectuează operaţiile de dimensionare. Se tratează toate elementele care alcătuiesc structura construcţiei: plăcile planşeelor, grinzile secundare, grinzile, stâlpii şi fundaţiile cadrului principal. O atenţie specială se acordă alcătuirii constructive a elementelor structurale şi realizarea planurilor cu detaliile de execuţie, inclusiv a extraselor de armături. Prezentarea nu se limitează la însuşirea unor reguli, ci este însoţită de numeroase explicaţii şi comentarii care permit înţelegerea profesionistă a tuturor operaţiilor de proiectare. Îndrumătorul cuprinde şi mai multe anexe cu date ajutătoare, între care şi o anexă F, care explică aplicarea programului P- Frame la realizarea calcului structural. Sperăm că Îndrumătorul se va dovedi util studenţilor la elaborarea proiectelor de an şi de diplomă. Apreciem de asemenea, că îndrumătorul poate fi util şi inginerilor proiectanţi cu mai puţină experienţă. Autorii

Structură etajată din beton armat

Cuprins

CUPRINS
1. Tema proiectului. 2. Predimensionarea elementelor structurale. 2.1. Introducere. 2.2. Predimensionare pe criterii de rigiditate. 2.3. Predimensionare pe criterii de rezistenţă. Planşeu peste parter. 2.3.1. Evaluarea încărcărilor planşeului peste parter. 2.3.2. Predimensionarea plăcii. 2.3.3. Predimensionarea grinzii secundare. 2.3.4. Predimensionarea grinzii principale. 2.4. Predimensionarea grinzii de acoperiş. 2.5. Predimensionarea stâlpilor. 2.5.1. Evaluarea încărcărilor din acoperiş. 2.5.2. Evaluarea forţelor axiale în stâlpi . 2.6. Predimensionarea fundaţiilor izolate sub stâlpi. 3. Proiectarea plăcii. 3.1. Evaluarea încărcărilor planşeului peste parter. 3.2. Schema de calcul. 3.3. Calculul momentelor încovoietoare. 3.4. Dimensionarea armăturii de rezistenţă. 3.5. Reguli constructive de alcătuire a plăcilor de beton armat. 3.6. Alegerea armăturii. 3.7. Plan cofraj şi armare planşeu peste parter. Extras de materiale. 4. Proiectarea grinzii secundare curente G2. 4.1. Schema statică. 4.2. Evaluarea încărcărilor. 4.3. Calculul eforturilor. 4.4. Calculul armăturii longitudinale. 4.5. Calculul armăturii transversale. 4.6. Prevederi constructive. 4.6.1. Armături longitudinale. 4.6.2. Armături transversale. 4.6.3. Ancorarea armăturilor. 4.6.4. Înnădirea armăturilor. 4.6.5. Grosimea stratului de acoperire cu beton al armăturilor. 5. Calculul cadrului transversal. 5.1. Schema de calcul. 5.2. Caracteristici geometrice bare. 5.3. Încărcări pe grinzi. 5.3.1. Distribuţia încărcărilor pe placă la grinzile planşeului. 5.3.2. Încărcări uniform distribuite pe grinzi. 5.3.3. Încărcări concentrate. 5.4. Ipoteze de încărcare. …6 …9 …9 …10 …10 …10 …11 …13 …15 …17 …18 …18 …18 …22 …24 …24 …24 …25 …26 …27 …29 …31 …33 …33 …33 …34 …35 …39 …41 …41 …43 …43 …45 …47 …48 …48 …49 …50 …50 …51 …51 …52

-4-

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

2. Dimensionarea fundaţiilor.2. 6. Calculul etrierilor de suspendare. 8. 8. Întreruperea armăturilor longitudinale drepte şi înclinate. 8. Anexa F. Dimensionarea cuzinetului. Indicaţii privind utilizarea programului P-FRAME. Plan cofraj şi armare grindă principală.2. 7. 8. Planşa 2: Secţiunea longitudinală B – B.2. Valorile lăţimii active a tălpii comprimate la secţiuni T.5. Dimensionarea blocului de beton simplu.1. Armarea longitudinală. Extrase de armătură Bibliografie Planşa 1: Secţiunea transversală A – A. Fundaţia stâlpului marginal. Anexa A. Postelnicu & D. 8. Dimensionarea şi armarea stâlpilor. Diametrele şi ariile secţiunilor transversale ale armăturilor. Prevederi constructive. Planşa 5: Plan cofraj şi armare grinda G5 400 x 1000.2. 8.4. Planşa 4: Plan cofraj şi armare grinda G2 250 x 500.5. 8. Planşa 6: Plan cofraj şi armare stâlpi. 6. Prevederi constructive pentru stâlpi.1.2.3.2. Fundaţia stâlpului central.2. Dimensionarea cuzinetului. Anexa G. Anexa C.2. Armarea cuzinetului. 8. 6.1. 6. Nistorescu -5- .3. 6. Armarea cuzinetului. Planşa 3: Plan cofraj şi armare planşeu peste parter. Planşa 7: Detalii fundaţii. Coeficienţi pentru calculul eforturilor la grinda continuă cu 5 deschideri egale. 7. Anexa B.1. Dimensionarea blocului de beton simplu.3.1. 6. Calculul armăturii transversale.2. …60 …60 …67 …67 …68 …75 …83 …85 …87 …87 …89 …91 …94 …94 …94 …96 …96 …98 …98 …99 …100 …101 …103 …106 …107 …108 …109 …110 …123 …125 Îndrumător de proiectare – T. 6.3. Prevederi constructive.3.1. 8.1.1. Anexa D. 7.Structură etajată din beton armat Cuprins 6.2. Armarea transversală. Condiţii privind alcătuirea şi dispunerea armăturilor înclinate. Rezistenţe de calcul în elemente de beton armat.1. Fişa elementului prefabricat EP 6 x 1. Anexa E. 8. 7. Calculul armăturii longitudinale. Dimensionarea şi armarea grinzii principale.

00 m . Planşeul peste parter este realizat din beton armat monolit. cu deschiderea de 6.00 m. Circulaţia pe verticală şi funcţiunile auxiliare (vestiare. mici ateliere mecanice) sunt adăpostite de o anexă separată prin rost de clădirea principală a depozitului. Clădirea este împărţită în 3 tronsoane prin rosturi transversale de dilatare-contracţie. ‰ longitudinal: 6 travei egale: 6 ⋅ t = 6 ⋅ 6.00 = 27. Secţiunea transversală curentă este prezentată în planşa 1. respectiv axele M şi O.2. dimensiuni în plan: transversal: 3 deschideri egale: 3 ⋅ L = 3 ⋅ 9. Date privind structura de rezistenţă.00 = 36. parter şi etaj (P + 1E). 1.00 m . Proiectul se referă la tronsonul central al clădirii.1. TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului structurii de rezistenţă pentru o clădire industrială cu două niveluri. Postelnicu & D. Închiderea acestor spaţii se face cu zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm (vezi figura 1.1 Date privind soluţia de arhitectură.20 m . Pardoseala de la parter şi etaj este realizată din mozaic pe şapă. Separarea unor categorii de mărfuri face necesară închiderea a două spaţii de 9. Stâlpii cadrelor sunt realizaţi din beton armat monolit. pe câte două travei. Încărcarea utilă este p = 15 kN m2 .2. Construcţia este amplasată în oraşul Hunedoara şi are funcţiunea de depozit de mărfuri. amenajate în deschiderea centrală.2. 1. Funcţiunea de depozit a clădirii impune în interior spaţii libere pe suprafeţe relativ mari.00 x 12.1). • • Date geometrice: înălţimi (libere) de nivel: Hparter = Hetaj = 4.2. la fiecare din extremităţile tronsonului: între axele longitudinale 2 şi 3 şi axele transversale H şi K. Aducerea şi evacuarea mărfurilor se realizează prin cele două tronsoane marginale ale clădirii. cu grinzi principale dispuse transversal şi grinzi secundare longitudinale. 1. Elementele structurii de beton nu se tencuiesc. Finisajele sunt de tip curent. Acoperişul este termoizolat cu 5 cm de polistiren. iar hidroizolaţia este de tip curent cu straturi de carton şi bitum. ‰ 1.00 m². Nistorescu . Structura verticală de rezistenţă pentru încărcări verticale este constituită din cadre transversale şi longitudinale de beton armat în soluţie mixtă. cu grinzi principale dispuse transversal şi elemente secundare de tip cheson. Planşeul de acoperiş este alcătuit din elemente de beton armat prefabricat.Structură etajată din beton armat Tema proiectului 1. Pereţii de închidere sunt realizaţi din fâşii orizontale de BCA. Alcătuirea clădirii. Riglele cadrului la parter sunt constituite de grinzile -6Îndrumător de proiectare – T. grupuri sanitare.

în gruparea fundamentală. Îndrumător de proiectare – T. Fundarea se poate face începând cu adâncimea de 1. Legăturile dintre aceste grinzi şi stâlpi sunt de tip nod rigid. plan cofraj şi armare planşeu peste parter. oţel PC 52 (pentru armarea longitudinală). plan cofraj şi armare stâlpi. Obiectul proiectului îl constituie planşeul de beton armat peste parter şi cadrul transversal curent din axul L.96 kN m2 . Conţinutul proiectului.3 1. predimensionarea elementelor. 6. neafectat de legături cu pereţii de zidărie. Riglele cadrului la etaj sunt constituite de grinzile principale în direcţie transversală şi de ansamblul elementelor secundare în direcţie longitudinală. 4.20 m de la faţa terenului natural. Legăturile riglelor de capătul stâlpilor sunt de tip articulaţie. plan cofraj şi armare grinda secundară. secţiune transversală şi longitudinală. Nistorescu -7- .[7] Fundaţiile sunt realizate sub formă de blocuri de beton simplu şi cuzineţi de beton armat pentru stâlpi şi sub formă de tălpi din beton armat în cazul pereţilor din zidărie. 5. 3. oţel OB 37 (pentru armarea transversală). Este de menţionat că zona seismică F este zona în care intensitatea seismică de calcul este cea mai mică de pe teritoriul României (vezi Normativ P-100-92). Proiectul se va baza pe calculul eforturilor şi dimensionarea elementelor la starea limită de rezistenţă. Postelnicu & D. plan cofraj şi armare fundaţie. În acest scop zidăria este întărită cu sâmburi de beton armat. Pentru Hunedoara intensitatea normată a încărcării dată de zăpadă este: n pz = 0. Proiectul va cuprinde: A – piese scrise: 1. dimensionarea plăcii. 4. 3.piese desenate: 1. B . ‰ ‰ ‰ ‰ Materiale utilizate: beton Bc 25 (pentru structura de rezistenţă). Nucleele realizate de conlucrarea pereţilor de zidărie cu elementele cadrului sunt proiectate pentru a prelua în întregime forţele laterale (cutremur sau vânt).Structură etajată din beton armat Tema proiectului principale şi grinzile secundare care se descarcă direct pe stâlpi.3. intr-un strat de argilă cu presiunea convenţională de calcul în gruparea fundamentală pconv = 0. dimensionarea fundaţiei. evaluarea eforturilor secţionale. N mm 2 . 1.5. plan cofraj şi armare grinda principală. grinzii secundare şi a cadrului transversal din axul L al construcţiei. beton Bc 20 (pentru fundaţii). Ca urmare a particularităţilor de alcătuire a clădirii la dimensionare se ia în considerare numai acţiunea încărcărilor verticale. 2. 2.

00 Tema proiectului 1 J K L M N O H .00 2 Figura 1.00 A 6. Nistorescu Pere ţi dede zid ărie dede căr ămidă pereti zidarie caramida Întăîntariti riţi cu sâmburi şi centuri cu sâmburi si centuri 9.00 6.00 3 B B 9.-8- POZIŢIONARE ELEMENTE STRUCTURALE VERTICALE A Structură etajată din beton armat 4 9. Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Poziţionarea elementelor structurale verticale.00 6.1.00 6.00 6.00 6.

La dimensionarea elementelor structurale prin metoda aproximativă de calcul [1] [10] se dispune numai de 2 condiţii (2 ecuaţii de echilibru) în cazul solicitării de încovoiere cu sau fără forţă axială şi de numai una.00 m este de a dispune grinzi principale pe direcţia transversală (pe deschiderea de 9. sub cele admise pentru exploatarea normală a clădirii. deschiderile plăcilor trebuie să fie cuprinse între 2. 2. În consecinţă. la deschiderile şi încărcările utile cum sunt cele indicate în temă. criteriile simplificate din această categorie se exprimă ca rapoarte minime între înălţimea secţiunii şi deschidere. în faza de predimensionare calculul eforturilor pe baza cărora se determină preliminar dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor se face pe scheme simplificate de încărcare. dimensiunile secţiunilor de beton ale elementelor structurale. distribuţia şi valorile eforturilor depind de rigidităţile elementelor. Procedând în acest fel.00 x 6. static nedeterminate. Numărul de ecuaţii ar fi prea mic. Nistorescu -9- . în vederea limitării deformaţiilor elementelor. Cu cât aprecierea iniţială a dimensiunilor necesare ale elementului este mai bună. caracterizate de procente de armare potrivite funcţiei şi mărimii elementelor. se prevăd grinzi secundare la deschideri interax de 2. Înainte de a proceda la predimensionarea componentelor structurale ale acestuia. este necesar să se detalieze concepţia de alcătuire a acestuia. Ca urmare acestea trebuie să fie apreciate în prealabil. sunt. cu atât modificarea lor în fazele următoare ale proiectării va fi mai puţin însemnată. • pe criterii de rezistenţă. Pentru a fi economic. grinzi principale şi secundare). în vederea obţinerii unei soluţii economice. aşa cum este cea care face obiectul acestui proiect. Structurile de beton armat.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 2. Predimensionarea (proiectarea preliminară) este un ansamblu de operaţii prin care se stabilesc.28 m conform schiţei din figura 2. dacă numărul de necunoscute ar cuprinde şi dimensiunile secţiunii de beton ale elementelor. Prin aceasta placa este împărţită în panouri la care raportul laturilor este mai *) Concepţia şi criteriile de alcătuire a planşeelor se studiază în cadrul cursului de “Construcţii din beton armat”. De aceea această încărcare trebuie să fie cât mai bine apreciată încă din fazele de început ale proiectării. la limită nulă. mai exact de rapoartele de rigidităţi ale elementelor structurale. în cazul solicitării de forţă tăietoare. stabilite funcţie de natura elementelor (plăci. într-o primă aproximaţie. Predimensionarea secţiunilor de beton este necesară din mai multe motive: 1.00 – 2. Predimensionarea se poate baza pe două categorii de criterii şi anume: • pe criterii de rigiditate minimă. Postelnicu & D.1. respectiv de dimensiunile acestora. Una dintre încărcările care acţionează structura este greutatea proprie a elementelor structurale.00 m) şi o serie de grinzi secundare longitudinale care reazemă pe grinzile principale. Introducere. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE 2.1. de regulă. O soluţie raţională de alcătuire a planşeului*) printr-o reţea de stâlpi cu traveea de 9.50 m. În temă s-a indicat modul general de alcătuire a planşeului peste parter. 3. [11] Îndrumător de proiectare – T.

hgs = t 6000mm = = 500 ÷ 600 mm 10 ÷ 12 10 ÷ 12 ⇒ hgs = 500 mm ⇒ bgs x hgs: 250 x 500 bgs 500mm h = = = 200 ÷ 250 mm 2÷3 2÷3 ⇒ bgs = 250 mm La grinzile monolite. Nistorescu . 2. de regulă.00 1. Încărcari normate q n [kN / m2 ] Gruparea fundamentală (Încărcari de calcul) qc = n ⋅ q n n Tipul încărcării Încărcări permanente greutate propie 0. armătura de rezistenţă fiind dispusă numai pe direcţia în care se transportă încărcările către reazem.3.500 15. .Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente mare ca 2. Deformata sub încărcări verticale uniform distribuite este de tip cilindric.00 1.200 1.30 2.500 [kN / m ] Îndrumător de proiectare – T. hp = do 2035 mm = = 58.10 1.1 2.3.20 2 18.traveea t = 6 m .300 3. paralelă cu latura scurtă. Se notează cu do – lumina între grinzile secundare. Postelnicu & D. 2. Asemenea plăci se numesc plăci armate pe o singură direcţie. Grinzi principale.2 Predimensionare pe criterii de rigiditate. 2. .00 1. Evaluarea încărcărilor planşeului peste parter. multiplu de 50 mm pentru h ≤ 800 mm şi multiplu de 100 mm pentru h > 800 ⋅ mm . Se cunosc: . Predimensionare pe criterii de rezistenţă. dimensiunile secţiunii transversale se adoptă.deschiderea L = 9 m .10 - Tabelul 2. Placa.1. În concluzie: h p = 80 mm . evidenţiind transmiterea încărcărilor pe o singură direcţie.1 mm 35 35 ⇒ hp = 60 mm La clădiri industriale se recomandă h p ≥ 80 mm . Grinzi secundare. încărcare utilă (p) TOTAL GENERAL ( q ) .000 21.08⋅ 25 = placă de 8 cm (g1) pardoseală (g 2 ) TOTAL (g) [kN / m2 ] Încărcări temporare. hgp = L 9000 mm = = 750 ÷ 900 mm 10 ÷ 12 10 ÷ 12 900 mm h = = 300 ÷ 500 mm 2÷3 2÷3 ⇒ hgp = 900 mm ⇒ bgp = bgp x hgp: 400 x 900 ⇒ bgp = 400 mm Stâlpi: Se aleg iniţial secţiuni de 500 x 500 (pentru stâlpii marginali şi de colţ) şi secţiuni de 600 x 600 (pentru stâlpii centrali).

03 2 2. rezultatul dimensionării fiind prevăzut apoi în toată placa planşeului. Nistorescu . Pentru elementele secundare de planşeu.1. prin posibile diferenţe mari între distribuţiile momentelor adoptate şi cele corespunzătoare comportării elastice. Din acest motiv placa se poate schematiza sub forma unei grinzi având înălţimea egală cu grosimea plăcii şi care reazemă la capete şi intermediar pe grinzile secundare. 2. Îndrumător de proiectare – T.3. întreg calculul se va face utilizând numai încărcări de calcul.03 Panouri de placă 25 2. Deoarece pentru grinzile cu mai mult de 5 deschideri.75 este *) Calculul în domeniul plastic ar putea duce în acest caz.00 5 2.2 Predimensionarea plăcii. deschiderea de calcul se ia egală cu deschiderea liberă (lumina): l = do [11]. În conformitate cu prevederile STAS 10107/2 – “Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi precomprimat”.03 Grindă principală 3 2. Observaţie. care diferă în funcţie de natura încărcărilor [9].Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente Încărcările de calcul se determină multiplicând valorile normate ale încărcărilor cu coeficienţii încărcărilor. eforturile maxime din deschiderile centrale sunt practic aceleaşi.03 Grinzi secundare 5 1 5 . este suficient să se ia în considerare o grindă cu numai 5 deschideri. cu panouri de placă armate pe o direcţie.00 25 a 2. Schema de alcătuire a unui planşeu cu grinzi principale şi secundare.00 2. Calculul se poate face pentru o fâşie de placă de 1 m. la o stare de fisurare inacceptabilă în exploatare [2] [10]. În cele ce urmează.00 l2 /l1> 2 Figura 2.03 4 2. placa şi grinzile secundare. în cazul în care raportul dintre valoarea încărcărilor temporare de lungă durată şi a celor totale este mai mare de 0.00 l2 l1 2. se renunţă la indicele „ c ” . 1. De aceea pentru simplificare.03 25 2. Aşa cum s-a arătat anterior placa planşeului îşi transmite încărcările la grinzile longitudinale. Schema de calcul a plăcii rezultă astfel o grindă continuă cu 12 deschideri egale. Postelnicu & D.11 - 25 2.03 25 25 2.03 b c d e 25 2.

2.3. p+g=q a 1 b 2 c 3 d 4 e 5 f 2. Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52). Valorile aproximative ale momentelor încovoietoare maxime.2.00 2. Pentru plăcile de beton armat pe o direcţie procentul de armare trebuie să se situeze în domeniul 0.834.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente necesar ca valoarea eforturilor de dimensionare să se obţină printr-un calcul în domeniul elastic*).2. a b =1 m Se cunosc: Rc – rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 (beton Bc 25). 21.3. Schema statică şi alura diagramei înfăşurătoare de momente încovoietoare la o placă armată pe o direcţie în stadiul elastic (g << p). În faza de predimensionare.5 Valorile încărcărilor normate şi de calcul sunt cele din tabelul 2.03 2. 2.2. 2. q . Schema statică.03 2. Adoptând valoarea maximă a procentului de armare în secţiunea de moment maxim din primul reazem intermediar. Secţiunea de calcul a plăcii. reprezentând încărcarea de calcul totală iar l lungimea de calcul a fiecărei deschideri de placă. Nistorescu ho h . Figura 2.035 2. valorile momentelor încovoietoare se pot aproxima prin cele din schema de calcul din figura 2. Este cazul planşeului care face obiectul acestui proiect la care acest raport este 18 = 0.00 q ⋅l 2 9 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 M q ⋅l 2 11 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 Figura 2. automat procentele de armare din restul plăcii se vor situa în domeniul recomandat.8 %.momentul de calcul în secţiunea de lângă reazemul b : . Secţiunea de calcul a plăcii pentru zona de reazem.3.1.1.12 Îndrumător de proiectare – T.2. b – lăţimea de calcul a plăcii: b = 1 m Se determină Mb . La dimensionarea grosimii plăcii trebuie să se ţină seama ca procentul mediu de armare să se încadreze limite economice.03 2. Postelnicu & D.0.3 .

valoare care se rotunjeşte la multiplu de 10 mm.03 250 5. Postelnicu & D. Îndrumător de proiectare – T.068 kNm = 10. Nistorescu .60 2.1.00 250 2.75 300 comprimate: ξ = μ ⋅ a = ⋅ = 0.60 400 . ho = • se stabileşte înălţimea secţiunii: hp = h0 + a = 69.3.55 mm .55 + 15 = 84.). Predimensionarea grinzii secundare. 100 100 R 0. Pentru grosimea de placă stabilită se determină încărcarea totală de calcul pe unitatea de suprafaţă: q = 21.03 5 250 2.775 kN m2 (vezi tabelul 3. Se adoptă grosimea plăcii: hp = 90 mm. Transmiterea încărcărilor din placă la grinzile secundare.00 250 2.00 250 Figura 2.035 2 = = 10.55 mm . 2.3.03 250 2. *) Se adoptă notaţiile şi modul de organizare al calculului din [10].03 250 2. Mb = Ordinea operaţiilor este următoarea:*) • • • se alege pe criterii economice coeficientul de armare maxim: μ = se determină înălţimea relativă a zonei 10. Încărcările grinzii secundare rezultă din schema de descărcare a încărcărilor din 400 250 2.15 .5 ⋅ 2.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente q ⋅l 2 21.13 - 400 5.75 = .15 ) 2 pmax 0.068 ⋅10 6 1000 ⋅15 ⋅ 0.15 ⋅ (1 − 0.068 ⋅10 6 Nmm 9 9 Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = c + d / 2 ≈ 10 + 10 / 2 = 15 mm . Rc 100 15 se determină înălţimea utilă necesară a secţiunii: M ξ b ⋅ Rc ⋅ ξ ⋅ (1 − ) 2 = = 69.00 250 2.4.

5 − 0.4: Aaf = 6. Şi în cazul grinzii secundare deschiderile de calcul se iau egale cu “lumina”.8 %. adică distanţa dintre feţele interioare ale grinzilor principale. şi exprimă valori aproximative pentru maximele acestor momente rezultate din dispunerea încărcărilor temporare în poziţiile cele mai defavorabile.65 qgs ⋅l 2 10 5.775 ⋅ = 49.3.25 ⋅ (0. aşa cum se indică în figura 2.60 qgs ⋅l 2 11 5.65 6. Valorile momentelor încovoietoare se obţin pe baza expresiilor indicate în figura 2. 2.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente placă la reazemele acesteia.1 = 0. care constituie reazemele.00 ⋅ ( • • din planşeu: q ⋅ Aaf t 2. Schema statică. În faza de predimensionare.03 + 0.5.60 qgs ⋅l 2 11 5.5. definite prin linii înclinate la 45º. Nistorescu .3.8…1.60 qgs ⋅l 2 11 5.1 = 2.47 Din aceleaşi considerente (încărcare temporară relativ mare în raport cu încărcarea totală) calculul grinzii secundare se va face în stadiul elastic. Schema statică pentru grinda secundară şi alura diagramei înfăşurătoare de momente încovoietoare.09) ⋅ 25 ⋅1.1. se poate admite în mod acoperitor că întreaga încărcare a plăcii se transmite numai grinzii secundare. .68 m 2 2 2 kN 13.82 ⇒ qgs = 52. Evaluarea încărcărilor. pornite din colţurile plăcii.00 m kN m kN m din greutatea proprie a grinzii secundare (250 x 500 ): bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1.3. 2. qgs 5. Postelnicu & D. La grinzile de beton armat monolite care fac parte din planşee de tip curent procentul de armare raportat la secţiunea utilă a inimii (bho) trebuie să se încadreze din considerente economice în limitele 0. Rezultă astfel schema din figura 2.25 + ) = 13.60 5.5.3.4.68 = 21.03 2.14 - Îndrumător de proiectare – T. Valorile aproximative ale momentelor încovoietoare maxime. Aria aferentă pentru o grindă secundară curentă se deduce după o schemă ca cea din figura 2.65 qgs ⋅l 2 11 M qgs ⋅l 2 12 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 12 Figura 2.2.

3.81 mm .25 ⋅ (0.6. • • • din planşeu: q ⋅ t = 21.64 D m 9 bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 2. Postelnicu & D. 10 10 20 Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = 25 + ≈ 35 mm . ho = • se stabileşte înălţimea secţiunii: hgs = h0 + a = 455. se poate admite în mod simplificat că încărcările planşeului transmise concentrat grinzii principale prin reacţiunile grinzilor secundare să fie aproximate prin încărcări uniform distribuite. 2. se determină înălţimea relativă a zonei comprimate: ξ = μ ⋅ a = Rc 100 15 se alege pe criterii economice coeficientul de armare: μ = se obţine înălţimea utilă necesară a secţiunii: M ξ b ⋅ Rc ⋅ ξ ⋅ (1 − ) 2 = 164.91 mm .20 kN m Îndrumător de proiectare – T. pentru grinzile secundare se adoptă secţiunea 250 x 500. 100 100 R 1. 2.1.55 ⋅10 6 Nmm . În faza de predimensionare.3. Secţiunea de calcul a grinzii.90 − 0. Forma secţiunii de calcul pentru zona de reazem a grinzii secundare.4. a Figura 2.55 kNm = 164.91 ⇒ qgp = 145.momentul de calcul: M = 52.24 ) 2 = 455. Evaluarea încărcărilor.1 ⋅ = 3 ⋅ 0.81 + 35 = 490. 2 = qgs ⋅l 2 Ordinea operaţiilor este următoarea: • • • p 1.20 300 ⋅ = 0.55 ⋅10 6 250 ⋅15 ⋅ 0.65 kN m din greutate proprie a grinzii principale (400 x 900): kN m din greutatea proprie a grinzilor secundare (250 x 500): t kN 6 ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h pl ) ⋅ γ b ⋅1.09) ⋅ 25 ⋅1.09) ⋅ 25 ⋅1. Încărcările grinzii principale rezultă din schema de descărcare a încărcărilor din planşeu (figura 2.3. Deci.1 = 0.3.24 ⋅ (1 − 0.5 − 0.775 ⋅ 6 = 130.3.40 ⋅ (0. Nistorescu . Predimensionarea grinzii principale.1 ⋅ = 5.20 = .1 = 8.15 - .4.47 ⋅ 5. valoare care se rotunjeşte la multiplu de 50 mm ⇒ hgs = 500 mm.24 .7). ho Se cunosc: Ra = 300 N / mm 2 Rc = 15 N / mm 2 b = 250 mm b M .6 2 = 164.

Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 250 2. au valori în jurul qgp ⋅ L2 10 . . Aria aferentă de placă pentru grinda principală.2.03 400 250 5.03 250 2. Nistorescu .00 250 6.60 400 qgp ⋅ L2 10 qgp ⋅ L2 16 L=9m L=9m L=9m Figura 2.60 2.03 250 2.00 250 2.3. La cadrul de beton armat având configuraţia celui care face obiectul prezentului proiect. qgp qgp ⋅ L2 16 qgp ⋅ L2 10 400 5.16 - Îndrumător de proiectare – T.8).4.03 5 250 2.00 250 2.00 250 2. care se înregistrează în secţiunile de pe reazemele intermediare (figura 2. momentele maxime. Postelnicu & D.00 Figura 2.7. Schema statică. Schema statică a cadrului transversal şi alura diagramei înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru grinda principală.8. 2.

Postelnicu & D.12 ⋅10 6 0. greutatea grinzii rezultă astfel: Ga = 2 ⋅V ⋅ γ b = 2 ⋅ L/ 2 4.28 400 ⋅15 ⋅ 0.24 mm . 2. Lăţimea tălpii superioare este dictată de asigurarea lungimilor de rezemare ale elementelor chesonate plus lăţimea monolitizării dintre ele. Grinzile de acoperiş se execută în tipare fixe. 100 100 R 1. Din această cauză feţele laterale se prevăd cu o pantă de circa 1 % pentru a împiedica blocarea la decofrare datorită eventualelor neplaneităţi locale ale feţelor laterale ale tiparului. Panta grinzii rezultă 12 14 Înălţimea grinzii prefabricate de acoperiş se ia: h = adoptând o înălţime de grindă variabilă cuprinsă în limitele menţionate anterior.20 ⋅ 9 2 = 1176. Cunoscând caracteristicile geometrice ale grinzii în secţiunile 1-1 şi 2-2 (vezi figura 2.28 . Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a ≈ 50 mm.45 ⋅ ( A1 + A2 + A1 ⋅ A2 ) ⋅ γ b = 2 ⋅ ⋅ (0.4.10).3.17 + 0. Predimensionarea grinzii de acoperiş.40 300 ⋅ se determină înălţimea relativă a zonei comprimate: ξ = μ ⋅ a = = 0. L L ÷ . Forma secţiunii de calcul a grinzii principale pentru zona de moment maxim.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 2. Grinda prefabricată se realizează prin turnare la faţa locului. Pentru grinzile principale se adoptă secţiuni cu dimensiunile 400 x 1000.17 ) ⋅ 25 ≈ 40 kN 3 3 Îndrumător de proiectare – T. Rc 100 15 se alege pe criterii economice coeficientul de armare: μ = se obţine înălţimea utilă necesară a secţiunii: M ξ bgp ⋅ Rc ⋅ ξ ⋅ (1 − ) 2 = 1176. M .19 ⋅ 0. Secţiunea de calcul a grinzii. Ordinea operaţiilor este următoarea: • • • p 1.4.momentul de calcul: M = qgp ⋅ L2 10 = 145.17 - .24 + 50 = 952.28 ⋅ (1 − ) 2 = 902.24 mm ho = • se stabileşte înălţimea secţiunii: hgp = h0 + a = 902. valoare care se rotunjeşte la multiplu de 100 mm ⇒ hgp = 1000 mm. Figura 2.12 ⋅10 6 Nmm 10 .3.19 + 0.12 kN m = 1176.9. Nistorescu .40 = .

1943 m² 2.2.5.V reprezintă volumul grinzii de acoperiş.1723 m² 20 200 20 600 50 A1 = 0.25 % 2 1 8. Încărcările aferente stâlpului central provin (vezi planşa 1): • din încărcările planşeului de acoperiş (fig.00 ⋅ 2. Se apreciază iniţial că dimensiunile stâlpului sunt 600 x 600 [mm].52 1.96 Gruparea fundamentală (Încărcari de calcul) n qc n a = n⋅q 1.1.18 - Îndrumător de proiectare – T. Evaluarea încărcărilor acoperişului. Grinda prefabricată de acoperiş (elevaţie şi secţiuni).75 Tabelul 2. • din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş: n ⋅ GEP = 6 ⋅15 = 90 kN .5. 2. 2 1 2.00 ⋅ 6.2. Predimensionarea stâlpilor. 2.50 0. Încărcari normate n q [kN / m2 ] 0.5. Valorile încărcărilor normate şi de calcul sunt cele din tabelul 2.30 1.5. Stâlpul central.95 450 100 450 100 650 ELEVAŢIE Figura 2.60 0.20 1.2. .10.75 = 148. Încărcarea Izolaţii şi termoizolaţii Spaţiu tehnic Zăpadă TOTAL (q a ) [kN/ m2 ] 2. . Nistorescu .γb densitatea aparentă pentru betonul armat.1. Postelnicu & D.40 0.25 % 2. 50 500 750 200 20 20 A2 = 0.12): L ⋅ t ⋅ qa = 9. Evaluarea forţelor axiale în stâlpi.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente în care: .2.5 kN .63 2.70 0. 2.

00 = 67. la nivelul planşeului peste parter.1 ⋅ t = 4 ⋅ 0.00 ⋅ 9.03 250 2.03 250 2.1 ⋅ 6.60 ⋅ 0.20 ⋅ 25 ⋅1.69 kN .1 = 0.20 − 0.58 kN .1 = 41. 250 1 2 500 x 500 500 x 500 5 400 Figura 2. Încărcările aferente stâlpului marginal provin: • • • L 9.6 0 400 .25 kN .03 5 .60 ⋅ 4.25 ⋅ (0.00 5 .1 = 0.00 250 2.09) ⋅ 25 ⋅1.09) ⋅ 25 ⋅1. 2.19 - .50 − 0. din greutatea proprie a stâlpului la parter: b ⋅ h ⋅ ( H − h p ) ⋅ γ b ⋅1. Îndrumător de proiectare – T.60 ⋅ (4.00 250 500 x 500 600 x 600 2. Postelnicu & D. 2 2 din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş: n ⋅ GEP = 3 ⋅15 = 45 kN .2.1 = 40.775 ⋅ 6.03 250 2.4 ⋅ (1. TOTAL: 2.00 = 1175.6 5 400 250 2.09) ⋅ 25 ⋅1.03 250 2.00 − 0.00 = 90.85 kN din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter (fig.60 ⋅ 0.2.5. Nistorescu 250 2. din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter: ngp ⋅bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1.11): ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1. din încărcările planşeului de acoperiş: qa ⋅ t ⋅ din greutatea proprie a grinzilor principale de acoperiş: n ⋅ Ga = ⋅ 40 = 20 kN .11. din încărcările planşeului peste parter: q ⋅ t ⋅ L = 21.00 ⋅ = 74.75 ⋅ 6. N ≈ 1695 kN Se apreciază că dimensiunile stâlpului sunt 500 x 500 [mm].00 = 2.1 ⋅ 9.09 kN .Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente • • • • • • din greutatea proprie a grinzilor principale de acoperiş: n ⋅ Ga = 1 ⋅ 40 = 40 kN .00 250 2.65 kN . Ariile aferente de încărcare pentru stâlpi. din greutatea proprie a stâlpului la etajul 1: b ⋅ h ⋅ H ⋅ γ b ⋅1.1 ⋅ L = 1 ⋅ 0. Stâlpul marginal .

Postelnicu & D.00 L = 1 ⋅ 0.1 = 0.0 0 6 .2.09) ⋅ 25 ⋅1. la nivelul planşeului peste acoperiş.20 ⋅ 25 ⋅1. 2 2 din greutatea proprie a stâlpului la parter: b ⋅ h ⋅ ( H − h p ) ⋅ γ b ⋅1.00 = 42. TOTAL: 2. N ≈ 925 kN m Se apreciază că dimensiunile stâlpului sunt 500 x 500 [mm].09) ⋅ 25 ⋅1. Stâlpul de colţ.00 2 S H2 500 x 500 S J2 600 x 600 g rin d a a c o p e ris S K2 600 x 600 6 .5 ⋅ 0.87 kN . Încărcările aferente stâlpului de colţ provin: • din încărcările planşeului de acoperiş : qa ⋅ ⋅ = 2.07 kN .0 0 H J K Figura 2.2 − 0.1 = 0. 2 2 din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter: ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1.00 = 21. Ariile aferente de încărcare pentru stâlpi.26 kN .40 ⋅ 0.00 − 0.00 ⋅ = 587.00 S H3 500 x 500 S J3 600 x 600 S K3 600 x 600 3 E P 6 x 1 .1 ⋅ t = 2.28 kN .1 = 54.1 = 28.3. din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter: 9.12 kN 2 2 S H4 500 x 500 S J4 500 x 500 S K4 500 x 500 4 9.8 ⋅ 8 ⋅1.40 ⋅ (1.00 ⋅ = 37.1 ⋅ = 45.5 ⋅ (4.00 ⋅ 6.50 − 0.1 = 0.25 ⋅ (0.92 kN .1 = 28. . ngp ⋅bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1.00 6.1 ⋅ 6.5.20 Îndrumător de proiectare – T.5 9. din încărcările planşeului peste parter: q ⋅ t ⋅ L 9. Nistorescu .775 ⋅ 6.12.20 ⋅ 6.1 ⋅ din greutatea elementelor de închidere : b ⋅ t ⋅ Htotal ⋅ ngoluri ⋅ γ bca ⋅1.04 kN .75 ⋅ L t 2 2 9.5 ⋅ 0.50 ⋅ 0.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente • • • • • • din greutatea proprie a stâlpului la etajul 1: b ⋅ h ⋅ H ⋅ γ b ⋅1.09) ⋅ 25 ⋅1.50 ⋅ 4.

ngp ⋅bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1. de dimensiunea cea mai mică a secţiunii şi de poziţia de turnare a elementului.1 = 0. Pentru asigurarea unei rezemări cât mai bune a grinzilor de acoperiş pe capătul stâlpilor şi pentru a evita realizarea în acest scop a unei console.1 ⋅ = 45.00 9. 2 2 din greutatea proprie a stâlpului la parter: b ⋅ h ⋅ ( H − h p ) ⋅ γ b ⋅1.00 9. mai dificil de realizat la stâlpii monoliţi.3 ⋅13 565 ⋅10 3 = 380.1 = 67. de a întinde parţial secţiunile stâlpilor. la stâlpii marginali şi de colţ.1 ⋅ t D 6. Rc. Nistorescu .5 ⋅ 0.26 kN . folosită ţine cont de solicitarea la care este supus elementul de beton armat. Postelnicu & D.25 ⋅ (0.8 ⋅ 8 ⋅1.2 − 0.4 ⋅13 ⇒ ⇒ ⇒ 600 x 600 N 925 ⋅10 3 = = 487.1 = 0. Secţiunile stâlpilor rezultă astfel: • • • stâlp central: b = h = stâlp marginal: b = h = stâlp de colţ: b = h = N 1695 ⋅10 3 = = 570.5 ⋅ (4.50 ⋅ 4.40 ⋅ (1.09) ⋅ 25 ⋅1. Valorile echivalente ale rezistenţelor la compresiune se iau: 0.4 ⋅ Rc .87 kN .00 = 21.5 ⋅ 0.07) ⋅ 25 ⋅1. (anexa C – “Rezistenţe de calcul în elemente de beton armat”).00 − 0. cu valori necunoscute în această fază.3 ⋅ Rc . Îndrumător de proiectare – T.14 kN . 2 2 din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter: L 9.50 − 0.93 mm n ⋅ Rc 0.96 kN 2 2 2 2 din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter: t 6.20 ⋅ 25 ⋅1.1 = 0.00 b ⋅ ( + ) ⋅ Htotal ⋅ ngoluri ⋅ γ bca ⋅1.20 ⋅ ( + ) ⋅ 6.5 kN 2 1 ⋅ Ga ≈ 20 kN .62 mm 0. Pentru a ţine seama de efectul momentelor încovoietoare.40 ⋅ 0. stâlpul de colţ se va realiza cu aceleaşi dimensiuni ca şi stâlpul marginal (500 x 500).3 ⋅13 500 x 500 N = n ⋅ Rc 400 x 400 Rezistenţa de calcul.09) ⋅ 25 ⋅1. 2 2 2 2 TOTAL: N ≈ 565 kN Stâlpii structurii sunt solicitaţi la compresiune excentrică. pentru a ţine seama de ponderea diferită a momentelor în cazul celor două categorii de stâlpi. 2 • • • • • • • din greutatea proprie a grinzilor principale de acoperiş: din greutatea proprie a stâlpului la etajul 1: b ⋅ h ⋅ H ⋅ γ b ⋅1. din încărcările planşeului peste parter: q ⋅ ⋅ ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1.00 = 1 ⋅ 0.1 = 28.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente • din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş: n ⋅ GEP = 3 ⋅15. se consideră o rezistenţă inferioară celei efective. În faza preliminară a proiectului se apreciază dimensiunile necesare ale stâlpilor pe baza unui calcul simplificat la compresiune centrică. la stâlpii centrali şi 0.01 mm n ⋅ Rc 0.1 ⋅ = 21.1 = 28.00 = 2.1 ⋅ din greutatea elementelor de închidere: t D 6.00 = 22.21 - .58 kN .775 ⋅ ⋅ = 293.05 kN .50 ⋅ 0.

Structură etajată din beton armat

Predimensionare elemente

2.6.

Predimensionarea fundaţiilor izolate sub stâlpi.

Fundaţiile izolate sub stâlpi se proiectează sub formă de bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat. În acest sistem, eforturile de la baza stâlpilor se transmit la teren în două trepte, respectiv printr-un transfer la baza cuzinetului pe talpa căruia se pot dezvolta presiuni pe care le poate suporta betonul simplu şi apoi printr-un transfer la talpa blocului de beton simplu, sub care se pot dezvolta presiuni pe care le poate suporta terenul. Condiţii constructive:
H ≥ 400 mm h ≥ 300 mm Lc = (0,55 L 0,65) ⋅ L
h ≥ 0,25 Lc tgβ = h / l ≥ 2 / 3 (recomandabil ≥ 1) tgα = H / L1 ≥ 1
α

Figura 2.13. Reguli de alcătuire ale fundaţiilor cu bloc din beton simplu şi cuzinet de beton armat

Încărcarea gravitaţională la nivelul talpii fundaţiei se aproximează: Nf ≈ 1,2 ⋅ N , pentru a ţine seama de greutatea propie a fundaţiei şi de neuniformitatea distribuţiei presiunilor pe talpa fundaţiei, ca efect al momentului încovoietor. Cunoscând din temă determină din relaţia: L =
pconv = 0,3 Nf pconv N mm 2

ţine seama şi de adâncimea minimă de fundare, astfel încât cota fundaţiilor izolate sub stâlpi va fi - 1,50 m. La alcătuirea fundaţiilor se vor respecta regulile de alcătuire constructivă prevăzute în P10 – 86 [13]. O parte din aceste reguli sunt reproduse în chenarul din figura 2.13. Operaţiile de dimensionare ale elementelor fundaţiilor celor trei tipuri de stâlpi sunt prezentate în continuare într-o manieră succintă. 2.6.1. Fundaţia stâlpului central. • • • •
N = 1695 kN L≥ Nf pconv =

⇒ Lc = 1,50 m ; rezultă l = 450 mm şi L1 = 600 mm ;
Lc = (0,55 L 0,65) ⋅ L = 1485 L1755 mm

β

, latura blocului de beton simplu se

. La stabilirea înălţimii blocului de beton simplu se

⇒ N f = 1,2 ⋅ N = 1,2 ⋅1695 = 2034 kN ;
2034 ⋅10 3 = 2603,8 mm 0,30

⇒ L = 2,70 m ;

- 22 -

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Structură etajată din beton armat

Predimensionare elemente

• •

din condiţia tgα =

H ≥1 L1 h ≥1 l

⇒ H = 800 mm ; ⇒ h = 500 mm .

din condiţia tgβ =

600

450

600

Figura 2.14. Fundaţia stâlpului central.

2700

2.6.2. Fundaţia stâlpului marginal. • • • • • •
N = 925 kN L≥ Nf pconv

⇒ N f = 1,2 ⋅ N = 1,2 ⋅ 925 = 1110 kN ;
1110 ⋅10 3 = = 1923,5 mm 0,30

800

1500

500

500

300

450

⇒ L = 2,00 m ;
400

⇒ Lc = 1,10 m ; rezultă l = 300 mm şi L1 = 450 mm ;
Lc = (0,55 L 0,65) ⋅ B = 1100 L130 mm H tgα = ≥1 L1 h ≥1 l

din condiţia

⇒ H = 900 mm ; ⇒ h = 400 mm .
2000

din condiţia tgβ =

Figura 2.15. Fundaţia stâlpului marginal.

Pentru stâlpul de colţ se adoptă aceeaşi fundaţie ca şi pentru stâlpul marginal. Dimensiunile elementelor structurale rezultate din operaţiile de predimensionare sunt indicate în planşa 1, care reprezintă secţiunea transversală prin clădire. Aşa cum se va vedea în continuare dimensionarea finală a structurii nu a impus modificarea dimensiunilor stabilite în faza de predimensionare.

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

900 - 23 -

1100

Structură etajată din beton armat

Proiectarea plăcii

3. PROIECTAREA PLĂCII
3.1. Evaluarea încărcărilor plăcii planşeului peste parter.
Tipul încărcării Încărcari normate q n [kN / m2 ] Gruparea fundamentală (Încărcari de calcul) qc = n ⋅ q n n

Încărcări permanente greutate propie 0,09⋅ 25 = placă de 9 cm (g1) pardoseală (g 2 ) TOTAL (g) [kN / m2 ] Încărcări temporare. 2,25 1,00

1,10 1,30

2,475 1,300 3,775 18,000 21,775

Tabelul 3.1.

încărcare utilă (p) 15,00 1,20 TOTAL GENERAL ( q ) [kN/ m2 ]

3.2. Schema de calcul. Pentru stabilirea solicitărilor maxime se ţine seama de faptul că încărcarea permanentă acţionează după o singură schemă şi anume aceea cu valoarea integrală uniform distribuită pe toată lungimea grinzii înlocuitoare, iar încărcarea temporară acţionează după orice schemă posibilă.
g 1 p 2 p 3 p 4 p 5

Figura 3.1. Scheme de încărcare pentru placa armată pe o direcţie.

- 24 -

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

În secţiunile din câmpuri interesează atât momentele maxime pozitive cât şi negative.039 [m] 2.00 18. pe când în reazeme interesează . Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu a.046 -0.030 [kN/ m2 ] 3.111 -0.03 e 5 2. practic.021 [ kNm / m ] -0.373 1.00 18.099 0. folosind relaţii de forma: + 2 Mi .00 18. a 1 2.030 2.2. Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale precum şi valorile maxime ale momentelor încovoietoare sunt date în tabelul 3. Postelnicu & D. Coeficientul a care introduce efectul încărcărilor permanente şi coeficienţii b şi c.2 ) = (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅ l 2 În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe m2 de placă. b.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Momentele încovoietoare maxime în secţiunile caracteristice.030 2.046 b 0.899 -9.032 2. Sectiunea Tabelul 3.2.03 c 3 2.463 -2.177 S-au notat cu litere secţiunile din dreptul reazemelor şi cu cifre secţiunile din mijlocul deschiderilor.00 [ kNm / m ] 8.813 -10.03 d 4 2.145 7. max = (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅ l − Mi .775 3.775 3.596 6.03 5 b 2 2.3.505 -0. care introduc efectul încărcării temporare se pot găsi anexa B. max ( 3.032 0.026 -0.120 -0. La grinzile continue cu mai mult de 5 deschideri egale se procedează după cum urmează: • pentru primele două deschideri de la margine (secţiunile 1. Îndrumător de proiectare – T.079 0. Schema grinzii este dată în figura 3.00 18.2. Nistorescu .085 c -0. se determină adunând pe rând valorile produse de încărcările permanente. cu valorile cele mai mari produse în fiecare secţiune considerată de încărcarea utilă.25 - .033 -0. iar l deschiderea de calcul. c.775 3.775 [kN / m2 ] 18.014 0.1 ) ( 3.775 3.555 -2.035 2.105 0. • pentru toate celelalte deschideri interioare se iau valorile corespunzătoare deschiderii mijlocii a grinzii cu 5 deschideri egale (secţiunile c şi 3).00 f 2. 2 şi b) valorile momentelor încovoietoare se iau ca la grinda cu 5 deschideri egale. 3. dispusă în ipoteza cea mai acoperitoare ( figura 3.079 0. Calculul momentelor încovoietoare.1 ). numai valorile maxime negative.00 Figura 3.2 Deschiderea Încărcarea Încărcarea M+ M− max max permanentă temporară Coeficienţi de influenţă (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅ l2 (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅ l2 de calcul (g) (p) 1 b 2 c 3 a 0. Valorile maxime în valori absolute ale momentelor încovoietoare se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă. Notaţiile folosite pentru secţiunile caracteristice la grinda cu 5 deschideri.072 -0.

Postelnicu & D. . Deoarece încărcarea temporară este mare apar momente negative în câmpuri (vezi tabel 3. grinzile secundare s-au considerat în mod acoperitor ca reazeme simple ideale. 3. Se determină ξ dintr-o ecuaţie de echilibru a momentelor [10]: ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 3.2. In zonele din câmpuri cu momente încovoietoare la partea superioară a plăcii solicitarea de încovoiere este preluată numai de betonul simplu.4.04556 ⋅ = 170.85 mm 2 . În calculul momentelor. Secţiunea de calcul este cea din figura 2.3) unde: Wf – modulul de rezistenţă la fisurare al secţiunii. Secţiunea a.4.26 - Îndrumător de proiectare – T.1. b .Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Dacă deschiderile de calcul nu sunt egale între ele ci diferă cu până la 20 %. datorită împiedicării parţiale a rotirii libere prin legătura cu grinda de margine se consideră acoperitor la valoarea: M= d ≈ 15 mm 2 rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 (beton Bc 25). sunt prezentate în tabelul 3. 300 Ra Armarea efectivă şi calculul pentru celelalte secţiuni semnificative.lăţimea de calcul a plăcii: b = 1 m . ho = h − a = 90 − 15 = 75 mm 3. Armarea plăcii în câmp la momente negative. Capacitatea de rezistenţă a secţiunii de beton simplu este dată de relaţia: M = cpl ⋅Wf ⋅ Rt (3. ‰ momentul încovoietor într-un câmp se determină pentru mărimea efectivă a deschiderii respective. Dimensionarea armăturii de rezistenţă. Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = 10 + Se cunosc: Rc Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52).3. 3. ho – înălţimea utilă a secţiunii.4. momentele încovoietoare maxime pozitive şi negative se determină cu aceiaşi coeficienţi de influenţă (vezi şi anexa B) cu următoarele precizări: ‰ momentul încovoietor pe un reazem intermediar se determină pentru o deschidere de calcul egală cu media deschiderilor adiacente reazemului respectiv.757 kNm 24 24 Cantitatea de armătură se obţine dintr-o ecuaţie de proiecţie pe axa elementului: A a = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ 15 Rc = 1000 ⋅ 75 ⋅ 0.757 ⋅10 6 1000 ⋅ 75 2 ⋅15 = 0. calculat considerând zona întinsă integral plastificată.775 ⋅ 2.035 2 = = 3.4. h – grosimea plăcii: h = 90 mm . Valoarea momentului încovoietor de la extremitatea plăcii.04556 (g + p) ⋅l 2 21. neglijându-se rezistenţa la torsiune a acestora. Nistorescu . ce se desfăşoară în mod asemănător.2).

g Valori de calc ul ale momentelor p ΔΜ Valori reale Figura 3.90 ⋅ 106 = 0. Dimensionarea armăturilor de la partea superioară în secţiunile din câmpul plăcilor.90 ⋅ kN ⋅ m ⇒ ⇒ ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ Rc ⋅ ho2 = 1− 1− 2 ⋅ 2.03498 ⋅ = 131. în zonele întinse.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii cpl – coeficient prin care se ţine seama de plasticizarea parţială a zonei întinse a secţiunii.5. Reguli constructive de alcătuire a plăcilor de beton armat. Postelnicu & D. ca urmare a efectelor favorabile a rigidităţii la torsiune a grinzilor secundare. întrucât la stânga sau la dreapta acestor secţiuni momentele negative au valori absolute mai mari. În cazul secţiunilor dreptunghiulare sau în formă de T. Aşadar: M = 1 ⋅1.60 kNm 6 Se observa că doar în secţiunea 2 (primul câmp intermediar) momentul produs de solicitarea de încovoiere este mai mare decât momentul capabil al secţiunii de beton simplu.03498 1000 ⋅ 15 ⋅ 752 A a = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ 15 Rc = 1000 ⋅ 75 ⋅ 0. formând plase legate cu sârmă. numărul minim de bare este de 5 bare / m.75 ⋅ We . 3. Îndrumător de proiectare – T.4. Pentru plăcile cu grosimea hp ≤ 300 mm.1 = 2598750 Nmm = 2. Diametrele minime admise pentru armăturile de rezistenţă şi pentru cele de repartiţie sunt date în tabelul 3. pe baza valorilor momentelor din mijlocul deschiderii poate apărea ca neacoperitoare. Placa se armează cu bare montate individual din oţel laminat. se admite să se determine Wf cu o relaţie simplificată: Wf = 1.3. în care We este modulul de rezistenţă în stadiul elastic.27 - .17 ⋅ mm 2 300 Ra Se alege: Aa = 151 mm² ( 3 φ 8 / ml ) şi Aa = 142 mm² ( 5 φ 6 / ml ) pentru varianta fără bare înclinate (a se vedea § 3. Diferenţa ΔM între momentele de calcul şi momentele reale. Secţiunea 2 (armată la moment negativ). Numărul maxim de bare /m recomandat. 3. Nistorescu . în câmp şi pe reazem este de 12 bare / m.3.3.3).5). a cărui valoare este 1 pentru o înălţime a secţiunii h ≤ 100 mm.75 ⋅ 1000 ⋅ 90 2 ⋅1. Se cunoaşte momentul de calcul în valoare absolută: M = 2. Va trebui ca în această secţiune să se dispună armătură la partea superioară pentru preluarea acestui moment. Se procedează în acest mod pentru că în realitate valorile momentelor negative sunt mai mici decât cele luate în calcul. care constituie reazemele plăcii (figura 3.

Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Tipuri de arm ă turi Diametre minime (mm) pentru armãturile de: Rezistenţă Barele înclinate ş i Barele drepte de la Reparti ţie barele de la partea partea inferioarã a superioară plãcii 6 6 6 8 Bare laminate individuale PC 52. Dacă nu se face un calcul al lungimii lc necesare (vezi figura 3. Fasonarea barelor înclinate se face în acest caz la faţa locului pe cofrajul plăcii. Dispunerea călăreţilor şi barelor înclinate în secţiunea de reazem a plăcii. Se admite ca armarea la partea superioară să se prevadă numai pe porţiunile în care momentele negative din câmp depăşesc momentul capabil al secţiunii nearmate.). 3. Secţiunile de înclinare a barelor vor fi amplasate la distanţe suficient de mari de la marginile reazemelor (de regulă 1/5 din lumina liberă a plăcii în deschiderea .5. La plăcile cu încărcări temporare mari în raport cu încărcările permanente. la care pot interveni momente încovoietoare negative în câmpuri. În cazul curent al armării cu bare cu diametre până la 10 mm inclusiv. În cazul de faţă s-a va folosit un modul de 3 bare /m. PC 60 OB 37 Tabelul 3. lc= lo(1) / 4 lc= lo(1) / 4 lo(1) > lo(2) lo(1) lo(1) / 5 lo(2) / 5 lo(2) Figura 3. se prevăd lungimi lc corespunzătoare mai mari decât cele definite anterior. putându-se ajunge până la o armare continuă la partea superioară a plăcii. calculat cu relaţia (3). Nistorescu . Armăturile de la partea superioară a plăcii.28 Îndrumător de proiectare – T. care se livrează în colaci de lungimi mari. De aceea numărul de bare pe metru din aceeaşi placă trebuie să fie multiplu de un modul (2. pentru preluarea momentelor negative de pe reazeme. Postelnicu & D. se va lua de fiecare parte a reazemului lc = l / 4 din cea mai mare dintre luminile lo(1) şi lo(2) ale deschiderilor adiacente.5. pentru a simplifica montajul şi controlul poziţionării armăturilor.4). completate pe reazeme cu bare locale (călăreţi). se prelungesc de o parte şi de alta a reazemului astfel ca să acopere întreaga zonă de momente negative.3 Numărul de bare pe metru trebuie stabilit astfel ca distanţele între bare să fie într-o succesiune ordonată. 3. 4 etc. este preferabil ca barele drepte de la partea inferioară şi cele ridicate să se realizeze continue (dintr-o bucată) pe toată lungimea planşeului.4.

‰ repartizează eventualele încărcări locale concentrate la o lăţime mai mare de placă. lo(2) / 4 lo(2) / 4 lo(2) / 4 lo(2) / 4 Repartiţie Sus şi jos lo(1) Figura 3. • • Se propun două soluţii de armare: o soluţie în care se folosesc bare înclinate. o armătură de repartiţie având secţiunea pe metru egală cu cel puţin 15 % din secţiunea pe metru a armăturii de rezistenţă. o soluţie în care se folosesc numai bare drepte. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii respectivă).5) se prevăd pe direcţia perpendiculară pe cea a armăturilor de rezistenţă armături constructive: • în zonele întinse din câmp şi de pe reazeme. Îndrumător de proiectare – T. La plăcile armate pe o direcţie (vezi figura 3. la plăci cu deschideri mici. călăreţii prelungiţi de o parte şi de alta a reazemelor cu ( lo(2) / 4 ) de regulă 5 φ 8 / m dacă sunt din OB 37 şi 5 φ 6 / m dacă sunt din PC 52 sau PC 60.4).6. Alegerea armăturii. ‰ limitează deschiderea fisurilor produse de contracţia betonului sau de variaţiile de temperatură.29 - . pe considerente de simplicitate a execuţiei. Nistorescu lo(2) . Aceste armături au roluri multiple: ‰ împreună cu barele armăturii de rezistenţă formează o reţea (plasă) îndeplinind un rol de montaj.5. 3. Dispunerea armăturilor constructive la plăcile armate pe o direcţie. soluţie recomandabilă. ‰ preiau eforturile de întindere produse de momentele încovoietoare pozitive de pe direcţia paralelă cu latura lungă a plăcii. la planşeele obişnuite şi 25 % la cele cu încărcări concentrate mari. Perpendicular pe direcţia armăturilor de rezistenţă se dispun armături numite de “repartiţie” sau de “montaj”. • pentru preluarea momentelor locale de încastrare pe reazemele de continuitate de pe direcţia laturii mari a plăcii lo(1). pentru ca barele înclinate să poată fi utilizate eficient la preluarea momentelor negative de pe reazeme (vezi figura 3. dar cel puţin 4 φ 6 mm /m.

31 a 75 0. Soluţia de armare pentru placa armată pe o singură direcţie în varianta fără bare înclinate.373 0.6.60 3 75 7.85 0.4 În tabelele 3.555 0.87 Rc Ra Aria [mm 2 ] 85 151 236 302 151 453 387 151 538 151 151 302 302 151 453 236 151 387 Bare / ml 3φ6 3φ8 3φ8+3φ6 3φ8+3φ8 3φ8 9φ8 3 φ 8 + 3 φ 10 3φ8 6 φ 8 + 3 φ 10 3φ8 3φ8 6φ8 3φ8+3φ8 3φ8 9φ8 3 φ 10 3φ8 3 φ 8 + 3 φ 10 Tip călăreţi înclinate total drepte înclinate total călăreţi înclinate total drepte înclinate total călăreţi înclinate total călăreţi înclinate total p ef ⋅ % 0.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Secţiune ho [ mm ] M [kNm] 3.72 2 75 6.22 0.757 2⋅M ξ = 1− 1− b ⋅ Rc ⋅ ho 2 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ [mm 2 ] 170.505 0. .5. În tabelul 3.21 0.463 0. Nistorescu . Postelnicu & D. se prezintă calculul corespunzător acestei soluţii de armare.4 şi 3.046 1 75 8. Soluţia de armare aleasă pentru placa armată pe o singură direcţie. La plăcile cu deschideri până la 2 m se recomandă armarea mai simplă.134 502.60 b 75 10.6.84 0. 3 φ 6 / ml 5 3 φ 10 / ml 7 3 φ 8 / ml 8 4 3 φ 10 / ml 3 3 φ 8 / ml 6 6 φ 8 / ml 6 3 φ 8 / ml 3 φ 8 / ml 3 φ 8 / ml 1 2 Figura 3.30 - Îndrumător de proiectare – T.27 0. 3.021 0.119 447. Armarea plăcii fără bare înclinate.7. fără bare înclinate.40 c 75 9. În figurile 3.1. 5 φ 8 / ml 2 5 φ 10 / ml 5 φ 6 / ml 3 4 5 φ 10 / ml 1 5 φ 10 / ml 3 5 φ 10 / ml 3 Figura 3.6 şi 3.079 294.087 326.5 sunt prezentate secţiunile armăturile alese în cele două soluţii.106 399.52 Tabelul 3. Se prezintă în continuare spre exemplificare armarea plăcii fără bare înclinate pentru care s-a adoptat următoare soluţie de armare.7 sunt indicate schemele celor două soluţii de armare.

757 2⋅M ξ = 1− 1− b ⋅ Rc ⋅ ho 2 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ [mm2 ] 170.106 399. într-o vedere de deasupra înainte de turnarea betonului. Nistorescu . Planul de cofraj reprezintă planul care indică forma. În cazul structurilor complicate. Plan cofraj şi armare planşeu peste parter.134 502.27 393 5 φ 10 drepte 0. în acest caz a stâlpilor situaţi sub planşeu. în cazul de faţă ale planşeului peste parter.71 3 75 7.31 - . Dacă peste planul de cofraj se desenează rabatute în planul desenului şi armăturile.021 0.079 294. în cazul planului de cofraj al planşeului din proiect. dimensiunile şi poziţiile tuturor elementelor structurale. Planul de cofraj al planşeului reprezintă vederea de jos în sus a structurii acestuia de la nivelul unei secţiuni orizontale prin elementele verticale ale structurii. care indică şi înălţimea elementelor structurale.463 0.21 393 5 φ 10 drepte 0. planul devine plan de cofraj şi armare.33 a 75 0.505 0. Îndrumător de proiectare – T. a plăcii. grinzilor secundare şi a grinzilor principale.119 447.87 Rc Ra Aria [mm2 ] 251 Bare / ml Tip p ef ⋅ % 0. Postelnicu & D. Planul de cofraj indică dimensiunile care nu mai sunt reproduse în planul de armare.85 393 5 φ 10 drepte 0. calitatea oţelului.373 0.52 Tabelul 3. desenate cu o linie mai groasă decât cea folosita pentru liniile de cotă aşa cum apar acestea în vederea menţionata.52 b 75 10.5 3. lungimea de tăiere.52 c 75 9. Planul de cofraj se completează prin secţiuni verticale prin planşeu. iar elementele structurale sunt reprezentate prin muchiile lor.84 535 5 φ 10 + 5 φ 6 călăreţi 0. Planul este completat de extrasul de armătură al plăcii.087 326.7. pentru a se obţine spaţiile libere necesare pentru indicarea detaliată a armării. Într-o accepţiune apropiată cu cea de mai sus planul de cofraj este reprezentarea în desen a muchiilor cofrajului în care se execută planşeul. Extrasul de armătură reprezintă un tabel în care sunt date principalele caracteristici ale tuturor tipurilor de armături (mărcilor): diametrul armăturii. numărul armăturilor identice. cele două planuri. În acest plan elementele secţionate sunt reprezentate haşurat sau poşat.22 535 5 φ 10 + 5 φ 6 călăreţi 0.71 2 75 6.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Secţiune ho [mm] M [kNm] 3.046 5φ8 călăreţi 1 75 8.555 0. de cofraj şi respectiv se desenează separat.

Ax reazem Ax reazem Ax reazem Ax reazem a b Dupa necesitate c d Gresit (continuu) e Figura 3. Postelnicu & D.5. Extrasul furnizează în final cantitatea de oţel totală şi pe sortimente (diametru şi tip oţel). . Nistorescu .Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii În tabel sunt însumate lungimile tuturor armăturilor de un anumit diametru separat pentru toate calităţile de oţel utilizate.8.8 sunt prezentate schematic modurile de dispunere a armăturii de rezistenţă în diferite cazuri caracteristice. În figura 3. La realizarea lui s-a ţinut seama de toate regulile constructive enunţate la punctul 3. Moduri de dispunere a armăturii de rezistenţă.32 - Îndrumător de proiectare – T. Planul de cofraj şi armare al plăcii planşeului peste parter este prezentat în planşa 3.

Structură etajată din beton armat

Calculul grinzii secundare

4. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE CURENTE G2
4.1. Schema statică. Grinda secundară este o grindă continuă cu deschideri egale, care reazemă pe grinzile principale (grinzile cadrului transversal). Schema statică este cea reprezentată în figura 4.1. S-au notat cu litere secţiunile distincte din dreptul reazemelor şi cu cifre secţiunile distincte din mijlocul deschiderilor.
a 1
5,65

b 2
5,60

c 3
5,60

c 3
5,60

c 2
5,60

b 1
5,65

a

Figura 4.1. Schema statică a grinzii secundare.

4.2. Evaluarea încărcărilor. Încărcările grinzii secundare provin din greutatea proprie şi din încărcările permanente şi temporare ale plăcii, pe zona aferentă a grinzii (Aaf), aşa cum se indică în figura 4.2. ⇒ Aaf = 2 ⋅
5,60 + (5,60 − 2,00) 2,00 ⋅ + 0,25 ⋅ 5,60 = 10,6 m 2 2 2

25

2,03

5

25

2,03

25

2,03

40

25
5.60

2,03

25

2.00

25

2.00

25

2.00

25

2.00

25

5.60

40

Figura 4.2. Aria aferentă de calcul pentru grinda secundară.
Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu - 33 -

40

G2 25 x 50

Structură etajată din beton armat

Calculul grinzii secundare

Rezultă următoarele valori ale încărcărilor. Încărcarea permanentă ( g). • • din greutate placă + pardoseală: din greutate proprie (25 x 50 ):
bgs ⋅ (hgs − h pl ) ⋅ γ b ⋅1,1 = 0,25 ⋅ (0,5 − 0,09) ⋅ 25 ⋅1,1 = 2,82 kN m kN m g⋅ Aaf t − bgp = 3,775 ⋅ kN 10,60 = 7,14 m 5,6

⇒ Încărcarea temporară ( p). • din încărcarea utilă: p ⋅
Aaf 10,60 kN = 18,00 ⋅ = 34,08 5,6 t − bgp m

g = 9,96

⇒ p = 34,08

kN m

În conformitate cu prevederile STAS 10107/2 – “Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi precomprimat”, în cazul în care raportul dintre valoarea încărcărilor temporare de lungă durată şi a celor totale este mai mare de 0,75 este necesar ca valoarea eforturilor de dimensionare să se obţină printr-un calcul în domeniul elastic. Este cazul grinzilor secundare care fac obiectul prezentului proiect la care acest raport este
34,08 = 0,77. 44,04

4.3. Calculul eforturilor. Ca şi în cazul plăcii, calculul eforturilor de dimensionare se bazează pe valorile maxime ale diagramelor de eforturi, în acest caz momente încovoietoare şi forţe tăietoare, corespunzătoare grinzii cu 5 deschideri egale. Valorile momentelor încovoietoare corespunzătoare secţiunilor de la marginea reazemelor şi din mijlocul deschiderilor se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă, folosind relaţii de forma: + 2 − 2 Mi şi Mi (4.1) , max = (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅l , max = (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅l În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe unitatea de lungime, iar l deschiderea de calcul. Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu a, b, c. Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale, precum şi valorile maxime şi minime ale momentelor încovoietoare sunt date în tabelul 4.1.
Deschiderea Încărcarea Încărcarea M+ M− max max Coeficienti de influentă permanentă temporară 2 (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅l (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅l 2 de calcul (g) (p) [kN / m] [kN / m] a b c [m] [ kNm ] [ kNm ] 0.072 0.099 -0.026 5.650 9.960 34.04 -5.360 130.470 -0.105 0.014 -0.120 5.625 9.960 34.04 -18.011 -162.335 0.033 0.079 -0.046 5.600 9.960 34.04 -38.797 94.639 -0.079 0.032 -0.111 5.600 9.960 34.04 9.485 -143.167 0.046 0.085 -0.039 5.600 9.960 34.04 -27.264 105.105
Tabelul 4.1
- 34 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Secţiunea 1 b 2 c 3

Structură etajată din beton armat

Calculul grinzii secundare

La grinzile continue cu mai mult de 5 deschideri egale se consideră: pentru deschiderile de margine (secţiuni de tip 1) şi pentru primele deschideri interioare (secţiuni de tip b şi 2) se iau aceleaşi valori ca la grinda cu 5 deschideri egale; • pentru toate celelalte deschideri interioare se iau valorile corespunzătoare deschiderii mijlocii a grinzii cu 5 deschideri egale (secţiuni de tip c şi 3). Dacă deschiderile de calcul nu sunt egale între ele ci diferă cu până la 20 %, momentele încovoietoare maxime pozitive şi negative se determină cu aceiaşi coeficienţi de influenţă (vezi şi anexa B) cu următoarele precizări: ‰ momentul încovoietor pe un reazem intermediar se determină pentru o deschidere de calcul egală cu media deschiderilor adiacente reazemului respectiv; ‰ momentul încovoietor într-un câmp se determină pentru mărimea efectivă a deschiderii respective. Valorile maxime şi minime ale forţelor tăietoare se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă, folosind relaţii de forma: Qi+, max = (α ⋅ g + β ⋅ p) ⋅l şi Qi−, max = (α ⋅ g + γ ⋅ p) ⋅l (4.2) În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe unitatea de lungime, iar l deschiderea de calcul. Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu α, β, γ. Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale, precum şi valorile maxime şi minime în secţiunile de la faţa reazemelor, ale forţelor tăietoare sunt date în tabelul 4.2. •
Tabelul 4.2 − + Deschiderea Încărcarea Încărcarea Qmax Qmax Coeficienti de influentă permanentă temporară (α ⋅ g + β ⋅ p) ⋅l (α ⋅ g + γ ⋅ p) ⋅l de calcul (g) (p) [kN/ m] [kN/ m] [m] [ kNm ] [ kNm ] α β γ 0.395 0.447 -0.053 5.65 9.96 34.04 108.20 12.03 -0.605 0.014 -0.620 5.60 9.96 34.04 -31.08 -151.93 0.526 0.598 -0.072 5.60 9.96 34.04 143.33 15.61 -0.474 0.103 -0.577 5.60 9.96 34.04 -6.80 -136.43 0.500 0.591 -0.091 5.60 9.96 34.04 10.54 140.55

a b st b dr c st c dr

Secţiunea

4.4. Calculul armăturii longitudinale. Se exemplifică în continuare calculul unei grinzi secundare curente G2 25 x 50. În zonele solicitate la moment negativ (care întind fibra superioară a grinzii), secţiunea de calcul este de formă dreptunghiulară, iar în zonele solicitate la momente pozitive (care întind fibra inferioară) şi în care placa se află în zona comprimată, secţiunea de calcul are forma T. Acoperirea cu beton de calcul se consideră în câmp, a = 25 + ϕ 2 ≈ 35 mm , iar în reazem a = 50 mm Observaţie: Acoperirea la partea superioară a armăturilor din grinda secundară s-a luat mai mare decât cea minim necesară pentru a permite montarea armăturilor la intersecţia cu grinda principală. Întrucât, aşa cum se va vedea, armăturile de pe primul rând al grinzii principale sunt de diametru 25 mm, s-a adoptat o înălţime de interior a ramurii verticale a etrierului de 420 mm.

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

- 35 -

Aa ho Figura 4.rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 (beton Bc 25). Postelnicu & D. ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 500 − 35 = 465 mm (în câmp) b – lăţimea secţiunii: b = 250 mm .4. iar lc = 0.8⋅to = 0.58 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 Se determină ξ. 4.4. hp – grosimea plăcii: h pl = 90 mm . = 500 hp = 90 Aa = 35 b= 250 .3 ≈ 1750 mm ( vezi Anexa A ) Figura 4.8⋅5650 = 4520 mm ⇒ Δp ≤ lc / 6 = 4520 / 6 = 753. În mod acoperitor la dimensionare nu se ţine seama de aportul armăturilor situate în zona comprimată. Secţiunea a. înălţimea relativă a zonei comprimate: b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− = 0.2.04 ⋅ 5.4. Secţiunea de calcul a grinzii secundare pentru zona de reazem. Nistorescu a ho = 465 h . Δp = 750 bp = b= a 1750 250 Δp = 750 h . Secţiunea 1.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Se cunosc: Rc .080 ξ = 1− 1− Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0. b Momentul de calcul se considera: M= (g + p) ⋅l 2 44.080 ⋅ = 452.1.3 mm ⇒ bp ≤ 250 + 2⋅753.65 2 = = 58. Secţiunea de calcul a grinzii secundare pentru zona de câmp marginal.36 - Îndrumător de proiectare – T. Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52).hp = 410 Lăţimea activă a plăcii bp la secţiuni cu talpa în zona comprimată se determină astfel: bp ≤ b + 2⋅Δp .58 kNm 24 24 2⋅M 2 ⋅ 58.1 mm 2 300 Ra Se alege: Aa(a) = 402 + 113 = 515 mm 2 ( 2 φ 16 + 1 φ 12 ) 4.3. în care Δp ≤ lc / 6 .

6⋅5600 = 3360 mm ⇒ Δp ≤ lc / 6 = 3360 / 6 = 560 mm ⇒ bp ≤ 250 + 2⋅560 ≈ 1370 mm = 500 hp = 90 . Se determină ξ: ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 162.47 ⋅10 6 1750 ⋅ 465 2 ⋅15 = 0. Momentul de calcul este în acest caz: M = 162. Secţiunea b. La stabilirea lăţimii active a plăcii s-a ţinut seama că hp / h = 90 / 500 = 0. Secţiunea 2. Δp = bp = 1370 250 Δp = 560 b= 560 b= 250 Îndrumător de proiectare – T. Secţiunea de calcul este cea din figura 4. Nistorescu a .Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Deschiderea de calcul este to = 5.27 mm 2 Ra 300 Se alege Aa(1) = 201 + 760 = 961 mm 2 ( 1 φ 16 + 2 φ 22 ) 4.4.5.4.25 kNm 2 Deoarece Mp > M ⇒ x < hp . Se determină ξ = 1 − 1 − A a = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ 2⋅M bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅130. iar lc = 0.6⋅to = 0. M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 ) = 1750 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (465 − 90 ) = 992.023 ⋅ = 946. Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x = hp.3. pe baza cărora s-a determinat aceasta (vezi anexa A).18 > 0. h .65 m.33 kNm .10 şi Δp nu s-a plafonat prin alte condiţii.33 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 = 0. Postelnicu & D.243 ⋅ = 1366 mm 2 Ra 300 Se alege: Aa(b) = 1520 mm 2 ( 4 φ 22 ) 4. Secţiunea de calcul este dată în figura 4.4.243 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0.3. Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp. Secţiunea de calcul a grinzii secundare pentru zona de câmp intermediar. unde sunt prezentate şi relaţiile din STAS 10107/2-90.023 Rc 15 = 1750 ⋅ 465 ⋅ 0.37 - = 35 Figura 4.47 kNm . în care Δp ≤ lc / 6 .hp = 410 Aa ho = 465 h Lăţimea activă a plăcii bp rezultă astfel: bp ≤ b + 2⋅Δp .4. Momentul de calcul este în acest caz: M = 130.

79 kNm 2 Deoarece Mp > M ⇒ x < hp .4.7. Se determină ξ = 1 − 1 − Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅105. Secţiunea de calcul este cea din figura 3.79 kNm 2 Deoarece ⇒ x < hp . Armarea grinzii secundare în câmp la momente negative.1 ⋅10 6 1370 ⋅ 465 2 ⋅15 = 0.0243 Rc 15 = 1370 ⋅ 465 ⋅ 0. M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 Mp > M ) = 1370 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (465 − 90 ) = 776.8 mm 2 Ra 300 Se alege Aa(b) = 402 + 380 = 782 mm 2 ( 2 φ 16 + 1 φ 22 ) 4.210 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0.64 ⋅10 6 1370 ⋅ 465 2 ⋅15 = 0.2). Momentul de calcul este în acest caz: M = 94.17 kNm .0215 ⋅ = 685. Capacitatea de rezistenţă a secţiunii de beton simplu este dată de relaţia: .Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Secţiunea de calcul este cea din figura 4.5. 2⋅M Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp.38 Îndrumător de proiectare – T. Momentul de calcul este în acest caz: M = 105. Secţiunea 3.5. M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 ) = 1370 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (465 − 90 ) = 776. lăţimea bp.5. Se determină ξ = 1 − 1 − Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ 2⋅M Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 94.96 mm 2 Ra 300 Se alege Aa(3) = 804 mm 2 ( 4 φ 16 ) 4. Momentul de calcul este în acest caz: M = 143. Secţiunea de calcul este cea din figura 4.0243 ⋅ = 773.4.64 kNm .0215 Rc 15 = 1370 ⋅ 465 ⋅ 0. Deoarece încărcarea temporară este mare apar momente negative în câmpuri (vezi tabel 4.6.210 ⋅ = 1180 mm 2 300 Ra Se alege: Aa(c) = 1140 mm 2 ( 3 φ 22 ) 4. Nistorescu .17 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 = 0. Postelnicu & D.2. Secţiunea c. In zonele din câmpuri cu momente încovoietoare la partea superioară a plăcii solicitarea de încovoiere este preluată numai de betonul simplu. Se determină ξ: ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 143.4.1 kNm .

Având în vedere dimensiunile şi solicitările grinzii.3 kNm . 4. Nistorescu . Aşadar: M = 0. Secţiunea 2 (primul câmp intermediar armat la momente negative).39 - . Se cunosc: Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.8 ⋅10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅15 = 0.0366 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0.2. Valorile forţelor tăietoare de calcul sunt cele din tabelul 4.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare M = cpl ⋅Wf ⋅ Rt (4.3) unde: Wf – modulul de rezistenţă la fisurare al secţiunii.75 ⋅ We . se admite să se determine Wf cu o relaţie simplificată: Wf = 1.0366 ⋅ = 206 mm 2 300 Ra Se alege: Aa = 226 mm2 ( 2 φ 12 ) .8 kNm . Secţiunea 3 (câmpul intermediar armat la momente negative).3 1. Va trebui ca în aceste secţiuni să se dispună armătură la partea superioară pentru preluarea acestui moment. Calculul armăturii transversale.0525 ⇒ Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0. se interpolează liniar).3 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 = 0. în care We este modulul de rezistenţă în stadiul elastic. Se cunoaşte momentul de calcul în valoare absolută: M = 27.0525 ⋅ = 295 mm 2 300 Ra Se alege: Aa = 339 mm2 ( 3 φ 12 ) . h (mm) cpl ≤ 100 200 0. ⇒ ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ R c = 1− 1− 2 ⋅ 38. Se cunoaşte momentul de calcul în valoare absolută: M = 38.70 ≥ 1000 Tabelul 4.8.1 = 14036458 Nmm = 14. Înălţimea secţiunii.85 500 0.4. se adoptă o armare transversală numai cu etrieri.3 în funcţie de înălţimea secţiunii h (pentru valori intermediare între cele date în tabel. ⇒ ⇒ ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 27. calculat considerând zona întinsă integral plastificată. În mod acoperitor calculul se face considerând secţiunile ca fiind secţiuni dreptunghiulare simplu armate. 4.4.5.00 0. cpl – coeficient prin care se ţine seama de plasticizarea parţială a zonei întinse a secţiunii şi ale cărui valori se iau din tabelul 4.03 kNm 6 Se observa că în secţiunile 2 şi 3 momentul produs de solicitarea de încovoiere este mai mare decât momentul capabil al secţiunii de beton simplu.75 ⋅ 250 ⋅ 500 2 ⋅1.7 ⋅1. 4.67 În cazul secţiunilor dreptunghiulare sau în formă de T.9.

2 ⋅ 0.40 - Îndrumător de proiectare – T.185 0.1 Dacă Q ≤ 0.874 1. ae ≤ 300 mm .10 ⋅100 % = ⋅⋅ ⋅100% = 0.2 ⋅ p Ra 3.10 N / mm 2 (beton Bc 25) Ra – rezistenţa de calcul a armăturii transversale: Ra = 210 N / mm 2 (oţel OB 37) 4.6.874 b ⋅ ho ⋅ Rt 250 ⋅ 450 ⋅1.diametrul minim al armăturilor longitudinale din zona comprimată).546 < 2. intersectate de fisura înclinată din secţiunea de verificare m (la grinzile continue. ⇒ 100 ⋅ 0.50 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor.5.1. ⇒ p= • Aa ( a ) b ⋅ ho ⋅100 %= 515 100% = 0.457 si 1.457 % 250 ⋅ 450 procentul pe = Q 2 de ⋅ armare transversală necesară corespunzător etrierilor: Rt 0.5 ho se ia si = 2. • procentul de armare longitudinală: p = Aa( m ) b ⋅ ho ⋅100 % . Ordinea operaţiilor este următoarea: [8] [10] • Q= Q 108.10 = ⋅ = 1.5 .185% 3.8 ⋅ Ra • se verifică: orizontală a fisurii înclinate de rupere (fisurii critice).3 mm 2 • se propune ne = 2 (numărul de braţe verticale ale unui etrier) • ‰ ‰ ‰ distanţa între etrieri a e ≤ 100 ⋅ n e ⋅ Ae 100 ⋅ 2 ⋅ 50.5 ⋅ ho . Nistorescu . unde: Aa(m) – suma ariilor barelor drepte din zona întinsă.2 ⋅10 3 = = 0.2 kN . 4 Din cele arătate mai sus: ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅16 = 240 mm (pentru zona de reazem) ae ≤ 300 mm ae ≤ 3 ⋅ 500 = 375 mm 4 ⇒ ae ≤ 300 mm (pentru zona de câmp) .1 % se ia pe = pemin = 0. în care si este lungimea proiecţiei pe ho pe 0. Dacă lungimea proiecţiei fisurii critice este mai mare decât 2.2): ae ≤ 15 ⋅ d (d . ae ≤ 3 ⋅h . • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae = 50.3 = = 217 mm 0.5 ho 0. Postelnicu & D. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 108.457 210 100 ⋅ p si R t = ⋅ ≤ 2.185 ⋅ 250 pe ⋅ b Distanţele maxime admise între etrieri (vezi § 4.8 ⋅ 210 9 ⇒ valoarea necesară pe determinată anterior este corectă Dacă pe < 0. Secţiunea a. în zonele de reazem se consideră barele drepte de la partea superioară).1 %. Dacă Q > 4 ⇒ se măreşte secţiunea de beton sau clasa betonului astfel ca Q ≤ 4 .Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare ‰ ‰ Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt = 1.

3 = = 189 mm pe ⋅ b 0. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 140.14 2 1.212 ⋅ 250 se stabileşte ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 175 4. Postelnicu & D.1.01% 250 ⋅ 450 b ⋅ ho Aa ( c ) pe = Rt 1.2 ⋅ p Ra Q ⋅ 100 ⋅ 1.212 0.8 ⋅ 210 ho 9 se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae = 50.41 - .1 Aa (b ) b ⋅ ho 1520 ⋅100 % = ⋅ ⋅100% = 1.2 ⋅ 1. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 152.2 ⋅ p 3. Îndrumător de proiectare – T.3 = = 188 mm pe ⋅ b 0.212% Ra 3.23 2 1. 4.213% 3.3 mm 2 se propune ne = 2 (numărul de braţe verticale ale unui etrier) distanţa între etrieri a e ≤ 100 ⋅ n e ⋅ Ae 100 ⋅ 2 ⋅ 50.14 b ⋅ ho ⋅ Rt 250 ⋅ 450 ⋅1.6. Diametrul minim pentru armăturile longitudinale de rezistenţă: 10 mm.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.55 kN .10 = ⋅ = 1.2 ⋅ 1.2.8 ⋅ 210 ho 9 se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae = 50.3 mm 2 se propune n e = 2 (numărul de braţe verticale ale unui etrier) distanţa între etrieri a e ≤ 100 ⋅ n e ⋅ Ae 100 ⋅ 2 ⋅ 50.01 1. Nistorescu . Prevederi constructive. Armături longitudinale.6. Secţiunea c.88 < 2.23 = b ⋅ ho ⋅ Rt 250 ⋅ 450 ⋅1.35% 250 ⋅ 450 2 pe = Rt 1.35 si 1.213 ⋅ 250 se stabileşte : ae = 150 mm ⇒ φ 8 / 150 4.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare • se adoptă: ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 200 4.5 0.35 210 3.01 210 Q ⋅ 2 100 ⋅ 1.5.10 si = ⋅ = 1. Se parcurg următoarele etape: • • • • • • • • Q= p= Q 140. Etapele calculului sunt identice cu cele indicate în cazul secţiunii a: • • • • • • • • Q= p= Q 152.61 kN .76 < 2.213 0.3.5 0.1 1140 ⋅100 % = ⋅100 % = 1.61 ⋅10 3 = 1.5.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0. Secţiunea b.55 ⋅10 3 = = 1.

6. . pentru a permite pătrunderea în bune condiţii a betonului între armături..6. Barele de pe rândurile 2 şi 3 vor fi dispuse în acelaşi plan vertical cu cele de pe primul rând. În cazurile speciale când sunt necesare şi armături pe al treilea rând.6. la distanţe din ax în ax duble faţă de cele admise pentru barele de pe primele două rânduri. sunt date grosimile minime admise pentru stratul de acoperirea cu beton a armăturilor. ≥d ≥ 25 mm În figura 4. Nistorescu .42 - Îndrumător de proiectare – T.6. Se interzice dispunerea alternantă ca în figura 4.) trebuie să fie cel puţin egale cu diametrul barelor şi cel puţin egale cu 30 mm pentru armăturile de la faţa superioară (faţa prin care se toarnă betonul) şi 25 mm pentru armăturile de la faţa inferioară. acestea se dispun ca în figura 4.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Sensul de betonare d1 d1 ≥ 50 mm ≥ 30 mm ≥ d1 d1 ≥ 25 mm ≥ 1.2 d ≥ 25 mm ≥ 1.6. Modul greşit de dispunere alternativă a barelor. greşit Figura 4.6. Distanţele libere între bare şi grosimea minimă a stratului de acoperire. sunt arătate regulile ce trebuie respectate în ceea ce priveşte distanţele între armături pe lăţimea grinzii şi distanţele pe înălţimea grinzi între barele suprapuse când armăturile se dispun pe mai multe rânduri.7. Totodată în figura 4.2 d d ≥ 25 mm ≥d d d d d Figura 4. Unul din spaţiile dintre barele de la partea superioară (de preferinţă în axul grinzii) se majorează la cel puţin 50 mm. Se recomandă ca armăturile să fie dispuse pe cel mult două rânduri. pentru a permite introducerea pervibratorului.6.5).7. Distanţele libere între bare (figura 4. în cazul grinzilor realizate monolit din betoane de clasă ≥ Bc 20 (vezi § 4. la turnare. Postelnicu & D. ca în figura 4.

în cazul în care se realizează pe şantier. trebuie să fie făcută în principiu în acord cu diagrama de momente înfăşurătoare (vezi § 6. Postelnicu & D.3. în zonele întinse. de regulă.4. trebuie să fie de maxim 200 mm. legate între ele prin agrafe transversale. Distanţele maxime admise între etrieri: ‰ pe porţiunile pe care există armătură comprimată rezultată din calcul: ae ≤15 d (în care d este diametrul minim al armăturilor longitudinale din zona comprimată).2. se prevăd armături de montaj.2. respectiv întreruperea armăturilor.6. şi anume câte o bară la fiecare colţ de etrier. la distanţe de cel mult 400 mm pe înălţimea grinzii. ‰ ae ≤ 3 ⋅h .6.5. Diametrele minime ale etrierilor la carcasele legate cu sârmă: ¾ d / 4 din diametrul maxim al armăturilor longitudinale. pe feţele laterale ale acestora se prevăd armături de montaj intermediare. Se recomandă să se folosească numai 2. în scopul evitări unor confuzii la montarea armăturilor. Îndrumător de proiectare – T. cel mult 3 diametre diferite de bare. Tabelul 4. Diametrele minime admise ale armăturilor longitudinale de montaj date în tabelul 4. fără bare înclinate. ¾ 6 mm pentru grinzi cu h ≤ 800 mm. sau au placă la talpa superioară (secţiuni în formă de T).Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Distanţa între axele barelor.43 - . 4 4. La grinzile cu înălţime peste 700 mm. Armături transversale. Nistorescu . Ancorarea armăturilor.10 % La grinzi obişnuite se recomandă ca armarea longitudinală să fie realizată din bare drepte.7 din STAS 10107/0-90).2 precum şi § 6. nu vor fi mai mici decât diametrul etrierilor. dispuse din doi în doi etrieri. Se prevăd etrieri închişi: • pe toată lungimea grinzilor independente. este recomandabil să se utilizeze numai două.2. ¾ 8 mm pentru grinzi cu h > 800 mm.4 Carcase legate cu sârm ă Poziţia arm ăturilor executate din oţel tip: PC 60. În porţiunile în care grinzile nu necesită armături longitudinale de rezistenţă la partea superioară. La grinzile cu lăţime peste 400 mm se prevăd etrieri cu minimum patru ramuri. 4. fără placă la talpa superioară. cel mult trei diametre diferite. Ancorarea armăturilor. pentru armătura principală de rezistenţă. Procentul minim de armare în zonele întinse pentru grinzi este: pmin = 0. PC 52 OB 37 Diametrele minime ale arm ăturilor longitudinale de montaj (mm) 8 10 6 8 la partea superioară a grinzii pe feţele laterale ale grinzii În unul şi acelaşi element. • în zonele în care există armături de rezistenţă şi la partea superioară grinzilor care fac parte din planşee. ‰ ae ≤ 300 mm .

Ancorarea armăturilor pentru reazemul de capăt si intermediar.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare La grinzi solicitate preponderent la încărcări gravitaţionale. în cazurile curente. Bc 20. în cazul în care nu se realizează o corelare riguroasă a armării longitudinale cu diagrama înfăşurătoare de momente. la ≥ 40 d la ≥ 30 d la ≥ 30 d Figura 4.4) d – diametrul armăturii.5) nanc şi λa0 – coeficienţi în funcţie de condiţiile de aderenţă şi de solicitare (a se vedea tabelul 23 din STAS 10107/0-90).44 - Îndrumător de proiectare – T. pentru un reazem de capăt şi unul intermediar. (3. lungimea de ancorare necesară. Bc 20. se calculează cu relaţia: la = λ a ⋅ d ‰ ‰ ‰ ‰ (3. iar barele de la partea superioară. în mod acoperitor barele de la partea inferioară se prelungesc pe reazeme. R λ a = nanc ⋅ a + λ ao Rt Ra şi Rt – rezistenţa la întindere a oţelului şi respectiv a betonului.8. Pentru armăturile din bare laminate la cald. Tabelul 4. condiţii normale de solicitare Condiţii severe de solicitare sau condiţii defavorabile de aderenţă Condiţii severe de solicitare cumulate cu condiţii defavorabile de aderenţă Tipul de oţel PC 52 OB 37 Clasa betonului Bc 20. călăreţii.5 PC 60 Condiţii de aderenţă şi de solicitare Bc 15 Aderenţă bună. Bc 25 Bc 15 Bc 25 Bc 15 Bc 25 λa 30 40 50 35 45 55 30 40 50 40 50 60 35 45 55 35 45 55 . se prelungesc dincolo de faţa reazemului cu 1 3 din deschiderea liberă (lumina) a grinzii. În figura 4.8. Nistorescu . Pentru armăturile întinse ale elementelor din beton armat obişnuit. Bc 10.5. λa din relaţia de mai sus poate fi determinat direct din tabelul 4. Bc 10. este arătat modul de ancorare al armăturilor riglelor cadrelor solicitate la încărcări gravitaţionale. Postelnicu & D. dincolo de secţiunea în care sunt solicitate maximal.

cu îndoire la 90° pentru barele din oţel PC 60 şi PC 52.9. Ancorarea etrierilor din OB 37 şi PC 52 (PC60). Înnădirea armăturilor se realizează. Înnădirea armăturilor. Formele de cârlige pentru OB 37 şi PC 52 (PC60). Formele de cârlige utilizate sunt indicate în figura 4.45 - ≥5d d . Postelnicu & D. • nu se prevăd cârlige la barele cu rol de armătură de montaj.5 d d d d Sec ţiunea până la care se măsoară lungimea de ancorare ‰ ‰ Figura 4. Nistorescu .9.5 Figura 4. a căror lungime desfăşurată nu se include în la calculată cu relaţia de mai sus.6. se prevăd la capete cârlige.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Necesitatea prevederii de cârlige la capetele barelor de armătură şi modul cum se iau în considerare la determinarea lungimii de ancoraj necesare la se stabilesc astfel: • pentru armăturile din oţel PC 60 şi PC 52. dacă se prevăd totuşi cârlige.10) îndoite la 135° sau la 180° în cazul etrierilor din OB 37 şi numai la 135° în cazul celor din PC 52 sau PC 60.4. ≥ 2.5 ° 135 ≥ 5 d m m ≥ R≥ 50 ≥ 50 mm 5d d ≥ 2. de regulă. prin suprapunere fără sudură sau prin sudare. Înnădirea prin sudură este obligatorie în cazul barelor cu diametre ≥ 32 mm Îndrumător de proiectare – T. lungimea lor desfăşurată se include în la calculată cu relaţia de mai sus. Pentru etrieri şi agrafe ancorarea se realizează prin cârlige (figura 4.9: cu îndoire la 180° pentru barele din oţel OB 37. prevederea de cârlige nu este obligatorie. • pentru armăturile din oţel OB 37 solicitate la întindere. Porţiunile curbe ale cârligelor trebuie continuate prin porţiuni rectilinii de lungime egală cu cel puţin 5 d (d = diametrul etrierului) şi cel puţin 50 mm. 2. 4.25 d 3d R ≥ 2.

Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare şi se recomandă şi pentru barele de diametre ≥ 25 mm: Nu se înnădesc prin sudură bare cu diametrul sub 10 mm. în care sunt indicate şi lungimile minime necesare ale cordoanelor de sudură.5 ⋅ ri Înnădirile se decalează. ks = 1 + 0. La elementele verticale (stâlpi) se admite înnădirea deasupra nivelului fiecărui planşeu. Nistorescu . lungimea de suprapunere necesară se determină cu relaţia: ls = ks ⋅la ‰ ‰ ‰ ‰ (3.10. . ri . în zonele cu efort minim în armături.50 pentru cele din PC 60 şi PC 52.4). În figura 4. lungimea de înnădire prin suprapunere trebuie să fie de 30 d în cazul elementelor din betoane de clasă < Bc 25 şi 20 d în cazul celor din betoane de clasă ≥ Bc 25. de regulă. conform reglementărilor tehnice specifice referitoare la sudarea armăturilor din oţelbeton. Înnădirile se amplasează. Figura 4. Înnădirea armăturilor prin sudură se face cu procedeele de sudare obişnuite.10 este arătat exemplul unei grinzi continue. la care pot apărea şi momente negative în câmpuri. Pentru armăturile din bare laminate la cald. Dimensionarea cordoanelor de sudură se face în acelaşi mod ca pentru îmbinările sudate ale construcţiilor metalice. ks = 1 + 0. astfel ca să se respecte condiţia ri ≤ 0.raportul între aria armăturilor înnădite în secţiunea i şi aria tuturor armăturilor din aceeaşi secţiune. neparticipante la o structură antiseismică şi cu încărcare utilă mare în raport cu încărcarea permanentă.25 pentru armăturile din OB 37 şi ri ≤ 0.46 - Îndrumător de proiectare – T.25 ⋅ ri pentru înnădiri în zone comprimate. Înnădirile armăturilor de rezistenţă în zonele de efort minim. pentru înnădiri în zone întinse. Postelnicu & D.6) la conform relaţiei (3. În figură sunt reprezentate diagramele înfăşurătoare ale momentelor maxime pozitive şi negative şi poziţiile optime pentru înnădirile armăturilor longitudinale corespunzătoare. Pentru armăturile înnădite în zonele care sub orice grupare de încărcări rămân solicitate la compresiune.

47 - . Etrieri. în toate cazurile grosimea acoperirii cu beton a armăturilor longitudinale va fi cel puţin 1. Postelnicu & D. cu umidităţi relative interioare < 75 %). în tabelul 4. cu excepţia celor expuse la îngheţ şi dezgheţ în stare umezită. bulbii Longitudinale diagramelor (pereţilor structurali) Fundaţii. paragraful 6.Elemente aflate în spaţii închise cu umiditate relativă interioară peste 75 %. În tabelul 4.7 sunt date pentru elemente din betoane de clasă ≥ Bc 20 grosimile minime admise pentru stratul de acoperire cu beton a armăturilor. II III IV În funcţie de încadrarea în categoriile I – IV din tabelul 4.6 Categoria I Definire Elemente situate în spaţii închise (feţele spre interior ale elementelor structurale din clădiri civile şi hale industriale închise. pentru elemente din betoane de clasă ≥ Bc 20 I II monolite prefabricate monolite prefabricate III IV sau sau preturnate uzinate preturnate uzinate 10 15 (30) 25 10 10 20 15 20 (30) 30 15 15 25 20 30 35 45 - Armături Tipul de element Plăci plane şi curbe. 15 10 15 15 35 20 45 25 Îndrumător de proiectare – T.6 este dată clasificarea elementelor structurale după gradul de expunere la acţiunea intemperiilor şi a umidităţii. Totodată. Elemente în contact cu exteriorul. conform STAS 10107/0-90. dacă sunt protejate prin tencuire sau printr-un alt strat de protecţie echivalent. Tabelul 4. Elemente situate în aer liber.2 d (d – diametrul armăturilor). Elemente situate în spaţii închise în halele industriale cu cndens tehnologic. în mm.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare 4.6. în condiţii obişnuite de mediu.6. Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor. Feţele elementelor în contact cu apa sau cu alte lichide fără agresivitate Feţele în contact cu pământul ale elementelor din beton armat monolit turnate direct în săpături.1. valorile minime date în tabel se sporesc cu 5 mm. Tabelul 4. Nervuri dese cu lăţime ≤ 150 mm ale planşeelor Pereţi Grinzi. stâlpi. Fundurile rezervoarelor şi ale cuvelor castelelor de apă. conform STAS 10107/0-90.2. Elemente situate în aer liber. expuse la îngheţ şi dezgheţ în stare umezită.5.7 Grosimea minimă a stratului de acoperire. neprotejate. În cazul elementelor din Bc 10 sau Bc 15. Nistorescu . Bare transversale Transversale ale carcaselor sudate.

2.00 4 Figura 5. cu nodurile şi barele numerotate este reprezentată în figura 5.1. în timp ce legăturile între riglele etajului şi stâlpi sunt de tip articulaţie.1.1. . CALCULUL CADRULUI TRANSVERSAL 5.2.48 Îndrumător de proiectare – T.00 3 9.00 Figura 5. 4. Legăturile stâlpilor cu fundaţiile se schematizează prin încastrări perfecte. Postelnicu & D.00 9.85 4 5 6 7 1 9.35 500 x 500 500 600 x 600 600 x 600 500 x 500 9. Schema statică a cadrului transversal. Schema de calcul a cadrului. Nistorescu .25 250 250 300 300 500 300 300 250 250 1000 x 400 4. Secţiunea transversală a clădirii. Schema de calcul. 9 8 10 9 11 10 12 4. Configuraţia cadrului transversal din axul L (vezi şi planşa 1) este cea reprezentată în figura 5.75 11 12 13 14 5 1 6 2 7 3 8 3. Legăturile riglei parterului cu stâlpii structurii sunt de tip nod rigid.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5.00 9.00 2 9. Lungimile barelor corespund distanţelor dintre axele elementelor.

12 = 4233369.1. în care Δp ≤ lc / 6 .6 ⋅ L = 0. Numerotare tipuri de secţiuni.1.8 ⋅ 9000 = 7200 mm 0.40 cm = −44 mm z= ∑ A 40 ⋅100 + 2 ⋅ 27 ⋅ 9 A= 2 i i i i 2 Iy = 40 ⋅100 3 27 ⋅ 9 3 + (40 ⋅100) ⋅ 4.2.40 2 + + 2 ⋅ (27 ⋅ 9) ⋅ 41.4. Secţiunea transversală pentru bara de tip 2. 940 3 hp = 270 400 3 hp = 270 90 Lăţimea activă a plăcii bp rezultă astfel: bp ≤ bp real = t = 6000 mm bp ≤ b + 2⋅Δp .2.5 ⋅ 27 ⋅ 9 = −4.1.3 ⋅10 6 mm 4 12 500 500 Figura 5. A = 50 ⋅ 50 = 2500 cm 2 = 250000 mm 2 I= 50 ⋅ 50 3 = 520833. trebuie îndeplinite condiţiile: Δ p ≤ 2800 mm ( jumătate din lumina liberă ) ( 1 ) Δ p ≥ 6 ⋅ h p = 540 mm 456 (2) ( vezi Anexa A ) z Dictează condiţia ( 2 ) ⇒ Δ p = 6 ⋅ hp Figura 5. Pentru grinzile cu secţiune T. utilizată la calculul caracteristicilor geometrice. 4 4 4 2 3 3 2 1 2 3 1 3 1 2 Figura 5.7 ⋅10 6 mm 4 12 12 5. Secţiunea transversală pentru bara de tip 1. momentul de inerţie al secţiunii echivalente se determină ca moment de inerţie al secţiunii brute de beton la care lăţimea activă de placă este jumătate din valoarea prevăzută în STAS 10107/0 – 90 (vezi Anexa A). y 1000 44 CG iar lc = 0.6 cm 4 = 42333. Bara de tip 2 (stâlp 500 x 500). 5.2. Nistorescu .8 ⋅ L = 0. ∑ A = 40 ⋅100 + 2 ⋅ 27 ⋅ 9 = 5026 cm = 502600 mm ∑ A ⋅z = − 2 ⋅ 45.5.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5.2. Astfel se consideră că grinzile conlucrează cu fâşii de placă de câte 3 hp de fiecare parte. 5.49 - . Bara de tip 1 (grinda cadrului). Tipuri de bare. Postelnicu & D. Caracteristici geometrice bare.3 cm 4 = 5208.6 ⋅ 9000 = 5400 mm De asemenea. Îndrumător de proiectare – T.3.

3.3. A3 şi A4. Secţiunea transversală pentru bara de tip 3. 5. ariile aferente A1. Postelnicu & D. A2.03 25 2.03 40 25 5. A = 60 ⋅ 60 = 3600 cm 2 = 360000 mm 2 600 I= 60 ⋅ 60 3 = 1080000 cm 4 = 10800 ⋅10 6 mm 4 12 600 Figura 5.60 A2 Figura 5.00 25 2. Se determină pe schema din figura 5. Încărcări pe grinzi.00 25 40 A1 A4 A3 5.00 25 2.2.60 2.3. 25 2.1.4 ⋅ 2 = 2. Transmiterea încărcărilor pe grinda cadrului transversal.03 25 2.7. Bara de tip 3 (stâlp 600 x 600). Nistorescu 40 .00 25 2.8 m 2 2 .7. Distribuţia încărcărilor pe placă la grinzile planşeului. ‰ A1 = 2 ⋅ 2 ⋅1 + 0.50 - Îndrumător de proiectare – T.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5.6. 5.03 5 25 2.

2 kN m 5.Încărcări permanente.25 ⋅ = 3.Încărcări concentrate permanente.1.3.03 + 0. ¾ Forţa G2.3.60 5. • din încărcarea utilă: 18 kN m 3 g = 15.25 ⋅ 5.60 5.60 2.6 m 2 = 40.60 2.035 +( − ) 2.1. Încărcări uniform distribuite pe grinzi. Nistorescu G3 = 54.3.30 m 2 A2 = 2 ⋅ 2 2 2 2 5. Încărcări concentrate. 3.8 m 2⋅ 1 kN = 25.00 m − 0.775 kN ⇒ ¾ Forţa G3. 5.2 m 2m ⇒ p = 25.60 5.1 = 14.285 2 m m m kN kN 0.295 kN m ⋅ 2.3. Postelnicu & D.3.1 = 14.2.60 = 5.3.4 m ⋅ (1. Cea mai mare parte a încărcărilor planşeului se aplică riglei cadrului prin forţe concentrate.1 = 10.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.60 m 2 ⋅ 0.03 m 2 2 2 2 5.2.60 = 5.3.25 ⋅ 5.51 - .8 m 2 ⋅ ⇒ 5.2.60 2.015 kN m2 kN 5.60 2 2 2 A4 = ⋅ + 0.775 kN 2 G2 = 54. Încărcări temporare.39 kN ⇒ Îndrumător de proiectare – T.00 + 0.01 3 m m 3.74 kN .35 kN 2 m3 3.00 +( − ) 2 2 ⋅ 2. reprezentând reacţiunile grinzii secundare.60 m 2 ⋅ 0. 5.2. • • din placă + pardoseală: din greutate proprie: 1 kN = 5.25 m ⋅ (0.35 kN 2 m3 ⋅10.5 m − 0.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.25 m ⋅ (0.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal ‰ ‰ ‰ 5.5 m − 0.37 kN m kN 5. • • din placă + pardoseală: din greutate proprie: ⋅10.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1. Încărcările aplicate pe suprafeţele A1 se echivalează prin încărcări uniform distribuite.035 5.03 +( − ) 2 2 ⋅ 2.775 kN 2 ⋅ 2.35 m 2 A3 = 2 ⋅ 2 2 2 2 5.7 m 2 = 40.

8 kN ⇒ ¾ Forţa P3: 18 kN m 2 P2 = 190.5 m − 0.6 m 2 = 190. iar încărcarea temporară poate acţiona după orice schemă posibilă.60 m 2 ⋅ 0. Aceste ipoteze pot fi identificate din examinarea liniilor de influenţă a eforturilor secţionale.3.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.1 = 14. . Ipoteze de încărcare.25 2. respectiv ipotezele care conduc la valorile înfăşurătoare de eforturi sunt cele prezentate în continuare.25 2.7 m 2 = 192.8.25 2.22 kN ⋅10.2. Ipoteza 1.25 2.08 kN ⇒ P4 = 109.8 kN ⋅10.25 2.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal ¾ Forţa G4.25 Figura 5. p P2 P2/2 P4 P3 P3 P3 P2 P2 P2 G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2. Ipoteza de încărcare numărul 1.25 2.25 2.52 - Îndrumător de proiectare – T.35 kN 2 m3 3. Postelnicu & D. Nistorescu .6 kN P3 = 192.4.87 kN ⇒ 5.25 2. 5.4. m kN 5. ¾ Forţa P2: • din încărcarea utilă: 18 kN m2 G4 = 37.25 m ⋅ (0.1. Ipotezele de încărcare semnificative.3.08 kN Pentru stabilirea eforturilor secţionale maxime se consideră că încărcarea permanentă acţionează în toate ipotezele.06 m 2 = 22.06 m 2 = 109. 18 kN m2 ⋅ 6.6 kN ⇒ ¾ Forţa P4: 5.25 2.775 kN 2 ⋅ 6.Încărcări concentrate temporare.25 2.25 2.

Ipoteza 3. precum şi valorile maxime ale momentelor.9. P2/2 P2 P2 P2 p P2/2 G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2.25 2.25 Figura 5.2.25 2. 5. pentru unul din cele două sensuri. precum şi momentele maxime în stâlpii interiori.25 2. Ipoteza de încărcare numărul 2.25 2.25 2.10.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Furnizează momentele maxime în secţiunile grinzii.53 - . având semne contrare celor corespunzătoare ipotezei 2.25 2.25 2.3. Furnizează momentele maxime în câmpul central al grinzii peste parter şi momentele minime în câmpurile marginale.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2. Ipoteza de încărcare numărul 3. Nistorescu .25 2.25 2. în zonele de reazem azem pe stâlpii interiori. forţele tăietoare maxime în aceleaşi secţiuni şi implicit reacţiunile maxime în aceşti stâlpi. 5. p P3 P3/2 P3/2 P3 P3 P3 P4 P4 P3 P3 p G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2.25 2.).25 2.25 2. Schema desenată corespunde ipotezei care conduce la eforturi maxime în zona de rezemare pe stâlpul 5 (vezi figura 5.2. Îndrumător de proiectare – T.25 2.25 2.4.25 2.4. Ipoteza 2 Furnizează momentele maxime în câmpurile 1 şi 3 ale grinzii peste parter a cadrului transversal şi momentele maxime în secţiunile de reazem pe stâlpii exteriori.25 Figura 5.25 2. Acestei scheme de încărcare îi corespund şi valorile minime (momentele negative maxime în valoare absolută) din câmpul central. din stâlpii structurii. Postelnicu & D.

86 79.89 97. adică cu deschideri de calcul până în axul elementelor dar cu considerarea zonei nodului ca fiind rigidă.35 584.31 584.32 973.75 97. „în oglindă” faţă de secţiunile cu eforturi maxime din ipoteza 1. Eforturile secţionale se determină la nodul teoretic.82 640.25 2.50 79.28 81.52 97.28 1145.55 1145.2. Ipoteza de încărcare numărul 4.29 968.25 2.54 La stabilirea schemei statice a cadrului transversal. deschiderile de calcul nu s-au considerat a fi egale cu luminile deschiderilor ca în cazul plăcii şi al grinzii secundare.89 118.45 95.45 596.67 506.25 2. Programul furnizează înfăşurătoarea de momente încovoietoare pentru fiecare bară din compunerea celor 4 ipoteze (vezi Anexa F).25 2.03 473.25 2.32 411. În tabelul 5.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5. Nistorescu .50 188.25 2.12). Pentru evitarea acestui neajuns se consideră o schemă de calcul ca cea din figura 5.34 1029.4.92 95.51 164. Eforturi în ax Element Bara Grindă Grindă Stâlp Stâlp 1 2 4 5 Eforturi la faţa reazemului Eforturi din ax corectate Mmic nod 306.28 237. iar pentru dimensionarea armăturii se ţine seama de valorile de la faţa reazemului. de asemenea.25 2. . P2/2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P4 p G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2. Această schemă corespunde unei dispoziţii a încărcării utile „în oglindă” faţă de ipoteza 1. Tabelul 5.57 1017.2) indicate mai jos (vezi şi figura 5. Introducerea unor asemenea deschideri de calcul ar conduce la denaturarea geometrică a structurii în ansamblu.49 260. Calculul se efectuează cu programul automat de calcul P-Frame.25 2.1 se dau valorile absolute ale momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare de dimensionare în secţiunile de la reazemele elementelor structurale.4.54 1210.63 506.63 973.73 201.25 2.38 596.54 186.54 - Îndrumător de proiectare – T.25 2.54 97.1.28 118.28 79.25 2.28 97. Aceste eforturi se determină în secţiunile de la faţa reazemelor pe baza relaţiilor de calcul (5.38 193.28 79.48 79.54 100.87 652.11.54 97.89 153.1) şi (5.92 79.97 483.35 968. Ipoteza 4. furnizând valorile înfăşurătoare ale eforturilor în secţiuni aflate.25 Figura 5. Postelnicu & D.50 Mmare nod Qmic nod Qmare nod M mic nod Mmare nod Qmic nod Qmare nod Mmic nod Mmare nod Qmic nod Qmare nod 554.

12. se determină valorile lor de la faţa reazemului cu relaţiile: Mred = Max − Qax ⋅ b b b b + q ⋅ ⋅ + Q1 ⋅ 2 2 4 2 (5. În continuare se prezintă diagramele înfăşurătoare pentru momentele încovoietoare şi forţele tăietoare ale barelor 1.3) (5.85 ⋅ Qax (5. ‰ ‰ b este lăţimea elementului de reazem. 2.1) (5. determinate cu deschiderile interax.2) rezultă reduceri ale eforturilor secţionale la faţa reazemului mai mari de 15 % faţă de cele determinate în ax se limitează acoperitor la cel mult 15 %: Mred ≥ 0.4) Observaţie: Rezolvarea cadrului transversal se poate face considerând zonele de la intersecţia grinzilor şi stâlpilor ca zone infinit rigide. Dacă din relaţiile (5. 4 şi 5 (vezi figurile 5. Nistorescu .85 ⋅ Max Qred ≥ 0. ‰ Q1 este forţa concentrată aplicată din nod.55 - .2) b Qred = Qax − q ⋅ − Q1 2 b/2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Ma q Qax Figura 5. Această abordare prezintă avantajul obţinerii directe a eforturilor de dimensionare pentru capetele unei bare.13 ÷20). q este încărcarea uniform distribuită care acţionează asupra grinzii pe lăţimea reazemului. Postelnicu & D.1) şi (5. Îndrumător de proiectare – T.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Presupunând cunoscute valorile eforturilor Max şi Qax în nodul teoretic. Determinarea eforturilor la faţa reazemului.

Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 1 (deschiderea marginală a grinzii principale). .13. Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 1 (deschiderea marginală a grinzii principale).Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5. Nistorescu .56 - Îndrumător de proiectare – T.14. Figura 5. Postelnicu & D.

Îndrumător de proiectare – T. Figura 5.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5. Nistorescu .15.57 - . Postelnicu & D. Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 2 (deschiderea centrală a grinzii principale). Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 2 (deschiderea centrală a grinzii principale).16.

17.18.58 - Îndrumător de proiectare – T. Figura 5.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5. Postelnicu & D. . Nistorescu . Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 4 (stâlpul marginal). Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 4 (stâlpul marginal).

Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 5 (stâlpul central).20. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5. Nistorescu . Figura 5. Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 5 (stâlpul central).19. Îndrumător de proiectare – T.59 - .

Bara 1 ( câmp ). 6 6 (i) pentru grinzi făcând parte din planşee. 2 În acest caz. Se cunosc: 2 ‰ Rc . • • Δp = lc 7200 = = 1200 mm .60 Îndrumător de proiectare – T. 2 Deoarece ⇒ x<hp .1. DIMENSIONAREA ŞI ARMAREA GRINZII PRINCIPALE 6.1. 6. Postelnicu & D. *) Se adoptă notaţiile şi modul de organizare al calculului din [10]. ⇒ Δp ≤ ( ii ) ( iii ) • real bp = 2 ⋅t = 6000 mm . bp= 2400 1000 400 1000 hp = 90 h = 1000 Aa a =50 Figura 6. Acoperirea cu beton de calcul ( distanţa de la centrul de greutate al armăturii Aa. Secţiunea de calcul a grinzii principale pentru zona de câmp marginal. care conduce la cea mai mică lăţime activă: (vezi figura 6.8 ⋅ 9000 = 7200 mm .2 ⋅10 6 Nmm = 2932. Calculul armăturii longitudinale. Lăţimea activă a plăcii bp. se stabileşte pe baza condiţiilor din STAS 10107 / 0 – 90 (vezi anexa A): • lc = 0. Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x=hp: *) M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 Mp > M ) = 2400 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (950 − 90 ) = 2932.76 kNm .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6. ‰ ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 1000 − 50 = 950 mm .8 ⋅ L = 0.2 kNm .1. Nistorescu ho= 950 . dictează condiţia ( ii ).13) Momentul de calcul este: M = 914.1) bp = b + 2 ⋅ Δ p = 400 + 2 ⋅1000 = 2400 mm .rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm . la marginea întinsă a secţiunii ) se consideră: a ≈ 50 ⋅ mm . 2 ≥ 6 ⋅ 90 = 560 mm . (vezi figura 5.1. (beton Bc 25) 2 ‰ Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm . (oţel PC 52) ‰ hp – grosimea plăcii: h p = 90 mm . . rigidizate prin nervuri transversale situate la distanţe mai mici decât deschiderea acestora: ‰ Δp ≤ jumătate din lumina liberă a plăcii între nervurile transversale: Δ p ≥ 6 ⋅ hp ⇒ Δ p ‰ 1 ⋅ 2000 = 1000 mm .

Δp = lc 5600 = = 900 mm .2.22 mm 3436 ho = h − a = 1000 − 58. asemenea mici abateri între ipotezele de calcul şi realitate sunt admise în proiectare.57 kNm . Dispunerea armăturii pentru câmpul marginal al grinzii principale. Se determină: ƒ ƒ ξ = 1− 1− 2⋅M bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 914. 6 6 ( vezi anexa A ) (i) grinda fiind rigidizată transversal prin grinzi secundare situate la distanţe mai mici decât deschiderea lor: ‰ Δp ≤ jumătate din lumina liberă a plăcii între nervurile transversale: ⇒ Δp ≤ 1 ⋅ 2000 = 1000 mm . Postelnicu & D. Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 2400 ⋅ 950 ⋅ 0.63 mm bp ⋅ Rc 2400 ⋅15 28.02856 ⋅ = 3255.63 x ) = 3436 ⋅ 300 ⋅ (941.1. Bara 2 ( câmp ).76 kNm 2 2 9 Momentul capabil corespunzător unei bare este aproximativ: Mcap (1φ25) ≈ = 136.5 ⋅ 2454 + 97.76 ⋅10 6 2400 ⋅ 950 2 ⋅15 = 0.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp. a= Aa= 7 φ 25 30 25 30 25 5 42. este mai mare decât cea avută în vedere la dimensionarea armăturii. ca atare calculul efectuat este uşor neacoperitor.78 mm 42 5 97 a Figura 6.78 − ) = 956. Ra 300 Se alege: Aa = 3436 mm 2 ( 7 φ 25 ) Modul de dispunere al barelor în secţiune este indicat în figura 6.2.6 ⋅ L = 0. Nistorescu .22 = 941. Dacă se doreşte un calcul absolut riguros.02856 . • • • Lăţimea activă a plăcii bp rezultă parcurgând următoarele etape: lc = 0.5 ⋅ 982 = 58.6 ⋅ 9000 = 5600 mm .2. „a” .61 - .03 kNm > M = 914.84 mm 2 . 6. 2 ( ii ) Îndrumător de proiectare – T. Înălţimea zonei comprimate rezultă: x = Mcap = Aa ⋅ Ra ⋅ (ho − Mcap 7 Aa ⋅ Ra 3436 ⋅ 300 = = 28. Totuşi. este necesară evaluarea momentului capabil corespunzător alcătuirii efective a grinzii. Valoarea efectivă a acoperirii de calcul.

Dispunerea armăturii pentru câmpul central al grinzii principale. care conduce la cea mai mică lăţime activă: (vezi figura 6. ho = h − a = 1000 − 42. Postelnicu & D.3. ( iii ) • real = bp 2 ⋅t = 6000 mm .3) bp = b + 2 ⋅ Δ p = 400 + 2 ⋅ 900 = 2200 mm . Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp. . Nistorescu 30 25 ho= 950 .02365 ⋅ = 2471.4.03 ⋅10 6 2200 ⋅ 950 2 ⋅15 = 0.02365 Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 2200 ⋅ 950 ⋅ 0.42 mm 2 Ra 300 Se alege: Aa = 2945 mm 2 ( 6 φ 25 ) Armătura efectivă se dispune în secţiune.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale ‰ Δ p ≥ 6 ⋅ hp ⇒ Δ p ≥ 6 ⋅ 90 = 560 mm . Secţiunea de calcul a grinzii principale pentru zona de câmp central. 2 Deoarece Mp > M ⇒ x<hp .5 = 957.5 mm Aa= 6 φ 25 42 5 Figura 6. Se determină: ƒ ƒ ξ = 1− 1− 2⋅M bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 696. Momentul de calcul este: M = 696. ca în figura 6.03 kNm . (vezi figura 5.62 - Îndrumător de proiectare – T.85 kNm . 2 Dictează deci în acest caz condiţia ( i ).15) Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x=hp: M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 ) = 2200 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (950 − 90 ) = 2687.4. bp= 2200 900 400 900 hp = 90 h = 1000 Aa a =50 Figura 6.

78 b = 400 Figura 6. Ţinând seama de faptul că o parte din armăturile de la partea inferioară a grinzii se ridică în dreptul reazemelor. a = 35 Aa h =1000 Se verifică dacă armătura comprimată Aa‘ ajunge la curgere: Pentru aceasta se calculează momentul capabil corespunzător situaţiei x = 2 ⋅ a' . Pentru determinarea armăturii necesare de la partea superioară a grinzii. Nistorescu .1. armătura întinsă rezultă: Aa = M 260. Secţiunea de calcul pentru reazemul stânga al barei 1. solicitate la moment negativ (care întind fibra superioară a grinzii). 5.13 şi tabelul 5.22) + 3436 ⋅ 300 ⋅ 906.1) ‰ a‘. Bara 1 (reazem stânga) În zonele de reazem. pentru reducerea numărului de iteraţii se poate admite în mod acoperitor să nu se ţină seama de aportul armăturii din zona comprimată.12 kNm > M = 696.22 ⋅15 ⋅ (965 − 58. la marginea comprimată a secţiunii: a' = 58.3. (vezi fig. Postelnicu & D. Se alege: Aa = 982 mm 2 (2φ25) Se dispune armătura alesă în secţiune. ⇒ ha = ho − a' = 965 − 58. secţiunea de calcul este de formă dreptunghiulară. ca în figura următoare: Îndrumător de proiectare – T. ha Ma = 2 ⋅b ⋅ a'⋅Rc ⋅(h o −a' ) + Aa'⋅Ra ⋅ ha = Aa‘ = 2 ⋅ 400 ⋅ 58.77 ) = 2945 ⋅ 300 ⋅ (957.22 mm .78 ⋅ mm .34 kNm a‘ = 58.01 mm 2 Ra ⋅ ha 300 ⋅ 906.34 kNm . care a fost determinată dintro etapă de calcul anterioară. ' 2 ‰ Aa’ – armătura din zona comprimată: A (vezi figura 6.22 kNm > M = 260.5.78 = = 1568. (vezi figura 6. Aa’.34 ⋅10 6 = = 957.03 kNm 2 2 9 Momentul capabil corespunzător unei singure bare este aproximativ: Mcap (1φ25) = = 139.63 - . este necesar cunoaşterea armăturii comprimate de la partea inferioară a grinzii.02 kNm 6.distanţa de la centrul de greutate al armăturii Aa’.77 mm bp ⋅ Rc 2200 ⋅15 x 26.22 = 906. Se cunosc: ‰ momentul de calcul: M = 260.19) a = 7 φ 25 (3436 mm ) .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Înălţimea zonei comprimate rezultă: x = Mcap = Aa ⋅ Ra ⋅ (ho − Mcap 6 Aa ⋅ Ra 2945 ⋅ 300 = = 26.22 Deoarece x < 2 ⋅ a' .3) ‰ ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 1000 − 35 = 965 mm . Aa.5 − ) = 834.

Momentul capabil al secţiunii este: Mcap = Aa ⋅ Ra ⋅ ha = 982 ⋅ 300 ⋅ 899. Nistorescu a‘ = 42. Dispunerea armăturii pentru reazemul din stânga al grinzii principale.1.6. Postelnicu & D.5 = 887.8 kNm < M = 1029. Succesiunea operaţiilor este următoarea: ƒ M1 = Aa '⋅Ra ⋅ ha = 1473 ⋅ 300 ⋅ 887.19).93 kNm > M = 260.5 mm . . vezi figura 6. ho = h − a = 1000 − 70 = 930 mm .28 = 264.46 kNm 6.34 kNm Se calculează momentul capabil corespunzător fiecărei bare: Mcap (1φ25) = Mcap 2 = 132.5 mm . Ma = 2 ⋅b ⋅ a'⋅Rc ⋅(h o −a' ) + Aa'⋅Ra ⋅ ha = = 2 ⋅ 400 ⋅ 42.3 kNm ha h =1000 b = 400 Figura 6.18 kNm .5 = = 844.4.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 2 φ 25 Figura 6. ha = ho − a' = 930 − 42.5) + 1473 ⋅ 300 ⋅ 887.13 şi tabelul 5. a = 70 ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Aa Se verifică dacă armătura comprimată Aa‘ ajunge la curgere.18 ⋅10 6 Nmm = 392. Bara 1 (reazem dreapta) Se cunosc: momentul de calcul : M = 1029.5 ⋅15 ⋅ (930 − 42.5 = 392.1) a = 70 mm şi a' = 42.5 Aa‘ ⇒ x ≥ 2 ⋅ a' şi σ a ' = Ra 25 30 .64 Îndrumător de proiectare – T.7. 5. Secţiunea de calcul pentru reazemul din dreapta al barei 1.3 kNm (vezi fig. ' Aa = 3 φ 25 (1473 mm 2 ) . (o parte din armăturile de la partea inferioară a grinzii se ridică in zona reazemului. Pentru aceasta se calculează momentul capabil corespunzător situaţiei x = 2 ⋅ a' .

Se alege: Aa = 3927 ⋅ mm 2 ( 8 φ 25 ) Se dispune armătura alesă în secţiune.8.19) Îndrumător de proiectare – T.25 = 2 2 9 = 1047.25 mm Figura 6.5 = 887.18 = 637. Contribuţia acestor bare la preluarea momentelor încovoietor în secţiunea de la faţa reazemului este mică şi se neglijează. (vezi fig.5 mm .3 − 392.5 = 901.5.88 = 130.3 kNm . ha = ho − a' = 930 − 42.25 = 943.1314 ⋅ = 2444.25 mm 3927 ho = h − a = 1000 − 56.17 mm 2 . Nistorescu . ho = h − a = 1000 − 70 = 930 mm .5 ⋅ 2945 + 97. Postelnicu & D. Contribuţia fiecărei bare reprezintă un moment: Mcap (1φ25) = 1047. 5.15 şi tabelul 5.17 = 3917. Observaţie: În secţiune s-au indicat şi barele ridicate la faţa reazemului pentru preluarea forţei tăietoare (vezi figura 6.7 mm .63 kNm .75 mm ha = ho − a' = 943. ca în figura 6.7 ⋅15 ⋅ (943.5 ⋅ 982 = 56.1) ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ (vezi figura 6. ' Aa = 2 φ 25 (982 mm 2 ) .8: 25 30 25 30 a Aa = 8 φ 25 a= 42.12 kNm .17).Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale ƒ M2 = M − M1 = 1029. ƒ ξ = 1− 1− 2 ⋅ M2 b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 637.7 x ) + Aa '⋅Ra ⋅ ha = 400 ⋅122.17 mm 2 .75 − ) + 1473 ⋅ 300 ⋅ 901.1. Se determină înălţimea zonei comprimate: x= Aa − Aa ' Ra 3927 − 1473 300 ⋅ = ⋅ = 122. b Rc 400 15 Momentul capabil al secţiunii: Mcap = b ⋅ x ⋅ Rc ⋅ (ho − 122.88 kNm > M = 1029.65 - .12 ⋅10 6 400 ⋅ 930 2 ⋅15 = 0. a = 70 mm şi a' = 42.98 kNm 8 6.5 mm .1314 . Bara 2 (reazem stânga). Se cunosc: momentul de calcul : M = 973.75 − 42. Ra 300 ƒ Aa = Aa1 + Aa 2 = 1473 + 2444. ƒ Aa 2 = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 400 ⋅ 930 ⋅ 0. Dispunerea armăturii pentru reazemul din dreapta al barei 1.

17 kNm . Dispunerea armăturii pentru reazemul din stânga al barei 2.46 ⋅10 6 Nmm = 261.1482 .9.46 = 712.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale a = 70 Aa h =1000 Se verifică dacă armătura comprimată Aa‘ ajunge la curgere: Pentru aceasta se calculează momentul capabil corespunzător situaţiei x = 2 ⋅ a' . Armăturile nehaşurate nu preiau moment încovoietor.63 − 261. Nistorescu . Postelnicu & D.63 kNm a‘ = 42.5 = 261.5 = 887. ξ = 1− 1− 2 ⋅ M2 b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 712.89 mm 2 .25 mm b Rc 400 15 .5 ⋅1963 + 97. Succesiunea operaţiilor este următoarea: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ M1 = Aa '⋅Ra ⋅ ha = 982 ⋅ 300 ⋅ 887.89 mm .17 ⋅10 6 400 ⋅ 930 2 ⋅15 = 0.66 - Îndrumător de proiectare – T.5 mm Figura 6. ( 8 φ 25 ) Se dispune armătura alesă în secţiune: 25 30 25 30 a a= Aa = 8 φ 25 42.5 ⋅15 ⋅ (930 − 42.5 ⋅1963 = 70 mm 3927 ho = h − a = 1000 − 70 = 930 mm ha = ho − a' = 930 − 42.46 kNm .5 ⇒ x ≥ 2 ⋅ a' şi σ a ' = Ra b = 400 Figura 6. 300 Ra 2 A a = A a1 + A a 2 = 982 + 2756. Aa 2 = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 400 ⋅ 930 ⋅ 0. Se determină înălţimea zonei comprimate: x= Aa − Aa ' Ra 3927 − 982 300 ⋅ = ⋅ = 147. Se alege: Aa = 3927 mm 2 .08 kNm < M = 973.10. Secţiunea de calcul pentru reazemul din stânga al barei 2.89 = 3738.5) + 982 ⋅ 300 ⋅ 887.5 = = 714. M2 = M − M1 = 973.1482 ⋅ = 2756. ha Ma = 2 ⋅b ⋅ a'⋅Rc ⋅(h o −a' ) + Aa'⋅Ra ⋅ ha = Aa‘ = 2 ⋅ 400 ⋅ 42.

tendinţa actuală este de a se desfiinţa sau de a se limita la strictul necesar utilizarea de bare înclinate. puternic solicitate.6.1.11). Postelnicu & D. barele înclinate. a momentelor negative pe reazeme. pe considerente de economicitate a soluţiei. Începând de la al treilea rând de bare înclinate (pornind de la reazem) se poate mări această distanţă până la 1. Pe linia cerinţelor de reducere a consumului de manoperă la montajul armăturilor. trebuie să respecte următoarele reguli: • Distanţa de la faţa reazemului până la începutul primei bare înclinate nu trebuie să depăşească 50 mm (vezi figura 6. distanţa între prima şi a doua secţiune de înclinare începând de la reazem să nu fie mai mare decât înălţimea grinzii. valabile pentru toate grinzile.5 h Figura 6.63 kNm 9 1018 = 127.2. precum şi a forţelor tăietoare. având de regulă unghiul de înclinare 45º.2. Într-adevăr.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Momentul capabil al secţiunii: Mcap = b ⋅ x ⋅ Rc ⋅ (ho − x 147. 6.5 h.25 kNm 8 Se calculează momentul capabil pentru fiecare bară: Mcap (1φ25) = 6. barele înclinate pot îndeplini trei roluri: preluarea momentelor încovoietoare pozitive în câmpuri. În acest paragraf se prezintă o serie de prevederi destinate alcătuirii armării grinzilor principale.11. Îndrumător de proiectare – T. Distanţe recomandate de la faţa reazemului până la barele înclinate. respectând condiţia ca o fisură înclinată să intersecteze întotdeauna armăturile transversale necesare pentru preluarea forţei tăietoare în secţiunea respectivă. Armarea cu bare înclinate se explică în special la grinzile cu deschideri mari şi încărcări importante. în completarea prevederilor date la § 4.50 = ) + Aa '⋅Ra ⋅ ha = 400 ⋅147. realizându-se de câte ori este posibil armarea transversală numai cu etrieri. În cazul armării cu bare individuale formând carcase legate cu sârmă. indiferent dacă barele înclinate rezultă sau nu necesare din calculul la forţă tăietoare. Prevederi constructive.67 - • h . Condiţii privind alcătuirea şi dispunerea armăturilor înclinate. Se recomandă ca. • Distanţele până la următoarele secţiuni de înclinare se stabilesc pe baza verificării la forţă tăietoare.25 ) + 982 ⋅ 300 ⋅ 887.25 ⋅15 ⋅ (930 − 2 2 = 1018 kNm > M = 973. ≤ 50 mm ≤h ≤ 1. Nistorescu .

Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale • • Se recomandă ca aria armăturii înclinate să fie cel puţin 1/ 3 din aria totală a armăturii longitudinale şi cel mult 2/ 3 din această arie. 6. Postelnicu & D. prezentate mai sus. se determină în raport cu diagrama înfăşurătoare a momentelor încovoietoare.13. Nu se admite folosirea de armături înclinate sub formă de bare “flotante” (vezi figura 5. pentru bare înclinate situate în acelaşi plan vertical cu cel al grinzii. Se vor menţine drepte până la reazeme şi se vor ancora dincolo de reazeme ca bare solicitate la întindere cel puţin 1/ 3 din armăturile din câmp.13. în care cele două bare ar trebui adunate în plan orizontal pentru a permite trecerea uneia pe lângă cealaltă.c. deasupra barelor înclinate ca în figura 6.13.12) Figura 6. Bară “flotantă”.2. se poate accepta ipoteza simplificatoare şi acoperitoare că fisurile critice (fisurile potenţiale de rupere) intersectează numai câte un plan de asemenea armături. Corect RII RI RI RII RI RII Greşit RI RII RI RII a) b) c) Figura 6.12. călăreţii (barele drepte care se dispun pe reazeme) vor fi situate pe rândul 1. Nistorescu . Această ipoteză permite simplificări ale calculului la forţă tăietoare.2. Punctele de ridicare ale armăturilor înclinate şi a celor care se opresc în zona întinsă. Locul în care o bară sau un grup de bare longitudinale se pot ridica se determină prin calcul. Întreruperea armăturilor longitudinale drepte şi înclinate. Reguli privind dispunerea armăturilor înclinate în secţiuni.a şi se vor evita cele din figura 6. Din acelaşi motiv. . ţinând seama simultan de cerinţele de rezistenţă la încovoiere şi la forţă tăietoare. În condiţiile respectării regulilor de dispunere a armăturilor ridicate. Astfel în situaţia în care armăturile se dispun pe mai multe rânduri. în secţiunile înclinate . se vor adopta soluţii ca în figura 6.68 - Îndrumător de proiectare – T. Barele înclinate provin din acele bare longitudinale de la partea inferioară care nu mai sunt necesare la preluarea momentului încovoietor pozitiv din câmp. Dispunerea armăturilor înclinate în secţiuni va urmări o montare uşoară şi nestânjenită a ansamblului armăturilor.13.b.

II l1 + l i + l2 ≥ la 45° l i / 2 + l2 ≥ la a) b) c) Figura 6.II li l 1≥ 0 l1 + l i / √ 2 ≥ lI. Condiţii de ancorare ale armăturilor longitudinale şi condiţii privind secţiunile de înclinare ale acestor bare S-au făcut următoarele notaţii: I – secţiunea în care bara este integral necesară din calculul la încovoiere. a şi b sunt definite condiţiile care determină punctul de unde poate fi înclinată sau întreruptă o bară în raport cu diagrama de momente încovoietoare. pe lungimea căreia se admite că aportul barei care se întrerupe descreşte liniar de la solicitarea maximă până la zero. în raport cu diagrama de momente “dilatată”. c.14.II l l ≥ la l ≥ lI.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale O bară longitudinală care se întrerupe sau se înclină (se „ridică” sau se „coboară”) trebuie să rămână activă cu întreaga ei capacitate de rezistenţă până la o distanţă egală cu h / 2 dincolo de secţiunea în care este integral necesară din calculul de moment încovoietor în secţiuni normale.II I l2 li/2 li lI. măsurată în proiecţie pe axul grinzii.II – distanţa între secţiunile I şi II. Îndrumător de proiectare – T. pentru o bară înclinată.15 se exemplifică modul de obţinere a diagramei dilatate pentru cazul analizat în proiect.14. lI. punctul de unde poate fi întreruptă în raport cu secţiunea în care este necesară din calculul la forţă tăietoare. [10] De aceea. pentru stabilirea secţiunii de unde se poate întrerupe sau înclina o bară este practic ca în locul diagramei înfăşurătoare a momentelor încovoietoare maxime să se raporteze poziţiile armăturilor la o diagramă de momente. bara nu mai este necesară din calculul la încovoiere (momentul încovoietor este preluat integral de restul barelor din secţiune). (vezi § 4.69 - . iar în figura 6. II – secţiunea în care. obţinută prin corectarea („dilatarea”) diagramei înfăşurătoare a momentelor maxime.3) l1 – distanţa de la secţiunea I până la secţiunea de înclinare a barei. În figura 6. prin deplasarea abciselor ei cu h / 2 dinspre secţiunea de moment maxim. Postelnicu & D. II I l2 II l1 45° lI.14. pentru a acoperi sporul de efort datorat efectului fisurii înclinate. Nistorescu . la – lungimea de ancoraj (30 …40 d). În figura 6.6. în raport cu aceeaşi diagramă de momente dilatată.

Postelnicu & D. Observaţie. . Pentru armături înclinate necesare din calculul la forţă tăietoare este necesar să se respecte condiţia suplimentară indicată în figura 6. 50 60 50 Infasuratoare dilatata cu 0. care trebuie să fie egală cu cel puţin 10 ⋅ d în zonele comprimate. Nistorescu 100 .5 h Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M cap (8 Ø 25) Infasuratoare momente maxime Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M max la fata reazemului Mcap (8 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) 50 Mcap (2 Ø25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M max Mcap (1 Ø 25) 50 50 50 50 50 Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap ( 7 bare Ø 25 ) M max Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (6 bare Ø25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M max Infasuratoarea dilatata cu 0. Diagrama „dilatată” şi aportul fiecărei bare la momentul capabil.14.15.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale l2 – porţiunea dreaptă de la extremitatea unei bare înclinate. l – lungimea totală de la secţiunea I până la extremitatea barei.5 h Infasuratoare momente maxime 50 Mcap (1 Ø 25) 50 50 Figura 6.70 - Îndrumător de proiectare – T. respectiv 20 ⋅ d în zonele în care pot apărea şi eforturi de întindere.c.

71 - .16. se admite în mod simplificat ca aportul barelor la momentul capabil să fie considerat ca proporţional cu numărul lor.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Secţiunile de tipul I pentru fiecare bară care se întrerupe sau se înclină se determină în modul următor (figura 6. Nistorescu 5 2 . cu armătura efectiv prevăzută şi se marchează printr-o linie orizontală pe deasupra diagramei de momente capabile.5 h M cap ( 6 Ø 25 ) M cap (7 Ø 25) 1 3 M cap M cap 6 4 7 2 Ø 25 R II 8 2 Ø 25 R II 4 3 1 2 Ø 25 2 Ø 25 3 Ø 25 2 R II 6 2 Ø 25 5 2 Ø 25 2 Ø 25 Figura 6. Mcap (1 bara) ≈ Aa (1 bara) ⋅ Mcap Aa (totala) Mcap m • sau. Îndrumător de proiectare – T. sau cu ariile secţiunilor lor dacă diametrele sunt diferite. pentru m bare de diametre egale: Mcap (1 bara) ≈ 7 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 2 25 Ø 25 6 Ø 25 D ia g ra m a în fa su ra to a re d e m o m e n te d in în c a rc a rile d e c a lc u l D ia g ra m a d e m o m e n te "d ila ta ta " c u 0 . dacă diametrele sunt egale. Postelnicu & D. Stabilirea poziţiilor punctelor de înclinare pentru barele înclinate.15): • în secţiunea de moment maxim se determină momentul capabil.

la intersecţiile acestora cu diagrama de momente dilatată se găsesc secţiunile de tipul I pentru fiecare bară sau grup de bare. Stabilirea poziţiilor punctelor de întrerupere a barelor drepte.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale • cu această simplificare.17. ducând din punctele respective linii orizontale. contribuţia armăturilor la preluarea momentelor încovoietoare apare reprezentată prin linii orizontale de lăţime constantă. • M cap 4 M cap Diagrama momente maxime Diagrama dilatata cu 0. Postelnicu & D.72 Îndrumător de proiectare – T. momentele capabile în secţiunile cu mai puţine bare se pot determina împărţind ordonata Mcap din secţiunea de moment maxim în părţi egale (dacă barele sunt de acelaşi diametru) sau proporţional cu ariile secţiunilor barelor dacă sunt de diametre diferite. Nistorescu 8 3 4 .5 h 6 6 100 100 5 M cap 100 100 7 8 100 100 M maxim la fata reazemului 7 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 6 Ø 25 7 2 Ø 25 R II 8 2 Ø 25 R II 4 2 Ø 25 3 2 Ø 25 1 3 Ø 25 R II 6 2 Ø 25 5 2 Ø 25 2 2 Ø 25 Figura 6. .

3 ).5 h.16 se arată stabilirea poziţiilor punctelor de înclinare pentru barele înclinate. Celelalte bare se întrerup în diferite secţiuni.17 este marcată prin linii groase. O soluţie de armare economică înseamnă ca distanţa dintre cele două diagrame să fie cât mai mică. respectiv înclinării fiecărei bare. urmărind utilizarea cât mai economică a călăreţilor în funcţie de forma diagramei dilatate. În figura 6. În figura 6. Prin însumarea capacităţii de preluare în fiecare secţiune din deschiderea grinzii a momentelor încovoietoare de către fiecare bară se obţine diagrama de momente capabile a grinzii.17 se arată modul de stabilire a poziţiilor punctelor de întrerupere a barelor drepte pentru armăturile de pe reazemul central al grinzii principale. din care trei rămân drepte până în reazemul central (marca ←). Condiţia de siguranţă este ca diagrama de momente capabile să fie exterioară diagramei de momente înfăşurătoare. barele drepte şi înclinate precum şi diagrama de momente capabile corespunzătoare acestor bare pentru grinda principală. reducerea capacităţii la încovoiere a grinzii corespunzătoare întreruperii. două se înclină în prima secţiune dinspre reazem (marca →) şi încă două în a doua secţiune (marca ↓). s-a considerat ca fiind egală cu la = 40 ⋅ d ( § 4. Postelnicu & D. lungimea cu care acestea sau prelungit dincolo de secţiunea I. respectiv înclinate. pornind de la linia orizontală care reprezintă momentul capabil al secţiunii.6. Grinda este armată în reazem cu 10 bare (câte 8 de fiecare parte a stâlpului participă la preluarea momentului negativ care întinde fibra superioară a grinzii). Pentru barele întrerupte. Nistorescu . În figura 6. În deschiderea marginală grinda este armată în câmp cu 7 bare de diametre egale.73 - .18 se prezintă soluţia completă în ceea ce priveşte diagrama înfăşurătoare a momentelor maxime din încărcări de calcul. diagrama corectată („dilatată”) cu 0. În figura 6. Două din aceste bare (9) nu se întrerup fiind dispuse pe toată lungimea deschiderii centrale. Îndrumător de proiectare – T. Secţiunea de tipul II pentru o bară coincide cu secţiunea I a barei înclinate în poziţia următoare. barele se reprezintă în ordinea în care sunt întrerupte.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale În această schemă.

Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale M cap 4 M cap Diagrama momente maxime Diagrama dilatata cu 0.74 Îndrumător de proiectare – T.18.5 h 6 6 100 100 5 M cap 100 100 7 8 100 100 M maxim la fata reazemului 7 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 6 Ø 25 7 2 Ø 25 R II 8 2 Ø 25 R II 4 2 Ø 25 3 2 Ø 25 1 3 Ø 25 R II 6 2 Ø 25 5 2 Ø 25 2 2 Ø 25 Diagrama înfasuratoare de momente din încrcarile de calcul Diagrama de momente "dilatata" cu 0. Postelnicu & D. Diagrama momentelor capabile pentru grinda principală. Nistorescu 4 5 2 8 3 4 . .5 h M cap ( 6 Ø 25 ) M cap (7 Ø 25) 1 3 M cap M cap 6 Figura 6.

Calculul se face pentru jumătate din grinda principală şi anume în secţiunile semnificative pentru dimensionare. Fisurile înclinate se identifică prin secţiunile „piciorului fisurii” situate la partea inferioară a grinzii Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu . Calculul armăturii transversale. Secţiunea de tipul (B) căreia îi corespunde o fisură înclinată care intersectează al doilea plan de armături înclinate. Secţiunea de tipul (C) din zona centrală a grinzii unde forţa tăietoare este mult mai mică decât în zonele de reazem. Se constată că pe zonele dintre nervuri.73 1. Sunt identificate următoarele tipuri de secţiuni: • • • • Secţiunea de tipul (D) de la reazemul din stânga al grinzii (unde armarea este realizată numai cu etrieri). Dispoziţia armăturilor longitudinale pentru grinda principală.30 640 7 Ø 25 2Ø 25 2Ø 25 2Ø 25 2Ø 25 6 Ø 25 D 500 C 8.30 2. Calculul la forţă tăietoare urmăreşte în acest caz numai dimensionarea etrierilor. Secţiunea de tipul (A) de lângă stâlpul central. este arătată in figura de mai jos. unde forţa tăietoare variază relativ puţin s-a adoptat o dispoziţie uniformă a barelor înclinate.95 570 2.75 - .45 C B A A 600 B C 8 22 Ø φ20 25 8 2 Ø 25 R II 4 2 Ø 25 R II R II 3 2 Ø 25 5 2 Ø 25 1 3 Ø 25 2 2 Ø 25 φ 25 25 6 12Ø Figura 6. 1. Dispoziţia adoptată preliminar pentru barele longitudinale.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6.19. pe baza dimensionării la momentele încovoietoare şi a respectării prevederilor constructive.3. Postelnicu & D.

(oţel OB 37) 2 Ra – rezistenţa de calcul a armăturii înclinate: Ra = 300 N / mm . Postelnicu & D. (vezi armarea longitudinală) ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 1000 − 42. (beton Bc 25) 2 Ra – rezistenţa de calcul a etrierilor: Ra = 210 N / mm .98 mm . Dacă Q > 4 ⇒ se măreşte secţiunea de beton sau clasa betonului astfel ca Q ≤ 4 .5 • procentul de armare transversală necesară corespunzător etrierilor: Rt 1.2 ⋅ p Ra 3. • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50. Se cunosc: Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt = 1.3. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 473. unde: b ⋅ ho Aa – suma ariilor secţiunilor barelor drepte din zona întinsă. Bara 1 (reazem stânga). pe ⋅b 0.125 . .10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.acoperirea cu beton de calcul: a = 42.1 % se ia pe = 0. Nistorescu .256 si 1.5 mm .5 .5 ⋅1.2 ⋅ 0. • procentul de armare longitudinală: p = Aa ⋅100 % .5 0.1 % 3. intersectate de fisura înclinată din secţiunea de verificare.3 = = 122.90 < 2. 0. 6.10 N / mm 2 .1 %.1. • se alege etrier φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.5 = 957.10 = ⋅ = 0. = b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 957.1. Aa = 982 mm 2 (2 φ 25) ⇒ p= 982 ⋅100 % = 0.8 kN Ordinea operaţiilor este următoarea [8]: Q= Q 473.5 mm .1.6.8 ⋅ 210 ho 9 ⇒ pe calculat anterior este corect . Dacă pe < 0.409 0. • se propune ne = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).409 % > pe min = 0.1 ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ • Dacă Q ≤ 0. Astfel: ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅ 25 = 375 mm ae ≤ 300 mm ae ≤ 3 ⋅1000 = 750 mm 4 ⇒ ae ≤ 300 mm • se stabileşte: ae = 100 mm ⇒ φ 8 / 100.50 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor.5 ⋅ ho se ia si = 2.8 ⋅10 3 = 1. (oţel PC 52) a .409 ⋅ 400 Diametrele minime ale etrierilor şi distanţele maxime între aceştia se aleg pe baza regulilor detaliate în paragraful 4. Secţiunea D (armare cu etrieri).3.2.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6.8 ⋅ Ra ho pe 2 pe = • se verifică: Dacă lungimea proiecţiei fisurii critice este mai mare decât 2.125 2 1.256 210 Q ⋅ 100 ⋅ p si R t = ⋅ ≤ 2.3 mm 2 .256 % 400 ⋅ 957.76 - Îndrumător de proiectare – T.5 ⋅ ho . ⇒ 100 ⋅ 0.

În continuare. Secţiunea C.8 mm (vezi armarea longitudinală) Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 143. 10]: Se calculează: Qi = Aai ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0.75 Îndrumător de proiectare – T.27 ⋅10 3 = = 0. Aa( A) = 3927 mm 2 ( 8 φ 25 ) (barele de marcă 4.1.5 − 166. • • • • Ordinea operaţiilor este următoarea [8.141 .75 ⋅1.707 = 166. = b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 943.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6.25 mm ho = h − a = 1000 − 56.1 Aa( A) b ⋅ ho ⋅100 % . 6.3.1 se stabileşte ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 6.2. calculul etrierilor se face pe schema arătată anterior la secţiunile cu armare transversală formată exclusiv din etrieri.2 = 941. prin respectarea regulilor constructive curente privind distanţele între punctele de coborâre a armăturilor înclinate de la faţa reazemelor (vezi figura 6.2 mm ho = h − a = 1000 − 58.2. 400 ⋅ 943.25 = 943.50 ⇒ armătura transversală se dispune constructiv b ⋅ h o ⋅ R t 400 ⋅ 941.63 = 473. se poate admite că fisura înclinată cea mai periculoasă intersectează un singur plan de armături înclinate (ipoteză acoperitoare).2.27 kN Se parcurg următoarele etape: • • Q= Q 143.14. unde: 0. Nistorescu . 6.04 % .77 - .50 < Q < 4 .75 mm (vezi armarea longitudinală) Valorile forţelor tăietoare de calcul se găsesc în diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare din figura 5.5 kN În cazul grinzilor obişnuite din clădirile civile şi industriale. Postelnicu & D.345 < 0.87 ⋅10 3 = 1. Bara 1 (reazem dreapta).8 ⋅ 300 ⋅ 0.1.63 kN Rezultă: Qeb = Q − Qi = 640. Se cunosc: ‰ ‰ a ≈ 56. în care Aai reprezintă suma ariilor secţiunii barelor înclinate aflate într-un plan înclinat cu unghiul α la axa grinzii. Forţa tăietoare de calcul este : QA = 640. 5.3. Forţa tăietoare ce urmează să fie preluată de beton şi etrieri este: Qeb = Q − Qi = Q − Aai ⋅ Rat ⋅ sin α . Se cunosc: ‰ ‰ a ≈ 58. 8) ⇒ p= 3927 ⋅100 % = 1. Secţiunea A (armare cu etrieri şi bare înclinate). această fisură fiind cea în lungul căreia se obţine capacitatea minimă betonului şi etrierilor (Qeb).3.11).87 kN Q= p= Qeb 473.8 ⋅1.

6.137 .792 < 2. 6.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 570 57 2. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea A. = b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 957. .3.8 ⋅ 300 ⋅ 0. 8) . pe ⋅b 0.2 ⋅ 1.2.8 ⋅ 210 • se verifică: 9 ⇒ pe calculat anterior este corect. Nistorescu .208 0.2 ⋅ p Ra 3.208 % > 0.2.707 = 166. .5 = 957.141 1.5 mm Q = 602.208 ⋅ 400 se stabileşte: ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 200.1 % .04 si 1. • procentul pe = Q 2 de ⋅ armare transversală 2 necesară corespunzător etrierilor: Rt 1.04 210 100 ⋅ 1. Rezultă: Qeb = QB − Qi = 602. Q= Qeb 435.10 = ⋅ = 1. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.67 kN .5 ho 0. Secţiunea B (armare cu etrieri şi bare înclinate). 3.30 230 8 Ø 25 860 86 2 Ø 25 2 Ø 25 fisura potentiala de rupere A Figura 6. Se cunosc: ‰ ‰ ‰ a ≈ 42.1 Aa( B) = 2945 mm 2 ( 6 φ 25 ) (barele de marcă 5. • se propune ne = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier). • • • • Se parcurg următoarele etape: Se calculează: Qi = Aai ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0.63 = 435.5 mm .63 kN .14) ho = h − a = 1000 − 42. Postelnicu & D.3 kN .83 mm .5 ⋅1.3 mm 2 .3 = = 241.3 − 166.67 ⋅10 3 = 1. (vezi armarea longitudinală) (vezi figura 5. • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.20.78 - Îndrumător de proiectare – T.

8 ⋅ Ra 0.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.2. Postelnicu & D.769 1.241 % > 0.8 ⋅1.8 mm .30 230 860 86 6 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 910 91 B Figura 6.3. • • pe = Rt 1.5 570 57 2.8 ⋅ 210 9 ⇒ pe calculat anterior este corect .3 = = 208 mm . Secţiunea C (armare cu etrieri). 6. Se cunosc: ‰ ‰ ‰ a ≈ 30 + 25 2 + ⋅ 55 = 58.21.10 = ⋅ = ⋅ = 1. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 941.137 2 1. 400 ⋅ 957.96 ⋅10 3 = = 0.79 - . 2 7 ho = h − a = 1000 − 58.96 kN . 0. • se propune n e = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier). • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.618 < 2.753 .2 ⋅ 0. 3. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea B.2 ⋅ p Ra Q ⋅ 2 100 ⋅ p si Rt 100 ⋅ 0.1 Îndrumător de proiectare – T.241 0. Nistorescu .5 ho pe 0. Q = 311.3 mm 2 .1 % . Se parcurg următoarele etape: • Q= Q 311.769 210 3.241 ⋅ 400 pe ⋅b se stabileşte: ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 200.769 % .2 mm .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale ⇒ p= Aa( B) b ⋅ ho ⋅100 % = 2945 ⋅100 % = 0.2 = 941.3.

2 ⋅ 0.63kN . 400 ⋅ 941.04 si Rt 1.73 < 2. 3.8 ⋅ 300 ⋅ 0.753 − = 0.8 ⋅ Ra 0.04 % .097 % .75 ⋅1. 4.5 ho ⇒ pe = se ia pe = 0.5 = 0. 210 • • • • • se ia si = 2. Ordinea operaţiilor este următoarea: (vezi armarea longitudinală) • • • • Qi = A ai ⋅ R at ⋅ sin α = 982 ⋅ 0.5 0. Bara 2 (reazem stânga).54 > 2.1 ⋅ 400 .1. 8) .3 kN .3 mm 2 .80 - Îndrumător de proiectare – T. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 943. se aleg etrieri φ 8 cu Ae = 50. 6.75 pe = Rt 1.3. • se propune ne = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).707 = 166.10 = ⋅ = ⋅ = 1.3 mm 2 şi ne = 4 . Qeb = QA − Qi = 584.912 si Rt 1.162 % > pe min = 0. pe ⋅b 0.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0. 3.63 = 417.912 % .3 = = 503 mm pe ⋅b 0.3.006 2 1.8 ⋅ Ra 0.006 .912 210 3.2 ⋅ p Ra 3.097 < pe min = 0.162 ⋅ 400 se stabileşte ae efectivă ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 .10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.5 .1 % .2 ⋅ 1.097 0. Nistorescu . Postelnicu & D. Q= Qeb 417.1 % .8 Rt 0.1 2. distanţa între etrieri ae ≤ se alege ae = 300 mm 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.3.10 = ⋅ = ⋅ = 2. • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.75 mm .04 210 Q ⋅ 100 ⋅ p 100 ⋅ 1.2 ⋅ p Ra ⋅ se verifică: 100 ⋅ p 100 ⋅ 0.8 ⋅ 210 ho pe (Q − p 2.5 mm .3 = = 310. 6.8 ⋅ 210 ho pe 9 ⇒ pe calculat anterior este corect.1 % .162 0. ho = h − a = 1000 − 56. 0. Q = 584.67 kN . 400 ⋅ 943.25 = 943. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.67 ⋅10 3 = = 1.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale • • • Aa(C ) = 3436 mm 2 pe = Q 2 ( 7 φ 25 ) ⇒ p= Aa(C ) b ⋅ ho ⋅100 % = 3436 ⋅100 % = 0.912 ) ⋅ 50 ⋅1.3 − 166.1 Aa( A) = 3927 mm 2 Aa( A) b ⋅ ho ⋅100 % = 2 ( 8 φ 25 ) (barele de marcă 3. ⇒ p= • • 3927 ⋅100 % = 1.5 Ra ) ⋅ 50 ⋅ Rt (0.3. Secţiunea A (armare cu etrieri şi bare înclinate).753 2 1.25 mm . Se cunosc: ‰ ‰ ‰ a ≈ 56. ⇒ φ 8 / 300 6.

3.8 ⋅ 210 ho pe 9 ⇒ pe calculat anterior este corect. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea A.3 = = 310.799 210 Q ⋅ 100 ⋅ p 100 ⋅ 0.3 mm 2 .5 = 79.83 mm .162 % .799 % . 400 ⋅ 920. • se propune n e = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).22.17 = 920.799 1.8 ⋅ 300 ⋅ 0. pe ⋅b 0.1 Aa( B) = 2945 mm 2 Aa( B) b ⋅ ho ⋅100 % = 2 ( 6 φ 25 ) (barele de marcă 3. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.63 kN . Postelnicu & D.30 230 640 64 85 850 8 Ø 25 2 Ø 2 25 Ø 25 A Figura 6. 6.3.2 ⋅ p Ra 3.162 ⋅ 400 se stabileşte ae efectivă ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 .2.942 .5 0.17 mm . 3.5 + 4 ⋅ 97.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 2. Se cunosc: ‰ ‰ ‰ 2 ⋅ 42.707 = 166.81 - Îndrumător de proiectare – T. a≈ Q = 548. ⇒ p= • • 2945 ⋅100 % = 0.2 ⋅ 0. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 920. Ordinea operaţiilor este următoarea: • • • • Qi = Aai ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0. 6 ho = h − a = 1000 − 79.10 si R t = ⋅ = ⋅ = 1. Q= Qeb 381.63 = 381. Nistorescu . Secţiunea B (armare cu etrieri şi bare înclinate). 4.5 mm .47 kN . Qeb = QB − Qi = 548.1 kN . 8) . • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.83 pe = Rt 0.47 ⋅10 3 = = 0.162 0.8 ⋅ Ra 0.1 − 166.90 < 2.942 2 1.83 ⋅1.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.

5 Rt 0. 6. pe ⋅b 0.91 > 2.3.3 mm 2 şi ne = 4 . Nistorescu . Postelnicu & D.5 . 0.23.1 2. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 957.78 ⋅10 3 Q = = 0.8 ⋅ Ra 0.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.8 ⋅ 210 ho pe se verifică: • • • • • se ia si = 2.5 %= % = 0.769 ) ⋅ 50 ⋅ Rt (0. Se parcurg următoarele etape: 255.5 ho (Q − ⇒ pe = 0.82 - Îndrumător de proiectare – T.607 − ) ⋅ 50 ⋅1.2 ⋅ p 3.5 mm Q = 255. 400 ⋅ 957.3.769 % .769 1. se aleg etrieri φ 8 cu Ae = 50.769 210 ⋅ 100 ⋅ p 100 ⋅ 0.78 kN .607 . ho = h − a = 1000 − 42.5 = 957.067 % .3.607 2 1.068 0.5 2.1 % . Ra 3.068 % .2 ⋅ 0. Secţiunea C (armare numai cu etrieri). Se cunosc: ‰ ‰ ‰ a ≈ 42. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea B. distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.5 ⋅1.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 2.10 si R t = ⋅ = ⋅ = 2.30 230 640 64 85 850 6 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 970 97 B Figura 6.1 ⋅ 400 se stabileşte ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 .1 (vezi armarea longitudinală) • • • • Q= Aa(C ) = 2945 mm 2 pe = Q 2 ( 6 φ 25 ) ⇒ p= Aa(C ) b ⋅ ho ⋅100 % = 2945 ⋅100 % = 0. 210 Ra p se ia pe = 0.5 mm .3 = = 503 mm .

Structură etajată din beton armat

Dimensionarea grinzii principale

2,30

230

640

64

85 850

2

Ø

25

2

Ø

25

C

6 Ø 25

Figura 6.24. Suma ariilor barelor drepte luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea C.

6.4. Calculul etrierilor de suspendare. Deoarece grinzile secundare nu transmit încărcările aferente la stâlpi sau pereţi, ci prin intermediul zonei comprimate a grinzilor principale, apare o tendinţă de despicare a inimii grinzii principale şi de desprindere a părţii inferioare a acesteia [10]. Pentru a evita o astfel de cedare este necesară suspendarea încărcării aduse de grinda secundară de zona superioară a grinzii principale. În prezentul proiect această suspendare s-a realizat prin dispunerea de etrieri suplimentari dimensionaţi la întindere centrică pentru a prelua reacţiunea maximă a grinzii secundare. Zona în care etrierii se consideră activi se precizează în figura de mai jos.
Grinda principală

Grinda secundară

Δ

Δ

Figura 6.25. Lungimea s = 3 ⋅b + 2 ⋅ Δh , pe care se dispun etrierii suplimentari.

În figura 6.19 s-au identificat 4 zone distincte în care se prevăd etrieri de suspendare. Reacţiunea maximă se determină din diagrama înfăşurătoare de forţă
Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu - 83 -

Δ

Structură etajată din beton armat

Dimensionarea grinzii principale

tăietoare a grinzii principale, ca diferenţă dintre valorile forţele tăietoare de la stânga şi dreapta unei nervuri. 6.4.1. Zona 1. Se cunosc:
‰ ‰ ‰ ‰

V ≈ 246 kN (reacţiunea maximă); Ae = 50,3 mm 2 (aria unei ramuri pentru etrieri φ 8);
ne = 4

(numărul de braţe verticale ale unui etrier).
N mm 2

Rat = 168

(rezistenţa de calcul a etrierilor).
s ae

Etrierii se dimensionează la întindere centrică: V = ne ⋅ Ae ⋅ Rat ⋅ ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 228,78 mm . V 246000

.

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
1
total ae

=

1 1 + 122,98 228,78

total ⇒ ae = 79,98 mm

Se aleg etrieri φ 10 cu aria unei ramuri: Ae = 78,5 mm 2 . Se reface calculul la forţă tăietoare din secţiunea de tip D, obţinându-se etrieri φ 10 / 150. Pentru etrierii suplimentari se obţine: ƒ ƒ ƒ
ae = 4 ⋅ 78,5 ⋅168 ⋅1665 = 357 mm ; 246000 1 1 1 total = + ⇒ ae = 124,81 mm ; total 191 , 93 357 ae

pe lungimea s se dispun etrieri φ 10 / 100.

6.4.2. Zona 2. Se cunoaşte reacţiunea maximă: V ≈ 198 kN . ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 284,24 mm . V 198000

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
1
total ae

=

1 1 + 503 284,24

total ⇒ ae = 181,61 mm

⇒ pe lungimea s se dispun etrieri φ 8 / 150.

6.4.3. Zona 3. Se cunoaşte reacţiunea maximă: V ≈ 246 kN . ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 228,78 mm . V 246000

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
- 84 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Structură etajată din beton armat

Dimensionarea grinzii principale

1
total ae

=

1 1 + 208 228,78

total ⇒ ae = 108,95 mm

⇒ pe lungimea s se dispun etrieri φ 8 / 100. 6.4.3. Zona 4. Se cunoaşte reacţiunea maximă: V ≈ 246 kN . ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 228,78 mm . V 246000

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
1
total ae

=

1 1 + 310,5 228,78

total ⇒ ae = 131,7 mm

⇒ pe lungimea s se dispun etrieri φ 8 / 125 6.5. Plan cofraj şi armare grindă principală.

Dispoziţia armării longitudinale a grinzii se prezintă în planşa 5, unde se dau şi secţiunile caracteristice ale grinzii, constituind un identificator al armăturii. Barele de acelaşi diametru şi aceeaşi formă se notează cu o cifră care, de obicei, se pune într-un cerc şi care poartă numele de „marcă” a barei. În planul de armare prezentat în planşa 6, mărcile ←…≥, constituie armătura longitudinală principală de rezistenţă alcătuită din trei categorii de bare: • bare drepte (de marcă ← sau ↑), care sunt totdeauna în număr de cel puţin două, şi anume cele de la colţurile inferioare ale secţiunii transversale a grinzii, deoarece îndeplinesc şi rolul de armături de montaj; bare înclinate la 45° faţă de axa elementului (de marcă →, ↓, ° şi ±) care se ridică în secţiunile în care nu mai sunt necesare pentru preluare a momentului încovoietor pozitiv din câmpul grinzii; călăreţi (denumirea provine din modul de dispunere al acestora: de o parte şi de alta a reazemelor intermediare, „încălecând reazemul”), la partea superioară a grinzii (de marcă ″ şi ≥) care preiau momentul încovoietor negativ şi care au de asemenea şi rol de montaj.

• •

Pe lângă armăturile principale de rezistenţă, în grindă se dispune şi o armătură de montaj (marca ×) cu rolul de legare a etrierilor în partea lor superioară, în vederea formării unei carcase cu legături de sârmă moale. Etrierii care împreună cu barele înclinate formează armătura transversală, au forma de cadre deschise sau închise şi au atât rol de rezistenţă cât şi de montaj. Totalitatea armăturilor din grindă formează o carcasă spaţială indeformabilă ca urmare a solidarizărilor barelor între ele la intersecţii.

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

- 85 -

reprezentând lumina între ramurile etrierului (figura 6. li li = 1. Aşa cum s-a arătat anterior fiecare marcă este caracterizată de forma barei. Modul de calcul a lungimii tronsonului înclinat al unei bare înclinate.41 ⋅ [h − (2 ⋅ c + d1 + a + d2 )] Figura 6.26).Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Respectarea regulilor privind distanţele maxime între armături. În figura de mai jos.86 - 45° li .25. Nistorescu c = 25 Figura 6. 250 . Cotele care apar în dreptul fiecărui tronson al etrierului dau lungimile parţiale ale acestuia. Modul de cotare al etrierului . ţinând seama de poziţia armăturii (rândul pe care se dispune).26. În cazul barelor longitudinale cotele se referă la distanţa interioară (lumina) între ramurile etrierului. lungimea fiecărui tronson şi lungimea totală a barei care constituie lungimea de tăiere a armăturii. Lungimile parţiale se determină prin relaţii geometrice simple. respectându-se indicaţiile date la § 6. În planul de armare se vor indica şi lungimile parţiale şi finale ale etrierilor. distanţa între rândurile de bare şi acoperirea de beton a armăturilor. Postelnicu & D.2. se exemplifică modul de calcul al lungimii zonei înclinate a unei bare aflate pe rândul doi pe reazem şi pe rândul un în câmp. a condus la adoptarea unei armări cu bare dispuse pe două rânduri Prin modul de dispunere al armăturilor în secţiuni s-a urmărit să se realizeze o montare simplă a armăturilor.2 c = 200 25 20 200 20 250 35 35 Îndrumător de proiectare – T.

DIMENSIONAREA Şi ARMAREA STÂLPILOR 7. Schema de calcul a secţiunii stâlpului.1) ⇒ x= 870 ⋅10 3 = 133. 500 ⋅13 Aria necesară de armătură rezultă din ecuaţia de momente în raport cu axul armăturii întinse: A a' = A a = ⇒ Aa ' = Aa = Mc + N ⋅ ha x − b ⋅ x ⋅ Rc ⋅ (ho − ) 2 2 Ra ⋅ ha (7. ‰ ‰ ‰ ‰ Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52). Stâlpul marginal ( 500 x 500 ).85 ⋅13 ⋅ (465 − ) 2 2 = 175. înălţimea zonei comprimate. x.85 mm . Stâlpii având secţiunea şi armarea constantă se dimensionează în secţiunea cea mai solicitată. rezultă din ecuaţia de proiecţie pe axa barei: *) x= N b ⋅ Rc b (7.88 kNm . Aceasta este secţiunea aflată imediat sub grinda planşeului peste parter. h ≥ 20 mm ⇒ ea = 20 mm .15 mm 2 .48 + 870 ⋅ 0. Se cunosc: 2 2 ‰ Rc .1.07 − 28. Nistorescu .rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 13 N / mm (beton Bc 25). ha = ho − a' = 465 − 35 = 430 mm a ho Deoarece se consideră cazul armării simetrice Aa = A a ' . Postelnicu & D.26 ≈ 870 kN (vezi predimensionare) 2 d Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = a' = 25 + ≈ 35 mm . corespunzătoare momentului încovoietor maxim. Momentul încovoietor de calcul: M = 153. Stâlpii structurii sunt solicitaţi la compresiune excentrică. 7. Îndrumător de proiectare – T.1. 300 ⋅ 430 *) Se adoptă notaţiile şi modul de organizare al calculului din [8] şi [10]. 30 Mc – momentul corectat: Mc = M + N ⋅ ea = 164. Armarea longitudinală.86 kN (vezi figura 5.17 şi tabelul 5.2) 181.87 - .02 = 181. ea – excentricitatea adiţională: ea = Aa Aa‘ Figura 7.1.85 430 − 500 ⋅133.1. ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 500 − 35 = 465 mm .88 ⋅10 6 + 870 ⋅10 3 ⋅ 133.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor 7.1) Forţa axială corespunzătoare este: N = 925 − 54.

2.2.1 % b ⋅ ho (7. Dispoziţia barelor în secţiunea transversală este prezentată în figura 7.3): p= Aa ⋅100 % = 0. Dispoziţia armăturilor longitudinale în secţiunea transversală a stâlpului marginal. 100 Se alege: Aa = Aa ' = 515 mm 2 ( 2 φ 16 + 1 φ 12 ). S-au adoptat armături mai groase decât cele strict rezultate din calcul.50 % > 0.Se cunosc: ho = h − a = 600 − 35 = 565 mm . pentru a se obţine o carcasă de armături mai puţin deformabilă la manipulări şi montaj. Nistorescu .). Momentul încovoietor de calcul: M = 201.3) ⇒ Aa = 0.4) 4 φ 12 ⇒ p= 1256 ⋅100 % = 0. conform STAS 10107/090 este 0.1) Forţa axială corespunzătoare este: N = 1695 − 40.88 - Îndrumător de proiectare – T.1 ⋅ 500 ⋅ 465 = 232.18 ⋅ 13 ⋅ (565 − ) 2 2 = −540. p= Aa(total ) b⋅h ⋅100 % (7.02 = 235 kNm . 30 Mc = M + N ⋅ ea = 201. (vezi figura 5.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Procentul minim de armare pe fiecare latură a secţiunii. 300 ⋅ 530 .32 % 500 ⋅ 500 9 2 φ 16 2 φ 16 500 Etrier φ 8 / 15 Etrier φ 6 / 15 500 Figura 7.18 mm .18 − 600 ⋅ 212. Aria de armătura aleasă se dispune pe toate laturile.3.4 mm 2 .1. 600 ⋅13 b ⋅ Rc ' A a A a = = 235 ⋅ 106 + 1655 ⋅ 103 ⋅ 530 212.2. ha = ho − a' = 565 − 35 = 530 mm . Stâlpul central ( 600 x 600 ).19 şi tabelul 5. Procentul total de armare trebuie să fie mai mare de 0.5 mm 2 . 7.9 + 1655 ⋅ 0. Postelnicu & D. Rezultă succesiv: ƒ ƒ x= 1655 ⋅10 3 N = = 212.(vezi predimensionare) Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = a' ≈ 25 + ‰ ‰ ‰ ‰ d = 35 ⋅ mm 2 .69 ≈ 1655 kN . ea = h ≥ 20 mm ⇒ ea = 20 mm .10 % (vezi şi § 7.32 % (vezi § 7.9 kN .3.

18) Ordinea operaţiilor este următoarea: [8].32 % (vezi § 7. Aria de armătura aleasă se dispune pe toate laturile. Armarea transversală. p= Aa(total ) b⋅h ⋅100 ⋅ % = 1709 ⋅100 ⋅ % = 0.27 500 ⋅ 500 ⋅13 ⇒ Rt ' = 0. ⇒ n= 870 ⋅10 3 = 0.5) unde: n = N b ⋅ h ⋅ Rc N . utilizată în calculul la forţă tăietoare se determină astfel: Rt ' = Rt ⋅ (1 + 0.32 ⋅ % 600 ⋅ 600 Etrier φ 8 / 15 9 8 φ 12 2 φ 16 2 φ 16 600 Etrier φ 6 / 15 600 Etrier φ 6 / 15 Figura 7.27) = 1. 100 Se alege Aa = Aa ' = 628 mm 2 ( 2 φ 16 + 2 φ 12 ).3). (vezi figura 5.1 ⋅ 600 ⋅ 565 = 339 mm 2 .47 ⋅ % > 0. Stâlpul marginal ( 500 x 500 ).Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Rezultă că armătura longitudinală nu este necesară.1 % b ⋅ ho ⇒ Aa = 0. betonul simplu putând prelua solicitarea de compresiune excentrică.078 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor Îndrumător de proiectare – T. Se cunosc: ‰ Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt = 0.28 kN .078 mm 2 . Dispoziţia barelor în secţiunea transversală este prezentată în figura 7.89 - . Postelnicu & D.3.28 ⋅10 3 Q = = 0. ƒ p= Aa ⋅100 % = 0. [10] • Q= 79. rezistenţa de calcul a betonului la întindere. La elementele comprimate excentric.3. Forţa tăietoare de calcul este: Q = 79.95 ⋅ (1 + 0. 7.95 N / mm 2 (beton Bc 25). Dispoziţia armăturilor longitudinale în secţiunea transversală a stâlpului central.2.2. Procentul total de armare trebuie să fie mai mare de 0. ‰ Ra – rezistenţa de calcul a armăturii: Ra = 210 ⋅ N / mm 2 (oţel OB 37). Nistorescu .50 b ⋅ ho ⋅ Rt ' 500 ⋅ 465 ⋅1.5 ⋅ n) . 7.3.316 < 0. (7.1.5 ⋅ 0.

7.95 ⋅ (1 + 0.50 b ⋅ ho ⋅ Rt ' 600 ⋅ 565 ⋅1.6) A e ⋅ ne ⋅ 100 % ≥ 0. Se alege un etrier perimetral φ 8 ( Ae = 50.5 ⋅ 0. Se urmăreşte aceeaşi ordine a operaţiilor ca la stâlpul marginal: • • n= Q= 1655 ⋅10 3 N = 0.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Armătura transversală se dispune constructiv.1% ae ⋅b distanţa între etrieri.12 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor Armătura transversală se dispune constructiv.3 + 2 ⋅ 28.54 kN . • • • numărul de braţe verticale ale unui etrier: ne = 2 procentul de armare transversală: pe = (pentru etrierul perimetral) ne = 1. (ii) la stâlpi din clasa C (vezi § 7. corespunzătoare procentului minim de armare: ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ (2 ⋅ 50. • • • ‰ numărul de braţe verticale ale unui etrier: ne = 2 ne = 2 (pentru etrierul perimetral) (pentru etrierii neperimetrali) procentul de armare transversală: pe = distanţa între etrieri ae ≤ A e ⋅ ne ⋅ 100 % ≥ 0.1 ⋅ 600 (i) ‰ Distanţele maxime admise între etrieri: distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului trebuie să fie ≤ 15 ⋅ d (d este diametrul minim al armăturilor longitudinale): ⇒ ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅12 = 180 mm . Postelnicu & D. care conduce la cea mai mică distanţă: ae = 150 mm .3 mm 2 ) şi un etrier interior φ 6 ( Ae = 28. procentul de armare transversală trebuie să fie ≥ 0.1 %.1 % ae ⋅b 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ (2 ⋅ 50. Nistorescu .3 + 1. (iii) Dictează deci condiţia (ii).2.3. din zona seismică F: ae ≤ 300 mm .35) = 1. Pe direcţia fiecărei laturi.257 < 0.20). (iii) Dictează deci condiţia (ii). (vezi figura 5.1 ⋅ 500 (i) ‰ ‰ Distanţele maxime admise între etrieri: distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului trebuie să fie ≤ 15 ⋅ d (d este diametrul (ii) minim al armăturilor longitudinale): ⇒ ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅12 = 180 mm .1).35 ⇒ Rt ' = 0.1).3) = = 262 mm pe ⋅b 0. Se alege un etrier perimetral φ 8 ( Ae = 50.3 mm 2 ).2.3 mm 2 ) şi un etrier interior φ 6 ( Ae = 28. procentul de armare transversală trebuie să fie ≥ 0. Forţa tăietoare de calcul este: Q = 97.90 - Îndrumător de proiectare – T.12 600 ⋅ 600 ⋅13 mm 2 Q 97. din zona seismică F: ae ≤ 300 mm . . la stâlpi din clasa C (vezi § 7.41 (pentru etrierul neperimetral) (7.54 ⋅10 3 = = 0. Stâlpul central ( 600 x 600 ).3) = = 281 mm pe ⋅b 0.1 %.3. care conduce la cea mai mică distanţă: ae = 150 mm . Pe direcţia fiecărei laturi.41 ⋅ 28.3 mm 2 ).

Diametrele minime: 12 mm pentru bare din PC 52 sau PC 60 şi 14 mm pentru bare din OB 37. mai mare de 2. 7.3.91 - . Îndrumător de proiectare – T.05 ). Secţiunea de beton. Prevederile prezentului paragraf se referă la stâlpii cu eforturi axiale semnificative ( n = N ≥ 0. 7.3. • procentul minim de armare pe fiecare latură a secţiunii 0. de regulă. Prevederi constructive pentru stâlpi.3. b ⋅ h ⋅ Rc În acest paragraf se prezintă. numai prevederile specifice stâlpilor neparticipanţi la structuri seismice (stâlpilor din clasa C). Nistorescu .1.3.1. Diametrele maxime recomandate: 28 mm pentru stâlpii din beton cu agregate obişnuite. Armăturile longitudinale. conform tabelului 7. T. Se admite armarea cu numai 4 bare dispuse la colţurile secţiunii. cruce) trebuie să fie multiplu de 50 mm. • procentele totale de armare minime. Dimensiunile laturilor secţiunilor la stâlpii cu secţiunea dreptunghiulară sau de alte forme ortogonale (L. 7. Distanţa maximă între axele barelor: 250 mm (vezi figura 7.4). ≤ 250 mm ≤ 250 mm ≤ 250 mm Figura 7. p= Aa(total ) b⋅h ⋅100 % şi procentele de armare pe fiecare latură trebuie să se înscrie în următoarele limite: • procentul total de armare trebuie să nu fie.4.20 %. Clase de stâlpi. Dimensiunile minime: 250 mm pentru stâlpi monoliţi şi 200 mm pentru cei prefabricaţi cu solicitări reduse.3.2. Distanţe maxime admise între axele armăturile longitudinale Procentul total de armare longitudinală p. la stâlpi având laturile secţiunii ≤ 400 mm.5 %. Distanţa liberă minimă între bare: 50 mm.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor 7. Postelnicu & D.

Pentru stâlpii din clasa C. Diametrul minim al etrierilor trebuie să fie ≥ 1 / 4 din diametrul maxim al armăturilor longitudinale. 7.Înălţimile zonelor cu etrieri îndesiţi.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Tabelul 7.70 1. etrierii se îndesesc pe înălţimea lungimii de suprapunere ( ls = 40 ⋅ d ). Nistorescu . cu condiţia ca procentul de armare pe fiecare latură să nu scadă sub 0.00 0.80 OB 37 0.80 Grupa de stâlp C B Armătura longitudinală din oţel tip: OB 37 PC 60. procentele totale de armare pot fi reduse cu 20 % faţă de cele minime date în tabelul 7.Zona curentă.1 A Felul stâlpului PC 60 interior marginal de colţ 0. D. . Pentru stâlpii din clasele A şi B. ‰ zonele cu etrieri îndesiţi la una sau la ambele extremităţi. la fiecare nivel separat pentru: ‰ zona curentă a stâlpului. Distanţa maximă între etrieri pe înălţimea stâlpului se stabilesc. PC 52 OB 37 PC 60.2. astfel încât armătura longitudinală rezultă dimensionată constructiv. secţiunea de beton a stâlpilor este majorată faţă de cea impusă de dimensionarea la compresiune excentrică.60 0. la extremitatea inferioară a stâlpului. din motive de asigurare a rigidităţii necesare la deplasări laterale sau din alte motive justificate. pentru îmbunătăţirea condiţiilor de transmitere a eforturilor între barele care se înnădesc şi preluarea solicitărilor transversale generate de necoaxialitatea lor.Zona cu etrieri îndesiţi. dar cel puţin 6 mm .92 - Îndrumător de proiectare – T. ae ≤ h / 5 (h – dimensiunea laturii mari a secţiunii stâlpului) şi ae ≥ 100 mm . cu excepţia diametrului etrierilor perimetrali ai stâlpilor din grupa A care trebuie să fie cel puţin 8 mm . Îndesirea etrierilor rezultă necesară la stâlpii neparticipanţi la structuri antiseismice în zonele de înnădire a barelor longitudinale (de regulă.50 0. Postelnicu & D.60 0.50 0.3. C.4.Distanţele între etrierii îndesiţi vor respecta condiţiile: ae ≤ 8 ⋅ d (d – diametrul minim al armăturii longitudinale).70 0. la fiecare nivel). care nu fac obiectul acestui proiect îndesirea etrierilor se face conform STAS 10107/0-90.90 0. Distanţa maximă între etrieri: 15 ⋅ d (d – diametrul minim al armăturilor longitudinale).60 0.50 În cazurile când. PC 52 Procent total de armare minim p% 0. dar cel mult 200 mm la stâlpii din clasa A şi cel mult 300 mm la cei din clasele B şi C.10 %. A. B.60 0.40 0. Armăturile transversale.70 PC 52 0.80 0.70 0.

• la stâlpii din clasa C se prevăd etrieri neperimetrali în cazurile când au peste 3 bare longitudinale pe latură. Procentul de armare transversală. La stâlpii neparticipanţi la structuri antiseismice se admite să se prevadă numai etrieri perimetrali. Postelnicu & D. cu trei bare pe latură. ae – distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului. pe. pe direcţia fiecărei laturi. la stâlpii din clasa C trebuie să fie ≥ 0. Nistorescu .5 b) dacă distanţa între două ramuri consecutive ale acestora este ≤ 200 mm. dacă mărimea laturii mari a secţiunii este > 400 mm şi când au peste 4 bare longitudinale pe latură. în afara zonelor plastice potenţiale. în care: Ae – aria secţiunii unei ramuri de etrier.5 a). dacă mărimea laturii mari a secţiunii ≤ 400 mm. trebuie să fie legată de un colţ de etrier sau de agrafă (figura 7.5. Îndrumător de proiectare – T. pe laturile cu mărimea ≤ 400 mm. fiecare bară longitudinală. Necesitatea utilizării etrierilor neperimetrali. Se admite ca barele longitudinale să fie legate din două în două colţuri de etrier sau de agrafă (figura 7.93 - . ne – numărul de ramuri de etrieri intersectate de un plan paralel cu latura b.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Necesitatea utilizării etrierilor neperimetrali se stabileşte ţinând seama de următoarele: • de regulă. b Procentul de armare transversală pe direcţia unei laturi b a secţiunii stâlpului se calculează cu relaţia: pe = ‰ ‰ ‰ Ae ⋅ ne ⋅100 % ae ⋅b .10 %. ≥ 200 mm < 200 mm a Figura 7.

Valoare presiunii convenţionale de calcul corespunzătoare acestui strat este: pconv = 300 kPa .70 450 600 Figura 8. Fundaţia stâlpului central. Cota de fundare este –1. 8.70 600 . Stâlpul central are secţiunea de 600 x 600. iar la baza sa acţionează o forţă axială de calcul N = 1695 kN (vezi predimensionare) şi un moment încovoietor M = 118.1.00 H = 800 1.1. 8. Nistorescu 600 450 2.1. ale cărui eforturi secţionale au fost determinate în capitolul 5. DIMENSIONAREA FUNDAŢIILOR În prezentul capitol se exemplifică calculul şi dimensionarea fundaţiilor corespunzătoare stâlpilor cadrului transversal din axul L.70 450 600 600 450 600 2.1. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor 8. Dimensionarea blocului de beton simplu.5 kN 600 M Q N 450 600 h = 500 200 ± 0.1.50 L = 2. -94Îndrumător de proiectare – T. Fundaţia stâlpului central.50 m faţă de cota ± 0.50 M Q Nf .00 care este cota pardoselii finite a parterului. iar stratul de fundare este constituit din nisip prăfos cu îndesare medie.

Nf 1958 Valorile presiunilor efective pe teren la extremităţile fundaţiei rezultă: p1.54 ⋅ (0.6 = 268.7 2.1 ) min pef ≥ 0 (recomandabil) pef = S – ‰ ‰ ‰ dimensiunea pe direcţia de acţiune a momentului încovoietor. W – modulul de rezistenţă în direcţia solicitării Mf ( W = e – excentricitatea în direcţia solicitării Mf ( e = Mf N + Gf L2 ⋅ B ). Postelnicu & D. 6 p1 + p2 N + Gf N + Gf ≤ pconv = = S L⋅ B 2 suprafaţa tălpii fundaţiei.70 ⇒ max = 340. G f = 1.6 kPa ≤ 300 kPa L ⋅ B 2. Nistorescu -95- . rezultat din încărcările de calcul din gruparea fundamentală.44 kN ≈ 263 kN kN m3 .2 p1 = pef min p2 = pef = 340. Gf – greutatea proprie de calcul a fundaţiei şi a pământului de umplutură. la solicitări excentrice după o direcţie.70 m2 M f 245.70 ⋅ 2. 2 = N + Gf S 6 ⋅e ± = (1 ± ) W L⋅ B L Mf N + Gf max p1 = pef ≤ 1.5 + 97. M – momentul de încovoiere la nivelul fundaţiei. 2 = kN 6 ⋅ 0. Presiunea medie efectivă pe teren rezultă: med = pef 1958 N kN = = 268.12 1958 ) ⋅ (1 ± 2.19). Considerând coeficientul de încărcare n = 1.12 m .2 ⋅ pconv = 360 kPa m2 kN = 196. Dimensiunile cuzinetului şi ale blocului de beton simplu se cunosc din faza de predimensionare (vezi figura 8.2 kPa< 1.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor (vezi figura 5. Relaţiile de verificare. se calculează greutatea Încărcarea totală transmisă pe teren rezultă: N f = N + Gf = 1695 + 263 = 1958 kN .70 ⋅ 2.2 ⋅ pconv ⇒ p2 = ( 8. Momentul încovoietor la nivelul tălpii fundaţiei: M f = M + Q ⋅ ( H + h) = 118. iar B dimensiunea pe direcţia normală.3 Excentricitatea încărcării este: e = = = 0.8 + 0. pentru dimensiunile fundaţiei sunt: ƒ • ‰ p1.2 şi greutatea volumică medie normală a betonului din fundaţie şi a umpluturii γ = 20 proprie a fundaţiei.5) = 245.3 ⋅ kN . N – încărcarea axială de calcul transmisă de stâlp şi provenită din gruparea fundamentală. L fiind ‰ ‰ ).70 ⋅ 2.96 ≈ 197 kPa > 0 m2 Îndrumător de proiectare – T.2 ⋅ 2.1).50 ⋅ 20 = 262.70 ⋅1.

2): M1 = M2 = Bc ⋅lx 2 l 3 ⋅ (2 ⋅ p1 + p0 ) − x ⋅ ( p1 + p0 ) 6 6 pmed ⋅ly 2 6 ⋅ (2 ⋅ Bc + b) ( 8. cu ajutorul cărora se calculează armătura din talpa fundaţiei după cele două direcţii.27 = = = 0. 2 = Pentru calculul armăturii din cuzinet se încarcă talpa cuzinetului cu diagrama de presiuni pe teren provenită din încărcările exterioare. Nc Nc 1729 Valorile extreme ale tensiunilor (presiunilor) la nivelul tălpii cuzinetului se calculează astfel: p1. Pentru cuzinetul de formă pătrată. sub un stâlp cu secţiune pătrată solicitat la sarcini excentrice după o direcţie. fără greutatea proprie a cuzinetului Gc.50 σ1 = 1063.2) de mai jos (vezi şi figura 8. Cele patru console se consideră încastrate în secţiunile de la marginea stâlpului. duse din colţurile secţiunii stâlpului. 8.5 σ 2 = 473. este îndeplinită şi în consecinţă dimensiunile impuse blocului de fundaţie corespund. 8. Încărcarea totală transmisă blocului de beton simplu este: Nc = N + Gc = 1958 + 34 = 1729 kN Excentricitatea corespunzătoare acestei încărcări este: e1 = Mc M + Q ⋅ h 167. 2 = 1729 6 ⋅ 0.50 ⋅1.1.50 1. Greutatea cuzinetului este: Gc = n ⋅b ⋅b ⋅ h ⋅ γ beton = 1.2 ) .50 ⋅1.3. delimitate de conturul fundaţiei şi de patru drepte. Armarea cuzinetului.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Condiţia (8.2. Postelnicu & D.096 m .096 ⋅ (1 ± ) ⇒ 1.2 ⋅1. se pot determina cu formulele (8. Pentru determinarea armăturii din talpa cuzinetului se recalculează presiunile. nu se efectuează calculul armăturii de ancoraj. obţinându-se: e1 = Mc 167.097 m Nc 1695 1695 6 ⋅ 0.097 ⋅ (1 ± ) ⇒ 1.50 ⋅ 0.4 kN m kN m2 2 = 1. care includ cu laturile acestuia unghiuri de 45°.27 = = 0. momentele încovoietoare. Nistorescu . Dimensionarea cuzinetului.1) de nedepăşire a presiunilor convenţionale de calcul.07 >0 N mm 2 < Rc = 6.50 1.5 N mm 2 (beton Bc 10) Având în vedere că nu apar eforturi unitare de întindere între cuzinet şi blocul de beton simplu. în care: -96- Îndrumător de proiectare – T. Talpa cuzinetului se descompune în patru console.5 ⋅ 25 ≈ 34 kN .50 p1 = 1046 p2 = 461 kN m2 kN m2 p1. dispunându-se constructiv câte 2 bare φ 10 pe fiecare direcţie.1.50 ⋅1. momentele încovoietoare date de reacţiunile terenului calculându-se în aceste secţiuni. considerată ca reacţiune.

45 3 ⋅ (2 ⋅1046 + 870. (8. ly – distanţele de la secţiunile de calcul până la marginea cuzinetului...Structură etajată din beton armat ‰ ‰ Dimensionarea fundaţiilor lx. Postelnicu & D.5 1.50 ⋅ 0. Fundaţie pătrată sub stâlp cu secţiune pătrată solicitat la sarcini excentrice după o direcţie.3) 2 Bc 2 p0 = p2 + Bc − lx ⋅ ( p1 − p2 ) Bc ‰ ..5) = 120. pmed (8.875 ⋅ 460 ⋅ 300 Aax = Numărul de bare în direcţia x rezultă: nx = 1500 = 6.9 kNm 6 6 754 ⋅ 0.05 % 460 ⋅1500 Îndrumător de proiectare – T. Aşadar: pmed = 1046 + 461 kN ≈ 754 .45 2 0. Nistorescu -97- . Se aleg 13 bare 100. ⇒ 1. Procentul de armare rezultă: p%= 1021 ⋅100 % ≈ 0.2. p + p2 N pmed = 1 = .4) Y X p1 p2 Figura 8.15 % > pmin % = 0.45 kN p0 = 461 + ⋅ (1046 − 461) ≈ 870.50 − 0..60) = 91.16 bare.6 kNm 6 M1 = Înălţimile utile ale secţiunii de beton a cuzinetului rezultă: h0x = h − a − h0y 10 d = 500 − 35 − = 460 mm 2 2 10 d = h − a − = 500 − 40 − = 455 mm 2 2 Aria de armătură pe direcţia x este: M1 120.45 2 M2 = ⋅ (2 ⋅1.5) − ⋅ (1046 + 870.50 + 0.9 ⋅10 6 = = 1001 mm 2 0.875 ⋅ h0x ⋅ Ra 0.250 φ 10 cu aria Aa = 1021 mm 2 .50 m2 . 2 m2 1.

875 ⋅ 455 ⋅ 300 Numărul de bare în direcţia y rezultă: ny = 1500 = 6.17). Nistorescu 550 300 2.00 1..61 ⋅10 6 = = 767 mm 2 0.250 φ 10 cu aria Aa = 785 mm 2 ..50 300 550 550 300 500 2.2.1.10 H = 900 h = 400 Mf Q Nf L = 2. 500 300 450 200 M Q N ± 0.20 300 550 Figura 8.16 bare.3.. Fundaţia stâlpului marginal. Se aleg 10 bare 100. -98- Îndrumător de proiectare – T.875 ⋅ h0y ⋅ Ra 0.20 500 .20 . Dimensionarea blocului de beton simplu. Dimensiunile cuzinetului şi ale blocului de beton simplu se cunosc din faza de predimensionare. Procentul de armare rezultă: p%= 785 ⋅100 % = 0.1. iar la baza sa acţionează o forţă axială de calcul N = 925 kN şi un moment încovoietor M = 96 kNm (vezi figura 5.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Aria de armătură pe direcţia y este: Aay = M2 91.05 % 455 ⋅1500 8. Fundaţia stâlpului marginal.115 % > pmin % = 0.. 8. Stâlpul marginal are secţiunea de 500 x 500. Postelnicu & D.2.

Postelnicu & D.4 127.2 şi greutatea volumică medie normală a betonului din fundaţie şi a umpluturii γ = 20 kN m3 G f = 1.00 m2 Mf 199 = = 0.6 kPa >1.19 ⋅ (1 ± )⇒ 2.2 kPa ≤ 300 kPa 2. Nc 940 940 Valorile extreme ale tensiunilor (presiunilor) la nivelul tălpii cuzinetului se calculează astfel: p1.10 ⋅ 0.00 ⋅ 2. 2 = 1069 6 ⋅ 0.5 kN . max p1 = pef = 335.00 ⋅ 2.19 m .2 ⋅ pconv = 360 kPa ≈ 115 kPa > 0 Condiţiile (8. 35 >0 N mm 2 < Rc = 6.00 ⋅ 2. la solicitări excentrice după o direcţie.19 min ) ⇒ p1.1) de nedepăşire a presiunilor convenţionale de calcul. 2 = 940 6 ⋅ 0.28 ⋅ 0. Relaţiile de verificare.2 ⋅ 2. 8.2.135 m . 2 = ⋅ (1 ± p2 = pef = 106.10 ⋅1. Presiunea medie efectivă pe teren rezultă: med = pef 1069 kN = 267.00 m până la 2. Nistorescu -99- .Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Cunoscând n = 1.2 ⋅1.1).2 = 267.00 2.20 m (vezi figura 8.6 min p2 = pef = 114.20 2.10 ⋅1.00 ⋅1.135 ⋅ (1 ± ) ⇒ 1.5 N mm 2 (beton Bc 10) Îndrumător de proiectare – T.50 ⋅ 20 = 144 kN .1) nefiind verificate se măresc laturile blocului de beton simplu de la 2. se calculează greutatea proprie a fundaţiei: Încărcarea totală transmisă pe teren rezultă: N f = N + G f = 925 + 144 = 1069 kN Momentul încovoietor la nivelul tălpii fundaţiei: M f = M + Q ⋅ ( H + h) = 96 + 79. Dimensionarea cuzinetului.3).20 Condiţia (8. pentru dimensiunile fundaţiei sunt cele din relaţiile (8. Excentricitatea încărcării este: e = N f 1079 Valorile presiunilor efective pe teren la extremităţile fundaţiei rezultă: p1.3 kPa < 1.9 + 0.4) = 199 kN .2. Greutatea cuzinetului este: Gc = n ⋅b ⋅b ⋅ h ⋅ γ beton = 1.0 max p1 = pef = 419.5 ≈ 940 kN Excentricitatea corespunzătoare acestei încărcări este: e= M + Q ⋅ h 96 + 79.9 kN m2 kN m2 =419. .1).4 ⋅ 25 ≈ 14.10 σ1 = 1349 σ 2 = 205 kN m kN m2 2 = 1. dimensiune ce verifică (8.20 ⋅ 2. Încărcarea totală transmisă blocului de beton simplu este: Nc = N + Gc = 925 + 14.4 kPa > 0 2. este îndeplinită şi în consecinţă dimensiunile impuse blocului de fundaţie corespund.10 1.7 = = = 0.28 ⋅ (0.2 ⋅ pconv = 360 kPa 1069 6 ⋅ 0.

138 m 925 N 925 6 ⋅ 0.10 + 0.3.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Având în vedere că un apar eforturi unitare de întindere între cuzinet şi blocul de beton simplu.250 10 cu aria Aa = 393 mm 2 .30 2 ⋅ (2 ⋅1. dispunându-se constructiv câte 2 bare φ 10 pe fiecare direcţie.. fără greutatea proprie a cuzinetului Gc..875 ⋅ 355 ⋅ 300 Numărul de bare în direcţia y rezultă: ny = 1100 = 5.10 1. 0. 1.. Nistorescu . Pentru determinarea armăturii din talpa cuzinetului se recalculează presiunile.5 ⋅10 6 = = 534 mm 2 .30 3 ⋅ (2 ⋅1340 + 1026) − ⋅ (1340 + 1026) = 50.4) Aşadar: pmed = 1340 + 189 kN = 765 .5 kNm 6 6 765 ⋅ 0.250 10 cu aria Aa = 550 mm 2 .11 bare. nu se efectuează calculul armăturii de ancoraj. 2 m2 1.30 kN po = 189 + ⋅ (1340 − 189) = 1026 . obţinându-se: e= M + Q ⋅ h 127. Procentul de armare rezultă: p% = 393 ⋅100 % = 0.7 = = 0. (8.875 ⋅ h0y ⋅ Ra 0. 8.05 % .50) = 31 kNm 6 ⇒ M1 = M2 = Înălţimile utile ale secţiunii de beton a cuzinetului rezultă: h0x = h − a − h0y d 10 = 400 − 35 − = 360 mm 2 2 d 10 = h − a − = 400 − 40 − = 355 mm 2 2 Aria de armătură pe direcţia x este: M1 50.2. Se aleg 7 bare φ 100.10 − 0.1).. Procentul de armare rezultă: 550 ⋅100 % = 0.3) şi (8.10 % > pmin % = 0. Armarea cuzinetului. 355 ⋅1100 -100- Îndrumător de proiectare – T.11 bare.138 ) ⇒ = ⋅ (1 ± 1.14 % > pmin % = 0. 2 Calculul momentelor încovoietoare care apar în cuzinet.10 ⋅1... Postelnicu & D.10 ⋅ 0.875 ⋅ 360 ⋅ 300 Aax = Numărul de bare în direcţia x rezultă: nx = 1100 = 5.05 % .10 m2 1. 360 ⋅1100 Aria de armătură pe direcţia y este: p% = Aay = M2 31 ⋅10 6 = = 333 mm 2 .10 p1 = 1340 p2 = 189 kN m2 kN m2 p1.. Se aleg 5 bare φ 100. 0. datorită reacţiunii blocului de beton simplu se efectuează utilizând relaţiile (8.30 2 0..875 ⋅ h0x ⋅ Ra 0.

Postelnicu & D. Prevederi constructive.20 1.5.1.20 1.40 1.55 K 0.50 1. când este ancorat.50 L pentru blocul cu o singură treaptă.40 K 0. respectiv Bc / B : ‰ ‰ Lc = 0. Li – deschiderea în consolă a blocului de fundaţie sau a unei trepte. O parte din ele se detaliază în continuare odată cu prezentarea altora. Această rigiditate se asigură prin respectarea valorilor minime pentru tg α din tabelul 8.30 1.60 Bc 7.5 1.10 1.50 1.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor 8.30 1.3. Lc Îndrumător de proiectare – T. care nu va fi mai mică de 300 mm trebuie să satisfacă condiţiile: ƒ ƒ tgβ = h 2 > l 3 .5 1.80 Bc 5 1.65 L Lc = 0. Nistorescu -101- . încât să asigure o rigiditate suficientă a fundaţiei în raport cu terenul de fundare. cu satisfacerea următoarelor valori ale raportului Lc / L .30 1. Înălţimea totală H a blocului de fundaţie cu o singură treaptă va fi de cel puţin 400 mm.5. Blocul de beton simplu poate fi alcătuit din 1…3 trepte.6.70 1. h > 0.1: tgα = ‰ ‰ Hi ≥ (tgα) min Li (8. Tabelul 8. Înălţimea H a fundaţiei trebuie aleasă în aşa fel. Bc ) se aleg pe considerente economice. Presiunea maxim ă pe teren [kPa] 200 250 300 350 400 600 Valori minime ale lui tg α pentru beton de clasa Bc 3. Clasa betonului din blocul de fundaţie trebuie să fie cel puţin Bc 3.40 1. pentru blocul cu 2 .5) Hi – înălţimea blocului de fundaţie sau a unei trepte. Dacă blocul este format din două sau trei trepte înălţimile fiecărei trepte vor fi de cel puţin 300 mm. pentru a putea considera repartizarea plan liniară a presiunilor efective pe teren. Cele mai importante prevederi constructive pentru alcătuirea fundaţiilor izolate sub stâlpi au fost prezentate § 2. astfel alese încât să asigure o repartiţie corespunzătoare a presiunilor pe teren. în cazul când cuzinetul nu este ancorat în bloc şi cel puţin Bc 7.60 Dimensiunile în plan ale cuzinetului ( Lc .3 trepte.60 1. Înălţimea h a cuzinetului.50 1.25 .

5 şi până la clasa betonului din stâlp.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor β Figura 8. Dacă tgβ = h ≥1. α nu mai este necesară verificarea la forţă tăietoare. Cuzinetul se armează la partea inferioară cu o plasă alcătuită din bare dispuse paralel cu laturile pe cele două direcţii. l Betonul utilizat în cuzinet trebuie să aibă clasa minim Bc 7. are valoarea 0. Postelnicu & D. Fundaţie izolată cu bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat. acesta va fi ancorat în blocul de beton simplu prin armături capabile să preia rezultanta eforturilor unitare de întindere. Armăturile de ancorare se dimensionează considerând secţiunea de la baza cuzinetului ca fiind o secţiune din beton armat solicitată la compresiune excentrică şi introducând în calcul rezistenţele de calcul ale betonului simplu din blocul de fundaţie. iar procentul de minim de armare. Dacă însă zona activă rezultă între 70…80 % din aria totală a tălpii cuzinetului. -102- Îndrumător de proiectare – T. dar zona activă a tălpii cuzinetului reprezintă cel puţin 80 % din aria totală a acesteia.05 %. pe fiecare direcţie. În cazul în care din unele ipoteze de încărcare. Nistorescu . Distanţa maximă dintre bare este 25 cm.4. calculul armăturii de ancorare a cuzinetului în blocul de beton simplu nu este necesar. apar eforturi unitare de întindere între cuzinet şi blocul de fundaţie.

Postelnicu & D Nistorescu .103 - . este egală cu lăţimea reală a plăcii. care se ia în considerare în calculul elementelor cu secţiunea în formă de T.Structură etajată din beton armat Anexa A VALORILE LĂŢIMII ACTIVE A TĂLPII COMPRIMATE LA SECŢIUNI ÎN FORMĂ DE T A1. Distanţa lc între punctele de moment nul ale grinzii.8 l. pentru grinzi continue: în deschiderile marginale: lc = 0. Lăţimea activă bp a tălpii. Îndrumător de proiectare – T. • • • pentru grinzi încastrate la un capăt şi simplu rezemate la celălalt capăt: lc = 0. cu placa în zona comprimată. bp Δp Δp Figura 1.5 l.8 l pentru grinzi dublu încastrate: lc = 0. în care lc este distanţa între două secţiuni consecutive de moment încovoietor nul şi care se poate determina după cum urmează (vezi figura 2): • pentru grinzi simplu rezemate: lc = l . dar cel mult lăţimea care rezultă adăugând la lăţimea b a inimii de fiecare parte Δp = lc / 6 (figura 1).6 l. în deschiderile interioare: lc = 0. Stabilirea lăţimii active a plăcii l hp l Figura 2. unde l este deschiderea de calcul.

atunci: Δ p = 0 . c). dacă hp / h ≥ 0. la care talpa comprimată iese în consolă faţă de inimă (cum sunt grinzile prefabricate care nu fac parte dintr-un planşeu): ‰ dacă hp / h ≥ 0. Pentru grinzi făcând parte din planşee.10 . d: ‰ ‰ dacă hp / h < 0. .05 ≤ hp / h < 0. Grinzi de planşee nerigidizate. atunci Δp nu se plafonează prin alte hp Figura 4.104 - Îndrumător de proiectare – T. nerigidizate prin nervuri transversale sau la care distanţa între aceste nervuri este mai mare decât distanţa între grinzile longitudinale. atunci: Δ p ≤ 6 ⋅ hp . atunci: Δ p ≤ 3 ⋅ hp . ‰ ‰ dacă 0.05 . Pentru grinzi făcând parte din planşee. rigidizate prin nervuri transversale la distanţe d: ‰ Δp ≤ jumătate din lumina liberă a plăcii între nervurile transversale.10 . hp Figura 5.Structură etajată din beton armat Anexa A Trebuie să se mai respecte şi condiţiile: a).10 .10 . Pentru grinzi independente. Postelnicu & D Nistorescu hp . b). dacă hp / h < 0. Figura 3. ‰ Δ p ≥ 6 ⋅ hp . Grinzi independente sau cu placa în consolă. Grinzi de planşee rigidizate. atunci: Δ p ≤ 6 ⋅ hp .

) Figura 6. Postelnicu & D Nistorescu hv hp .) b. Lăţimea activă a tălpii comprimate în cazul plăcilor cu vute. În cazurile când placa este prevăzută cu vute.2. bv A. b. Îndrumător de proiectare – T. În cazuri speciale (elemente cu deschideri mari) pot fi utilizate metode mai exacte pentru determinarea lăţimii active bp. se permite să se ia în considerare în toate cazurile valorile de la grinzile independente.) pentru grinzi independente sau cu placa în consolă. bv‘≤ 3 hv 3 hv Figura 7.) pentru grinzi făcând parte din planşee. În cazurile curente de grinzi de planşee la care axa neutră intră în placă la verificarea rezistenţei. cu luarea în considerare a deformabilităţii plăcii. la valorile Δp determinate conform punctelor a.Structură etajată din beton armat Anexa A Lăţimea reală a plăcii se determină astfel (vezi figura 6): bpreal=(b1+b2)/2 bpreal b1 b2 a.105 - . c de mai sus se adaugă lăţimea teoretică a vutei bv’ (figura 7). Observaţie. având mărimea ce mai mică dintre valorile bv şi 3 hv. Lăţimea reală a plăcii: a. b.

039 α 0.171 0.354 0.050 -0.042 0.031 -0.014 0.226 0.500 0.106 -0.040 0.273 0.103 0.050 -0.030 0.039 -0.014 0.105 -0.414 0.605 0.000 -0.270 0.522 -0.474 0.431 -0.400 0.043 -0.132 ⋅ g ⋅ l +1.053 ⋅ p ⋅ l V10max = 1.040 -0.032 0.021 -0.105 -0. 40 şi 50.039 0.110 -0.018 -0.032 0.2105 ⋅ l -106- Îndrumător de proiectare – T.079 -0.109 -0.447 0.099 0.089 0.073 0.079 -0.274 -0.014 0.204 0. Se dau de asemenea reacţiunile maxime şi minime V0.016 -0.068 -0.218 ⋅ p ⋅ l V10 min = 1. 10.591 0.260 0.017 0.143 -0.392 -0.037 -0.041 0.152 -0. 10 şi 20).295 0.494 0. 30.447 ⋅ p ⋅ l V0min = 0.067 0.053 -0.974 ⋅ g ⋅ l +1. unde: l1=l2=l3=l4=l5=l Momente încovoietoare Secţiunea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 Influenţa lui g a 0.043 -0.080 0.042 -0.079 0.000 0.126 0.204 Reacţiuni: V0max = 0.074 -0.042 0.086 ⋅ p ⋅ l V20max = 0. 20.034 0.045 -0.072 -0.033 0.132 ⋅ g ⋅ l −0.094 -0.046 -0.139 0.010 -0.005 -0.395 ⋅ g ⋅ l +0.374 -0.480 -0.195 0.188 -0.2000 ⋅ l b 2 = a 4 = 0.063 -0. pentru sarcinile uniform distribuite permanente (g) şi temporare (p).026 0. Grinda fiind simetrică.091 -0.065 -0. Pentru determinarea valorilor momentelor încovoietoare se folosesc relaţiile: M max = (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅ l2 M min = (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅ l2 Pentru determinarea valorilor forţelor tăietoare se folosesc relaţiile: Q max = (α ⋅ g + β ⋅ p) ⋅ l Q min = (α ⋅ g + γ ⋅ p) ⋅ l .347 -0.120 -0.072 -0.Structură etajată din beton armat Anexa B GRINDA CONTINUĂ CU 5 DESCHIDERI EGALE. tabelul se opreşte la secţiunea 25 (jumătatea grinzii).105 -0.046 b 0.072 0.2113 ⋅ l a 3 = b 3 = 0.328 0.056 0. Postelnicu & D.174 -0.049 -0. Nistorescu .111 -0.001 0.128 -0.272 -0.059 -0.095 -0.088 0. încărcată cu sarcini uniform distribuite permanente şi temporare Grinda se socoteşte împărţită în 50 de părţi egale.502 0.336 0.326 0.000 0.000 Forţe tăietoare Influenţa lui g β 0.075 -0.004 -0.106 0.167 ⋅ p ⋅ l V20min = 0.620 -0.078 -0.026 -0.062 0.075 0.014 0.598 0.577 -0.160 -0.004 -0.034 0.102 0.032 -0.300 0.020 0.073 0.047 -0.005 -0. precum şi distanţele punctelor fixe.505 -0.026 0.018 0.207 -0.068 0.118 0.059 0.028 0.025 0.008 0.200 0.526 0.205 -0. Tabelul 1 dă valoarea momentelor încovoietoare şi a forţelor tăietoare maxime şi minime în fiecare zecime a fiecărei deschideri.038 0.088 -0.039 -0.147 0.099 0.085 Influenţa lui p c 0.245 -0.078 0.058 -0.318 -0.426 0.305 -0. V10 şi V20 (în dreptul secţiunilor 0.204 Influenţa lui p γ -0. reazemele grinzii fiind în dreptul secţiunilor 0.395 0.037 -0.120 -0.194 ⋅ p ⋅ l Punctele fixe: b1 = a 5 = 0.405 -0.2113 ⋅ l a 2 = b 4 = 0.406 0.030 0.069 0.215 0.057 0.111 -0.974 ⋅ g ⋅ l −0.290 0.026 -0.100 0.065 0.395 ⋅ g ⋅ l −0.

Nistorescu -107- .Structură etajată din beton armat Anexa C REZISTENŢE DE CALCUL PENTRU BETON ÎN ELEMENTE DIN BETON ARMAT (N/mm2) Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.

Structură etajată din beton armat Anexa D DIAMETRELE SI ARIILE SECTIUNILOR TRANSVERSALE Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu -108- .

ELEMENT PREFABRICAT EP 6 x 1.2 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.5 ( greutate 15 kN ) SECŢIUNE 1 . Nistorescu VEDERE LONGITUDINALĂ Anexa E -109- .1 VEDERE DE SUS Structură etajată din beton armat 1 2 Ureche de agăţare 2 1 SECŢIUNE 2 .

fiind admise modificări ale datelor introduse.T. Executarea operaţiilor marcate este comandată prin tasta <Enter>.110 Îndrumător de proiectare . efectuarea calculelor şi afişarea rezultatelor. Tasta <F1> permite afişarea mesajului HELP specific fiecărei operaţii. După introducerea acestor date se va intra în meniul programului care guvernează practic toate comenzile privind introducerea datelor. . Prin apăsarea tastei <F3> se va deschide fereastra de iniţializare a programului P-FRAME.exe. Modul de operare în fiecare bloc şi operaţie este detaliat în continuare. Opţiunile iniţiale pot fi schimbate în orice fază de calcul dacă rezultatele nu sunt cele mai potrivite aplicaţiei rulate (inclusiv după afişarea sau tipărirea rezultatelor). după care se revine în programul principal. ‰ de sus în jos. apelarea se face lansând comanda: pframe. în aceeaşi poziţie. modificarea acestora. descrierea cadrului şi alegerea sistemului de unităţi de măsura în care va lucra programul (metric). În urma apelării apare ecranul din figura 1. Nistorescu . Cu tastele săgeţi orizontale se realizează deplasarea cursorului între blocuri iar cu săgeţile verticale la operaţiile din cadrul blocului. Postelnicu & D. Lansarea în execuţie a programului P-FRAME. Pe monitor sunt afişate blocurile de operaţii ale programului. din directorul care conţine P-FRAME-ul. în care se vor intoduce: numărul structurii ce urmează a se rezolva. Succesiunea operaţiilor menţionată mai sus nu este obligatorie. Tabloul blocurilor şi operaţiilor din meniul principal (master) al programului se recomandă a fi parcurs în următoarea ordine: ‰ de la stânga spre dreapta. Figura 1.Structură etajată din beton armat Anexa F INDICAŢII PRIVIND CALCULUL CADRULUI TRANSVERSAL CU PROGRAMUL P-FRAME *) Presupunând că P-FRAME este instalat pe sistemul de calcul. Pentru afişarea operaţiilor dintr-un bloc se va apăsa pe tasta <↓> (săgeata jos). *) Prezentul capitol detaliază doar informaţiile necesare calculului structurii considerate. iar acestea pot fi reluate de mai multe ori.

număr cazuri de încărcare (maxim 99). total materials . total springs .număr bare (maxim 999). În cazul în care se introduc aceste date vor apare în toate tipăririle la imprimantă. • • • • • • • În Geometry / Initialize se introduc următoarele date (vezi figura 3): total members . total sections .111 - . total ld combination . c) Apăsând butonul stâng la un nume Fn se execută şablonul dat. b) Apăsând ambele butoane se obţine o celula goala (= 0). Postelnicu & D. optimizarea numerotării (dacă se introduce „Y“ programul va renumerota intern nodurile pentru o optimizare eficientă a analizei) şi cazul 1 de încărcare = încărcarea din greutatea proprie a structurii (în cazul în care se activează această opţiune celelalte ipoteze vor începe de la numărul 2).număr materiale (maxim 25). De asemenea se introduc (opţional) descrierea lucrării. c) <Ctrl> → si <Ctrl> ← permite afişarea ecranului vecin. Combinaţii de taste pentru editare tabele: a) <Ctrl> + <E> permite editarea în interiorul celulelor. Nistorescu . Îndrumător de proiectare . Acţiunea mouse-lui pentru editare tabele: a) Apăsând butonul drept al mouse-lui într-o coloana sau celulă se scrie valoarea memorata de <F8>. b) <Ins> previne scrierea peste caractere in timpul editării.număr legături elastice (maxim 200). Meniul principal (master) şi blocul Geometry.număr noduri (maxim 700). Figura 2. total joints . ( Fn = tastă funcţională F1…F12 ).Structură etajată din beton armat Anexa F Geometria structurii În P-FRAME.număr combinări ale cazurilor de încărcare (maxim 99).număr secţiuni (maxim 99). d) <Ctrl> + <PgDn> permite afişarea ultimului ecran al tabelului. descrierea cadrului şi numele utilizatorului. trebuie iniţializaţi parametrii structurii înaintea introducerii de date în tabelele ulterioare. e) <F10> comută un extra set de taste Fn în Geometrie Noduri. total ld cases . Eliberează prima dată butonul sting. Următoarele opţiuni se referă la: unităţile de măsură (metric sau imperial).T.

Nistorescu . Pentru un grad de libertate liber valoarea care se introduce este „1“. Introducerea datelor în fereastra Joint Geometry. iar pentru un grad de libertate blocat se introduce „0“. În Geometry / Joint se vor introduce: cordonatele globale pe direcţiile X şi Y.112 - Îndrumător de proiectare . Figura 4. <F8> TRAN – Translatează geometric nodul în oricare direcţie globală. <F6> PGEN – Crează seturi de noduri folosind coordonate polare. <F7> ZOOM – Te duce la un numar de linie particular din tabel. <F7> ROT – Permite o rotaţie a unei părţi a structurii. Introducerea datelor în fereastra Initialize Geometry. Grade de libertate. <F9> REFL – Reflectă geometric nodul faţă de o axă paralelă cu axa globală X sau Y. . Introducerea nodurilor. Coordonatele nodurilor se pot introduce mai uşor cu ajutorul tastelor funcţionale de mai jos. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Anexa F Figura 3. precum şi gradele de libertate ale nodului pe direcţiile X. <F8> STOR – Memorează valoarea din dreptul cursorului. Y şi Z (vezi figura 4).T. <F5> REPT – Repetă date într-o coloană. <F10> Comută un extra set de taste funcţionale (vezi în continuare). <F5> FILL – Depozitează noduri echidistant între o pereche de noduri. În tabelul de mai jos se prezintă diverse reazeme şi configuraţia gradelor de libertate corespunzütoare acestor reazeme. <F6> GEN – Generează linii de date. <F9> RCL – Recheamă şi depozitează valoarea memorată.

pentru celelalte două tipuri de analiză liniar elastică şi stabilitate .modulul de inerţie în 10 6 ⋅ mm 3 (dată necesară pentru a obţine calculul eforturilor de încovoiere si axiale). • În Geometry / Material se introduc (vezi figura 6): Young Mod .aria secţiunii transversale în mm² (dată obligatorie pentru toate tipurile de calcul). • mom. trebuie introdusă aria de forfecare pentru fiecare secţiune.Structură etajată din beton armat Anexa F Tip reazem Grade de libertate ale nodului X Y Z 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Tabelul 1 În Geometry / Property se introduc (vezi figura 5): X – sectional area .se poate lăsa celula goală). Postelnicu & D.aria de forfecare în mm² (dată obligatorie dacă se doreşte să fie calculate deformaţiile datorate forţei tăietoare).modulul de elasticitate (modulul lui Young) în Mpa (1MPa=1N/mm²) (dată obligatorie pentru toate cele trei tipuri de analiză). • section mod .T. • plastic mom capacity .momentul plastic capabil în kNm (dată obligatorie pentru analiza plastică a structurii. Îndrumător de proiectare . momentul plastic capabil poate fi luat ca produsul tensiunii şi modulul plastic de rezistenţă. .momentul de inerţie în 10 6 ⋅ mm 4 (dată obligatorie pentru toate tipurile de analiză). • shear area .113 - . inertia . Pentru a obţine calculul eforturilor tangenţiale în fiecare din cele trei tipuri de analiză. • Figura 5. Introducerea datelor în fereastra Property Geometry. Nistorescu .

modulul de elasticitate transversal în MPa (modulul de forfecare este necesar numai pentru analiza liniară elastică. O valoare „0” creează o legătura articulată la capătul barei (momentul încovoietor nu este transmis prin nodul de legătura). Coeff exp . • • • • • • • În Connectivity Geometry se introduc (vezi figura 7): lower joint – primul nod. aplicabilă numai în calculul elastic şi plastic). greater joint – al doilea nod. section number – număr secţiune. greater end type – tip de legătură pentru al doilea nod. lower end type – tip de legătură a primului nod.T. . Introducerea datelor în fereastra Material Geometry. Fiecare bară trebuie să aibă un număr al proprietăţii secţiunii. O valoare „0” nu va fi detectată decât la rularea analizei. Ştergerea unei bare se poate face prin alocarea unui atribut „0”. attribute type – număr atribut. Density . Figura 6. O valoare „0” nu va fi detectată decât la rularea calculului. material number – număr material. datele din această coloană sunt împărţite prin un milion). O bară este definită prin două noduri la care ea este ataşată. începând cu „1” până la numărul maxim de proprietăţi secţiuni introduse în Initialize Geometry. Prin convenţie numărul din coloana stânga trebuie să fie mai mic decât numărul din coloana dreapta.densitatea materialului în kN / m³ (valoarea densităţii este necesară numai dacă s-a specificat în iniţializarea geometriei cazul 1 de încărcare = greutatea proprie a structurii.Structură etajată din beton armat Anexa F • • • • Shear Mod . şi numai dacă se doreşte ca programul să calculeze deformaţiile de forcecare). şi când se tipăresc rezultate. Programul va ignora contribuţia barei la matricea de rigiditate in timpul analizelor ulterioare. Fiecare bară trebuie să aibă un număr al materialului. Postelnicu & D. începând cu „1” până la numărul maxim de proprietăţi materiale introduse în Initialize Geometry. Se introduce numărul nodului mai mic în coloana din stânga şi numărul nodului mai mare în coloana din dreapta. O valoare „1” face capătul barei încastrat. atât pentru analiza liniara elastica cit si pentru cea plastica.coeficient de dilatare (dată necesară numai dacă se intenţionează aplicarea încărcărilor termice.114 - Îndrumător de proiectare . Fy yield – eforturi de curgere în MPa (valoarea este necesară numai dacă se intenţionează a se face un calcul plastic). Nistorescu . Alocarea unui număr de atribut diferitelor părţi ale structurii permite selectarea uşoară a acelor părţi când se afişează sau tipăresc diagrame.

Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Anexa F Figura 7. TASTE FUNCTIONALE Dependent de cum s-au numerotat nodurile. SETS: Primul număr de linie din setul definit. Pasul între numerele de linie succesive pentru setul definit. <F5> REPT si <F6> GEN pot fi foarte folositoare in acest caz. Numărul de seturi ce urmează a fi generate plus 1 (setul predefinit). Valorile introduse se pot repeta în jos într-o coloana sau schimba incremental. se introduc „0” în celula „Increment”. Introducerea datelor în fereastra Connectivity Geometry. Celulele „From-To-Step” definesc setul original (ale cărui valori au fost deja introduse).T. Sets) Aceasta funcţie generează linii de date in seturi. FROM: Primul număr de linie din coloana de date ce urmează a fi generată. FUNCTIA GENEREAZA <F6> (From-To-Step şi No. Ultimul număr de linie din setul definit. TO: Ultimul număr de linie din coloana de date ce urmează a fi generată (acest număr trebuie sa fie mai mare decât valoarea din celula „FROM”). Se apasă <Ins> pentru a începe şi <Del> pentru a anula. STEP: Pasul între numerele de linie succesive a datelor ce urmează a fi generate (numai întregi pozitivi).115 - . Nistorescu . Dacă se doreşte repetarea valorile. FUNCTIA REPETA <F5> Funcţia repeta permite generarea de date in jos intr-o coloana. INCREMENT: Incrementează sau decrementează valorile succesive. Îndrumător de proiectare . |<Del> {editare off} = Parasire sablon |<Del> {editare on} = Sterge caracter | Butonul sting pe nume Fn = <Ins> | Ambele butoane (pe nume Fn) = <Del> <Ctrl> <E> = Mod Editare On / Off <Esc> = Celula Blank <Ins> = Incepe functia Ambele butoane (in celula) = <Esc> FUNCTIA GENEREAZA <F6> (Increment) Aceasta celula defineşte pasul între primul număr de linie a seturilor de date succesive. se poate beneficia de avantajul unor taste de generare. FROM: TO: STEP: NO.

loaded members . În Loads / Initialize se introduc următoarele date (vezi figura 9): loaded joints . Apăsând <F10) se activează un alt set de taste funcţionale in Geometrie Noduri. Introducerea datelor în fereastra Initialize Loads. Când aceasta fereastra de dialog apare.numărul total de noduri incărcate. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Anexa F Exemplu. ƒ ƒ ƒ ƒ Figura 9. Încărcări. Este singura tasta funcţionala care nu apare niciodată pe ecran. va apărea o fereastră de dialog pentru cazuri de încărcare. Figura 8. Nu contează (din punct de vedere al iniţializării) câte încărcări se vor aplica pe un nod sau o bara. FUNCTIA GENEREAZA <F6> (DA.T.. Nistorescu . DB etc.tasări de reazem.scurtă descriere a fiecărui caz de încărcare. Prima linie de date ce va fi generata va începe la linia numărul10. support settlements . După introducerea datelor de iniţializare pentru încărcări.bare încărcate. Blocul operaţional Loads. există câteva opţiuni: . FROM = 3 şi INCREMENT = 7.) DX incrementează coloana cu valori a setului predefinit pentru fiecare nou set care este generat. şi în câteva ferestre de dialog. Ea va apărea in multiple tabele. describe load case .116 Îndrumător de proiectare .

un titlu corespunzător cazului de încărcare va apare deasupra în fereastra de dialog când se apasă una din tastele funcţionale incrementale. Introducerea datelor în fereastra Joint Loads. horizontal load şi vertical load . Programul nu va accepta duplicarea numărului de bara în coloană. ƒ ƒ ƒ În Loads / Member se introduc următoarele date (vezi figura 11): member number – număr bara încărcată. şi se referă deseori la încărcarea din zăpadă. torsional load – încărcare cu rotire de nod. se va ajunge la tabelul cazului de încărcare potrivit. Se pot introduce numerele nodurilor încărcate în orice ordine. sloped UDL kN/m slope – încărcare uniform distribuită înclinată ce acţionează în direcţia Y şi se referă deseori la o încărcare gravitaţională.(perpendiculară). se introduc toate încărcările pe aceeaşi linie. Proj UDL kN/m horiz – încărcare uniform distribuită orizontală ce acţionează în direcţia Y. Dacă mai mult decât o încărcare urmează a fi aplicata unui anumit nod. se apasă <F3> Începe.Structură etajată din beton armat Anexa F ƒ ƒ ƒ dacă se apasă <F2> Anulat. Când numărul cazului de încărcare dorit a fost afişat. Figura 10. dacă se accepta numărul cazului de încărcare afişat apăsând <F3> Începe. se introduc în aceeaşi linie. Se introduce numărul barei pe care se intenţionează a se aplica încărcarea. ƒ ƒ ƒ În Loads / Joint se introduc următoarele date (vezi figura 10): loaded joint – număr nod încărcat.T. Nistorescu . O încărcare orizontală este distribuită uniform în lungul proiecţiei barei pe axa barei Îndrumător de proiectare . atunci se revine la meniul încărcări. Încărcarea înclinată este uniform distribuită în lungul barei. Direcţia pozitivă de încărcare corespunde cu direcţia axei globale pozitive. O încărcare pozitiva cu rotire acţionează in sens orar. Postelnicu & D. atâta timp cât nu sunt duplicate. Programul nu va accepta acelaşi număr de nod in coloana cu numărul nodului.117 - . schimbarea numărul cazului de încărcare ce este afişat prin scrierea directă a numărului sau apăsând una din tastele funcţionale: <F4> Increment si <F5> Decrement. Daca mai mult decât un tip de încărcare urmează a fi aplicată la o bara particulară. Se introduce numărul nodului pe care se intenţionează aplicarea unei încărcări. Dacă s-au introdus descrieri ale cazurilor de încărcare în Iniţializare Încărcări.încărcările din nod acţionează corespunzător cu axele globale.

O IUD acţionând pe o bară verticală nu va avea nici un efect.1. . ƒ ƒ thermal change – încărcarea termică. În schimb.Structură etajată din beton armat Anexa F X. Postelnicu & D. O încărcare termică pozitivă va cauza lungirea barei în lungul axei sale locale X. Figura 11. Încărcarea trapezoidală. Dintr-un capăt de bara (nod mai mic) spre altul (nod mai mare). Nistorescu . Încărcările punctuale acţionează în direcţia globală Y. nu este introdusă în concordanţă cu sistemul de coordonatele globale.1). Aceste încărcări sunt perpendiculare pe bara şi sunt introduse relativ la sistemul de coordonate locale ale barei. ƒ triangular kN/m – încărcarea triunghiulară. Dacă se doreşte introducerea unei încărcări numai in lungul unei părţi a barei. Ele trebuie să aibă un cod GLD (1. Axa Y pozitiva: 90° orar fata de axa locala X pozitiva. Introducerea datelor în fereastra Member Loads.încărcări punctuale (maxim 3 pe bară). Încărcările termice pot fi folosite pentru a modela bare pretensionate. Pentru a obţine efectul unei încărcări triunghiulare a cărei distribuţie creşte din nodul mai mare spre nodul mai mic. Poziţia lor in lungul barei. trebuie introduse o combinaţie de încărcări triunghiulară şi perpendiculară. point load . Încărcarea este introdusa relativ la sistemul de coordonate locale ale barei. Direcţia pozitivă a axei locale X a barei este definită ca pornind de la nodul mai mic spre nodul mai mare.118 Îndrumător de proiectare .T. oricum. se introduce distanţa din numărul nodului mai mic al barei la poziţia încărcării în lungul barei. Se creează o încărcare triunghiulară de sens invers dar egală în valoare absolută cu încărcarea dorită. şi o încărcare perpendiculară egală cu valoarea respectivă. ƒ local UDL kN/m perp . Încărcări parţiale. Aşadar. ƒ local UDL kN/m parll – încărcare locală uniform distribuită (paralelă) Aceasta este o încărcare axială şi acţionează paralel cu axa locală a barei X. IUD orizontală acţionând pe o bară orizontală va avea acelaşi efect ca şi încărcarea înclinată (gravitaţională). trebuie folosite noduri fictive.încărcare locală uniform distribuită (perpendiculară) Aceste încărcări sunt perpendiculare pe bara si sunt distribuite uniform. Axa Y pozitiva: 90° orar fata de axa locala X pozitiva. Axa X pozitiva: Nod mai mic spre nod mai mare. O valoare negativa va cauza contracţia barei. Încărcarea triunghiulară inversă. Se combina o încărcare triunghiulara cu o „IUD” perpendiculară. Axa X pozitiva: Nod mai mic spre nod mai mare. distribuţia încărcării creste liniar din zero spre maxim (valoarea introdusa in celula).

La orice articol de meniu. 4) Ajunge la un meniu diferit (sau program. Blocul operaţional Analyze.1. Tiparire (Print) şi Diagrame (Diagrams). cerând informaţii suplimentare. Îndrumător de proiectare . Selectând un articol din meniu se va putea: 1) Ajunge la un tabel. daca există instalat şi Ptools). 2b) După afişarea meniului. Pentru a alege un articol de meniu (fără folosirea mouse-lui). Figura 12. sunt două metode: 1) Folosirea tastelor cu săgeţi. se poate apăsa tasta <x> de doua ori.1). Postelnicu & D. 2a) Apăsarea combinaţiei <Alt>+<x> unde „x” este prima litera a meniului dorit. Daca se plănuieşte rularea unei analize de stabilitate pe cazul de încărcare curent. Daca mai multe articole în meniu încep cu aceeaşi literă. Ele trebuie sa aibă un cod GLD (1.Structură etajată din beton armat Anexa F Mai mult decât trei încărcări punctuale: 1. P-FRAME are trei meniuri: Principal (Master). ƒ stability – calcul de stabilitate (stadiul II neliniar). 2) Tipări alegerea făcută.T. Se introduc încărcări pentru diferite cazuri de încărcare şi se combină cazurile de încărcare în combinări de încărcări. Nistorescu . se apasarea tastei <x> unde „x” este prima literă a meniului dorit. 2. Se folosesc noduri fictive. ƒ plastic – calcul plastic (element finit liniar cu comportare elasto-plastică). Sistemul de meniuri (Menus). nu trebuie să introduci nici o încărcare pe bare. 3) Afişa o fereastra de dialog.119 - . se poate afişa un submeniu. Blocul operaţional Analyze prezintă opţiunile (vezi figura 12): ƒ linear – calcul liniar elastic.

Selectează diagrame multi . cum ar fi încărcări de intrare. Este necesară selectarea corectă: Alegerea Calibrarii (Calibrated Choice). va încetini viteza cu care programul va desena diagramele. Acest factor scalează structura în forma nedeformată. Determină dacă informaţii suplimentare vor fi afişate în diagrame. Dacă se alege un interval de integrare prea mare. Aceasta opţiune permite setarea mărimii maxime a afişării (delta) . se înmulţeşte cu factorul de conversie din dreapta sus a ecranului (foii). ƒ Calibrated Choice – Alegerea calibrării. Nistorescu .bară sau o singură bară. Acest factor scalează forţele interne pe bare (sau forma deformată) aşa cum apar pe ecran. Netezirea este oricum limitată. ƒ ƒ ƒ ƒ Undeformed Geometry Scale Factor – Factor Scară Geometrie Nedeformată. numere bare. elastice. Force Diagrams Magnification Factor – Factor Mărire În Diagrame Forţe. De asemenea determină netezimea sau acurateţea diagramelor. Determină intervalul de bare. Controlează factorii de scară ai geometriei nedeformate. ƒ Display Factors – Factori Afişare. ƒ Automate – Automat. îndemeniul Diagram opţiuni (Options). Max Deflection / force display size (cm) – Deplasare Maximă / Mărimea Forţelor Afişate. depinzând de rezoluţia plăcii grafice.Structură etajată din beton armat Anexa F Sistemul meniuri ( Menus). Alegerea este prioritară setării din Configurare Echipamente până când se reanalizează structura. reazeme. (vezi figura 14): Figura 14. Pentru a calcula distanţe pe ecran. Prin reducerea mărimii intervalului. În Diagrams / Options / Display Factors există următoarele opţiuni. Pentru a calcula mărimea acestor forţe. Fereastra Display Factors. Un interval de integrare mic. Force Diagrams Integration Interval – Interval Integrare În Diagrame Forţe. şi forţelor. deplasărilor. Selectează calibrarea modului de ieşire: video sau imprimanta. Este necesară selectarea corectă: Alegerea Calibrarii (Calibrated Choice). tipărirea în grup sau individuală. se înmulţesc lungimile structurii cu factorul de conversie din partea de sus dreapta a ecranului (sau foii).Afişare integrală. cazurile de încărcare (nivele) şi combinări pentru diagrame şi tipărire. ƒ Display All .120 - Îndrumător de proiectare . Postelnicu & D. ƒ Ranges – Intervale. e sunt disponibile câteva După efectuare anFigura alizei 13. De asemenea selectează înfăşurătoarea pe o singură bară. scalare automată sau definită de utilizator.T. informaţiile grafice afişate pot fi invalide în lungul barei. etc. se va aştepta mai mult până când programul desenează diagramele pe ecran.

Nistorescu . a atributului afişat în lungul barei. În Diagrams / Options / Display All (vezi figura 15) se introduce „1” dacă se doreşte afişarea numărului nodului. ƒ „P” format – Format „P”.121 - . secţiunilor sau materialelor în acelaşi timp cu numerele atributelor. barei. încărcările sunt grupate pe niveluri de încărcare. moment in care programul modifica setările aşa cum sunt specificate in Configurare Echipamente. Fereastra Display All. Îndrumător de proiectare . moment în care programul modifică setările aşa cum sunt specificate in Configurare Echipamente. secţiunii. Se alege formatul „ALT + P” dacă se doresc tipăriri cantitative în mod peisaj. Postelnicu & D.T. Nu se pot afişa în acelaşi timp numerele barelor. Se introduce „1” dacă se doreşte măsurarea deplasărilor şi forţele cantitativ pe ecran (numai analiza liniara si plastica). numai că deplasările sau forţele vor apare mai mult calitative decât cantitative. Opţiunea de Alegere a Calibrării are efect până când se reanalizează structura.Structură etajată din beton armat Anexa F deplasărilor sau forţelor. ƒ „ALT + P” format – Format „ALT + P”. Figura 15. Se alege format „P” dacă se doreşte unor tipăriri cantitative în mod portret. se înmulţeşte factorul de conversie care este scara din dreapta sus a ecranului (sau foii). Pentru a anula aceasta opţiune se setează maximul la zero. În Diagrams / Options / Calibrated Choice există următoarele opţiuni. Pentru a afla deplasarea sau forţa maximă din diagrama. De asemenea se poate afişa un caz particular de încărcare. Pentru calculul ne-liniar. (vezi figura 16): ƒ „Video” format – Format Video. materialului. cu valoarea introdusa în aceasta celula. Opţiunea de Alegere a Calibrării are efect până când se reanalizează structura. Un „0” nu înseamnă că nu se pot vedea diagramele pe ecran.

cursorul se va afla în punctul din lungul barei unde apare cea mai mare forţă în valoare absoluta. cazuri de încărcare. Postelnicu & D. Asigură ca fiecare diagramă multi-bară să încapă în limitele ecranului (sau foii). nivelul sau combinarea aferentă. Scalarea automată ignoră toate opţiunile Factori Afişare exceptând intervalul de integrare. Pentru diagrame fiecare bară din interval va avea aceeaşi scară pentru forţe.Diagrame forţe pe o singură bară. nivele sau combinări. iar apoi se alege dintre forţe pe acelea pe care se doreşte a se afişa. Se introduce „1” dacă se doreste a se vedea diagrame forte. Fereastra Automate Choice. . Afişare interval de bare. combinări de încărcări (nivel încărcare pentru ne-liniar) si date de intrare care sunt specificate în Opţiuni Interval. Send all diagram to printer – Diagrame la imprimantă. În special pentru tipărire. această opţiune permite revederea si compararea diagramei pentru o singura bara şi înfăşurătoare în manieră vizuală.122 - Îndrumător de proiectare . (vezi figura 17): ƒ Scale multi member diag. Fereastra Calibrated Choice. Se introduce „1” dacă se doreşte afişarea înfăşurătorii forţelor. De fiecare dată când se mişcă cursorul (taste cu săgeţi).Structură etajată din beton armat Anexa F Figura 16. fără a trebui verificată scara de fiecare dată. pentru cazuri de încărcare. apoi se alege dintre forţe pe acelea care se doresc văzute. Fix single member scale over range – Fixează scara pentru intervalul de bare. în intervalul tuturor cazurilor de încărcare. afişând în acelaşi timp forţa maximă şi minimă (in intervalul tuturor cazurilor de încărcare. Incrementul prin care cursorul se mişcă este determinat prin intervalul de integrare (specificat in Opţiuni Factori Afişare). În Diagrams / Options / Automate Choice există următoarele opţiuni. tensiuni normale etc. programul afişează şi modifică poziţia cursorului în lungul barei. forte axiale. Nota: Programul nu poate să afişeze simultan diagrame forţe şi înfăşurătoare.T.). to fit screen – Scalare automată. Aceasta opţiune permite trimiterea la imprimanta a tuturor diagramelor din meniul ales (geometrie deformata. nivele sau combinări aşa cum sunt definite în Intervale (Rangers). Pentru înfăşurătoare fiecare bară din interval va avea aceeaşi scară pentru forţe. ƒ Figura 17. Când se afişează prima dată înfăşurătoarea. nivelelor sau combinărilor) plus cazul de încărcare. ƒ ƒ Draw single member force diagrams . Nistorescu . ƒ Draw single member force envelopes – Înfăşurătoare pentru o singură bară. Un interval mai mic poate genera o înfăşurătoare mai exactă.

Postelnicu & D. Nistorescu -123- .Structură etajată din beton armat Anexa G EXTRAS DE ARMĂTURĂ PLACA EXTRAS DE ARMĂTURĂ GRINDA G2 250 x 500 Îndrumător de proiectare – T.

Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Anexa G EXTRAS DE ARMĂTURĂ GRINDA G5 400 x 1000 EXTRAS DE ARMĂTURĂ STÂLPI -124- Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu .

Prescripţii de calcul şi alcătuire”. T. ICB. C. Bucureşti. Partea a II-a. Partea I. industriale şi agricole. D.. 1993. Postelnicu.: „Beton armat (note de curs). Bucureşti. Bucureşti. T. beton armat şi beton precomprimat”. Avram. C. T.: „Grinzi continue“. 1996.: „Beton armat (note de curs).. Munteanu. 1965. M. Munteanu. Postelnicu.: „Construcţii din beton armat. STAS 10101/0-75: „Acţiuni în construcţii. Bucureşti. P10 – 86: “Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii” Îndrumător de proiectare – T. Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile. ICB. Dumitrescu. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente”. STAS 10101/2A1-87: „Acţiuni în construcţii. 1992. Pavel.Structură etajată din beton armat Bibliografie BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] STAS 10107/0-90: „Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton. R. Nistorescu -125- . industriale şi agrozootehnice”. STAS 10101/0-77: „Acţiuni în construcţii. STAS 10107/2-92: „Construcţii civile. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale “. Postelnicu.: „Îndrumător pentru calculul şi alcătuirea elementelor structurale de beton armat “. Partea I-a “. M. Editura Tehnică. Proprietăţile fizico-mecanice ale betonului şi armăturii. 1981. Clasificarea şi gruparea acţiunilor “.. STAS 10101/21-92: „Acţiuni în construcţii. Agent. Calculul elementelor din beton armat “. Bucureşti. Editura Tehnică.. Postelnicu & D. Încărcări date de zăpadă”. Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi beton precomprimat. STAS 10101/1-78: „Acţiuni în construcţii. UTCB. Comportarea elementelor din beton armat la solicitări”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful