You are on page 1of 5

Tarikh Masa Tahun Bil.

Pelajar Tema Tajuk

: : : : : :

11 Mac 2013 12.00 1.00 tengahari 4 Cekal 27 orang Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia Keselamatan dan keselesaan rumah

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Menyenaraikan 3 ciri-ciri rumah yang selesa untuk di tinggal. 2. Menyatakan 2 fungsi bagi setiap ruang dalam rumah.

Kemahiran bernilai tambah : Kemahiran berfikir - menjana idea, mengkategori Kecerdasan pelbagai-kinestatik, verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal. - Bersyukur dengan nikmat keselesaan yang dimiliki - Berbangga dengan rumah yang dimiliki

Penerapan Nilai:

Unsur Patriotisme: Berbangga menetap di Malaysia

Pengetahuan Sedia Ada: - Murid mengetahui bentuk rumah sendiri.

Bahan sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP): 1. Projektor dan Laptop 2. Pembesar suara 3. Pen Marker 4. Kotak misteri 5. Kertas A4

Pembelajaran Koperatif :- Perbincangan Langkah dan Masa Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan, Pembelajaran Bestari, Kemahiran Generik Catatan, Penerapan Nilai Murni, Nilai Alam Sekitar, Unsur Patriotisme dan Sumber P&P Set Induksi (3 minit) Murid mengambil beberapa barang dalam beg misteri Murid melihat barang yang telah dikeluarkan Guru mengaitkan barang dengan isi pelajaran yang ingin KB: Menghubung kait TKP: Verbal-Linguistik Visual-ruang Contoh: pinggan, bedak, ubat gigi, kunci rumah BBM : beg misteri

disampaikan

Langkah 1 (20 minit)

Guru menayangkan video bahagian dalam rumah

TKP: Verbal-Linguistik, Visual Ruang

Penerapan nilai murni : Bersyukur dengan nikmat keselesaan yang

Guru menayangkan gambar bahagian dalam rumah KB: Berfikir, mendapatkan maklumat, memproses maklumat.

dimiliki BBM : laptop, projector, pembesar suara

Murid diminta kehadapan dan menyesuaikan fungsi bahagian dalam rumah bedasarkan gambar yang ditunjukkan

Pembelajaran koperatif Sumbangsaran Unsur Patriotisme: Berbangga menetap di Malaysia

Langkah 2 (20 minit)

Guru memberikan arahan Murid di minta melukiskan bahagian dalam rumah mereka

TKP: Verbal-Linguistik, Visual Ruang

Penerapan nilai murni : Berbangga dengan rumah yang dimiliki

Guru memantau hasil kerja murid sambil memberi penerangan

KB: Berfikir, mendapatkan maklumat, memproses maklumat. BBM : Kertas A4

Beberapa orang murid di panggil ke hadapan untuk menerangkan bentuk bahagian dalam rumah

mereka -

Pembelajaran koperatif Perbincangan

Langkah 3 (10 minit)

Murid akan bermain permainan kotak beracun.

KB Menyelesaikan masalah Kajian masa depan BBM : - Laptop - Pembesar suara - Kotak

Sebaik sahaja muzik berhenti murid yang memegang kotak dikehendaki mengambil satu kertas dalam kotak tersebut dan menjawab soalan yang diberikan

TKP Verbal-Linguistik, Visual Ruang, Intrapersonal, kinestatik

Penutup (7 minit)

Guru membuat kesimpulan mengenai keseluruhan pembelajaran

KB Kemahiran menghubungkait. Kemahiran merumus. BBM : Lirik Lagu

Guru menampal lirik lagu di hadapan TKP Interpersonal Intrapersonal Verbal-linguistik

.Murid diminta menyanyikan lagu yang di tampal

Murid diberikan lembaran kerja

Rumusan: _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________