ANEXA nr. 12 la Normele Metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism aprobate prin OMDRT nr.

899/2011 Macheta brevetului de turism