1.Traductoare –Introducere: Generalitati. Performante. Clasificare
2.Traductoare de presiune 3.Elemente elastice 4.Traductoare electrice asociate 5.Traductoare 6.Traductoare 7.Traductoare 8.Traductoare de presiune cu balanta de forta de presiune piezoelectrice tactile pentru subpresiuni

9.BIBLIOGRAFIE

1. Introducere

Traductoare

Traductoarele, cunoscute frecvent sub numele de elemente de măsură sunt destinate pentru măsurarea mărimilor conduse şi a unor mărimi semnificative pe baza cărora se pune în evidenţă echilibrul proceselor. Prin intermediul lor, vom obţine informaţiile necesare conducerii automate a proceselor în circuit închis, fiind montate de regulă pe bucla de reacţie.

Generalităţi, performanţe, clasificare Traductoarele sunt elemente din structura sistemelor automate care au rolul de a măsura valorile parametrului reglat
i(t) M ES Fig. 3.1. TB e(t)

adică o valoare limită ∆i sub care nu mai apare o mărime măsurabilă la ieşire. semnal ce e pretează pentru transmiterea la distanţă. Se apreciază pe baza . . Performanţele traductoarelor pot fi apreciate pe baza următoarelor caracteristici: .Sensibilitatea reprezintă limita raportului dintre variaţia infinit mică a mărimii de ieşire şi cea de intrare. . în caz contrar sensibilitatea putându-se defini în jurul oricărui punct de funcţionare. unificat. această caracteristică nu trebuie să prezinte curburi şi histerezis pe tot domeniul de variaţie al mărimilor de intrare şi ieşire. în general electric sau pneumatic.2 ÷ 1.1. Această caracteristică se referă la capacitatea elementului de a reproduce cât mai exact şi fără întârziere variaţiile mărimii măsurate. fiind necesar să fie cu cel puţin un ordin de mărime superioară preciziei reglajului în ansamblu. adică elementul să fie liniar. Elementul sensibil efectuează operaţia de măsurare propriuzisă. când ultima tinde spre zero. iar elementul traductor asigură transformarea semnalului într-un alt semnal.2) obişnuit elementele de măsurat din sistemele automate având clase de precizie de 0.Precizia se defineşte ca valoarea relativă a erorii exprimată în procente: P= ∆e % e (3. elementele de măsurat prezintă un anumit prag de sensibilitate.şi de a converti acest parametru (mărime) într-o mărime fizică ce este compatibilă cu mărimea de intrare în elementul următor al sistemului.Liniaritatea se referă la aspectul caracteristicii statice a elementelor şi.5 %. În mod normal.1) Este necesar ca această sensibilitate să fie constantă pe tot domeniul de măsură. conform figurii 3. adică: ∆e ∆i →0 ∆i lim (3. -Comportarea dinamică. Traductoarele se compun din elementul sensibil şi elementul traductor .

în funcţie de tipul semnalului: continuu.şi joasă frecvenţă tiv Termometric Tensometric Electrolitice Fotoemisiv Fig. ε pH-metric Efect Hall variabil ş. reprezintă proprietatea elementelor de a-şi menţine neschimbate caracteristicile statice şi dinamice pe o perioadă cât mai lungă de timp. putând fi asimilat cu inerţia. Alegerea traductorului se va face în funcţie de parametrul reglat. în anumite condiţii de mediu admisibile.a. electric sau neelectric. în funcţie de mediul de măsură. recomandându-se să fie cât mai mică pentru a nu influenţa desfăşurarea procesului. discontinuu. traductoarele pot fi analogice sau pot fi numerice (cifrice). Acest timp poate fi oricât de mic. d.2 Capacitiv Inducţie Piezoelectric e Termoelectric cu s. . Rezistiv Inductiv e De înaltă Reostatic Termorezis. -Timpul de răspuns reprezintă intervalul de timp în care un semnal aplicat la intrare se va resimţi la ieşirea elementului. Privite sub aspectul tipului de semnale. adică pe baza constantelor de timp ce intervin sau. -Gradul de fineţe se caracterizează prin cantitatea de energie absorbită de traductor din mediul de măsură.a. dar niciodată nul. uneori pe baza benzii de trecere -Reproductibilitate. ş.a. 3. i Traductor e Electric Neelectric Parametric e Generator Frecvenţă Fază Curent Tensiune Putere Deplasare Viteză Acceleraţie Presiune Nivel Debit Temperatură ş.funcţiei de transfer a elementului.

Traductoare pentru mărimi geometrice: rezistive. Un alt mod de clasificare. problemă ce revine altor lucrări de specialitate. d. cuplu). prezentarea schematică a acestora. nivel. de cuplu. tensometrice rezistive. detalii suplimentare cu referiri la principiul lor de funcţionare. îndoire. este prezentată schematic în figura 3. de acceleraţie. inductive. etc. Traductoare pentru mărimi mecanice: elastice (tracţiune. Traductoare pentru mărimi tehnologice: presiune. compresie. poate fi făcut în raport de mărimea de natură neelectrică pe cale electrică. cu coardă vibrantă. În acest caz vom avea: a. 2. de şocuri şi vibraţii. c. e.2. Alte traductoare: integrate. capacitive şi numerice de deplasare.Clasificarea traductoarelor este o problemă destul de dificilă. variante constructive posibil de realizat. de forţă. fără a insista prea mult asupra aspectului matematic al acestora. giroscopice. b. de proximitate. debite. TRADUCTOARE DE PRESIUNE . deoarece varietatea acestora este multiplă. temperatură. magnetostrictive. Traductoare pentru mărimi cinematice: de viteză. Una din variantele de clasificare. în funcţie de mărimea de intrare şi cea de ieşire. În cadrul lucrării vor fi prezentate doar traductoarele cele mai uzuale. cu radiaţii.

666 cm/s 2). atunci când se măsoară în raport cu vidul absolut. care corespunde hidrostatice echivalente unei coloane de mercur cu înălţimea de 760 mm la 0 0 C şi g = 980. se folosesc şi (1 atm reprezintă atmosfera fizică presiunea hidrostatică echivalentă a unei coloane de mercur cu densitatea de 13. dacă măsurarea se face ca o diferenţă faţă de presiunea atmosferică şi diferenţială. mm coloană apă (1 mm H 2O reprezintă presiunea hidrostatică echivalentă unei coloane de apă cu înălţimea de 1 mm).666 cm/s 2. Precizăm că. presiunea normală . relativă sau efectivă. atunci când măsurarea se face în raport cu o presiune considerată ca referinţă. cu înălţimea de 760 mm. Unitatea de măsură a presiunii este pascalul tehnică preferându-se barul alte unităţi derivate ca: ( 1 bar = 10 3 (1 Pa = 1 N/m 2). în condiţiile anterioare. la acceleraţia gravitaţională g = 980. în Pa) dar. elementele sensibile ale acestor traductoare diferă.. presiunea atmosferică normală . milimetrii coloană de mercur ( 1 mm Hg = 1 torr – presiunea hidrostatică a unei coloane de mercur cu înălţimea de 1 mm . luată ca referinţă în tehnică – presiunea exercitată de o coloană de mercur cu înălţimea de diferă de presiunii 735.În funcţie de domeniul presiunilor de măsurat. .595 g/cm 3. Trebuie precizat faptul că presiunea poate fi absolută.56 mm (echivalentul unei atmosfere tehnice) .

(elementele constă convertirea unei presiuni într-o deplasare liniară care. pentru măsurarea presiunilor se utilizează: burdufurile metalice ondulate (gofrate). . p a. p c c p a. 3.44) 3.40.. metodele de măsurare fiind specifice doar pentru anumite intervale . c Fig. de de ale în Fig. 3. Elemente elastice Ca elemente sensibile.37. b. tensiunea de Dacă ieşire vom din nota tensiunile de ca în figura 3. de traductorul presiune (mărimea execuţie va fi dată de relaţia cunoscută: U2 = R2 R ⋅ U1 = 2 ⋅ U1 R1 + R 2 R (3.Domeniul presiuilor din tehnică este deosebit U1 R R1 R2 U2 de vast. în tehnică.38. la rândul său este convertită într-o variaţie de tensiune cu ajutorul unui montaj potenţiometric. Fig. funcţionare presiune acestora) al Principiul traductoarelor sensibile în general. camerele cu membrană şi tuburile Bourdon. b. p Fig. 3. c. 3.39.40.

40. au proprietatea de a-şi modifica dimensiunile sub acţiunea unei presiuni. fiind reprezentate în două variante posibile de figura 3.).Burdufurile metalice ondulate (silfoane) . fiind totuşi traductoarele de presiune cele mai utilizate. Celălalt capăt (liber) se va deforma sub acţiunea presiunii. ceea ce duce la convertirea unei presiuni într-o variaţie de deplasare liniară. se utilizează folosirea unor baterii de burdufuri montate în opoziţie . Funcţionarea membranei (figura 3.38. . realizate dintr-un material elastic cunoscut tehnic sub denumirea de tombac sau din oţel obişnuit. pentru precizări suplimentare şi calcule recomand . realizând fie o deplasare liniară. Durata de viaţă a acestor traductoare este influenţată de ciclurile de funcţionare şi suprasarcinile la care sunt supuse . temperatură. cunoscută sub numele de “tombac” . adică sub acţiunea unei presiuni se va produce deformarea acesteia.c. umiditate existenţa derivei de zero. Sensibilitatea maximă a tuburilor Bourdon se obţine pentru cele cu secţiunea semisferică.a. cu un capăt rigid la care se aplică presiunea de măsurat. Camerele cu membrană . putând fi prevăzute cu contacte electrice de minim şi maxim (cazul presostatelor). eliptică sau semisferă (figura 3. etc.39. se execută în general dintr-un aliaj de bronz şi beriliu sau din oţeluri inoxidabile. Traductoarele de presiune prezentate au o sensibilitate relativ redusă. cunoscute şi sub denumirea de membrane gofrate.) este similaru a burdufului ondulat. In cazul în care e necesară măsurarea unei presiuni absolute sau diferenţiale. sub forma unui tub cu secţiune ovală. precizia lor fiind influenţată de vibraţii şi şocuri.b. fie una unghiulară (cazul manometrelor). Tuburile Bourdon se execută în general din alamă arcuită.

Presiune Fig. constanta de timp fiind până la ordinul a 5 secunde. Traductoarele utilizează prin tensometrice lipirea rezistive direct acestora membranele plane sau pe un subansamblu tijă- lamă. variaţiile de presiune sunt preluate sub forma unor semnale de tensiune electrică. adică la variaţia rezistenţei electrice a acestuia.41. 4. 3. ş. .41.Comportarea dinamică a acestor traductoare este în concordanţă cu a elementelor de tip P 1. 3. se pe P1 2R Fig. una din în variante figura fiind 3. P2 ce g tensometrice. Pentru cazul presiunilor foarte mari (sute sau mii de daN/cm 2) se folosesc traductoare de presiune speciale. Traductoare electrice asociate Traductoarele electrice asociate pentru măsurarea presiunilor folosesc elemente sensibile elastice pot fi: . Acest lucru va duce la variaţia lungimii unui fir rezistiv bobinat. Cu ajutorul unui montaj potenţiometric sau cu o punte de măsură. deformabile sub acţiunea unui element elastic sensibil .a. capacitive cu cuarţ. inductive. sub acţiunea unei presiuni este supus unei dilatări. electrooptice.42. Fir rezistiv Oţel inoxidabil reprezentată principial Elementul sensibil este executat de obicei din oţel inoxidabil care. piezoelectrice.

Se arată că expresiile tensiunii mecanice radiale σ r şi tangenţiale σ t sunt date de relaţiile: σr = 3 ⋅ ( p1 − p2 ) ⋅ R 2 r2 [( 3 + µ ) ⋅ − (1 + µ )] 8⋅ g2 R2 3 ⋅ ( p1 − p2 ) ⋅ R 2 r2 [( 1 + 3 µ ) ⋅ − (1 + µ )] 8⋅ g2 R2 (3. . Cu această constatare rezultă că pot fi utilizate patru timbre tensometrice. de obicei. ca în figura 3. cu grosimea g şi raza R. Utilizarea traductoarelor inductive devine avantajoasă pentru cazul măsurării unor presiuni mari care. după direcţia radială. metodele de măsurare fiind aceleaşi ca la măsurarea deformaţiilor.42. pe motivul că deformaţiile pe această direcţie sunt mai importante.45) σt = (3. Poziţionarea timbrelor tensometricese face. membrana şi blocul de încastarare provenind din acelaşi material prin prelucrare tehnologică adecvată.Luând în considerare o diafragmă circulară încastrată perfect.46) Dacă se reprezintă grafic cele două relaţii.. sub acţiunea presiunilor diferenţiale p 1 şi p 2. μ fiind coeficientul lui Poisson. se va constata că distribuţiile celor două tensiuni mecanice au semne contrare la marginea membranei în raport cu zona centrală. la rândul lor produc deplasări liniare mari.

3. corpul conductor – 3 şi în interior se creează vacuum. compune magnetic – din: 1. membrana poate fi şi gofrată dar.43. FD Fig.44. bobinele – 3 şi memebrana – 4. inelul izolator – 2.43.47) capacitatea nominală ε 0. Se arată că în funcţie de valoarea presiunii. L2 se diferenţiale. ) C0 fiind (3. au la bază următoarele elemente componente: membrana – 1. fiind Membrană Corp Fibre optice Sursă lumină p presiunea maximă de lucru. pentru această construcţie se pot întâlni două situaţii: membrana (uneori şi corpul traductorului) este magnetică. pentru măsurarea 1 p1 2 3 4 p2 fără contact a unei presiuni care L1 Fig. una din armăturile conden-satorului este chiar membrana Vacuum traductorului. traductorul inductiv diferenţial funcţionând pe baza modificării curenţilor Foucault (cazul traductoarelor de proximitate) . după figura 3. capacitatea condensatorului variază după o relaţie de forma: C ( p ) = C0 ⋅ /(1 − p pmax . 1 2 2 3 Fig.In figura 3. 3. Principiul traductoarelor de presiune capacitive. p max.45. e recomandabil ca porţiunea de mijloc să fie plană. se prezintă un schematic un traductor de presiune având asociat un traductor inductiv diferenţial.S/d. 3. In acest caz. membrana este nemagnetică. . De asemenea. miezul corpul – 2.44. La această variantă constructivă. traductorul fiind inductiv diferenţial cu armătură mobilă.

Traductoare de presiune cu balanţă de forţe Traductorul de presiune cu balanţă de forţe. Prin deformarea membranei sub acţiunea unei presiuni p are loc o dispersare a fluxului de lumină. Prin . caree e preluată de o altă fibră optică şi transmisă fotodetectorului FD. are dezavantajul că factorul de reflexie se modifică în timp precum şi faptul că variaţiile temperaturii modifică sensibil caracteristicile sale. reducând perturbaţiile dar. ceea ce duce la scăderea fluxului luminos transmis de FD. Acest tip prezintă avantajul amplasării părţii electrice la distanţă mare de traductor. Presiunea măsurată p va acţina şi deforma membrana elastică. schema sa principială fiind prezentată în figura 3.45.Traductoarele electrooptice au o utilizare mai restrânsă faţă de cele anterioare. cu toate că permit eliminarea contactului cu elementul sensibil elastic. principial fiind reprezentate în figura 3. prezintă avantajul [23] că este un montaj cu reacţie. unde membrana reflectă lumina transmisă printr-o fibră optică de la sursa de lumină. gabaritul lor este redus (de ordinul milimetrilor). In acelaşi timp. ceea ce va duce la o deplasare a sistemului de pârghii 1-23-4-5 care va acţiona asupra unui traductor inductiv liniarde tip transformator modificarea TI ce intră în componenţa oscilatorului O..46. 5.

Aceleşi curent de comandă se regăseşte la miliamper-metrul mA. forţa de reacţie produsă de electromagnet. Forţele ce acţionează asupra întregului sistem mecanic sunt: forţa activă datorată presiunii p.întrefierului lui TI. 3. tensiune ce va da un semnal de comandă convertorului tensiune – curent CTC. ceea ce va modifica forţa de acţionare a electromagnetului EM cu magnetul permanent MP prin intermediul căruia acţionează asupra pârghiei 4. se va modifica amplitudinea semnalului la ieşirea Fig. pentru alimentarea blocurilor componente. forţa de tensionare a resortului RO şi greutatea pârghiei 2 – G ce culisează prin punctul de sprijin RD. oscilatorului ceea ce va duce la modificarea tensiunii de ieşire din detectorul D . . fiind debitat prin sursa de alimentare SA. In cazul în care se lucrează cu semnal unificat (4 – 20 mA). Echilibrul se va stabili atunci când suma momentelor introduse de forţele indicate este nulă. Tensiunea de comandă a acestuia va duce la modificarea curentului său de ieşire. inclusiv a electromagnetului se va face uz de o sursă auxiliară de energie Saux.46.

Traductoare de presiune piezoelectrice O parte din caracteristicile traductoarelor piezoelectrice au fost prezentate iar.Datorită faptului că în regim de funcţionare doar forţele datorate presiunii şi electromagnetului sunt variabile.k 2 – constante constructive. Aceste tipuri de traductoare au ca dezavantaje construcţia dificilă şi gabarite mari. S – suprafaţa membranei. B – inducţia magnetului permanent. I – curentul prin bobina electromagnetului şi k 1. N – numărul de spire . dependenţa frecvenţei proprii de rezonanţă a cristalului în raport cu presiunea exercitată asupra acestuia. l – lungimea unei spire. faptul că sunt sensibile la şocuri şi 6. pentru măsurarea presiunilor în practică se pot utiliza variantele: folosirea în mod direct a efectului piezoelectric. precum şi vibraţii. la echilibru este valabilă relaţia: p ⋅ S ⋅ k1 = N ⋅ B ⋅ L ⋅ i ⋅ k2 (3. .48) unde: p – presiunea măsurată.

aceasta în funcţie de interfaţa dintre electrod şi pastilă. 2 – pastilă piezo. Deoarece între pastilele piezoelectrice (cazul celor de formă în rondele) pot să apară goluri de aer. . pentru un contact bun fiind nesară realizarea unui paralelism între suprafeţe sub 10 μm. valorile reale fiinde de 1/10 până la 1/20 din valorile indicate. 3 – resort pretensionare). 3. iar pentru reducerea vibraţiilor conectarea acestora se face în aşa fel încât să aibă loc o însumare a presiunii şi efectul acestora să se anuleze. efect ce permite o îmbunătăţire a liniarităţii precum şi posibilitatea măsrării unor presiuni mai mici decât cea atmosferică. acestea se vor elimina prin pretensionarea ansamblului cu resoarte. condiţii realizabile printr-o polarizare fină. creşterea sensibilităţii se pot utiliza mai multe rondele ca în figura 3. ceea ce e posibil doar dacă în interfaţă există doi electrozi separaţi galvanic între ei. cu o abatere a planeităţii sub 1 μm.Traductoarele bazate pe efectul piezoelectric direct se confecţionează din materiale pieezoelectrice sau piezoceramice în formă plată sau cilindrică.47. (1 – diafragmă. presiunea maximă ce poate fi aplicată în cazul pastilelor de cuarţ fiind de 9500 barri iar pentru cele piezoceramice de circa 8000 barri. Pentru 3 2 1 p Fig. Exxistenţa unor neregularităţi între cele două suprafeţe conduce la tensiuni mecanice mari sau chiar distrugerea pastilelor. Valorile prezentate trebuie luate la limite maxime.47.

cu rezerve în cel cvasistatic. acestea sunt pretensionate şi se confecţi-onează din materiale ceramice (PZT. acţiunea unei forţe F e dată de: F = 4 ⋅ k ⋅ F ⋅ d ⋅ l ⋅ (D 2 − d 2 ) unde k este modul piezoelectric. Au dezavantajul că nu pot fi utilizate decât în regim dinamic. reprezentat schematic în figura 3. cu frecvenţe de lucru de ordinul 10 100 MHz. histerezis şi repetabilitate sub 250 ppm din domeniul de măsurare cu derivă de zero şi variaţia sensibilităţii sub 100 ppm pentru 1 0C. Traductoare tactile . prezintă o eroare de liniaritate. In [23] sunt prezentate şi alte traductoare de presiune ce funcţionează pe principiul prezentat ca cele de presiune absolută cu oscilator cu cuarţ şi cele ce se bazează pe utilizarea unor dispozitive cu unde acustice de suprafaţă (SAW). este avantajos să se utilizeze traductoarele cu element piezoelectric de formă tubulară. 7.48. sensibilitatea este cuprinsă între 0. titanat de bariu ş.48..a.). iar sarcina electrică produsă sub Fig. 2 – rondele).48) Structura prezentată permite şi realizarea răcirii traductorului cu ajutorul unui jet de apă trimis în interior. (3.05 pC şi 1 pC/bar prezenţând o bună liniaritate. care se metalizează pe interior şi exterior ( 1 – L d D 2 1 tub piezoelectric. permite măsurarea unor presiuni de la 1 mbar la 100 bari. Traductoarele prezentate permit măsurări de presiuni de 0 – 1 bar. 3.Pentru creşterea sarcinii şi simplificarea modului de conectare. De obicei.

matricei electrozi intercalează (polibutadien) compoziţie conductoare. traductoarele tactile cele mai utilizate sunt cele rezistive.Aceste tipuri de traductoare sunt utilizate cu precădere pentru determinarea formei suprafeţei unui obiect sau existenţa unui obiect într-un dispozitiv de prindere dar.metode de inducţie (au un nivel şi interval redus de măsurare). vibraţii.a. matricială. structura suprafeţei (duritate. rugozitate. La nivelul actual. ş. făcând uz de: .metode capacitive (impun folosires de dielectrici cu proprietăţi elastice şi izolatoare bune). cauciucului Prin sub realizate un în formă al doi se moale are în element format din fiind între care cauciuc care elemente deformarea unei Fig. . Senzorii tactili sunt utilzaţi actual la roboţi. trebuie precizat (cazul roboţilor) că la operatorul uman informaţia tactilă are ca bază de referinţă: presiune. temperatură.metode ultrasonore (fac uz de proprietăţile de propagare a undelor acustice de suprafaţă). permit şi controlul forţei (presiunii) cu care se realizează prinderea obiectului. . acţiunea presiuni se va modifica rezistenţa echivalentă a celulei. Realizarea acestor traductoare are la bază modelul uman dar. 3. grad de lubrifiere). .49. umiditate.

49. traductoarele cu ionizare prin radiaţii (alfatron) şi traductoarele de tip magnetron.Schema principială a unui astfel de traductor este prezentată în figura 3. Fiecare element al matricei se conectează la o matrice de decodare prin multiplexare (MUX) ce sesizează modificarea curenţilor din matrice în raport cu zona solicitată. domniul lor de aplicare limitânduse la 10 -1 Pa. 3. stabilind în acelaşi timp şi coordonatele excitaţiei. traductoarele de vacuum cu ionizare cu catod cald sau rece (Penning). fiind relizate principial ca în figura 3.50. Traductoare pentru subpresiuni Pentru măsurarea subpresiunilor se utilizează vacuumetrele Pirani. Reultă că valoarea temperaturii firului poate fi determinată chiar prin valoarea rezistenţei electrice a acestuia (se pot utiliza şi alte tipuri de traductoare). pentru presiuni sub 10 3 Pa. Astfel. CAN reprezentând un convertor analogic numeric. Vacuumetrele Pirani sau cu fir cald funcţionează pe principiul 2 p 3 1 Fig. este direct proporţională cu presiunea gazului. de alimentare prin dependenţei conductivităţii termice a gazelor în raport cu presiunea. în corpul – 1 se creează subpresiunea de măsurat.50. Temperatura firului reyistiv depinde practic de conductibilitatea termică a gazului care. Vacuumetrele Pirani introduc erori de măsurare de ordinul 2 – 10% care cresc cu scăderea presiunii. în acesta fiind plasat firul rezistiv – 3 care se încălzeşte la aproximativ 200 0C de la o sursă electrozii – 2. 8. .

unele construcţii speciale atingând 10 -10 torri. Domeniul de măsură al acestor traductoare este de 10 -2 – 10 -8 torri. catodul K încălzit de un filament şi înconjurat de I+ grila G ce este alimentată la un E1 Fig. Câmpul electric creat de grilă antrenează electronii emişi de catod care. De obicei. Acesta p este realizat din incinta A în care se introduce presiunea de K IG C A măsurat. E2 potenţial pozitiv faţă de catod şi cilindrul colector C care este alimentat la un potenţial negativ în raport cu catodul.. în figura 3. valoarea inferioară fiind impusă de prezenţa razelor X. se prezintă un traductor de vacuum cu ionizare cu catod cald. se determină valoarea presiunii cu relaţia: p =k⋅ I+ I− se menţine etalonării (3. . la măsurare constant directe a curentul aparatului Ide existând măsură astfel pentru posibilitatea curentul ionic I + în valori de presiune. Prin măsurarea curentului produs de electroni I .din circuitul grilei şi curentul ionic I + din circuitul electrodului colector. ciocnind moleculele de gaz le transformă în ioni pozitivi şi sunt captaţi de electrodul colector.51.In cazul unor presiuni din domeniul de vacuum tehnic şi vacuum extrem se face uz de traductoarele de vacuum cu ionizare cu catod cald sau rece şi cu radiaţii. 3.49) k fiind o constantă dependentă de geometria electrozilor.51. Principial.

va modifica valoarea curentului prin electromagnetul EM în scopul restabilirii echilibrului. ceea ce necesită creşterea drumului parcurs de electroni.La traductoarele de ionizare cu catod rece (Penning) electronii se generează sub acţiunea unui câmp electric puternic. adică momentele celor două forţe sunt egale: . Pentru a creşte probabilitatea de ionizare a moleculelor. Traductoarele de vacuum cu ionizare prin radiaţii funcţionează pe principiul “bombardării” moleculelor de gaz cu radiaţii α (se mai numesc şi alfatron). peste câmpul electric se suprapune un câmp magnetic care imprimă o traiectorie elicoidală a acestora. reducând în acelaşi timp şi limita inferioară de măsurare. sensibilitatea lor fiind mult mai redusă ca la cele anterioare. Această variantă duce la sensibilităţi mai mari decât în cazul traductoarelor cu catod cald.

54) cu k 1. Q – debit. traductorul prezentat este un sistem cu reacţie negativă prezentând toate avantajele acestor sisteme. . k 2 – constante.53) iar F 2 este forţa produsă de electromagnet: F2 = k 2 ⋅ i 2 In final se obţine orelaţie de forma: (3. In ansamblu. 3.D v p1 p2 F1 CE mA TI M F2 l2 l1 T Fig. i = k ⋅ Q2 (3.54. erorile de măsurare încadrându-se în limitele ± 0. k 1’.62) (3. I – curentul prin electromagnet. F1 ⋅ l1 = F2 ⋅ l 2 unde F 1 e forţa dată de membrană: ' F1 = k1 ⋅ Δp = k1 ⋅ Q2 (3.5%.55) ceea ce ne arată o proporţionalitate directă între curent şi debit.

www.www.BIBLIOGRAFIE: 1.ro 2.regielive.automatizariindustriale.ro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful