RO

IANUARIE 2012

Notă Această broșură este un blocnotes care conţine o serie de informaţii despre Uniunea Europeană, despre statele membre ale Uniunii Europene și despre ţările candidate. Datele sunt furnizate cu titlu strict orientativ. Cu excepţia indicaţiilor care specifică contrariul, acestea provin de pe site-urile internet ale statelor membre, iar secţiunea statistică provine de la Eurostat. Conţinutul prezentei broșuri, elaborată de Secretariatul General al Consiliului, nu angajează nici instituţiile Uniunii Europene și nici statele membre. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi serviciul „Informaţii pentru public” al unităţii „Comunicare” din cadrul Direcţiei Generale F (Presă, comunicare, transparenţă) la următoarea adresă: General Secretariat of the Council Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 22815650 Fax +32 22814977 E-mail: public.info@consilium.europa.eu Internet: www.consilium.europa.eu Numeroase alte informaţii referitoare la Uniunea Europeană sunt disponibile pe site-ul Europa (http://europa.eu). La sfârșitul prezentei publicaţii se găsește o fișă catalografică. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012 ISBN 978-92-824-3408-6 doi:10.2860/81656 © Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Printed in Belgium TIPĂRIT PE HÂRTIE ÎNĂLBITĂ FĂRĂ CLOR ELEMENTAR (ECF)

Statele fondatoare, 1957:
Belgia Germania Franţa Italia Luxemburg Ţările de Jos

1973: ✚
Danemarca Irlanda Regatul Unit

1995: ✚
Austria Finlanda Suedia

2004: ✚
Republica Cehă Estonia Cipru Letonia

Lituania Ungaria Malta Polonia Slovenia Slovacia

1981: ✚ Grecia 1986: ✚ Spania Portugalia 2007: ✚ Bulgaria România Uniunea Europeană astăzi: .

4 .UNIUNEA EUROPEANĂ Uniunea Europeană Cele 27 de state membre ale UE: a se vedea pagina 9. www. care poate fi reînnoit o singură dată. De asemenea.european-council.europa. Președintele Consiliului European este ales cu un mandat de doi ani și jumătate. Consiliul European are sediul la Bruxelles. Împreună cu Consiliul. Consiliul European definește orientările generale pentru acţiunea Uniunii. care Instituţiile europene Parlamentul European reprezintă cetăţenii Uniunii Europene și este compus din 736 de deputaţi aleși în mod democratic prin vot universal direct din cinci în cinci ani.eu Consiliul European reunește șefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene și președintele Comisiei Europene.europa.eu Consiliul Uniunii Europene (sau Consiliul) este compus din miniștrii statelor membre. acesta adoptă legile propuse de Comisia Europeană. Acesta nu exercită funcţii legislative. Ziua Europei: 9 mai (ziua Declaraţiei Schuman) dar își desfășoară activitatea și la Bruxelles și Luxemburg.europarl. Sediul său se află la Strasbourg. Parlamentul European exercită o funcţie de control democratic. precum și bugetul european. www.

Ea este independentă: comisarii apără așadar interesul general al Uniunii Europene și nu interesele specifice ale ţării din care provin.). de asemenea. Ea interpretează. execută deciziile acestora și asigură respectarea legilor și a tratatelor de către statele membre și de către cetăţenii acestora.eu Banca Centrală Europeană se ocupă de euro și conduce politica monetară în ţările din zona euro.int Curtea de Conturi asigură controlul finanţelor Uniunii.consilium.eu 5 . Ea controlează legalitatea actelor instituţiilor Uniunii și asigură respectarea tratatelor de către statele membre. și asigură aplicarea uniformă a acestuia. Comisia are sediul la Bruxelles. transporturi. Consiliul are sediul la Bruxelles. Zona euro este formată din cele șaptesprezece state membre ale Uniunii Europene care au introdus moneda euro începând cu 1999. Comisia propune legi Parlamentului European și Consiliului. Fiecare stat membru prezidează pe rând Consiliul timp de câte șase luni.curia. de a păstra puterea de cumpărare. finanţe. dreptul european. Împreună cu Parlamentul European.ecb. www. Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt. www. www.ec.eca.eu Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cuprinde câte un judecător pentru fiecare stat membru. www. Sediul Curţii de Conturi se află la Luxemburg.europa.europa. Ea garantează buna utilizare a fondurilor europene și oferă asistenţă Parlamentului și Consiliului pentru supravegherea bugetului european. Curtea de Justiţie are sediul la Luxemburg. acesta adoptă legile și bugetul european. Ea are sarcina de a menţine stabilitatea preţurilor în zona euro și.europa. agricultură etc. www. deci. câte unul pentru fiecare stat membru.se reunesc în funcţie de domeniile aflate pe ordinea de zi (afaceri externe.europa.eu Comisia Europeană este compusă din 27 de comisari. la solicitarea judecătorilor naţionali.

FINLANDA SUEDIA ESTONIA LETONIA DANEMARCA LITUANIA IRL A ND A REGATUL UNIT ŢĂRILE DE JOS POLONIA BELGIA LUXEMBURG GERMANIA REPUBLICA CEHĂ SLO VAC I A FRA NŢA AUSTRIA SLOVENIA UNGARIA ROMÂNIA PORTUGALIA ITALIA S P A N I A BULGARIA GRECIA 6 MALTA CIPRU .

eu Numărul pentru apeluri telefonice de urgenţă: 112 Portalul de internet al Uniunii Europene: http://europa. indiferent care sunt nivelurile lor de preţ.europa. Standardul puterii de cumpărare (SPC) este o unitate care reprezintă un volum identic de bunuri și servicii pentru fiecare ţară. 7 . Sursă: Eurostat.org Activitatea profesională în Uniunea Europeană: http://ec.6 ani (2009) (*) Volumul produsului intern brut (PIB) reprezintă valoarea totală a tuturor bunurilor și serviciilor produse într-o anumită ţară pe parcursul unui an.Domeniul de internet al UE: .study-in-europe. este adesea utilizat pentru a exprima bogăţia ţării respective.eu/euraxess Suprafaţă: 4 325 991 km2 Număr de locuitori: 501 105 661 (2010) Densitatea populaţiei: 116 locuitori/km2 (2008) PIB/locuitor (în SPC): 24 500 EUR (2010) (*) Vârsta pentru participarea la alegerile pentru Parlamentul European: 18 ani Vârsta medie: 40.europa.eu Studiul în Uniunea Europeană: http://www.eu/eures Cercetarea în Uniunea Europeană: http://ec.

Cele 23 de limbi oficiale ale UE (*) bulgara (bg) spaniola (es) ceha (cs) daneza (da) germana (de) estona (et) greaca (el) engleza (en) franceza (fr) irlandeza (ga) italiana (it) letona (lv) lituaniana (lt) maghiara (hu) malteza (mt) olandeza (nl) polona (pl) portugheza (pt) româna (ro) slovaca (sk) slovena (sl) finlandeza (fi) suedeza (sv) 8 .

. . . . . . . . . . . . . . . . 52 Slovenia . . . . . 62 Ţări candidate Muntenegru. . . . . . . . . . . . . . 10 Bulgaria . . . . . . 46 Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Cipru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ungaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Luxemburg. . . . . . . . . 32 Letonia . . 56 Finlanda . . . . . . . . . . . . 24 Spania. . . . . . . 58 Suedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 9 (*) Ordinea oficială este dată de ordinea alfabetică în limba de origine. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Turcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Italia . . 18 Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Irlanda . . . . . . 64 Croaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Germania . . . 48 Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Statele membre (*) Belgia . . 26 Franţa . . . . . 60 Regatul Unit. . . . . . . . . . . . 44 Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei . . . . . . . . . . . . . . . 12 Republica Cehă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Lituania . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Slovacia . . . . . . . . . . . . 50 România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ţările de Jos . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Islanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Danemarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Malta . . . . . . . . . . .

premier. care intervin pe picior de egalitate în domenii care le sunt proprii. Deputaţii și senatorii sunt aleși prin sufragiu universal direct cu un mandat de patru ani.be Site-ul guvernului: www.be 10 . Prim-ministrul este cel care conduce statul federal. însă nu are putere politică. Parlamentul este compus din Camera Reprezentanţilor (150 de deputaţi) și Senat (71 de senatori. iar 10 sunt cooptaţi). Palierul median se compune din provincii. – 2010) GMT+1 Regatul Belgiei Forma de guvernământ: monarhie Belgia este o monarhie parlamentară bicamerală. iar baza edificiului este întemeiată pe comune. 21 sunt desemnaţi de parlamentele comunităţilor.BELGIA Capitala: Bruxelles (1 059 483 loc. Palierul superior se compune din statul federal.monarchie.be Site-ul șefului statului: www. Ziua naţională: 21 iulie (depunerea jurământului regelui Leopold I – 1830) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +32 2 Domeniul de internet al ţării: . dintre care 40 sunt aleși prin sufragiu direct. comunităţi și regiuni. Statul belgian este un stat fede- ral cu trei paliere. Regele este șeful statului.

Charleroi.senat.diplomatie.be Internet: www. (în SPC): 28 900 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. franceza (fr).be Aderare: 1957 (stat fondator) Număr de deputaţi în Parlamentul European: 22 În spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: belgieni Limbi oficiale: germana (de). Gand.belgium.belgoeurop@diplobel.lachambre. Liège.fed. +32 22332111 E-mail: dispatch.be/belgoeurop 11 .be Site-ul Senatului: www.7 ani (2008) Alte orașe (*): Anvers.be Informaţii despre ţară: www. Bruges Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue de la Loi/Wetstraat 61-63 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. olandeza (nl) Suprafaţă: 30 528 km2 (2008) Locuitori: 10 839 905 (2010) Densitatea populaţiei: 356 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. Vârsta medie: 40.Site-ul parlamentului: www. votarea obligatorie (*) Sunt incluse cele mai populate 3-5 orașe.

government.bulgariatravel. Adunarea Naţională (Narodno Sobranie) cuprinde 240 de deputaţi aleși cu un mandat de patru ani. – 2010) GMT+2 Ziua naţională: 3 martie (ziua cuceririi independenţei faţă de Imperiul Otoman – 1878) Republica Bulgaria Forma de guvernământ: republică Bulgaria are un regim parlamentar unicameral.bg Site-ul șefului statului: www.parliament. ales cu un mandat de cinci ani. 12 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +359 2 Domeniul de internet al ţării: .bg Site-ul parlamentului: www.BULGARIA Capitala: Sofia (1 123 404 loc.org Aderare: 2007 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 18 .bg Informaţii despre ţară: www. Șeful statului este președintele republicii.president.bg Site-ul guvernului: www. însă Consiliul de Miniștri rămâne principalul deţinător al puterii executive.

votarea neobligatorie Vârsta medie: 41.eu Internet: www.1 ani (2009) Alte orașe: Plovdiv. +32 22358300 E-mail: info@bg-permrep. Ruse. Burgas. (în SPC): 10 600 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.Spaţiul Schengen: nu Monedă: leva (BGN) Numele locuitorilor: bulgari Limba oficială: bulgara (bg) Suprafaţă: 111 002 km2 (2009) Locuitori: 7 563 710 (2010) Densitatea populaţiei: 68.7 locuitori/km2 (2008) PIB/loc.mfa. Varna.bg/en/95 13 . Stara Zagora Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Square Marie-Louise/Maria-Louizasquare 49 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

hrad. și din Senat (Senát). Președintele republicii este ales de parlament din cinci în cinci ani.REPUBLICA CEHĂ Capitala: Praga (1 185 340 loc.vlada.czech. care numără 200 de deputaţi aleși cu un mandat de patru ani. – 2010) GMT+1 Republica Cehă Forma de guvernământ: republică Parlamentul bicameral se compune din Camera Deputaţilor ( Poslanecká sněmovna ).cz Site-ul șefului statului: www.cz Site-ul parlamentului: www. care reunește 81 de senatori aleși prin sufragiu universal direct cu un mandat de șase ani și care este reînnoibil în proporţie de o treime din doi în doi ani.psp.cz Aderare: 2004 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 22 14 .cz Site-ul Senatului: www. Ziua naţională: 28 octombrie (ziua întemeierii statului cehoslovac independent – 1918) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +420 2 Domeniul de internet al ţării: .cz Informaţii despre ţară: www. care exercită puterea executivă alături de guvern.cz Site-ul guvernului: www.senat. El numește prim-ministrul.

(în SPC): 19.Spaţiul Schengen: da Monedă: coroana cehă (CZK) Numele locuitorilor: cehi Limba oficială: ceha (cs) Suprafaţă: 78 865 km2 (2009) Locuitori: 10 506 813 (2010) Densitatea populaţiei: 135 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. votarea neobligatorie Vârsta medie: 39.500 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. Plzeň.cz Internet: www. Liberec Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue Caroly/Carolystraat 15 1050 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.2 ani (2009) Alte orașe: Brno.be 15 . Ostrava.czechrep. +32 22139111 E-mail: eu. Olomouc.mzv.brussels@embassy.

care numește prim-ministrul.dk Site-ul șefului statului: www. Regele este șeful statului.dk Aderare: 1973 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 13 .ft.stm.dk Site-ul guvernului: www.denmark. însă nu are putere politică. 16 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +45 Domeniul de internet al ţării: .kongehuset. Danemarca are două regiuni autonome care îi sunt atașate: Groenlanda și Insulele Feroe. Adunarea poporului (Folketinget) este compusă din 179 de membri aleși cu un mandat de patru ani.DANEMARCA Capitala: Copenhaga (1 080 638 loc. – 2010) GMT+1 Ziua naţională: 5 iunie (semnarea Constituţiei daneze – 1849) Regatul Danemarcei Forma de guvernământ: monarhie Danemarca are un regim parlamentar unicameral.dk Informaţii despre ţară: www.dk Site-ul parlamentului: www.

+32 22330811 E-mail: brurep@um. Odense.dk 17 .Spaţiul Schengen: da Monedă: coroana daneză (DKK) Numele locuitorilor: danezi Limba oficială: daneza (da) Suprafaţă: 43 098 km2 (2009) Locuitori: 5 534 738 (2010) Densitatea populaţiei: 127.eurepraesentationen.3 ani (2009) Alte orașe: Aarhus. Esbjerg. Randers Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue d’Arlon/Aarlenstraat 73 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.5 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. Aalborg. (în SPC): 30 400 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. votarea neobligatorie Vârsta medie: 40.um.dk Internet: www.

bundespraesident. districte și comune. Ales prin sufragiu indirect cu un mandat de cinci ani.de Site-ul șefului statului: www. Șeful statului este președintele republicii. Fiecare stat federativ numește între 3 și 6 membri.de Site-ul guvernului: www. Ziua naţională: 3 octombrie (ziua reunificării germane – 1990) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +49 30 Domeniul de internet al ţării: .de Site-ul Consiliului federal: www. în funcţie de populaţia sa).bundesrat.bundesregierung.de 18 . Germania este un stat descentralizat. Competenţele sunt partajate de guvernul federal și de landuri. rolul său este totuși în esenţă unul onorific și de reprezentare. puterea executivă fiind efectiv exercitată de cancelarul federal. constituit din state federative. care poate fi reînnoit o dată.GERMANIA Capitala: Berlin (3 431 675 loc. sau landuri. – 2010) GMT+1 Republica Federală Germania Forma de guvernământ: republică Parlamentul bicameral se compune din Dieta federală (Bundestag: circa 600 de deputaţi aleși cu un mandat de patru ani) și din Consiliul federal (Bundesrat: 69 de membri desemnaţi de guvernele statelor federative.de Site-ul Dietei federale: www.bundestag.

Köln.de Internet: www.7 ani (2009) Alte orașe: Hamburg.diplo.Informaţii despre ţară: www. +32 27871000 E-mail: info@eu-vertretung.9 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. Stuttgart Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue Jacques de Lalaing/ Jacques de Lalaingstraat 8-14 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. Frankfurt.bruessel-eu.de Aderare: 1957 (stat fondator) Număr de deputaţi în Parlamentul European: 99 Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: germani Limba oficială: germana (de) Suprafaţă: 357 108 km2 (2008) Locuitori: 81 802 257 (2010) Densitatea populaţiei: 229.de 19 .deutschland. votarea neobligatorie Vârsta medie: 43. (în SPC): 29 000 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. München.

20 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +372 Domeniul de internet al ţării: .ee Informaţii despre ţară: www.riigikogu.ee Site-ul guvernului: www. Președintele republicii este ales de parlament cu un mandat de cinci ani. – 2010) GMT+2 Ziua naţională: 24 februarie (ziua declarării independenţei faţă de Rusia – 1918) Republica Estonia Forma de guvernământ: republică Estonia are un regim parlamentar unicameral.eu Aderare: 2004 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 6 Spaţiul Schengen: da .estonia.ee Site-ul șefului statului: www. deoarece puterea executivă revine prim-ministrului.ESTONIA Capitala: Tallinn (393 013 loc. aleși cu un mandat de patru ani.president. Parlamentul (Riigikogu) reunește 101 deputaţi. Prim-ministrul este numit de parlament.ee Site-ul parlamentului: www. El are în principal putere de reprezentare.valitsus.

Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: estonieni Limba oficială: estona (et) Suprafaţă: 45 227 km2 (2009) Locuitori: 1 340 127 (2010) Densitatea populaţiei: 30. votarea neobligatorie Vârsta medie: 39. +32 27790755 E-mail: embassy. Narva.3 ani (2009) Alte orașe: Tartu.ee Internet: www.estemb. Kohtla-Järve Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue Guimard/Guimardstraat 11-13 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.brussels@mfa. (în SPC): 15 900 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.be 21 .9 locuitori/km2 (2008) PIB/loc.

care poate fi reînnoit o dată.com Aderare: 1973 22 .gov.ie Site-ul șefului statului: www.IRLANDA Capitala: Dublin (1 069 861 loc. cu un mandat de șapte ani.ie Informaţii despre ţară: www. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal direct. dintre care 11 numiţi de prim-ministru.ie Site-ul guvernului: www. iar ceilalţi de diferite grupări ale societăţii civile. Ziua naţională: 17 martie (ziua Sfântului Patrick) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +353 1 Domeniul de internet al ţării: . Parlamentul (Oireachtas) este alcătuit din Camera Deputaţilor (Dáil Éireann: 166 de deputaţi aleși cu un mandat de cinci ani) și Senat (Seanad Éireann: 60 de senatori.president.ie Site-ul parlamentului (Camera Deputaţilor și Senatul): www. El nu are atribuţii executive specifice. acestea revenind prim-ministrului. cu un mandat de cinci ani). – 2010) GMT Irlanda Forma de guvernământ: republică Irlanda are un regim parlamentar bicameral.tourismireland.oireachtas.

Galway.7 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. engleza (en) Suprafaţă: 69. +32 22308580 Internet: www. Waterford Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue Froissart/Froissartstraat 50 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.797 km2 (2009) Locuitori: 4 467 854 (2010) Densitatea populaţiei: 64.be 23 . votarea neobligatorie Vârsta medie: 33.irelandrepbrussels.Număr de deputaţi în Parlamentul European: 12 Spaţiul Schengen: nu Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: irlandezi Limbi oficiale: irlandeza (ga).8 ani (2009) Alte orașe: Cork. (în SPC): 30 700 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.

 – 2009) GMT+2 Republica Elenă Forma de guvernământ: republică Grecia are un regim parlamentar unicameral. însă nu are putere politică. Parlamentul elen (Voulí ton Ellínon sau Consiliul grecilor) numără 300 de deputaţi aleși cu un mandat de patru ani.government.gr Site-ul guvernului: www.visitgreece.gr Informaţii despre ţară: www.presidency. El este șeful statului.gr Aderare: 1981 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 22 . Puterea executivă aparţine prim-ministrului. Mandatul acestuia se poate reînnoi o singură dată.gr Site-ul parlamentului: www. Președintele republicii este ales de parlament cu un mandat de cinci ani.gr Site-ul șefului statului: www.GRECIA Capitala: Atena (3 761 810 loc.hellenicparliament. 24 Ziua naţională: 25 martie (ziua cuceririi independenţei faţă de Imperiul Otoman – 1821) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +30 210 Domeniul de internet al ţării: .

4 ani (2009) Alte orașe: Salonic.bruxelles@rp-grece. +32 25515611 E-mail: mea.Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: greci Limba oficială: greaca (el) Suprafaţa: 131 957 km2 (2009) Locuitori: 11 305 118 (2010) Densitatea populaţiei: 85.greekembassy-press.9 locuitori/km2 (2009) PIB/loc.be Internet: www. Peristéri. Pireu. (în SPC): 21 700 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.be 25 . votarea obligatorie Vârsta medie: 41. Patras. Héraklion Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue Jacques de Lalaing/ Jacques de Lalaingstraat 19-21 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

es Site-ul Camerei Deputaţilor: www.congreso. descoperirea Americii de către Cristofor Columb – 1492) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +34 91 Domeniul de internet al ţării: . Spania este Ziua naţională: 12 octombrie (ziua hispanităţii. iar comunităţile autonome își numesc câte cel puţin un senator și.es 26 .casareal.es Site-ul șefului statului: www. compus din șaptesprezece comunităţi autonome și din două orașe autonome. Parlamentul (Cortes Generales) este alcătuit din Camera Deputaţilor (Congreso de los Diputados: 350 de deputaţi aleși cu un mandat de patru ani) și Senat (Senado: 264 de locuri alocate pe o perioadă de patru ani. Regatul Spaniei Forma de guvernământ: monarhie Spania are un regim parlamentar bicameral. – 2010) GMT+1 un stat extrem de descentralizat.gob. 208 senatori sunt aleși la nivel de provincii prin sufragiu universal direct.lamoncloa.senado. în plus.es Site-ul guvernului: www.es Site-ul Senatului: www. mai primesc câte un senator pentru fiecare milion de locuitori aflaţi pe teritoriul lor).SPANIA Capitala: Madrid (3 137 083 loc.

org 27 . votarea neobligatorie Vârsta medie: 39.5 ani (2009) Alte orașe: Barcelona. Malaga Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Boulevard du Régent/Regentlaan 52 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.info Aderare: 1986 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 53 Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: spanioli Limba oficială: spaniola (es) Suprafaţă: 505 990 km2 (2009) Locuitori: 45 989 016 (2010) Densitatea populaţiei: 90.spain. Valencia.Informaţii despre ţară: www. (în SPC): 24 700 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.mae. Sevilla. +32 25098611 E-mail: reperue@reper.8 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. Zaragoza.es Internet: www.es-ue.

El nu își poate exercita funcţia mai mult de două mandate consecutive.FRANŢA Capitala: Paris (2 142 800 loc.outre-mer. poate fi consultat site-ul: www. fiind și cel care numește primministrul. departamente și regiuni de peste mări.fr Site-ul guvernului: www. aleși de un colegiu electoral cu un mandat de șase ani. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal direct cu un mandat de cinci ani. Franţa are. dintre care jumătate sunt reînnoiţi din trei în trei ani). – 2010) GMT+1 Republica Franceză Formă de guvernământ: republică Franţa are un regim parlamentar bicameral.fr Site-ul Adunării naţionale: www.fr Site-ul șefului statului: www.gouvernement.elysee. de asemenea. Președintele are atribuţii politice importante.fr 28 . Parlamentul este alcătuit din Adunarea naţională (Assemblée nationale: 577 de deputaţi aleși cu un mandat de cinci ani) și Senat (Sénat: 348 de senatori.fr Ziua naţională: 14 iulie (căderea Bastiliei – 1789) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +33 1 Domeniul de internet al ţării: . care dispun de un statut propriu și specific în cadrul republicii. Pentru informaţii suplimentare.assemblee-nationale.gouv.

fr Internet: www.Site-ul Senatului: www.france.rpfrance.senat.fr Informaţii despre ţară: www.bruxelles-dfra@diplomatie. Lyon.fr Aderare: 1957 (stat fondator) Număr de deputaţi în Parlamentul European: 73 Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: francezi Limba oficială: franceza (fr) Suprafaţa: 632 833 km2 (2009) Locuitori: 64 716 310 (2010) Densitatea populaţiei: 101.4 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. votarea neobligatorie Vârsta medie: 39. +32 22298211 E-mail: courrier.7 ani (2009) Alte orașe: Marsilia. Nisa.eu 29 .gouv. Toulouse. Nantes Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Place de Louvain/Leuvenseplein 14 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. (în SPC): 26 100 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.

quirinale. Italia este alcătuită din regiuni.it Site-ul guvernului: www. Trentino-Alto-Adige. – 2010) GMT+1 puterea executivă fiind efectiv exercitată de președintele Consiliului de Miniștri.governo.it Site-ul șefului statului: www. provincii și comune. Ziua naţională: 2 iunie (ziua proclamării republicii – 1946) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +39 6 Domeniul de internet al ţării: .it 30 .ITALIA Capitala: Roma (2 473 972 loc. Ales prin sufragiu universal indirect cu un mandat de șapte ani. Cinci regiuni dispun de o autonomie extinsă (Sicilia. Friulia-Veneţia Giulia și Valle d’Aosta). Șeful statului este președintele republicii. anumiţi senatori sunt numiţi pe viaţă de șeful statului sau sunt foști președinţi ai republicii). Sardinia. Republica Italiană Forma de guvernământ: republică Parlamentul bicameral cuprinde Camera Deputaţilor (Camera dei Deputati: 630 de deputaţi aleși cu un mandat de cinci ani) și Senatul (Senato della Repubblica: 315 senatori sunt aleși cu un mandat de cinci ani la nivel de provincii. rolul său este totuși în esenţă unul onorific și de reprezentare.

it 31 .esteri.it Aderare: 1957 (stat fondator) Număr de deputaţi în Parlamentul European: 73 Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: italieni Limba oficială: italiana (it) Suprafaţă: 301 336 km2 (2009) Locuitori: 60 340 328 (2010) Densitatea populaţiei: 204 locuitori/km2 (2009) PIB/loc.senato.it Site-ul Senatului: www.it Internet: www.camera. Genova Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue du Marteau/Hamerstraat 7-15 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 22200411 E-mail: rpue@rpue.Site-ul Camerei Deputaţilor: www.3 ani (2009) Alte orașe: Milano. Torino.it Informaţii despre ţară: www. votarea neobligatorie Vârsta medie: 42. (în SPC): 24 300 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani (25 pentru alegerile pentru Senat). Napoli. Palermo.italia.italiaue.esteri.

Președintele republicii este ales prin sufragiu universal cu un mandat de cinci ani.cy Site-ul șefului statului și al guvernului: www. care reunește 80 de deputaţi. dintre care 56 aleși prin sufragiu universal direct cu un mandat de cinci ani. care reprezintă minorităţile maronită. Parlamentul este alcătuit din Camera Reprezentanţilor (Vouli ton Antiprosópon).CIPRU Capitala: Nicosia (217 606 loc. însă vacante din 1964.gov. catolică și armenească. trei membri cu statut de observator.presidency.cyprus. și 24 de locuri rezervate comunităţii turce.gov.cy Aderare: 2004 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 6 Spaţiul Schengen: nu 32 . – 2010) GMT+2 Republica Cipru Forma de guvernământ: republică Cipru are un regim parlamentar unicameral.cy Site-ul parlamentului: www.parliament.cy Informaţii despre ţară: www. Ziua naţională: 1 octombrie (ziua proclamării republicii – 1960) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +357 22 Domeniul de internet al ţării: .

cyprusembassy.9 ani (2009) Alte orașe: Limassol. turca (tr) Suprafaţă: 9 250 km2 (2009) Locuitori: 803 147 (2009) Densitatea populaţiei: 86. votarea neobligatorie Vârsta medie: 35. +32 27353510 E-mail: info@eu.Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: ciprioţi Limbi oficiale: greaca (el). (în SPC): 24 000 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.org 33 . Paphos Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 61 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. Larnaka.5 locuitori/km2 (2009) PIB/loc.

aleși cu un mandat de patru ani. Parlamentul (Saeima) numără 100 de deputaţi. 34 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +371 7 Domeniul de internet al ţării: .president.lv Site-ul șefului statului: www.LETONIA Capitala: Riga (706 036 loc. El este cel care desemnează prim-ministrul.saeima.lv Informaţii despre ţară: www.li.lv Site-ul parlamentului: www. Președintele republicii este ales de deputaţi cu un mandat de patru ani.lv Site-ul guvernului: www.mk. – 2010) GMT+2 Ziua naţională: 18 noiembrie (ziua proclamării Republicii Letonia – 1918) Republica Letonia Formă de guvernământ: republică Letonia are un regim parlamentar unicameral. el nu își poate exercita funcţia mai mult de două mandate consecutive.lv Aderare: 2004 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 9 .gov.

Jelgava Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Avenue des Arts/Kunstlaan 23 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.gov.8 ani (2009) Alte orașe: Daugavpils.eu@mfa.Spaţiul Schengen: da Monedă: lats (LVL) Numele locuitorilor: letoni Limba oficială: letona (lv) Suprafaţa: 64 559 km2 (2009) Locuitori: 2 248 374 (2010) Densitatea populaţiei: 36.gov. votarea neobligatorie Vârsta medie: 39.lv/en/brussels/ 35 .lv Internet: www. (în SPC): 12 600 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. Liepāja.4 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. +32 22383100 E-mail: permrep.am.

iar 70 sunt aleși cu un scrutin proporţional.lt Site-ul parlamentului: www. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal direct cu un mandat de cinci ani.LITUANIA Capitala: Vilnius (542 947 loc. 36 Ziua naţională: 16 februarie (ziua cuceririi independenţei faţă de Rusia – 1918) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +370 5 Domeniul de internet al ţării: .lrs. – 2010) GMT+2 Republica Lituania Forma de guvernământ: republică Lituania are un regim parlamentar unicameral. Parlamentul (Seimas) este alcătuit din 141 de deputaţi.lt Informaţii despre ţară: www. 71 de membri sunt aleși prin sufragiu universal direct.lt Aderare: 2004 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 12 Spaţiul Schengen: da .lt Site-ul șefului statului: www. cu un mandat de patru ani. El nu își poate exercita funcţia mai mult de două mandate.lrvk. cu un scrutin majoritar.lt Site-ul guvernului: www.president.lietuva.

300 km2 (2009) Locuitori: 3 329 039 (2010) Densitatea populaţiei: 53.mfa. +32 27710140 E-mail: office@eurep. votarea neobligatorie Vârsta medie: 38. (în SPC): 14 200 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.lt Internet: www.Monedă: litas (LTL) Numele locuitorilor: lituanieni Limba oficială: lituaniana (lt) Suprafaţă: 65.lt 37 .9 ani (2009) Alte orașe: Kaunas.6 locuitori/km2 (2008) PIB/loc.mfa.eurep. Klaipėda. Šiauliai Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue Belliard/Belliardstraat 41-43 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

lu Informaţii despre ţară: www.lu Site-ul parlamentului: www. care este șeful executivului. Marele Duce este șeful statului. 38 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +352 Domeniul de internet al ţării: .luxembourg.monarchie.lu Site-ul șefului statului: www.LUXEMBURG Capitala: Luxemburg (75 185 loc. Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor (Châmber vun Députéirten/Abgeordnetenkammer/Chambre des députés).gouvernement. – 2010) GMT+1 Ziua naţională: 23 iunie (celebrarea zilei de naștere a Marelui Duce) Marele Ducat al Luxemburgului Forma de guvernământ: monarhie Luxemburg este un mare ducat ereditar. El desemnează prim-ministrul.chd.lu Site-ul guvernului: www.lu Aderare: 1957 (stat fondator) Număr de deputaţi în Parlamentul European: 6 Spaţiul Schengen: da . care reunește 60 de deputaţi aleși cu un mandat de cinci ani. care dispune de un regim parlamentar unicameral.

Schifflange Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Avenue de Cortenbergh/ Kortenberglaan 75 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. luxemburgheza (lb) Suprafaţă: 2 586 km2 (2009) Locuitori: 502 066 (2010) Densitatea populaţiei: 192. Dudelange.Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: luxemburghezi Limbi oficiale: germana (de). +32 27375600 E-mail: bruxelles. (în SPC): 69 100 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. franceza (fr).7 ani (2009) Alte orașe: Esch-sur-Alzette.etat.rp@mae.lu 39 .5 locuitori/km2 (2009) PIB/loc. votarea obligatorie Vârsta medie: 38.

Numirea prim-ministrului este propusă de acesta parlamentului.hungary.keh.hu Site-ul guvernului: www.hu Site-ul parlamentului: www.kormany. care reunește 386 de deputaţi aleși cu un mandat de patru ani. Președintele republicii este ales de parlament din cinci în cinci ani.hu Aderare: 2004 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 22 Spaţiul Schengen: da . Parlamentul este alcătuit din Adunarea naţională (Országgyűlés). 40 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +36 1 Domeniul internet al ţării: .parlament. – 2010) GMT+1 Ziua naţională: 20 martie (ziua Sfântului Ștefan) Ungaria Formă de guvernământ: republică Ungaria are un regim parlamentar unicameral.hu Informaţii despre ţară: www. care trebuie să își dea acordul.UNGARIA Capitala: Budapesta (1 645 091 loc.hu Site-ul șefului statului: www.

votarea neobligatorie Vârsta medie: 39. Szeged.6 ani (2009) Alte orașe: Debrecen. Győr Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue de Trèves/Trierstraat 92-98 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.9 locuitori/km2 (2008) PIB/loc.beu@kum. Pécs.Monedă: forint (HUF) Numele locuitorilor: maghiari Limba oficială: maghiara (hu) Suprafaţă: 93 027 km2 (2009) Locuitori: 10 014 324 (2010) Densitatea populaţiei: 107. +32 22341200 E-mail: sec. Miskolc.be 41 . (în SPC): 15 700 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.hunrep.hu Internet: www.

42 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +356 Domeniul de internet al ţării: .gov.mt Site-ul parlamentului: www. Camera Reprezentanţilor (Kamra tar-Rappreżentanti) reunește 69 de membri aleși cu un mandat de cinci ani.MALTA Capitala: Valletta (5 666 loc.mt Site-ul șefului statului: www.gov.president.mt Site-ul guvernului: www.parlament.mt Informaţii despre ţară: www.mt Aderare: 2004 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 6 . – 2010) GMT+1 Ziua naţională: 21 septembrie (ziua independenţei – 1964) Republica Malta Formă de guvernământ: republică parlamentară Malta are un regim parlamentar unicameral.doi. El numește prim-ministrul. Președintele republicii este ales de parlament cu un mandat de cinci ani.gov.

San Pawl il-Baħar Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue Archimède/Archimedesstraat 25 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 23430195 E-mail: maltarep@gov. Mosta.gov.mt Internet: www.mt 43 .foreign. engleza (en) Suprafaţa: 316 km2 (2009) Locuitori: 412 970 (2010) Densitatea populaţiei: 1 303.6 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. votarea neobligatorie Vârsta medie: 39 ani (2009) Alte orașe: Birkirkara. (în SPC): 20 400 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: maltezi Limbi oficiale: malteza (mt).

nl Site-ul parlamentului: www. +31 70 – Haga Domeniul de internet al ţării: . – 2010) Sediul Curţii de Justiţie. Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +31 20 – Amsterdam.overheid.parlement.tweedekamer.nl Site-ul guvernului: www.nl Site-ul Camerei Superioare: www.eerstekamer.regering. teritorii insulare în Antile.nl Aderare: 1957 (stat fondator) 44 .nl Site-ul Camerei Inferioare: www. Regele este șeful statului.ŢĂRILE DE JOS Capitala constituţională: Amsterdam (760 949 loc. al guvernului și al parlamentului: Haga (490 844 loc. însă nu are putere politică reală.nl Site-ul șefului statului: www. Parlamentul (Staten Generaal) se compune din Camera Superioară (Eerste Kamer: 75 de membri aleși prin sufragiu universal indirect de cele 12 provincii ale regatului cu un mandat de patru ani) și Camera Inferioară (Tweede Kamer: 150 de deputaţi aleși prin sufragiu universal direct cu un mandat de patru ani). de asemenea. – 2010) GMT+1 Ziua naţională: 30 aprilie (Ziua Reginei) Regatul Ţărilor de Jos Forma de guvernământ: monarhie Ţările de Jos au un regim parlamentar bicameral. care numește prim-ministrul.koninklijkhuis.nl Informaţii despre ţară: www. Ţările de Jos deţin.

nlmission. Almere Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 4-10 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. (în SPC): 32 800 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. Utrecht.3 ani (2009) Alte orașe: Rotterdam. Eindhoven.org 45 .Număr de deputaţi în Parlamentul European: 26 Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: olandezi Limba oficială: olandeză (nl) Suprafaţă: 41 543 km2 (2009) Locuitori: 16 574 989 (2010) Densitatea populaţiei: 487.nl Internet: http://eu. votarea neobligatorie Vârsta medie: 40.2 locuitori/km2 (2009) PIB/loc. +32 26791511 E-mail: bre@minbuza. Tilburg.

gv. în funcţie de numărul de locuitori al fiecăruia]. care au anumite competenţe proprii.at Informaţii despre ţară: www.gv.parlament. Parlamentul (Bundesversammlung) este alcătuit din Consiliul naţional (Nationalrat: 183 de deputaţi aleși cu un mandat de cinci ani) și Consiliul federal [Bundesrat: 62 de membri (variabil) desemnaţi de provincii pe perioada legislativă a fiecărei provincii în cauză. fiecare stat numește între 3 și 12 membri.at Site-ul șefului statului: www. El întrunește în principal funcţii de reprezentare și numește cancelarul federal.at Aderare: 1995 46 .austria. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal cu un mandat de șase ani.at Site-ul parlamentului: www. Ziua naţională: 26 octombrie (adoptarea legii neutralităţii austriece – 1955) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +43 1 Domeniul de internet al ţării: .help. – 2010) GMT+1 Republica Austria Formă de guvernământ: republică Austria are un regim parlamentar bicameral. Austria se compune din 9 regiuni autonome.AUSTRIA Capitala: Viena (1 707 864 loc.at Site-ul guvernului: www.gv.hofburg.

Klagenfurt Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 30 1040 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË Tel.at/bruesselov 47 . (în SPC): 30 700 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 16 ani.at Internet: www. votarea neobligatorie Vârsta medie: 41.aussenministerium. Innsbruck. Linz. Salzburg.3 ani (2009) Alte orașe: Graz.1 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. +32 22345100 E-mail: bruessel-ov@bmeia.gv.Număr de deputaţi în Parlamentul European: 19 Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: austrieci Limba oficială: germana (de) Suprafaţa: 83 879 km2 (2009) Locuitori: 8 375 290 (2010) Densitatea populaţiei: 101.

pl Aderare: 2004 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 51 48 .POLONIA Capitala: Varșovia (1 709 578 loc. Parlamentul este alcătuit din Dietă (Sejm: 460 de deputaţi aleși cu un mandat de patru ani) și Senat (Senat: 100 de membri aleși cu un mandat de patru ani). El numește prim-ministrul și are drept de veto în privinţa promulgării legilor. Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +48 22 Domeniul de internet al ţării: . Președintele republicii este ales prin sufragiu universal direct cu un mandat de cinci ani.poland. – 2010) GMT+1 Republica Polonă Forma de guvernământ: republică Polonia are un regim parlamentar bicameral.pl Informaţii despre ţară: www.gov.senat.sejm.gov.pl Site-ul guvernului: www.pl Site-ul șefului statului: www.pl Site-ul Senatului: www. Cele două sărbători naţionale importante sunt ziua de 11 noiembrie (redobândirea inde- pendenţei – 1918) și ziua de 3 mai (Constituţia din 1791).pl Site-ul Dietei: www.premier.gov.president.gov. Mandatul acestuia se poate reînnoi o singură dată.

Wrocław. Gdańsk Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue Stevin/Stevinstraat 139 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.brukselaeu.polemb.pl Internet: www. (în SPC): 15 200 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. Łódź. +32 27804200 E-mail: bebrustpe@msz. Poznań.Spaţiul Schengen: da Monedă: zlot (PLN) Numele locuitorilor: polonezi Limba oficială: polona (pl) Suprafaţă: 312 685 km2 (2008) Locuitori: 38 167 329 (2010) Densitatea populaţiei: 121.gov.net 49 .9 locuitori/km2 (2008) PIB/loc.5 ani (2009) Alte orașe: Cracovia. votarea neobligatorie Vârsta medie: 37.

PORTUGALIA
Capitala: Lisabona (473 589 loc. – 2010)
GMT

Ziua naţională: 10 iunie (comemorarea morţii poetului Luis de Camões – 1580)

Republica Portugheză
Forma de guvernământ: republică Portugalia are un regim parlamentar unicameral. Adunarea Republicii (Assembleia da República) se compune din 230 de membri aleși cu un mandat de patru ani. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal direct cu un mandat de cinci ani. El numește prim-ministrul și îndeplinește un rol de mediator. Portugalia este alcătuită din 18 districte și două regiuni autonome (Madeira și Azore).
50

Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +351 21 Domeniul de internet al ţării: .pt Site-ul șefului statului: www.presidencia.pt Site-ul guvernului: www.portugal.gov.pt Site-ul parlamentului: www.parlamento.pt Informaţii despre ţară: www.portugalglobal.pt Aderare: 1986 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 22 Spaţiul Schengen: da

Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: portughezi Limba oficială: portugheza (pt) Suprafaţă: 92 094 km2 (2009) Locuitori: 10 760 305 (2011) Densitatea populaţiei: 115,3 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. (în SPC): 19 800 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani, votarea neobligatorie Vârsta medie: 40,4 ani (2009) Alte orașe: Porto, Amadora, Braga, Queluz, Setúbal

Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 12 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 22864211 E-mail: reper@reper-portugal.be Internet: www.reper-portugal.be

51

ROMÂNIA
Capitala: București (1 918 256 loc. – 2010)
GMT+2

Ziua naţională: 1 decembrie (ziua unirii Transilvaniei cu fostul Regat al României – 1918) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +40 21 Domeniul de internet al ţării: .ro Site-ul șefului statului: www.presidency.ro Site-ul guvernului: www.guv.ro Site-ul parlamentului: www.cdep.ro Site-ul Senatului: www.senat.ro Informaţii despre ţară: www.romaniatourism.com Aderare: 2007 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 33

România
Forma de guvernământ: republică Parlamentul României este alcătuit din Camera Deputaţilor (332 de deputaţi aleși cu un mandat de patru ani) și Senat (137 de senatori aleși cu un mandat de patru ani). Președintele republicii este ales prin sufragiu universal cu un mandat de cinci ani. Mandatul acestuia se poate reînnoi o singură dată. Prim-ministrul este numit de parlament. Președintele are, în principal, un rol de reprezentare și de mediere.
52

Spaţiul Schengen: nu Monedă: leul românesc (RON) Numele locuitorilor: români Limba oficială: româna (ro) Suprafaţă: 238 391 km2 (2009) Locuitori: 21 462 186 (2010) Densitatea populaţiei: 93,6 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. (în SPC): 11 000 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani, votarea neobligatorie Vârsta medie: 38 ani (2009) Alte orașe: Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iași

Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue Montoyer/Montoyerstraat 12 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 27000640 E-mail: bru@rpro.eu Internet: http://ue.mae.ro

53

si Site-ul guvernului: www. Numirea prim-ministrului este propusă de acesta parlamentului.vlada.si Site-ul Consiliului de stat: www.up-rs. care trebuie să o aprobe. Ziua naţională: 25 iunie (ziua cuceririi independenţei faţă de fosta Iugoslavie – 1991) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +386 1 Domeniul de internet al ţării: .si Informaţii despre ţară: www. Parlamentul este alcătuit din Adunarea naţională (Državni zbor: 90 de deputaţi aleși cu un mandat de patru ani.dz-rs. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal direct din cinci în cinci ani.SLOVENIA Capitala: Ljubljana (257 673 loc.si Site-ul Adunării naţionale: www.si Aderare: 2004 54 . – 2010) GMT+1 Republica Slovenia Forma de guvernământ: republică Slovenia are un regim parlamentar bicameral.ds-rs.si Site-ul șefului statului: www. dintre care două locuri sunt rezervate minorităţilor maghiară și italiană) și Consiliul de stat (Državni svet: 40 de membri aleși prin sufragiu indirect cu un mandat de cinci ani).slovenia.

votarea neobligatorie Vârsta medie: 41. Celje. +32 22136300 E-mail: spbr@gov.4 locuitori/km2 (2008) PIB/loc.representation.2 ani (2009) Alte orașe: Maribor.si 55 . (în SPC): 21 200 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. Kranj Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue du Commerce/Handelsstraat 44 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.brussels.Număr de deputaţi în Parlamentul European: 8 Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: sloveni Limba oficială: slovena (sl) Suprafaţă: 20 273 km2 (2009) Locuitori: 2 046 976 (2010) Densitatea populaţiei: 100.si Internet: www.

Parlamentul este constituit din Consiliul naţional al Republicii Slovace (Národná rada Slovenskej republiky) și numără 150 de membri aleși cu un mandat de patru ani. El dispune doar de o putere limitată.gov.sk Site-ul șefului statului: www. Puterea executivă este în principal exercitată de prim-ministru.nrsr.SLOVACIA Capitala: Bratislava (422 696 loc. – 2010) GMT+1 Ziua naţională: 1 septembrie (ziua Constituţiei Republicii Slovace – 1992) Republica Slovacă Forma de guvernământ: republică Slovacia are un regim parlamentar unicameral. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal direct din cinci în cinci ani.sk Site-ul guvernului: www.sk Site-ul parlamentului: www.government.prezident.slovakia.travel Aderare: 2004 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 13 Spaţiul Schengen: da . 56 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +421 2 Domeniul de internet al ţării: .sk Informaţii despre ţară: www.

Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: slovaci Limba oficială: slovaca (sk) Suprafaţă: 49 036 km2 (2009) Locuitori: 5 424 925 (2010) Densitatea populaţiei: 110. votarea neobligatorie Vârsta medie: 36.5 ani Alte orașe: Košice.eubrussels.mfa.brussels@mzv.3 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. (în SPC): 18 100 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. Banská Bystrica Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 79 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. Nitra.sk Internet: www. Prešov.sk 57 . Žilina. +32 27436811 E-mail: eu.

fi Aderare: 1995 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 13 Spaţiul Schengen: da Monedă: euro (EUR) Numele locuitorilor: finlandezi 58 . Prim-ministrul este ales de parlament și numit oficial de președinte. aleși cu un mandat de patru ani.fi Site-ul șefului statului: www.FINLANDA Capitala: Helsinki (575 570 loc.finland. – 2010) GMT+2 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +358 9 Republica Finlanda Forma de guvernământ: republică Finlanda are un regim parlamentar unicameral. El nu își poate exercita funcţia mai mult de două mandate consecutive.fi Site-ul parlamentului: www.fi Informaţii despre ţară: www. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal cu un mandat de șase ani.vn.tpk. Ziua naţională: 6 decembrie (ziua cuceririi independenţei faţă de Imperiul Rus – 1917) Domeniul de internet al ţării: .fi Site-ul guvernului: www.eduskunta. Parlamentul ( Eduskunta ) numără 200 de deputaţi.

fi Internet: www.finland. Vantaa. Tampere. Turku. (în SPC): 28 300 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. Oulu Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Rue de Trèves/Trierstraat 100 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 22878411 E-mail: sanomat. suedeza (sv) Suprafaţă: 338 424 km2 (2009) Locuitori: 5 351 427 (2010) Densitatea populaţiei: 17.5 locuitori/km2 (2009) PIB/loc.Limbi oficiale: finlandeza (fi).eue@formin.eu 59 . votarea neobligatorie Vârsta medie: 41.8 ani Alte orașe: Espoo.

Prim-ministrul este numit de parlament.se Regatul Suediei Forma de guvernământ: monarhie Suedia are un regim parlamentar unicameral. Regele este șeful statului. Parlamentul (Sveriges riksdag) numără 349 de membri.se Informaţii despre ţară: www.sweden.sweden. însă nu are putere politică. Ziua naţională: 6 iunie (înscăunarea regelui Gustav Vasa – 1523) 60 Site-ul șefului statului: www.SUEDIA Capitala: Stockholm (1 279 658 loc. aleși cu un mandat de patru ani. – 2010) GMT+1 Domeniul de internet al ţării: .riksdagen.gov.se Site-ul parlamentului: www.kungahuset.se Site-ul guvernului: www.se Aderare: 1995 Număr de deputaţi în Parlamentul European: 20 Spaţiul Schengen: da Monedă: coroana suedeză (SEK) Numele locuitorilor: suedezi Limba oficială: suedeza (sv) Suprafaţă: 441 369 km2 (2009) Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +46 8 .

sweden. (în SPC): 30 100 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. Örebro Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Square de Meeûs/De Meeûssquare 30 1000 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË Tel. votarea neobligatorie Vârsta medie: 40.bryssel@foreign.gov.7 ani (2009) Alte orașe: Göteborg. +32 22895611 E-mail: representationen. Uppsala.se/sb/d/2250 61 .se Internet: www. Malmö. Västerås.Locuitori: 9 340 682 (2010) Densitatea populaţiei: 22.ministry.5 locuitori/km2 (2009) PIB/loc.

care numără 650 de membri aleși cu un mandat de cinci ani.gov. 26 de episcopi și arhiepiscopi ai Bisericii Anglicane și lorzii numiţi pe viaţă.royal. Ziua naţională: aniversarea suveranei Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +44 20 Domeniul de internet al ţării: .com Aderare: 1973 62 .uk Site-ul guvernului: www. Regina este șeful statului. – 2010) GMT Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Forma de guvernământ: monarhie Parlamentul este alcătuit din Camera Comunelor ( House of Commons ). care numără 830 de membri împărţiţi în trei categorii: lorzii cu funcţie ereditară. Puterea executivă este exercitată de prim-ministru.parliament. Scoţia.REGATUL UNIT Capitala: Londra (7 744 942 loc. și Camera Lorzilor (House of Lords).uk Site-ul parlamentului: www.number10.uk Informaţii despre ţară: www.gov. însă are în esenţă un rol protocolar și de reprezentare. Ţara Galilor și Irlanda de Nord.visitbritain.uk Site-ul șefului statului: www. Regatul Unit se compune din Anglia.

gov. +32 22878211 E-mail: ukrep@fco. Glasgow. Liverpool.fco. Edinburgh. Leeds Reprezentanţa permanentă pe lângă Uniunea Europeană: Avenue d’Auderghem/Oudergemlaan 10 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.Număr de deputaţi în Parlamentul European: 73 Spaţiul Schengen: nu Monedă: lira sterlină (GBP) Numele locuitorilor: britanici Limba oficială: engleza (en) Suprafaţă: 243 069 km2 (2007) Locuitori: 62 008 048 (2010) Densitatea populaţiei: 250. votarea neobligatorie Vârsta medie: 39.ukeu. (în SPC): 27 800 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.uk Internet: www.gov.8 locuitori/km2 (2007) PIB/loc.uk/en/ 63 .2 ani (2008) Alte orașe: Birmingham.

me Site-ul parlamentului: www.travel Ţară candidată din: 2010 Spaţiul Schengen: nu . El numește prim-ministrul. Parlamentul reunește 81 de membri aleși prin sufragiu universal cu un mandat de patru ani.me Site-ul guvernului: www.predsjednik. – 2010) GMT+1 Ziua naţională: 13 iulie (ziua independenţei faţă de Imperiul Otoman – 1878) Muntenegru Forma de guvernământ: republică Muntenegru are un regim parlamentar unicameral.MUNTENEGRU Capitala: Podgoriţa (146. care trebuie să primească aprobarea parlamentului.gov. 64 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +382 20 Domeniul de internet al ţării: .skupstina.me Informaţii despre ţară: www.674 loc. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal cu un mandat de cinci ani.me Site-ul șefului statului: www.montenegro.

me Internet: www. Bar Misiunea pe lângă Uniunea Europeană: Rue Marie-Thérèse/Maria-Theresiastraat 34 1210 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. Pljevlja.9 locuitori/km2 (2010) PIB/loc. (în SPC): aproximativ 4 096 EUR (2009.mip.me 65 .8 ani (estimare din 2011) Alte orașe: Nikšić.gov. Numele locuitorilor: muntenegreni Limba oficială: muntenegreana Suprafaţa: 13 812 km2 Locuitori: 632 922 (2010) Densitatea populaţiei: 44. Muntenegru nu face parte din zona euro.gov. estimare a Băncii Mondiale) Vârsta pentru alegeri: 18 ani și doi ani de reședinţă.Monedă: euro (EUR) Adoptată unilateral. +32 22235561 E-mail: eu@mfa. votarea neobligatorie Vârsta medie: 37.

Președintele republicii este ales prin sufragiu universal direct cu un mandat de cinci ani. aleși cu un mandat de patru ani. Spaţiul Schengen: nu 66 .hr Site-ul parlamentului: www.vlada. – 2010) GMT+1 Ziua naţională: 25 iunie (ziua cuceririi independenţei faţă de fosta Iugoslavie – 1991) Republica Croaţia Forma de guvernământ: republică Croaţia are un regim parlamentar unicameral.hr Site-ul guvernului: www.hr Site-ul șefului statului: www. Tratatul de aderare a fost semnat la 9 decembrie 2011. fiind cel care desemnează prim-ministrul. sau municipalităţi.hr Informaţii despre ţară: http://croatia. Croaţia este alcătuită din comitate (Županija) și colectivităţi teritoriale.hr Ţară candidată din: 2004. care au competenţe descentralizate. Parlamentul (Sabor) numără 153 de deputaţi.CROAŢIA Capitala: Zagreb (706 653 loc.predsjednik. Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +385 1 Domeniul de internet al ţării: .sabor.

1 ani (2009) Alte orașe: Split. Osijek Misiunea pe lângă Uniunea Europeană: Avenue des Arts/Kunstlaan 50 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.hr Internet: http://eu.eu@mvpei. votarea neobligatorie Vârsta medie: 41.mfa. (în SPC): 15 000 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.Monedă: kuna (HRK) Numele locuitorilor: croaţi Limba oficială: croata (hr) Suprafaţă: 87 661 km2 (2009) Locuitori: 4 425 747 (2010) Densitatea populaţiei: 78.4 locuitori/km2 (2008) PIB/loc.hr 67 . Rijeka. +32 25075411 E-mail: cromiss.

Parlamentul Islandei.iceland. Președintele este ales prin sufragiu universal direct. Althing. – 2010) GMT Ziua naţională: 17 iunie (proclamarea independenţei faţă de Danemarca – 1944) Republica Islanda Forma de guvernământ: republică Islanda are un regim parlamentar unicameral.ISLANDA Capitala: Reykjavik (119 149 loc.is Informaţii despre ţară: www.is Site-ul guvernului: www.althingi.is Site-ul parlamentului: www. 68 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +354 Domeniul de internet al ţării: . numără 63 de membri. Puterea executivă aparţine prim-ministrului. cu un mandat de patru ani.government.is Ţară candidată din: 2010 Spaţiul Schengen: da Monedă: coroana islandeză (ISK) . care poate fi reînnoit de mai multe ori. aleși cu un mandat de patru ani.forseti.is Site-ul șefului statului: www.

2 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. +32 22385000 E-mail: emb.is Internet: www.brussels@mfa. (în SPC): 26 800 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. Akureyri Misiunea pe lângă Uniunea Europeană: Rond-Point Schuman/Schumanplein 11 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.Numele locuitorilor: islandezi Limba oficială: islandeza (is) Suprafaţă: 103 000 km (2009) Locuitori: 317 630 (2010) Densitatea populaţiei: 3.5 ani (2009) 2 Alte orașe: Kópavogur. Hafnarfjörður.is/be 69 . votarea neobligatorie Vârsta medie: 34.iceland.

aleși cu un mandat de patru ani.mk Informaţii despre ţară: www.mk Site-ul parlamentului: www.president. nu are putere executivă.gov. Președintele republicii.com Ţară candidată din: 2005 Spaţiul Schengen: nu . 70 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +389 2 Domeniul de internet al ţării: . ales cu un mandat de cinci ani.mk Site-ul șefului statului: www.exploringmacedonia.mk Site-ul guvernului: www.sobranie. – 2010) GMT+1 Ziua naţională: 2 august (ziua revoltei împotriva Imperiului Otoman – 1903) fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Forma de guvernământ: republică Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei are un regim parlamentar unicameral. Parlamentul (Sobranie) numără 123 de deputaţi.FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI Capitala: Skopje (482 626 loc.vlada.

be E-mail: mission. +32 22350350 E-mail: mk.5 ani (2009) Alte orașe: Kumanovo.gov. votarea neobligatorie Vârsta medie: 35.2 locuitori/km2 (2008) PIB/loc.mk 71 . (în SPC): 8 600 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani.eu@mfa. Bitola.Monedă: denar (MKD) Numele locuitorilor: din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Limba oficială: limba fostei Republici Iugoslave a Macedoniei Suprafaţă: 25 713 km2 (2009) Locuitori: 2 052 722 (2010) Densitatea populaţiei: 82. Tetovo Misiunea pe lângă Uniunea Europeană: Rue de la Loi/Wetstraat 38 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.mission@skynet.

care reunește 550 de deputaţi aleși cu un mandat de cinci ani. El numește prim-ministrul.gov.TURCIA Capitala: Ankara (4 082 184 loc. – 2010) GMT+2 Ziua naţională: 29 octombrie (întemeierea republicii – 1923) Republica Turcia Forma de guvernământ: republică Turcia are un regim parlamentar unicameral.tr Site-ul guvernului: www.tr Site-ul parlamentului: www.tr Site-ul șefului statului: www.basbakanlik. Președintele republicii este ales prin sufragiu universal direct cu un mandat de cinci ani.tccb.gov. 72 Prefix telefonic al ţării și al capitalei: +90 312 Domeniul de internet al ţării: .tbmm.tr Informaţii despre ţară: www.gov.tr Ţară candidată din: 1999 Spaţiul Schengen: nu Monedă: lira turcească (TRY) . Mandatul acestuia se poate reînnoi o singură dată.kultur.gov. Parlamentul este constituit din Marea Adunare Naţională.

mfa. Bursa. Gaziantep.bruksel.Vârsta medie: 28. Konya Misiunea pe lângă Uniunea Europeană: Rue Montoyer/Montoyerstraat 4 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.be.3 locuitori/km2 (2008) PIB/loc. (în SPC): 11 800 EUR (2010) Vârsta pentru alegeri: 18 ani. votarea neobligatorie Alte orașe: Istanbul.tr 73 . +32 25132836 E-mail: info@turkdeleg.org Internet: www. Adana.gov.2 ani (2008) Numele locuitorilor: turci Limba oficială: turca (tr) Suprafaţă: 783 562 km2 (2009) Locuitori: 73 722 988 (2010) Densitatea populaţiei: 92. Izmir.

.

.

.

Secretariatul General al Consiliului Uniunea Europeană în date și cifre Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 2012 – 73 p. – 14 × 14 cm ISBN 978-92-824-3408-6 doi:10.2860/81656 .

eu www.european-council.europa.2860/81656 ISBN 978-92-824-3408-6 .eu doi:10.consilium.QC-30-11-299-RO-C Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 22816111 www.europa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful