8.

Spatiul romanesc între diplomatie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernitaţii

La sfârşitul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman ajunsese pe linia Dunării, după victoriile împotriva bizantinilor, sârbilor şi bulgarilor, ale căror state au fost desfiinţate, iar Ţările Române deveneau, la rândul lor, obiect al expansiunii otomane. Deşi în anumite momente Poarta a încercat să transforme Ţările Române în paşalâcuri, s-a dovedit în cele din urmă mai profitabil d.p.d.v economic politic şi militar să permită conservarea autonomiei spaţiului românesc. Această opţiune a devenit cea mai potrivită pentru otomani în condiţiile rezistenţ ei îndelungate pe care au întâmpinat-o la nord de Dunăre deoarece obiectivul Ţărilor Româneşti era menţinerea fiinţei statale proprii, ca şi a indentității religioase scop în care lupta armată a fost îmbinată cu tratative diplomatice, la care s-a recurs atunci când disproporţia de mijloace era evidentă. Pe tot parcursul Evului Mediu, tipul de război purtat de Ț.R. cu otomanii era un conflict asimetric, deoarece inferioritatea armată îi obliga pe români să ducă un război de uzură, care avea ca rezultat silirea adversarului de a accepta o pace care să le fie favorabilă. Disproporţia de forţe i-a determinat pe români, să evite bătăliile decisive preferând luptele de hărţuire şi tactica “pământului ars” prin care se distrugeau recoltele, vegetaţia, locuinţele, iar populaţia se retrăgea în locuri greu accesibile lipsind armata invadatoare de posibilităţile de aprovizionare. Atunci când pericolul transformării ţării în paşalâc era iminent, boierimea a sprijinit domnia în efortul militar. Când păreau posibile negocieri cu turcii sau când pericolul continuării luptei părea mult prea mare, boierimea putea să prefere o soluţie diplomatică. Totuşi, boierimea şi domnia au acelaşi obiectiv, de salvare a identităţii politice a ţării, doar că mijloacele pe care le folosesc pot fi diferite. Rezultatul conflictului multisecular dintre Ţările Române şi Poartă, a fost păstrarea identităţii naţionale, în condiţiile în care state puternice(ale bulgarilor, sârbilor, bizantinilor, ungurilor) dar care s-au găsit pe direcţiile principale de expansiune ale turcilor, au dispărut de pe harta politică a Europei. Mircea cel Bătrân Ţara Românească a fost prima ameninţată de înaintarea otomană, care tindea să ajungă la Dunăre. În condiţiile în care statul lui Dobrotici era în pericol să fie cucerit de otomani, Mircea intervine şi adăugă Dobrogea la Țara Românească. Pentru a-şi asigura spatele şi flancurile, Mircea încheie înţelegeri diplomatice cu Polonia şi cu regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg. În toamna lui 1394? oastea munteană care se retrăsese din fața înaintării otomane, purtând lupte de hărţuire, acceptă bătălia decisivă de la Rovine care se încheie cu victorie pentru români.

Conştienţi de pericolul reprezentat de înaintarea otomană spre Europa Centrală, cavalerii occidentali, în special burgunzii şi germanii, conduşi de Sigismund de Luxemburg, organizează în 1396 Cruciada de la Nicopole, la care participă şi Mircea cel Bătrân, dar oștile creştine sunt înfrânte de otomani. După 1417 Dobrogea este cucerită iar Ț.R. acceptă plata tributului ca răscumpărare a păcii, pentru că la tronul Imp. Otoman ajunge Mehmed I care reia o politică agresivă împotriva Ț.R. Iancu de Hunedoara Voievod al Transilvaniei, Iancu de Hunedoara a fost unul dintre campionii luptei antiotomane la mijlocul sec. al XV-lea, propunându-şi chiar cucerirea Belgradului pentru a-şi deschide calea spre inima Europei. În încercarea de a dezorganiza forţele otomane pe propriul teritoriu, la insistenţele sale, în 1444 se organizează, sub conducerea regelui Ungariei şi al Poloniei, Cruciada de la Varna, care însă s-a închieat cu un adevărat dezastru pentru forţele creştine. În 1443, organizează Campania cea lungă, expediție la sud de Balcani prin care cucerește orașe precum Niș și Sofia În 1453, Mehmed al II-lea cucereşte Constantinopolul şi vizează extinderea Imp. Otoman către Europa Centrală, unde principala ţintă era Ungaria, însă Iancu de Hunedoara reuşeşte să-l oprească în fața Belgradului, în 1456. Vlad Țepeș Vlad Țepeș este înscăunat în 1456 de către Iancu de Hunedoara, dornic să-şi asigure în acest fel spatele în vederea apărării Belgradului. În 1461-1462, domnitorul muntean lansează expediţii în sudul Dunării, urmărind să dezorganizeze forţele otomane care însă ripostează prin Mehmed al II-lea care soseşte în Ț.R. în frunte unei armate imense.Vlad Țepeș a aplicat tactica tradițională de retragere şi pustiire, evitând lupta decisivă iar turcii după ce ajung la Târgovişte încep să se retragă. Vlad Țepeș se refugiază în Transilvania aşteptând sprijin din partea lui Matei Corvin care însă, pe baza unei false trădări îl întemniţează pe Vlad la Buda, după care este însă eliberat ajungând pentru scurt timp pe tronul Ț.R. deoarece moare într -o luptă cu turcii. Ștefan cel Mare Ștefan cel Mare a tins către o întărire a relaţiilor diplomatice fie cu Ungaria, fie, mai ales, cu Polon ia. În 1474-1475, se desfăşoară campania iniţiată de sultanul Mehmed al II-lea la care participau circa 120.000 de soldaţi otomani, la care se adăuga şi un corp de oaste al lui Radu cel Frumos. Domnul Moldovei dispunea de circa 40.000 de oameni, plus trupe trimise de Polonia şi Ungaria. Tactica a fost cea tradiţională, a pământului ars şi a hărţuielii, însă, în 1475 la Vaslui, Ştefan, prin bună folosire a terenului şi profitând şi de vremea ceţoasă(era iarnă) obţine una dintre cele mai importante victorii ale românilor din E.M.

În 1476, la Războieni, se duce o altă luptă în care, în ciuda presiunii imense a otomanilor, aceştia nu obţin victoria şi se retrag întrucât cetăţile moldovene rezista iar aprovizionarea se dovedeşte a fi foarte dificilă. În 1486/1487, domnul Moldovei se regăseşte din nou singur în fața otomanilor şi este silit să încheie pace, acceptând plata tributului în schimbul conservării autonomiei ţării.

Mihai Viteazul Fost mare ban al Craiovei, Mihai îşi cumpără domnia în 1593, însă acest semn de fidelitate este superficial iar anul următor, începe colaborarea cu Liga Sfântă, o alianţă a unor state creştine condusă de împăratul german Rudolf al II-lea de Habsburg. Declanşarea luptei împotriva Imperiului Otoman s-a făcut în 1594, prin uciderea datornicilor turci instalaţi la Bucureşti. La Alba-Iulia în 1595 se încheie un tratat între Transilvania şi Țara Românească, care îl transformă pe domnul Mihai într-un simplu locțiitor al principelui Transilvaniei, Sigismund Bathory. La Călugăreni, în 1595, românii, conduşi de domnitorul muntean, în încercarea de oprire a invaziei otomane, cauzează mari pierde ri acestora însă nu pot opri înaintarea lor. Deoarece otomanii începeau organizarea ţării în pașalâc, în toamnă se declanşează ofensiva românilor din Ț.R., Transilvania şi Moldova, silindu-l pe Sinan Pașa să se retragă având loc la Giurgiu bătălia care s-a soldat cu o mare victorie . În 1597 Imperiul Otoman îi recunoaşte lui Mihai domnia pe viaţa diminuând semnificativ tributul; raporturile cu Sigismund Bat hory erau reaşezate pe picior de egalitate, iar în 1598 se încheia un tratat de prietenie cu împăratul german Rudolf al II-lea de Habsburg. Obţinând victoria de la Șelimbăr, în 1599, ceea ce i-a permis să-şi facă o intrare triumfală în Alba-Iulia, urmând apoi campania împotriva Moldovei, unde nu a întâmpinat rezistenţă, în 1600 se putea intitula “Domn al Ț.R, al Ardealului și a toată ţara Moldovei” Măsurile luate în vederea conslidarii puterii centrale în Transilvania a declanşat reacţii adverse din partea maghiarilor urmând ca, după ce este înfrânt de Giorgio Basta şi pierde Transilvania, chiar dacă în 1601 redevine stăpân al Transilvaniei după victoria împotriva lui Bathory, să fie asasinat din ordinul lui Basta, deorece redobândirea puterii era neliniştitoare pentru Habsburgi. Semnificația domniei lui Mihai Vitezul În vremea lui Mihai, ceea ce a fost apreciat, cel mai adesea în afara graniţelor a fost efortul luptei antiotomane. Acesta a fost mai puternic în sudul Dunării, unde voievodul român a intrat în tradiţia folclorică drept un eliberator. Vreme de câteva decenii, tributul este menţinut în limite rezonabile şi nu mai au loc tentative transformare a Țărilor Române în pașalâcuri. În sec al XVII-lea, acţiunile lui Mihai sunt luate uneori drept model de către domnii din Muntenia sau principi ai Transilvaniei, care încearcă apropieri între Ţările Române, în vederea unei posibile lupte antiotomane comune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful