DEFINISI
• Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber(perkataan, frasa, ayat) untuk ditulis oleh orang lain. • Kamus Dewan Edisi Empat mentakrifkan imlak sebagai perbuatan menyebut perkataan (ayat dll) supaya ditulis oleh orang lain • Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa
1. 2. Kemahiran mendengar Kemahiran menulis secara mekanis

Menulis secara mekanis ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf,suku kata, perkataan, ayat atau wacana. • Penyalinan bahan bercetak yang dilihat dengan mata tidak dianggap imlak kerana tidak melalui media pendengaran.

bahasa. kandungan. dan kosa kata • Pastikan tempat hentian bacaan • Petikan perlu dibaca dengan jelas .• Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan • Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata • Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan. mengeja.

bentuk huruf dan tanda baca • Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca . penggunaan perkataan.CARA PENGAJARAN IMLAK • Berikan petikan teks dan minta murid baca • Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan • Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis • Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan.

• Menambah kemahiran pengetahuan murid dalam memahami kosa kata dan stuktur bahasa. • Merupakan peletak dasar kemampuan murid untuk membezakan berbagai bunyi(fonem). • Memberikan dasar kemampuan mengenai tanda baca yang benar .TUJUAN • Imlak latih murid menulis perkataan dengan ejaan yang tepat.

jeda (pauses) dan intonasi yang betul. memahami dan menulis.CARA MEMBACAKAN KERATAN IMLAK Mula-mula bacakan keratan satu kali kepada pelajar sebelum Ujian Imlak itu dijalankan. Kadar kelajuan bacaan hendaklah sesuai dengan kesempatan pelajar mendengar. Selepas imlak dijalankan . bacakan teks itu keseluruhannya sekali lagi untuk semakan pelajar. Bacaan hendaklah mengikut tanda bacaan. iaitu sebelum pengujian. Jadi guru membacakan teks itu tiga kali. sewaktu pengujian dan selepas pengujian. dan keratan dibacakan dengan gaya yang natural (biasa). .

/ (Abdul Aziz Abdul Talib. / buihnya menjamah pasir pantai/ yang halus dan putih itu.Keratan Ujian Imlak Pada petang itu.1996)./ Cahayanya yang merah itu/ menyinari permukaan air laut/ menjadikannya berkilaukilauan./ Matahari hampir terbenam. / cuaca sungguh nyaman./ Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. ./ Ombak berkejar-kejaran/ ke tepi pantai./ Apabila sampai ke tepi pantai/ ombak itu pun pecah.

PERINGKAT LATIHAN MENULIS i. Bermula yang mudah kepada yang lebih susah  Jumlah perkataan jangan terlalu banyak  Boleh gunakan aktiviti mengeja selepas aktiviti bacaan . Ejaan  Guru perlu memilih perkataan yang sesuai berlandaskan perbendaharaan kata mereka ( Perkataan yang pernah didengar)  Peringkatkan.

 Sebaik-baiknya guru dedahkan dahulu perkataan tersebut  Guru sebut dua kali barulah murid menulis  Perkataan yang ditulis haruslah diperiksa oleh guru atau secara berpasangan . kemudian dilakukan secara bertulis . Harus dilakukan secara lisan .

o Contoh : a) Datuk b) Nenek c) Sepupu d) Ayah e) Ibu • • . arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik.MENULIS IMLAK DENGAN TEPAT. i. Menulis imlak perkataan o Guru menyebut perkataan.

ii. ikan kaloi c. minum susu . sapu sampah f. pasang langsir e. lap tingkap g. Menulis Imlak Frasa o Guru menyebut frasa. air bersih b. o Contoh : a. arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. susun bunga d.

c. d. o Contoh : a. Ayah potong rumput. b.iii. . e. Ravi main bola. Menulis Imlak Ayat Mudah o Guru menyebut ayat mudah. Kami kemas kelas. Huda sapu sampah. arah muridmurid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. Anas bangun pagi.

RENCANA  Satu cara untuk memperkukuh kemahiran membaca dan menulis  Tujuan supaya murid mahir mendengar mengeja dan menulis  Bahan-bahan rencana hendaklah berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari  Beri juga perhatian terhadap tanda baca .

Guru edar bahan daripada buku teks. menukar karangan pendek atau petikan bercetak dari tulisan jawi ke dalam tulisan rumi . mengecam dan menulis semula b.AKTIVITI RENCANA a. petikan dan sebagainya. Murid diminta membaca.majalah. meminta murid menulis sama ada daripada lisan atau rakaman c.

penggunaan perkataan.CARA PELAKSANAAN Murid diberi petikan dan diminta membaca Guru pilih bahagian-bahagian tertentu untuk direncanakan Guru sebut ayat-ayat sama ada secara lisan atau rakaman dan murid diminta menulis Unsur yang dilihat dalam rencana ialah ketepatan ejaan. Beri markah. Setiap kesalahan perlu dibincangkan Sebaik-baiknya dilakukan selepas aktiviti lisan atau bacaan . bentuk huruf dan tanda baca Periksa kerja murid.

Penyediaan Bahan Aktiviti Imlak Artikel Rakaman audio Bahan yang boleh digunakan Buku cerita Majalah Surat khabar Petikan teks .

sumber air dicemari pula oleh tumpahan minyak serta sisa toksik. . Sumber air dicemari dengan sampah sarap serta bangkai dan najis. sumber air khususnya di negara kita sering dicemari oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Namun begitu.Petikan Teks Pencemaran Air Air merupakan nadi kehidupan manusia. Demikianlah pentingnya air kepada kita. manusia bukan sahaja menghadapi masalah untuk meneruskan aktiviti kehidupan malahan juga akan mati kehausan. Lebih daripada itu. Tanpa air.

tumbuhan akuatik termasuk batu karang juga akan mengalami nasib yang sama. Bukan itu sahja. . sumber air yang tercemar tidak selamat untuk diminum. untuk mendapatkan bekalan air yang bersih lagi selamat. Lebih mencemaskan lagi. serangga air akan pupus sedikit demi sedikit.Pencemaran air menimbulkan beberapa kesan yang negatif kepada manusia. Yang pasti haiwan akuatik seperti ikan . Pencemaran air juga menyebabkan air berbau busuk dan dicemari kuman. udang. Justeru. kita terpaksa membayar harga yang lebih mahal daripada kebiasaanya.

Lembaran Kerja .

________________ 7. ________________ 9. ________________ 5. 1. ________________ 3. ________________ 6.Nama : _____________________ Kelas :_____________________ Lembaran Kerja Markah Aktiviti Imlak Tulis perkataan-perkataan yang disebut oleh guru. ________________ 2. ________________ 10. ________________ 4. ________________ . ________________ 8.

.UJIAN IMLAK • Imlak sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh Oller (1979). • menulis semula sesuatu keratan (petikan paragraf) yang diperdengarkan. • imlak menguji konstrak kemahiran ‘mendengar ’ dalam sesuatu bahasa dan ‘kefahaman’ mengenainya dalam bahasa yang didengar.

Kebolehan untuk menerima berita dan memahami apa yang disampaikan Kebolehan untuk menangkap perbendaharaan kata dan konsep secara terendiri ASPEK-ASPEK Kebolehan untuk meneliti perbezaan dalam rima .

dan tidak membawa maksud lain kepada ayat/ keseluruhan teks asalnya. . Contoh: bilik ditulis sebagai bilek. tetapi mempunyai kaitan fonologi dengan perkataan asalnya. MARKAH 1 markah KETERANGAN Bagi setiap perkataan yang betul dan tepat dengan bacaan daripada teks asalnya 1 atau ½ markah Bagi setiap perkatan yang tersilap ejaannya.CARA PEMARKAHAN • Markah penuh adalah mengikut jumlah bilangan perkataan yang terdapat dalam keratan imlak. 100 markah penuh bagi keratan yang mengandungi 100 patah perkataan. • Misalnya.

Sekian Xie Xie & Terima Kasih .

Diakses 25 Februari.com/2012/01/imlak-tu-apa. (2012). 2013. Petikan Pencemaran Air.gov.com/2012/04/penilaian-kemahiranmendengar-sama-ada.com/2010/01/petikanpencemaran-air. Januari 2). 2013 daripada http://imlak.dbp.com/2011/07/nota-bmm-3104kemahiran-bm-kemahiran.blogspot. Diakses 25 Februari. (2011). 2013 daripada http://prpm. Januari 8). (2010.blogspot. (2012. Imlak. Penilaian Kemahiran Mendengar. Diakses pada Februari 26. Kemahiran Menulis.html Azaha Ibrahim. daripada http://azaha83. daripada http://jpmkampusrajang.html Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Diakses pada Februari 26. Imlak tu apa.blogspot.my/Search.Bibliografi Anonymous.blogspot.html Faridah Sadek. Diakses pada Februari 26. 2013 daripada http://faridahjajpm1. 2013.html Jabatan Pengajian Melayu.aspx?k=imlak . (2013).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.