Probe de evaluare FINALĂ

:

TEST DE EVALUARE FINALĂ

enunţurile

1.Completează
20 puncte

de

mai

jos

:

.....................................

*

Lumea vie este formată din :
*

.......................................

*

...........................................

Caracteristic , comun , tuturor vieţuitoarelor este faptul că toate vieţuitoarele :
*se nasc

* ........................... ..........

*

......................................

* .....

........................... ..........
* ...................................... * ......................................

Dintre toate vieţuitoarele numai .......................... sunt persoane .

Toate datele personale ale unei persoane formează ....................................... acelei persoane.

Actele care dovedesc identitatea unei persoane sunt :
* .............................................................................
* .............................................................................
* .............................................................................

.Fiecare persoană este o persoană .................... , deoarece nu mai este alta la fel cu ea .

Persoanele

din

lumea

întreagă

se

deosebesc

prin

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Indiferent , însă, de aceste deosebiri , toate persoanele trebuie să se bucure de aceleaşi
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Personele care au o anumită

infirmitate , un anumit handicap , se numesc persoane

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Infirmitaţile

pe

care

le

pot

din......................................sau

avea

persoanele

dobândite

în

cu

urma

nevoi
unor

speciale

pot

.......................

fi
sau

................................... .

2. Completează fişa ta de identitate :
15 puncte
Numele:……………………………………………………..............................................................
Prenumele:………………………………………………….............................................................
Data naşterii:…………………………….......................................................................................
Prenumele tatălui:……………………………………………………………………......................
Prenumele mamei:…………………………………………………………………….....................
Domiciliul:………………………………………….........................................................................
Judeţul:………………………….....................................................................................................
Sexul:………………………….........................................................................................................
Naţionalitatea:……………………………........................................................................................
Religia:………………………...........................................................................................................

3. Stabileşte ce este adevărat şi ce este fals , notând A sau F , după caz :
12 puncte

Plantele şi animalele sunt persoane .

(......)

Tu şi colegul tău de bancă sunteţi identici .

(......)

Fiecare fiinţă omenească este o persoană .

(......)

Toate fiinţele comunică între ele cu ajutorul vorbirii .

(......)

Sentimentele sunt o caracteristică specifică omului .

(......)

Datorită faptului că vorbeşte cu Lizuca , Patrocle este o fiinţă omenească . (......)

4. Completează enunţurile de mai jos :
18 puncte

Trăsăturile morale pozitive sunt :
*...................................... * ......................................... * .........................................
*..................................... * ...........................................

Trăsăturile morale negative sunt :
*...................................... * .........................................
*..................................... * ...........................................

A te încrede în cineva înseamnă ...........................................................................................

Prin respect înţelegem ............................................................................................................

Laşitatea este lipsa de ..................................................................................... .

Ne pierdem încrederea in cineva atunci când ..........................................................................

......................................................................................................................................................

Frica inseamnă ....................................................................................................................... .

Ca să fim respectaţi trebuie să ............................................................................................... .

Oamenii trebuie să respecte dreptul vieţuitoarelor la ................................ .

Prin vieţuitoare înţelegem ...................................................................................................... .

Imaginea porumbelului simbolizează ..................................... .

5.Alege variantele corecte colorând bulinele corespunzătoare.
10 puncte

Mai multe persoane formează un grup atunci când:
☺ au interese comune
☺ nu au altă ocupaţie
☺ urmăresc acelaşi scop

Familia este importantă deoarece:
☺ aici găsim dragoste, înţelegere, respect, ajutor
☺ nu suntem ocrotiţi
☺ ea transmite urmaşilor limba, obiceiurile şi modelele de comportament

Un grup de joacă este caracterizat prin:
☺ spirit de echipă şi toleranţă
☺ simpatie
☺ aceleaşi trăsături fizice ale membrilor

Scopul principal al clasei de elevi este
☺ să-şi aleagă un conducător bun
☺ învăţătura
☺ să-i asculte pe toţi profesorii

În orice grup există reguli care
☺ trebuie respectate de toţi membri
☺ nu trebuie să intereseze pe toţi membri grupului
☺ pot fi scrise într-un document sau nescrise, transmise prin tradiţie

6. Scrie A (adevărat) sau F (fals) pentru enunţurile de mai jos.
10 puncte

Fiecare membru al grupului are drepturi, dar şi îndatoriri.

(......)

Familia este un grup format din părinţi şi copii.

(......)

Grupurile de joacă trebuie să fie alcătuite numai din copii de aceeaşi vârstă.

(......)

Unele grupuri pot fi dăunătoare prin modul lor de comportare.

Dacă suntem colegi de clasă, trebuie să avem aceeaşi religie ca să ne înţelegem bine. (......)

(......)

7. Încercuieşte cuvintele care denumesc activităţile pe care le fac numai persoanele:
5 puncte

* gândesc

* se hrănesc

* citesc

* se înmulţesc

* merg

* cresc

* comunică

* desenează

* scriu

Din oficiu 10 puncte

Total

100 puncte

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful