test fonetica 5d.doc

1. Ce este o semivocală? 2. Care sunt consoanele limbii române? 3. Precizați numărul de sunete și numărul de litere.

ghepard, gheată, saci, certăreț, examen, excelent, 4. Analizați cuvintele. Pentru fiecare : - precizați ce este fiecare sunet (vocală, semivocală, consoană) - dacă există diftong, triftong sau hiat. - Stabiliți care este silaba accentuată Iederă, aici, aude, auriu, deschideau, făceau

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful