cl4 lectie

ŞCOALA”ELENA DOAMNA”TECUCI-PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

ÎÎNVĂŢĂTOARE: ILINCA BÎRA

Nr. ore: 6 ore/săptămână

Manual: autori–Tudora Piţilă şi Cleopatra Mihăilescu, Editura Aramis, 2006

NR CRT
1.

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Sună clopoţelul

OB. REF.
1.1; 1.2;1.3; 1.4; 1.5; 2.2;2.3; 2.4; 2.6; 3.1;3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.7;4.1; 4.2; 4.3;4.6

CONŢINUTURI
 Cartea (actualizare). Rolul ilustraţiilor  Textul narativ (actualizare). Delimitarea textului în fragmente logice. Formularea ideilor principale (actualizare). Povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ (actualizare). Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate  Poezia:strofa,versul(actualizare)  Componentele comunicării dialogate (actualizare). Factorii perturbatori ai comunicării  Constituirea de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare. Elemente de comunicare nonverbală  Planul iniţial al compunerii Semnele de punctuaţie (actualizare)  Cuvântul (actualizare). Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare). Cuvintele cu sens opus (actualizare). Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit. Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare)  Aşezarea textului în pagină(actualizare)  Transcriere (actualizare). Dictare (actualizare)  Recapitulare,Evaluare Texte-suport: Nenea directorul, după George Şovu,Cuvintele vrăjite, după Pierre Gamarra,Mi s-a terminat caietul, după Mircea Sîntimbreanu,Şcoala, de Tudor Arghezi  Textul narativ  Povestirea orală a conţinutului textului  Ghilimelele. *punctele de suspensie  *Propoziţia enunţiativă afirmativă.,*propoziţia enunţiativă negativă  Compunerea după suport vizual  Formulare de întrebări în legătură cu conţinutul textului  Verbul. Timpurile verbului  Scrierea corectă a cuvintelor v-a / va  Planul dezvoltat de idei  Compunere cu început sau sfârşit dat  Recapitulare,Evaluare Texte-suport: La Medeleni, după Ionel Teodoreanu,Culesul porumbului, după Ion Agârbiceanu,Rapsodii de toamnă, de George Topîrceanu,Ţara de dincolo de negură, după Mihail Sadoveanu,Sfârşit de toamnă, de Vasile Alecsandri  Delimitarea fragmentelor logice.Povestirea orală  Substantivul. Genul substantivelor  Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate • Scrierea corectă a cuvintelor „n-ai / nai"  "Transformarea textului dialogat în povestire  Povestirea după un plan de idei a unor texte de mică întindere  Compunere după un plan propriu de idei.

NR ORE
18

SĂPT
I-III 12.09.11 30.09.11

OBS
sem.I

2.

A ruginit frunza din vii...

1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6

27

IV-VIII 3.10.11 9.11.11

sem.I

3.

Povestiri cu tâlc

1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;4.3; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2;

27

VIII-XIII 9.11.11 12.12.11

sem.I

CLASA a IV-a C

AN ŞCOLAR 2011-2012

Genul pronumelor  Ortografie şi punctuaţie.Dictare  Recapitulare. 3. 3.3. după Cezar Petrescu. 2. după Ion Agârbiceanu .6.12 sem.Evaluare Texte-suport: Fram.5. de Ştefan Octavian losif .3. Baba Iarna intră-n sat 1.2. 2.Nicuşor.II 6. 4. 3.2.I 15 I-III 16.1. 1. 2.Scrierea corectă a cuvintelor:nu-l.11 sem. 2.Sfatul degetelor.4.n-o.Povestirea Textul în versuri 18 III-VI 1.4. 2.6. 3.  Compunerea liberă  Recapitulare. 4. 4.5. 4.5. de George Coşbuc .12 sem. după Mihail Sadoveanu.Evaluare Texte-suport: Muma lui Ştefan cel Mare .5.1.Iarna pe uliţă. după I.1.12.O vizită în atelierul lui Brâncuşi .01.5.5. după Emil Gîrleanu.3.6  Poezia cu tematică diversă  Personajul literar  Pronumele personal. 4. 3. 3. 1.6.3.11 23. 2. 4. 3. de Elena Farago.Colindătorii.1. Acordul adjectivului cu substantivul  Scrierea corectă a cuvintelor n-au şi n-are  Recapitulare. Al Brătescu-Voineşti   Textul narativ.1. 3. 4.1. 4.2.02. de George Coşbuc 11 XIII-XIV 13. după Vladimir Colin.3.4. după E. 3.1.4.II CLASA a IV-a C AN ŞCOLAR 2011-2012 .1. de Vasile Alecsandri.1. 20 IX-XII 15.4. 2. Lumea necuvântătoalor 1. 3.6. după Pavel Câmpeanu . 2. 4.5.5. 3. 2. 1.12 1.4.Scrierea corectă a cuvintelor ce-l şi cel.6  ÎÎNVĂŢĂTOARE: ILINCA BÎRA Recapitulare.3. 2. 2.4. de Otilia Cazimir. 1. 2. 2. 2.02. 2. 3. Scrierea numeralelor simple şi *a celor compuse  Ortografie şi punctuaţie.2.5. Alte forme ale pronumelui personal.7.2. ursul polar.2.4. 4.2. 2.După asemănarea lor.12 22.12. după luliu Raţiu.1. după Oscar Wilde  Poezia cu tematică diversă  Adjectivul.7.2.Prepeliţa şi puii ei.3. Copiii şi păsărelele. Genul adjectivelor.4. Tolstoi. 2. 1.02.4. după Lev N.ŞCOALA”ELENA DOAMNA”TECUCI-PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 4.3.2.02.II 5. 3.12 14. A. Infloresc grădinile 1.nu-i. 2.2.5.6. 2.6 Texte-suport: Pălăria Omului de zăpadă. Hoffmann.II 7. 1.Evaluare 4. 1.5.3.7. 1. de Dimitrie Bolintineanu . 4. Jianu.2. 3. 4. 4.6 18 VI-IX 22.3. Pronumele personal de politeţe.Evaluare Texte-suport: Iarna.03. 3.3.2. 1. după Cella Delavrancea  Poezia cu tematică diversă  Textul narativ  Numeralul.5.4.3.4.Ciocârlia. 2.5.George Enescu.3. 4.2. 4. 3.1.12 sem.Cumătră vulpe. 4.Povestea crocodilului care plângea. 4. 2. 1. 3.1. T.6. 3.1. Români cu care ne mândrim 1.03.5.Furtuna. 4. Evaluare Texte-suport: Vestitorii primăverii.2. 2.3. 1. 3. 3. 4. după E.12 sem.3. Copieri .Tradiţii româneşti de sărbători  Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie  Scrierea corectă a adjectivelor terminate în –iu  Personajul literar  Spaţiul şi timpul în textul literar  Compunerea pe baza unor cuvinte şi a unor expresii date  Compunerea cu titlu dat  Scrierea corectă a cuvintelor n-aţi şi n-au  Recapitulare.Prinţul Fericit.1. 1.Darurile.

1. 4. 3. 1.Povestirea orală/scrisă a unor fragmente.2. 1.2. Textul nonliterar :articole din reviste pentru copii Scrierea funcţională:Invitaţia Scrierea funcţională:*scrisoarea Recapitulare.3.1. 1. 4.4.3.5.2. 3.3.4.2.4.05.2.  3.Recunoaşterea determinanţilor spaţiali şi temporali ai textului Părţi secundare de propoziţie Atributul. 3.3.12 8.1. 2.II CLASA a IV-a C AN ŞCOLAR 2011-2012 . Amintiri din copilărie.4.3.4.3.Povestirea Poezia cu tematică diversă.12 22. 3. de Mihai Eminescu .6.5.7. 2.1.3.4.2.3. 3.08 sem.5.1. Textul nonliterar:afişul . * Subiectul multiplu Acordul predicatului cu subiectul Compunerea în care se introduce dialogul Recapitulare. 2.2. după Călin Gruia 10. 4.06.Delimitarea fragmentelor logice.12 8.Tipuri de compunere-redactare  Scrierea corectă a ortogramelor şi a semnelor de punctuaţie  Părţi de propoziţie. 3.12 sem.5.Personajul literar.2.3. Brătescu.3.1. 3.versul  Părţile componente ale unei compuneri. 2.Evaluare Texte-suport: Cireşarii.2. 4.Toate pânzele sus!. după Silvia Kerim . Recapitulare finala 2.1.6        Textul narativ. 4.6. 3.04. după Constantin Chiriţă .6   Părţile principale de propoziţie Predicatul verbal Subiectul simplu. 3.06. Atributul exprimat prin adjectiv.1. după Radu Tudoran 20 XIII-XVI 30. 3. 3.II 9.Formularea ideilor principale. 3. 3.5.4.-Voineşti ÎÎNVĂŢĂTOARE: ILINCA BÎRA 27. 4.7.5.5. 4. după I. 4. 4.1.3 2. 2.4. 4.2.5.5.2. 3. 4. 2.4.1.2. 4.6. 4. 2. 2. 3. părţi de vorbire-analiză gramaticală 12 XIX-XX 11. 4. 3.5.2.6.1. 3.6.II Texte-suport: Freamăt de codru.04.Evaluare 14 XVI-XVIII 23. 4. 3.2. după Ion Creangă La despărţire".12 sem.  3. 4. 4.3. de Tudor Arghezi . 1. 2.1.6.2.06.Personajul literar  Textul liric: strofa.6.7. 4. Al. 2.2. 3. substantiv şi prin *numeral cu valoare de adjectiv Complementul.Câinele.      Textul narativ.7. 3.5.Evaluare Texte-suport: O furnică. 3. 2.  4. 1. 3.4. 4. 2. Călătorii şi aventuri 1. 2. 4.1.Puiul.5. Zile de vară 1.ŞCOALA”ELENA DOAMNA”TECUCI-PLANIFICARE CALENDARISTICĂ  2. 4.4.3.5.1. 2.6. 3.3.3.3.5.6.6  Textul narativ.05. Complementul exprimat prin substantiv şi prin *pronume personal Recapitulare.4.08 23. 4.

ŞCOALA”ELENA DOAMNA”TECUCI-PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ÎÎNVĂŢĂTOARE: ILINCA BÎRA CLASA a IV-a C AN ŞCOLAR 2011-2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful