SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KERETA Surat perjanjian ini dibuat pada hari ini (kemudian daripada ini

disebut sebagai Penjual) di satu pihak dengan No. K/P beralamat di antara Mohd Hafizul Akram Bin Zulkifli . .

( 891228-02-5805) beralamat di 190, Jalan Mewah 5, Taman Mewah. 09600. Lunas. Kedah Darul Aman.

(kemudian daripada ini disebut sebagai Pembeli) di satu pihak yang lain. Bahawasanya, Penjual telah bersetuju untuk menjual keretanya Jenis TOYOTA COROLLA KE70 DX No.Pendaftaran KL 3139 No. Engin 4K5127424 No. Chassis KE70 – 9017181 kepada Pembeli dengan harga sebanyak RM ____________(Ringgit Malaysia ) yang dijelaskan oleh Pembeli kepada Penjual secara tunai pada tarikh surat perjanjian ini ditandatangani. Kedua-dua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 1) Penjual tidak boleh menjual kereta No. Pendaftaran KL 3139 tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan Pembeli. 2) Pembeli bersetuju untuk membuat pindah milik dalam geran berdaftar bagi kereta No. Pendaftaran KL 3139 kepada Pembeli dari tarikh surat perjanjian ini. 3) Penjual hendaklah menyerahkan kunci dan geran pendaftaran kepada pembeli selepas persetujuan perjanjian. 4) Penjual serta ahli keluarga tiada hak untuk menuntut kembali kereta No. Pendaftaran KL 3139 selepas tarikh perjanjian ini ditandatangani. 5) Pembeli tidak boleh menuntut apa-apa ganti rugi dan kos baik pulih kenderaan daripada Penjual selepas tarikh perjanjian. 6) Pembeli hendaklah bertanggungjawab atas apa jua perkara yang berkaitan dengan saman kereta dan keselamatan kereta , kondisi kereta bahagian luar dan dalam kereta, kondisi enjin kereta dan semua yang berkaitan dari semasa ke semasa.

Urusan jualbeli kenderaan adalah muktamad dan tandatangan saksi-saksi untuk kedua-dua pihak yang menyaksikan persetujuan tersebut pada hari dan tarikh diatas ialah: SAKSI NO.1: SAKSI NO.2:

Nama : No. K/P :

Nama : No. K/P :

PENJUAL: PEMBELI: Nama : No K/P : Nama : No K/P : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful