Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pierwsza Cywilizacja / The First Civilization

Pierwsza Cywilizacja / The First Civilization

Ratings:
(0)
|Views: 1,472|Likes:
Published by Jerzy Wach
Książka podzielona jest na trzy części: opis RBE, odpowiedź na powszechne wątpliwości co do tego systemu i propozycja przejścia, biorąc pod uwagę obecny globalny kapitalizm. Każda z części podzielona jest na podrozdziały, a całość napisana bardzo prostym do zrozumienia językiem. Każdy cytat i każda informacja opatrzona jest przypisem, przeważnie odnośnikiem do strony internetowej, co podnosi wiarygodność opisywanych rozwiązań.

Pozycja dla każdego, kto ma motywację by poszerzyć wiedzę na temat Gospodarki Opartej na Zasobach, niezależnie od stopnia zrozumienia mechanizmów tego systemu.
Książka podzielona jest na trzy części: opis RBE, odpowiedź na powszechne wątpliwości co do tego systemu i propozycja przejścia, biorąc pod uwagę obecny globalny kapitalizm. Każda z części podzielona jest na podrozdziały, a całość napisana bardzo prostym do zrozumienia językiem. Każdy cytat i każda informacja opatrzona jest przypisem, przeważnie odnośnikiem do strony internetowej, co podnosi wiarygodność opisywanych rozwiązań.

Pozycja dla każdego, kto ma motywację by poszerzyć wiedzę na temat Gospodarki Opartej na Zasobach, niezależnie od stopnia zrozumienia mechanizmów tego systemu.

More info:

Published by: Jerzy Wach on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

 
1
PIERWSZACYWILIZACJA
Autor Jas Garcha
Przełożył
 Sebastian Taszyckisebastian.taszycki@gmail.com 
©
Copyright 2012 Jaspreet S. Garcha.
Praca ta może być kopiowana i dystrybuowana docelów
edukacyjnych i
mieć charakter wyłącznie informacyjny.
Jakiekolwiek nieautoryzo-
wane rozpowszechnianie w celach komercyjnych lub korzyści
finansowych jest narusze-niem praw autorskich.Wersja 16.05.12Adres e-mail do korespondencji: thefirstcivilization@gmail.com
 
2
PROLOG
 „
Nigdy nie zmienisz stanu rzeczy poprzez zwalcza
nie istniejącej rzeczywistości. Aby coś zmienić, zbuduj nowy model, który sprawi, że istnieją
cy b
ę
dzie przestarza
 ł 
y.
” 
 
R. Buckminster Fuller
1
 
Istnieje pewien model, który przenika każdy aspekt naszego życia. Wpływa na sposóbzachowania się ludzi i wchodzenia w interakcję z innymi. Determinuje to, którzy ludzienoszą diamenty, a którzy wydobywają je z błota, a nawet odgrywa silną rolę w określ
a-
niu, kto żyje, a
kto umiera.
Modelem, o którym mówię jest nasze społeczeństwo.
Syste-my polityczne, go
spodarcze i społeczne łączą się tworząc typowy model społeczeństwa
globalnego. W naszym obecnym mod
elu możliwe jest, aby na jednym
kontynencie ludzie
walczyli z epidemią otyłości, podczas gdy na innym cierpią masowy głód. Zasoby, któremogłyby zostać wykorzystane do poprawy ludzkiego życia i łagodzenia cierpień stały siębronią, która
odbiera ludzi
om życie
i powoduje cierpienie.
Wysoce przystosowują 
cy
się i
inteligentny gatunek zdolny do
zarządzania złożonymi technologiami oraz utrzym
aniem
się przy życiu we właściwie każdym środowisku stał się największym zagrożeniem
swoje-go przetrwania.
Nasze globalne społeczeństwo wydaje się mieć fanta
styczny, nieefektyw-ny model niepotrzebnych
zniszczeń oraz cał
kowitego braku logiki i rozumu.
Zgodnie z radą pana Fullera, celem tej książki jest pokazanie światu
nowych mo
ż-liwości modelu społeczeństwa ludzkiego.
 
Możemy w nim w pełni korzystać z naszych n
a-ukowych i tech
nicznych rozwiązań uwalniając ludzi z prozaicznych zadań pracy i tworzyćobfitość dóbr oraz usług
.
Pozbędziemy się przestarzałych rozwiązań
 jak pieni
ędzy
, granic
państw, rządów i wszystkich
innych form przymusowej kontroli.
Jest to system, który
rozpoznaje
nieuniknione połą 
czenia wszystkich organi
zmów na Ziemi
 
i widzi, że cierpienie jednego człowieka zawsze prowa
dzi do cierpienia innych ludzi, co skutkuje pogorszeniem
społeczeństwa, jako całości. Jest to system, w którym
 
działania są określone nie przez
1
 
R. Buckminster Fuller. “Quote by Buckminster Fuller” GoodReads.com. (2012) Retrieved on 02
-01-2012<http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/rbuckmins153436.html>
 
 
3
ilość błyszczących monet, które muszą 
 
być dowolnie wymieniane do ich
skompletowania,
ale przez dostępność zasobów naturalnych Ziemi.
 
Model ten nazywa się Gospodarką opartą na zasobach (ang.
: Resource Based Economy - RBE)
2
.Gospodarka oparta na zasobach jes
t inna niż jakikolwiek system społeczno
-gospodarczego znany w histo
rii z tym, że nie został zaprojektowany w oparciu o trad
y-cyjne wierzenia czy
starożytne filozofie.
Zamiast tego, model ten
został stworzony przyużyciu najbardziej skutecznego narzędzia w l
udzkiej historii. Nauki. W tym systemie
są próby rozwiązania problemów społeczeństwa, biorąc pod uwagę dowody i dokonywani
e
wyborów w oparciu o
 
logikę i naukowo wspierane pomysły.
 
Korzystając z myśli nauk
o-
wej, możemy traktować problemy społeczeństwa, jako
 
problemy techniczne, które należyrozwiązać w ten sam sposób, w jaki rozwiązujemy problemy komputerowe lub usiłujemynaprawić samochód.
 
Jeśli idea koliduje z dowodami, musi zostać ponownie zmieniona ibyć w lepszej
 
zgodzie z rzeczywistością.
 
Niestety, współczesne społeczeństwo na prz
y-
gnębiająco wiele sposobów,
 
całkowicie oddzieliło się od rzeczywistości.
 
Czytając tę książ-kę, będziesz niemal na pewno całkowicie przekraczać twierdzenia i teorie, które wydają się pluć w twarz zdrowe
mu roz
sądkowi, ale które są 
faktycznie wspierane
przez naszą wiedzę naukową.
 
Nic dziwnego, że zaczniemy od szybkiej lekcji nauki.
 
Książka zaczyna się od
 
wprowadzające
 j
części
 
o ludzkim zachowaniu i co ma głęboki wpływ na nasz rozwój, śr
o-
dowisku, w którym żyjemy i się rozwijamy.
Ma to
istotne znaczenie, gdyż musimy zr
o-
zumieć pojęcia
przed
zagłębieniem
 
się
 
w szczegóły gospodarki zasobowej, ponieważ wielepomysłów napotkanych na naszej drodze wyda się
intuicyjnie sprzecznych z powszech-
nym doświadczeniem.
 
Zrozumienie związku pomiędzy nasz
ym zachowaniem, a
ochroną środowiska zapobiegn
ie wielu niepotrzebnym nieporozumieniom.
Można łatwo napisaćcałą książkę na ten temat, ale dla naszych celów zaznaczę
 
przykłady
 
i zachowania, któresą szczególnie ważne dla sprawy.
 
Gdy zrozumiemy podstawową 
wi
edzę, będziemy moglizmierzyć się z zawartością tej książki.
Teraz
można zrozumieć, dlaczego
 
wybrałem tytuł „
Pierwsza Cywilizacja
” 
.
Część pierwsza zgłębi potencjał
Gospodarki opartej na zasobach.
Omówimy ko
n-
kretne technologie, które mogłyby zostać wykorzys
tane w takim systemie i
 jak będą w
y-
korzystane na naszą korzyść.
 
Będziemy również mówić o tajnikach zarządzania syst
e-mem
bez pieniędzy, rządów czy innych form przymusowej kontroli.
 
Głó
wnym punktem
tej części
 jest
umożliwienie
c
i zrozumienia, w jaki sposób tego rodzaju system może dzi
a-
łać.
Mimo tego i tak
znajdziesz więcej pytań niż odpowiedzi.
 
To właśnie
druga
część
w
całości poświęcona
jest
pytaniom, odpowiedziom, wą 
t-
pliwościom i zastrzeżeniom, które
 
powstały
w odpowiedzi na po
mysł G
ospodarki opartejna zasobach. Przejdziemy w
szczególności przez to, jak
po
radzić sobie z nieograniczon
y-
 
2
Future by Design. Dir. William Gazecki. Docflix (2006). Film
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->