Nositelj kolegija: Prof.dr.sc.

Heri Bezić

Što su incoterms klauzule?
INternational COmmercial TERMS:
Predstavljaju klauzulu u ugovoru ili računu koja određuje koje sve troškove i rizike u svezi sa dopremom robe snosi prodavač, a koje kupac, te kada teret odgovornosti nad robom prelazi sa prodavatelja na kupca.

Koja je zapravo njihova uloga u vanjskoj trgovini?

Njihovu autentičnost priznaju i svi svjetski sudovi i drugi upravni organi. Isključivo se koriste kod kupoprodaje materijalnih dobara (ne odnose se na usluge). . u Parizu objavila zbirku međunarodnih pravila za tumačenje trgovinskih termina koji se najviše koriste u međunarodnoj trgovini kako bi se izbjegli mogući nesporazumi i potencijalni sporovi između dviju strana.Nastavak… Međunarodna trgovinska komora (ICC) je 1936.

prvom prijevozniku.Incotermsi reguliraju: Obveze vezane za predaju robe (u skladištu .na odredištu itd. Obveze vezane za obavljanje carinskih formalnosti. Obveze vezane za osiguranje robe u prijevozu.). Podjela troškova između prodavatelja i kupca i sl. certifikati o obavljenoj kontroli robe…). Obveze vezane za pribavljanje prijevoznog sredstva. fitosanitarni certifikati. Obveze vezane za pribavljanje posebnih isprava koje prate robu (uvjerenje o porijeklu proizvoda. .

rujna 2010.INCOTERMS 2010.. 2000. mogućnost korištenja istih i u domaćem prometu.1. U predmetnim izmjenama uzete su u obzir značajne promjene u međunarodnom trgovanju: uporaba elektroničke komunikacije i promjene u prijevozničkoj praksi. 1980.. 1967. 1990. Od 1. u uporabi su INCOTERMS ® 2010 koje je kao i dosadašnja izdanja izradila Međunarodna trgovačka komora u Parizu (ICC) i objavila 16. 2011... Predmetna su se pravila nekoliko puta dopunjavala i to 1953. . sigurnosni elementi i dr.. 1976.

(1) 11 Incoterms odredbi su razvrstane u 2 grupe: INCOTERMS 2010 MORSKI PROMET BILO KOJI OBLIK I UNUTARNJA TRANSPORTA PLOVIDBA EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF .Struktura INCOTREMS-a 2010.

BILO KOJI OBLIK TRANSPORTA .

obavljanja izvoznog carinjenja i osiguranja robe.BILO KOJI OBLIK TRANSPORTA (I) EXW (franko tvornica) Prodavatelj se oslobađa svoje obveze da isporuči robu onog trenutka kada stavi robu na raspolaganje kupcu u svojim prostorijama. . Prodavač nema obvezu utovara. Trošak i rizik utovara snosi kupac koji i snosi trošak transporta robe do svog skladišta.

Prodavatelj obavlja izvozno carinjenje. Prodavatelj snosi rizik oštećenja prilikom utovara isključivo ako se isporuka zbiva u prostorijama prodavatelja (nadogradnja klauzule EXW). .BILO KOJI OBLIK TRANSPORTA (II) FCA (franko prijevoznik) Prodavatelj se oslobađa svoje obveze kada robu isporuči na mjestu koje je imenovao kupac. Prijevoznika određuje kupac te na sebe pruzima obvezu osiguranja robe.

Izvozno carinjenje na prodavatelju. . Rizik prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku ukrcaja u prvo prijevozno sredstvo (kamion. avion).. Kupac preuzima obvezu osiguranja robe.BILO KOJI OBLIK TRANSPORTA (III) CPT (vozarina plaćena do..) Prodavatelj snosi trošak prijevoza.

. .) Prodavatelj preuzima obvezu prijevoza i osiguranja do određene destinacije. avion).BILO KOJI OBLIK TRANSPORTA (IV) CIP (vozarina i osiguranje plaćeni do.. Ali rizik prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku ukrcaja u prvo prijevozno sredstvo (kamion.

) prodavatelj snosi trošak transporta do naznačenog terminala u luci ili mjestu odredišta.BILO KOJI OBLIK TRANSPORTA (V) DAT (isporučeno terminal. mora iskrcati robu u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu. snosi trošak i rizik dok roba nije isporučena na odredište uključujući izvozne carinske formalnosti i tranzit kroz treću zemlju... .

BILO KOJI OBLIK TRANSPORTA (VI) DAP (isporučeno na mjestu…) prodavatelj stavlja robu na raspolaganje kupcu na dolaznom prijevoznom sredstvu pripremljeno za iskrcaj na imenovanom mjestu odredišta. Glavne razlike između DAT i DAP pariteta su: kod DAT pariteta obveza prodavatelja je da robu i iskrca na naznačenom terminalu. dok kod DAP-a prodavatelj je obavio svoj zadatak kad je robu stavio na raspolaganje kupcu u naznačenom mjestu na prijevoznom sredstvu. snosi trošak i rizik dok roba nije isporučena uključujući izvozne carinske formalnosti i tranzit kroz treću zemlju. .

uključujuići i carinu. Ovom klauzolom se maksimalno opterećuje prodavatelj.BILO KOJI OBLIK TRANSPORTA (VII) DDP (isporučeno ocarinjeno) Sve troškove i rizike transporsta do odredišta snosi prodavatelj. Prodavatelj robu ostavlja kupcu neistovarenu na prijevoznom sredstvu na imenovanom mjestu odredišta. .

MORSKI PROMET I UNUTARNJA PLOVIDBA .

Kupac snosi sve rizike i troškove od postavljanja robe uz bok broda te ima obvezu osigurati robu. .MORSKI PROMET I UNUTARNJA PLOVIDBA (I) FAS (franko uz bok broda) Prodavatelj se oslobađa svoje obveze kada isporuči robu uz bok broda u luci ukrcaja. Prodavatelj mora obaviti izvozno carinjenje i pribaviti sve dozvole i isprave o svom trošku.

Svi troškovi i rizik od tog momenta prelaze na kupca.MORSKI PROMET I UNUTARNJA PLOVIDBA (II) FOB (franko brod) Prodavatelj se oslobađa obveze kada isporuči robu preko ograde broda u luci ukrcaja. Prodavatelj obavlja izvozno carinjenje. Ako brodski teret padne prije nego što je prešao brodsku oplatu rizik je na prodavatelju. .

.MORSKI PROMET I UNUTARNJA PLOVIDBA (III) CFR (cijena s vozarinom do nekog odredišta) Rizik prelazi u trenutku ukrcaja robe u luci ukrcaja. Prodavatelj obavlja izvozno carinjenje robe. Troškove i vozarinu prodavatelj snosi do navedenog odredišta. Prodavatelj NE osigurava robu.

.MORSKI PROMET I UNUTARNJA PLOVIDBA (IV) CIF (cijena sa osiguranjem i vozarinom) Rizik na robi prelazi u trenutku ukrcaja (isto kao kod FOB-a). Prodavatelj sklapa ugovor i sa osiguravateljem s minimalnim pokrićem rizika. Prijevoz do luke ukrcaja i izvozno carinjenje te vozarina do mjesta opredjeljenja je obveza prodavatelja.

već koristeći neki od „starih" INCOTERMS ili pak uopće ne koriste ova pravila već se opisno dogovore u postupku utvrđivanja carinske vrijednosti nužno je isto uzeti u obzir. ali ne predstavljaju obvezu korištenja istih. Međutim.ZAKLJUČAK Incoterms-i se koriste kod utvrđivanja carinske vrijednosti robe. . te ukoliko kupac i prodavatelj ne ugovore kupoprodaju robe i isporuku iste koristeći INCOTERMS 2010. INCOTERMS pravila predstavljaju preporučena pravila i služe olakšanju samih odnosa između kupca i prodavatelja.

Zadatak Izračunajte što je povoljnije ako naručujemo 20 tona brašna: Paritet isporuke DDP Umag uz cijenu 5EUR/kg Paritet isporuke EXW Ravenna 4EUR/kg Troškovi prijevoza kamionom Ravenna-Umag 1.500 EURA Troškovi osiguranja robe: 500 EURA .