P. 1
Medjunarodna prava zastite kadrova.ppt

Medjunarodna prava zastite kadrova.ppt

|Views: 5|Likes:
Published by Alexander Lewis

More info:

Published by: Alexander Lewis on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Međunarodna prava zaštite kadrova

Student: Miloš Janković

 MeĎunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (PESK), čini osnovicu univerzalnog okvira za zaštitu ljudskih prava.  Član 6 PESK – Pravo na rad  Pravo koje ima svako lice na mogućnost zaraĎivanja kroz slobodno izabran ili prihvaćen rad  Obaveza države da preduzima potrebne korake kako bi postigla punu zaposlenost.  Pravo na rad podrazumeva pravo na zaposlenje, pravo slobode izbora rada, zabranu prinudnog rada i zabranu arbitrarnog otpuštanja. Šumaher!

 Član 7 PESK - Pravo na pravedne i povoljne uslove rada  Pravična zarada i jednake nagrade za rad iste vrednosti bez ikakve razlike; (žene moraju da imaju garanciju da uslovi njihovog rada nisu gori od uslova koje koriste muškarci i primaju istu nagradu kao oni za isti rad);  Pristojan život za njih i njihovu porodicu  Pravo na odmor, razonodu, razumno ograničenje radnog vremena i povremena plaćena odsustva, kao i naknadu za praznične dane.

 Član 8. PESK - Sindikalne slobode  Pravo koje ima svako lice da sa drugima osniva sindikate i da se učlani u sindikat po svom izboru  Prava sindikata na udruživanje i osnivanje nacionalnih saveza i uključivanje u međunarodne sindikalne organizacije;  Pravo na štrajk, koje se ostvaruje prema zakonima svake zemlje.

 Član 9 PESK - Pravo na socijalno obezbeĎenje  Pravo na socijalno osiguranje i pravo na socijalnu pomoć.  Zaposleni obaveznim osiguranjem obezbeđuju sebi pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava za slučaj bolesti, trudnoće, porođaja, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti, nezaposlenosti i starosti, a za članove svoje porodice pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na porodičnu penziju  Pravo na penzijsko, invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.  Obavezno osiguranje za slučaj starosti, invalidnosti, smrti i telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću. Za penzije!

 Pravo na starosnu penziju (ako ispuni uslove u pogledu godina života i dužine penzijskog staža).  Pravo na invalidsku penziju  Pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju  Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju sadrži i odredbe o najnižoj starosnoj odnosno invalidskoj penziji, (koje imaju zaštitni karakter i čija je svrha da obezbede minimum egzistencije).

 Prava socijalne zaštite  Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica,  Pomoć za osposobljavanje za rad, pomoć u kući, smeštaj u ustanovu ili smeštaj u drugu porodicu,  Pravo na materijalno obezbeĎenje pripada pojedincu ili porodici koja ostvaruje prihode ispod nivoa socijalne sigurnosti  Visina materijalnog obezbeđenja usklađuje se s kretanjem prosečnih mesečnih zarada ostvarenih po zaposlenom.

 Član 10 PESK - Pravo na zaštitu porodice  Treba da bude pružena što šira zaštita i pomoć porodici koja je prirodni i osnovni sastavni deo društva, posebno za njeno obrazovanje i za ono vreme za koje ona snosi odgovornost za izdržavanje i vaspitanje dece o kojima se brine.  Treba da bude pružena posebna zaštita majkama za razumno vreme pre i posle roĎenja dece.  Deca i omladina moraju da budu zaštićeni od ekonomske i socijalne eksploatacije. Zakonom treba da se zabrani zapošljavanje na poslovima koji mogu da izlože opasnosti njihov moral ili njihovo zdravlje.

 Osnovno pravo koje pripada zaposlenoj ženi u vezi sa trudnoćom i porođajem je pravo na porodiljsko odsustvo (porodiljsko odsustvo traje najmanje do navršene godine dana života deteta).  U Srbiji žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta u trajanju od 365 dana.  Pravo na dodatak za decu (dodatak se obezbeđuje za prvih četvoro dece, a ostvarivanje prava zavisi od ukupnog mesečnog prihoda po članu porodice).

 Pravo na bezbednost i zaštitu zdravlja na radu.  Poslodavac je dužan da organizuje rad kojim se obezbedjuje zaštita života i zdravlja zaposlenih.  Zaposleni sa zdravstvenim smetnjama ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu.  Zaposleni mlađi od 18 godina života i zaposlena žena ne mogu da rade na poslovima na kojima se pretežno obavljaju naročito teški fizički poslovi, radovi pod zemljom ili pod vodom, niti na drugim poslovima koji bi mogli štetno i sa povećanim rizikom da utiču na njihovo zdravlje i život.  Zabranjen je prekovremeni rad zaposlenog koji je mlađi od 18 godina života.

 Pravo na odmor, razonodu i ograničeno radno vreme  Obaveza države da zakonodavnom inicijativom obezbedi pravo zaposlenog na različite vrste plaćenih odmora (godišnji odmor)  Državne praznike i  odsustvo sa rada u posebnim okolnostima.

       

Prava iz radnog odnosa. Osnovni rezultati dvogodišnjeg terenskog istraživanja o pravima iz radnog odnosa, Fond Centar za demokratiju, Beograd (2008/2009. godina). Ostvarivanje/kršenje prava zaposlenih u Srbiji Rad na crno bez prijave Neplaćanje doprinosa za penziono, socijalno i zdravstveno osiguranje i onda kada je zaposleni prijavljen Nezakonito davanje otkaza Neisplaćivanje zarada i prisvajanje naknada za porodiljsko odsustvo koje Fond isplaćuje preko poslodavca Diskriminacija u zapošljavanju s obzirom na pol i starost, diskriminacija zaposlenih s obzirom na porodične obaveze.

 Isključenost lica sa invaliditetom iz radnog procesa - ne postoji čak ni procena koliki procenat lica sa invaliditetom je u radnom odnosu  Nekontrolabilno radno vreme (Radno vreme ne postoji, ko se požali automatski dobija otkaz, kafić u Paraćinu)

 Razgovori sa građanima kojima su uskraćena zakonska prava iz radnog odnosa pokazuju da se oni nalaze u situaciji začaranog kruga društvene isključenosti.  Oni ostaju bez posla/zarade, bezuspešno se obraćaju državnim ustanovama za pomoć i podršku u ostvarivanju zakonskih prava, često su u nemogućnosti da realizuju odluke inspekcije rada ili sudova kada su donete u njihovu korist, oni i njihove porodice tonu u sve dublje siromaštvo, udaljavaju se od prijatelja i srodnika, i tako u krug.

 Radnoaktivne žene su sve više prinuĎene da biraju izmeĎu alternative supruga/majka/domaćica.  Kvalitetna zaposlenost žena ne može se ostvariti bez dostupnih i dobrih obdaništa, škola u sistemu celodnevne nastave, različitih servisa za olakšavanje dnevnih obaveza zaposlene žene itd.  Zanemarivanje i ukidanje socijalnih prava, naročito onih koja su bitna za ostvarivanje radnih i emancipatorskih prava žena, neće za posledicu imati ponovno prihvatanje uloge izdržavane žene-majke i povlačenje žene u kuću; nasuprot, obrazovane i profesionalno motivisane žene sve češće će se odricati materinstva, a dramatične posledice tih procesa su već sasvim vidljive u Srbiji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->