P. 1
ghid proiect

ghid proiect

|Views: 2|Likes:
Published by Cristiana Dumitru
Ghid pentru realizarea unui proiect
Ghid pentru realizarea unui proiect

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Cristiana Dumitru on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

Specializarea: Tehnician proiectant CAD

Ghid pentru redactarea şi prezentarea proiectului

Capitolul 1: Structura proiectului
Proiectul este structurat pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: 1. Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării sunt prezentate în Anexa1; 2. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a proiectului sunt prezentate în Anexa2. 3. Cuprins – proiectul va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol (a se vedea exemplul din Anexa3); 4. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei, obiectivele generale ale lucrării, titlul capitolelor şi legătura dintre ele. 5. Capitole – proiectul va conţine între 3 capitole numerotate crescător, fiecare putând să aibă, în partea finală, o secţiune de concluzii, care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol; Capitolele lucrării : • Capitolul I – Introducere în proiectarea asistată de calculator . Va conţine: semnificaţia proiectării asistate de calculator, avantajele proiectării pe calculator, domenii de utilizare, resurse software (programe de proiectare, cu exemple), resurse hardware (echipamente) • Capitolul II – Prezentarea detaliată a temei proiectului. Va conţine: importanţa temei în proiectarea asistată de calculator, prezentarea noţiunilor teoretice importante, modalităţi de implementare (comenzi detaliate, cu exemplificare), comparaţii, criterii de eficienţă, clasificări etc. • Capitolul III – Aplicaţie. Va conţine: o descriere sumară a aplicaţiei(desenul de execuţie) ce va fi realizată (ce îşi propune, din ce domeniu este aplicaţia, importanţa), etapele realizării desenului, modalitatea de utilizare practică a noţiunilor teoretice studiate în capitolul II, comenzi şi opţiuni folosite, cotarea desenelor, capturi de ecran cu diferite vederi clasice şi izometrice. Desenul final va fi inclus în anexe. 6. Concluziile lucrării – în această parte a proiectului se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare; 7. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează ca şi capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2, etc); 8. Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea proiectului. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării.

Capitolul 2: Reguli de redactare a proiectului

pp. Spaţiere între rânduri . in The Economics of Integration (ed. Editura CODECS. Carte cu mai mulţi autori: Exemplu: Cătoiu. se menţionează cifre (ex. Bibliografia . clasificări.155-176 . Ph. site-uri consultate).se face prin indicarea prenumelui şi a numelui acestora (ex. e. London. iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. până la ultima pagină a lucrării. stakeholders. Editura Uranus. Excepţie fac titlurile capitolelor. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. centrat. Figuri . prima reprezentând numărul capitolului.5 linii c. î.5 cm.pentru limba română). 2. justified.numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu.în situaţia în care se citează (ex. grafice. Antetul paginii . etc. sursa datelor se precizează sub tabel. k. aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). h. I. lucrarea (cartea). definiţii. (2004).apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în stânga) şi titlul capitolului (în dreapta). Capitol din carte Exemplu: Meade. capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre.. Comportamentul consumatorului. Fiecare tabel are număr şi titlu. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman. poziţie în clasamente. Note de subsol . dacă este cazul. N. sursa figurii se indică pe rândul imediat următor. editura. prima reprezentând numărul capitolului. Carte cu un singur autor Exemplu: Kotler. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre. puncte de vedere. anul.figurile (aici sunt incluse imagini.. cu următoarele elemente: a. utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă. M. â . care se menţionează sub figură. precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos). cu dimensiunea de 12 puncte. • dreapta: 2 cm • sus: 2 cm • jos: 2 cm b. d. formule folosite). Numerotarea paginilor .”. Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) . indicând numele autorului(lor). Alinierea textului în cadrul paragrafelor . dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. ş. lucrarea (cartea). (1973).se structurează pe următoarele paliere: materiale tipărite (cărţi şi capitole în cărţi. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii: • stânga: 2. Zece păcate capitale de marketing. aliniat la marginea din dreapta. articole şi lucrări conferinţe tipărite) şi surse electronice (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line. f. pagina sau adresa de Internet completă.textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1. care se menţionează deasupra tabelului. J.Formatul întregii lucrări este A4. Philip Kottler). Bucureşti. Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic şi vor respecta următoarele reguli de redactare: 1. (2004). g. Ovidiu Nicolescu. rata inflaţiei. se vor introduce note de subsol (Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). anul. 3. numărul de pagini fiind între 15 şi 30. fiecare figură are număr şi titlu. editura. Bucureşti. ţ.) sau se doreşte explicarea unor termeni (ex. indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor). centrat. Teodorescu. Dacă este cazul. care pot fi aliniate centrat. PIB. j.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). pagina sau adresa de Internet completă. “The Balance of Payment…. iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv. etc).5 cm. i. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. Krauss). George Allen and Unwin.

care va conţine cel puţin titlul lucrării. figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei). 5. • 6-10 slide-uri cu text. ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examen. c. glides. Momentul şi locaţia prezentării: absolvenţii vor fi anunţaţi asupra datei. numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator). pp.1230. Neprezentarea absolventului la data. Capitolul 3: Reguli de prezentare a proiectului Prezentarea proiectului în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. b. Prezentare în PowerPoint: absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint. . Reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de atestat: a. • 1-2 slide-uri pentru concluzii • slide-urile nu vor conţine prea mult text (maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare). Timp maxim de prezentare: 10 minute. • slide cu cuprinsul prezentării. orei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine proiectul în faţa comisiei.B (1975). Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. Journal of International Economics. tabele. “Floating. Întrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul proiectului şi/sau metodologia şi resursele folosite. iar absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv. P. d. a fost consultată forma tipărită a revistei Exemplu: Kenen.4. and indicators: a comparison of methods for changing exchange rates”. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces direct. Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia: • prezentarea va conţine între 8 şi 15 diapozitive (slide-uri). • existenţa obligatorie a unui slide de titlu.

Ochia Florin Absolvent.ANEXA 1 GRUP SCOLAR “FERDINAND I” RM. Prof. calificarea Tehnician proiectant CAD Îndrumător. VÂLCEA PROIECT realizat în vederea obţinerii certificatului de calificare profesională nivel 3. Prenume Nume 2011 .

Vâlcea 2011 ANEXA 3 (exemplu) .ANEXA 2 GRUP SCOLAR “FERDINAND I” RM. VÂLCEA Titlul lucrării Îndrumător. Prof. Prenume Nume Rm. Ochia Florin Absolvent.

......................................................................5 ........4 Titlul lucrării..........................3 PROIECT.......................................................................................1 Capitolul 3: Reguli de prezentare a proiectului.........1 Capitolul 2: Reguli de redactare a proiectului............................................................................................................................................................Cuprins Capitolul 1: Structura proiectului................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->