1

TINGKATAN 2
BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG
PENGUASAAN BRITISH
1. Nyatakan 3 sebab mengapa SHTI ingin menduduki Pulau Pinang.(m/s 4)
i………………………………………………………………………………..
ii. ……………………………………………………………………………..
iii. …………………………………………………………………………….
2.Apakah yang menyebabkan Pulau Pinang gagal menjadi pelabuhan penting untuk
SHTI? (m/s13)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Susun semula peristiwa yang melibatkan perjanjian awal antara Kedah dengan
Jourdain Sullivan & de Souza.(m/s 5-6)
Berlaku pertikaian dan perebutan tahta
Sultan Muhammad Jiwa melantik Tunku Abdullah
Meminta bantuan bantuan untuk menentang Sultan
Muhammad Jiwa
Sultan Muhammad Jiwa berundur ke Kangar
Sultan Muhammad Jiwa minta bantuan Firma
Firma hantar Francis Light
Satu perjanjian ditandatangani
Perjanjian dibatalkan
4. Apakah kepentingan perjanjian awal tersebut? (m/s 6)
i. ……………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………
5. Nyatakan tiga tuntutan Siam ke atas Kedah selepas tahun 1781? (m/s 6)
i. ……………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………
iii. ……………………………………………………………………………..
6. Susun semula peristiwa yang membawa kepada perjanjian Inggeris Kedah 1791.
(m/s 9)
Siam menguasai Patani dan mengancam Kedah.
Kedah tuntut bantuan ketenteraan dari SHTI
SHTI enggan beri bantuan
Sultan desak Francis Light tinggalkan Pulau Pinang
Sultan menyerang Francis Light
Francis Light menerima bantuan
Sultan Kedah diserang di Seberang Perai.

Raffles telah mendarat di Singapura dan memaksa Temenggung Abdul Rahman menandatangani _____________ untuk membenarkan British membina _____. Apakah kesan perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 antara SHTI dengan Sultan Dziauddin? (m/s 10) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 9. Perjanjian 2 Ogos 1824. (m/s 17) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ 16. Adakah Raffles berpuashati dengan kekuasaan di Singapura? Beri alasan. Nyatakan kepentingan Seberang Perai untuk SHTI? (m/s 10) i. Bahan dagangan China yang menguntungkan SHTI ialah _________. (m/s 15-16) 15. Perjanjian dianggap tidak sah sebab tidak mendapat __________ Sultan Johor. Tengku Hussein dibawa ke Singapura untuk __________ menjadi Sultan Johor. ___________ dan ________________. __________. …………………………………………………………………………….membolehkan SHTI_______________________________ (m/s 17) 17.(m/s 13) 11.. ……………………………………………………………………………….2 7. Raffles menggunakan isu ______________untuk perdayakan Belanda dan Sultan Abdul Rahman. ii………………………………………………………………………………. iii.____________________________________________ (m/s 17) . Sultan Hussein ___________perjanjian awal. Kesannya. Perjanjian 7 Jun1823. 8. British menyerahkan Melaka dan Betawi kepada Belanda selepas _____________________________. Perjanjian Burney 1826 adalah kesan daripada: (m/s 11) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ 10.(m/s 13) 12 Apakah tindakan yang dilakukan oleh Belanda ke atas pedagang British di Betawi? (m/s 13) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ Lengkapkan peristiwa di bawah: 14.

Nyatakan dua faktor yang membawa campurtangan di Perak..... Tuliskan bagaimanakah Perang Larut boleh berlaku? (m/s 33) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________ 4....... (m/s 29-32) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.. Usaha yang dilakukan oleh Sultan Ahmad di Pahang untuk mengelakkan Pahang dari dijajah ialah _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ________________________________________ (m/s 42/43) ..... Temenggung Abdul Rahman memindahkan pusat pentadbiran dari _____________ ke ______________..... …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………… iii... ……………………………………………………………………………… BAB 2: KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH 1. (m/s 39) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ 5...3 18.. Persengketaan Inggeris Belanda diselesaikan melalui ______________________atau ____________________________.(m/s 19) 20.................. v. ii...... Kesan ketara selepas perjanjian di atas ialah: (m/s 20) i..... iv.. Senaraikan faktor-faktor campurtangan British di negeri-negeri Melayu. ...................... ……………………………………………………………………………... (m/s 18) 19................................ Nyatakan dua peristiwa yang memaksa Sultan Selangor menerima residen di Selangor..... (m/s 33) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3...........

Lengkapkan kuasa-kuasa besar dengan kawasan sasaran/tanah jajahan.4 6. (m/s 48) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________ BAB 3: NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA PENAMPAN KESELAMATAN BRITIH DI TANAH MELAYU 1. (m/s 43) Tahun Peristiwa 1886 1887 1888 7. Tulis secara ringkas tindakan British untuk meluaskan kuasa di Pahang. (m/s 44) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________ 8. (m/s 55) Negara Perancis Jerman Amerika Syarikat Rusia Kawasan sasaran/tanah jajahan . Nyatakan 3 usul yang dibuah oleh Sultan Perak di Persidangan Durbar Kedua (1903). Senaraikan 4 faktor residen menggugat kuasa Sultan dan pembesar.

5 2. (m/s 59) . Tuliskan usaha yang dilakukan oleh penasihat sultan di Kedah. British telah membuat beberapa perjanjian dengan Siam untuk menghalang kemasukan kuasa lain ke Asia Tenggara.George Maxwell: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. Bagaimanakah Tunku Mahmud mengekalkan identiti negeri Kedah? (m/s 59) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . British telah berjaya melantik Penasihat Sultan di Negeri-negeri Melayu Utara. (m/s 56-57) Tahun 1897 Perjanjian Perjanjian Sulit 1902 Perisytiharan British-Siam 1909 Perjanjian Bangkok Tujuan/Isi perjanjian 3. Lengkap maklumat perjanjian di bawah.

Senaraikan usaha yang dilakukan oleh Temenggung Daeng Ibrahim dengan Sultan Abu Bakar untuk memodenkan Johor. (m/s 63-66) Temenggung Daeng Ibrahim Sultan Abu Bakar 6. Douglas Campbell dilantik sebagai _____________________.6 5. British mengukuhkan pengaruh dengan menubuhkan _________________. Lengkapkan kenyataan di bawah. . Tujuan penubuhan adalah untuk menasihati sultan Johor supaya _______________________________. Pada tahun 1914. Tindakan tersebut dianggap satu muslihat British untuk ________________________. Muslihat ini telah dikesan oleh ______________________tetapi beliau telah _____________ dan di hantar ke ________ Sultan Ibrahim terpaksa meminda ___________________ dan melantik pihak British dalam _________________________. 69) Strategi British untuk menguasai Johor bermula tahun 1885 dengan perlantikan seorang ___________.(m/s 65.

Lengkapkan peristiwa yang melibatkan Raja Muda Hashim. (m/s 77-78) Dihantar Minta bantuan Janji Berjaya Lengah Bedil Memaksa 4. 2. Siapakah Pangeran Indera Mahkota? (m/s 76-77) Wakil Kuasa Perdagangan Cukai Upah 3. Apakah tindakan James Brooke terhadap Sultan Omar Ali Saifuddin antara tahun 1842-1846? (m/s 79-80) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . bagaimanakah corak pentadbiran di Sarawak? (m/s 76) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Lengkapkan kata kunci dengan maklumat yang sesuai. Sebelum kurun ke 19.7 BAB 4: KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE 1.

(m/s 81-82) Tahun 1853 Kawasan 1861 1883 1905 7. Lengkapkan rajah di bawah dengan perluasan kawasan di Sarawak. (m/s 83-86) Kata kunci sistem tempatan membentuk bahagian jabatan mahkamah Kes sivil Kes jenayah Perjanjian perlembagaan Peristiwa . Lengkapkan maklumat tentang bagaimana keluarga Brooke memantapkan pentadbiran di Sarawak. James Brooke dan Charles Brooke meluaskan kawasan pemerintahan dengan bantuan ____________________________________(m/s 81) 6.8 5.

____________________________________________ v.L Moses menjual konsesi kepada The American Overbeck menjual semua hak kepada Alfred dan Edward Dent Persatuan Sementara Borneo ditubuhkan Kerajaan British menganugerahkan piagam kepada Persatuan Sementara Borneo. Overbeck meminjam wang daripada syarikat Alfred Dent & Nombor . (m/s 102/103) Peristiwa Sultan Brunei memberi konsesi tanah kepada C. (m/s 92-95) i.____________________________________________ BAB 5: SBUB BERTAPAK DI SABAH 1. Dua jenis tanaman baru yang diperkenalkan ialah: (m/s 89) _______________________________________________________________ 11. (m/s 89) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 10. Tujuan keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar kerana untuk _____________________________________________________________________ Keluarga Brooke memberi peluang kepada orang Cina untuk bergiat dalam bidang _______________________dan __________________________ (ms 87) 9. Senaraikan peranan orang Cina terhadap perkembangan ekonomi ketika era keluarga Brooke? (m/s 90) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 12.L.____________________________________________ iii. Susun semula mengikut urutan nombor yang betul. Senaraikan perubahan sosial yang berlaku di bawah pemerintahan Brooke. Senaraikan tanaman tradisional yang ditanam untuk diekspot ketika era keluarga Brooke. J. Pajakan antara Overbeck dan Dent telah diperbaharui oleh Sultan Brunei. Overbeck dan Dent membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu.W.___________________________________________ iv.____________________________________________ ii.9 8.W. Moses C. Torrey gagal memajukan tanaman kopi dan tebu.____________________________________________ vi. J. Torrey menjual haknya kepada Von Overbeck.

_____________________________________________________________ iv. Perjanjian 1888.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ . 2. Senaraikan jenis-jenis cukai yang dikenakan oleh SBUB ke atas penduduk tempatan. (m/s 119) i. W.H.______________________________________________________________ ii. Mengapakah SBUB mengekalkan penglibatan peribumi dalam pentadbiran di peringkat daerah dan kampung. Melalui Piagam. Apakah langkah SBUB untuk menggalakkan perkembangan getah? (m/s 112) i. ____________________________________________________________ 9._____________________________________________________________ iv.(m/s 111) i. Gabenor dibantu oleh ___________________________ (m/s 105) 4.10 Edward Dent.______________________________________________________________ ii. _____________________________________________________________ iii. ____________________________________________________________ 8. SBUB mempunyai kuasa mentadbir.______________________________________________________________ ii. menjadikan Sabah negeri naungan British. (m/s 107) i._____________________________________________________________ 5._____________________________________________________________ iii. Senaraikan nama lain bagi Bandar Jessel Town. SBUB melaksanakan dua bentuk undang-undang iaitu: (m/s 108) i.(m/s 110-111) Tahun 1888 1926 Nilai (dollar) 93 433 125 00 Tanaman 7._____________________________________________________________ 6. Treacher ialah seorang ___________________________________(m/s 105) 3._____________________________________________________________ iii. ____________________________________________________________ iii.______________________________________________________________ ii. Lengkapkan jadual di bawah.

_____________________________________________________________ vi._____________________________________________________________ iii.11 10. (m/s 115-119) Peristiwa Landasan keretapi Tujuan pembinaan Jalan raya Perkapalan Sekolah mubaligh kristian Sekolah Latihan bagi Anak-anak Ketua Anak Negeri BAB 6: BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI 1. i. Lengkapkan maklumat di bawah._______ menjadi eksport penting tanah Melayu selama ___________ tahun. ____________________________________________________________ 7. Lada hitam dan gambir diperkenalkan di Johor apabila _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________(m/s 126) 3. (m/s 129) 5. ____________________________________________________________ iv. (m/s 127) 4. (m/s 131) i. ____________________________________________________________ iii.____________________________________________________________ v. _____________________________________________________________ ii.____________________________________________________________ iv.____________________________________________________________ . Perkembangan pertanian di Tanah Melayu menunjukkan British hanya menggalakkan ________________ dan ___________ untuk mengusahakan pertanian dagangan dan tidak menggalakkan _______________ untuk menceburi kegiatan tersebut. Senaraikan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah._____________________________________________________________ ii. Namakan syarikat yang menguasai perusahaan getah di negara kita. Apakah kesan kejatuhan harga kopi dipasaran dunia? (m/s 130) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6. Apakah pertanian perdagangan? (m/s 126) _____________________________________________________________________ _________________________________________________________ 2.

Apakah kesan penggunaan kapal korek? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11. ____________________________________________________________ ii. ____________________________________________________________ 10. ____________________________________________________________ ii.12 8. Senaraikan peranan orang Cina dalam perkembangan bijih timah di Tanah Melayu._____________________________________________________________ iv. ______________________________ iii. (m/s 135-136) i. ______________________________ iv. ______________________________ ii. Bezakan Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. (m/s 143) Sistem Kontrak Sistem Kangani . ______________________________ 12. Apakah tujuan Majlis Bijih Timah Antarabangsa 1934 ditubuhkan? (m/s 138) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 13. Namakan negara yang terlibat dalam Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa 1931? (m/s 138) i. Bezakan Rancangan Sekatan Stevenson dan Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa.(m/s 133) Rancangan Sekatan Stevenson Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa 9.

13 16. Berikan maksud perkataan di bawah. Bagaimanakah corak pendidikan sekolah Melayu ketika British menjajah Tanah Melayu? (m/s 154-155) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . (m/s 156) Sekolah Cina Perkara Diusahakan Sekolah Tamil Kawasan Buku Sukatan Guru Peraturan dikenakan 19. Bandingkan Sekolah Cina dengan Sekolah Tamil sebelum Perang Dunia Kedua. Perkataan Ladang (131) Maksud Kebun kecil (131) Pertanian dagangan (126) Meramu (139) 17. Lengkapkan maklumat di bawah dengan jawapan yang sesuai. Peristiwa Syarikat Straits Steamship (m/s 148) Tujuan Syarikat Wearne Air Service (m/s 148) Landasan keretapi antara Taiping ke Port Weld (m/s 146) Institut Penyelidikan Perubatan (m/s 150) 18.

Senaraikan faktor kegagalan perjuangan penduduk Naning.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ iv./s 166) Faktor penentangan Dol Said 2._____________________________________________________________ 5. (m.______________________________________________________________ ii. Apakah faktor-faktor penentangan Tok Janggut terhadap British di Kelantan. Lengkapkan maklumat dalam rajah di bawah. (m/s 168) i._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ iv.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ iv.14 BAB 7: PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA 1._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ 7. Senarai isi kandungan perjanjian antara Mat Salleh dan William Cowie pada tahun 1898? (m/s 183) i. (m/s 169) _______________________________________________________________ 4.______________________________________________________________ ii. (m/s 187) i._____________________________________________________________ . Apakah dua faktor kemenangan Dol Said dalam peperangan dengan British tahun 1831? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ 3. Jelaskan maksud slogan “Agi idup agi ngelaban”._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ 6. Senaraikan faktor-faktor Kebangkitan Tani di Terengganu? (m/s 190) i.

Birch yang dianggap mencabuli adat resam masyarakat Melayu di Perak? (m/s 174) _____________________________________________________________________ _________________________________________________________ 10._____________________________________________________________ 9. (m/s 174) i.15 8. Nyatakan ciri-ciri patriotisme yang ada pada Rentap? (m/s 169) i. Lengkapkan gerakan kesedaran kebangsaan yang menjadi pendorong terhadap kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu._____________________________________________________________ ii. Senaraikan faktor-faktor penentangan Dato’ Bahaman terhadap British di Pahang._____________________________________________________________ 12.______________________________________________________________ ii.______________________________________________________________ ii.W.( m/s 201-202) Gerakan mengikut Tokoh penting Usaha yang dilakukan negara Turki Mesir China Filipina India Indonesia Jepun . (m/s 179) i. Nyatakan punca yang menyebabkan hubungan antara Dato’ Kelana Sungai Ujong dan Yamtuan Antah tidak baik? (m/s 177) i._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ 11._____________________________________________________________ BAB 8: KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA 1. Senaraikan faktor-faktor kebangkitan British di Perak._____________________________________________________________ iv.W._____________________________________________________________ iii.______________________________________________________________ ii. Nyatakan tindakan J._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ iv.

Senaraikan tokoh pelopor gerakan Islah di Tanah Melayu._______________________________ iii.________________________________________ iii._______________________________________ 6. (m/s 204) i.__________________________________ iii._______________________________ 4.______________________________________________________________ ii.__________________________________ .________________________________ ii. (m/s 208) i. Berikan 3 saranan yang diutarakan oleh majalah Al-Imam.16 2._______________________________________ iv. (m/s 205) Berpendidikan Melayu Perkara Siapa Berpendidikan Inggeris Perjuangan Tokoh 7.___________________________________ ii. Bandingkan golongan intelektual Melayu yang memperjuangkan semangat kesedaran pada tahun 1930-an. (m/s 203) i._____________________________________________________________ 5._____________________________________________________________ iii. Nyatakan akhbar yang meneruskan perjuangan Al-Imam selepas tahun1908. (m/s 203) i.________________________________________ ii. Senaraikan akhbar yang berpengaruh sebelum Perang Dunia Kedua.

(m/s 214) i. Lengkapkan rajah dibawah tentang perkara yang sering ditulis dalam akhbar di bawah. Apakah peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan? (m/s 207) i.17 8._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ v._____________________________________________________________ v._____________________________________________________________ iv.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ iv._____________________________________________________________ .______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ 10._____________________________________________________________ 11._____________________________________________________________ iii. (m/s 209-210) Akhbar Bintang Peranakan Perkara Warta Melayu Majlis Seloka Melayu Utusan Melayu Peranakan Timor Akhbar Cina Akhbar India 9._____________________________________________________________ iii. (m/s 211) i. Senaraikan ciri-ciri yang terdapat dalam persatuan yang bersifat kenegerian. Nyatakan kepentingan puisi untuk meningkatkan kesedaran kebangsaan.______________________________________________________________ ii.

______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ 14. Lengkapkan maklumat di bawah tentang kongres Melayu pertama dan kedua.______________________________________________________________ ii. (m/s 214) Kongres Melayu Pertama (1939) Kongres Melayu Kedua (1940) 13. Tuliskan tiga maklumat yang berkaitan dengan pertubuhan orang Cina Peranakan._____________________________________________________________ 16. (m/s 217) i. Mengapakah perjuangan KMM dianggap radikal? .18 12. Soosay._____________________________________________________________ 15._____________________________________________________________ iii. (m/s 218) i. Nyatakan tiga maklumat Persatuan India Pusat Tanah Melayu pimpinan A. Berikan empat sebab._____________________________________________________________ iii.______________________________________________________________ ii.M._____________________________________________________________ iii.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ iii. Apakah tiga tujuan Kesatuan Melayu Muda (KMM) ditubuhkan? (m/s 215) i._____________________________________________________________ .(m/s 215) i._____________________________________________________________ iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful