You are on page 1of 1

www.uiterton.nl STICHTING telefoon 020 - 643 42 20 =================================================================== Opgavestrook Scheepstimmerweek 2013 in te leveren: Dr. D.

Boslaan 14, 1181 VH Amstelveen Naam: M / J geb.datum: Adres: postc. / woonpl. Telefoon: ook overdag tijdens de week? anders: Zwemdiploma: e-mail? > / verder bijzonderheden hieronder, of achterop: Ik betaal het bedrag van euro .......... contant op de eerste dag Aveenpasnummer