You are on page 1of 20

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

STANDARD OCUPAŢIONAL SALVAMAR

Sectorul : Administraţie şi servicii publice Versiunea: 00 Data aprobării: 22.03.2011 Data propusă pentru revizuire: 01.04.2013 Iniţiator proiect: Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România Echipa de redactare: Marin Florian – Economist, Blocul Naţional Sindical Rîpă Adrian – Vicepreşedinte, Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România, Beloiu Constantin – Secretar, Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România, Drăgan Vasile – expert AOP Litoral, Nicolae Coitu - expert SC Docatisi Agrement SRL, Drăgan Nicolae - expert SC Irma Prest SRL, Lipoveanu George - director SC Callatis Club Nautic SRL, Verificator sectorial: Culea Gabriel, Director executiv, Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România Comisia de validare: Preşedintele comisiei de validare: Gabriel Chifu – Vicepreşedinte Comitet Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Expert FPC: Ioan Năstase - membru Comitet Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Expert sectorial : Vasile Dogaru – membru Comitet Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Denumirea documentului electronic: SO_ Salvamar_00 Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine Comitetului Sectorial Administraţie şi servicii publice

Descrierea ocupaţiei Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria ocupaţională SALVAMAR, grupă COR 5149 Ocupaţia avută în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale este: SALVAMAR Ocupaţia se aplică personalului Salvamar care execută operaţiuni pentru intervenţie şi activităţi de prevenire a accidentelor de înec la ştranduri, piscine, porturi sau plaje. Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea operaţiunilor de intervenţie pentru salvarea de la înec a persoanelor şi prevenirea accidentelor de înec. Pentru desfăşurarea cu succes a acestor operaţiuni, personalul salvamar are de îndeplinit următoarele sarcini principale: salvează persoanele aflate în pericol prin utilizarea tehnicilor şi echipamentelor de salvare specifice,contactează serviciul medical de urgenţă în cazul afecţiunilor foarte grave, patrulează şi supraveghează zonele de îmbăiere de pe mal, din ambarcaţiuni sau din foişorul de observare, examinează persoanele afectate şi acordă primul ajutor sau resuscitarea cardio respiratorie, dacă este necesar, utilizând echipamentele specifice şi cunoştinţele acumulate în procesul de pregătire,avertizează persoanele din zona de îmbăiere asupra condiţiilor meteorologice, zonelor periculoase şi a regulilor ce trebuiesc respectate, are grijă ca echipamentul din dotare să fie tot timpul pregătit pentru intervenţie. Deoarece activităţile specifice se desfăşoară în echipe de minim două persoane şi presupun un contact permanent cu publicul, lucrul în echipă şi o bună comunicare la locul de muncă contribuie la desfăşurarea corespunzătoare a tuturor activităţilor.

ştiinţă.Lista unităţilor de competenţă Titluri şi categorii de unităţi de competenţă Nivel de responsabilitate şi autonomie Unităţile de competenţă cheie Unitatea 1: Comunicarea în limba oficială Unitatea 2: Comunicare în limbi străine Unitatea 3: Competenţa de bază în matematică. tehnologie Unitatea 4: Competenţe informatice Unitatea 5: Competenţa de a învăţa Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice Unitatea 7:Competenţe antreprenoriale Unitatea 8:Competenţe de exprimare culturală Unităţile de competenţă generale Unitatea 1: Poziţionarea echipamentelor de lucru Unitatea 2: Întreţinerea echipamentelor şi materialelor din dotare Unităţile de competenţă specifice Unitatea 1: Prevenirea accidentelor de înec Unitatea 2: Efectuarea intervenţiei Unitatea 3: Acordarea primului ajutor 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF 2 EQF/1 NQF 2 EQF/1 NQF 2 EQF/1 NQF 2 EQF/1 NQF 2 EQF/1 NQF 2 EQF/1 NQF 2 EQF/1 NQF 2 EQF/1 NQF .

condiţii speciale: temperaturi înalte sau scăzute. Poziţionarea echipamentelor de lucru este echipamentelor de lucru asigurată pe toată perioada timpului de lucru. . Gama de variabile . Verificarea poziţionării echipamentelor se face cu conştiinciozitate.3. Asigură poziţionarea 2. Verificarea poziţionării echipamentelor se face cu profesionalism. geamanduri.destinaţia echipamentelor. 1. 2. minge de salvare. în apă sau pe uscat. . materiale sanitare. Cunoştinţe . ambarcaţiuni. .1.activităţile se desfăşoară în interior sau exterior. 1. 2. Poziţionarea echipamentelor de lucru este asigurată în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare. .3. .legislaţia din domeniu. etc. în apă rece sau agitată precum şi în apă cu valuri mari.activităţile se desfăşoară în spatii interioare sau pe plajă. pe vânt puternic sau pe soare.1.Poziţionarea este verificată în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare. Nivel de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/2NQF Criterii de realizare asociate modulului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Verificarea poziţionării echipamentelor se face cu responsabilitate şi atenţie. .destinaţia fiecărui echipament de lucru.norme interne. Asigurarea poziţionării echipamentelor de lucru se face cu profesionalism. plute de salvare.Verifică poziţionarea 1. 2. . saulă cu ham. tărgi de salvare.echipamente şi materiale folosite: staţii de emisie recepţie.Poziţionarea este verificată la intrarea în echipamentelor de lucru serviciu.limbaj de specialitate. Poziţionarea echipamentelor de lucru este asigurată în conformitate cu normele şi prevederile interne. . centură de salvare. Asigurarea poziţionării echipamentelor de lucru se face cu atenţie şi responsabilitate.Poziţionarea echipamentelor de lucru ( unitate de competenţă generală ) Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1.funcţionalităţile fiecărui echipament din dotare.2.2. Contexte: .Poziţionarea este verificată în conformitate cu normele şi prevederile interne.

Materialele folosite în intervenţie sunt verificate într-o manieră calitativă. Remedierea deficienţelor constatate se face cu responsabilitate. Deficienţele constatate sunt remediate conform instrucţiunilor de folosire. Completarea lipsurilor se face cu responsabilitate.3. şi a regulamentelor de ordine interioară. Deficienţele constatate sunt remediate după fiecare intervenţie. Lipsurile sunt completate conform instrucţiunilor de exploatare.3. 2. Verifică materialele folosite în 1.2. 1. Lipsurile sunt completate conform instrucţiunilor de folosire. 1.1. Remediază deficienţele constatate 2. în conformitate cu normele interne. 3. Completează lipsurile 3. Materialele folosite în intervenţie sunt verificate pentru depistarea eventualelor deficienţe de funcţionare. Deficienţele constatate sunt remediate în conformitate cu normele interne. Deficienţele constatate sunt remediate conform normelor de protecţie a muncii. . 2. Remedierea deficienţelor constatate se face cu profesionalism. Nivel de responsabilitate şi autonomie 2NQF/3EQF Criterii de realizare asociate modulului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Verificarea materialelor folosite în intervenţie se face cu responsabilitate.3.1. Completarea lipsurilor se face corect cu profesionalism. Lipsurile sunt completate după fiecare intervenţie. 3.Întreţinerea echipamentelor şi materialelor din dotare ( unitate de competenţă generală ) Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1.2. 2. conform instrucţiunilor de exploatare. Deficienţele constatate sunt remediate conform instrucţiunilor de folosire. 2.1. Verificarea materialelor folosite în intervenţie se face cu vigilenţă. 3. Verificarea materialelor folosite în intervenţie se face cu conştiinciozitate.4.2.5. 2. Materialele folosite în intervenţie sunt intervenţie verificate conform normelor şi procedurilor interne.

funcţionalităţile fiecărui echipament din dotare.materiale utilizate în intervenţie: benzină. staţii de emisie recepţie. geamanduri. tărgi de salvare. . . . .deficienţele ce pot apărea în funcţionarea echipamentelor şi remedierea acestora.legislaţia din domeniu. .norme interne.Contexte . etc. pături. . echipamente de semnalizare. în spatii interioare sau în aer liber. plute de salvare.echipamente utilizate în intervenţii: saula cu ham. . etc.mediul de lucru: pe uscat sau în apă. materiale sanitare. barca cu motor sau fără.activităţile se desfăşoară avându-se în vedere situaţia vremii sau numărul de persoane de pe plajă.destinaţia echipamentelor şi materialelor. minge de salvare. pe plajă.. planşă de salvare. Gama de variabile . ambarcaţiuni. comprese sterile. .poziţionarea materialului în ansamblul dotărilor. atv. Cunoştinţe .condiţii speciale: pe vânt sau pe soare puternic. centură de salvare.limbaj de specialitate.noţiuni de exploatare şi întreţinere a materialelor şi echipamentelor. acordându-se prioritate activităţii de prevenire a accidentelor. echipament de scufundare. . trusă de prim ajutor. . vesta de salvare. jet-ski. .

Patrularea preventivă se face cu promptitudine. Asigură 1.1. cunoştinţă a regulilor de comportament din sectorul arondat şi a Informarea cetăţenilor se face cu pericolelor la care se expun. Patrularea preventivă este realizată în conformitate cu normele Patrularea preventivă se face cu calm preventiv şi procedurile interne utilizând metode specifice de observare. 3. Patrularea preventivă este realizată pe toată lungimea responsabilitate.3. sectorului.2. politeţe 3. 1. Permanenţa este asigurată în timpul serviciului în deplină siguranţă pentru cetăţeni. Permanenţa în timpul serviciului este asigurată în conformitate Asigurarea permanenţei se face cu permanenţa în timpul cu normele şi procedurile interne. 1. utilizând mijloacele tehnice din dotare.2. Permanenţa în timpul serviciului este asigurată cu respectarea programului de lucru. promptitudine. 3.4. Patrularea preventivă se face cu 2. 2. serviciului 1.1. internaţionale.3. Patrularea preventivă se face cu 2. legislaţiei în vigoare. Prevenirea accidentelor ( unitate de competenţă specifică ) . 3. Permanenţa în timpul serviciului este asigurată în conformitate Asigurarea permanenţei se face cu cu legislaţia în vigoare şi a reglementărilor interne şi atenţie distributivă. Patrulează 2. în condiţii normale sau speciale. vigilenţă. Patrularea preventivă este realizată conform legislaţiei în atenţie.4. Informarea cetăţenilor este realizată prin aducerea la Informarea cetăţenilor se face cu cunoştinţă a sancţiunilor ce se pot aplica în caz de nerespectare a profesionalism. vigoare.Informează 3. Informarea cetăţenilor este realizată prin aducerea la Informarea cetăţenilor se face cu calm.2.3. Avertizarea cetăţenilor se face utilizând formule de avertizare în limbi de circulaţie internaţională.Nivel de responsabilitate şi autonomie 2NQF/3EQF Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de Criterii de realizare asociate competenţă elementul de competenţă modulului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă 1. Informarea cetăţenilor este realizată în conformitate cu Informarea cetăţenilor se face cu cetăţenii normele şi reglementările interne.1.

.noţiuni legate de codul bunelor maniere. curenţi puternici. apă rece sau agitată. pe plajă sau în ambarcaţiuni . . stâncoase. . Cunoştinţe . în foişor. .echipamente folosite: ambarcaţiuni. atv .limitele şi particularităţile sectorului arondat. etc. jet ski-uri. .Context .noţiuni de specialitate. .noţiuni despre potenţiale pericole . telefoane mobile sau fixe. .. .mediul de lucru: în aer liber.norme şi reglementări interne şi internaţionale.legislaţia din domeniu. . valuri mari.condiţii speciale: temperaturi înalte sau scăzute. staţii de emisie recepţie.reguli de comportament. obstacole sub apă.formule şi limbaj specific într-o limbă de circulaţie internaţională. maluri abrupte.uri. Gama de variabile .

Victima este localizată în timpul activităţii de patrulare. respectând tehnicile specifice de deplasare. promptitudine. Deplasarea înot până la victimă este realizată adaptând direcţia şi modul de Deplasarea înot se face cu rapiditate şi curaj. 4. Solicită asistenţă medicală de urgenţă Nivel de responsabilitate şi autonomie 3EQF/2NQF Criterii de realizare asociate modulului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă 1.1.3.5. Ambarcaţiunile sunt manevrate în conformitate cu normele şi prevederile Manevrarea ambarcaţiunilor se face cu interne. Victima este localizată prin metode specifice de observare.3. Victima este localizată utilizând echipamentele din dotare. Ambarcaţiunile sunt manevrate utilizând cel mai indicat traseu.cu 4. Victima este scoasă din apă cu respectarea normelor de securitate şi sănătate. Localizează victima Efectuarea intervenţiei ( unitate de competenţă specifică ) Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 2. Localizarea victimei se face cu promptitudine.3.2 Victima este localizată prin cooperare cu alte persoane.Victima este scoasă din apă cu aplicarea manevrelor specifice.2 Asistenţa medicală este solicitată în cel mai scurt timp posibil. Deplasarea înot până la victimă este realizată în condiţii de maximă Deplasarea înot se face cu rezistenţă la efort în securitate. Victima este scoasă din apă în deplină siguranţă pentru victimă şi pentru Scoaterea victimei din apă se face cu îndemânare salvator. Scoate victima din apă 5. 5. condiţii deosebite. 2. 1. 5. 3. hotărâre şi curaj.1. operativitate şi profesionalism. Ambarcaţiunile sunt manevrate în condiţii de maximă securitate.2. Scoaterea victimei din apă se face operativ. responsabilitate. Localizarea victimei se face cu conştiinciozitate.2. cu Manevrarea ambarcaţiunilor se face cu respectarea regulilor de navigaţie. 3. Deplasarea înot până la victimă este realizată în conformitate cu metodele responsabilitate.4. 3. Localizarea victimei se face cu atenţie şi 1. operativitate. 4. Deplasarea înot până la victimă este realizată conform normelor şi reglementărilor interne.4. respectarea regulilor de navigaţie. 4.Victima este scoasă din apă cu ajutorul echipamentele specifice din dotare.Elemente de competenţă 1. îndemânare şi responsabilitate. Deplasarea înot se face cu promptitudine şi 2. 2. 2.1.4. deplasare la condiţiile atmosferice şi ale apei.2.1. specifice. . şi rezistenţă la efort fizic.1. Se deplasează înot până la victimă 3. 1. Asistenţa medicală este solicitată prin utilizarea mijloacelor de comunicare Solicitarea asistenţei medicale se face corect cu disponibile. adaptând stilul de înot la condiţiile de deplasare. fără a pune Solicitarea asistenţei medicale se face cu în pericol viaţa victimei. Manevrează ambarcaţiunile de salvare cu motor 4. funcţie de Manevrarea ambarcaţiunilor se face cu condiţiile atmosferice.

pe ploaie sau pe soare puternic. .legislaţia şi regulamentele de navigaţie.date necesare: locaţia şi momentul evenimentului.condiţiile nautice şi adaptarea la acestea (curenţi. caiace. . telefoane mobile. Contexte .metode de salvare din apă dulce. procedee de salvare din apă îngheţată.noţiuni de folosire a echipamentelor din dotare şi a echipamentelor special. cu maluri abrupte sau stâncoase. Cunoştinţe: .tehnici de imobilizare a victimei şi de scoatere a victimei din apă. . . . vârtejuri. . . . tehnici de transport prin împingere sau tractare. în apă rece sau îngheţată. persoane implicate. valuri. . maluri abrupte sau stâncoase etc.mijloace specifice de comunicare: staţii de emisie recepţie. .activităţile se desfăşoară pe apă. .noţiuni marinăreşti. .noţiuni de conducere a ambarcaţiunilor. . sărată sau îngheţată . planşă.manevre specifice folosite: priza Rautek. procedeul de transport pe umeri.regulamente interne şi internaţionale. valuri puternice.). . .norme si proceduri interne specific.tehnici de supravieţuire în curenţi.tehnicile şi stilurile de înot. Gama de variabile .tehnici de folosire a echipamentelor din dotare şi a celor special.5.tehnici de abordare a valurilor şi a malurilor.specificaţiile tehnice ale ambarcaţiunilor. plută de salvare.echipamentele ce se folosesc pentru salvare când deplasarea se face înot.noţiuni de siguranţă în înotul de salvare. comunicând datele necesare. . .tehnici de salvare şi de eliberare din priza victimei de la înec.echipamente folosite: ambarcaţiuni cu motor.3 Asistenţa medicală este solicitată conform regulamentelor. în ambarcaţiune sau înot. .condiţii de efectuare a intervenţiei în apă cu temperaturi normale sau scăzute.metode şi tehnici de abordare a curenţilor şi/sau valurilor. . centuri de salvare. în apă cu curenţi puternici. .tehnici specifice aplicate pentru realizarea intervenţiei. ambarcaţiuni fără motor. . pe vânt sau pe hulă marină. . etc. . în spatii închise sau pe plajă la temperaturi scăzute sau înalte. vârtejuri. procedeu transport cu mai mulţi salvatori.

Victima este stabilizată utilizând echipamentele din dotare. Stabilizarea victimei se face conform metodelor şi procedurilor specifice. cu respectarea normelor de protecţie a salvatorului. Verifică starea victimei 2. 2. aplicând metodele de tratare sau de resuscitare adecvate.Elemente de competenţă 1. 3. Leziunile victimei sunt tratate utilizând instrumentele şi echipamentele din dotare. când acestea sunt disponibile Aplicarea resuscitării cardio 2.3. 4. Tratarea leziunilor se face prompt. Starea victimei este verificată în deplină siguranţă pentru victimă. Resuscitarea cardio respiratorie este aplicată până când victima îşi respiratorii se face cu revine sau până sosesc cadrele medicale de specialitate. specifice. operativ. 3. profesionalism. Leziunile victimei sunt tratate în condiţii de siguranţă pentru Tratarea leziunilor se face cu victimă şi pentru salvator.2.1. Starea victimei este verificată la scoaterea din apă. Victima este stabilizată în condiţii de siguranţă pentru victimă Stabilizarea victimei se face 3. stabilirea prezenţei funcţiilor vitale. Resuscitarea cardio respiratorie este aplicată când victima nu Aplicarea resuscitării cardio răspunde la testul de reacţie şi nu prezintă semne vitale. echipamentele din dotare.3. cu hotărâre şi rapiditate.1.2. Aplicarea resuscitării cardio 2. respiratorii se face cu 2. profesionalism. 1. aplicării RCR.2.2. 4. Resuscitarea cardio respiratorie este aplicată utilizând promptitudine.1.1. Tratează leziunile victimei Nivel de responsabilitate şi autonomie 3EQF/2NQF Criterii de realizare asociate modulului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă 1.3 Resuscitarea cardio respiratorie este aplicată respectând etapele respiratorii se face cu hotărâre. Leziunile victimei sunt tratate conform procedurilor specifice.4.3. Victima este stabilizată după aplicarea testului de reacţie şi cu îndemânare şi conştiinciozitate. 4. Stabilizează victima 4.4. Acordarea primului ajutor ( unitate de competenţă specifică ) Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă . Leziunile victimei sunt tratate în ordinea priorităţii şi importanţei. funcţie de tipul acestora. 4. cu atenţie şi îndemânare. Aplică resuscitarea cardio respiratorie 3. Starea victimei este verificată în conformitate cu metodele cu rapiditate şi profesionalism. Verificarea stării victimei se face 1.

crizele epileptic. medicale se face cu 5. sistemul respirator.noţiuni despre resuscitarea cardio-respiratorie . etc. Victima este predată cadrelor medicale prin transportul victimei la responsabilitate.activităţile se desfăşoară pe uscat. locul de întâlnire. arsurilor. luxaţiei.5. cu Predarea victimei cadrelor cadrelor explicarea în termenii medicali specifici a manevrelor de prim ajutor medicale se face operativ.tehnici de folosire a echipamentelor din dotare .materiale. sistemul circulator. verificarea prezenţei pulsului. crizelor epileptice etc. respiraţia gură la gură etc.starea victimei : conştienţă.anatomia umană: sistemul osos. . alcool sanitar. .reguli generale de acordare a primului ajutor. apă oxigenată. .funcţii vitale urmărite: respiraţie. insolaţiei.termeni medicali specifici . Contexte . hemoragiei. sistemul nervos etc. conştiinciozitate. Cunoştinţe . prezintă sau nu semne de fractură.3.proceduri specifice : metode pentru tratarea contuziei. . circulaţie.tehnici şi modalităţi de utilizare a echipamentelor specifice . arsuri. .tehnici de utilizare a echipamentelor speciale . cu medicale aplicate. în condiţii de maximă siguranţă. entorse. la temperaturi înalte sau scăzute. prezintă sau nu hemoragii . rivanol. Victima este predată cadrelor medicale la sosirea ambulanţei. instrumente şi echipamente din dotare: comprese sterile. . hemoragii. entorsei. targă. Victima este predată cadrelor medicale conform reglementărilor Predarea victimei cadrelor interne. Predă victima 5. pe vânt sau ploaie. verificarea prezentei respiraţiei. 5.teste de reacţie: verificarea constienţei/inconstienţei.1. contuzii.metode de stabilizare: masaj cardiac.tehnici de verificare a stabilităţii semnelor vitale . prezintă sau nu semne vitale. Gama de variabile .tehnici de prim ajutor în caz de : luxaţii. . materiale RCR bandaje.2.etapele aplicării RCR şi metode de aplicare a RCR . în mediul închis sau deschis. intoxicaţii. hipotermie şi degerături. trusă de prim ajutor. prezintă sau nu semne de stare de soc. inconştienţă. fracturi.modalitati de transport a victimei . hipotermiei şi degerăturilor. intoxicaţiei. pături etc.

2011 Data propusă pentru revizuire: 01. Asociaţia Naţionala a Scafandrilor Profesionişti si Salvamarilor din Romania Constantin Beloiu – Secretar. Asociaţia Naţionala a Scafandrilor Profesionişti si Salvamarilor din Romania Verificator sectorial: Gabriel Culea.03. Director Executiv – Asociaţia Naţionala a Scafandrilor Profesionişti si Salvamarilor din Romania Comisia de validare: Preşedintele comisiei de validare: Gabriel Chifu – Vicepreşedinte Comitet Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Expert FPC: Ioan Năstase .2013 Echipa de redactare: Marin Florian – Economist.AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI CALIFICAREA PROFESIONALĂ SALVAMAR Cod RNC: Nivel: 3 EQF/2 NQF Sector: Administraţie şi servicii publice Versiunea: 00 Data aprobării: 22.04.membru Comitet Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Expert sectorial : Vasile Dogaru – membru Comitet Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Denumirea documentului electronic: Q_Salvamar_00 Responsabilitatea pentru conţinutul acestei calificării profesionale revine Comitetului Sectorial Administraţie şi servicii publice . Blocul National Sindical Adrian Rîpă – Vicepreşedinte.

Salvamarul are de îndeplinit următoarele sarcini principale: . . zonelor periculoase şi a regulilor ce trebuiesc respectate. piscine.contactarea serviciului medical de urgenţă în cazul afecţiunilor foarte grave. Se desfăşoară în toate anotimpurile anului. din ambarcaţiuni sau din foişorul de observare. Motivaţie: . precum şi foarte buna stăpânire a procedeelor de acordare a primului ajutor în caz de înec.salvamarul este responsabil cu supravegherea si salvarea de vieţi omeneşti. apt efort fizic Nivelul de studii minim necesar: absolvent de liceu Rute de progres: Nu există Cerinţe legislative specifice: Nu există . . examinarea persoanelor afectate şi acordarea primului ajutor sau resuscitarea cardio respiratorie. dacă este necesar. indiferent de condiţiile vremii şi în condiţii de periculozitate foarte mare.competentele necesare nu se pot obţine pe nici o alta cale. Calificarea presupune competenţe pentru desfăşurarea operaţiunilor de intervenţie pentru salvarea de la înec a persoanelor .competentele necesare trebuiesc stăpânite foarte bine. cu precădere vara. Condiţii de acces: clinic sănătos.avertizarea persoanelor din zona de îmbăiere asupra condiţiilor meteorologice. fără a se ţine seama de gradul de agitaţie al apelor.această activitate necesită o foarte bună pregătire fizică şi tehnică. porturi sau plaje. pe baza căreia s-ar putea organiza cursuri de perfecţionare sau specializare. . . utilizând echipamentele specifice şi cunoştinţele acumulate în procesul de pregătire.i prevenirea accidentelor de înec.gradul de dificultate şi complexitate al acestei ocupaţii necesită mai mult decât un curs de iniţiere.salvarea persoanelor aflate în pericol prin utilizarea tehnicilor şi echipamentelor de salvare specifice. .nu exista o altă formă de pregătire a salvamarilor. . formala sau informala. . având grijă ca echipamentul din dotare să fie tot timpul pregătit pentru intervenţie. durata acţiunilor fiind nelimitată.Titlul calificării profesionale: Salvamar Descriere: Salvamarul executa operaţiuni pentru intervenţie şi activităţi de prevenire a accidentelor de înec la ştranduri. patrularea şi supravegherea zonelor de îmbăiere de pe mal.

Competenţa de bază în matematică. Comunicarea în limba oficială C2. ştiinţă. Competenţe sociale şi civice C7. Efectuarea intervenţiei S3.Titlul calificării profesionale: Salvamar Cod RNC: Nivel: 3 EQF/2 NQF Lista competenţelor profesionale Cod Denumirea competenţei profesionale C1. Comunicare în limbi străine C3. Competenţe de exprimare culturală G1. Competenţe informatice C5. Competenţe antreprenoriale C8. Întreţinerea echipamentelor şi materialelor din dotare S1. Poziţionarea echipamentelor de lucru G2. Prevenirea accidentelor S2. tehnologie C4. Acordarea primului ajutor Nivel 3 EQF/2 NQF 2 EQF/1 NQF 2 EQF/1 NQF 2 EQF/1 NQF 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF 2 EQF/1 NQF 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF 3 EQF/2 NQF Credite . Competenţa de a învăţa C6.

destinaţia si funcţionalitatea fiecărui lucru pe toată perioada timpului de lucru. Verifică poziţionare echipamentelor de lucru la intrarea în serviciu. .norme interne normele şi prevederile interne si cu legislaţia . în conformitate cu .limbaj de specialitate 2.legislaţia din domeniu specifică în vigoare. Competenţa profesională: Poziţionarea echipamentelor de lucru Cod: Nivel: 3 EQF/2 NQF Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. în conformitate cu normele şi prevederile interne si cu legislaţia specifică în vigoare. Asigură poziţionarea echipamentelor de . în echipament de lucru condiţii normale sau speciale. Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi • Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul de activitate Cunoştinţe • Întrebări orale • Test scris .1.

după fiecare .legislaţia din domeniu procedurilor interne.funcţionalităţile fiecărui echipament din 2. echipamentelor şi remedierea acestora. 3. conform instrucţiunilor de materialelor şi echipamentelor folosire. pentru depistarea . . Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor şi materialelor din dotare Cod: Nivel: 3 EQF/2 NQF Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. Remediază deficienţele constatate.deficienţele ce pot apărea în funcţionarea condiţii. după fiecare intervenţie în orice . în conformitate cu normele interne. . Cunoştinţe • Întrebări orale . Verifică materialele folosite în intervenţie.poziţionarea materialului în ansamblul intervenţie. dotărilor. Completează lipsurile.limbaj de specialitate acordându-se prioritate prevenirii accidentelor. conform normelor şi .destinaţia echipamentelor şi materialelor eventualelor deficienţe de funcţionare.norme interne într-o manieră calitativă. Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi • Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul de activitate. . şi instrucţiunile de folosire adaptându-le mediului de lucru. în dotare conformitate cu normele interne si normele de .2.noţiuni de exploatare şi întreţinere a protecţie a muncii.

Asigură permanenţa cu vigilenţă. programului de lucru şi a normelor şi .3. Informează cetăţenii. în condiţii atmosferice . interne. pe toată lungimea . 2. 3. metode specifice de observare şi mijloacele .noţiuni de specialitate. 4. utilizând .noţiuni despre potenţiale pericole. internaţionale.legislaţia din domeniu. tehnice din dotare. conform normelor şi procedurilor . Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe • Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele • Test scris de la locul de activitate • Întrebări orale • Simulare .norme şi reglementări interne şi procedurilor interne.reguli de comportament. Patrulează preventiv cu atenţie. utilizând formule de avertizare în limbi de circulaţie internaţională. sectorului.formule şi limbaj specific într-o limbă de naţionale şi internaţionale. în conformitate cu normele şi reglementările interne. cu respectarea circulaţie internaţională. în condiţii normale sau speciale.noţiuni legate de codul bunelor maniere. Explică politicos. cu calm cetăţenilor. prin aducerea la cunoştinţă a regulilor de comportament din sectorul arondat şi a pericolelor la care se expun.limitele şi particularităţile sectorului arondat. . sancţiunile ce se pot aplica în caz de nerespectare a legislaţiei în vigoare. conform reglementărilor . Competenţa profesională: Prevenirea accidentelor Cod: Nivel: 3 EQF/2 NQF Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. normale sau speciale.

. Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe • Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele • Test scris de la locul de activitate • Întrebări orale • Simulare • Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul tutelar . . pe apa sau pe plaja. valuri. . utilizând echipamentele specifice din dotare.legislaţia şi regulamentele de navigaţie. Localizează victima prin metode specifice .tehnici de imobilizare a victimei şi de 7.regulamente interne şi internaţionale. .metode şi tehnici de abordare a curenţilor 4.noţiuni de conducere a ambarcaţiunilor. în condiţii de maximă . cu (curenţi. maluri abrupte sau stâncoase rapiditate şi curaj.condiţiile nautice si adaptarea la acestea 2.metode de salvare din mare. sau pe ploaie. în .noţiuni marinăreşti. funcţie de condiţiile atmosferice.tehnici de folosire a echipamentelor din 6. navigaţie. Se deplasează înot până la victimă. Competenţa profesională: Efectuarea intervenţiei Cod: Nivel: 3 EQF/2 NQF Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. în cel mai scurt timp posibil.tehnicile specifice aplicate pentru realizarea utilizând echipamentele din dotare. Se deplasează înot până la victimă. deplasare la condiţiile atmosferice şi ale apei.echipamentele ce se folosesc pentru salvare 3. adaptând stilul de înot la . cu respectarea tehnicilor specifice . in temperaturi înalte sau scăzute. dotare şi a celor speciale. pune în pericol viaţa victimei. . victimei de la înec.norme si proceduri interne specifice. Scoate victima din apă cu hotărâre şi curaj. securitate. persoane. valuri cu respectarea normelor de securitate şi puternice. . utilizând cel mai indicat traseu. securitate. adaptând direcţia şi modul de . în deplină . aplicând manevre specifice. in soare puternic .noţiuni de folosire a echipamentelor din de observare sau prin cooperare cu alte dotare şi a echipamentelor speciale. fără a sau îngheţată. promptitudine. de deplasare. vârtejuri. cu când deplasarea se face înot. de salvare cu motor. Manevrează cu îndemânare ambarcaţiunile şi/sau valurilor. Solicită asistenţă medicală de urgenţă prin scoatere a victimei din apă. şi în . sănătate. 5. . cu respectarea regulilor de . utilizarea mijloacelor de comunicare . conformitate cu normele şi prevederile interne. condiţiile atmosferice şi ale apei.tehnicile şi stilurile de înot.tehnici de abordare a valurilor şi a malurilor. activităţii de patrulare. în condiţii de maximă etc.noţiuni de siguranţă în înotul de salvare. .specificaţiile tehnice ale ambarcaţiunilor. . Scoate victima din apă operativ.tehnici de salvare şi de eliberare din priza siguranţă pentru victimă şi pentru salvator.tehnici de supravieţuire în curenţi. în timpul intervenţiei.). apa curgătoare disponibile.4.

până când victima îşi revine sau până . sosesc cadrele medicale de specialitate.tehnici şi modalităţi de utilizare a profesionalism funcţie de starea sa metodele de echipamentelor specifice. sistemul 3. Predă operativ victima cadrelor medicale. . salvator. importanţei.. specifice.tehnici de folosire a echipamentelor din specifice.termeni medicali specifici.noţiuni despre resuscitarea cardiode siguranţă pentru victimă. echipamentele din dotare. fracturi. utilizând echipamentul din dotare. intoxicaţii. 2. 5. arsuri. atunci când victima nu răspunde la . a manevrelor de prim ajutor aplicate. în condiţii de maximă siguranţă cu explicarea în termeni medicali specifici. Aplică prompt resuscitarea cardio .tehnici de prim ajutor în caz de : luxaţii. în hemoragii. dotare..anatomia umană: sistemul osos. sistemul circulator.tehnici de utilizare a echipamentelor speciale. prin aplicarea cu . Aplică cu profesionalism resuscitarea cardio respirator.reguli generale de acordare a primului ajutor.modalitaţi de transport a victimei. la sosirea ambulanţei. funcţie . sistemul nervos respiratorie. 7.tehnici de verificare a stabilităţii semnelor testul de reacţie şi nu prezintă semne vitale. respiratorie. aplicând procedurile specifice. Tratează cu atenţie leziunile victimei. utilizând RCR. Predă victima cadrelor medicale efectuând cu responsabilitate transportul la locul întâlnirii. contuzii. vitale. aplicând după caz modalităţile de transport adecvate. scoaterea din apă în conformitate cu metodele . în orice condiţii respectând etapele etc. 6. etc. tratare sau de resuscitare adecvate. în conformitate cu reglementările specifice. asigurând siguranţa victimei. Stabilizează victima. de tipul acestora în ordinea gravităţii şi entorse. Verifică cu profesionalism starea victimei la . Competenţa profesională: Acordarea primului ajutor Cod: Nivel: 3 EQF/2 NQF Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. în condiţii . . Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe • Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele • Test scris de la locul de activitate • Întrebări orale • Simulare • Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul tutelar ..5. respiratorie.etapele aplicării RCR şi metode de aplicare a 4. . hipotermie şi degerături. crizele condiţii de siguranţă pentru victimă şi pentru epileptic.