You are on page 1of 27

Στοιχεία Μεταπτώσεως

Χημεία Ενώσεων Συναρμογής
Ενώσεις συναρμογής
Σύμπλοκο ιόν
Σύμπλοκο

Ελεύθερα
ιόντα

Υποκαταστάτες

Κεντρικό
ιόν

Αριθμός
Σύνταξης
5+1=6

Ένωση Συναρμογής
Υποκαταστάτης (βάση κατά
Lewis

1

A paramagnetic solid in the
absence and presence of a
magnetic field is represented
at the top. The magnetic
moments associated with the
spins of unpaired electrons
in individual atoms are
shown as arrows. A
ferromagnetic solid in the
absence and presence of a
magnetic field is represented
at the bottom. Although only
a few magnetic moments are
shown, the four regions,
called domains, contain
many atoms.

2

Alfred Werner 3 .

4 .

Σύνθεση Συμπλόκων Μ: οξύ κατά Lewis L : βάση κατά Lewis 5 .

Ισομέρεια δομής Στερεοϊσομέρεια 6 .

Fe(H2O)6 7 .

Κρυσταλλικό πεδίο 8 .

9 .

10 .

Cr3+: [CrF6]3- [Cr(H2O)6]3+. 11 .

(770 nm) N= 6.[Ti(H2O)6]3+ [Ti(Cl)6]3.023*1023 /mol h= 6.626*10-34 j s c=2.98*108 m/s 12 .

Θεωρία πεδίου υποκαταστατών Ligand Field Theory [Ti(H2O)6]3+ Ti3+ H2O Οπισθοσύνδεση 13 .

+ 4H+ à Hg2+ + 2NO2 +2H2O • Hg + 3H2SO4 à Hg2+ + 2HSO4.+ 8H+ à 3Hg2+ + 2NO + 4H2O Σε πυκνό ΗΝΟ3: • Hg + 2NO3.à HgS + Hg • Hg22+ + Cu à 2Hg + Cu2+ 14 .+ SO2 + 2H2O • Hg22+ + 2 OH.Χημικές Αντιδράσεις Μετάλλων και ιόντων Υδράργυρος • Hg2O à HgO + Hg Σε αραιό ΗΝΟ3: • 3Hg + 2NO3.à HgO + Hg + H2O • Hg2Cl2 + 2NH3 à HgNH2Cl + Hg + NH4+ + Cl• Hg22+ + 2Cl.à 2Hg2Cl2 • Hg22+ + S2.

à CuS Cu2+ + 2 OH.àCu2O + RCOOH + 2H2O • Cu2+ + Fe à Cu + Fe2+ 15 .+ 2NO3.+ 8H+ à 3[HgCl4]2.à 2Cu(OH)2 • 2Cu2+ + RCHO + 4 OH.à HgO + H2O • Hg2+ + Cu à Hg + Cu2+ Χαλκός • • • • • • 3Cu + 2NO3.+ 2NO + 3S + 4H2O • HgCl2 + 2NH3 à HgNH2Cl + NH4+ + Cl• Hg2+ + 2 OH.+ 8H+ à 3Cu2+ + NO + 4H2O Cu + 3H2SO4 à Cu2+ + 2HSO4.à HgS 3HgS + 12Cl.+ SO2 + 2H2O 4Cu + 4H+ + O2 à 2Cu2+ + 2H2O Cu2+ + 4NH3 à [Cu(NH3)4]2+ Cu2+ + S2.Υδράργυρος • Hg2+ + S2.

+ 3SO2 + 6H2O • 4Fe + NO3.+ 4H+ à Fe3+ + NO + 2H2O • Fe + 3NO3.à FeS FeS + 2H+ à Fe2+ + H2S 2Fe3+ + 3S2.+ 10H+ à 4Fe2+ + NH4+ + 3H2O • 4Fe + 2NO3.Σίδηρος • Ο Fe διαλύεται σε HCl ή αραιό H2SO4.à Fe(OH)3 16 .à Fe(OH)2 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2Ο à 4Fe(OH)3 Fe2+ + S2.à Fe2S3 Fe2S3 + 4H+ à 2Fe2+ + 2H2S + S Fe3+ + 3 OH.+ 6H+ à Fe3+ + 3NO2 + 3H2O • • • • • • • • Fe2+ + 2ΝΗ3 + 2H2O à Fe(OH)2 + 2NH4+ Fe2+ + 2 OH.+ 10H+ à 4Fe2+ + N2O + 5H2O • Fe + NO3. με παραγωγή ιόντων Fe2+: • Fe + 2H+ à Fe2+ + H2 • • Το πυκνό H2SO4 προσβάλλει τον Fe μόνο σε υψηλή θερμοκρασία: • 2Fe + 9H2SO4 à 2Fe3+ + 6HSO4.

Αργίλιο • 2Al + 6H+ à 2Al3+ + H2 • Προσβάλλεται αργά από το αραιό H2SO4.+ 3H2 • Al3+ + 3 OH.à Al(OH)3 • Al(OH)3 + OH.+ 2H2O à [Zn(OH)4]2.+ H2 • Zn2+ + S2.à 3Zn2+ + 2NO + 4H2O • Zn + 4H+ + 2NO3. • 2Al + 2 OH.à 4Zn2+ + NH4+ + 3H2O • 3Zn + 8H+ + 2NO3.à ZnS • ZnS + 2H+ à Zn2+ + H2S • Zn2+ + 2NH3 + 2H2O à Zn(OH)2 + 2NH4+ 17 . διότι σχηματίζεται επιφανειακό στρώμα Al2O3 που το προστατεύει από περαιτέρω επίδραση του οξέος. όπως το πυκνό-θερμό H2SO4: • Zn + 3H2SO4 à Zn2+ + 2ΗSO4.+ SO2 + 2H2O • 4Zn + 10H+ + NO3.à AlO2.+ 3SO2 + 6H2O • Δεν προσβάλλεται από το HNO3.+ 6H2O à 2[Al(OH)4].à [Al(OH)4]• [Al(OH)4].+ 2H2O • Al3+ + 3S2. ενώ διαλύεται ταχέως σε πυκνό-θερμό H2SO4: • 2Al + 9H2SO4 à 2Al3+ + 6ΗSO4.+ 3Η2Ο à Al(OH)3 + 3HS- Ψευδάργυρος • Zn + 2H+ à Zn2+ + H2 • Διαλύεται και σε οξειδωτικά οξέα.à Zn2+ + 2NO2 + 2H2O • Zn + 2 OH.

à AgCl • Σε αλκαλικά διαλύματα και απουσία συμπλεκτικών αντιδραστηρίων σχηματίζεται καστανόχρωμο Ag2O: • 2Ag+ + 2 OH. 3Ag + NO3. • Ag+ + Cl.+ 4H+ à 3Ag+ + NO + 4H2O 2Ag + 3H2SO4 à 2Ag+ + 2HSO4.à Ag2O + H2O 18 . πυκνό-θερμό H2SO4).χ.Άργυρος •Ο Ag διαλυτοποιείται μόνο από οξειδωτικά οξέα (HNO3. π.+ SO2 + 2H2O •Ο Ag δεν προσβάλλεται από διαλύματα ισχυρών βάσεων.

Cr6+ (d0) Περισσότερο σταθερή Cr3+. Cr3+ (d3). οξείδωσης. – CrO3 (s) + H2O(l) → H2CrO4 (aq) (χρωμικό) 19 .e.à Cr(OH)3 • • • • • Ιοντικός χαρακτήρας των ενώσεων: Cr2+ > Cr3+ > Cr6+ Οξύτητα των οξειδίων αυξάνεται με τον αρ. Αντιδρά με οξέα και όχι βάσεις CrO (s) + 2 H+ (aq) → Cr2+ (aq) + H2O (l) • Οξείδιο του χρωμίου (III) (Cr2O3 Cr3+): αμφοτερικό (ανάλογο του Al2O3) • Δρα ως οξύ: Cr2O3(s) + 2OH-(aq) + 3H2O(l) → 2Cr(OH)3• Ή ως βάση: Cr2O3(s) + 6 H+(aq) → 2 Cr3+(aq) + H2O(l) • Οξείδιο του χρωμίου (VI) (CrO3 Cr6+): ομοιοπολικό και όξινο. • Cr + 2H+ à Cr2+ + H2 • 4Cr2+ + O2 + 4H+ à 4Cr3+ + 2H2O • Cr3+ + 3 OH. Το ιόν Cr6+ έχει πολύ μεγάλο φορτίο για να υπάρξει ως ιόν και για αυτό συνήθως μοιράζεται τα ηλεκτρόνια (ομοιoπολικός δεσμός) Όπως το SO3 (ομοιπολικό) σε σχέση με το CaO (ιοντικό). Cr2+): κυρίως ιοντικό και βασικό όπως ένα οξείδιο μετάλλου (Na2 O ή CaO).Χρώμιο • • • • Χρώμιο Chromium (6) Cr [Ar] 4s1 3d5 Οξειδωτικές καταστάσεις: Cr2+ (d4). Chromium(II) Oxide (CrO i.

• Με οξέα: 2 CrO42.(aq) + H2O (l) • κίτρινο πορτοκαλί • Με βάση: Cr2O72.(aq) + H+ (aq) • πορτοκαλί κίτρινο • CrO42.→ 2 Cr3+ • 2 NH4+ → N2 (g) + 8 H+ + 6 e- 20 .→ 2Cr3+ + 7H2O • Αρκετά ισχυροί για να οξειδώσουν το NH4+ σε N2 (g) • (NH4)2Cr2O7 (s) → Cr2O3 (s) + N2 (g) + 4H2O • 2 Cr6+ + 6 e.(aq) + OH.(aq) → 2 CrO42.(aq) + 2 H+ (aq) → Cr2O72.(aq) + 14H+ + 6e.ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες • • Cr6+ + 3 e.→ Cr3+(aq) + 8OH• Cr2O72. • CrO42-(aq) + 4H2O + 3e. Cr2O72..à Cr3+.

οξ. Mn7+(d0) • Ιοντικός χαρακτήρας των δεσμών μειώνεται αυξανόμενου του αρ.→ MnO2(s) + 4OH. Mn3+(d4). W 21 . ασκίδια.→ Mn2+ + 4H2O (l) Χρήσεις • Ti.(l) • MnO4. Mn4+.(aq) + 2H2O + 3e. οργ.(aq) + 8H+ + 5e. Mn4+(d3). amanita muscaria) • Μο. χρώματα) • Zr (απορρόφηση νετρονίων.• Μαγγάνιο Manganese (7) • Mn: [Ar] 4s23d5 • • Οξειδωτικές καταστάσεις: Mn2+(d5). and Mn7+ καλοί οξειδωτικοί παράγοντες • MnO4. • Mn2O7: όξινο και ομοιοπολικό – Mn2O7 (l) + H2O (l) → HMnO4 = υπερμαγγανικό (HClO4 ) • HMnO4 ασταθές KMnO4 = σταθερό • Mn3+. TiO2 (μικρή πυκνότητα. • MnO: ιοντικό και βασικό (NaCl ή CaO) • Mn2O3: επαμφοτερίζον • MnO2: αδιάλυτο – δεν δίνει αντιδράσεις οξέος-βάσεως. διάθλαση ίνες ανθεκτικές στη θερμοκρασία) • V (θαλ.

τα οποία μεταφέρονται από την φερρεδοξίνη (ferrodoxin) στην αναγωγάση της αζωτογονάσης (dinitrogenase reductase) • Προστίθενται 2 ΑΤP • dinitrogenase reductase à dinitrogenase 22 .Βιολογία •Καθήλωση δέσμευση του αζώτου Ν2 •Ένζυμα που περιέχουν Μο •Το Ν2 μετατρέπεται σε ΝΗ3 N2 + 8H+ + 8e¯ + 16MgATP à 2NH3 + H2 + 16MgADP + 16Pi • e.

2002 Volume 80. 9 SCIENCE • NITROGENASE KEEPS SURPRISING Ligand missing from earlier structures revealed in ironmolybdenum cofactor Μεταλλουργία 23 .• September 9. Number 36 p.

Mg. H2 (W) • Χλωριούχα à ηλεκτρόλυση – Na. Al 24 . Mn. Ca. Μαγνητίτης Fe3O4 – ΜΟ + Α à Μ0 + AO – Αναγωγικά • C (Fe). Al (Cr. Si. W).Μεταλλουργία Μεταλλουργία • Οξείδια à αναγωγή – Αιματίτης Fe2O3. K.

Μεταλλουργία – Ανθρακικά à οξείδια (πυρόλυση) • CaCO3 à CaO + CO2 – Θειούχα à οξείδια • ZnS (σφαλερίτης) + O2 à ZnO + SO2 (φρύξις) • ZnO + C à Zn + CO • HgS + O2(g) à Hg(l) + SO2(g) – Πυριτικά à οξείδια • MSiO3 + CaO MO + CaSiO3 • MO + C M + CO(g) Μεταλλουργία • Οξείδιο του υδραργύρου – • Κασσιτερίτης – • Μίνιο – • Κυπρίτης – • Αιματίτης – 25 .

Μεταλλουργία 6 C + 3 O2 → 6 CO 6 CO + 2 Fe2O3 → 4 Fe + 6 CO2 CaCO3 → CaO + CO2 CaO + SiO2 → CaSiO3 Fe O + 2 Al → 2 Fe + Al O 2 3 2 3 26 .

Μεταλλουργία • Na3AlF6 Al2O3 +3C à 4Al + 3CO2 27 .