You are on page 1of 2

Pregunta de CRIDA PREMIANENCAPOBLE ACTIU (CP PA) sobre lacomiadament dun periodista de Rdio Premi de Mar

Ats que el passat dijous 9 de maig per mitjans no oficials els dos regidors de Crida Premianenca ens nassabentem que sha comunicat a un dels periodistes de Rdio Premi de Mar ha estat acomiadat. Ats que la decisi estava presa amb anterioritat a la Junta de Portaveus de dimecres 8 de maig. Ats que precisament en aquesta Junta de Portaveus ens informaren que el govern inicia el procs dintegraci dels Patronats Municipals a lAjuntament i sens garant que aquest procs no comportava la supressi de llocs de treball que actualment existeixen als patronats. Ats que aquesta decisi implica de forma innegable una modificaci en el funcionament intern dun servei municipal tant bsic com s la tasca informativa que realitza Rdio Premi de Mar. Ats que repetidament aquest grup municipal ha demanat explicacions a lequip de govern sobre la manca de direcci de Rdio Premi de Mar que a hores dara encara no t la plaa de director/a ocupada. Crida PremianencaPoble Actiu pregunta: Per quin motiu no es comunic una decisi de tal envergadura als portaveus dels grups municipals? Quin criteri sha usat per a prendre aquesta decisi? La regidora comunic personalment al treballador afectat aquesta decisi? Sha tingut en compte com es cobriran les tasques daquest treballador?

Quin plantejament general t lequip de govern respecte la Rdio Municipal? Qui dirigeix i marca les directrius actualment a Rdio Premi de Mar. Lequip de govern preveu, algun dia, cobrir la plaa de director/a? Demanem una resposta oral per part de la senyora regidora de de comunicaci Olga Safont al ple ordinari del mes de maig de 2013, atenentnos a lapartat 4 de larticle 9 del ROM .

Premi de Mar, 9 de maig de 2013.

Joan Ribet Casademunt Regidor de Crida Premianenca Poble Actiu