You are on page 1of 11

APLICAREA METODOLOGIEI ANALITICE

PENTRU CALCULUL RAPORTULUI DE FORŢE,
PIERDERILOR ŞI VITEZELOR DE ÎNAINTARE
1 Scenariul operaţiei
Timp operativ: vara 1957;
Zona de operaţii: platoul Mun ii Dangrek care se întind de-a lungul ț
grani ei de nord ț ;
Tematica operaţiei: apărarea SUA contra forţelor ruso – vietnameze;
Obiectivul atacatorului: distrugerea forţelor SUA şi ocuparea unor
obiective la 100 km în adâncime;
Ducerea luptei: în conformitate cu doctrinele celor două forţe.
2 Ipoteze de lucru
Forţe participante:
¸ atacator (SUA (partea Y)):
 eşalonul 1: D.I.Mo. + R.I.Mo.;
 eşalonul 2: C.Art.;
 eşalonul 3: D.Tc.;
¸ apărător (SUA (partea X)): 2/3 D.Mc + 1/2 C.Art.
Organizarea atacului:
¸ principal pentru că se introduce în luptă eşalonul 3;
¸ cu utilizarea surprinderii.
Organizarea apărării:
¸ cuprinde o zonă de asigurare de adâncime 30 km între frontiera de stat
şi zona luptei principale unde se va duce o luptă de întârziere de către
forţele de acoperire;
¸ amenajări genistice pentru organizarea pe poziţii succesive de luptă;
¸ desfăşurarea unor câmpuri de mine.
Teren: deluros împădurit dar favorabil operaţiilor cu blindate.
Ipoteze suplimentare:
¸ sprijinul aerian asigurat forţelor terestre ale ambelor părţi este
aproximativ proporţional şi se compenseazã reciproc neinfluenţând
raportul de forţe;
¸ eficacităţi de luptă egale ale ambelor forţe terestre;
¸ surprinderea atacatorului este minoră;
¸ nu se preconizeazã înlocuiri pe parcursul luptei pentru nici una din părţi.
Factorii de “mediu“ ai luptei:
¸ pentru calculul potenţialului capacităţii de luptă:
 teren denivelat, mult împădurit;
 vreme umedă, nori, foarte rece;
 vară, tropical - musonică;
 apărare pregătită;
 surprindere minoră.
¸ pentru calculul vitezei de înaintare:
 calitatea drumurilor: drumuri proaste;
 densitatea drumurilor: rare;
 râurile sau canalele pot fi trecute prin vad;
¸ densitatea minelor este de 20 pe km de front.
3 Model analitic pentru conflictul central european
În cazul operaţiei FULDA parametrii informaţionali α şi β au valoarea 1/4.
Date din calculul cu metodologia euristică HERO:
Potenţialele capacităţii de luptă:
¸ apărător:
0
X ·
151947.459858735468;
¸ atacator:
0
Y ·
288942.72041;
Raportul de forţe iniţial: ;
Echivalentul în tancuri:
¸ apărător:
x
S ·
371;
¸ atacator:
y
S ·
1749;
Efective în personal:
¸ apărător:
x
P ·
23099;
¸ atacator:
y
P ·
24232;
Calculul constantelor letale (pierderi medii relative zilnice în blindate):
Pierderile în personal ale lui X:
1 1 1 1
* *
P SP P MP
k k g k · ·
2.8*0.9*1.0
·
2.52%/zi;
Pierderile în blindate ale lui X:
1 1 1 1
* *
B SB B MB
k k h k · ·
5.4*2.52*0.8*1.0
·
10.88%/zi;
Pierderile în personal ale lui Y:
2 2 2 2
* *
P SP P MP
k k g k · ·
1.5*0.9*1.0
·
1.35%/zi;
Pierderile în blindate ale lui Y:
2 2 2 2
* *
B SB B MB
k k h k · ·
5.4*1.35*1.0*1.0
·
7.29%/zi;
Pierderile medii relative zilnice provocate de apărător atacatorului:
1 1 1
*
B B
k Λ · ∏ ·
1.0*10.88
·
10.88%/zi=0.1088;
Pierderile medii relative zilnice provocate de atacator apărătorului:
2 2 2
*
B B
k Λ · ∏ ·
1.0*8.1
·
7.29%/zi
·
0.0729;
Notaţii:
¸ k
iSP(B)
= pierderi standard în personal (blindate);
¸ g
iP(B)
= factor capacitate-mărime pentru personal (blindate);
¸ k
iMP(B)
= factor misiune pentru personal (blindate);
¸
iB
Π
= ponderile în personal, blindate şi artilerie reduse la ponderi în
blindate;
¸ i = 1 (pentru apărător) sau 2 (pentru atacator).
Calculul coeficientului general de superioritate:
2
2
0
1
* Q
α
ρ

Λ
· ·
Λ
(0.0729/0.1088)* 0.525
-0.5
= 0.669*1.283
·
0.924739 < 1

X în avantaj

Y se anulează primul.
Calculul momentului de anulare a părţii Y:
( )
0 0
1 2
1 1
/ 0 ln
2 1
Y
Q
t t Y Y
Q α
+
· + ∆ · · ·
Λ Λ −
=(1/(2*0.25*sqrt(0.0729*0.1088)) )*ln((1+sqrt(0.924739))/(1-sqrt(0.924739)))
·
88.3537 zile.
Calculul potenţialelor în momentul de anulare a părţii Y:
( )
Y
Y t ·
0
( )
Y
X t ·
( )
1/ 2
0
1 X Q
α
− ·
151947.459858*sqrt(1-0.924739)= 41684.9 (27.43%).
Calculul momentului răsturnării raportului de forţe:
( )
2 1
1 2 2 1
/ 1 1 1
1 ln *
2 1 / 1
Q
Q
ρ
α
¸ _
Λ Λ − +
∆ · · ·
÷
÷
Λ Λ − Λ Λ +
¸ ,
=22.457*ln(51.1288*((1-sqrt(0.669))/(sqrt(0.669)+1)))= 36.6795 zile.
Calculul momentului opririi luptei (d=2/3):
2 1/ 2
[1 ( 1)] c Q d
α α
· + − ·sqr(1+(0.924739*(0.816-1)))=0.91096
Calculul raportului de forţe în momentul opririi luptei:
( )
( )
0
*
d
d
X t
c
Y t d
ρ · ·
(0.91096 /0.667)* 0.525
·
0.717022;
Calculul raporturilor de forţe şi vitezelor de înaintare pe zi:
( )
1 2 0
t t τ α · Λ Λ −
·
0.0226( )
0
t t −
;
Raportul de forţe:
1/
0
1 *
( )
1
Q th
t
th
Q
α
τ
ρ ρ
τ
¸ _
÷

÷
·
÷

÷
¸ ,
.
Viteza de înaintare:
( )
' " ' "
0 0 0
( ) * * * * *
T D D
V V k k k k k ρ ρ · = 0.6 * 1 * 1 * 0.85 * 0.8 =0.408*V
0
(ρ);
Notaţii:
T
k
= factor general de teren;
'
D
k = factor de calitate a drumurilor;
''
D
k = factor de densitate a drumurilor;
'
O
k = factor de obstacole naturale;
''
O
k = factor de câmpuri minate.
Calculul pătrunderii:
4
0
( ) ( )
i
i
t V ρ
·
∆ ·

, unde vitezele de înaintare zilnice depind de raportul de
forţe
1
( ) ( ( ))
i i
V V t ρ ρ

·
,
0 i
t t i t · + ∆
, t ∆ · 1 zi, i=1, 4 .
Tabelul 1 Rezultatele finale ale modelării analitice pentru conflictul central european
T 0 1 2 3 4 Zile
τ
0 0.0226 0.0452 0.0678 0.0904 -
τ th 0 0.0226 0.0452 0.0677 0.0901 -
( ) t ρ
0.525 0.532 0.540 0.549 0.558 -
( ) t
2
α −
ρ Λ 8.56 8.53 8.50 8.46 8.43 %
( ) t
1
α
ρ Λ 10.29 10.33 10.37 10.41 10.45 %
( ) t
1 −
ρ 1.904 1.879 1.851 1.821 1.792 -
( ) ( ) t V
1
0

ρ 6 6 6 6 6 km/zi
( ) ( ) t V ρ 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 km/zi
( ) t ∆
- 2.448 4.896 7.344 9.792 km
Notaţii:
( )
2
t
α
ρ

Λ · pierderile apărătorului proporţionale cu constanta letală a
atacatorului şi cu inversul raportului de forţe;
( )
1
t
α
ρ Λ · pierderile atacatorului proporţionale cu constanta letală a
apărătorului şi cu raportul de forţe.
Concluzii:
¸ rezultatele finale ale modelării analitice pentru conflictul central european
sunt prezentate în tabelul 1;
¸ evoluţia raportului de forţe demonstrează avantajul apărătorului;
¸ pierderile se micşorează pentru apărător iar cele ale atacatorului cresc;
¸ luând în considerare şi lupta în fâşia de asigurare, durata totală a luptei
este 5 zile iar pătrunderea realizată de atacator este 30+23.32

54 km,
¸ se obţin rezultate similare celor realizate prin aplicarea metodologiei
euristice HERO.
4 Model analitic pentru conflictul asimetric
În cazul conflictului asimetric parametrii informaţionali au valorile 0.4 α ·
pentru atacator şi
0.2 β ·
pentru apărător, nivelul de informare fiind mai ridicat
pentru atacator şi mai scăzut pentru apărător faţă de conflictul central european.
Date din calculul cu metodologia euristică HERO:
Echivalentul în tancuri:
¸ apărător:
0
X ·
151947.459858735468,
F
X ·
301;
¸ atacator:
0
Y ·
288942.72041,
F
Y ·
1197;
Calculul constantelor letale:
*
1 1
1
4
F
¸ _
· Λ ·
÷
¸ ,
0.1088
*
2 2
1
4
F
¸ _
· Λ ·
÷
¸ ,
0.0729
Calculul coeficientului general de superioritate:
2
0
1
* Q
α β
ρ
+
Λ
· ·
Λ
(0.0729/0.1088)*(0.525)
0.6
·
1.69>1

Y în avantaj

X se anulează primul.
Varianta 1
Fixarea valorii critice de oprire a luptei:
*
c ·
2/3
·
0.667 pentru apărător;
Fixarea criteriului de oprire a luptei din punct de vedere a
pierderilor:
( )
1
*
1
1 1 d c
Q
α β α β + +
¹ ¹
1
· + − ·
' ;
1
¸ ]
¹ ¹
(1+((1/1.69)*(0.784-1)))
1.66
·
0.796;
F
0
Y
Y
d
d

·
(0.796-(1197/288942.72041))/ 0.796
·
0.9947

99%;
Fixarea criteriului de oprire a luptei din punct de vedere a duratei
luptei:
∆(X/X
0
=c)=∆(X/X
0
=2/3)=K[H(A)–H(B)],
unde H(T) este funcţie care corespunde polinomului T
m–1
/(T
m+n
–1),
iar α=0.4=n/p=2/5; β=0.2=m/p=1/5;
⇒ n=2; m=1;
Dar
1/T
3 –1
=1/3(1/(T–1)–(T+2)/(T
2
+T+1));
⇒ 3H(T)=ln(T
2
+T+1)
1/2
/(T–1)+
3
arctg(2T+1)/
3
;
Limitele de integrare sunt:
1
( ) p
A Q
α β +
· ·
·
1.19;
1
* ( )
( )
1 ( 1) *( )
p
B Q c
α β
α β
− +
+
1
· + − ·
¸ ]
(1+(1.69-1)*(0.667)
0.6 −
)
1
3
·
1.134;
1 2
p
k
α β
α β α β + +
· ·
Λ Λ
3*15.72;
( )
1/ 2
2
1
2 1
3 ( ) ln 3 *
1 3
A A
A
H A arctg
A
+ +
+
· + ·

6.053;

( )
1/ 2
2
1
2 1
3 ( ) ln 3 *
1 3
B B
B
H B arctg
B
+ +
+
· + ·

1.643
( )
[ ]
*
0
/ ( ) ( ) X X c k H A H B ∆ · ∆ · · − ·
=15.72*(6.053-1.643)
·
69 zile;
H(

)
·
1.732*(3.14159/2)
·
2.720616;
( ) [ ]
0
/ 0 ( ) ( ) X X k H A H ∆ · · − ∞ ·
15.72 *(6.053 -2.720616)
·
52.38 zile;
5 ∆ −
·

(69 - 5)/ 69
·
0.927=92.7%;
Dacă nu se ia în calcul ziua luptei în fâşia de asigurare:
4 ∆ −
·

(69 - 4)/ 69
·
0.942=94.20%.
Tabelul 2 Validarea rezultatelor pentru prima variantă de conflict asimetric
α β
1
Λ
2
Λ
1
0

ρ
Q
*
c d
0
F
Y
Y
d
d
Y
Y
0
F

) c
X
X
(
*
0
·


− ∆ 4
) 0
X
X
(
0
·

Concluzii
0.4 0.2 0.0665 0.269 1.90 1.69 2/3 0.796 0.004
0.9947
69 94.20 52.38 Nevalidare
Concluzii:
¸ rezultatele finale pentru prima variantă de conflict asimetric sunt
prezentate în tabelul 2;
¸ avantajul atacatorului se concretizează prin faptul că nivelul critic
pentru potenţialul de luptă al apărătorului se atinge în prima zi, iar
anularea acestuia se realizează în ziua a 69-a;
¸ în cazul criteriului de oprire a luptei din punct de vedere a pierderilor,
eroarea de validare este 85%, iar din punct de vedere a duratei eroarea
este 94%.
Varianta a 2-a
Fixarea valorii critice de oprire a luptei:
*
c ·
1/3
·
0.334;
Fixarea criteriului de oprire a luptei din punct de vedere a
pierderilor:
( )
1
*
1
1 1 d c
Q
α β α β + +
¹ ¹
1
· + − ·
' ;
1
¸ ]
¹ ¹
(1+((1/1.69)*(0.517-1)))
1.66
·
0.571
F
0
Y
Y
d
d

·
(0.571-(0.004))/ 0.571
·
0.99

99%;
Fixarea criteriului de oprire a luptei din punct de vedere a duratei
luptei:
1
( ) p
A Q
α β +
· ·
(1.69)
1
2 1
*5
5 5
¸ _
+
÷
¸ ,
·
1.19;
1
* ( )
( )
1 ( 1) *( )
p
B Q c
α β
α β
− +
+
1
· + − ·
¸ ]
(1+(1.69-1)*(0.667)
0.6 −
)
1
3
·
1.134;


1 2
p
k
α β
α β α β + +
· ·
Λ Λ
3*15.72;
( )
1/ 2
2
1
2 1
3 ( ) ln 3 *
1 3
A A
A
H A arctg
A
+ +
+
· + ·

6.053;
( )
1/ 2
2
1
2 1
3 ( ) ln 3 *
1 3
B B
B
H B arctg
B
+ +
+
· + ·

1.643;
( )
[ ]
*
0
/ ( ) ( ) X X c k H A H B ∆ · ∆ · · − ·
=15.72*(6.053-1.643)
·
69 zile;
H(

)
·
1.732*(3.14159/2)
·
2.720616;
( ) [ ]
0
/ 0 ( ) ( ) X X k H A H ∆ · · − ∞ ·
13.78635*(3.135109-2.720616)
·
5.714 zile;
5 ∆ −
·

(5-1.949)/1.949
·
1.565=156%;
Dacă nu se ia în calcul ziua luptei în fâşia de asigurare:
4 ∆ −
·

(4-1.949)/1.949
·
1.052=105%.
Tabelul 3 Validarea rezultatelor pentru a doua variantă de conflict asimetric
α β
1
Λ
2
Λ
1
0

ρ
Q
*
c d
0
F
Y
Y
d
d
Y
Y
0
F

) c
X
X
(
*
0
·


− ∆ 4
) 0
X
X
(
0
·

Concluzii
0.4 0.2 0.066 0.269 1.90 7.65 0.334 0.897 0.505 0.436 1.949 1.052 5.714 Nevalidare
Concluzii:
¸ rezultatele finale pentru a doua variantă de conflict asimetric sunt
prezentate în tabelul 3;
¸ avantajul atacatorului se concretizează prin faptul că nivelul critic
pentru potenţialul de luptă al apărătorului se atinge în ziua a 2-a, iar
anularea acestuia se realizează în ziua a 6-a;
¸ în cazul criteriului de oprire a luptei din punct de vedere a pierderilor,
eroarea de validare este 44%, iar din punct de vedere a duratei eroarea
este 105%.
Varianta a 3-a
Fixarea valorii critice de oprire a luptei:
*
c ·
1/6
·
0.167;
Fixarea criteriului de oprire a luptei din punct de vedere a
pierderilor:
( )
1
*
1
1 1 d c
Q
α β α β + +
¹ ¹
1
· + − ·
' ;
1
¸ ]
¹ ¹
(1+((1/7.65)*(0.341-1)))
1.66
·
0.861;
F
0
Y
Y
d
d

·
(0.861-(390/772))/0.861
·
0.413

41%;
Fixarea criteriului de oprire a luptei din punct de vedere a duratei
luptei:
1
( ) p
A Q
α β +
· ·
(7.65)
1
2 1
*5
5 5
¸ _
+
÷
¸ ,
·
1.95708;
1
* ( )
( )
1 ( 1) *( )
p
B Q c
α β
α β
− +
+
1
· + − ·
¸ ]
(1+(7.65-1)*(0.167)
0.6 −
)
1
3
·
2.70779;
1 2
p
k
α β
α β α β + +
· ·
Λ Λ
2/ 3 1/ 3
5
(0.07712) *(0.27865)
·
3*13.78635;
( )
1/ 2
2
1
2 1
3 ( ) ln 3 *
1 3
A A
A
H A arctg
A
+ +
+
· + ·

1.001+1.732*1.23
·
3.135109;
( )
1/ 2
2
1
2 1
3 ( ) ln 3 *
1 3
B B
B
H B arctg
B
+ +
+
· + ·

0.665+1.732*1.307
·
2.929481;
( )
[ ]
*
0
/ ( ) ( ) X X c k H A H B ∆ · ∆ · · − ·
=13.78635*(3.135109-2.929481)
·
2.834 zile;
H(

)
·
1.732*(3.14159/2)
·
2.720616;
( ) [ ]
0
/ 0 ( ) ( ) X X k H A H ∆ · · − ∞ ·
13.78635*(3.135109-2.720616)
·
5.714 zile;
5 ∆ −
·

(5-2.834)/2.834
·
0.764

76%;
Dacă nu se ia în calcul ziua luptei în fâşia de asigurare:
4 ∆ −
·

(4-2.834)/2.834
·
0.411

41%.
Tabelul 4 Validarea rezultatelor pentru a treia variantă de conflict asimetric
α β
1
Λ
2
Λ
1
0

ρ
Q
*
c d
0
F
Y
Y
d
d
Y
Y
0
F

) c
X
X
(
*
0
·


− ∆ 4
) 0
X
X
(
0
·

Concluzii
0.4 0.2 0.077 0.278 3.49 7.65 0.167 0.861 0.505 0.413 2.834 0.411 5.714
Validare
slabă
Concluzii:
¸ rezultatele finale pentru a treia variantă de conflict asimetric sunt
prezentate în tabelul 4;
¸ avantajul atacatorului se concretizează prin faptul că nivelul critic
pentru potenţialul de luptă al apărătorului se atinge în ziua a 3-a, iar
anularea acestuia se realizează în ziua a 6-a;
¸ în cazul criteriului de oprire a luptei din punct de vedere a pierderilor,
eroarea de validare este 41%, iar din punct de vedere a duratei eroarea
este 41%.
Tabelul 5 Rezultatele comparative pentru cele trei variante de conflict asimetric
Nr.
Crt.
α β
1
Λ
2
Λ
1
0

ρ
Q
*
c d
0
F
Y
Y
d
d
Y
Y
0
F

) c
X
X
(
*
0
·


− ∆ 4
) 0
X
X
(
0
·

Concluzii
1 0.4 0.2 0.077 0.278 3.49 7.65 2/3 0.953 0.505 0.469 0.809 3.944 5.714 Nevalidare
2 0.4 0.2 0.077 0.278 3.49 7.65 1/3 0.897 0.505 0.436 1.949 1.052 5.714 Nevalidare
3 0.4 0.2 0.077 0.278 3.49 7.65 1/6 0.861 0.505 0.413 2.834 0.411 5.714
Validare
slabă
Rezultatele comparative pentru cele trei variante de conflict asimetric sunt
prezentate în tabelul 5.
Validarea se realizează pentru modelul de conflict asimetric în care
apărătorul ajunge la a 6-a parte din potenţialul de luptă iniţial, în a 3-a zi, când
lupta se opreşte.