You are on page 1of 5

Univerzitet u Tuzli Fakultet elektrotehnike Energetska elektrotehnika

LABORATORIJA ZA Električne mašine II

Školska godina
2011./ 2012.

IZVJEŠTAJ
Laboratorijska vježba broj 3. Kružni dijagram asinhronog motora

Datum:

Ime i prezime:

Ovjerio:

Podaci o asinkronom motoru Trofazni asinhroni motor sa kontaktnim prstenovima (faznim rotorom) sprega Yd. cosϕ=0. struja rotora 17 [A]. struja statora 8.68.Zadatak i cilj vježbe Odrediti karakteristike asinhronog motora crtanjem kružnog dijagrama.4 [kW] napon kratkog spoja Uk = 74 [V] struja kratkog spoja Ik = 54 [A] snaga kratkog spoja Pk = 3. brzina obrtanja 955 [min-1 ].8 [kW] tip rotora fazni.5 [A].Nacrtati kružni dijagram za asinhroni motor sa slijededim podacima: nominalna snaga P2n = 22 [kW] napon Un = 380 [V] struja I1n = 54 [A] sinhrona brzina n1 = 750 [min-1] sprega statora Y omski otpor faze statora R1 = 0. sposobnost preopteredenja i sve veličine nominalnog režima. Iz kružnog dijagrama odrediti sve veličine nominalnog režima. Svi potrebni podaci za crtanje kružnog dijagrama dati su u ogledu praznog hoda i kratkog spoja. Uputstvo za izvođenje vježbe Za lakše razumijevanje izloženog uradimo jedan primjer. napon statora 380 [V].12 [Ω] (pri 20 [°C]) omski otpor faze rotora R2 = 0. Prema podacima praznog hoda i kratkog spoja nalazimo veličine potrebne za crtanje kružnog dijagrama: 1. frekvencije 50 [Hz]. Smatrati da su parametri kratkog spoja konstantni.Parametri kratkog spoja pri temperaturi namota 75 .15 [Ω] (pri 20 [°C]) napon u praznom hodu U0 = 380 [V] struja praznog hoda I0 = 32 [A] snaga praznog hoda P0 = 1. Na osnovu dijagrama odrediti maksimalni moment motora.Parametri kratkog spoja pri temperaturi 20[°C] √ √ √ √ 3. snaga 3 [kW]. napon rotora 110 [V]. Faktor snage pri praznom hodu √ √ 2.

1 Iz kružnog dijagrama nalazimo da nominalnoj struji motora I1n =54[A] odgovaraju nominalne vrijednosti date u tabeli.56 = 16.√ √ 4. Usvojimo razmjere za crtanje kružnog dijagrama: razmjera za struju ri = 2[A/mm] razmjera za snage rp=√ Unri = 1318[W/mm] razmjera za momente rm=9. ̅̅̅̅̅ Maksimalni moment je Preopteretivost motora iznosi: . Struja kratkog spoja pri naponu Un=380 [V] √ √ Faktor snage pri kratkom spoju 5.8[Nm/mm] razmjera za klizanje rs = 2[%/mm] razmjera za stepen iskorištenja rη = 2[Nm/mm] Na osnovu dobijenih podataka nacrtan je kružni dijagram prema naprijed izloženo m i prikazan na slici III.

.

Komentar: .