You are on page 1of 1

PLAN DE AUDIT INTERN Tip audit intern

:

Nr.:

/

Pag./Total pag.:1/

APROBAT

(titlul universitar, prenumele și numele)
Zona/persoanele auditată (e) Obiectivele auditului 1.

Auditori:

1. Auditor-sef 2. Membrii:

Auditori în curs de formare: 1. 2.

Referinţa pentru SM: Altele: Cod şi ediţie manual: Data auditului: Difuzarea raportului de audit intern: Ex. 2 Zona auditată GRAFIC DE DESFÃŞURARE AUDIT INTERN Nr. Crt. 0. 1. Data/Ora 1. • Elementul SM auditat 2. Auditor 3. Reprezentanţi auditat 4.

Ex. 1 SMC

Reprezentanţii auditatului vor însoţi membri echipei de audit pe tot parcursul auditului. Reprezentanţii din coloana 4 se stabilesc de auditat după primirea planului de audit şi se comunică în şedinţa de deschidere.

ÎNTOCMIT – Nume: .......................................... Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . . . . . . . .

AVIZAT – Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . . . . . . .