You are on page 1of 4

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za humanističke znanosti Odsjek za kroatistiku IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA KOLEGIJ Zavičajna književnost

Zimski semestar ak. god. 2007./2008. Nositeljica kolegija: dr. sc. Valnea Delbianco, docentica Asistent: Marko Ljubešić, prof. JEDNOPREDMETNI STUDIJ Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno Ukupno sati: 45 ECTS bodovi: 4 Status: obvezatni Ispit: usmeni DVOPREDMETNI STUDIJ Oblik nastave: 2 sata predavanja Ukupno sati: 30 ECTS bodovi: 3 Status: obvezatni Ispit: usmeni

RASPORED RADA PO TJEDNIMA
1. tjedan P) Uvod u kolegij. Motiv zavičajnosti u temeljnim civilizacijskim djelima. S) Uvod - sadržaj seminara i seminarske obveze. 2. tjedan P) Narodna književnost na istarskom prostoru, tematske i idejne okosnice, povijest proučavanja i utjecaja na sinkronijskoj razini. Povijesna razdoblja na istarskom poluotoku (od srednjega vijeka do devetnaestog stoljeća s posebnim osvrtom na djelatnost protestanata u Istri). S) Tema: Sakupljači usmene čakavske književnosti i prikupljena građa.
Za sudjelovanje u radu na seminaru nužno je pripremiti dvije narodne pjesme i jedan prozni narodni tekst. Literatura: Ive Rudan, Narodna čakavska poezija na tlu Istre i Hrvatskog primorja, Čakavski sabor, Pula, 1979. Josip Bratulić, Istarske književne teme, Pula, 1987.

3. 6. Isušena kaljuža. Literatura: Izbor iz literature o Vladimiru Nazoru. generacije. Literatura: Izbor iz literature o Eugenu Kumičiću. P. uloga svećenstva u preporodnim kretanjima. Za sudjelovanje u radu na seminaru nužno je pročitati roman Isušena kaljuža. Istarska naklada. Za sudjelovanje u radu na seminaru nužno je pročitati roman Krvavi dani. Sirota. istarsko-primorski romani. S) Tema: Vladimir Nazor. 1998. Pazin. 1991. tjedan P) Eugen Kumičić. Kamov). 5. 4.tjedan P) Hrvatski narodni preporod u Istri ili razdoblje integracije heterogenih stilova. Čakavski sabor. S) Tema: Književni tekstovi u Našoj slozi Za sudjelovanje u radu na seminaru nužno je analizirati jedno godište Naše sloge i izdvojiti sve literarne tekstove. S) Tema: J. Baštijan. Laginja. Za aktivno sudjelovanje na predavanjima studenti su dužni pročitati roman Pusto ognjište. Krvavi dani. Literatura: Zlatna lira čakavska . S) Tema: Djela iz istarskih sela i obala Eugena Kumičića Za sudjelovanje u radu na seminaru nužno je poznavati radnje romana Začuđeni svatovi. 1984. antologija čakavske umjetničke lirike od Marulića do Črnje. Mirjana Strčić. Istarsko književno društvo Juraj Dobrila. Literatura: Božo Milanović. Pula. Mandić. Antun Milovan. Jelkin bosiljak. Hrvatski narodni preporod u Istri. Primorci. iskorak iz koncepta zavičajnosti (J. Kamov. tjedan P) Prikaz istarskog čovjeka u djelima Vladimira Nazora. Romani Viktora Cara Emina. ur. P. . Za aktivno sudjelovanje na predavanjima studenti su dužni pročitati radnju pripovijest Jelkin bosiljak. Dobrila. dijalektalno pjesništvo i pjesništvo na standardu. Uloga Vladimira Nazora u preporodnim kretanjima. P. Istarska beseda i pobuna. Žminj. tjedan P) Književnost Istre dvadesetoga stoljeća. Djelatnost istarskih preporoditelja. Kamovu. Izbor iz literature o J. Teodora.

1998. Rijeka. 8. Orlić.talijanske književne teme. Matica hrvatska.talijanske književne teme. Adamić. stoljeća pisana na standardu. Za aktivno sudjelovanje na predavanjima studenti su dužni pročitati roman Materada.Čakavski sabor. tjedan P) Mate Balota. 1996. S) Tema: Književnokritički i književnopovijesni pristupi djelu Mate Balote. Rakovac. Milohanić. Bartuljska jabuka.. S) Tema: Esejistika i filmska produkcija Zvane Črnje. Dragi kamen. Boris Biletić). Fakin od porta.Žminj.). 1996. . Edit. Baloti. Rijeka. Literatura: .7. Edit. S) Tema: Talijanska književnost Istre (prikaz) Literatura: Izbor iz literature o D. 2001. o.. Kolizijske kulture u prozi Fulvija Tomizze. Moja mati. (zbornik radova. Rijeka. Koza. Izdavačko poduzeće Reprezent d. Kolizijske kulture u prozi Fulvija Tomizze. tjedan P) Dijalektalno pjesništvo u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća (Načinović. Gervaisu Glorija Rabac-Čondić. 9. Dvi daske. Živko Nižić. 11. S) Tema: Talijanska književnost Istre (prikaz). Sunce. Galant. 2000. Za aktivno sudjelovanje na predavanjima studenti su dužni pročitati Karolinu riječku te pripremiti sljedeće pjesme: Tri nonice. Literatura: Boris Biletić. Adamić. Hrvatsko . Moja zemja. 10. Izbor iz literature o M. Živko Nižić. Roženice. Literatura: Glorija Rabac-Čondić. tjedan P) Zvane Črnja i njegov projekt zavičajnosti. 2000. i 12. ur. Uljanić. pjesništvo i drama. Buzet . Zagreb. Hrvatsko . Cvek. Literatura: Književno djelo Mate Balote. tjedan P) Teme egzila i egzodusa u hrvatskoj književnosti Istre (Balotina pjesnička pozicija) u komparativnom promišljanju u odnosu na talijansku književnost Istre (Tomizza). pjesništvo i proza Za aktivno sudjelovanje na predavanjima studenti su dužni pročitati roman Tijesna zemlja te pripremiti sljedeće pjesme: Ognjište. S) Tema: Književnost Istre druge polovice XX. tjedan P) Drago Gervais. o. Sinčić. Rudan. Rijeka.

Antun Milovan. Zlatna lira čakavska . Pula. antologija čakavske umjetničke lirike od Marulića do Črnje. 1987. stoljeća Evaluacija kolegija. S) Tema: Rakovčeva esejistika i pjesništvo Literatura: Izbor iz literature o M. Sveučilišna knjižnica u Puli . S) Tema: Šoljanova poezija Literatura: Izbor iz literature o A. Za aktivno sudjelovanje na predavanjima studenti su dužni pročitati roman Riva i druxi. 1990.Boris Biletić. Potraga za zavičajem u Romanci o tri ljubavi. Riva i druxi. . tjedan P) Šoljanova povezanost s Istrom. S) Tema: Čakavsko pjesništvo s početka XXI. 1997. Pula. Pula. Žminj. i ča i što i kaj. Izazov zavičaja. 1998. Sveučilišna knjižnica u Puli . tjedan P) Milan Rakovac. Danijel Načinović.Istarski ogranak DHK. Biblijski motivi i politička cenzura u Kratkom izletu. Istarske književne teme. Za aktivno sudjelovanje na predavanjima studenti su dužni pročitati Kratki izlet i Romancu o tri ljubavi.Istarski ogranak DHK. Rakovcu 15. Pula. Priče iz Istre. ur. Literatura: Josip Bratulić. 13. Istarska književna kolonija "Grozd". Evaluacija kolegija. ur. Čakavski sabor. tjedan P) Hrvatska politička i književna glasila na istarskom prostoru (od Naše sloge do Nove Istre). Šoljanu 14. Josip Bratulić.