You are on page 1of 1

Capitolul XIV

Despre avarii şi despre contributii
14.1. Noţiunea de avarie şi clasificarea avariilor

În dreptul maritim, definiţia avariei este dată de Codul Comercial Român: "se socotesc avarii toate cheltuielile extraordinare - cute pentru vas şi pentru povară, pentru amândouă împreună sau pentru fiecare în parte şi toate pagubele ce se întâmplă asului şi lucrurilor încărcate, după încărcare şi plecare, până la - toarcere şi descărcare Cart. 654 Codul Comercial Român). După modul cum sunt suportate prejudiciile provocate de avarii, acestea se clasifică în : 1. Avarii particulare (particular average): 2. Avarii comune (general average) .
14.2. Noţiunea de avarie particulară şi caracteristicile
avariei particulare

În dreptul maritim, avaria particulară este genul de avarie cel mai des întâlnită. Este definită de Codul Comercial Român art. 658, astfel: "sunt avarii simple sau particulare toate daunele suferite şi toate cheltuielile făcute numai pentru navă sau numai pentru încărcătura", iar art. 659 Cod Com. completează: "... se suportă şi plătesc exclusiv de proprietarul bunului avariat sau în legătură cu care s-au facut cheltuielile". Din definiţia legală a avariei particulare, se desprind următoarele elemente: 1. Avaria Particulară este consecinţa directă a unui eveniment obiectiv, care a avut loc. 2. În cadrul avariei particulare, lipseşte sacrificiul voluntar. În cadrul avariei comune, există un sacrificiu intenţionat pentru evitarea unui pericol sau limitarea pagube lor, iar, În contrast, în cadrul avariei particulare, pagubele se produc fără posibilitatea de prevenire.