You are on page 1of 2

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA „FINANŢE ŞI BĂNCI”, ANUL 3 - ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

PIEŢE FINANCIARE DERIVATE
- TEMA DE CONTROL 1 (UNITĂŢILE DE STUDIU 1-3)

DETERMINAREA REZULTATULUI TRANZACŢIILOR CU CONTRACTE FORWARD ŞI FUTURES

Gireada Delia Mihaela
(a se completa cu NUME ŞI PRENUME)

31040701SL091328
(a se completa cu NUMĂRUL MATRICOL)

IAȘI 10-04-2013

Adoptarea unei poziţii SHORT într-un contract futures înseamnă cumpărarea instrumentului financiar respectiv.00%. iar la scadenţa contractului aceasta are valoarea de 4. Un FRA pe LIBOR la 90 zile şi cu scadenţa de 270 zile: (A) este un contract futures standardizat (B) este un contract futures nestandardizat (C) are notaţia FRA 3 x 9 (D) are notaţia FRA 3 x 12 5. Rezultatul final al adoptării unei poziţii short într-un contract forward: (A) se determină ca diferenţă între preţul forward şi preţul spot la expirarea contractului (B) este egal cu zero cand preţul forward coincide cu preţul spot (C) se determină ca diferenţă între preţul de livrare a activului suport şi preţul la vedere al acestuia la data iniţierii contractului (D) scade odată cu scăderea preţului spot al activului suport 4. Relaţia de calcul ST -K defineşte rezultatul vânzătorului unui contract forward. ADEVĂRAT FALS 2. 1. O companie multinaţională urmează să plătească.000 USD peste 60 de zile. o sumă de 101.00%. cu o scadenţă de 60 zile şi o valoare noţională de 101. similare celor ale cash-out flow-ului aşteptat.000 USD. Managerul financiar al companiei doreşte să se protejeze împotriva riscului de fluctuaţie a ratei dobânzii pe perioada aşteptării şi decide să utilizeze un contract forward pe rata dobânzii la 3 luni.Răspundeţi la întrebările din tabelul următor prin indicarea variantei corecte sau completarea câmpului aferent din prima coloană. Dacă rata dobânzii specificată în contract este de 5. pentru produsele achiziţionate. atunci: poziţia adoptată de companie ca parte în contractul forward este [A] A: (a se completa cu MAJUSCULE) tipul contractului forward utilizat este FRA [B] B: (a se completa in formatul 1X2) denumirea ratei dobânzii care poate fi utilizată ca activ suport al contractului C: forward este[C] (a se completa cu MAJUSCULE) rezultatul final pentru companie ca urmare a intrării ca parte în contractul D: forward este egal cu [D] (a se completa doar numeric) (DATA) (SEMNĂTURA) . ADEVĂRAT FALS 3.