You are on page 1of 1

Etapele infiintarii unui SRL Dupa ce actele au fost stabilite sa vedem ce trebuie sa facem efectiv pentru a avea propria

noastra firma. Pentru infiintarea unei societati comerciale, in general, trebuie parcurse urmatoarele etape:

Se alege forma juridica de societate (societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata) Alegerea si rezervarea denumirii societatii: se aleg cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (codul CAEN); stabilirea obiectului principal de activitate ti a obiectelor secundare de activitate Stabilirea locului / spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare Stabilirea administratorului sau administratorilor societatii Tipul de societate pentru a fixa baza de impozitare: intreprindere mica - microintreprindere (3% impozit) sau intreprindere mare - macrointreprindere (16% impozit) Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu (foarte important) Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o

Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori Incheierea contractului de comodat sau de inchiriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este proprietate sau nu Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice (dureaza 5 zile lucratoare) Capitalul social al firmei - se stabileste suma, se alege banca la care se doreste deschiderea contului si se depun banii de catre un administrator, asociat sau un imputernicit al acestora). Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public Se face cererea de inregistrare societate Declaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara activitate Dupa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului. In termen de aproximativ 4 zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: incheierea judecatoreasca de autorizare a functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului). Incepand din acest moment firma poate functiona legal.