You are on page 1of 1

18 | ROZHOVOR S/INTERVIEW WITH

ADRENALN NA DVOCH KOLESCH


Adrenalin on two wheels
Motokrosom ije cel jeho rodina. Kto vie, akej zube by sa bol venoval dnes, keby sa v blzkosti jeho rodnej obce nebol nachdzal motokrosov okruh. N kolega Tibor Buo pracuje v montnej hale a vo svojom vonom ase sa venuje adrenalnovm portom country-cross a enduro. Je lenom Enduro teamu Jablonov.
ko ste sa dostali ku country-crossu a enduru? o Vs na tchto portoch najviac zaujalo? Motocyklov port som vnmal u odmalika, kee okrajom naej obce viedla tra enduro sa a za kopcom bol motokrosov okruh, na ktorom sa jazdili majstrovstv republiky. Neskr som sa ako divk zastoval podujat organizovanch v okol Povaskej Bystrice. Na prv pretek ma zlkal v roku 1998 n dlhoron reprezentant pn Emil underlk. Tento port ma chytil za srdce. Cel atmosfra okolo pretekov, obrovsk adrenaln na trati a potom v depe pohoda s priatemi. Prepadli tomu aj nae deti (syn a dcra, ktor u maj svoje motocykle). Take ke sa v rodine jedn o motorky, maminu bez problmov prehlasujeme.

Zskali ste u poas svojej portovej kariry nejak ocenenia? Medzi moje najvie spechy patria vazstv na medzinrodnch majstrovstvch SR v countrycrosse v Domanii v rokoch 2007 a 2011 a z pretekov na Duchonke v minulom roku. Jazdil som v kategrich Hobby 250 cm3 a Hobby 4T. ow did you get to the country-cross and enduro? What are you interested in these sports most? I have been interested in motorcycle sport since my childhood because an enduro race track led through our village and motorcycle race track for the national championships was located over the hill. Later I visited the events organized in the Povazska Bystrica neighborhood. Our long-term national team member, Emil Cunderlik, led me to into my first race in 1998. The sport grabbed my heart. The whole atmosphere around the race, a great adrenalin on the track and relax with my friends in the pit after all. Even our children are fond of it (my son and daughter have their own motorbikes). So if we discuss anything related to motorbikes, we defeat our Mum without any problems.

lowing a noise limit is sufficient for the Slovak Championship. Do you maintain your motorcycle alone or a mechanic helps you? I am a mechanic for the whole team. I worked in a motorcycle service for 4 years. Moreover I also prepared the motorcycle for the International Six-Day Enduro 2005 held in Povazska Bystrica. The motorbike ran without any serious problems all six days. Are country-cross and enduro moneyconsuming sports? Both sports are done in tough muddy and dusty terrain which has a great impact on motorcycle components and drivers equipment. Except of this you have to pay for a license, start fee and gasoline. Have you had any awards in your sport carrier? Among my biggest achievements are the victories in the Enduro International Championship of the Slovak Republic in Domaniza in 2007 and 2011 and the races in Duchonka from last year. I competed in the categories of Hobby 250 cm3 and Hobby 4T.

Pamtte sa ete na svoj plne prv motocykel? Samozrejme, bola to Jawa 90 cross. Ak kritri mus motocykel spa, aby bolo mon zapoji sa s nm do sae? Na majstrovstv Slovenska postauje klasick motokrosov motocykel, ktor spa hlukov limit. Vykonvate si drbu motocykla sm, alebo Vm pomha mechanik? Mechanika robm celmu nmu tmu, pretoe som 4 roky pracoval v servise motocyklov. Pripravoval som aj motocykel na ISDE 2005 (Medzinrodn esdov motocyklov sa), ktor sa organizoval v Povaskej Bystrici. Motocykel vydral bez vch problmov celch 6 dn. S country-cross a enduro finanne nron porty? Oba porty sa jazdia v akom zablatenom a pranom terne, preto dochdza k vekmu opotrebovaniu siastok motocykla ako aj vstroja jazca. Okrem toho sa ete plat za licenciu, tartovn na kadom podujat a benzn.
FAMILY NEWS

Do you remember your very first motorbike? Of course, it was Jawa 90 cross. Which criteria does a motorbike have to fulfill to participate in a race? An ordinary moto-cross motorcycle fol-

His whole family lives for moto-cross. Who knows, what his hobby would have been if a motorcross track had not been located near his hometown. Our colleague Tibor Buco works in Assembly shop and likes andrenalin sports such as country-cross and enduro. He is a member of Enduro team Jablonove.