You are on page 1of 23

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de stat ”Alecu Russo” Student Facultatea: Stiinte Reale.

Anul de studiu: 3 Specialitatea: Educatia tehnologica Proiectare de lungă durată Scoala de aplicatie: Liceul teoretic ”Mihai Eminescu” Specialitatea: „Tehnică” Disciplina: „Limbaj grafic” Clasa IX

APROBAT: Director: _________________ /L. Amoaşii/ APROBAT: Catedra Ştiinţe Fizice şi Inginereşti Proces verbal Nr. ____ din __________ Şef catedră: _________________ /R.Blîndu/ Elaborat de: Botezatu Nicolae Bălţi 2010

Nr. 1 2

Competenţe Identificarea metodelor de proiectare. Executarea Desenului tehnic al uinui obiect respectând STAS

Subcompetenţe -Descifrarea desenelor tehnice -reprezentarea grafică a unei piese utilizând convenţionalismele STAS -Reprezentarea grafică a unei vederi -reprezentarea grafică a unei îmbinări de secţiune şi tăietură

Conţinuturi Metode de predare. Secţiuni, tăieturi -destinaţia secţiunii şi tăieturii -regulile de executare a secţiunilor şi tăieturilor -introducerea unei jumătăţi de vedere în loc de jumataea de tăietură -tăieturi locale -secţiuni locale -secţiuni compuse

Subiectul lecţiei Tipurile de linii conform STAS Racordările şi teşiturile -Destinaţia liniilor curbe

Activităţi de învăţare

Nr. ore 1 2

Data

3

Realizarea proiecţiei unei piese dintr-un domeniu Aplicarea tăieturilor şi sectiunilor unei piese.

Identificarea diferitelor metode de proiectare Exerciţii de realizare a proiectului figurii, proiectare centrală, oblică, ortogonală, axonometrică Destinaţia vederilor şi Exerciţii de elaborare a modalităţi de formei transversale a executare a lor obiectelor Destinaţia secţiunilor propriu-zise şi modalităţi de executare a lor -executarea schiţei unei piese după natură, cu aplicarea secţiunilor, tăieturilor, convenţionalismelor şi simplificărilor raţionale cunoscute Determinarea dimensiunilor principale ale buloanelor, discifrarea notaţiilor Exerciţii de clasificare a informaţiilor în desenele de asamblare, îmbinărilor cu pană sau filet Rezolvarea unor probleme ceative utilizândnelemente constructive în desen

3

4

4

5

Realizarea unei schiţe pentru obiecte simple, aplicând tăieturile şi secţiunile

-reprezentarea grafică a unei îmbinări prin pană -reprezentarea grafică a unei îmbinări prin filet -Imbinarea unei vederi cu o secţiune sau tăietură -reprezentarea grafică a unei secşiuni compuse -Realizarea desenelor tehnice în grup cu utilizarea elementelor de toleranţă

Desen de ansamblu. -tipuri de înbinări de piese -reprezentarea şi notarea filetului -desenele îmbinărilor prin buloane prezoane, pane şi ştifturi -convenşionalisme şi simplificări pe DT
Dsenele de construcţii -părţile principale ale desenelor de construcţie şi convenţionalismele de pe

Destinaţia filetului - imbinăriea prin pană, bulon şi prezon -îmbinări nedemontabile Destinaţia secţiunii cu vedere şi modalităţi de executare a lor -Specificaţia pentru desenele de asamblare şi construcţii

2

6

Transpunerea unei idei proprii în îmbinarea unei jumătăţi de vedere cu o jumătate a tăieturii. Organizarea informaţiilor privind desenele de construcşii în scheme, diagrame, tabele

2

7

2

desenele de construcţie .

-lucrari practice de montare a motorului electric -lucrari practice de montare a transformatorului -lucrari practice de montare a generatorului 1 2 Elaborarea unui proiect de shemă a montării unei instalaţii -Argumentarea necesităţii cunoaşterii electrotehnicii în viaţa cotidiană -Prezentarea schemei de montare a unei instalatii electrice Conceperea şi organizarea locului de muncă. -becuri. soneriilr. -utilizarea terminologiei specifice.. -comentarea etapelor de electromontare -argumentarea etapelor efectuate.Nr. 9 . releelor etc. -discuţii despre metodele de alcătuire a schemelor electrice utilizând semnele convenţionale Discuţii despre materialele conductoarelor şi izolatoare -exerciţii de alcătuire a unei scheme de montare în serie şi în paralel a două becuri. Evaluarea lucrărilor din punct de vedre functional. Competenţe Subcompetenţe Conţinuturi Subiectul lecţiei Circuite electrice -legea lui Ohm -Legea lui Kirchhoff -Legea lui Joule-Lenz -materialele electrotehni ce -aparataj electric -Circuite monfazate şi trifazate -maşini sincrone şi asincrone -iluminatul electric -studiul circuitelor monofazate. .. -Reprezentarea grafica a unor scheme electrice -Reprezentarea unor conexiuni electrice utilizând semnele convenţionale -Planificarea etapelor de muncă -pregătirea seriei de scule pentru montare -Reprezentarea grafică a elementelor schemei -Reparaţia sculelor unelte. electrice Activităţi de învăţare si evaluare Discuţii despre importanţa cunoaşterii surselor de energie electrică în ştiinţa cotidiană. En. tranformatorelor.reprezentare grafică adetaliilor transformatorului Evaluarea schemelor de montare. cleşte. Tehnici de electromontare -circuitul electric şi elementele lui -schema electrică -schemma convenţională-reparaţia aparatelor electrocasnice -construcţia şi principiul de funcţionare a electromagnetului. or e 2 2 3 3 4 -Reprezentarea elementelor specifice motoarelor electrice. Corpuri de iluminat -Schema izolaţiilor -aparate elecronice -dispozitive electrice (sonerie releu) -corpuri de iluminat -motoare electrice Materiale şi ustensile -conductorul -dispozitive de simulare p/u ET. -utilizarea corectă a uneltelor pentru montare. trifazate şi de curent continuu -trans. Pregătirea materialelor şi uneltelor pentru electromontare Montarea unei instalatii electrice în serie şi în paralel -montarea instalaţiei conform schemei grafice -utilizarea corectă a semnelor convenţionale la alcătuirea schemei. utilaj de izolare Lucrari de electromontare -montarea în serie a 2-a becuri -montarea în paralel -conectarea conductoarelor -montarea unui motor la un circuit electric cu o fază N Data r. evaluarea shemelor alcătuite Discuţii despre tipuri de motoare prin utilizarea semnelor convenţionale -exerciţii de reprezentare grafică a elementelor unui motor electric. întrerupător -motor electric -şuruburi.

____ din __________ Şef catedră: _________________ /V.Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de stat ”Alecu Russo” Student Facultatea: Stiinte Reale. Fotescu/ APROBAT: Catedra Ştiinţe Fizice şi Inginereşti Proces verbal Nr. Anul de studiu: 3 Specialitatea: Educatia tehnologica Proiectare de lungă durată Scoala de aplicatie: Liceul teoretic ”Ion Creanga” Specialitatea: „Ştiinţe inginereşti” Disciplina: „Electrotehnica” Clasa IX APROBAT: Director: _________________ /E.Beşliu/ Elaborat de: Botezatu Nicolae Bălţi 2012 .

3min II. controlul ordinii. Şcoala de aplicaţie: Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Anul de studiu(clasa): a IX-a. Material didactic: 1. Elaborarea unui proiect de schema a montarii unei instalatii. activitatea independentă. Argumentarea necesitatii cunoasterii electrotehnicii in viata cotidiana. Placate cu sheme electrice. Anul de studiu: 3 Specialitatea studentului: Educaţia Tehnologică. Subiectul lectiei: Tipul de lectie: mixtă Timp: 45 minute Locul de desfasurare: Laboratorul Electrotehnică Competenţe generale: 1.PROIECT DE LECŢIE Date generale: Student: Facultatea: Ştiinţe reale. O 3. Prezentarea schemei de montare a unei instalatii electrice. problematizarea. Momentul organizatoric: Notarea absenţelor. explicaţia. Metode şi procedee: Conversaţia. 4. Specialitatea elevilor: Electrotehnica Disciplina la care se sustine lectia: Elaborarea unui proiect de schema. Mersul lecţiei: I. Traian Canescu Tehnologia lucrărilor electrotehnice pentru clasa IX-a şi a X-a editura Didactică şi Pedagogică 2010 3. Verificarea cunoştinţelor din lecţia anterioară: Ce este electrotehnica? Ce legătură are cu alte ştiinţe? 5 min . Echipament electric. 2. lucrul pe grupe. O 4. pregătirea clasei. Manual de Electrotehnică pentru clasa IX-a şi a X-a editura CD-PRESS 2010 2. Să evidenţieze principalele elemente ale schemei electrice. Să elaboreze proiectul de schemă. Obiective operationale: O 1. O 2. Să monteze elementele schemei după proiect. 3. Să conecteze schema elecrică la reţeaua de alimentare.

Corpuri de iluminat . Anunţarea temei pentru acasă. 2 min Predarea noilor cunoştinţe: Profesorul defineşte elementele cheie ale shemei electrice. 2min . IV. Montaţi schema elecrică. Elevii ascultă cu atenţie rolul şi utilitatea lecţiei. Item 2. Captarea atenţiei elevilor: Profesorul evidenţiază importanţa lecţiei studiate. Conectaţi schema elecrică la reaţeaua de alimentare.Soneria . VI. şi face sinteza şi analiza ansambluilui propus.Motoare electrice . Lucru pe grupe 17min Item 1. 15 min Pentru a defini legăturile dintre elementele schemei.Întrerupătoare . . Item 3.III.Conductoare(fire electrice) .Aparate electronice .Becuri . trebuie luate în vedere proprietăţile materialelor.Releu Fixarea şi Evaluarea Formativă: Aplicaţii din manual. Elaboraţi schema elecrică. V.

.

conductoare electrice. problematizarea. becuri. -Planificarea etapelor de muncă. 2. Elaborarea planului de lucru. intrerupătoare.PROIECT DE LECŢIE Date generale: Student: Facultatea: Ştiinţe reale. Şcoala de aplicaţie: Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Anul de studiu(clasa): a IX-a. Traian Canescu Tehnologia lucrărilor electrotehnice pentru clasa IX-a şi a X-a editura Didactică şi Pedagogică 2010 3. motoare electrice. explicaţia. transformator coborâtor de tensiune. Pregătirea materialelor şi uneltelor pentru electromontare. lucrul pe grupe. Obiective operationale: O 1. . O 3. Metode şi procedee: Conversaţia. Echipament electric. activitatea independentă. Pregătirea setului de scule. Organizarea locului de muncă. Placate cu sheme electrice. Specialitatea elevilor: Electrotehnica Disciplina la care se sustine lectia: Electrotehnica Subiectul lectiei: Conceperea şi organizarea locului de muncă. Conceperea şi organizarea locului de muncă. 4. 3. O 2. Manual de Electrotehnică pentru clasa IX-a şi a X-a editura CD-PRESS 2010 2. Tipul de lectie: mixta Timp: 45 minute Locul de desfasurare: Laboratorul Electrotehnică Competenţe generale: 1. Material didactic: 1. scule. Anul de studiu: 3 Specialitatea studentului: Educaţia Tehnologică.

O3. Continuă lucrarea prin montarea pieselor conform indicaţiilor date de profesor Rectifică greşelile şi refac operaţiile greşite Metode/ procedee de învăţământ Conversaţia Expunere Conversaţie Mijloace de învăţământ Forme de organizare a activităţii elevilor Frontală. grupe. O2. Notează datele teoretice în conspect Trasează pe rând conturul elementelor principale şi pregătesc sculele. Ascultă şi urmăresc cu atenţie cele spuse de profesor Notează titlul lecţiei în caiete Răspund solocitărilor profesorului şi rezolvă problemele propuse spre rezolvare. colectivă. exerciţiu Expunere Explicaţie Aplicaţii de laborator. dirijată Frontală. dirijată Frontală/ individuală/ independentă Frontală.Pregătirea materialelor şi uneltelor pentru electromontare. Conceperea şi organizarea locului de muncă. independentă Practică Orală Conversaţie explicaţie. Conversaţie Explicaţie. Expunere Frontală. colectivă. dirijată Frontală. materiale electrotehnice Solicită elevilor să recunoască sculele şi elementele schemei Solicită elevilor să propună un plan de lucru Activitatea elevilor Preiau sarcinile propuse de profesor. face observaţi şi recomandări dacă Incearcă să trzească curiozitatea elevilor facând referire la pregătirea şi montarea sculelor Enunţă titul lecţiei şi le comunică elevilor obiectivele Prezintă fişa tehnologicăComentează setul de aplicaţii din fişa de lucru datelor teoretice. explicaţia Predarea temei noi Evaluarea formativă Anunţarea temei pentru acasă Verifică aplicaţiile şi comentează rezultatele obţinute şi trage concluzii asupra schemelor montate Enunţă problemele pentru acasă Practică. Individuală/ independentă Individuală/ dirijată Frontală. scrisă Notează datele problemelor . dirijată Evaluarea Comunicarea titlului activităţii şi a obiectivelor operaţionale Reactualizarea cunoştinţelor teoretice necesare formării deprinderilor O1. dirijată Frontală. dirijată Frontală. colectivă. colectivă.Obiectiv Operaţional Etapele lecţiei Momentul organizatoric Captarea atenţiei Activitatea Profesorului Notează absenţele. Instruire şi problematizar ea Expunere. grupe. Planificarea etapelor de muncă. Conversaţie Aplicaţii de laborator.

intrerupătoare. Manual de Electrotehnică pentru clasa IX-a şi a X-a editura CD-PRESS 2010 2. Anul de studiu: 3 Specialitatea studentului: Educaţia Tehnologică. activitatea independentă. lucrul pe grupe. Şcoala de aplicaţie: Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Anul de studiu(clasa): a IX-a. Material didactic: 1. explicaţia. . Echipament electric. motoare electrice. Specialitatea elevilor: Electrotehnica Disciplina la care se sustine lectia: Montarea schemelor electrice Subiectul lectiei: Montarea unei instalatii electrice în serie şi în paralel Tipul de lectie: mixta Timp: 45 minute Locul de desfasurare: Laboratorul Electrotehnică Competenţe generale: Obiective operationale: O 1. Traian Canescu Tehnologia lucrărilor electrotehnice pentru clasa IX-a şi a X-a editura Didactică şi Pedagogică 2010 3.utilizarea corectă a uneltelor pentru montare. problematizarea. becuri. -utilizarea corectă a semnelor convenţionale la alcătuirea schemei. conductoare electrice.PROIECT DE LECŢIE Date generale: Student: Facultatea: Ştiinţe reale. -montarea instalaţiei conform schemei grafice. Metode şi procedee: Conversaţia. transformator coborâtor de tensiune. 4. . O 2. O 3. scule. Placate cu sheme electrice.

Instruire şi problematizare a Expunere. Evaluarea formativă Notează absenţele. Continuă lucrarea prin montarea pieselor conform indicaţiilor date de profesor Rectifică greşelile şi refac operaţiile greşite Notează datele problemelor Aplicaţii de laborator. exerciţiu Expunere Explicaţie Orală convenţionale la alcătuirea schemei. explicaţia Frontală. face observaţi şi recomandări dacă Incearcă să trzească curiozitatea elevilor facând referire la pregătirea şi montarea sculelor Enunţă titul lecţiei şi le comunică elevilor obiectivele Menţionează elementele principale a montarii schemei electrice datelor teoretice. colectivă. Individuală/ independentă Individuală/ dirijată Frontală.. O 2. -montarea instalaţiei conform schemei grafice. . dirijată Frontală. dirijată Practică Anunţarea temei pentru acasă Verifică aplicaţiile şi comentează rezultatele obţinute şi trage concluzii asupra schemelor montate Enunţă problemele pentru acasă Frontală/ individuală/ independentă Frontală.Obiectiv Operaţional Etapele lecţiei Activitatea Profesorului Activitatea elevilor Metode/ procedee de învăţământ Conversaţia Expunere Conversaţie Expunere Mijloace de învăţămâ nt Forme de organizare a activităţii elevilor Frontală. Conversaţie Aplicaţii de laborator.utilizarea corectă a uneltelor pentru montare. etapelor de muncă. Ascultă şi urmăresc cu atenţie cele spuse de profesor Notează titlul lecţiei în caiete Răspund solocitărilor profesorului şi rezolvă problemele propuse spre rezolvare. colectivă. -utilizarea corectă a uneltelor pentru montare. Predarea temei noi Solicită elevilor să recunoască scheme şi elementele de asamblare Solicită elevilor să monteze piesele în schema de lucru Reprezintă grafic elementele principale ale schemeişi pregătesc sculele.semnele Preiau sarcinile propuse de profesor. grupe. dirijată Frontală. dirijată Frontală. dirijată Frontală. grupe. independentă Practică. . O 3. colectivă. dirijată Evaluarea Momentul organizatoric Captarea atenţiei Comunicarea titlului activităţii şi a obiectivelor operaţionale Reactualizarea cunoştinţelor teoretice necesare formării deprinderilor O 1. Notează datele teoretice în conspect Conversaţie explicaţie. -utilizarea corectă a semnelor convenţionale la alcătuirea schemei. colectivă. scrisă . Conversaţie Explicaţie.

conductoare electrice.comentarea etapelor de electromontare. becuri. intrerupătoare. problematizarea.argumentarea etapelor efectuate. . maşini electrice. Echipament electric. transformator coborâtor de tensiune. explicaţia. O 3. Traian Canescu Tehnologia lucrărilor electrotehnice pentru clasa IX-a şi a X-a editura Didactică şi Pedagogică 2010 3.utilizarea terminologiei specifice. . Subiectul lectiei: Aprecierea lucrărilor din punct de vedre funcţional. O 2. motoare electrice. lucrul pe grupe. 4. Manual de Electrotehnică pentru clasa IX-a şi a X-a editura CD-PRESS 2010 2. Placate cu sheme electrice. Anul de studiu: 3 Specialitatea studentului: Educaţia Tehnologică. . .PROIECT DE LECŢIE Date generale: Student: Facultatea: Ştiinţe reale. Metode şi procedee: Conversaţia. activitatea independentă. scule. Specialitatea elevilor: Electrotehnica Disciplina la care se sustine lectia: -Circuite electrice. Material didactic: 1. Şcoala de aplicaţie: Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Anul de studiu(clasa): a IX-a. Tipul de lectie: mixta Timp: 45 minute Locul de desfasurare: Laboratorul Electrotehnică Competenţe generale: Obiective operationale: O 1.

Ascultă şi urmăresc cu atenţie cele spuse de profesor Notează titlul lecţiei în caiete Răspund solocitărilor profesorului şi rezolvă problemele propuse spre rezolvare. Conversaţie Explicaţie. Instruire şi problematizare a Expunere. exerciţiu Expunere Explicaţie monfazate şi trifazate -maşini sincrone şi asincrone -iluminatul electric Predarea temei noi Solicită elevilor să recunoască scheme şi elementele de asamblare Solicită elevilor să folosească terminologia specifica O 2. Continuă lucrarea prin montarea shemei la reţeaua de alimentare date de profesor Rectifică greşelile şi refac operaţiile greşite Notează datele problemelor Aplicaţii de laborator.comentarea etapelor de electromontare. argumentarea etapelor efectuate. datelor teoretice. Notează absenţele. . şi argumentează etapele efectuate. explicaţia Evaluarea formativă Anunţarea temei pentru acasă Verifică aplicaţiile şi comentează rezultatele obţinute şi trage concluzii asupra schemelor montate Enunţă problemele pentru acasă PROIECT DE LECŢIE Date generale: Student: Facultatea: Ştiinţe reale. Specialitatea elevilor: Electrotehnica Disciplina la care se sustine lectia: -Circuite electrice. Şcoala de aplicaţie: Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Anul de studiu(clasa): a IX-a. face observaţi şi recomandări dacă Incearcă să trzească curiozitatea elevilor facând referire la pregătirea şi montarea sculelor Enunţă titul lecţiei şi le comunică elevilor obiectivele Menţionează etapele principale Aprecierea lucrărilor.Obiectiv Operaţional Etapele lecţiei Activitatea Profesorului Activitatea elevilor Metode/ procedee de învăţământ Conversaţia Expunere Conversaţie Expunere Mijloace de învăţăm nt Momentul organizatoric Captarea atenţiei Comunicarea titlului activităţii şi a obiectivelor operaţionale Reactualizarea cunoştinţelor teoretice necesare formării deprinderilor O 1. Anul de studiu: 3 Specialitatea studentului: Educaţia Tehnologică.utilizarea terminologiei specifice. O 3. Notează datele teoretice în conspect Conversaţie explicaţie. Reprezintă grafic. Conversaţie Aplicaţii de laborator. maşini electrice. Subiectul lectiei: Aprecierea lucrărilor din punct de vedre funcţional. -Circuite Preiau sarcinile propuse de profesor.

Obiective operationale: O 1. 2. . scule. tranformatorelor. 3. activitatea independentă. . lucrul pe grupe. becuri. problematizarea. . Manual de Electrotehnică pentru clasa IX-a şi a X-a editura CD-PRESS 2010 2. O 3.comentarea etapelor de electromontare.utilizarea terminologiei specifice. motoare electrice.argumentarea etapelor efectuate. tranformatorelor. Placate cu sheme electrice. explicaţia. intrerupătoare. . Echipament electric. Reprezentarea elementelor specifice motoarelor electrice. Material didactic: 1. O 2. Traian Canescu Tehnologia lucrărilor electrotehnice pentru clasa IX-a şi a X-a editura Didactică şi Pedagogică 2010 3. transformator coborâtor de tensiune. Metode şi procedee: Conversaţia. Montarea motoarelor electrice. Utilizarea terminologiei specifice. conductoare electrice. 4.Tipul de lectie: mixta Timp: 45 minute Locul de desfasurare: Laboratorul Electrotehnică Competenţe generale: 1.

Notează absenţele. Specialitatea elevilor: Tehnică. O 3. Conversaţie Explicaţie.Obiectiv Operaţional Etapele lecţiei Activitatea Profesorului Activitatea elevilor Metode/ procedee de învăţământ Conversaţia Expunere Conversaţie Expunere Mijloace de învăţăm nt Momentul organizatoric Captarea atenţiei Comunicarea titlului activităţii şi a obiectivelor operaţionale Reactualizarea cunoştinţelor teoretice necesare formării deprinderilor O 1.utilizarea terminologiei specifice. argumentarea etapelor efectuate. datelor teoretice. explicaţia Evaluarea formativă Anunţarea temei pentru acasă Verifică aplicaţiile şi comentează rezultatele obţinute şi trage concluzii asupra schemelor montate Enunţă problemele pentru acasă PROIECT DE LECŢIE Date generale: Student: Botezatu Nicolae Facultatea: Ştiinţe reale. şi argumentează etapele efectuate. Ascultă şi urmăresc cu atenţie cele spuse de profesor Notează titlul lecţiei în caiete Răspund solocitărilor profesorului şi rezolvă problemele propuse spre rezolvare. . Reprezintă grafic.comentarea etapelor de electromontare. Şcoala de aplicaţie: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Anul de studiu(clasa): a IX-a. Anul de studiu: 3 Specialitatea studentului: Educaţia Tehnologică. -Circuite Preiau sarcinile propuse de profesor. face observaţi şi recomandări dacă Incearcă să trzească curiozitatea elevilor facând referire la pregătirea şi montarea sculelor Enunţă titul lecţiei şi le comunică elevilor obiectivele Menţionează etapele principale Aprecierea lucrărilor. Instruire şi problematizare a Expunere. exerciţiu Expunere Explicaţie monfazate şi trifazate -maşini sincrone şi asincrone -iluminatul electric Predarea temei noi Solicită elevilor să recunoască scheme şi elementele de asamblare Solicită elevilor să folosească terminologia specifica O 2. Conversaţie Aplicaţii de laborator. Continuă lucrarea prin montarea shemei la reţeaua de alimentare date de profesor Rectifică greşelile şi refac operaţiile greşite Notează datele problemelor Aplicaţii de laborator. Notează datele teoretice în conspect Conversaţie explicaţie. Disciplina la care se sustine lectia: Limbaj grafic Subiectul lectiei: Tipurile de linii conform STAS.

Descifrarea desenelor tehnice. Timp: 45 minute Locul de desfasurare: Cabinetul de desen tehnic. Obiective operationale: O 1. 3. Placate. Să evidenţieze principalele metode de proiectare. de matematica-fizica si de artă. Alegerea metodei de proiectare. 2. Desen tehnic.Manual pentru clasa a IX-a licee industriale. Metode şi procedee: Conversaţia. Material didactic: 1. PRECUPETU. O 2. 4. Conceperea metodelor de proiectare.Tipul de lectie: predare şi învăţare. explicaţia. Competenţe generale: 1. problematizarea. O 3. Aplicarea cunoştinţelor la alegerea metodelor de proiectare. agroindustriale si silvice. Manual de Desen Tehnic Industrial pentru clasa IX-a editura CD-PRESS 2010 2. Autor(i): Gheorghe Husein. Trasarea diferitor linii conform STAS. Mihail Tudose Editura: Didactica si Pedagogica1984 3. . .NICOARA-DESEN TEHNIC MANUAL PENTRU LICEE Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1971.

dirijată Frontală. colectivă. O2. explicaţia Orală Predarea temei noi Solicită elevilor să Trasează pe rând recunoască tipurile de conturul elementelor linii şi lămureşte principale. Notează datele problemelor Orală . Notează datele teoretice în conspect Forme de organizare a activităţii elevilor Frontală. datele teoretice. independentă Evaluarea Comunicarea titlului activităţii şi a obiectivelor operaţionale Reactualizarea cunoştinţelor teoretice necesare formării deprinderilor O1 Conceperea metodelor de proiectare. dirijată Frontală. colectivă. face observaţi şi recomandări dacă Incearcă să trzească curiozitatea elevilor facând referire la Proiectarea pieselor Enunţă titul lecţiei şi le comunică elevilor obiectivele Menţionează etapele principale.Obiectiv Operaţional Etapele lecţiei Activitatea Profesorului Notează absenţele. Anunţarea temei pentru acasă Conversaţie explicaţie. Ascultă şi urmăresc cu atenţie cele spuse de profesor Notează titlul lecţiei în caiete Răspund solocitărilor profesorului şi rezolvă problemele propuse spre rezolvare. metodele de proiectare. O3 Să evidenţieze principalele metode de proiectare. colectivă. dirijată Frontală. Individuală/ independentă Individuală/ dirijată Frontală. dirijată Frontală. materiale tehnice Activitatea elevilor Metode/ procedee de învăţământ Conversaţia Expunere Conversaţie Expunere Mijloace de învăţământ Momentul organizatoric Captarea atenţiei Preiau sarcinile propuse de profesor. colectivă. destinaţia lor Solicită elevilor să propună o metodă de proiectare Enunţă problemele pentru acasă Propun metode de proiectare. . colectivă. Aplicarea cunoştinţelor la alegerea metodelor de proiectare. colectivă. dirijată Frontală. dirijată Frontală. explică tipurile de linii. exerciţiu Expunere Explicaţie Conversaţie Expunere Explicaţie Expunere Explicaţie Conversaţie Expunere.

3. Obiective operationale: O 1. Reprezentarea grafică a vederilor. Conceperea destinaţiei vederii principale şi celor secundare. agroindustriale si silvice. Disciplina la care se sustine lectia: Limbaj grafic Subiectul lectiei: Destinaţia vederilor şi modalităţi de executare a lor. problematizarea. 2. Timp: 45 minute Locul de desfasurare: Cabinetul de desen tehnic. Material didactic: 1.Manual pentru clasa a IX-a licee industriale. Tipul de lectie: mixtă. Specialitatea elevilor: Tehnică. de matematica-fizica si de artă. Întroducerea unei jumătăţi de vedere în loc de jumataea de tăietură. Placate. 4. O 2. Manual de Desen Tehnic Industrial pentru clasa IX-a editura CD-PRESS 2010 2.PROIECT DE LECŢIE Date generale: Student: Botezatu Nicolae Facultatea: Ştiinţe reale. Să evidenţieze metodele de efectuare a vederilor. O 3. . Şcoala de aplicaţie: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Anul de studiu(clasa): a IX-a. Metode şi procedee: Conversaţia. explicaţia. Reprezentarea grafică a unei piese utilizând convenţionalismele STAS.NICOARA-DESEN TEHNIC MANUAL PENTRU LICEE Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1971. Desen tehnic. Autor(i): Gheorghe Husein. Competenţe generale: 1. Anul de studiu: 3 Specialitatea studentului: Educaţia Tehnologică. PRECUPETU. Mihail Tudose Editura: Didactica si Pedagogica1984 3. Realizarea proiecţiei unei piese dintr-un domeniu. .

Conversaţie Aplicaţii de laborator. independentă Practică Practică. dirijată Frontală. Destinaţia Preiau sarcinile propuse de profesor. Ascultă şi urmăresc cu atenţie cele spuse de profesor Notează titlul lecţiei în caiete Răspund solocitărilor profesorului şi rezolvă problemele propuse spre rezolvare. O 3 -Să evidenţieze metodele de efectuare a vederilor.Obiectiv Operaţional Etapele lecţiei Activitatea Profesorului Activitatea elevilor Metode/ procedee de învăţământ Conversaţia Expunere Conversaţie Expunere Mijloace de învăţămâ nt Forme de organizare a activităţii elevilor Frontală. grupe. dirijată Frontală/ individuală/ independentă Frontală. Evaluarea formativă Verifică aplicaţiile şi comentează rezultatele obţinute şi trage concluzii asupra vederilor proiectate Enunţă sarcina pentru acasă Predarea temei noi Reprezintă grafic. dirijată Frontală. temelor pe acasă datele teoretice. Întroducerea unei jumătăţi de vedere în loc de jumataea de tăietură. grupe. şi argumentează etapele efectuate. colectivă. Reprezintă grafic câteva vderi date de profesor Rectifică greşelile şi refac operaţiile greşite Notează datele problemelor Aplicaţii de laborator. face observaţi şi recomandări dacă Incearcă să trzească curiozitatea elevilor facând referire la pregătirea şi montarea sculelor Enunţă titul lecţiei şi le comunică elevilor obiectivele Menţionează etapele principale Aprecierea lucrărilor. colectivă. Individuală/ independentă Individuală/ dirijată Frontală. dirijată Frontală. dirijată Frontală. Instruire şi problematizare Expunere. dirijată Evaluarea Momentul organizatoric Captarea atenţiei Comunicarea titlului activităţii şi a obiectivelor operaţionale Reactualizarea cunoştinţelor teoretice necesare formării deprinderilor O 1 -Conceperea destinaţiei vederii principale şi celor secundare. orală Anunţarea temei pentru acasă . O 2. colectivă. Notează datele teoretice în conspect Conversaţie explicaţie. Conversaţie Explicaţie. colectivă. Notează absenţele. exerciţiu Expunere Explicaţie Orală vederilor şi modalităţi de executare a lor Solicită elevilor să recunoască vederi şi elementele de Proiecţie Solicită elevilor să folosească convenţionalismele specifice. explicaţia Frontală.

Reprezentarea grafică a unei îmbinări de secţiune şi tăietură. Executarea schiţei unei piese după natură. Competenţe generale: 1. 4. Mihail Tudose Editura: Didactica si Pedagogica1984 3. Aplicarea cunoştinţelor la executarea secţiunilor şi tăieturilor. Metode şi procedee: Conversaţia. Placate. Alegerea metodei de proiectare a secţiuniişi tăieturii simple şi compuse.PROIECT DE LECŢIE Date generale: Student: Botezatu Nicolae Facultatea: Ştiinţe reale. Material didactic: 1. Specialitatea elevilor: Tehnică.Manual pentru clasa a IX-a licee industriale. cu aplicarea secţiunilor. Şcoala de aplicaţie: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Anul de studiu(clasa): a IX-a. Obiective operationale: O 1. 3. 2. convenţionalismelor şi simplificărilor raţionale cunoscute. Autor(i): Gheorghe Husein. O 3. Conceperea destinaţiei secţiunii şi tăieturii. agroindustriale si silvice. . problematizarea. Tipul de lectie: mixtă. Timp: 45 minute Locul de desfasurare: Cabinetul de desen tehnic. Aplicarea tăieturilor şi sectiunilor unei piese. Desen tehnic. O 2.NICOARA-DESEN TEHNIC MANUAL PENTRU LICEE Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1971. . tăieturilor. explicaţia. Manual de Desen Tehnic Industrial pentru clasa IX-a editura CD-PRESS 2010 2. de matematica-fizica si de artă. Disciplina la care se sustine lectia: Limbaj grafic Subiectul lectiei: Destinaţia secţiunilor propriu-zise şi modalităţi de executare a lor. PRECUPETU. Anul de studiu: 3 Specialitatea studentului: Educaţia Tehnologică.

colectivă. dirijată Frontală/ individuală/ independentă Frontală. dirijată Frontală. Notează datele teoretice în conspect Reprezintă grafic. independentă Practică Evaluarea formativă Anunţarea temei pentru acasă Verifică aplicaţiile şi comentează rezultatele obţinute şi trage concluzii asupra schemelor montate Enunţă sarcina pentru acasă Practică. colectivă. Preiau sarcinile propuse de profesor. . Conversaţie Aplicaţii de laborator. explicaţia Orală Predarea temei noi Frontală. O 3 Să evidenţieze metodele de efectuare a secţinilor şi tăieturilor Notează absenţele. Solicită elevilor să recunoască schiţe şi desene tehnice ce conţin secţiuni şi tăieturi. grupe. temelor de acasă. Reprezintă grafic schiţa dată de profesor Rectifică greşelile şi refac operaţiile greşite Notează datele problemelor Conversaţie explicaţie. dirijată Evaluarea Momentul organizatoric Captarea atenţiei Comunicarea titlului activităţii şi a obiectivelor operaţionale Reactualizarea cunoştinţelor teoretice necesare formării deprinderilor O 1 Conceperea destinaţiei secţiunii şi tăieturii O 2. Destinaţia secţiunilor propriu-zise şi modalităţi de executare a lor. exerciţiu Expunere Explicaţie Aplicaţii de laborator. dirijată Frontală. dirijată Frontală. dirijată Frontală. şi argumentează etapele efectuate. Solicită elevilor reprezinte o schiţă de pe natură cu o secţiune sau tăietură. colectivă. datele teoretice. colectivă. orală .Obiectiv Operaţional Etapele lecţiei Activitatea Profesorului Activitatea elevilor Metode/ procedee de învăţământ Conversaţia Expunere Conversaţie Expunere Mijloace de învăţămâ nt Forme de organizare a activităţii elevilor Frontală. Individuală/ independentă Individuală/ dirijată Frontală. grupe. face observaţi şi recomandări dacă Incearcă să trzească curiozitatea elevilor facând referire la pregătirea şi montarea sculelor Enunţă titul lecţiei şi le comunică elevilor obiectivele Menţionează etapele principale Aprecierea lucrărilor.Aplicarea cunoştinţelor la executarea secţiunilor şi tăieturilor. Instruire şi problematizare a Expunere. Ascultă şi urmăresc cu atenţie cele spuse de profesor Notează titlul lecţiei în caiete Răspund solocitărilor profesorului şi rezolvă problemele propuse spre rezolvare. Conversaţie Explicaţie.

v. s. Asmblare .Pregatirea sculelor conductoarelor Determinarea Elementelor schemei electrice t.