You are on page 1of 17

C O L E C¸ TIA RÂSUL LUMII .

Bucureºti) este scriitor. John Steinbeck. A publicat douã romane (Efemeriada ºi Balul fantomelor). unul de eseuri despre necinstea în sport (Fanionul roºu) ºi Ghidul nesimþitului. A colaborat la ProSport ºi Observator cultural. Tomis. Des MacHale. Dupã un an ajunge la Elit. În 2003 se transferã la Humanitas. unde lucreazã ºi în momentul de faþã ca editor. „bestsellerul verii 2006“ la Humanitas (peste 15 000 de exemplare vândute în numai 3 luni).). Scott Turow. În prezent deþine câte o rubricã la Idei în dialog. James R. John Grisham. În 2005 primeºte premiul naþional Ioan Chirilã pentru cea mai bunã carte de sport a anului (Fanionul roºu). Wallen. Lettre Internationale. americani. Lucreazã ca profesor de englezã. Jonathan Coe. Publicã ocazional în România literarã. canadieni ºi francezi (Salman Rushdie. David Lodge. . secþia englezã–francezã. Evenimentul zilei ºi Gazeta sporturilor. Kazuo Ishiguro. Virginia Woolf. bibliotecar ºi documentarist. Dilema veche. Orizont. Absolvã cursurile Facultãþii de Filologie din Bucureºti. În 1993 se angajeazã ca redactor de carte la Editura Olimp. Julian Barnes. Cuvântul. Nick Hornby etc. William Burroughs. François Mauriac. 1960. un volum de povestiri despre Bucureºti (Bazar bizar). traducãtor ºi gazetar. iar dupã un altul la RAO.RADU PARASCHIVESCU (n. A tradus aproape ºaizeci de cãrþi din autori englezi. Banatul etc. William Golding. Este traducãtor ºi coautor a douã lucrãri de referinþã din literatura sportivã (Enciclopedia Larousse a fotbalului ºi Jocurile Olimpice de la Atena la Atena: 1896–2004).

oara Perle româneºti › Ó H U MAN I TAS BUCUREªTI . ia us .RADU PARASCHIVESCU Fie-ne tranzit .

ro Comenzi online: tel.ro www. România tel.libhumanitas. 021/408 83 50 fax 021/408 83 51 www. 013701 Bucureºti. 2006.ro . 2007 ISBN 978-973-50-3239-5 (pdf) EDITURA HUMANITAS Piaþa Presei Libere 1.humanitas.Coordonatorul colecþiei: Radu Paraschivescu Coperta ºi ilustraþia: Gabi Dumitru © HUMANITAS./fax 021/311 23 30 e-mail: vanzari@libhumanitas.

A spus cã are o surprizã-n dormitor. cine se combinã? Când beau douã beri goale pentru una plinã Cine se combinã? Poate-am sã fac o rimã. Chiar ºi fetele îl plac pe el.VII. Iubeºte fetele Ce-ºi ridicã fustele. t e x t e m u z i c a l e º i m u z i c ã 1. Beau douã beri goale pentru una plinã. el este chel. Îi plac fetele-n bikini. În clipa aceea am ºtiut cã pot sã zbor. El este domnul Jimmy. OMUL CU ªOBOLANI 90 . NON-STOP * 3. 69 * 2. Îl doresc. Sutienul ei pe jos l-a aruncat ªi patul ei a fost de neuitat. Cine se combinã.

AB4 * 7. Mã uit la tine-n fiecare zi ªi tu nici mãcar nu ºtii Cât de mult te admir. Stau ºi parc-aº sta pe scânduri. 69 * 6. Te cheamã într-un surd ecou. Ajutã-mã. când ajungi la mare. Sã-mi dai puterea de-a mai iubi din nou. Numai iubirea este viaþã. te rog. Nu mai pot nici sã respir. Sã ºtii cã sunt în panã de idei. PEPE * 5. 91 . E adevãr. Sunt aici doar dacã mã vrei. Vino la mine. Sunt nãpãdit de gânduri. Fetele ling îngheþatã grupa mare. stau la etajul trei.texte muzicale ºi muzicã * 4.

Am vãzut la metrou Pereþi cu numele tãu. ACOUSTIC PARK * 9. Nu cred cã are vreun rost. AB4 & VERDIKT * 10. jeepuri. Nu are nici un miros. Destinul a scris un tango la noapte ªi s-au aprins ºoaptele. Stau închis într-o camerã roz. muzicã tare. Acolo mã simt ca un prost. Toatã lumea stã întinsã la soare. N&D * 8. Dar asta nu-i ceva nou. Înainte nu ºtiu ce-a fost. Ai fi crezut cã o mie de ani Împreunã vom fi pe pãmânt.fie-ne tranziþia uºoarã Motoare. PISTOL CU CAPSE 92 . Dar mã simt foarte prost.

un drum pânã la baie Cã miroase-aici a oaie. ªtii melodia mea de peste tot. tu crezi cã-mi este bine. ªi niciodatã sã nu te îndoieºti Cã-mi este bine atunci când îmi lipseºti. Când tu.texte muzicale ºi muzicã * 11. ADORA * 13. Te mai speli ºi cu sãpun? Haide. 93 . RADU * 12. Parcã eºti un Moº Crãciun. Ce ninsoare de mãtreaþã Þi-a cãzut peste mustaþã. MAHAY FEAT. De ce mã faci sã-nnebunesc Prin oriºice miºcare. Când ºtiu cã ai pe-altcineva ªi asta nu mã doare. Oglinda care mã priveºte. ALPHA * 14. când nu eºti lângã mine Eu plâng.

Dacã vorbeºti sau spui doar ºoapte. sã mã ai. Alintaþi de-atâtea ori. Hai cu mine astã-searã sã petrecem împreunã. Când nu te lãsam s-adormi.I. ANCA * 15.A. Fã-mã sã fiu „high“.fie-ne tranziþia uºoarã Nu ºtiu de este zi sau noapte. Ai-ai-ai chef sau n-ai. La bikini party e petrecere cu spumã. Întâi de toate fã-mi o vilã“ ªi-apoi vedem ce-o sã-mi mai dai. SPICY * 17. I-am spus mereu: „Nu vreau cãmilã. Sânii tãi ºi ochii mei. Sã-mi dai „Rãpirea din serai“. * 16. E prea târziu. Sã te dai. Nici nu mai ºtiu 94 .S. A.

VERSO * 18.A. VOLTAJ * 19. Noaptea se tatueazã. Vreau numai fete beton Cu aport de silicon ªi nu þin sã aibã stil. Unii-s loviþi pur ºi simplu. 95 . Parcã se dau în show-uri tot timpul.I. A.texte muzicale ºi muzicã De când nu te-am mai vãzut Doar la meciuri mã mai uit.S. Mai dulce ca dragostea ta Eºti numai tu. ziua se coloreazã. HI-Q * 20. Unii bãieþi încearcã sã te vrãjeascã. iubirea mea. Vreau sã aibã sex-appeal.

Te urmãresc uneori. treci la plimbare. La Polul Nord prea multã gheaþã. 96 . În frigider e-o singurã bezea. PLUS 2 * 22. eºti foarte atent. SEXXY * 23. Ai întotdeauna un compliment.S. La Frankfurt marca-i cea mai tare. * 24. A. Peste cinci ani îþi va curge siliconul. Mai bine þi-ai da jos blana de pe picioare. Eºti urâtã. La Sydney doar amfetamine. N-am o þigarã ºi citesc ceva pe canapea.I. Eºti urâtã. eºti dupã bani. Eºti urâtã de tot poporul. Pentru doi galbeni te dai la romulani. Nu am în toatã casa o cafea.A. Dar toate cheile-s la tine.fie-ne tranziþia uºoarã * 21. Dar vine seara ºi e bine-aºa.

Poate eºti doctor decent. poate suficient. ªtiu cã-þi place muzica.I. De-o sãptãmânã n-ai dormit. BAMBI 97 . I-am spus: „Draga mea.texte muzicale ºi muzicã Chiar ºi dacã porneºti. A.“ AVANTGARDE * 26. nu-i vina mea. farduri.. Niciodatã nu ai fost incoerent. Am o prietenã care-a încercat Rujuri. Dar crede-mã. nu-þi port picã.S. aºtepþi un moment. cu fantezie ªi-n sfârºit i-a semãnat Fetei din fotografie. Te-ai întors altcineva.A. Dar ai stat cam mult la cosmeticã. Nu mai eºti prietena mea. * 25. Nu te îmbraci foarte strident. Haide pa.. Poate eºti prea lent. Mi-ai spus cã eºti îndrãgostit.

Acesta-i are albaºtri-albãstrui.O. ANDREEA BÃLAN * 29. Sã-l vânãm pe soare.O. Stinge lumina.S. S. Vreau mai multã gheaþã Sau poate o îngheþatã. Sã nu-þi fie teamã. 98 . când ne vom iubi Cerul martor ne va fi. Adio la-ntâlniri pe furiº în parc. S. Nu e bãiatul meu cu ochi cãprui.. aprinde-o între noi. OOPS! & STEVIE BASS * 28. simt cã mã topesc. BAMBI * 30. Sã-l bãgãm la-nchisoare. Sunt majorã ºi ºtiu ce fac.fie-ne tranziþia uºoarã * 27.. Prin draperii luna ne vede goi. simt cã mã topesc.S.

ºtiu prea bine. DEMMO * 33. Eu sunt o fire complicatã. Fac orice din tine. Cumperi pe oricine. Banii. Nu îmi place niciodatã 99 . Nu te poþi abþine. Nu cã-þi spun. ANDA ADAM * 31. Banii pentru mine Nu sunt nimic.texte muzicale ºi muzicã Sãrutã-mi buzele atât de moi ªi pe-ale tale eu le moi. Azi am citit într-o carte Cã pot sã-þi aºtept dragostea ªi cã ce ne desparte De mâine ne va lega. SEXXY * 32. dar vreau sã zic.

Am mai multe carduri Decât mã-ta farduri. BAMBI * 36. Dar e neam cu Pardaillan. Dar s-a-mbolnãvit de amigdalitã. Fulgul de zãpadã ºtie Cã el e o bucurie Iarna când cu ochii mari Ninge-n codrii seculari. El a spus cã-i italian.fie-ne tranziþia uºoarã Sã stau prea mult sã meditez ªi vreau decât sã mã distrez. Ea a crezut cã e francez Cãci s-a dat un pic burghez. La pãrinþi le-a spus cã se mãritã. A promis c-o scoate la plimbare Cu maºina pânã la mare. BERE GRATIS 100 . DADDY FIZZ * 35. BAMBI * 34.

. . . . . . . . . . . . . .c uprins Lãmurire . . . . . . Justiþie ºi viaþã socialã . . . . . . . . 72 VII. . . Afaceri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Aºa nu I. . . . . 39 V. . De toate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Media . . . . . . . . . . . . . . . economie. . . 34 IV. . . . . . . . . . . . . . 114 Aºa da IX. . . . . . . . . Filozofie ºi religie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte muzicale ºi muzicã . . . . 22 III. . . . finanþe . . Sport . . . . . . . . . . . 90 VIII. . . . . . . 127 . . . . . . Varii . . . . . . . . . . 54 VI. . . . Politicã . . . . .