You are on page 1of 6

VA@NO PODATOCITE VO TABELITE SE NA ISPITUVAWA I NA ONIE DOBIENI PROIZVEDUVA^I I HOBISTI. ISTITE ^IJA OSNOVA PROIZVEDUVA^OT NA USVOI SVOI.

OSNOVA NA LI^NITE OD POVE]E STRANSKI SE SAMO KAKO BAZA, NA SUBSTRAT I PE^URKI }E

ZA DOBIVAWE NA KVALITETEN SUBSTRAT POTREBNA E KONTROLA NA SITE OPERACII (IZBOR NA SUROVINA, VLA@NEWE, TERMI^KA OBRABOTKA) I VEDNA[! POSLE USPE[NATA TERMI^KA OBRABOTKA, SUBSTRATOT DA SE NAJDE VO STERILNI USLOVI VO KAKVI TREBA DA SE IZVR[I NEGOVOTO ZASEJUVAWE I PAKUVAWE. KOGA SE PRIPREMA SUBSTRAT ZA LI^NI POTREBI ILI OD HOBI T.E. KOGA OPERACIITE PO GORNIOT PASUS NE SE KONTROLIRAAT, NE MO@E DA SE O^EKUVA MAKSIMALEN USPEH PA TAKVOTO RABOTEWE MO@E DA BIDE OSNOVA ZA NEUSPEH ILI POLOVI^EN USPEH.

METODI ZA DOBIVAWE KVALITETEN DOPOLNITELNO DA SE OBJASNAT.

SUBSTRAT

MO@E

Dipl.ing. Vane Sokolovski Biolog Tel: 071 239 710 email: vane.s@gmx.net skype: vane.sokolovski

e.6-2. So 3-5L t. G) Pilevina (bukova.1-0.  Izdr`liva na podolgo skladirawe i transport.15%) 75. Vla`nost na substratot 70-75% i Ph 7-7.  Brojot na proizvedeni spori vo odnos na drugite vidovi e namalen.100 lux/12h период 14-18°C 80-85% 600-1000 ppm 4-6 pati/~as 75. Pasterizacija ili sterilizacija po metodi usvoeni od prigotvuva~ot na substratot.  Produkcija na “te{ki” grozdovi so plodni tela so temnosiva do kafeava boja i odli~en vkus.100 lux/12h период 2-3 8-15 dena Uslovi za inkubacija Inicirawe na plodonosewe Uslovi za plodonosewe (po dobivawe pinhead-{penadla Koncentracija na CO2 vo vozduh forma na plodnite tela i golemina Izmeni na celokupniot vozduh: ~1. ja~menova ili orizova slama. Substrat* A) P~eni~na..5.7kg/100kg vla`en substrat Termi~ka obrabotka na substratot Inokulacija Prepora~liv materijal za pakuvawe Polietilenski(PE) vre}i so d= max 35cm za pasterizacija.(Zavisi od formulacijata na substratot.16 dena 16°C ~ 95 % 1000-1500ppm (0.  Pravilna forma na plodovite.5 meseci Barem 10% od te`inata na substratot od ~ista slama. polipropilenski (PP) za sterilizacija Optimalna temperatura vo vozduhot Temperatura vo substratot: Vo narednite: Optimalna temperatura vo vozduhot Relativna vla`nost Koncentracija na CO2 vo vozduh Svetlina: Optimalna temperatura vo vozduhot Relativna vla`nost: 23-26 °C 25-28°C 14. koli~estvoto na upotrebenata rata micelium kako i uslovite vo prostorot) . Bukovka za site periodi od godinata KVALITETI:  Ekstremno brza inkubacija (12-16dena) i kompletna prva berba za ~28 dena. V) 95% slama + 5% trici ili 90%slama + 10% seno.Pleurotus sp. 1.5-2cm) Svetlina: Berbi Zavr{ena prva berba Vo pauzite me|u berbite Vkupno vreme na proizvodstvo O~ekuvana dobivka Na broj: Pauza me|u berbite: Za ~28 dena od denot na inokulirawe Uslovi kako pri inicirawe na prviot bran plodonosewe 2. odli~na za konzervirawe.dabova) ili izme{ana so 5-10% trici. B) Me{avina od 60% slama +40% p~enkarni stebla.

Sobna temperatura: Temperatura vo substratot: Vo narednite: Sobna temperatura: Relativna vla`nost Svetlina: Sobna temperatura: Relativna vla`nost: Izmeni na celiot vozduh: Svetlina: Na broj: Pauza me|u berbite: Vo pauzite me|u berbite: 22-25 °C 25-28°C ~28 dena 10-15°C 95-100% 40-83lux/12h период (+6)10-15(+18) °C 85-90% 4-6 pati/~as 40-83lux/12h период 2-3 10-15 dena Relativnata vla`nost da se odr`uva okolu 90% Inicirawe na plodonosewe Uslovi pri plodonosewe Berbi: Zavr{ena prva berba Vkupno vreme na proizvodstvo O~ekuvana dobivka ~40 dena od denot na inokulirawe ~3-3. Po metodi usvoeni od prigotvuva~ot na substratot.7kg/100kg vla`en substrat Substrat Termi~ka obrabotka na substratot Inokulacija Prepora~liv materijal za pakuvawe Inkubacija (PP) polipropilenski vre}i~ki. Plodonosi vo pove}e berbi a koga se raboti na zbogaten substrat o~ekuvaniot % na plod mo`e da se sobere u{te vo prvata. . Plodovite se so pravilna forma. {to i se o~ekuva od zimskite vidovi na bukovka.5 meseci Zavisi od formulacijata na substratot.e.  Visokoproduktiven vid. So 3-5L t. V) Pilevina (bukova. 1. Zavisno re`imite na odgle-duvawe osobeno svetlinata bojata varira od svetlo siva do temno kafeava. Plodonosi na ekstremno niski temperaturi ve}e od +6°C pa do 18°C so {to go pokriva i podra~jeto na plodonosewe na kako kaj drugite naj~esto odgleduvani vidovi bukovki. so plodni tela (semi)centralno postaveni na steblencata. ja~menova ili orizova slama. A) P~eni~na.  Plodni tela so vrven kvalitet. koli~estvoto na upotrebenata rata micelium za inokulacija kako i uslovite vo prostorot. Vidot e prifaten i od amateri i hobi odgleduva~i poradi “podolgoto” plodonosewe. Rastat poedine~no a naj~esto vo golemi ”te{ki” grozdovi so “bezbroj plodni tela”. B) Me{avina od 60% slama +40% p~enkarni stebla.dabova) ili izme{ana so 5-10% trici.  Odgleduvawe na nevoobi~aeni niski temperaturi. KARAKTERISTIKI: Zimska bukovka.Pleurotus ostreatus Zimska bukovka KVALITETI:  Kompletna prva berba za 35 -40dena.6-2.  Izdr`livi na podolgo skladirawe i transport. najdocna vtorata berba.

Pleurotus eryngiii Kralica na bukovkite KVALITETI:  Kompletna prva berba za 60-65 dena. Za svojot rast preferira substrat na osnova pilevina.pokrijte go so hartija i oddr`uvate ja postojano vla`na.  Bukovka so ubedlivo najdobar vkus. koli~estvoto na upotrebenata rata micelium za inokulacija kako i uslovite vo prostorot.5-7. so pravilna forma na plodnoto telo(kapata) koe e centralno postaveno na dolgo steblo.  Plodni tela so vrven kvalitet. Se jade celoto plodno telo.dabova) ili izme{ana so 10-20%trici. Plodovite rastat poedine~no ili vo mali grupigrozdovi so golemina od 7-25 cm.  Izdr`livi na podolgo skladirawe i transport. Sterilizacija substratot).eryngii e bukovka so ubedlivo najdobar vkus me|u bukovkite poradi {to zaslu`eno ja nosi titulata Kralica na bukovkite. (po metod usvoen od prigotvuva~ot na Termi~ka obrabotka na substratot Inokulacija Prepora~liv materijal za pakuvawe Inkubacija So 2-5L t. Na broj: Pauza me|u berbite: Vo pauzite me|u berbite: 2-3 10-15 dena Relativnata vla`nost da se odr`uva okolu 90% Berbi: Zavr{ena prva berba Vkupno vreme na proizvodstvo O~ekuvana dobivka 60-tina dena od denot na inokulirawe ~3-3.7kg/100kg vla`en substrat (PP) polipropilenski vre}i~ki. .5 meseci Zavisi od formulacijata na substratot.e. 1. Substrat ^ista pilevina(bukova. KARAKTERISTIKI: Pl. Vla`nost na substratot 62-63 % i Ph 6.1-2.. Sobna temperatura: Temperatura vo substratot: Vo narednite: Sobna temperatura: Relativna vla`nost Svetlina: 22-25 °C 25-28°C ~35 dena 10-15°C 95-100% 40-83lux/12h период Inicirawe na plodonosewe Uslovi pri plodonosewe 15-20 °C Sobna temperatura: 85-90% Relativna vla`nost: 4-6 pati/~as Izmeni na celiot vozduh: 40-83lux/12h период Svetlina: Otstranete go najlonot na vrvot na vre}i~kata.

1-2.7kg/100kg vla`en substrat Termi~ka obrabotka na substratot Inokulacija Prepora~liv materijal za pakuvawe (PP) polipropilenski vreki~ki Sobna temperatura: 22-25 °C 25-28°C 40-60 dena 10-15°C 95-100% 40-83 lux/12h период 15-18 °C 85-90% 4-6 pati/~as 40-83 lux/12h период 3-4 15-20 dena Temperatura vo substratot: Vo narednite: Sobna temperatura: Relativna vla`nost Svetlina: Sobna temperatura: Relativna vla`nost: Izmeni na celiot vozduh: Svetlina: Na broj: Pauza me|u berbite: Inkubacija Inicirawe na plodonosewe Uslovi pri plodonosewe Berbi: Relativnata vla`nost Vo pauzite me|u berbite: da se odr`uva okolu 90% 60-70 dena od denot na inokulirawe 3-4 meseci Zavisi od formulacijata na substratot. KARAKTERISTIKI: Hericium erinaceum spa|a vo vidovite na pe~urki koi plenat so svojot unikaten izgled. So 2-5L t. koli~estvoto na upotrebenata rata micelium za inokulacija kako i uslovite vo prostorot.5-7 Sterilizacija vo specijalni vre}i~ki po metod usvoen od prigotvuva~ot na substratot.* (Barem 10% od te`inata na substratot od ~ista slama) Zavr{ena prva berba Vkupno vreme na proizvodstvo O~ekuvana dobivka . Substrat ^ista pilevina(bukova.  Plodni tela so vrven kvalitet.e.  Pe~urka so poseben lutkast vkus. Plodot e vo oblik na resi~ki raste pozitivno geotropno(kon zemjata). 1.dabova) ili izme{ana so 10-20%trici. vkus i aroma {to potse}aat na ren. Spored resi~kite i go dobila imeto kozja(dedova) brada.Hericium erinaceum pom-pom. Kozja(dedova) brada KVALITETI:  Unikaten izgled. Za svojot rast preferira substrat na osnova pilevina. Vla`nost na substratot 62-63 % i Ph 6.

Lentinus edodes [iitake KVALITETI:  Visokoproduktiven vid. Te`inata na poedine~nite plodovi zavisi od brojjot na pojavenite plodovi. Goleminata im varira od 4 pa do nevrojatni 25cm. Sobna temperatura: Inkubacija Temperatura na substratot: Na temno za vreme od: Sobna temperatura: Pigmentacija Na svetlo mesto za vreme od: Sobna temperatura: Uslovi za plodonosewe Relativna vla`nost: Izmeni na vozduh: Svetlina: Na broj: Pauza me|u berbite: Berbi Tepmeratura vo prostorot pome|u berbite: 23-25°C 25-28 °C ~80 dena 18-25°C 15-30 dena 16-20°C 85-95% 4-6 pati/~as 40-83 lux/12h период 3-5 20-25 dena 20-28°C Stimulirawe na narednata so potopuvawe na berba: substratot vo ladna voda Kaj neinkubiranite: Zavr{ena prva berba Vkupno vreme na proizvodstvo O~ekuvana dobivka Kaj inkubiranite: Kaj pigmentiranite: ~ 6 meseci 1-1.  Mo`nost za odgleduvawe preku celata godina.6 kg sve`i pe~urki/od vre}i~ka so 3kg substrat po 90-100 dena po 30-45 dena po 10-15 dena .  Proizvodstvo bez upotreba na hemikalii. Bojata na plodnite tela(kapata). zavisno od uslovite za odgleduvawe e svetlo do temno kafeava. KARAKTERISTIKI: Шииtakeто plodonosi vo temperaturnite granici od 16-20 °C davaj}i golem broj na plodni tela so pravilna forma koja e poizrazena pri razret~enost na plodovite i pri pomal broj na poka`ani plodni tela.