You are on page 1of 7

Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat

de la _______________________________
domiciliat:___________________________
____________________________________
tel:_________________________________
CERERE
În conformitate cu art.21 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din
19.07.2002 cu modificările introduse prin Legea nr.215-XVI din 13.07.2006, în
vigoare 11.08.2006 şi Legea nr. 102 din 28.05.2010, în vigoare 03.08.2010 solicit
admiterea la examenul de calificare.
Anexez la cerere următoarele acte:
1. copia buletinului de identitate;
2. copia diplomei de licenţiat în drept şi anexa la diplomă;
3. copia contractului de efectuare a stagiului profesional;
4. copia carnetului de muncă;
5. raportul de activitate întocmit de către avocatul stagiar
6. referinţa eliberată de avocatul îndrumător;
7. declaraţia despre faptul că în perioada stagiului profesional nu a desfăşurat
activităţi incompatibile cu profesia de avocat;
8. declaraţia sub jurămînt, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei
reputaţii;
9. legitimaţia de avocat stagiar;
10. bonul de plată.
data _________

semnătura___________

NOTĂ INFORMATIVĂ: În coformitate cu art. 37, lit. f) al Legii cu privire la avocatură,
Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova prin Hotărârea din 01.07.2011 a stabilit
cuantumul taxei pentru admiterea la eamenul de calificare în profesia de avocat în mărime de –
1 000 lei, care se achită pe următorul cont

Banca Socială Interraională
(str. Vlaicu Pîrcălab, nr.55)
1000 lei
C/D 222472202720
C/F 39753014
C/B BSOCMD2X722
Uniunea Avocaţilor din RM
(pentru admitere la examen)

2006. în vigoare 03.2002 cu modificările introduse prin Legea nr.Către Comisia de Licenţiere din cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova de la_____________________ domiciliat(ă)_______________ _________________________ DECLARAŢIE Prin prezenta.215-XVI din 13. declar pe propria răspundere că în perioada efectuării stagiului profesional nu am desfăşurat nici o activitate incompatibilă cu profesia de avocat în conformitate cu art. 102 din 28.05.07. în vigoare 11.2010.2010.07.08. 11 din Legea cu privire la avocatură nr. Semnătura declarantului .08. 1260-XV din 19.2006 şi Legea nr.

Anexă: Chestionarul de evaluare a bunei reputaţii. ________________________________________________________________ __. (numele.09.Aprobat prin hotărârea Comisiei pentru etică şi disciplină din 13. . prenumele.2010 conform art. patronimicul) declar ca informatiile pe care le-am furnizat sint autentice. ________________________ (data) ________________________ (semnatura) 1. 44 alin (2). lit e) al Legii cu privire la avocatură DECLARAŢIA SUB JURĂMÎNT Subsemnatul.

Actuala cetatenie : _______________________________________________ 6. numarul de telefon):______________________________ Studiile 9. comuna. necasatorit. ________________________________________________________________ 2. prenumele. Domiciliul (adresa. vaduv):_________________ Domiciliul 8.Aprobat prin hotărârea Comisiei pentru etică şi disciplină din 13. luna. municipiul. unde si din ce cauza.2010 conform art. ________________________________________________________________ Cetatenia 5. divortat. inclusiv in . ziua si locul nasterii (satul. prenumele sau patronimicul. Daca v-ati schimbat numele. Enumerati institutiile de invatamint pe care le-ati absolvit. tara). indicati cind. Anul. Starea civila (casatorit. lit e) al Legii cu privire la avocatură CHESTIONAR DE EVALUARE A BUNEI REPUTAŢII Date generale 1. patronimicul. In caz de cetatenie multipla: data dobindirii cetateniei unui alt stat:_____________________________________________________________ pasaportul statului respectiv (numarul si data eliberarii)____________________ Starea civila si relatiile familiale 7. Numele. ________________________________________________________________ 4. Buletinul de identitate (numarul si data eliberarii). raionul. 44 alin (2). orasul. IDNP.09. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3.

denumirea si adresa organizatiei (intreprinderii. ________________________________________________________________ Ocupatia 12. cititi si va puteti exprima. Ocupatiile si functiile anterioare. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ______ 10. Enumerati limbile moderne pe care le cunoasteti si la ce nivel (cititi si traduceti cu dictionarul. Enumerati gradele si titlurile stiintifice (unde.strainatate. functia. indicati temeiul. agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sinteti luat in evidenta. anul absolvirii. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 13. incepind cu liceul (denumirea institutiei. indicati perioada neangajarii. In cazul in care ati fost concediat la initiativa administratiei. durata studiilor. in ce domenii le-ati obtinut). In caz de somaj. ________________________________________________________________ __ 11. institutiei) in care aţi activat. vorbiti fluent). specialitatea). numarul si data emiterii certificatului de studii. Indicati ocupatia. cind. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________ .

notar. Dvs aţi fost condamnat anterior pentru infracţiuni grave. excepţional de grave săvârşite cu intenţie. Dvs consideraţi comportamentul şi activitatea Dvs este compatibilă cu normele Codului deontologic al avocatului?  DA  NU 19. Dvs aveţi antecedente penale pentru comiterea altor infracţiuni care nu au fost stinse?  DA  NU 16. consultant juridic sau funcţionar public?  DA  NU 18. deosebit de grave. Există hotărâre judecătorească prin care s-a stabilit un abuz prin care Dvs aţi încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului?  DA  NU _____________________ (data) _____________________ (semnatura) . Dvs anterior aţi fost exclus din rândurile Uniunii Avocaţilor sau vi s-a retras licenţa pentru acordarea asistenţei juridice din motive compromiţătoare?  DA  NU 17.Antecedente penale şi reputaţia 14. chiar dacă au fost stinse antecedentele penale?  DA  NU 15. procuror. Dvs anterior aţi fost concediat din cadrul organelor de drept din motive compromiţătoare sau eliberat din aceleaşi motive din funcţia de judecător.