You are on page 1of 2

Structura de sprijinire a afacerilor “LOGISTIC EURO DANUBE BRAILA” Ob. 12.

Copertina rampa Faza PT Beneficiar: SC MIZARA IMPEX SRL

MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURA –
1. DATE GENERALE Prezenta documentaţie tehnică, cuprinde la faza PT, proiectarea lucrărilor de construcţii necesare pentru Ob. 12 “Copertina rampa”. La baza întocmirii documentaţiei au stat: tema Client; tema colective automatizari si electrice IPROCHIM.

2. AMPLASAMENT Amplasarea constructiei si vecinatatile sunt evidentiate in planul general de situatie. 3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI Copertina este o constructie integral metalica realizata din profile. Dimensiunile in plan sunt de 18,10 m x 12,00 m iar inaltimea maxima la cornise este de 7,50 m. Sc = 217,20 mp Învelitoarea se va realiza din tabla cutata montata pe pane metalice asezate pe structura metalica a acoperisului.

4. MĂSURI PSI Platforma industriala din cadrul careia face parte si OB. nr 12 , copertina rampa , are asigurata reteaua de drumuri necesare interventiei formatiunilor de pompieri.

1/2

Anca 2/2 . numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare. prevăzute de legislaţia în vigoare. G. C. atât în execuţie.5. respectarea normelor de igienă sanitară şi a muncii. privind criteriile de siguranţă şi stabilitate a construcţiei. Beneficiarul va începe execuţia lucrărilor. Corina intocmit arh. de securitate a muncii. cât şi în exploatare. Verificat arh. asigurarea confortului. etc. DIVERSE La întocmirea proiectului se vor respecta toate actele normative în vigoare.