You are on page 1of 2

FORMULARUL F3

OBIECTIV: STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR “LOGISTIC EURO DANUBE BRĂILA” PROIECTANT: S.C. IPROCHIM S.A.

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări
Obiectul 12 – COPERTINA RAMPA INCARCARE / DESCARCARE PRODUSE LICHIDE Categoria de lucrări ARHITECTURA - lei Preţul unitar a) materiale b) manoperă U t M m Total c) utila Materiale Manoperă Utilaj Transport Cantitate (3 x 4) d) transport (3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) Total a)+b)+c)+d) 0 01 SECŢIUNE TEHNICĂ 1 2 CE05A Montaj invelitoare tabla galvanizata cutata,pe pane metalice,inclusiv sorturi si coame xxxxx Procurare tabla galvanizata cutata CG19A Pardoseli ciment sclivisit M100T de circa 2 cm grosime,pe strat suport existent mp 3 235,00 4 5 SECŢIUNE FINANCIARĂ 6 7 8 9

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

02 03

mp mp

260,00 110,00

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe: - CAS - şomaj - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Cheltuieli indirecte = T0 x % Profit = (T0 + I0) x % TOTAL GENERAL:

M

m

U

t

T

M0

m0

U0

t0

T0 I0 P0 V0 = T0 + I0 + P0

Proiectant Arh. Gabriel Anca

1

2 .