You are on page 1of 10

Kandungan : Konsep ruang

10.2 Membina penghubung
H/P 10.2.2 Membina penghubung antara dua objek.

10.3 Membina lingkungan
H/P 10.3.1 Menganggarkan keluasan lingkungan.

10.4 Membina pola
H/P : 10.4.1 dan 10.4.2

Membina lingkungan .

Membina pola .

Membina penghubung .

1. bentuk dan warna .1 Mengelaskan objek 1.Kandungan : Pengelasan 1.2 Mengelaskan objek mengikut dua ciri: a.

.

1.1 Memadan objek mengikut bilangan pasangan yang cukup.Kandungan : Padanan satu dengan satu 3. .1 Memadan objek H/P : 3.

.

Kandungan:Konsep nombor 4.1 Mengetahui konsep nombor 1 -5 H/P: 4.1. .2 Memadankan simbol 1-5 dengan objek.

5 3 1 2 4 .