You are on page 1of 1

LICEUL TEORETIC ‘ION NECULCE’ TG FRUMOS JUDETUL IASI TESTARE clasa a V-a 30 mai 2009

VARIANTA NR. 1 MATEMATICA

3 p Subiectul nr. 1 Determinaţi a din relaţia:
3 × {9 : [9 − (9 − 3 × a )]} + 9 = 18

3 p Subiectul nr. 2 Diferenţa a două numere naturale este 788. Care sunt numerele, ştiind că dacă împărţim primul la al doilea obţinem câtul 5 şi restul 28.

3 p Subiectul nr.3 Utilizând doar patru cifre de 7, opera ţiile aritmetice studiate şi eventual paranteze, compuneţi exerciţii al căror rezultat să fie, pe rând, toate numerele de la 1 la 4.

1 p Din oficiu