You are on page 1of 8

Linux Systems Management

Hyrje ne lende
Prill 2011 Universiteti i Prizrenit Prof. Assist. Ilir Bytyci

Organizimi i lendes    Dy ore (2x45 min) ne jave Teori dhe praktike Gjuha e ligjerimit dhe Shqip Anglisht  Vleresimi (3) teste me shkrim Tri Apo provim final .

Konsultime të drejtpërdrejta – caktohen sipas nevojës .Komunikimi Ligjeratat dhe njoftimet .Me anë të e-mailit grupor linux.uppz@gmail.Konsultime me email .JO konsultime me telefon. .com (dërgoni email këtu për t'u antarësuar) .

Sistemet operative    Çka eshte nje sistem operativ? Çfare lloje sistemesh operative njihni? Çfare sistemi operativ ju pelqen? Pse? .

Linux OS  Çka eshte Linux-i? Çka eshte nje softuer Open Source (me burim te hapur?!) ?     Kush e ka krijuar Linux-in? Kush e miremban? A ekziston vetem nje lloj Linux-i? (Distributions) .

 To understand the very essentials of Unix/Linux system architecture and is able to fulfill basic tasks in system administration:   Knowledge of file permissions. devices and processes Administration of users and groups Administration of file systems Installation of software     Understanding and Know-How to alter the system start .Qellimi/Objektivi i lendes To give the students information about fundamental and important tasks of Unix/Linux system administration.

2008 . Smith Introduction to Linux. A Hands on Guide.Smith LPIC-1. Machtelt Garrels. Study Guide. (2009).Syllabus-i dhe librat  Literatura: Comptia Linux +. Roderick W. Linux Professional Institute Certification. Study Guide (2009) Roderick W. Second Edition.

Instalimi i Linux-it   Me CD/DVD ose USB (.sh. Windows) Ne  menyre virtuale VirtualBox VMWare Microsoft Virtual PC .iso file) Instalimi ne komplet diskun (whole disk installation)   Dual booting – perkrah sistemeve tjera Instalimi brenda sistemeve tjera operative (p.