You are on page 1of 2

Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

DISPOZICIJA TEME
Kolegij: ____________________Revizija financijskih institucija________________________ Osnovni podaci: Ime i prezime Sandra trlek Broj indeksa 20341 E-mail sandra.strlek5@gmail.com

Prednosti i nedostaci Hrvatskih standarda financijskog izvjetavanja u malim i srednje velikim poduzeima Dispozicija (okvirni sadraj): Kratak opis teme: Posao financijskog izvjetavanja predstavlja jedno od najzahtjevnijih i najvanijih segmenta raunovodstva. Od 2008. godine, naa mala i srednja poduzea duna su primjenjivati nacionalne Hrvatske standarde financijskog izvjetavanja (HSFI). HSFI su nastali sukladno postojeem Zakonu o raunovodstvu (NN 109/07., a temeljeni su na domaoj raunovodstvenoj teoriji i praksi, odrednicama MSFI te na IV. i VII: Direktivi Europske unije. Cilj je HSFI-ja propisati osnovu za prezentiranje financijskih izvjetaja ope namjene kako bi se osigurala usporedivost s izvjetajima za prethodno razdoblje i izvjetajima drugih poduzetnika. Kratki sadraj: 1. Uvod 2. Openito o HSFI 3. Okvir za primjenu HSFI 4. Razlike izmeu HSFI i MSFI 5. Prednosti i nedostaci HSFI 6. Zakljuak 7. Literatura

Literatura: 1. Klikovac, A. : to donose MSFI za mala i srednja poduzea? RIF, br. 8, Zagreb, 2009. 2. ager,K., Smrekar, N.: Iskustva u primjeni HSFI-ja,44. simpozij " Financije i raunovodstvo u zatiti hrvatskog gospodarstva od recesije" HZRFID, Zagreb, 2009. 3. Mami Saer, I., Sever, S., Olui, A.: Analiza mogunosti primjene MSFI za mala i srednja poduzea, Ekonomski pregled, Vol. 59 No 3-4. Zagreb, 2008

4. Zgombi i partneri: Hrvatski standardi financijskog izvjetavanja, Zagreb, 2008. 5. Vidui, Lj.: Mala i srednja poduzea financijski, raunovodstveni i pravni aspekti osnivanja poduzea, Split, 2005. 6. Belak, V.: Profesionalno raunovodstvo prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima

U Varadinu, 25.01.2013. Vlastoruni potpis: trlek Sandra