You are on page 1of 12

RO

Aspirator de frunze
Instrucțiuni de utilizare

Model ZF9121B

Putere 2 000 W

Rotații max. 15 000 ot./min

Date tehnice
Tensiune alimentare Viteză jet aer Debit aer Capacitate sac colector 230-240 V~/50 Hz 240 km/h 13 m3/min 40 ℓ

3 kg Date tehnice vibrații și zgomot Nivel presiune sunet 75 dB (A) Nivel putere sunet 99 dB (A) 100 dB (A) Nivel garantat putere sunet Nivel vibrații 2.86 m/s2 Nivelul acustic poate depăși 85dB. Explicații simboluri RO 1 .Greutate 5. vă rugăm purtați protecție de urechi pentru siguranța operatorului.

Înainte de a începe orice operațiune. Acest simbol indică risc de vătăma-re corporală gravă. Acest produs are dublă izolaţie electrică. sau daune ca urmare a nerespectării instrucți-unilor.Interzis a se utiliza pe ploaie sau a se lăsa afara cand plouă. Obiectele . Produsul este conform cu toate standardele europene relevante. Purtaţi ochelari de protecţie. Înainte de curăţare sau de întreţinere. citiţi cu atenţie instrucţiunile. Purtați protecție pentru urechi. Respectați o deistanță sigură față de trecători. Feriţi-vă de obiecte aruncate. scoateţi ştecherul din priză. 1• Păstraţ i zona de lucru curată.

î m 2 3 4 5 6 .

Părul lung trebuie ascuns sub protec ție. Când operați dispozitivul. Suflecați manecile lungi pană la coate. îngrăşăminte sau de alte substanţe care pot conţine substanţe toxice. care ar putea bloca ieşirea aerului. pietre mari. Numai în acest fel se va asigura un control mai bun asupra aparatului în situaţii neaşteptate. care se pot prinde în piesele în mişcare.. păr sau orice altceva. mașini sau garduri. Nu lucrați într-o zonă închisă sau slab ventilată sau în prezenţa materialelor inflamabile şi explozive (lichide. parc. Obiectele solide care ajung în aparat pot deteriora elicea. cum ar fi pereți. alcoolului sau a medicamentelor. elimină mizeria din colţuri şi dintre cărămizi. stați stabil pe ambele picioare. Lua ți în considerare condiţiile de lucru şi inspecta ți zona în care urmează să lucra ți. Păstrați toate deschiderile curate şi fără praf. Porniți aspirarea în colţuri şi deplasa ți-vă spre exterior pentru suprafeţele plane pentru a preveni acumularea de murdărie. Echipamentele şi accesoriile se utilizează în conformitate cu aceste instrucţiuni. de service sau de înlocuire a unor componente. Fiți atent când lucrați în apropierea plantelor. tulpini şi frunze în grămadă. care ar putea să vă lovească în față. Fluxul de aer poate arunca obiecte arse sau particule mici. scame. locuri de parcare. Purtaţi haine adecvate. cravată sau bijuterii (inele. asiguraţi-vă că întrerupătorul este în poziția OFF. terasă. Înainte de fiecare utilizare. evitați obiectele solide. Înainte de aspirare. când efectua ți operațiuni de întreținere. vă recomandăm să folosiţi întrerupător RCD. 10• 11• gaze). colectează. Înainte de a conecta de la priză. paie. verificaţi . 1• 2• 3• 4• 5• 6• 7• 8• Nu suprasolicitați dispozitivul. Vă recomandăm pantofi cu talpă nealunecoasă. Nu purtaţi haine largi. Nu îndreptați jetul de aer spre persoane sau privitori. Pentru un plus de securitate. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cel destinat. 12• 13• 14• 15• 16• 17• 18• 19• 20• Deconectați de la sursa de curent electric. 9• Nu utilizaţi substanţe chimice pentru stropire. Nu folosiți aspiratorul dacă butonul de pornire/oprire nu funcționează corect. Dispozitivul se poate repara numai de către persoane calificate. ceasuri). Aveţi grijă când urcați pe scări. Utilizare: aparatul îndepărtează murdăria sau resturile de pe aleea de iarba. care poate provoca accidente. verificaţi întotdeauna zona de lucru şi elimina ți obiectele dure şi solide care pot provoca daune. Nu utilizați dispozitivul atunci când sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor. Tubul de evacuare trebuie să fie în timpul funcționării montat pe corpul aparatului. trotuar. etc. Dispozitivul va funcționa mai bine și va rezista mai mult timp dacă nu-l suprasoli-citați. florile mai delicate pot fi distruse de jetul de aer. Nu lăsaţi niciodată copiii sau persoane care nu au citit instrucţiunile de siguranţă să utilizeze acest aparat. Nu utilizaţi aparatul pentru a pulveriza lichide inflamabile. Nu introduceţi obiecte în dispozitiv. poate duce la situaţii periculoase. În timpul funcţionării. Evitaţi pornirea accidentală.1• 2• Nu vă supraapreciaţi.

verificaţi întotdeauna etanşeitatea și toate şuruburile RO 3 . şi sufla ți resturilela o distanță de siguranţă. ferestrele deschise. Înainte de a începe aspirarea.RCD-ul. animalele de companie. Atunci când se lucrează pe surprafețe cu praf. etc. 21• 22• 23• 24• 25• 26• Utilizați aspiratorul în perioade rezonabile ale zilei . Feriți copiii.nu devreme diminea ța sau seara tarziu cand deranjează alte persoane. Folosiţi extensia pentru duză. Înainte de a utiliza. utilizaţi o greblă sau mătura pentru a desprinde murdăria. umeziți înainte cu apă cu un spray fin. pentru a permite fluxul de aer să acționeze cât mai aproape de sol.

Tub de evacuare 6. apoi strângeţi şuruburile şi asiguraţi-vă că tubul este bine fixat de carcasa motorului. Control viteză 5 4 10 11 3 2 1 6 7 8 Asamblarea 1) 9 Glisaţi tubul în carcasa motorului. Buton funcțional 8. Sac colector 9. Cablu 2. 2) Introduceţi tubul de jos în tubul de sus şi împingeţi-le până când acestea sunt conectate ferm împreună. Mâner adițional 5. apoi strângeţi şuruburile. Carcasa motorului 7. Rotiță 10. Mâner 3. . Curea de umăr 11. Comutator 4.Părți componente 1.

3) Asamblaţi roţile ca în imaginea de mai jos. Avertisment: Ca măsură de precauție. tuburile nu ar mai trebui demontate după ce au fost asamblate RO 4 . 4) Ataşaţi sacul colector de cârligul de pe tubul de sus şi de ieşirea din partea de jos a carcasei motorului..

Operarea Înainte de a porni maşina. . Pornire/Oprirea • Pentru a porni. asiguraţi-vă că sacul colector este montat şi hamul de umăr este reglat la o poziţie adecvată pentru lucrul comod. apăsați butonul în poziția 1.

deschideți şi goliţi-l 2• complet. Deschideţi fermoarul din interiorul sacului. Fi but on de aju star la direcția jetului. Dacăcă aţi colectat doar Asiguraţi-vă frunze sau materii vegetale. puterea de aspirare va fi redusă foarte mult. Când se Modul întâmplă acest lucru. 2• le aspira ți. . apăsați butonul în poziția 0. acestea vor fi fost deja distruse şi gata de compostare. acesta poate proiecta materiale grele şi provoca leziuni sau pagube.• Pentru a opri. garduri. de asemenea. frunzele taiate si muta dinaruncate în sacul colector. 6 este cea mai rapidă poziție. Închideți din nou fermoarul şi reluați activitatea. Setaţi comutatorul Aşteptaţi până când ventilatorul de aspirare s-a oprit complet. la o distanţă de începe aproximativ 50 a mm între sol încet pent-ru și tubul de aspirare. e a vitezei Modul suflan tă Apăsa de pornire. zonele greu accesibile. rotiți aspirator comutatorul pe poziţia „0“ (oprit) şi deconectaţi ştecherul de la 1• alimentarea cu energie electrică. ziduri. eliminați depozitele de pe gura acestuia. aduna frunzele Frunzele vor fiaabsorbite în sau pentru tub. Când sacul colector este plin. pentru a cură colţuri. Controlul vitezei • Rotiți butonul de la poziția 1 la 6. 2• Folosiți acest mod orienta pentru curăța străzile de aer în afaţă resturi. 3• 3• Notă: Înainte de a reasmbla sacul. curăţaţi interiorul deschiderii de Ţineţi vârful 1• Rotiţi comutatorul RO 5 evacuare. Mod suflantă poate fi folosit. Porniţi aspiratorul. zone de lemn sau sub mașini.

Nu folosiți agenți de curățare pentru a curăţa piesele din plastic ale maşinii. Garanţia nu se aplică în cazul în care: . apăsați butonul în poziția „oprire“ şi deconectaţi de la sursa de alimentare. 2. Nu încercaţi să reparaţi singur. Dacă suflanta tot nu funcţionează. Dacă ventilatorului nu funcţionează. Apa nu trebuie să ajungă în contact cu dispozitivul. . etc Pentru produsele cu defecte care nu au fost în mod corespunzător protejate împotriva deteriorării mecanice în timpul transportului. Service În cazul în care la achiziţionarea produsului detectaţi orice defect. Rotiţi controlerul de viteză înainte de a creşte turaţia motorului şi ajusta ți viteza de suflare / aspirare.Uzura fizică a pieselor aparatului ca urmare a utilizării sale necorespunzătoare 1234- Defectele sunt cauzate de influenţe externe (de exemplu. a unui impact. contactaţi departamentul de service. Întreținerea 1. Reclamaţia nu va fi luată în considerare dacă aţi modificat produsul sau nu aţi respectat instrucţiunile prevăzute în instrucţiunile de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări la instrucţiunile de folosire şi nu este responsabil pentru eventualele erori tipografice. Apăsați comutatorul în poziţia ”O” şi deconectaţi de la curent înainte de a efectua orice opera țiune de mentena-nță sau întreţinere. condiţiile meteorologice. Protecția mediului Informații privind înlăturarea deșeurilor electrice și electronice După durata de viaţă a dispozitivului sau atunci când reparaţia devine neeconomică. Dacă aspiratorul vibrează anormal. dispozitivul nu se aruncă împreună cu deşeurile menajere. nu există piese reparabile de utilizator. În scopul îndepărtării corespunzătoare a produsului acesta se predă la punctele de colectare desemnate. motorul este echipat rulmenți care nu necesită lubrifiere. Nu este necesară lubrifierea. Dispozitivul este dotat cu controler de viteză. Păstraţi zonele de admisie aer curate şi fantele de aer libere de moloz pentru a evita supraîncălzirea motorului. utilizarea incorectă. etc) Deteriorări mecanice din cauza unei căderi. opriţi motorul imediat. 6. contactaţi un centru de service. 5. apă în aparat. 3. Respectaţi instrucţiunile de utilizare ataşate. praf. etc Daunele cauzate de utilizarea neautorizată. Vibraţiile indică de obicei o problemă mecanică. impact. 4. amendată. Îndepărtarea corectă a deșeurilor ajută la conservarea resurselor naturale valoroase şi la prevenirea efectelor negative potenţiale asupra mediului şi sănătăţii umane. Producătorul îşi rezervă dreptul de a schimba componentele individuale în funcţie de posibilităţile tehnice şi de potenţialul de dezvoltare . incorectă sau deteriorare. În interiorul asipratorului.Controlul electronic al vitezei. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. în conformitate cu reglementările naţionale. Eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi. Încercați să porniți din nou. care permite să se adapteze viteza de aer la condiţii diferite de lucru. Continuarea lucrului ar putea duce la răniri sau daune. Se recomandă folosirea unei cârpe umede pentru curățare.

RO 6 P DF to Wor .