You are on page 1of 3

CUM SĂ TE PROTEJEZI ŞI SĂ INTERVII ÎN CAZ DE CUTREMUR

CE TREBUIE SĂ ŞTII ŞI SĂ FACI ÎNAINTE DE PRODUCEREAUNUI CUTREMUR? CE TREBUIE SĂ FACI IMEDIAT DUPĂ CUTREMUR? REGULI MINIMALE PENTRU A-ŢI SALVA VIAŢA ÎN  Nu părăsiţi imediat spaţiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins CAZUL PRODUCERII UNUI CUTREMUR
 seismul. Acordaţi mai întâi primul ajutor celor afectaţi de seism. Calmaţi persoanele intrate în panică sau speriate, în special copii de vârstă mai fragedă. Ajutaţi pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii, să se degajeze. Nu mişcaţi răniţii grav-dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cause-până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte şi încălţăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declanşat seismul, în vederea unei eventuale evacuări din locuinţă sau clădire pentru o perioadă anume, de la câteva ore la câteva zile. Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu însărcinări oficiale în privinţa intervenţiei post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice. Dacă s-a declanşat un incendiu, căutaţi să-l stingeţi prin forţe proprii. Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, gaze, apă, canal verificaţi visual starea construcţiei în interior. În cazul constatării de avarii, închideţi alimentarea locală sau generală şi anunţaţi unitatea pentru intervenţie. Nu folosiţi foc deschis. Părăsiţi cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucrari inutile, dar verificaţi mai întâi scara şi drumul spre ieşire spre a nu vă expune la pericole. Pentru orice eventualitate, preveniţi rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc, la ieşirea din clădire utilizând o cască de protecţie sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă, ghizdan, cărţi groase. Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi, iar acestea au vitralii, procedaţi cu calm la spargerea geamului şi curăţire ramie şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, liniştiţi-le, mai întâi, după care solicitaţi concursul persoanelor autorizate. Evitaţi clădirile grav avariate, cu excepţia unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie întreprinse cu un minim de măsuri de securitate şi fără riscuri inutile. Evitaţi să fiţi confundat cu răufăcătorii pătrunşi în astfel de clădiri, nu aglomeraţi fără rost zonele calamitate. Ajutaţi echipele de intervenţie pentru ajutor sau salvare. Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radioteleviziune naţionale şi recomandările de acţiune imediată ale organelor în drept. Fiţi pregătiţi fizic şi psihic pentru eventualitatea unor şocuri ulterioare primei mişcări seismice-aşa numitele replica-, fără a intra în panică. Nu daţi crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă apparent sunt vehiculate de aşa-zişi specialişti! La evacuare daţi prioritate celor răniţi sau copiilor, bătrânilor, femeilor şi ascultaţi întocmai recomandările salvatorilor. Experienţa cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveţi cunoştinţe necesare supravieţuirii până la intervenţia echipelor de salvare în cazul unei situaţii extreme în care, de exemplu aţi fi surprinşi sub nişte dărămături, mobilier răsturnat sau într-o cameră, incintă, ascensor, etc blocată, prin înţepenirea uşilor sau din alte cauze. În primul rând trebuie să fiţi calmi, să îi liniştiţi pe cei şocaţi, să nu permiteţi reacţii de panică, acordaţi primul ajutor celor răniţi iar dacă dumneavoastră sau altă persoană din grup are posibilitatea de mişcare să faceţi un mic plan de salvare. Deblocarea căii de accesse poate încerca numai dacă prin aceasta nu se înrăutăţeşte situaţia-de exemplu prin mişcarea dărâmăturilor sau a mobilierului.variantă clasică de comunicare cu cei din afară, este să bateţi la intervale regulate cu un obiect tare în conducte învecinate sau în pereţii incintei, iar dacă aţi stabilit contactul verbal, furnizaţi informaţiile ceruteşi cereţi primul ajutor necesar. Inspectoratul judeţean va concentra personal specializat şi aparate de ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate.
INSPECTORUL ŞEF AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE

o Să-ţi însuşeşti regulile minimale pentru a-ţi salva viaţa în caz de cutremur ; o Să nu depozitezi în clădirile cu destinaţia de locuinţă materiale combustibile, explizivi sau substanţe toxice ; o Să fixezi mobilierul şi alte obiecte astfel încât acestea să nu se răstoarne, să alunece sau să se prăbuşească în timpul cutremurului, devenind astfel surse de pericol ; o Să ai la îndemână un aparat de radio portabil, o lanternă cu baterii de rezervă şi o trusă de prim ajutor ; o Să cunoşti locurile celor mai apropiate unităţi medicale, sediul poliţiei, pompierilor şi alte adrese utile ; o Să ştii şi să-ţi stabileşti un loc în care se vor afla actele familiei, o listă cu adresele şi telefoanele utile.

 PĂSTREAZĂ-ŢI CALMUL, NU INTRA ÎN PANICĂ!  ÎNCHIDE SURSELE DE FOC  ADĂPOSTEŞTE-TE SUB O GRINDĂ, TOC DE UŞĂ, SUB BIROU SAU MASĂ  NU FUGI PE UŞĂ, NU SĂRI PE GEAM, NU ALERGA PE SCĂRI, NU UTILIZA LIFTUL!  DACĂ EŞTI PE STRADĂ, DEPLASEAZĂ-TE CÂT MAI DEPARTE DE CLĂDIRI, FEREŞTE-TE DE CĂDEREA TENCUIELILOR, COŞURILOR, PARAPETELOR, EVITĂ AGLOMERAŢIA, NU ALERGA  NU BLOCA STRĂZILE, LASĂ CALEA LIBERĂ PENTRU MAŞINILE SALVĂRII, POMPIERILOR  ASCULTĂ NUMAI ANUNŢURILE POSTURILOR DE RADIO ŞI TV NAŢIONALE ŞI RECOMANDĂRILE ORGANELOR ÎN DREPT

 

 

  

ÎN CAZUL ÎN CARE CLĂDIREA A FOST AFECTATĂ DE CUTREMURE ANTERIOARE • • Este necesară expertizarea acesteia de către un expert tehnic, atestat M.L.P.A.T., adresându-te la Consiliul Local; Pentru expertizarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuinţe se acordă facilităţi financiare potrivit prevederilor O.G. nr.20/1994, republicată în M.Of. nr.150/1998, completată prin O.G. nr.12/1999; Este bine să închei o asigurare a clădirii în care locuieşti sau lucrezi şi să cunoşti starea tehnică a acesteia prin expertiza tehnică.

 

IMPORTANT: Uneori cutremurul poate fi urmat de replici care  pot la fel de severe sau mai puternice decât şocul iniţial.

URGENŢĂ „CODRII VLĂSIEI” AL JUDEŢULUI ILFOV Colonel inginer CLAUDIU CRISTIAN AVRAM .

TELEFOANE UTILE Apel de urgenţă Ambulanţa Poliţia Pompieri Informaţii rutiere Informaţii diverse Deranjamente electrice Sesizare defecţiuni gaze 112 112 112 112 938 951 929 928 Experienţa arată că persoanele care au cunoscut şi aplicat regulile de comportare la cutremur. 252. linii de telecomunicaţii. clădiri publice.PĂSTREAZĂ-ŢI CALMUL 2. • Poate fi însoţit de inundaţii şi/sau alunecări de teren.06 LA EFECTELE UNUI CUTREMUR SUNT EXPUŞI: • Oamenii şi mediul natural.Extras din: PROGRAMUL PENTRU EDUCAŢIA ANTISEISMICĂ A POPULAŢIEI CE ESTE UN CUTREMUR? • Un fenomen natural. • Ansamblul construcţiilor (clădiri de locuit. • Poate produce răniri şi pierderi de vieţi omeneşti. ASCULTĂ RECOMANDĂRILE POSTURILOR NAŢIONALE DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE . distrugeri şi pagube materiale REŢINE! Un factor important în asigurarea protecţiei îl constitue CALMUL.84. şosele. 1.55. RESPECTĂ REGULILE MINIMALE PENTRU A-ŢI SALVA VIAŢA 3. gaze). grija de a-l transmite şi celor din jur. • Alte bunuri şi valori materiale. explozii sau accidente. • Poate fi urmat de incendii.10. reţele de energie. poduri. Calmul şi cuvintele de încurajare micşorează starea de stres şi contribuie la prevenirea panicii! ROMÂNIA INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “CODRII VLĂSIEI” SERVICIUL PROTECŢIE CIVILĂ Î N C A Z D E C U T R E M U R TELEFON: 252. reuşesc să atenueze efectele acestuia asupra vieţii lor şi a familiei. cu mişcări bruşte ale terenului şi construcţiilor. apă.