You are on page 1of 12

MA{INI DE PLANTAT

Execut\ lucrarea de transport, distribu]ie [i plantare a diferitelor culturi agricole. Prin plantat se `n]elege distribuirea uniform\, la adâncime corespunz\toare, a materialului de plantat reprezentat prin bulbi, tuberculi, r\saduri sau puie]i. Opera]iile principale care trebuie executate la plantat sunt: deschiderea de rigole, gropi sau cuiburi, distribuirea `n ele a materialului de plantat [i acoperirea cu p\mânt.
ma[ini de plantat cartofi; ma[ini de plantat bulbi; ma[ini de plantat r\saduri

5 – br\zdar.Procesul de lucru a unei ma[ini de plantat cartofi 1 – bunc\r. 2 – [ub\r pentru reglarea debitului. 6 –organe de acoperire. 3 – aparat de distribu]ie. 4 – pâlnia br\zdarului. .

7 – jgheabul lan]ului cu cupe.Aparatul de distribu]ie de tip “lan] cu cupe” 1 – co[ de alimentare. 10 – br\zdar. 3 – cupe. 5 – roata motoare a lan]ului. . 4 – lan]. 6 – roata de `ntindere a lan]ului. 9 – mecanism de antrenare a lan]ului cu cupe. 8 – roata ma[inii. 2 – [ub\r.

6 – cam\ (ghidaj). b – faza de transport. 4 – axul degetului. 10 – br\zdar .Aparat de distribu]ie cu cupe montate pe disc: I – vedere lateral\. 8 – bunc\r. 7 – arcul de readucere a degetului. 1 – disc. 2 – cup\. a – faza de alimentare. c – faza de desc\rcare. 5 – bra]ul lateral al axului. 9 – [ub\r. A – pozi]ia degetului pentru re]inerea tuberculului. II – vedere din spate. III – fazele de lucru ale aparatului. 3 – deget. B – pozi]ia degetului pentru faza de alimentare [i desc\rcare a tuberculului.

Ma[ini de plantat bulbi func]ioneaz\ pe principiul ma[inilor de sem\nat. . adic\ realizeaz\ distribu]ia bulbilor (de arpagic sau usturoi) `n flux continuu.

• plantarea s\ se fac\ f\r\ v\t\marea bulbilor (procentul maxim de bulbi vătămaţi nu trebuie să depăşească 2 %).Cerin]e impuse ma[inilor de plantat bulbi: • s\ realizeze rânduri drepte. . echidistante.25 am). • abaterea distan]ei `ntre bulbi pe rând s\ nu dep\[easc\  5 cm. • `ngroparea bulbilor s\ se fac\ la o adâncime constant\ (se admite o abatere maxim\ de  0. cu o uniformitate de distribu]ie a bulbilor pe l\]imea de lucru de cel puţin 95 %.

9 – roata de tasare.Procesul de lucru a unei sec]ii de plantat bulbi Sec]ia de plantat bulbi: 1 – bunc\r. 2 – [ub\r. 13 – arc pentru uniformizarea for]ei de ap\sare pe sol . 3 – distribuitor. 7 – br\zdar. 6 – tub de conducere a bulbilor. 4 – agitator. 10 – cadrul ma[inii. 11 – dispozitiv de cuplare la tractor. 8 – aripi de nivelare. 12 – cadrul sec]iei. 5 – cam\.

stoloni de fragi sau c\p[uni. precum [i a altor culturi. tutun.MAŞINI DE PLANTAT RĂSADURI folosite la plantarea r\sadurilor de legume (ro[ii. Unele ma[ini de plantat pot fi adaptate pentru plantarea r\sadurilor produse `n ghivece nutritive.). . varz\ etc. ardei. vinete. a buta[ilor sau a cartofilor pre`ncol]i]i.

discuri elastice . disc cu cleme.Aparatul de plantat • • • lan] cu cleme.

Dispozitivele de tasare a solului • au rolul de a perfecta acoperirea cu p\mânt a r\d\cinilor r\sadurilor [i totodat\ s\ taseze solul pentru a asigura prinderea plantelor .

. 5 – conducta de udare. 3 – rampa de distribu]ie. 4 – robineti.Dispozitivele de udare a r\sadurilor 1 – rezervor pentru ap\. 2 – robinet de trecere. 6 – br\zdar.

2 – [tifturi. . 6 – conduct\ de udare. 5 – arc de `nchidere a supapei. 4 – supap\. 3 – sistem de pârghii.Instala]ie pentru udarea por]ionat\ a r\sadului: • 1 – disc de plantare.