You are on page 1of 25

AKTUELNO STANJE PROPISA U REGULATIVI TNGTNG-a

Goran Djurdjević ButanGas International doo, Beograd

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Tečni naftni gas (TNG) 1/4
-Naftni ugljovodonici (propan, propen, butan, buten i njihovi izomeri) i njihove smeše u tečnom ili gasovitom stanju, čiji parni pritisak prelazi 1,25 bar pri 40oC prema čl. 1.2. Pravilnika o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa -Spada u grupu derivata nafte (proizvodi koji se dobijaju (Sl. (Sl. list SFRJ 24/ 24/71, 71,26/ 26/71) 71)

preradom sirove nafte, degazolinažom ili u procesima separacije lakih utečnjenih ugljovodonika)ugljovodonika)-prema čl. 2.
Zakona o energetici (Sl. glasnik RS 57/11)

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

2

glasnik RS 97/10) -Spada u grupu zapaljivih gasova (materije koje se pod temperaturom od 15 stepeni Celzijusa i pritiskom od 760 mm Hg nalaze u gasovitom stanju. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl. pretvoreni u tečnosti ili rastvoreni pod pritiskom) pritiskom) – prema čl. 48/94) DANI ENERGETIKE. zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. 45/85. kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji i kao gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem – prema čl. 2011. 18/89. gl. SRS 44/77.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Tečni naftni gas (TNG) 2/4 -Koristi se kao gorivo za proizvodnju toplote i osvetljenje. Sl. Novi Sad 2 . 1. 67/93. 4. gl. Zakona o eksplozivnim materijama. a proizvode se i stavljaju u promet kao komprimirani. RS 57/93.

2012. i za pogon motornih vozila ako je iz domaće proizvodnje. 65 % masenog udela butana) 4.H2.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Tečni naftni gas (TNG) 3/4 -može se stavljati na tržište Srbije u vidu 4 različita proizvoda – prema čl. Tečni naftni gas – Butan (za proizvodnju toplote ili kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji. Tečni naftni gas – PropanPropan-butan smeša (za proizvodnju toplote ili kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji.12. min.H2. Novi Sad skladu sa SRPS EN 589. 95 % masenog udela propana) 2. Tečni naftni gas – Autogas (za pogon motornih vozila. u skladu sa SRPS B. u skladu sa SRPS B. a do 31. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl.H2. max. u 2 DANI ENERGETIKE. glasnik RS 97/10) : 1. 2. Tečni naftni gas – Propan (za proizvodnju toplote ili kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji. 95% masenog udelabutana) 3. 2011. min. Oktanski broj 89) 89) .130.132. u skladu sa SRPS B. min.134.

Novi Sad 6 .000 150.000 150.000 300.000 310.000 200.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Tečni naftni gas (TNG) 4/4 (t/god god) Potrošnja u Republici Srbiji (t/ god ).000 50.000 280.000 200.000 350.000 250.000 100.000 300.000 0 73.000 175.000 100.nezvanični podaci 340.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 DANI ENERGETIKE. 2011.

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Tržište TNGTNG-a u Republici Srbiji 1/2 Povećanje potrošnje u poslednjih 10 godina. Novi Sad 5 . proizvodnja blagi porast Uvozno orijentisano ( (75% 75% potrebnih količina iz uvoza. pretežno železnicom i rečnim tranportom u začetku) Distribucija u zemlji uglavnom drumskim transportnim sredstvima Potrošnja kroz 3 potrošačka kanala: Stanice za snabdevanje vozila motornim i drugim gorivima (propan (propanpropan-butan smeša i auto gas) gas) Boce ( (butan butan i propanpropan-butan smeša) smeša) Preko rezervoara instaliranih kod potrošača (propan (propan i propanpropan-butan smeša) smeša) DANI ENERGETIKE. 2011.

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Tržište TNGTNG-a u Republici Srbiji 2/2 Najveći udeo potrošnje TNGTNG-a kao gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem ( 80%) 80%) preko stanica za snabdevanje vozila motornim i drugim gorivima Kao gorivo za proizvodnju toplote TNG se koristi preko boca i rezervoara instaliranih kod potrošača DANI ENERGETIKE. 2011. Novi Sad 5 .

Novi Sad 5 . 2011.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Glavne grupe delatnosti vezane za tržište TNGTNG-a Proizvodnja TNGTNG-a Skladištenje TNGTNG-a Transport TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om Potrošnja TNGTNG-a DANI ENERGETIKE.

gl. zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. g. uslov za licencu za TNGproizvodnju vrsta TNG -a je posedovanje ili ENERGETIKE. RS.od 1. 48/94) Pravilnikom o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (Sl. 67/93. Novi svih Sad zakup rezervoarskog prostora od min. 44/10)44/06. glasnik RS 57/11) Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl.10.2010.40/06. uslovi su propisani: Zakonom o energetici (Sl. gl. gl. 44/10) . RS 57/93. 45/85.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Proizvodnja TNGTNG-a1/1 Spada u grupu energetskih delatnosti (proizvodnja (proizvodnja derivata nafte) nafte) za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije. 117/05. SRS 44/77. 2011. DANI 9 . 81/09) Zakonom o eksplozivnim materijama. Sl. 18/89. 3000 m3. RS 72/09.

zaštitu životne okoline. list 24/71. energetskoj efikasnosti. zaštitu od pozara. Novi Sad 9 . 26/71) Ostalim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za izgradnju objekata.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Proizvodnja TNGTNG-a 2/2 Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl. kao i upotrebu. korišćenje i održavanje opreme i instalacija u proizvodnim objektima – većina direktiva EU vezane za tehničke zahteve za različitu opremu koja se koristi pri proizvodnji nisu usvojene DANI ENERGETIKE. 2011.

44/10) .Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Skladištenje TNGTNG-a 1/2 Spada u grupu energetskih delatnosti (skladištenje (skladištenje nafte. g. gl. 81/09) Zakonom o eksplozivnim materijama. Novi Sad DANI 9 .ne postoji uslov za kapacitet rezervoarskog prostora. Sl. zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. uslovi su propisani: Zakonom o energetici (Sl. 44/10)44/06. 48/94) Pravilnikom o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (Sl. 67/93. RS 57/93. gl. RS. 2011. derivata nafte i biogoriva osim za sopstvene potrebe) potrebe) za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije. 117/05. ENERGETIKE. 45/85. SRS 44/77. glasnik RS 57/11) Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. gl.40/06. 18/89. RS 72/09.

Novi Sad 9 . 2011. zaštitu od pozara. kao i upotrebu. zaštitu životne okoline. korišćenje i održavanje opreme i instalacija u skladišnim objektima – većina direktiva EU vezane za tehničke zahteve za različitu opremu koja se koristi pri skladištenju nisu usvojene DANI ENERGETIKE. energetskoj efikasnosti.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Skladištenje TNGTNG-a 2/2 Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl. 26/71) Ostalim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za izgradnju objekata. list 24/71.

Produktovodima Spada u grupu energetskih delatnosti (transport (transport derivata nafte produktovodima osim za sopstvene potrebe) potrebe) za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Transport TNGTNG-a 1/2 1. 2011. Novi Sad 9 . uslovi su propisani sličnim aktima kao i prethodne delatnosti uključujući i neke druge kao: Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (Sl. RS 104/09) DANI ENERGETIKE. gl.

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Transport TNGTNG-a 2/2 2.železničkim i rečnim saobraćajem. Novi Sad okoline. Drugim oblicima transporta Spada u grupu energetskih delatnosti (transport (transport nafte. 61/2005. gl. glasnik 91/2005. zaštitu od pozara. zaštitu životne ENERGETIKE. korišćenje i održavanje opreme i instalacija ugradjenih na transportna DANI 9 . 46/95. uslovi su propisani: Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (Sl. 88/2010) Ostalim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za transport zapaljivih gasova drumskim i zeleznickim saobracajem. br. kao i upotrebu. derivata nafte i biogoriva drugim oblicima transporta) za koju nije potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije Obavlja se drumskim. br. 91/2005 . RS. 66/2001. 2011. (Sl. RS. 62/2006 i 31/2011) 31/2011) Zakon o transportu opasnog tereta (Sl.

glasnik RS 57/11) Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om 1/8 1. odnosno izvoza) izvoza) za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije. 18/89. 45/85. gl. RS 57/93. RS 72/09. Sl. gl. Novi Sad 9 . 81/09) Zakonom o eksplozivnim materijama. SRS 44/77. 48/94) DANI ENERGETIKE. 67/93. 2011. derivatima nafte. gl. Trgovina na veliko Spada u grupu energetskih delatnosti (trgovina (trgovina naftom. biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom i obuhvata kupovinu odnosno uvoz radi dalje prodaje. uslovi su propisani: Zakonom o energetici (Sl.

10. RS. Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl. 2011. zaštitu životne okoline. 3000 m3. g. 44/10) . zaštitu od pozara. uslov za licencu za TNGtrgovinu svih vrsta TNG -a je posedovanje ili zakup rezervoarskog prostora od min. kao i upotrebu. 26/71) Ostalim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za izgradnju objekata. Novi opremu koja se koristi pri skladištenju nisu usvojene DANI .2010. korišćenje i održavanje opreme i instalacija u skladišnim objektima – većina direktiva EU Sad vezane za tehničke zahteve za različitu9 ENERGETIKE.od 1. 44/10)44/06.40/06.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om 2/8 Pravilnikom o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (Sl. list 24/71. 117/05. energetskoj efikasnosti.

uslov za trgovinu na propanveliko propan -butan smešom i autogasom biće posedovanje rezervoarskog prostora od min. 3000 m3. DANI ENERGETIKE.1.2012. Novi Sad 9 .od 1.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om 3/8 Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte (Sl. 62/11)g. RS. 2011. odnosno jednog ili više rezervoara minimalne ukupne zapremine od 1000 m3. 62/11) .

Sl. uslovi su propisani: Zakonom o energetici (Sl. gl. gl. 45/85. Trgovina na malo -trgovina na stanicama za snabdevanje gorivom motornih vozila Spada u grupu energetskih delatnosti (trgovina (trgovina motornim ) vozila) i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije. RS 57/93. 48/94) DANI ENERGETIKE. Novi Sad 9 . 81/09) Zakonom o eksplozivnim materijama. gl. 18/89. SRS 44/77. zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. 2011.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om 4/8 2. glasnik RS 57/11) Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. 67/93. RS 72/09.

Novi u Sad direktiva EU vezane za tehničke zahteve za različitu opremu koja se koristi pri trgovini na stanicama za DANI . RS. energetskoj efikasnosti.40/06. zaštitu životne okoline.nisu dozvoljeni nadzemni rezervoari Ostalim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za izgradnju objekata. g. zaštitu od pozara. kao i upotrebu. 62/11) . RS. 62/11)g. 44/10) Pravilnikom o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva (Sl. 2011. 44/06. list 26/71. 117/05.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om 5/8 Pravilnikom o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (Sl. 27/71) Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte (Sl. korišćenje i održavanje opreme i 9 instalacija objektima za prodaju – većina ENERGETIKE.

derivatima nafte. osim trgovine na malo u bocama) Spada u grupu energetskih delatnosti (trgovina (trgovina naftom .40/06. DANI ENERGETIKE. 2011. uslovi su propisani: Zakonom o energetici (Sl. g. ili direktna prodaja TNGTNG-a koji se isporučuje na adresu kupca.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om 6/8 -trgovina van stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila (preko maloprodajnih mesta za prodaju. 44/10) 9 . RS. glasnik RS 57/11) Pravilnikom o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (Sl. Novi 44/06. Sad 117/05. biogorivima i kompresovanim prirodnim gasom) gasom) za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije.

2011. korišćenja i održavanja opreme i instalacija u propadajućim objektima DANI ENERGETIKE. list 24/71. zaštite životne okoline. TNGpretakanje. Novi Sad 9 . kao i upotrebe.ne prepoznaje evropski TNGnačin direktne prodaje TNG -a kroz male rezervoare (ispod 6. transport i distribuciju TNG -a a sa aspekta zaštite od požara. 26/71) .4 m3) instalirane kod kupca Ostalim zakonskim aktima vezanim za skladištenje.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om 7/8 Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog 26/71)gasa (Sl.

67/93. derivatima nafte. 48/94) Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl. 2011.Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om 8/8 -trgovina na malo u bocama Spada u grupu energetskih delatnosti (trgovina (trgovina naftom. gl. list 24/71. gl. RS 57/93. Novi Sad 9 . Uslovi su propisani: Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. 26/71) Ostalim propisima DANI ENERGETIKE. 81/09) Zakonom o eksplozivnim materijama. 45/85. Sl. 18/89. biogorivima i kompresovanim prirodnim gasom) gasom) za koju nije potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije. gl. SRS 44/77. zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. RS 72/09.

Nije energetska delatnost .Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Potrošnja TNGTNG-a . list 24/71. list o tehničkim normativima za uredjaje i pogon motornih vozila na tečni naftni gas SFRJ 7/84 Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl. preko kućnih i industrijskih gorionika itd). 26/71) Ostali zakonski i podzakonski akti i standardi iz ove oblasti DANI ENERGETIKE. Novi Sad 9 .U zavisnosti od vrste instalacija odnosno uredjajauredjajatrošila za potrošnju TNGTNG-a (u motornim vozilima. 2011. propisani su odgovarajući akti vezani za upotrebu istih kao što su: Pravilnik opremu za (Sl.

tehnička regulativa izuzetno zaostaje (osim u oblasti potrošnje TNGTNG-a kroz motorna vozila) i ne omogućava praćenje savremenih tehnologija DANI ENERGETIKE.strogi kriterijumi neprimereni evropskoj praksi vezani za skladišne kapacitete za delatnost trgovine .Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a Zaključak .primereno definisana i obradjena klasifikacija delatnosti kao i nadzor nad tržištem TNGTNG-a preko Zakona o energetici . Novi Sad 9 .postoji neusaglašenost izmedju odgovarajućih podzakonskih akata . 2011.

2011.Hvala na pažnji! pažnji! DANI ENERGETIKE. Novi Sad .