You are on page 1of 1

COLEGIUL NAŢIONAL “CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIŞTE TEST ADMITERE CLASA a V-a 15.06.

2002 Citeşte cu atenţie textul; răspunde apoi la intrebări Zările de farmec pline Strălucesc în luminiş ; Zboară mierlele-n tufiş Şi din codri noaptea vine Pe furiş. Care cu poveri de muncă Vin încet şi scârţâind ; Turmele s-aud mugind , Şi flăcăii vin pe luncă Hăulind. 1.Ce moment al zilei este descris în versurile date ? (10 puncte) 2.Ce aspect din viaţa omului de la ţară este înfaţişat în strofa a doua ? (10 puncte) 3.Extrage două cuvinte (expresii) care exprimă ideea de mişcare. (10 puncte) 4.Comentaţi în maxim 5 rânduri versurile : “Şi din codri noaptea vine Pe furiş. “ (10 puncte) 5.Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele : care, cu poveri, vin, încet (subliniate în text) (20puncte) 6.Scrieţi câte un cuvant cu acelaşi înteles pentru termenii : zare, muncă, flăcăi, încet. (10 puncte) 7.Daţi minimum 5 termeni înrudiţi cu substantivul lumină. (10 puncte) 8.Daţi cuvinte cu sens opus pentru termenii : vin, pe furiş, plin, încet. (10 puncte)

Nota:Se acorda 10 puncte din oficiu Timp efectiv de lucru 1 oră.