You are on page 1of 20

Aktif Paratoner Test Cihazý

www.amper.com.tr amper@amper.com.tr

Forend aktif paratonerleri, Forend L.C. test cihazýyla kolaylýkla test edilebilir.
Nasýl kullanýlýr? Test cihazý paratonerlerde hata veya arýza olup olmadýðýný, üzerindeki kýrmýzý-yeþil ýþýkla belirler.

LT

TS EN 50164-1

UMWELTMANAGEMENT

UMW

ISO 9001

ISO 14001

GOST-R

Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 - 221 30 12

E

1/9

Piezoelektik ve Aktif Paratonerler
www.amper.com.tr amper@amper.com.tr

Yýldýrým deþarjýndan ve zararlarýndan korunmak için

Rp h

Koruma Yarý Çaplarý
Rp (m) h(m)
UMW

Np 2 4 5 6 8 10 20 30 60

AMPER EU ( L=45m) I 25 51 63 63 64 64 65 65 65 II 28 57 71 71 72 72 74 75 75 III 32 64 81 81 82 83 86 89 90 IV 36 72 89 90 91 92 97 101 105

AMPER EU and AMPER PETEX ( L=60m) I 31 63 79 79 79 79 80 80 80 II 35 69 86 87 87 88 89 90 90 III 39 78 97 97 98 99 102 104 105 IV 43 85 107 107 108 109 113 116 120

UMWELTMANAGEMENT

E

LT

ISO 9001

ISO 14001

TS EN 50164-1

CEB
GOST-R

O.D.T.Ü.

Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 - 221 30 12

2/9

tr Yýldýrým Sayacý Yýldýrým dejarþýna maruz kaldýðýnýzý öðrenip sistemi tekrar gözden geçirmeniz için Uygulama ve Açýklamalar Forend Yýldýrým Darbe Sayacý IP 65’e uygun üretilmiþtir. Resetlenemez. ODTÜ üniversitesinden belgeli. 9V pil vasýtasýyla test edilebilir. Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 . Boyutlarý: 11.amper.D. 2’den 100 kA kadar akýmlarý saptar.com. Harici güç kaynaðý gerektirmez. Seri sayacý. Bu konuda Türkak Akredite Eldaþ laboratuarýndan alýnmýþ test sertifikasý mevcuttur.T. LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R E O.www.221 30 12 3/9 .8 cm FOREND Marka yýldýrým sayacý. Kolay montaj.com.3x7x4.tr amper@amper. 6 haneli mekanik sayaç.Ü.

Test Klemensleri www.221 30 12 E 4/9 .tr amper@amper. Kullanýlan Tipler: Yuvarlak iletkenler için Þerit iletkenler için Kullanýlan nesneler: Bakýr Galvaniz Aluminyum Pirinç Korozyona karþý dayanýklý LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .com.com.amper.tr Topraklama tesisatýnýn kolay ve tekniðe uygun olarak test edilmesi için.

com.221 30 12 E 5/9 .tr amper@amper.Kablo Klemensleri www.amper.tr Kablo ve iletkenlerinizin kolay montajý için.com. Kullanýlan malzemeler: Bakýr Galvaniz Boyutlar 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .

Hareketli Tip Paratoner Direði Tabaný www.00” 2.com.amper.tr Kolaylýkla tesisatý yapýlýr.221 30 12 E 6/9 .50” 3.tr amper@amper.com. Boyutlar 2.00” LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .

221 30 12 E 7/9 .Ýletkenler www.com.amper.tr Alternatif topraklama ve iletken çözümleri Mono Bakýr Örgülü Bakýr Mono Galvaniz Çelik Galvaniz Çubuk Þerit Bakýr Þerit Galvaniz Çelik Kullanýlan malzeme: Elektrolikit ve rafine bakýr Sýcak daldýrma galvaniz LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .tr amper@amper.com.

tr Kablo baðlantýlarýnýz için en iyi kalite ve en iyi fiyatlar! 6 mm2 .amper.com.com. Kullanýlan malzeme: Kalay kaplý bakýr Müþteri talebine baðlý olarak civata deliði ve burun uzunluðu ayarlanabilir.240 mm2 kesit aralýðýndaki ürünler için.tr amper@amper. LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .221 30 12 E 8/9 .Kablo Pabuçlarý www.

Anti korozyon kaplamalý. 110-220 wolt (isteðe baðlý) FSP-24 Güç kaynaðý Güç tüketimi Parlaklýk yoðunluðu (std) Parlaklýk yoðunluðu (max) Yükseklik x Çap (mm) Çalýþma sýcaklýðý ( C) Aðýrlýk (kg) o o FSP-48 36-72 V AC/V DC 3W 32 cd 46 cd 206x135 -40 C to + 55 oC 1.www.com.5 FSP-220 220 V AC 24V AC/V DC LT UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 TS EN 50164-1 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .tr amper@amper.221 30 12 E 9/9 .tr Uçak Ýkaz Armatürü Maksimum Performans Kullanýlan malzeme: Kýrmýzý renkte özel dizayn UV filtreli galvaniz kap Aluminyum gövde IP 67 standardýna uygun üretim Yüksek ýþýklý 8x6 altýgen led sistem 8 farklý iþletim fonksiyonu. 2 farklý iþletim hýzý.com. mikroiþlemci tabanlý.amper. Fotodiyotla gündüz-gece fonksiyonlu.

amper.tr Eþpotansiyel Topraklama Barasý Topraklama ve eþpotansiyel baðlantýlar için pratik ürünler Boyutlar: Kullanýlan malzeme: Kalay kaplý bakýr Ýzolatörlü bakýr Galvaniz 25 x 3 x 500 mm 30 x 3 x 500 mm 40 x 4 x 300 mm 50 x 5 x 500 mm 60 x 5 x 500 mm 30 x 3 x 300 mm 20 x 3 x 200 mm 20 x 5 x 200 mm 25 x 3 x 500 mm 30 x 3 x 500 mm 30 x 5 x 300 mm Ýstenilen her ebatta LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .221 30 12 E 10/9 .www.tr amper@amper.com.com.

00 mm Ø 20 mm 1.50 mm Ø 20 mm 1.www.tr amper@amper.00 mm Ø 18 mm 1.com.50 mm Ø 18 mm 1.50 mm Ýstenilen her kesit ve boyda LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .amper.50 mm Ø 20 mm 1.tr Topraklama Çubuklarý Topraklama tesisi için kolay ve ucuz çözüm Kullanýlan malzeme: Bakýr Galvaniz Paslanmaz (inox) Çap Uzunluk Ø 16 mm 1.com.221 30 12 E 11/9 .00 mm Ø 20 mm 3.00 mm Ø 16 mm 1.75 mm Ø 20 mm 3.

2.tr amper@amper.00 m 100x100 cm .221 30 12 E 12/9 .Topraklama Aðý www.com.2.00 m LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .com.amper.tr Bakýr levhadan daha hafif ekonomik ve daha üstün performans Kullanýlan malzeme: Bakýr Að Boyutlar 100x50 cm .

Galvaniz iletkenlerle yapýlan topraklama için daha ucuz ve daha kaliteli çözüm.221 30 12 E 13/9 .tr Bakýrdan daha ucuza ayný performansý saðlar.com. Boyutlar 40x4 mm 30 cm 65x6 mm 65x6 mm 65x6 mm 70x7 mm 70x7 mm 70x7 mm 70x7 mm 70x7 mm 100 cm 150 cm 175 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm Kullanýlan malzeme: Köþebent Toprakalama elektrodu LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .amper.com.tr amper@amper.Sýcak Daldýrma Köþebent Galvaniz Çelik www.

Toprak Elektrodu Baþlýklarý www.tr amper@amper.com.221 30 12 E 14/9 .amper.tr Kaliteli ve güvenilir üstün çözüm Kullanýlan malzeme: Pirinç Bakýr Çubuk çapý Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 20 mm Ýletken 16x95 mm2 50x120 mm2 70x185 mm2 Kullanýlan malzeme: ‘G’ Tipi elektrod baþlýðý Çubuk çapý Ø 16 mm Ø 18 mm Ø 20 mm Ýletken 16x50 mm2 16x70 mm2 16x95 mm2 LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .com.

Ýletken Tespit Kroþeleri www.com.com.tr Topraklama ve paratoner tesisatýnda güvenli sabitleme Kullanýlan malzeme: TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Galvaniz Çelik ve Bakýr Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .221 30 12 E LT 15/9 .amper.tr amper@amper.

tr amper@amper.www.tr Topraklama Rogarý Topraklama direnç ölçümünü kolaylaþtýran pratik ve ekonomik kontrol rogarlarý Kullanýlan malzeme: Plastik Özellikleri: 5 tona kadar dayanýklý.com.221 30 12 E 16/9 . Beton veya metale oranla oldukça hafif Kolay taþýnabilir Betondan daha estetik görünümlü Net aðýrlýðý 1.amper.com.70 kg LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .

tr amper@amper. hafif.www. kolay montaj Ýletkenler 8 mm 8 mm 8 mm Ýki civatalý klemens Kullanýlan malzeme Bakýr Pirinç Galvaniz çelik Ýletkenler 8 mm 8 mm 8 mm LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .com.tr Ýletken Tespit Klemensleri Tek civatalý klemens Kullanýlan malzeme Bakýr Pirinç Galvaniz çelik Paslanmaz.amper.221 30 12 E 17/9 .com.

com.221 30 12 E 18/9 .Harici Ekzotermik Kaynak Sistemi www.tr amper@amper. Turkish Standards Institution Certificate of Conformance to Criteria LT UMWELTMANAGEMENT TSEK UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .amper.tr Mekanik baðlantýdan daha uzun ömürlü ve daha güçlü iletkenlik için.com.

Plastik Ýletken Kroþeler www.0” .tr amper@amper.5” .tr Düz ve izole zeminler için pratik çözümler Kullanýlan malzeme Plastik Ýletken 1x50 mm2 2x50 mm2 25x3 mm Kullanýlan malzeme Plastik Ýletken 50 mm2 70 mm2 Kullanýlan malzeme Plastik Ýletken 2.amper.221 30 12 E 19/9 .2x50 mm2 2.com.2x50 mm2 LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 .com.

TDM’den önce TDM’den sonra TDM’nin avantajlarý TDM Tesirli bir malzemedir. TDM.com.com.221 30 12 E 20/9 . TDM. kuru kullanýldýðýnda topraktaki nemi hýzla emer ve hýzla sertleþir.amper. TDM. TDM Tesisattan sonra sistem süresince sabit direnç deðeri saðlar. dökülür.TDM (Topraklama Direnci Azaltýcý Malzeme) www. çamurla karýþtýrýlýp uygulanabilir. TDM. kuru kullanýldýðýnda karýþtýrmak gerektirmez: paket açýlýp. uygulamasý için bir kiþi yeterlidir. TDM. standart metodlar iþe yaramadýðýnda en kolay ve teknik çözüm.tr amper@amper. 10 ve 25 kg’lýk torbalarda taþýmasý kolaydýr. LT TS EN 50164-1 UMWELTMANAGEMENT UMW ISO 9001 ISO 14001 GOST-R Perpa Elektrikçiler Sitesi A Blok Kat 10-11 No:1407-1409-1411 34385 Okmeydaný / Ýstanbul / Türkiye Tel: +90 212 221 18 31 Faks: +90 212 222 49 68 . TDM Topraklama direncini düþürür.tr En zor topraklama sorunlarýnda en etkili çözüm TDM Uygulamasý Kolaydýr TDM.