You are on page 1of 6

Arderea.

ees

Equations
Acest program realizeaza calculul arderii unui amestec de combustibili
solizi, lichizi si gazosi si traseaza diagrama Ig,a (t,λ)
function Verif(suma)

(1)

If (suma <> 100) then

(2)

Verif = 0

(3)

call Error(‘Eroare de compozitie. Suma participatiilor este XXXF3’ , suma)

(4)

else

(5)

Verif = 1

(6)

endif

(7)

end

(8)

Compozitia combustibilului solid - carbune [%]:
C1 = 23.77;
O1 = 9.98;

S1 = 2;

H1 = 2.07;

Wt,1 = 57.59;

N1 = 0.49;

A1 = 4.1;

Wf = 0;

X = 10;

q1 = 0.9;

Qi,1 = 7807 [kJ/kg] ;

(9)
(10)

XA = 0.75;

(11)
(12)

Suma1 = C1 + H1 + O1 + N1 + S1 + Wt,1 + A1

(13)

OK1 = Verif(Suma1 )

(14)

Compozitia combustibilului lichid - pacura [%]:
C2 = 85.75;
O2 = 1.3;

S2 = 3.35;
Wt,2 = 0;

H2 = 9.4;

A2 = 0;

N2 = 0.2;

Qi,2 = 39355 [kJ/kg] ;

1

(15)
(16)

9. C2H43 = 0. (22) n0 = 6.am = g1 · N1 + g2 · N2 (33) Oi. m = 2. (23) Suma3 = CO3 + H2.9.3 = 0.3 = 56.2 + A2 (17) OK2 = Verif(Suma2 ) (18) Compozitia combustibilului gazos [%]: q2 = 0.3 + CO2.3 = 9. (20) SO2. (19) CmHn3 = 0.3 + Wt.3 = 0.am = g1 · H1 + g2 · H2 (31) Si.7.3 = 10.8. CH43 = 1.4.Suma2 = C2 + H2 + O2 + N2 + S2 + Wt.3 = 0.am = g1 · S1 + g2 · S2 (32) Ni. Qi.3 = 0.3.3 (24) OK3 = Verif(Suma3 ) (25) Bam = 13 [kg/s] (26) g1 = 1 Qi.1 · (1/q1 − 1) /Qi.3 + CH43 + C2H43 + CmHn3 + N2. Wt.3 = 35523 [kJ/kg] .am = g1 · A1 + g2 · A2 (35) 2 .9. CO3 = 20. N2.3 (29) Compozitia elementara a amestecului de combustibili in starea initiala Ci. H2. H2. (21) O2.1 q1 · Qi. CO2.am = g1 · O1 + g2 · O2 (34) Ai.3 + O2.2 + 1 g2 = 1 − g1 Participatia masic˜a a c˜arbunelui Participatia masic˜a a pacurii (27) (28) Proportia dintre combustibilul solid/lichid si gazos p = (1 − q1 ) · Qi.am = g1 · C1 + g2 · C2 (30) Hi.S.

01 m3 /kg · (CO2.S.S.] VH2O = V0.29] h i h i V0.2 · g2 ) + 1.0016 · X · (λf − 1) · Lmin (42) 3 .3 + 2 · CH43 + 2 · C2H43 + n0 · + Wt.min /21 (39) Volumul de CO2 [m3 N/kg comb.3 (37) Determinarea volumelor de gaze de ardere Volumul de oxigen necesar arderii stoechiometrice [m3 N/kg comb.26] h i VO.112 m3 /kg · (H1 · g1 + H2 · g2 ) + 0.2 + p · Qi.] [rel 1.19] si [rel 1.am = g1 · Wt.] [rel 1.28] h i h i VCO2 = 0.H2O = 0.7 · (O1 · g1 + O2 · g2 ) + p · (0.18] si [rel 1.3 · p 2  (41) Volumul total de vapori de apa [m3 N/kg comb.5 · H2.5 · CO3 + 0.3 + H2.244 m3 /kg · Wf + 0.3 + 1.6 · (H1 · g1 + H2 · g2 ) + 0.min = 0.1 + g2 · Wt.Wt.3 + CO3 + CH43 + 2 · C2H43 + m · CmHn3 ) · p (40) Determinarea volumului de vapori de apa Volumul de vapori de apa la arderea stoechiometrica [m3 N/kg comb.] [rel 1.2 (36) Caldura de ardere a amestecului de combustibili [kJ/kg comb.3 + 2 · CH43 + 3 · C2H43 + (m + n0/4) · CmHn3 − O2.01 m3 /kg ·  CmHn3 H2.5 · H2.01244 m3 /kg · h i h i (Wt.17] si [rel 1.H2O + 0.867 · (g1 · C1 + g2 · C2 ) + 5.] Qi.01 m3 /kg · (1.] [rel 1.27] Lmin = 100 · VO.7 · (g1 · S1 + g2 · S2 ) − 0.16] si [rel 1.1 · g1 + Wt.1 + g2 · Qi.am = g1 · Qi.01867 m3 /kg · (g1 · C1 + g2 · C2 ) + 0.3 (38) Volumul de aer necesar arderii stoechiometrice [m3 N/kg comb.0016 · X · Lmin + 0.

] [rel 1.22] Vg.008 m3 /kg · (N1 · g1 + N2 · g2 ) + 0.01 m3 /kg · N2.79 · Lmin + 0.5 kJ/m3 ·C 4 .] [rel 1.Volumul de SO2 [m3 N/kg comb.3 ) · p (43) Volumul teoretic de azot [m3 N/kg comb.] [rel 1.0 = VCO2 + VSO2 + VH2O + VN 2 (45) Volumul de gaze de ardere [m3 N/kg comb.21] si [1.20] h i h i VSO2 = 0.7 kJ/m3 ·C CSO2 = 1.5 kJ/m3 ·C CH2O = 1.S.30] h i h i VN 2 = 0.] Vg = VCO2 + VSO2 + VH2O + VN 2 + (λf − 1) · Lmin (46) Debitul de gaze de ardere [m3N/s] Qgt = Vg · Bam (47) Debitul de aer de combustie [m3 N/s] Va = λf · Lmin · Bam (48) $IfNot PARAMETRICTABLE t = 1000 [C] (49) Coeficientul de exces de aer in focar λf = 1.007 m3 /kg · (g1 · S1 + g2 · S2 ) + 0.1 (50) $EndIf Entalpia gazelor de ardere Caldurile specifice volumice [kJ/m3 -C] h i (51) h i (52) h i (53) CCO2 = 1.01 m3 /kg · (SO2.3 + H2.3 · p (44) Volumul teoretic total de gaze de ardere [m3 N/kg comb.

0001) + t · VN 2 · (1.4691 + 2.h CN 2 = 1.a = (t · (VCO2 + VSO2 ) · (0.0001) + t · XA · (A1 · g1 + A2 · g2 ) · (0.32 kJ/m3 ·C i (54) i (55) Ig.0001) · 0.285737 · log (t)) + t · VH2O · (1.0633 · t · 0.27993 + 1.min · Ca )(56) Ig.23798 + 0.29 kJ/m3 ·C h Ca = 1.63624 (57) — pCO2 = VCO2 /Vg (58) pSO2 = VSO2 /Vg (59) pH2O = VH2O /Vg (60) pN 2 = VN 2 /Vg (61) pO2 = (λf − 1) · Lmin /Vg (62) $TABSTOPS 2 4 6 8 cm V 5 .7811 + 1.ax = (t · VCO2 · CCO2 + t · VSO2 · CSO2 + t · VH2O · CH2O + t · VN 2 · CN 2 + t · (λf − 1) · VO.515 · t · 0.9888 · t · 0.0001) + t · (λf − 1) · Lmin · (1.3142 + 1.079 · t · 0.

Iga 6 .