You are on page 1of 2

LEMBARAN KERJA 1 (PM) Suaikan gambar di bawah dengan ayat tunggal yang betul.

Penduduk Kampung Sentosa saling bekerjasama membersihkan kawasan kampung mereka.

Ahli Puteri Islam itu membantu ahli Pengakap memasak.

Adik membantu ibu membasuh pinggan-pinggan di dapur.

Samad menolong orang buta itu melintas jalan.

Adik membantu ibu membasuh pinggan-pinggan di dapur. Penduduk Kampung Sentosa saling bekerjasama membersihkan kawasan kampung mereka. Ahli Puteri Islam itu membantu ahli Pengakap memasak. .LEMBARAN KERJA 1 (PM) Suaikan gambar di bawah dengan ayat tunggal yang betul. Samad menolong orang buta itu melintas jalan.