You are on page 1of 14

Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy

Programska oprema za dimenzioniranje in izbiro solarnih sistemov za pripravo tople vode

Avtorja: mag. Ciril Arkar, univ. dipl. inž. stroj. doc. dr. Sašo Medved, univ. dipl. inž. stroj.

Ljubljana, november 2007

Za lažje delo s programom vam predlagamo. Datoteka z ikono simply.xls.: 01/300 52 15 www. Priporočeni sta ekranski ločljivosti 800x600 točk ali 1024x768 točk v vsaj 256 barvah. Na namizju nastali ikoni spremenite ime in po želji zamenjajte ikono.com Fax: 01/568 55 78 info@hidria. V meniju Datoteka (File) izberite ukaz Ustvari bližnjico (Create Shortcut). OPOMBA ! Programska oprema sIMPly je namenjena osnovnemu dimenzioniranju solarnih sistemov za segrevanje tople vode in oceno stroškov. Za uporabo programa sIMPly potrebujete programsko kodo Microsoft Excel verzije 97 ali novejše. Detaljnejše dimenzioniranje sistemov je odvisno od zahtev na objektu. Postopek je sledeč: V Raziskovalcu (Windows Explorer) označite datoteko sIMPly.ico je priložena programu in se nahaja v direktoriju.xls postavite na namizje.com . Strokovne informacije o načrtovanju in izgradnji solarnih sistemov dobite v tehnični službi Hidria IMP Klima d. Priporočamo.o. na katerega ste namestili program. da si program namestite na trdi disk računalnika.o. Nastalo bližnjico povlecite na Namizje. Tel.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Navodila za uporabo programa Program sIMPly je oblikovan kot MS EXCEL datoteka.hidria. da si datoteko sIMPly.

Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Zagon programske opreme Programsko opremo sIMPly poženete z dvoklikom na ikono. POMEMBNO ! Delo s programom obvezno končajte s klikom na gumb KONČAJ. Izbirate lahko med dvema osnovnima konfiguracijama solarnega sistema: Levo na ekranu je slika solarnega sistema. ki ustreza nastavitvam vašega računalnika. ki imajo samo en (solarni) prenosnik toplote. Delo s programom nadaljujete tako. ki ste jo postavili na namizje ali pa odprete datoteko sIMPly. da kliknete na sliko solarnega sistema. pri katerem vodo dogrevamo s kotlom ogrevalnega sistema preko zgornjega prenosnika toplote v hranilniku toplote. saj se le v tem primeru ponovno pokažejo nekatere orodne vrstice. . Ob naslednjem zagonu programa vam resolucije ni več potrebno nastavljati. pri katerem vodo dogrevamo z električnim grelnikom.xls kot vsako drugo Excel datoteko. Na monitorju se pokaže naslednje okolje: Ob prvi uporabi programa najprej nastavite resolucijo ekrana. Program v nadaljevanju izbira samo med hranilniki toplote. Desno na ekranu je slika solarnega sistema.

. saj program ponudi v izbor le izbranemu sistemu prilagojene hranilnike toplote. Sledi izbor sprejemnika sončne energije (SSE). Manjša odstopanja od dejanske namestitve ne vplivajo na izračun. oziroma število uporabnikov solarnega sistema ter povprečno dnevno porabo tople vode. Nato vnesete dnevno količino porabljene tople vode. Prikaže se ekran. Po končanem izboru parametrov ne boste mogli več spreminjati. Zaporedje vnosa podatkov je vodeno. Sistem izberemo s klikom na sliko izbranega solarnega sistema. v prvem primeru hranilnike s samo enim prenosnikom toplote ter električnim grelnikom ter v drugem primeru hranilnike toplote z dvema prenosnikoma toplote.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Izbira priporočenega solarnega sistema Prvi korak pri preračunu priporočenega solarnega sistema je izbira načrtovanega sistema. Možnosti sta dve in sicer solarni sistem z električnim dogrevanjem in solarni sistem z dogrevanjem s kotlom ogrevalnega sistema. Izbrati morate število ljudi v gospodinjstvu. Najprej izberite kraj. Izberite položaj. na katerem opravljamo vnos osnovnih podatkov o objektu ter izbiramo komponente solarnega sistema. ki je najbližji dejanskemu. Pravilna izbira je pomembna. naklona strehe oziroma naklona SSE ter orientacije SSE. kjer bo solarni sistem nameščen. Druge porabnike tople vode kot so pralni in pomivalni stroj upoštevajte z večjo porabo tople vode na osebo.

Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy .

Poleg tega se prikaže tudi predhodno izbrana skupna dnevna potrošnja tople vode ter računska temperatura tople vode. Na desni strani ekrana se ob preračunu sistema izrišeta grafa. V zadnjem okvirčku je naveden letni prihranek pri pripravi tople vode s solarnim sistemom. kot to prikazuje spodnja slika. . Podatka o celoletni zbrani toploti s solarnim sistemom in potrebni energiji za dogrevanje sta prikazana v prvih dveh okvirčkih pod grafoma. Na ekranu se pokaže potrebno število SSE ter priporočen volumen hranilnika toplote. v primeru dogrevanja s kotlom pa je potrebno predhodno izbrati še vrsto goriva za dogrevanje. Pri izračunu prihranka se upošteva trenutna cena energenta za dogrevanje in povprečni letni izkoristek kotla na izbrano vrsto goriva.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Po vnosu povprečne dnevne potrošnje tople vode program izračuna priporočen solarni sistem. Potrebna velikost sistema se določi na podlagi kriterija pokritosti potreb po topli vodi v letnem in poletnem obdobju. ki prikazuje s solarnim sistemom zbrano energijo ter potrebno dodatno energijo za dogrevanje. ki prikazujeta delež sončne energije za pripravo tople vode v posameznih mesecih in pod njim graf. v celoletnem obdobju pa je ta pokritost večja od 60%. Priporočeni sistem tako v poletnem obdobju zagotavlja preko 90% pokritost potreb po topli vodi. V primeru električnega dogrevanja se vrednost v tolarjih izpiše avtomatsko.

POMEMBNO ! V primeru napačnega vnosa osnovnih podatkov.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Velikost priporočenega solarnega sistema je tako izbrana. celoten dotedanji izbor pa se izbriše. da lahko delo s programom nadaljujete z izborom komponent solarnega sistema. Gumb je ves čas aktiven. Po vnosu zadnjega parametra (povprečna dnevna potrošnja ali vrsta goriva) postane aktiven gumb IZBERI. tako. oziroma če želite določen parameter spremeniti se lahko kadarkoli vrnete na osnovno stran s klikom na gumb NAZAJ. .

Vrstni red izbire komponent je v naprej predviden. ki so v bazi podatkov programa.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Izbira komponent priporočenega solarnega sistema Izbor glavnih komponent priporočenega solarnega sistema pričnete s klikom na gumb IZBERI. Izbirate lahko med hranilniki toplote. . in ki po volumnu in zasnovi (številu prenosnikov toplote) ustrezajo izbranemu solarnemu sistemu. Najprej se vam izpiše izbrani SSE ter pokaže okence s hranilniki toplote. Glede na izbrani tip in potrebno število SSE se v tretjem okencu na desni strani (v polju z rezultati) izpiše tudi trenutna cena izbranih komponent solarnega sistema.

izbrati pa je potrebno skupno dolžino teh cevi. zato je pomembno. Neizolirane cevi lahko pomenijo tudi do 25% manj zbrane energije s solarnim sistemom. .3 do 0. da investitorje in izvajalce opozorite na pomembnost izolacije povezovalnih cevi. ki znaša 72 kg/m2h ter glede na hitrost gibanja tekočine v ceveh (0. Premer cevi je izbran glede na priporočen pretok skozi SSE. POMEMBNO ! Celoten preračun solarnega sistema je zasnovan tako. da predpostavi ustrezno izolacijo povezovalnih cevi in standardno izolacijo hranilnika toplote.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Po izbiri hranilnika toplote program preračuna in prikaže priporočeno velikost cevovoda.6 m/s).

S tem je izbor glavnih komponent solarnega sistema končan.5 + 0. da se regulacijska enota že nahaja na hranilniku toplote.1*h . ki mora biti zato večja. Zaradi tega je sistem zasnovan nekoliko drugače.1*h (h je višinska razlika med najvišjo in najnižjo geometrijsko točko sistema v metrih) tlak kapljevine v solarnem sistemu znaša 1 + 0. Varovanje solarnega sistema pri pregrevanju je predvideno z dovoljenim uparjanjem tekočine v SSE. Ker je uparjanje kapljevine v SSE dovoljeno je potrebno odzračevanje izvesti z navadno odzračevalno pipico in primerno velikim lončkom za lovljenje zraka in ne z avtomatskim odzračevalnim ventilom. V primeru. se v okenček izpiše obvestilo. Program izračuna potreben volumen raztezne posode. Ob tem je predpostavljeno sledeče: solarni sistem ima vgrajen varnostni ventil z nazivnim tlakom 6 bar predtlak zraka v raztezni posodi znaša 1. Pri slednjem namreč ob uparjanju kapljevine v SSE para uhaja v okolico. Pomembni razliki sta izvedba odzračevanja in tlak kapljevine v sistemu.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Po vnosu dolžine cevovoda sledi preračun potrebne obtočne črpalke ter velikosti raztezne posode ter po potrebi izbor primerne regulacijske enote. da je regulacijska enota že na hranilniku toplote. Povečanje volumna kapljevine v sistemu ob uparjanju prevzame raztezna posoda.

. Možnost izbire lastnega solarnega sistema je dodana predvsem zaradi svetovanja. POMEMBNO ! Zaradi preračuna posameznih komponent priporočamo. da uporabite isti vrstni red spremembin izbora posameznih komponent: število SSE. Oblikovanje lastnega solarnega sistema omogočimo s klikom na gumb SPREMENI. ki se po izbranih komponentah razlikuje od priporočenega.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Izbira poljubnega solarnega sistema Program omogoča izbiro lastnega solarnega sistema. dolžina cevi in regulacijska enota. saj lahko na grafu in okencih za novo izbran solarni sistem primerjamo razliko v zbrani energiji. hranilnik toplote. ceni solarnega sistema in prihranku. deležu pokritja potreb s solarnim sistemom (rdeči stolpci v grafu).

potrebno dogrevanje ter letni prihranek pri ogrevanju vode v tolarjih in v količini goriva. . Oba gumba sta namenjena izpisu projekta. možno pa je dopisati še dve dodatni vrstici. potrebno dogrevanje ter letni prihranek pri ogrevanju vode v tolarjih in v količini goriva in podatke o izbranem solarnem sistemu. S klikom na gumb POROČILO natisnemo naslednje podatke: vhodne podatke o kraju. nosilna konstrukcija. Tudi za izbran sistem je navedena zbrana energija s solarnim sistemom. izolacija cevi itd. volumen hranilnika toplote. prikazana je tudi slika solarnega sistema in grafa deleža pokritja potreb po topli vodi s priporočenim in izbranim solarnim sistemom ter zbrana energija in potrebno dogrevanje priporočenega solarnega sistema Izpis izbranega solarnega sistema vsebuje tudi neizpolnjene vrstice za nekatere ostale elemente solarnega sistema kot so vezni elementi SSE. zbrano energijo s solarnim sistemom. Ob kliku na ta gumb se bo poročilo odprlo v novem dokumentu. ki je predviden za dogrevanje. kjer je možno izpis ustrezno dopolniti s številom elementov in cenami. V kolikor želite narediti kompletnejše poročilo projekta oziroma oblikovati končno ceno solarnega sistema uporabite gumb SHRANI.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Izpis podatkov ter oblikovanje cene solarnega sistema Po končanem izboru komponent priporočenega solarnega sistema postaneta poleg gumba SPREMENI aktivna tudi gumba POROČILO in SHRANI. ki vsebuje popis vseh predhodno izbranih in preračunanih komponent solarnega sistema ter cene teh komponent in celotnega sistema. odzračevalni lonček s pipico. da v ceno solarnega sistema niso vključeni vsi potrebni elementi. Ob izpisu na tiskalnik predstavljajo opozorilo. tipu in namestitvi SSE ter definirani potrošnji tople sanitarne vode podatke o priporočenem solarnem sistemu in sicer število SSE. Tako izpolnjeno poročilo lahko natisnemo Datoteka (File) in Natisni (Print) in tudi shranimo z novim imenom. varnostni ventil.

Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy .

Baza komponent je zaščitena. ki se nahajajo v bazi podatkov komponent solarnega sistema.Navodila za uporabo programske opreme sIMPLy Baza podatkov komponent solarnega sistema Program sIMPly pri izboru komponent solarnega sistema uporablja podatke. Za lažje in preglednejše delo je bazo podatkov možno natisniti s klikom na gumb NATISNI. Baza podatkov je dostopna iz osnovnega ekrana programa s klikom na gumb CENIK. tako da ni mogoče spreminjanje ali dodajanje posameznih komponent. v program pa se vrnemo s klikom na gumb NAZAJ. . omogočeno pa je ažuriranje cen energentov in elementov solarnega sistema.