You are on page 1of 16

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO BIJAYA SETIA 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KERJA KURSUS PENGAJIAN AM 900/4 TEMA 1 : EKONOMI (PERNIAGAAN ) KERJA CADANGAN PBS PENGAJIAN AM

TAJUK
PERSEPSI PELAJAR TINGKATAN 6 TERHADAP KEWUJUDAN PREMIS PERNIAGAAN MAKANAN KECIL-KECILAN DI SEKITAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO BIJAYA SETIA.

NAMA: TANISHAA A/P CHANDRAN NO KAD PENGENALAN: 940812 02 5810 ANGKA GILIRAN: SK 0517/1082 KELAS: 6A3 (2013)

.OBJEKTIF KAJIAN 1) Mengkaji persepsi pelajar tingkatan 6 terhadap kewujudan premis perniagaan makanan kecilkecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia. 2) Mengenal pasti daya tarikan pelajar tingkatan 6 terhadap premis perniagaan makanan kecilkecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia.

 MENGGUNAKAN KAEDAH SOAL SELIDIK o Menyediakan borang soal selidik untuk diedarkan kepada 30 orang pelajar tingkatan 6 yang sering membeli makanan kecil-kecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia yang terdiri daripada 2 bahagian. .Semua responden diminta menjawab semua soalan.KAEDAH KAJIAN  MENGGUNAKAN KAEDAH TEMU BUAL o Menemu bual 30 orang responden-responden iaitu pelajar tingkatan 6 yang sering membeli makanan kecil-kecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia.  MEMBUAT RUJUKAN Internet / laman sesawang o Mencari maklumat tentang peranan dan definisi premis perniagaan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia bagi mendapatkan maklumat untuk menjalankan kajian.

............................................. Latar belakang pengunjung : 1) JANTINA ( LELAKI / PEREMPUAN ) 2) BANGSA MELAYU / CINA / INDIA / LAIN-LAIN( SILA NYATAKAN............................................................................. PERNAH / TIDAK PERNAH 4) Bagaimana anda mengetahui premis perniagaan makanan kecil-kecilan di sekitar Sekolah Menengah Dato Bijaya Setia ini? MELALUI RAKAN / TAHU SENDIRI 5) Pelajar tingkatan 6 suka mengunjungi premis perniagaan kecil-kecilan tersebut kerana : ..................... Sila BULATKAN jawapan anda......................................................................................................... ...............................................................) 3) Pernahkah anda pergi ke premis perniagaan makanan kecil-kecilan di sekitar sekolah SMK Dato Bijaya Setia............................................................................................................................................................................................... A) Diharapkan anda dapat meluangkan sedikit masa untuk menjawab soalan-soalan di dalam borang ini.................. ... 8) Berapakah Tahap kebersihan makanan premis perniagaan makanan kecil-kecilan tersebut................................. 7) Apakah makanan kecil-kecilan yang sering dibeli oleh pelajar tingkatan 6?? ................. MEMUASKAN / BAIK / SANGAT BAIK ..........................................................................................BORANG SOAL SELIDIK MENGENAI PERSEPSI PELAJAR TINGKATAN 6 TERHADAP MAKANAN KECIL-KECILAN DI SEKITAR SEKOLAH SMK DATO BIJAYA SETIA................................ ..................................................................................... 6) Apakah jenis-jenis makanan yang terdapat di premis perniagaan kecil-kecilan tersebut? ..................

2)Aspek dari segi keselamatan di premis makanan tersebut. 5)Kebersihan premis makanan tersebut 6)Mutu makanan 7)Bayaran yang dikenakan adalah patut. 8)Kebersihan pekerja-pekerja yang bekerja di situ. 9)Masa yang diambil untuk menghidang makanan yang dipesan. 10)Secara keseluruhannya sejauh manakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan di premis perniagaan tersebut. 1) LEMAH 2) KURANG MEMUASKAN 3)SEDERHANA 4)BAIK 5)CEMERLANG 1)Layanan pekerja di premis makanan. 4)Kemudahan tempat meletak kenderaan. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . 3)Kualiti keselesaan.A) SILA TULISKAN JAWAPAN MENGIKUT SKALA YANG DINYATAKAN DI BAWAH.

. Hal ini kerana. Kajian ini mendapat sokongan dan respon daripada 30 orang responden yang merupakan daripada pelajar tingkatan 6 yang terdiri daripada pelbagai kaum.LOKASI KAJIAN Kajian ini telah dilakukan di Sekolah Menengah Dato Bijaya Setia yang terletak di Bandar Sungai Petani. Kedah Darul Aman. pemilihan lokasi ini disebabkan oleh. Selain itu. responden-responden untuk kajian ini juga merupakan pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Dato Bijaya Setia. kawasan ini sememangnya senang untuk membuat kajian kerana lokasi ini terletak berhampiran dengan Sekolah Menengah Dato Bijaya Setia. Kajian ini dilakukan di sekitar sekolah tersebut untuk mengkaji persepsi pelajar tingkatan 6 terhadap kewujudan premis perniagaan makanan kecil-kecilan.

Akhir kata. iaitu En Krishnamurthy A/L Suranna. guru Pengajian Am tingkatan 6A3 yang telah banyak memberi panduan. Saya ingin berterima kasih kepada responden-responden kerana sudi di temu bual. . ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan kerja kursus ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Nurita binti Jamaludin. nasihat serta bimbingan sepanjang kajian ini dilaksanakan. Sekian terima kasih. Tidak lupa kepada rakan-rakan saya yang telah banyak membantu saya selama ini dalam menyiapkan kajian ini. Ucapan terima kasih kepada ibu bapa saya serta pihak sekolah terutamanya kepada Tuan Pengetua.PENGHARGAAN Saya Tanishaa a/p Chandran dari kelas 6A3 Sekolah Menengah Dato Bijaya Setia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pengumpulan maklumat tentang tajuk persepsi pelajar tingkatan 6 terhadap kewujudan premis perniagaan makanan kecil-kecilan hingga terhasilnya kerja kursus ini dengan sempurna. pengetua Sekolah Menengah Dato Bijaya Setia yang telah banyak memberi dorongan dan sokongan sepanjang kajian ini dilaksanakan.

Premis makanan kecil-kecilan bermaksud sebuah kedai yang kecil dan kawasan tempat diuruskan perniagaaan makanan dan minuman termasuk makanan segera.Dengan kajian ini. saya dapat melihat kepentingan premis perniagaan makanan kecilkecilan ini kepada pelajar tingkatan 6 terutama sekali selepas waktu persekolahan. Setiap masyarakat harus menyedari makanan yang diambil bukan sahaja perlu untuk menampung kandungan khasiat dan zat makanan tetapi mengambil kira dari aspek yang halal. Fokus kajian ini adalah untuk mengkaji persepsi pelajar tingkatan 6 terhadap kewujudan premis perniagaan makanan kecil-kecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia. .PENGENALAN Pengambilan makanan harian dapat membekalkan tubuh badan dan mental seseorang individu untuk mencapai gaya hidup yang sihat. Saya memilih tajuk persepsi pelajar tingkatan 6 terhadap kewujudan premis perniagaan makanan kecil-kecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia ini adalah untuk mengetahui pandangan pelajar tingkatan 6 tentang kewujudan premis perniagaan makanan di sekitar sekolah tersebut.

SENARAI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Sinopsis 1 2 Senarai kandungan 2 3 Penghargaan 3 4 Pengenalan 4 5 Objektif kajian 5 6 Lokasi kajian 6 7 Kaedah kajian 7 8 Dapatan kajian dan perbincangan 8-11 9 Kesimpulan 12 10 Rujukan 13 11 Lampiran 14 .

DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Rajah 1: Pandangan pelajar terhadap premis perniagaan makanan kecil-kecilan. bayaran yang dikenakan adalah patut dan mutu makanan yang terdapat di premis makanan kecil-kecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia. . kebersihan premis makanan. Pandangan pelajar terhadap premis perniagaan makanan kecil-kecilan Mutu makanan Harga yang dikenakan adalah berpatutan Kebersihan premis makanan Layanan pekerja di premis makanan Bilangan 15 21 SEDERHANA Peratus% Bilangan 50% 15 70% 7 BAIK Peratus% 50% 30% 27 12 90% 40% 3 18 10% 60% Berdasarkan kajian yang dijalankan iaitu tajuk persepsi pelajar tingkatan 6 terhadap premis perniagaan kecil-kecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia Persepsi pelajar tingkatan 6 terhadap kewujudan premis perniagaan makanan kecil-kecilan di sekitar SMK DBS 30 25 20 15 10 5 0 SEDERHANA BAIK didapati beberapa sebab-sebab yang utama yang telah dikenal pasti iaitu layanan pekerja di premis makanan.

Hal ini mengambarkan bahawa peranan kepelbagaian makanan yang terdapat di premis perniagaan makanan kecil-kecilan yang menpengaruhi bilangan pelanggan yang berkunjung serta menikmati makanan yang ditawarkan. malah mendapat sambutan yang hangat daripada pelajar tingkatan 6. pengunjung bagi gerai-gerai yang berhampiran dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah. ais kacang. Berdasarkan Rajah 1 bilangan responden yang bersetuju bahawa mutu makanan kecil-kecilan ini merupakan salah satu daripada sebab-sebab gerai tersebut mendapat kunjungan yang ramai terutamanya pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia seramai 30 orang responden kesemuanya serta peratusan yang dicatatkan ialah 18 orang daripada 30 orang responden tersebut menyatakan bahawa mutu makanan yang jual di premis perniagaan tersebut adalah baik. Bukan sahaja pelajar tingkatan 6 malah.Antara sebab pelajar tingkatan 6 membeli makanan di premis perniagaan kecil-kecilan yang pertama yang dapat dikaji berdasarkan daripada kaedah pemerhatian. rojak dan lain-lain ini kerana sama Agama. Hal ini kerana. kaedah temu bual dan melalui edaran 30 borang soal selidik ialah terdapat pelbagai jenis makanan kecil-kecilan seperti gerai yang menjual keropok.Selain itu. Hal ini menyebabkan rakyat Malaysia mudah membeli makanan kecil-kecilan seperti keropok.maka. pelajar-pelajar lain juga membeli di gerai tersebut. Seterusnya bayaran yang dikenakan adalah patut juga memainkan peranan yang penting dalam kewujudan premis perniagaan makanan kecil-kecilan ini.Walaupun hanya gerai-gerai tersebut kecil. Hal ini menunjukkan bahawa mutu makanan sesebuah premis perniagaan makanan kecil-kecilan adalah memainkan peranan yang penting dalam mencari persepsi utama kepada kewujudan premis perniagaan makanan kecil-kecilan ini. peniaga tersebut menjualkan makanan-makanan yang berkualiti bersamaan dengan harga makanan tersebut. Bangsa. ais kacang. rojak. dan minuman. Bahasa dan yang utama iaitu citarasa yang . harga yang dikenakan oleh peniaga itu haruslah berpatutan dan kualiti makanan juga berpatutan dengan harga makanan tersebut.

Sebagai contohnya.dan seramai 7 orang menyatakan bahawa baik. .bukan sahaja kualiti makanan perlu menitik beratkan malah. Hal ini kerana.kerana mengelakkan daripada bakteria atau kumankuman. Bagi layanan pekerja di premis perniagaan makanan kecil-kecilan ini mendapat respon daripada seramai 15 orang daripada 30 orang responden yang merupakan pelajar tingkatan 6 menyatakan bahawa layanan pekerja di premis tersebut adalah baik dan bakinya 15 orang responden menyatakan bahawa layanan pekerjanya adalah sederhana.kebersihan premis makanan di sekitar sekolah juga harus dititik beratkan.sama. peniaga tersebut dapat melihat keuntungannya dengan baik. Walaubagaimanapun.Selain itu. Selain itu.bahawa makanan yang dijual di gerai atau pun kedai tersebut haruslah tertutup.Oleh sebab ini. layanan pekerja di premis perniagaan makanan kecil-kecilan tersebut merupakan salah satu cara yang baik untuk mendapat pelanggan yang banyak. Seperti yang kita sudah maklum bahawa rakyat Malaysia merupakan gemar makan makanan kecil-kecilan seperti makanan yang ringan.gerai ataupun kedai yang berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia ini mendapat respon daripada 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar tingkatan 6 seramai 21 orang menyatakan bahawa kedai tersebut boleh dikategorikan sebagai sederhana. responden-responden bagi kajian ini iaitu seramai 27 orang daripada 30 orang responden menyatakan bahawa harga yang dikenakan pada makanan di gerai-gerai tersebut adalah sedehana dan 3 orang daripada 30 orang responden menyatakan bahawa harga itu berpatutan iaitu baik.apabila seorang peniaga memberi layanan yang baik maka.pelanggannya akan sentiasa mengunjungi kedainya tersebut. Hal ini kerana. Selain daripada itu. gerai-gerai ini terletak di sekitar sekolah dan berhampiran dengan jalan.

Carta ini juga menunjukkan bahawa bilangan jantina lelaki mengunjungi premis perniagaan makanan kecil-kecilan tersebut itu lebih kurang daripada bilangan jantina perempuan.Jadual 2 : Bilangan jantina pelajar tingkatan 6 yang sering ke premis perniagaan makanan kecil-kecilan di sekitar SMK Dato Bijaya Setia. .iaitu bilangan pelajar perempuan ialah seramai 18 orang daripada 30 orang responden dan 12 orang pelajar lelaki yang mengunjungi gerai dan kedai tersebut. Jantina Bilangan pelajar yang sering membeli makanan di premis perniagaan makanan kecil-kecilan LELAKI PEREMPUAN 12 18 LELAKI PEREMPUAN Rajah 2 telah menunjukkan jantina dan bilangan pelajar yang sering membeli makanan kecilkecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia selepas mendapat respons daripada 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia.

. saya lebih mendapatkan maklumat daripada pelajar perempuan berbanding dengan pelajar lelaki. Selain itu.pelajar perempuan juga memberikan pendapatkan mereka bahawa pelajar lain iaitu.bilangan jantina perempuan lebih banyak daripada bilangan lelaki.tajuk persepsi terhadap makanan kecil-kecilan ini. Selain itu.pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia yang lain terutamanya pelajar perempuan sangat mengunjungi premis perniagaan makanan kecil-kecilan tersebut berbanding dengan pelajar lelaki.Hal ini kerana.responden untuk kajian ini iaitu.

gerai ataupun kedai ini dapat bertahan beberapa tahun dan mendapat sambutan kerana mutu makanan dan kelebihan yang terdapat di kedai berkenaan. mengkaji kelebihan premis perniagaan makanan kecil-kecilan ini di kalangan pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia. Saya melakukan kajian ini berdasarkan skop kawasan kajian di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia. kaedah soal selidik. Sungai Petani dan mengkaji sambutan masyarakat pelajar tingkatan 6 terhadap premis perniagaan makanan kecil-kecilan ini. Sungai Petani. Kedah. Dapatan utama yang diperolehi daripada kajian ini ialah dapat mengetahui apakah pandangan pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia terhadap makanan ringan. . Kesimpulannya. Selain itu. Sungai Petani. Dalam kajian ini 30 orang responden dipilih untuk memberikan pandangan mereka terhadap premis perniagaan makanan kecil-kecilan ini. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah terdiri daripada empat kaedah iaitu kaedah pemerhatian. kaedah temu bual dan kaedah rujukan iaitu melalui laman sesawang. Kedah. Objektif kajiannya ialah mengkaji pandangan pelajar tingkatan 6 terhadap premis perniagaan makanan kecilkecilan di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bijaya Setia.SINOPSIS Tajuk kajian saya ialah PERSEPSI PELAJAR TINGKATAN 6 TERHADAP KEWUJUDAN PREMIS PERNIAGAAN MAKANAN KECIL-KECILAN DI SEKITAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO BIJAYA SETIA di sekitar Sungai Petani.