You are on page 1of 2

Küçük Şeyler isimli kitabında temel konulara, özellikle toplumun ihtiyacı olduğunu düşündüğü, insanların eksiklik duyduğu konuların

en başında gelen, -insan ilişkilerini -İletişim Hataları -Yaşama Sevinci -Çocuklarla iletişim -Eşlerle iletişim -Rollerimiz ve kadın-erkek eşitliği izlemiştir. Günümüzde Küçük şeylere dikkat etmeyi öğrenebilen insanlar, bunlar karşısında mutlu veya mutsuz olmayı da öğrenebilir. İnsanlar içinde yaşadıkları ortama, aldıkları eğitime göre birtakım küçük şeylere dikkat etmeyi öğreniyorlar. Olaylar önemli değildir, onları algılama şeklimiz önemlidir. Kişiden kişiye toplumdan topluma değişir. Bazı insanlara göre”bardağın yarısını dolu bazıları da boş görebilirler” Küçük şeyde olsa bardağın dolu tarafından bakanların iyimser olduklarını boş tarafını görenlerin ise olaylara kötümser, karamsar yaklaştıklarını görürüz. Denilebilir ki iyimserlik polyannacılık sayılmaz mı? Polyannacılık elimizde kalanları fark etme ve sevinme becerisi değil midir? Birisinin bacağını kaybetmesi kötü bir durumdur, ya bu durumu kabullenip hayata sımsıkı sarılıp yaşam sevincini yeniden kazanacaktır, ya da hayata küsüp, sürekli üzülerek geçirecektir. Aşırı olmadığı sürece insanı sıkıntıdan korur yarına kalma ihtimalini arttırır. Küçük farklılıkları yakalayamamak bazı şeyleri yanlış algılamamıza zaman zamanda mutsuz olmamıza yol açar. Komşumuzun bize selam vermeden yanımızdan geçtiğinde, üzülürüz ama, onun bizi fark etmediği için, selam vermediğini anladığımızda, seviniriz.(Küçük Şeyler) İstanbul’da oturan bir kişiye nerede oturuyorsun diye sorulduğunda, Anadolu yakasında da oturan, Avrupa yakasında da oturan, karşıda cevabını verir. (Küçük Şeyler) Kaliteli bir losyon nasıl kokar, güzel kokar ama herkese aynı kokmaz. (Küçük Şeyler) İnsan ben merkeziyetçi davrandığında sadece kendi bakış tarzını önemseyip, ötekini bilmediğinde onun bakış tarzını kavrayamadığında sorunlar çıkar. Önemli olan hata yapmamak, diğer yapılan hatalardan, ders almak, tecrübe kazanmaktır. Çevremizden gelen olumlu mesajlar da olumsuz mesajlar da işe yarar bizi geliştirir.Ancak olumlu mesajların bir işlevi daha vardır. Olumlu mesajlar ve eleştiriler bizi geliştirmenin yanı sıra mutlu eder, yüreklendirir, motivasyonumuzu artırır. (Küçük Şeyler) Olumlu eleştiriler bizde marifet geliştirir. Olumlu eleştirilerin az∗ olması, insanların marifet/beceri geliştirmelerini zorlaştırır. Çünkü ceza/eleştiri, daha çok, belirli bir davranışı yapmamayı öğretir. (Üstelik ceza, mevcut olduğunda etkilidir; ceza ortadan kalktığında, bastırdığı davranışın görülme ihtimali artar) Kusursuzluğu mükemmeli istemek zorlayıcı olmanın yanı sıra galiba imkansızda. Sürekli

Sonuç olarak. sürekli kusursuzluk istemek. Ana babaların sayılabilir miktarda hataları vardır. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır. Önemli olan.. gelişmek ve fark edilen hataları tekrarlamamaktır.Çocuklarınız için nice şey yaptınız. gelişen. onlara değer verdiğimizi göstermeli. koparılmamış bütün çiçekleri. o da büyüğünce doğru söylemeyi öğrenecektir. binlerce. Başkalarına çiçek atınız ama bu konuda da her konuda da arada bir kendinize çiçek atınız. Özel yaşamınızda veya işinizde. Çünkü.Sayılabilir miktarda hatanız var diye.Oysa değişmek.Eğer sürekli gelişiyorsak. örnek/model olmalı. daha organize yalanlar söylemelerine yol açar. yaşadığımız dünyada Küçük Şeyler yoktur.Bu gerçekten yola çıkarak. öfkemizde yüz de yüz olur.hepsinden önemlisi sevdiniz onları.Bu yüzden. Bu artık bir anlamda gelişmeyeceksiniz demektir. yaşam labiretleri içinde. yüksek sesle eleştirmek yerine.Dr. iyiye güzele iltifata alışmalıyız.Yerine göre ne yapacaklarını göstererek. birbirimizi kırmamak için. yarın daha dürüst olmalarına değil. daha iyi kamufle edilmiş. kaybolmalarını istemiyorsak. bu yalanda sizin de payınız vardır. gelişmek. onları tek başlarına bırakmamalıyız.Onların yanında. bir ırmak gibi akıp giden. koparmadan sizlere hediye ediyorum . yerine göre onları doğrudan yönlendirmeden. onlarla konuşmalıyız. küçük doğrularını ödüllendiren.ama sayılamayacak kadar artıları vardır. onlarla iletişim kurmalıyız. Eğer çocuğunuz size yalan söylemişse. yalan söyleyen çocuğumuzun yalanını yakaladığımızda. geliştirme şansımız artar. gelişmekten vazgeçmek anlamına gelir.kusursuza galip olmak yerine. Hatalarımız olunca birbirimizi eleştirelim ama olumlu davranışlarımızı da vurgulayalım övelim Çocuklarımıza kötü modeller sergilemek. Televizyon programı olarak“Küçük Şeyler”yurt içinde ve yurt dışında büyük bir izlenme rekoru kırmıştır. yetişkinler olmalı. çocuklar karşısında yalan söylemezse. kendimizi yüz de yüz haklı görürsek. ‘’bir öncekine göre daha iyiye’’ talip olmak daha gerçekçi gözüküyor. bugün aşırı öfkelenirsek.. çocuğumuzu arzu ettiğimiz yönde değiştirme. Kusursuzluk sanal bir şey. yollarını aydınlatmalıyız. deneyimlerimizi paylaşarak ufuklarını açmalı.Ilımlı olduğumuz zaman ise. Onların yalanlarına. (Küçük Şeyler) Çocuklarımızın. olaya baktığımızda.300. Çocuklarınızı eğitirken bazı hatalar yaptığınız için sakın kendinizi suçlamayınız. bir önce yaptığımızın kusursuz olması mümkün değildir.000 adet satış yapan bu kitabı ailenizle okunmanızı tavsiye ediyorum. rehberlik etmeliyiz. küçük ödüller vererek. “Dağlarda. kaçınılmazdır. onlara güzel geribildirimler veren.Üstün DÖKMEN’in Küçük Şeyler adlı kitabının son bölümünde bütün okuyusularına hediye ettiği şu sözler ile bitirmek istiyorum. on binlerce artınız çöpe girmesin. Taraflardan birinin 10 diğerinin 0 olduğu hiçbir çatışma yoktur.. Büyükler. daha ılımlı olabiliriz.değişen. varsayalım ki kusursuzluğa ulaştınız. Prof. yaşamda. Yüzde yüz haklı olunur mu? Örneğin.